Thursday, May 29, 2014

REVIEW: Essence Guerilla Gardening Cream To Powder Blush #Floral Glam

I realized lately I am reviewing a lot less makeup products than before. I chose to write about the Guerilla Gardening blush because it's the one I'm wearing today and also it's a huge favorite. 


I'm not sure where this collection was imported. I bought it from Poland last summer. I chose the shade Floral Glam which is bright red color in the pan but on the cheeks, it looks like healthy blushing. There was one more shade between purple and magenta and I regret I didn't pick it up as well. 


The packaging is really small and convenient. It's flat and made from light plastic which is why it became my travel blush. The fact I can apply it without a brush is a huge plus as well. 


The cream to powder blush is exactly that. It's creamy and even a bit oily but dries up and it lasts quite long. The application is really easy. You only need a tiny amount of it on the tip of your finger that you put on your cheeks and then blend with the rest of your fingers. The result can be super natural and people won't be able to tell you even have blush. But you can build it up and achieve Matryoshka effect it if you want. As I said it's pretty long lasting, it can last more than 6 hours if you don't touch your cheeks. 
The blush is completely matte but because of the texture of the product, it gives slight glowing effect. It's really beautiful in person, it gives the impression of perfect healthy skin. 


On the photo I have applied minimal amount of it and you can see how natural it looks. 
I would recommend it but I'm not sure if this collection can still be found. Still, I hope that Essence will include cream blushes to their permanent collection because so far I am very impressed. 


What I like: 
* Cheap (Not very sure but around $3-4) 
* Huge amount of product (2,5 g)
* Travel-friendly packaging 
* Multi-functional shade 
* Long-lasting (more than 6 hours) 
* Very economical
* Gives beautiful glowing effect 
* Easy application 

What I don't like: 

All in all: 5/5
Осъзнах, че напоследък правя ревюта на грим по-рядко от преди. Избрах да пиша за Guerilla Gardening ружа, защото днес съм с него, а и ми е голям любимец. 


Не съм сигурна къде тази колекция и била внесена. Аз го купих от Полша миналото лято. Избрах цвета Floral Glam, който е ярко червено в кутийката, но на бузите изглежда като здравословна руменина. Имаше още един цвят между лилаво и маджента и съжалявам, че не грабнах и него. 


Опаковката е много малка и удобна. Плоска е и е направено от лека пластмаса, затова и това е моят руж за пътуване. Фактът, че мога да го нанеса без четка също е голям плюс. 


Ружът cream to powder е точно това. Кремообразен е и дори леко мазен, но изсъхва и издържа доста дълго. Нанасянето е много лесно. Трябва ви само количество на върха на пръста, което се нанася не бузите и после се прелива с останалите пръсти. Резултатът може да е много естествен и хората дори няма да забележат, че носите руж. Но по желание може да се наслои до Матрьошка ефект. Както споменах вече, доста е дълготраен. Може да издържи повече от 8 часа, ако не си пипате бузите. 
Ружът е изцяло матов, но заради текстурата на продукта, придава лек сияен ефект. Много е красиво на живо и прави впечатление за идеална здрава кожа. 


На снимката съм нанесла минимално количество и виждате колко естествено стои. 
Бих го препоръчала, но не знам дали тази колекция още може да се намери. Надявам се, че Essence ще включат кремообразни ружове към перманентната си колекция, защото засега съм доста впечатлена. 


Какво ми харесва: 
* Евтин (Около 5-6 лева) 
* Огромно количество продукт (2,5 гр)
* Удобна за пътуване опаковка  
* Мултифункционален цвят 
* Дълготраен (повече от 6 часа)
* Много икономичен
* Придава красив сияен блясък 
* Лесно нанасяне 

Какво не ми харесва: 

Обща оценка: 5/5

Saturday, May 24, 2014

REVIEW: Refan Wild Cherry Sugar Body Scrub

I've been using this Refan Wild Cherry Sugar Body Scrub for a year and I really really love it! The reason I bought it first place was well... the gorgeous packaging and the smell! 


Lately I am pretty impressed with Refan, they seemed to have improved a lot for the past few years. Firstly, their packaging is almost always excellent. They really remind of The Body Shop right now. And this cherry body scrub smells exactly like The Body Shop's Wild Cherry Body Scrub. Consistency-wise they are very different but the smell is absolutely identical for me. 


The scrub comes in this gorgeous plastic jar and it's really convenient for usage. The jar is very stable and it won't open on its own but still, it's quite bulky and I wouldn't take it for a trip. (But I still have my The Body Shop sample size jar for that purpose!)The ingredients are pretty good. It contains some synthetic compounds but everything seems okay to me.


This scrub also looks like irresistible cherry jam that I would really like to try. The consistency is pretty thick and the oils and other liquids are always on top, that's why I always stir it before use. 


I quite like the effect after using this. My skin is always smooth like a baby's. It isn't too harsh and it doesn't cause me redness. 


It's a product I enjoy using a lot. But if I ever repurchase it, it will be because of the heavenly smell. If you also love the smell of cherries, you should give this scrub a try!


What I like: 
* Very affordable (around $5.50) 
* Convenient packaging 
* Decent amount of product (240 g)
* Great ingredients 
* Smells heavenly like cherries 
* Doesn't irritate skin 

What I don't like: 
* Not economical 

All in all: 4,7/5 

All day long I am studying for the final exam in extremely unpleasant subject so I decided to take a break and finally finish this review. Използвам този скраб Wild Cherry Sugar Body Scrub на Refan вече година и наистина съм влюбена в него! Причината, поради която го купих беше... ами прекрасните опаковка и миризма! 


Напоследък съм доста впечатлена от Refan, през последните години доста са подобрили качеството си. Първо, опаковките им са почти изрядни. В момента доста ми напомнят на The Body Shop. А този черешов скраб ухае точно като The Body Shop's Wild Cherry Body Scrub. Като консистенция са доста различни, но миризмата, за мен, е идентична. 


Скрабът идва в това прекрасно пласмасово бурканче, което е много удобно за употреба. Стабилно е, и няма да се отвори само, но е доста обемисто и не бих го взела за пътуване. (Но аз все още имам мостреното бурканче на The Body Shop за тази цел!)Съставките са доста добри. Съдържа някои синтетични съединения, но всичко ми изглежда наред. 


Скрабът също изглежда като неустоимо сладко от череши, което много бих искала да опитам. Консистенцията е доста гъста, а маслата и другите течности винаги са отгоре, затова и винаги разбърквам преди употреба. 


Много ми допада ефекта след употреба. Кожата ми винаги е гладка като на бебе. Не е твърде груб и не ми предизвиква зачервявания. 


Продукт, който използвам с удоволствие. Но ако го купя отново ще е само заради невероятната миризва. Ако и вие също сте любители на миризмата на череши, със сигурност трябва да го пробвате!


Какво ми харесва: 
* Много достъпен (около 8 лева) 
* Удобна опаковка
* Прилично количество продукт (240 гр)
* Страхотни съставки
* Мирише божествено на череши
* Не дразни кожата

Какво не ми харесва: 
* Не е икономичен

Обща оценка:  4,7/5 Цял ден уча за финалния изпит по един изключително неприятен предмет, затова реших да си почина и да завърша това ревю. 

Wednesday, May 14, 2014

REVIEW: Essence Twilight Breaking Dawn Shimmer Powder #01 Bella's Secret

The Essence Twilight Breaking Dawn Shimmer Powder is definitely one of the bloggers' favorite affordable highlighters. I am wondering if there's even point in making that review now because this powder is from a limited collection and I am not even sure if you can still buy it. But I made such good photos I really wanted to show them to you! 


The packaging is neither very pretty nor it's sturdy. I dropped it on the ground couple of times and it's slightly cracked but thankfully the powder is intact. At first I wasn't really interested in that highlighter because of being so Twilight but bloggers made me buy it! 


You might have to open the full size photo to see the ingredients well. It contains talc which isn't very exciting but everything else seems fine to me. 


I am using this highlighter for at least a year so it's not in perfect condition but that way you can see how economical it actually is. You only need a little bit of this powder. I heard some women use it on their whole face but that won't work for me as I am very pale and it would make me look yellow. For the same reason I am very careful while applying it because if I put too much on my skin it gives the opposite effect and instead of having beautiful glow on my cheeks I end up looking sick. 


Actually, I find the "shimmer" inaccurate. This highlighter gives beautiful golden glow but it doesn't contain any visible shimmer. 


For that type of product, the powder is long-lasting. Usually products on my cheeks disappear for 4-5 hours because I touch my face constantly. However I can see this highlighter on my face for at least 6-7 hours. This product also looks great on shoulders in the summer. 

Only Essence Twilight Breaking Dawn Shimmer Powder #01 Bella's Secret (what a title!!)  
The shimmer powder combined with blush
The Essence Twilight Breaking Dawn Powder is one of the best gold highlighters I can think of. Considering how cheap it is, I absolutely recommend it to all the highlight freaks out there!
What I like: 
* Bargain cheap (around 3-4 dollars) 
* Enormous amount of product (11 g) 
* Super economical (I'm using it for a year and it still looks like I barely touched it) 
* Gives beautiful golden glow 
* Lasts longer than most of my cheek products (6-7 hours) 

What I don't like: 
* Packaging looks cheap and it's not sturdy enough

All in all: 4.2/5


My final wave of exams is coming but I promise you, this time I won't leave the blog behind. I promise to update it regularly this month. Also, very soon I will be 20 and I feel so old already. It's a bit sad I won't be a teenager anymore. 


Пудрата Essnece Twilight Breaking Dawn Shimmer Powder е определено един от любимите достъпни хайлайтъри на блогърите. Чудех се дали има смисъл да правя това ревю сега, защото тази пудра е от лимитирана колекция и дори не знам дали все още може да си я купите. Но пък направих такива хубави снимки и много исках да ви ги покажа!


Опаковката не е нито много красива, нито издръжлива. Изпуснах я на земята няколко пъти и е леко пукната, но за щастие пудрата е невредима. Първоначално въобще не бях заинтересована от този хайлайтър, защото е толкова Здрач, но блогърките ме накараха да го купя!


Може би ще ви се наложи да отворите пълноразмерната снимка, за да видите състава добре. Съдържа талк, което не е много особено вълнуващо, но всичко останало ми изглежда наред. 


Използвам халайтъра от поне година и затова не е в идеално състояние, но така се вижда колко е икономичен всъщност. Нуждаете се само то мъничко пудра. Чух, че някои жени го носят на цялото лице, но при мен няма как да се получи, тъй като съм много бяла и ще ме направи да изглеждам жълта. Поради същата причина съм много внимателна с нанасянето, защото ако сложа твърде много има обратния ефект и вместо да имам красиви сияйни бузи, започвам да изглеждам болна.


Всъщност, намирам "shimmer" (блескулки) за неточно. Халайтърът придава златен блясът, но не съдържа никакви видими блясъчета. 


За такъв тип продукт, пудрата е дълготрайна. Обикновено продуктите на бузите ми изчезват за 4-5 часа, тъй като постоянно си пипам лицето. Обаче този халайтър го виждам върху лицето си поне 6-7 часа. Този продукт също изглежда прекрасно и върху раменете лятото. 

Само Essence Twilight Breaking Dawn Shimmer Powder #01 Bella's Secret (какво име!!)  
Пудрата комбинирана с руж
Пудрата Essence Twilight Breaking Dawn е един от най-добрите златни хайлайтъри, за които се сещам. И като се има предвид колко е евтина, със сигурност я препоръчвам на всички хайлайтър манияци! 
Какво ми харесва: 
* Много евтина (около 6-7 лева) 
* Огромно количество продукт (11 гр) 
* Супер икономична (използвам я вече година и все още изглежда все едно едва съм я докоснала)
* Придава красив златен блясък
* По-дълготрайна от повечето ми продукти за скули (6-7 часа)

Какво не ми харесва
* Опаковката изглежда евтина и не е достатъчно здрава

Обща оценка: 4.2/5


Последната вълна от изпити идва, но ви обещавам, че тоци път няма да зарежа блога. Обещавам този месец да публикувам редовно. Също, съвсем скоро ще стана на 20 и вече се чувствам много стара. Малко е тъжно, че вече няма да съм тинейджър. 

Tuesday, May 13, 2014

REVIEW: EOS Blytheye #Brown

Two months ago MapleLens sponsored me this gorgeous pair of EOS Blytheye lenses in Brown. They offer so many different types of lenses and international shipping so you should definitely check them out!  Together with the lenses MapleLens sent me this adorable hippo lens case as well! 


The lenses came in the standard glass jars. This time I was very careful and I managed to open them without cutting myself. 


I didn't pick the model myself but instead I mentioned I'd really like hazel or amber lenses. MapleLens' staff made a great choice because I love the model. 
Here's the basic information according to EOS and MapleLens. 

Power Range: 0.00 ~ -6.00
Diameter: 14.0mm
Water Content: 38%
Base Curve: 8.6mm
Type: 1 year disposal

I mention it every time but the disposal of the lenses is 1 year only if you don't wear them daily. If  they are worn everyday you should change them every 3-4 months. The design of the lenses is absolutely gorgeous! Not super super natural because of the thick black ring in the outer corner but they blend very well with my light brown eyes. When it comes to lenses I really prefer simple designs like this one. I read it's quite hard to find good amber lenses that won't look brown but Blytheye are definitely not standard brown. 


I am quite surprised that the diameter is only 14.0. It looks at least 14.5 to me. I find these lenses enlarging enough for me. This is the ideal enlarging model I would feel comfortable enough to go out with any makeup. It's not way too big and it doesn't give puppy eyes effect but it highlights the eye and the eye makeup perfectly. 


As all Korean lenses I have tried so far, EOS Blytheye are very comfortable as well. The model is made of a bit thicker material though so some people might have problems with tit. That doesn't bother me and I can wear them for at least 8 hours without any discomfort so I have nothing to complain about. I don't experience any blurriness with them. The prescription is accurate as well and I see as well as with my colorless diopter lenses. 


I am very happy I got that model. It's a perfect addition to my lenses collection and I wear them super often because it looks good with any makeup. I recommend them to anyone looking for similar effect. 
What I like: 
* Beautiful design 
* They blend well with brown eyes 
* Very affordable price (around $20/13€) 
* Very comfortable (8 hours wear without any discomfort for me) 
* Great diameter for daily use (14.00 mm) 
* Available with prescription 
* No blurriness 
* No dryness 

What I don't like: 
Nothing 

All in all: 5/5
Преди 2 месеца MapleLens ме спонсорираха с този прекрасен чифт на EOS Blytheye в Brown. Те предлагат много различни модели лещи и международна доставка, затова със сигурност трябва да им хвърлите един поглед! Заедно с лещите, MapleLens ми изпратиха и тази толкова сладка кутийка за лещи с формата на хипопотам!


Лещите пристигнаха в стандартните стъклени бурканчета. Този път бях много внимателна и успях да ги отворя без да се порежа. 


Не си избрах модела сама, но споменах, че много бих искала лещи с лешников или кехлибарен цвят. Екипът на MapleLens са направили страхотен избор, защото съм влюбена в модела. 
Ето и остовната информация според EOS и MapleLens. 

Диоптър: 0.00 ~ -6.00
Диаметър: 14.0мм
Водно съдържание: 38%
Кривина: 8.6мм
Вид: 1-годишни

Споменавам го всеки път, но срокът за използване на лещите е 1 година само ако не се носят ежедневно. Ако се носят всеки ден трябва да се сменят на 3-4 месеца. Дизайнът на лещите е наистина прекрасен! Не са супер естествени, заради дебелият черен кръг около външната страна, но се сливат доста добре с моите светлокафяви очи. Когато става въпрос за лещи наистина предпочитам прости дизайни като този. Четох, че е доста трудна да се намерят истински кехлибарени лещи, които няма да изглеждат кафяви, но Blytheye със сигурност не са стандартно кафяво. 


Леко съм учудена, че диаметърът е само 14.0. Изглежда като поне 14.5. Намирам тези лещи за достатъчно уголемяващи за мен. Това идеалният уголемяващ модел, с който бих се чувствала достатъчно удобно да изляза с какъвто и да е грим. Не е твърде голям и не придава ефект на кучешки очички, но подчертава достатъчно добре окото и очния грим. 


Както всички корейски лещи, които съм носила и EOS Blytheye са много удобни. Този модел е направен от малко по-твърд материал и е възможно накои хора да имат проблемис него. На мен това не ми пречи и мога да ги нося поне 8 часа без да усещам никакъв дискомфорт, така че въобще не се оплаквам. Не съм забелязала замъгляване с тях. Диоптърът е точен и виждам с тях толкова добре колкото и с безцветните ми диоптрични лещи. 


Доволна съм, че имам този модел. Чудесно допълнение към колекцията ми от лещи и ги нося много често, защото изглеждат страхотно с всякакъв грим. Препоръчмам ги на всеки, който търси подобен ефект. 
Какво ми харесва: 
*  Красив дизайн 
* Сливат се добре със светлокафяви очи  
* Много достъпна цена (около 20 долара/13 евро/26 лева) 
* Много удобни (8 часа носене без никакъв дискомфорт за мен) 
* Страхотен диаметър за ежедневна употреба (14.00 мм)
* Предлагат се и с диортър
* Не предизвикват размазване
* Не предизвикват сухота

Какво не ми харесва: 
Нищо

Обща оценка: 5/5