Saturday, February 23, 2013

REVIEW: Tony Moly Green Appletox Massage Peeling Cream

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.
I've been using Tony Moly's Appletox Massage Peeling Cream for a month and so far I am pretty impressed with this product. The packaging is absolutely irresistible! It comes in plastic green container that looks like a real green apple. It even had a small paper leaf with instructions how to use it but I removed it. It contains 80 ml of product. 

Използвам пилинг крема Appletox на Tony Moly около месец и засега съм много впечатлена от този продукт. Опаковката е просто неустоима! Продуктът е в зелен пластнамасов контейнер, който прилича точно на истинска ябълка. Дори имаше малко хартиено листенце с инструкции за употреба, но аз го свалих, защото падаше. Съдържа 80 мл продукт. 

When you open the jar there is a plastic protector with the Tony Moly logo on it so that the product won't spill. But the cream is very thick so I don't think there is a chance that could happen. 

Когато отворим бурканмето има пластамасов протектор с логото на Tony Moly, които предвазва от изсипване на продукта. Но тъй като кремът е много гъст не мисля, че това може да стане. 
I've been using this once or twice a week for the past month. I didn't see any significant change in my skin but I am one of those lucky people with relatively good skin. Although my skin does look brighter and healthier after using this cream.

През изминалия месец използвах крема веднъж или два пъти на седмица. Не видях съществена промяна на кожата ми, но аз съм един от онези късметлии, които имат сравнително хубава кожа. Но кожата ми изглежда по-сияйна и по-здрава след използването на този крем.As I already mentioned the cream consistency is quite thick but it doesn't feel greasy at all on my skin. The cream has really fresh light scent. I really love it! It reminds me of scent of spring. The peeling cream has cooling effect and I think it will be great product for summer.

Както вече споменах, консистенцията на крема е доста гъста, но изобщо не се усеща мазен върху кожата. Кремът има много свежа лека миризма. Много ми харесва! Напомня ми за пролетта. Пилинг кремът има охлаждащ ефект и изглежда като страхотен продукт за лятото.
After applying thin coat of the cream on the desired area you should massage it gently with your fingers for about 2 to 3 minutes. The cream will quickly changes consistency. On the second photo you can see the dead cells that were exfoliated.

След нанасяне на тънък слой от крема върху желаното място, трябва да се масажира нежно с пръсти за около 2-3 минути. Кремът бързо ще смени консистенцията си. На втората снимка се виждат ексфорираните мъртви клетки.It's even easier to see dead cells on my finger. You can wait up to 10 minutes and then rinse off the cream with water. 

Още повече мъртвите клетки се виждат на пръста ми. Може да изчакате до 10 минути и след това да измиете с вода.

I am pretty impressed with this peeling cream, it feels great on skin and I can see that it's working. I think it will last for pretty long time because it's very economic. On top of that it is relatively cheap.

Този пилинг крем ме впечатли. Усеща се страхотно върху кожата и виждам, че действа. Мисля че ще ми стигне за доста дълго време, защото е много икономичен. Освен това беше и значително евтин.
What I like: 
* Cute packaging
* Reasonable price (around $9)
* Fresh scent 
* Removes dead cells perfectly 
* Exfoliates very well 
* Makes skin appear brighter and healthier
* Very economic 


What I dislike: 
* Not available locally


All in all:  5/5


Какво ми харесва:  
* Прекрасно контейнерче
* Разумна цена (около 9 долара/около 14 лева) 
* Свежа миризма
* Премахва мъртвите клетки чудесно
* Ексфолира прекрасно
* Прави кожата да изглежда сияйна и здрава
* Много икономиченКакво не ми харесва: 
* Не се предлага в Европа/България Обща оценка: 5/5

Friday, February 22, 2013

Empties #1

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

I am very sorry I am not active lately but am preparing myself for an exam and on top of that I am ill this week. I have an oral exam this Sunday and then I will be done with studying for a while. 

Много съжалявам, че не съм активна напоследък, но се подготвям за изпит, а освен това съм и болна тази седмица. Имам устен изпит в неделя и след това приключвам с ученето в близките месеци. 

And this post I will show you products I finished for the past month. 

В тази публикация ще ви покажа продуктите, които свърших през изминалия месец. Etude House Lip & Eye Remover - You can see my brief review here. All in all I am very happy with this product, it removes makeup easily and it doesn't feel bad on my eyes. I might consider purchasing it again.

Etude House Lip & Eye Remover - Можете да видите краткото ми ревю тук. Като цяло съм доволна от този продукт, премахва грима лесно и не се усеща неприятно на очите. Възможно е да го поръчам отново.

Balea Hand & Nail Cream Chamomile - If I am not mistaken, my parents brought this for me from Austria. It's not bad but it isn't anything special either. It isn't very hydrating though I like the smell. I don't think I will buy the bigger packaging.

Balea Hand & Nail Cream Chamomile - Ако не греша, родителите ми ми донесоха този крем от Австрия. Не е лош, но не е нищо специално. Не е много хидратиращ, въпреки че миризмата му ми допада. Не мисля, че ще купя по-голямата опаковка.

Oriflame Purifying Corrective Stick - This one was a real disappointment. Inside one side of the stick is green and one side of it is beige. The green is supposed to eliminate redness and to help pimples heal faster while the beige should cover them. But in fact no matter what amount of green I put and no matter what type of concealer I put on it I can still see the green below it. It looks like a bruise, absolutely useless! While the beige is offered in only one shade. This one is significantly too dark for me and it always looks cakey on me. Although I am relatively happy with the Tea tree and Rosemary series of Oriflame, I think this concealer is a disaster.

Oriflame Purifying Corrective Stick - Това беше истинско разочарование. Вътре, едната страна на стика е зелена, а другата с телесен цвят. Зелоното би трябвало да елиминира зачервяванията и да лекува пъпките докато бежовото трябва да ги прикрива. Но независимо какво количество зелено съм сложила и независимо какъв коректор съм сложила отгоре, зеленото винаги се вижда. Изглежда като синина, абсолютно неизползваемо! А бежовото се предлага само в един цвят. Този цвят е видимо тъмен за мен и винаги изглежда еестествено на моята кожа. Въпреки, че съм сравнително доволна от серията с чаено дърво и розмарин на Oriflame, този коретор е пълна катастрофа!

Orifmale Tea tree Purifying Blemish Solver - I've been using this for at least a year and I like the results. It contains 53% of alcohol which helps drying the pimples. They don't disappear immediately but using this product makes them heal faster. I don't think I will repurchase it though.

Orifmale Tea tree Purifying Blemish Solver - Използвам този продукт от поне година и съм доволна от резултатите. Съдържа 53% алкохол, което спомага за изсушаването на пъпките. Не изчезват веднага, но все пак значително по-бързо. Но не мисля, че бих поръчала този продукт отново.


That's it from me! I hope everyone has a great weekend!

Това е от мен. Пожелавам на всички приятен уикенд!

Monday, February 18, 2013

REVIEW: My experience with MUA

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

MUA (Make Up Academy) is an English brand that got quite popular lately. While I was browsing Facebook I saw that from January 21st until January 24th they will have a 50% off sale and a free international shipping. I thought that was my chance and together with friends we quickly made a list of all the items we wanted. On the next day the sale started, I was at school in the morning until noon so I was really in a hurry to go back home and purchase. But MUA's team obviously had no idea how to run a sale, they had huge problems with server, and their site was crashing every 2 minutes. It took me more than two hours to add everything to basket and to pay. But then surprise! Exactly when I was paying the site crash and my money were sent to them but my order wasn't received by MUA. There were hundreds of people with same issue as me. I wrote them several times, they closed my help tickets without responding. It took them 4 days to answer me and 8 days to send my order to warehouse. I was very frustrated with their horrible service and the way they treat their customers. My order arrived 2 weeks after I ordered (Royal Mail have great service though). But when I opened the package - surprise again! I had 1 missing stippling brush, 3 lipsticks in wrong shade, 1 broken lipstick, and one eye pencil was replaced with an eyeliner I didn't order. I wrote them immediately, they said they will send those missing items. But 10 days later, when I opened the package they actually sent only 2 lipsticks that were in wrong shade and AGAIN that same eyeliner I didn't order. I got really mad and I asked them if they even look when they sent items. And today I got the other 2 lipsticks, the missing eye pencil and the missing brush refunded. I will definitely never order from them again. The totally lost me as a customer. It's true their products are cheap but I prefer paying a bit more and being treated with respect.

MUA (Академия за грим) са английска марка, която стана доста популярна напоследък. Докато разжлеодах Фейсбук видях, че от 21-ви януари до 24-ти януари ще имат 50% намаление и безплатна международна доставка. Реших, че сега е моят шанс и заедно с приятелки бързо си съставихме списък с исканите продукти. На следващия ден промоцията започна, аз бях на училище цяла сутрин до обяд и бързах много, за да се прибера и да поръчам. Но екипът на MUA очевидно не са наясно как да се справят с промоции, имаха огромни проблеми със сървъра, и сайтът им се сриваше на всеки 2 минути. Отне ми повече от 2 часа, за да добавя всичко в кошницата и да платя. Но изненада! Точно когато плащах сайтът им се срина и моите пари им бяха изпратени, а поръчката ми не беше стигнала до MUA. Имаше стотици клиенти със същия проблем като моя. Писах им писма няколко пъти, те дори ми затвориха билетите бед да получа отговор. Най-накрая, след цели 4 дена ми отговориха, а след цели 8 поръчката ми беше прехвърлена в склада. Бях много разочарована от ужасното им обслужване и начинът, по който се отнасят с клиентите си. Поръчката ми пристигна 2 седмици след като бях поръчала (Иначе Кралската поща имат страхотно обслужване). Но когато отворих пакетът - отново изненада! Липсваше една стиплинг четка, 3 червила не бяха в правилните цветове, 1 червило беше счупено и един молив беше заменен с очна линия, която не бях поръчвала. Писах им ведвага и те ми отговориха, че възможно най-бързо ще ми пратят липсващите продукти. Но 10 дена по-късно, когато отворих пакетът открих, че всъщност те са изпратили само 2 от червилата в грешен цвят и ОТНОВО същата тази очна линия, която не бях поръчвала- Ядосах се много и ги попитах изобщо гледат ли какво пращат. И днес парите за останалите 2 червила, липсващия молив и липсващата четка ми бяха върнати. Определено никога няма да си поръчам от тях отново! Напълно ме загубиха като клиент. Вярно е, че продуктите им са евтини, но предпочитам да платя малко повече, но да се отнасят с уважение към мен като клиент. 

So here is what I got. 

Ето и какво получих аз. Pro-Base fixing mist, Lipsticks in shade 5 and 16 (though I got in shade 14), Hide & Conceal Concealer in shade Fair, Matte Perfect loose powder, Blusher in shade 1, stippling brush, contour brush, blending brush and an Intense Glitter Eyeliner in shade 3 I didn't order. 

Pro-Base спрей за задържане на грим, червила в цветове 5 и 16 (но получих в цвят 14), Hide & Conceal коректор в цвят Fair, матираща прахообразна пудра, руж в цвят 1, стиплинг четка, четка за контур, четка за размазване и глитър очна линия в цвят 3, която не съм поръчвала. 

The blusher is in a peachy color with really small shimmers in it. It looks really natural on my face and so far I've been loving it!

Ружът е в прасковен цвят и има много малки частички. Изглежда много естествено върху кожата и засега ми харесва!First product that surprised of was the concealer. It's very light and I never found a concealer that would blend this well with my skin. 

Първият продук, от който бях изненадана беше коректорът. Много е светъл и досега не съм намирала коректор, който да се слива толкова добре с кожата ми. 
The lipsticks I ordered are in shade 5 and shade 16. Though as you can see on the right photo it says it's shade 14. Shade 5 is really soft cold pink with a lot of shimmers in it, shade 14 is a matte peachy brown color. The second lipstick is for my mom and although she didn't get what she wanted she said she likes this one too. 

Червилата, които поръчах са в цветове 5 и 16. Но както се вижда на дясната снимка, на червилото пише 14. Цвят 5 е меко студено розово с много блещукащи частички, цвят 14 е матово прасковено кафяво. Второто червило е за майка ми и въпреки, че не получи това, което поръча тя все пак си го хареса.Shade 5 looks very natural on lips and the color is barely visible, you can only see the shimmer. It's not very long lasting. Shade 14 lasts much longer though it dries the lips a bit. Both lipsticks have really unnatural chemical smell I strongly dislike. They don't have any taste.

Цвят 5 изглежда много естествено на устни и цветът едва се вижда, забелязва се само блясъкът. Не е много трайно. Цвят 14 издържа много по-дълго, но леко изсушава устните. И двете червила имат много неестествена химическа миризма, която изобщо не ми харесва. Нямат никакъв вкус.

Another product I like is the Matte Perfect loose powder. It has good oil control and it looks very natural on skin. As every loose powder you have to be very careful with the jar because it is really easy to spill it everywhere. Though what I truly dislike is the ingredients. It contains talc and parabens.

Друг продукт, който ми хареса е матиращата прахообразна пудра. Има добър контрол върху омазняването и изглежда много естествено върху кожата. Както с всяка прахообразна пудра трябва много да се внивава с бурканчето, защото е лесно да се разпилее на всякъде. Това което не ми харесва е състава. Съдържа талк и парабени.I didn't had the chance to truly test this product yet. I used it once but I didn't see any difference. I use BB cream and I always set it with powder, that way it lasts about 6-7 hours. I don't have problems with oil control though. And I don't have problems with eye makeup so my only wish is to make face make up last longer. I am really counting on this for my prom makeup.

Нямах шанс наистина да тествам този продукт. Използвах го само веднъж и не видях никаква разлика. Използвам BB крем и винаги го фиксирам с пудра, така издържа около 6-7 часа. Въпреки че нямам проблем с омазняването. Нямам проблеми и с гримът на очите, така че единственото ми желание е да удължи живота на грима върху лицето. Разчитам много на този продукт за балния ми грим.This eyeliner had to go straight to the trash bin but first I thought I will keep it to show it to you and then I decided I might use it sometimes. As you can see the color is really bright, I don't think I would use that in everyday makeup. But what's more, it's easily visible this eyeliner is dry. 

Тази очна линия трябваше да отлета право в коша за боклук, но първо реших, че ще я запазя, за да ви я покажа и покле реших, че може и да ползвам някога. Както се вижда цветът е много ярък и не мисля, че бих го носила в ежедневието. Още повече, че от сама снимка се забелязва, че е изсъхнала. 
The stippling brush seems really good for the price I bought it for. I used it only once with BB cream because I don't have a foundation right now and it didn't make any difference. But I am in process of looking for a foundation so when I find one I will try it for real. 

Стиплинг четката изглежда много добра за цената, за която я купих. Използвах я само веднъж с BB крем, тъй като в момента нямам фон дьо тен и нямаше никаква разлика. Но съм в процес на издирване на фон дьо тен и когато си купя ще я пробвам както трябва. 

I love the blending brush as well. The hairs seem really well shaped and it blends excellently. 

Четката за размазване също много ми допадна. Косъмчетата са много добре подрязани и размазва чудесно. 


The brush I loved the most is the contour brush. Since I bought it I am using it everyday. Contouring became way easier for me.

Четката, която най-много ми хареса е контуриращата четка. От както я купих я ползвам всеки ден. Контурирането стана много по-лесно за мен.All in all I think MUA's products are quite good for their prices but their inability to handle customers is making shopping from them a horror. If you want to order from MUA I advise you to be ready to be VERY patient. 

Всичко на всичко, мисля че продуктите на MUA са доста добри за цените си, но невъзможностат им да се справят с клиенти превръща пазаруването от тях в ужас. Ако искате да поръчате от MUA ви съветвам да се въоръжите с огромна доза търпение. Tuesday, February 5, 2013

REVIEW: Golden Rose Kajal Stick & Sexy Black Mascara

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

Golden Rose sent free products for reviews to all beauty bloggers in Bulgaria. I was really excited to get my package last Thursday! The products they chose for us are kajal stick in Midnight black and Sexy Black mascara. Please note that this is my personal opinion and Golden Rose did not pay me to write this review or influenced me in any kind of way.

Golden Rose изпратиха безплатни продукти за ревюта на всички бюти блогърки в България. С нетърпение очаквах моя пакет миналия четвъртък! Продуктите, които те са избрали за нас са каял стик в Midnight black и спиралата Sexy Black. Моля отбележете, че това е моето лично мнение и Golden Rose не са ми платили за това ревю и мнението ми не е повлияно от тях.First product I will present you is the kajal stick. It is known to be the secret of Oriental women. It can be used for smokey eyes make up, as an eyeliner, as a pencil for the water line. The packaging is really cute and small. Though, there's no chance that it will open in your purse, the kajal inside is quite unstable and you have to be very careful cause I even dropped it on the floor once. But Golden Rose definitely get a point for innovative packaging. I don't know why but the packaging looks like a tiny firework to me. It's adorable! 

Първият продукт, който ще ви представя е каял стика. Това е тайната на жените от Ориента. Може да се използва за опушен грим, като очна линия, като молив във водната линия. Опаковката е много мъничка и сладуреста. Въпреки че няма шанс да се отвори в чантата, самият каял вътре е много нестабилен и трябва да се внимава, защото аз дори го изпуснах на пода веднъж. Но Golden Rose определено получават точка за иновативна гилза. Не знам защо, но на мен ми прилича на малък фойеверк. Страхотна е! 

The tricky part is the way of applying. I knew there was a secret and I am very grateful to the girl who shared it with me. It is actually not used the way we use regular eye pencils and eyeliners because this way it will get blunt quickly. It is applied edgeways. The kajal is really soft and it feels like butter on the skin. When applied on the water line, it lasts around 2 hours for me. It's really easy to smudge it which makes it great for smokey eyes. One thing I truly dislike is the smell. It's too strong and it smells like smoke to me. 

По-трудната част е нанасянето. Знаех си, че има тайна и съм много благодарна на момичето, което ми я сподели. Всъщност не се използва по начина, по който използваме обикновените моливи за очи и очни линии, защото ще се изтъпи бързо. Нанася се настрани. Каялът е много мек и се усеща като масло върху кожата. Поставен на водната линия издържа около 2 часа при мен. Много лесно се размазна, което го прави добър избор за опушен грим. Това, което обаче наистина не ми харесва е миризмата. Твърде силна е за мен и ми мирише на дим. 


 What surprised me though is the fact that the kajal is water-resistant and if you don't smudge it I don't think you would have a problem with panda eyes on rainy days.

Това, което ме изненада обаче е, че каялът е водоустойчив и ако не си търкате очите, не мисля че ли имало проблеми дори  и в дъждовните дни.


What I like: 
* Good packaging
* Low price (around $2)
* Water-resistant 
* Can be used for every day make up 
* Soft texture
*Easy to blend
* Great black eyeshadow base 

What I dislike: 
* Unstable packaging
* A bit tricky to apply 
* Smell is too strong 


All in all:  3.5/5


Какво ми харесва:  
* Красива гилза
* Ниска цена (около 2 долара/3-4 лева)
* Водоустойчив е 
* Добър за ежедневен грим  
* Мека тукстура 
* Лесно се прелива
* Страхотна черна база за сенки


Какво не ми харесва: 
* Нестабилна гилза
* Нанасянето е по-трудно 
* Твърде силна миризма Обща оценка: 3.5/5The second product is the mascara Sexy Black in Midnight black. That's the product that impressed more me and I am currently in love with it. The first thing you notice is the classy packaging. On the back of it you have gorgeous velvet looking flowers. The design of this mascara is extremely beautiful! I think it's surely a competition of much more expensive brands.

Вторият продукт е спиралата Sexy Black в Midnight black. Това е продуктът, който повече ме впечатли и в момента съм влюбена в него. Първото нещо, което се забелязва е стилната опаковка. Отзад има страхотни цветя, които изглеждат все едно са велурени. Дизайнът на тази спирала е много красив! Със сигурност е конкуренция на много по-скъпи брандове.


The brush is from silicone and it's quite extraordinary. It has a small ball which is used to give more volume. Although I tried to gouge out my eyes first few times I used, I think I love it now! It makes really easy to reach all lashes and it gives great volume!

Четката е силиконова и е много необичайна. Има малко топче, което се използва за придаване на повече обем. Въпреки че се опитап да си извадя очите първите няколко пъти когато я ползвах, сега съм влюбена в нея! Четката прави достигането на всички мигли много лесно и придава страхонен обем!And here's how the mascara looks on my eyes. 

А ето и как изглежда спиралата на моите очи. 
No eye make up. 

Без грим на очите.  
 With Golden Rose Sexy Black Mascara 


Със спиралата на Golden Rose Sexy Black. 


Unfortunately although the mascara is smudgeproof it is not waterproof and it's really easy to remove it with only water.

За съжаление, въпреки че спиралата не се размазва не е водоустойчива и е много лесно да се премахне дори само с вода.


 First photo - just mascara, second photo - smudgeproof test, third photo - waterproof test

Първа снимка - само спиралата, втора снимка - тест за размазване, трета снимка тест за водуостойчивост.


What I like: 
* Classy packaging
* Reasonable price (around $5.5)
* Great brush 
* Gives volume 
* Smudgeproof 
* Long lasting 
* Easy to remove 

What I dislike: 
* Not waterproof 


All in all:  4.5/5


Какво ми харесва:  
* Стилна опаковка 
* Достъпна цена (около 8 лева)
* Хубава четчица 
* Придава обем 
* Не се размазва
* Дълготрайна е
* Лесно се изтрива 

Какво не ми харесва: 
* Не е водоустойчива

Общо: 4.5/5
One more thing I want to show you is my recent haul.

Още едно нещо, което искам да ви покажа са скорошните ми покупки.


I am a proud owner of Sèche Vite Base and Top coat, Milk hand cream by TianDe, Apple lip balm by TianDe, Ginseng shampoo by TianDe (which I highly reccommend),  and nose strips. 


Горд собственик съм на база и топ на Sèche Vite, млечен крем за ръце на TianDe, балсам за устни с ябълка на TianDe, шампоан с женшен на TianDe (който препоръчвам) и лепенки за нос. 

Friday, February 1, 2013

NOTD: Fur effect nails

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

Today I was really surprised when my order from Hong Kong arrived. It usually takes more time orders from China to arrive.

Днес бях много изненадана когато си получих поръчката от Хонг Конг. Обикновено отнема повече време за пратките от там.This is what I ordered. I ordered only one to test it and I am really happy with the result so I will order more colors for sure. 

Ето какво си поръчах. Поръчах само едно, за да го тествам и съм много доволна от резултата, затова и ще се сдобия с още цветове.

That's the result on my nails. I am quite self conscious about showing my nails on the internet because I always had horrible nails. They are uneven and they breaking really easily. I recently shortened them a lot because most of them were broken. But I love the result! It looks great and I hope it will last more than 1 day. 

Това е резултатът на ноктите ми. Доста се притеснявам да си показвам ноктите из интернет, защото винаги са били ужасни. Криви са и се чупят изключително лесно. Съвсем наскоро много ги скъсих, защото повечето така или иначе се бяха изпочупили. Но резултатът много ми харесва! Изглежда страхотно и дано да издържи повече от ден.