Monday, December 5, 2016

REVIEW: Yves Rocher Limited Edition Collection Pear & Cocoa

I already talked so much how much I love Yves Rocher's winter limited edition collection so I will go straight to the review of the fragrance I like the most this year - Pear & Cocoa. I got 4 products of the collection, as you can see. The packaging of this collection is super festive and YR gets a congrats from me!

Вече толкова много ви говорих колко много харесвам лимитираната колекция на Yves Rocher, че направо ще премина към ревюто на аромата, който харесвам най-много тази година - Круша & Какао. Взех си 4 продукта от колекцията, както виждате. Опаковките на тази колекция са много празнични и YR получават браво от мен!

Yves Rocher offers 3 limited edition collections this year - Pear & Cocoa, Clementine & Spices and Cranberry & Almond. I am going to show you Cranberry & Almond by the end of the month as well, I didn't buy anything from the Clementine & Spices collection except for the hand cream because it reminds me a lot of last year's Orange & Cinnamon and I wanted to try the new stuff. I picked up this gift set for 12,90€ in total and it comes a little bit cheaper than getting all the products separately.  Yves Rocher предлага 3 лимитирани колекции тази годи - Круша & Какао, Клементина & Подправки, Червена боровинка & Бадем. Ще ви покажа и продуктите от Червена боровинка & Бадем до края на месеца, не си взех нищо от серията с Клементина & подправки освен крема за ръце, защото ми напомня напомня на миналогодишната Портокал & Канела и исках да пробвам новите неща. Аз си взех този подаръчен комплект за 12,90€ общо, което излиза малко по-евтино отколкото да си купувате продуктите отделно. 
Starting off, with the liquid hand soap, it's a product that comes in a really pretty packaging. The bottle is sturdy and can be re-used plus it looks gorgeous!  Започвам с течния сапун за ръце, продукт, който пристига в много красива опаковка. Опаковката е здрава и може да се използва отново, а и изглежда страхотно! 
I always pick the liquid soap because it's a product that will always be used. It's definitely not a thing I will forget once the hype is over and usually it's one of the first I will finish. 
Винаги си взимам течен сапун, защото е продукт, който ще ползвам. Определено не е нещо, което ще забравя, щом първоначалното вълнение отмине и обикновено е продукта, който първо свършвам. 
The washing base are the surfactants Ammonium Lauryl Sulfate and Decyl GlucosideCentaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer. Cocamide Mipa and Cocamidopropyl Betaine are surfactants and viscosity control agents. Sodium Benzoate is a preservative. Citric Acid is a pH adjuster. Tetrasodium EDTA is chelating agent. Sodium Chloride  is a viscosity control agent. Limonene is a solvent and a fragrance. Salicylic Acid is an exfoliating ingredient. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Methylpropanediol is a solvent. Pyrus communis Fruit Extract (pear) is a moisturizer. Potassium Sorbate is a preservative. Denatonium Benzoate is an ingredient that makes the product extremely bitter. With the magnificent fragrance, I can see why this is needed for safety measures.  CI 15510 and CI 19140 are pigments.


You can find the ingredients in CosDNA here. Overall, the product has a typical ingredient list for a liquid soap and to me it looks perfectly safe. 
Измивната база са сърфъктантите Ammonium Lauryl Sulfate и Decyl GlucosideCentaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант. Cocamide Mipa и Cocamidopropyl Betaine са сърфъктанти и агенти, контролиращи вискозността. Sodium Benzoate е консервант. Citric Acid е регулатор на pH. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Sodium Chloride  е агент, контролиращ вискозността. Limonene е разтворител и ароматизатор. Salicylic Acid е ексфолираща съставка. Glycerin е разтворител и хидратант. Methylpropanediol е разтворител. Pyrus communis Fruit Extract (круша) е хидратант. Potassium Sorbate е консервант. Denatonium Benzoate е съставка, която прави продукта изключително горчив. С този прекрасен аромат, виждам как това е необходимо като мярка за сигурност.  CI 15510 и CI 19140 са пигменти.

Можете да намерите съставките в CosDNA тук. Като цяло, продуктът има типичен състав за телен сапун и на мен ми изглежда съвсем безопасен.

I am using this product for 20 days now and it looks barely touched so it's pretty economical. I forgot to mentioned, the soap can be found for 2,95€ and it contains 190 ml of product. The product isn't dirt cheap but considering the sturdy re-usable packaging and the luxurious fragrance I believe it's worth it and I'm using it with great pleasure.  Използвам продукта от 20 дена вече и изглежда едва докоснат, така че е доста икономичен. Забравих да спомена, че сапунът се продава за 2,95 € и съдържа 190 мл продукт. Продуктът не е съвсем без пари, но предвид хубавата опаковка и луксозния аромат, за мен си струва и го използвам с огромно удоволствие. 
Next comes the hand cream which is my favorite product in the entire collection. The yellow packaging is gorgeous and it looks super festive! (And it was actually easy to photograph because of the contrast between background/text). След това идва ред и на кремът за ръце, който е любимият ми продукт в цялата колекция. Жълтата опаковка е страхотна и изглежда много празнично! (А и беше доста лесна за снимане заради контраста между фон/текст). 
The hand cream contains 75 ml of product and it costs 2,50€ as usual. The limited edition hand creams are always amazing, the formula is light and it absorbs super quickly without leaving any film behind but it still keeps my hands moisturized. The fragrance lasts a serious amount of time, at least 2 hours. It's a shame YR doesn't offer these all year round because their permanent hand creams are downright horrible.  Кремът съдържа 75 мл продукт и както обикновено струва 2,50€. Лимитираните кремове за ръце винаги са страхотни, формулата е лека и се абсорбират много бързо без да оставят никакъв филм и все пак хидратират ръцете ми. Ароматът се задържа доста дълго, поне 2 часа. Жалко, че YR не ги предлага целогодишно, защото постоянните им кремове за ръце са си направо ужасни. 
The first ingredient after water is Glycerin, one of my favorite moisturizers, it's also a solvent. Coco-Caprylate/Caprate is an emollient. Stearyl Alcohol is a surfactant and viscosity control agent. Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate is an emulsifier. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer. Prunus amygdalus dulcis Oil (sweet almond) is an excellent emollient. Dimethicone is an emollient. Carbomer is a viscosity control agent. Butyrospermum parkii Butter (shea) is an excellent emollient and a moisturizer. Sodium Benzoate  is a preservative. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Limonene is a solvent and a fragrance. Tetrasodium EDTA is a chelating agent. Methylpropanediol is a solvent. Geraniol is a fragrance. Citric Acid is a pH adjuster. Pyrus communis Fruit Extract (pear) is a moisturizer. Potassium Sorbate is a preservative. Tocopherol is an antioxidant. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. CI 14700 and CI 19140 are pigments.You can find the ingredients in CosDNA here. Geraniol scores in red because it's an allergen as well as possible ecotoxin, in EU its use in cosmetics is strictly regulated. 
Първата съставка след вода е Glycerin, един от любимите ми хидратанти, също и разтворител. Coco-Caprylate/Caprate е емолиент. Stearyl Alcohol е сърфъктант и агент, контролиращ вискозността. Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate е емулсифиант. Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант. Prunus amygdalus dulcis Oil (сладък бадем) е отличен емолиент. Dimethicone е емолиент. Carbomer е агент, контролиращ вискозността. Butyrospermum parkii Butter (ший) е отличен емолиент и хидратант. Sodium Benzoate  е консервант. Ethylhexylglycerin е хидратант. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Limonene е разтворител и ароматизатор. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Methylpropanediol е разтворител. Geraniol е ароматизатор. Citric Acid е регулатор на pH. Pyrus communis Fruit Extract (круша) е хидратант. Potassium Sorbate е консервант. Tocopherol е антиоксидант. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. CI 14700 и CI 19140 са пигменти.

Можете да намерите съставките в CosDNA тук. Geraniol се появява в червено, защото е алерген, както и предполагаем екотоксин, в ЕС употребата му в козметиката е строго регулирана. 
I am obsessed with this cream and you just saw it in my autumn and winter essentials! The fragrance of a sweet ripe pear mixed with the slightest touch of cocoa is mind-blowing. In my opinion, this is a very unique fragrance you do not find every day.  Обсебена съм от този крем и току що го видяхте в есенните и зимните ми задължителни продукти! Ароматът на сладка зряла круша смесен с леко докосване на какао е умопомрачителен. Според мен, този аромат е уникален и не се среща всеки ден. 
I also got the exfoliating shower gel, but mind you YR are deluding themselves if they call this product exfoliating. The shower gel comes in a really pretty packaging but the only thing the particles inside do is look pretty.  Взех си и ексфолиращия душ гел, но имайте предвид, че YR се заблуждават, ако наричат продукта ексфолиращ. Душ гелът пристига в много красива опаковка, но единственото нещо, което частиците правят е да изглеждат красиво. 
I've been using this product quite a lot lately and it's not economical at all. If use it daily I can finish it for month and a half max which with my insane shower gel collection is welcome because I want to use the product during winter and not all year round. However if you are on a tight budget and you want something economical, get the regular shower gel, it's half the price and it lasts twice as long. This product retails for 4,50€ and it contains 200 ml of shower gel.  Използвам продукта доста напоследък и въобще не е икономичен. Ако го използвам ежедневно, ще свърши за месец и половина максимум, което при моята огромнейша душ гел колекция е добре дошло, защото искам да ползвам продукта през зимата, а не цяла година. Обаче, ако сте лимитирани откъм бюджет и искате нещо икономично, вземете си обикновения душ гел, на половин цена е и издържа два пъти по-дълго. Продуктът се продава за 4,50€ и съдържа 200 мл душ гел.
The washing base, similar to the liquid soap is made of the surfactants Ammonium Lauryl Sulfate, Decyl Glucoside and Cocamidopropyl Betaine. Acrylates Crosspolymer-4 is a thickening agent. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer. Citric Acid is a pH adjuster. Sodium Benzoate is a preservative. Prunus armeniaca Seed Powder (apricot) is an exfoliant. Cocamide Mipa is a surfactant, viscosity control agent and an emulsifier. Tetrasodium EDTA is a chelating agent. Cocos nucifera Shell Powder (coconut) is an exfoliant. Limonene is a solvent and a fragrance. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. Salicylic Acid is an exfoliant. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Methylpropanediol is a solvent. Pyrus communis Fruit Extract (pear) is a moisturizer. Potassium Sorbate is a preservative. Denatonium Benzoate is ingredient that makes the product bitter. CI 15510 and CI 19140 are pigments.

You can find the ingredients in CosDNA here. The ingredients list is quite similar to the liquid hand soap. 
Измивната база, подобно на течния сапун е от сърфъктантите Ammonium Lauryl SulfateDecyl Glucoside и Cocamidopropyl BetaineAcrylates Crosspolymer-4 е сгъстител. Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант. Citric Acid е регулатор на pH. Sodium Benzoate е консервант. Prunus armeniaca Seed Powder (кайсия) е ексфолиант. Cocamide Mipa е сърфъктант, агент, контролиращ вискозността и емулсифиант. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Cocos nucifera Shell Powder (кокос) е ексфолиант. Limonene е разтворител и ароматизатор. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. Salicylic Acid е ексфолиант. Glycerin е разтворител и хидратант. Methylpropanediol е разтворител. Pyrus communis Fruit Extract (круша) е хидратант. Potassium Sorbate е консервант. Denatonium Benzoate е съставка, която прави продукта горчив. CI 15510 и CI 19140 са пигменти.

Можете да намерите състава в  CosDNA тук. Съставките да доста подобни на течния сапун за ръце.
The shower gel looks really cool and although the particles don't do anything I am really happy they are there. This is my first time trying YR's exfoliating shower gels but I'm definitely going to pick more.

Last but not least, I got the lip balm. I've used so many of YR's lip balms by now, I should probably call myself a fan. This lip balm as a formula is pretty much the same as last year's.
Този душ гел изглежда много готино, и въпреки че частиците не правят нищо, се радвам, че ги има. За първи път пробвам ексфолиращите душ гелове на YR и определено ще си взема още.

И най-накрая, взех си и балсама. Използвала съм толкова много балсами на YR, че сигурно трябва да се наричам фен. Този балсам за устни като формула е същият като миналогодишните.
The first ingredient is Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2 is a lipid-based synthetic emollient and moisturizer. Isopropyl Palmitate is a solvent, an emollient and a fragrance. Ethylhexyl Stearate is an emollient. Cocoglycerides and Beeswax are emollients and emulsifiers, the latter is also a viscosity control agent. Ricinus communis Seed Oil (castor) is a moisturizer, an emollient and a fragrance. Ethylhexyl Caprylate/Caprate is a emollient. Synthetic Wax is a viscosity control agent, antistatic and an emollient. Polybutene is a viscosity control agent. Butyrospermum parkii Butter (shea) is an excellent moisturizer and an emollient. Hydrogenated Microcrystalline Wax is a viscosity control agent. Hydrogenated Castor Oil is an emollient, an emulsifier, a surfactant and a viscosity control agent. Tocopheryl Acetate is an antioxidant and a moisturizer. Prunus amygdalus dulcis Oil (sweet almond) is an emollient. Limonene is a solvent and a fragrance. Mica is a pigment. Geraniol is a fragrance. CI 77491 and CI 77891 are pigments.


You can find the ingredients in CosDNA here
Първата съставка е Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2 синтетичен емолиент базиран на липиди и хидратант. Isopropyl Palmitate е разтворител, емолиент и ароматизатор. Ethylhexyl Stearate е емолиент. Cocoglycerides и Beeswax са емолиенти и емулсифианти, второто е и агент, контролиращ вискозността. Ricinus communis Seed Oil (рициново масло) е хидратант, емолиент и ароматизатор. Ethylhexyl Caprylate/Caprate е емолиент. Synthetic Wax е агент, контролиращ вискозонстта, антистатик и емолиент. Polybutene е агент, контролиращ вискозността. Butyrospermum parkii Butter (ший) е отличен хидратант и емолиент. Hydrogenated Microcrystalline Wax е агент, контролиращ вискозността. Hydrogenated Castor Oil е емолиент, емулсифиант, сърфъктант и агент, контролиращ вискозността. Tocopheryl Acetate е антиоксидант и хидратант. Prunus amygdalus dulcis Oil (сладък бадем) е емолиент. Limonene е разтворител и ароматизатор. Mica е пигмент. Geraniol е ароматизатор. CI 77491 и CI 77891 са пигменти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук
While this lip balm is not super hydrating, it's an excellent product to keep on my desk and re-apply while I am working. The ingredients list is pretty decent and it has a non sticky light formula. I've been using it pretty much on a daily basis when I am staying home since I got it's getting smaller and smaller every day. I might able to finish it before the end of January.


These are all the products I got from the Pear & Cocoa collection. I also received a really pretty gift box and a shower net which I haven't used yet. The products I don't have from this collection are the regular shower gel, the body lotion and the scented candle. I'd really love to get the candle but for the moment I think it's quite pricey for its size. If there's any left most likely, I will get a regular shower gel and a big size body lotion during the January sales. Having high hopes they will have the candle on sale too because it smells fantastic! I am definitely rating Pear & Cocoa with a 5/5!
Did you get anything from the Yves Rocher's Christmas collection and which one is your favorite product this year? 
Въпреки че този балсам не е супер хидратиращ е отличен продукт за бюрото и да го нанасям докато работя. Съставките са прилични а формулата е лека и нелепкаща. Използвам го всеки ден когато съм и вкъщи и откакто го получих се смалява постоянно. Може би ще го свърша преди януари.Това са продуктите, които си взех от колекцията с Круша & Какао. Получих и много красива подаръчна кутия и гъба за баня, които не съм ползвала. Продуктите, които нямам от тази колекция са обикновения душ гел, лосиона за тяло и ароматизираната свещ. Много бих искала да взема и свещта, но засега смятам, че е доста скъпа за размера си Ако има останали, най-вероятно ще си взема обикновения душ гел и големия размер лосион за тяло при януарските намаления. Имам големи надежди, че ще намалят и свещта, защото ухае фантастично! Определено давам оценка 5/5 на Круша & Какао!


Взехте ли се нещо от коледната колекция на Yves Rocher е кой е любимият ви продукт тази година?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^