Saturday, February 23, 2013

REVIEW: Tony Moly Green Appletox Massage Peeling Cream

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.
I've been using Tony Moly's Appletox Massage Peeling Cream for a month and so far I am pretty impressed with this product. The packaging is absolutely irresistible! It comes in plastic green container that looks like a real green apple. It even had a small paper leaf with instructions how to use it but I removed it. It contains 80 ml of product. 

Използвам пилинг крема Appletox на Tony Moly около месец и засега съм много впечатлена от този продукт. Опаковката е просто неустоима! Продуктът е в зелен пластнамасов контейнер, който прилича точно на истинска ябълка. Дори имаше малко хартиено листенце с инструкции за употреба, но аз го свалих, защото падаше. Съдържа 80 мл продукт. 

When you open the jar there is a plastic protector with the Tony Moly logo on it so that the product won't spill. But the cream is very thick so I don't think there is a chance that could happen. 

Когато отворим бурканмето има пластамасов протектор с логото на Tony Moly, които предвазва от изсипване на продукта. Но тъй като кремът е много гъст не мисля, че това може да стане. 
I've been using this once or twice a week for the past month. I didn't see any significant change in my skin but I am one of those lucky people with relatively good skin. Although my skin does look brighter and healthier after using this cream.

През изминалия месец използвах крема веднъж или два пъти на седмица. Не видях съществена промяна на кожата ми, но аз съм един от онези късметлии, които имат сравнително хубава кожа. Но кожата ми изглежда по-сияйна и по-здрава след използването на този крем.As I already mentioned the cream consistency is quite thick but it doesn't feel greasy at all on my skin. The cream has really fresh light scent. I really love it! It reminds me of scent of spring. The peeling cream has cooling effect and I think it will be great product for summer.

Както вече споменах, консистенцията на крема е доста гъста, но изобщо не се усеща мазен върху кожата. Кремът има много свежа лека миризма. Много ми харесва! Напомня ми за пролетта. Пилинг кремът има охлаждащ ефект и изглежда като страхотен продукт за лятото.
After applying thin coat of the cream on the desired area you should massage it gently with your fingers for about 2 to 3 minutes. The cream will quickly changes consistency. On the second photo you can see the dead cells that were exfoliated.

След нанасяне на тънък слой от крема върху желаното място, трябва да се масажира нежно с пръсти за около 2-3 минути. Кремът бързо ще смени консистенцията си. На втората снимка се виждат ексфорираните мъртви клетки.It's even easier to see dead cells on my finger. You can wait up to 10 minutes and then rinse off the cream with water. 

Още повече мъртвите клетки се виждат на пръста ми. Може да изчакате до 10 минути и след това да измиете с вода.

I am pretty impressed with this peeling cream, it feels great on skin and I can see that it's working. I think it will last for pretty long time because it's very economic. On top of that it is relatively cheap.

Този пилинг крем ме впечатли. Усеща се страхотно върху кожата и виждам, че действа. Мисля че ще ми стигне за доста дълго време, защото е много икономичен. Освен това беше и значително евтин.
What I like: 
* Cute packaging
* Reasonable price (around $9)
* Fresh scent 
* Removes dead cells perfectly 
* Exfoliates very well 
* Makes skin appear brighter and healthier
* Very economic 


What I dislike: 
* Not available locally


All in all:  5/5


Какво ми харесва:  
* Прекрасно контейнерче
* Разумна цена (около 9 долара/около 14 лева) 
* Свежа миризма
* Премахва мъртвите клетки чудесно
* Ексфолира прекрасно
* Прави кожата да изглежда сияйна и здрава
* Много икономиченКакво не ми харесва: 
* Не се предлага в Европа/България Обща оценка: 5/5

1 comment:

 1. Страхотен блог си имаш:)Искаш ли да следим взаимно блоговете си(ако,разбира се,на теб ти допадне моя):)
  Също искам да те поканя да участваш в доста вълнуващия ми GIVEAWAY на този линк:
  http://mykaleidoscopeeyes.blogspot.com/2013/02/my-secret-giveawayshhh.html
  Побързай,крайният срок е до 3.03.2013:)
  Благодаря ти
  Веси

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^