Sunday, January 28, 2018

EMPTIES: Samples Summer 2017

It's already been a whole month of 2018, time flies so quickly! I'm still trying to go through my old drafts and finish all the posts I started in 2017, I only have a couple left. Вече измина цял месец от 2018, времето лети толкова бързо! Все още се опитвам за приключа с черновите ми от 2017, остават ми още само няколко. 

I leave you to an enjoyable Sunday Empties post with my latest Summer samples.  Оставям ви с приятна неделна публикация с празни опаковки с най-скорошните ми мостри от лятото.
Sulwhasoo Gentle Cleansing Foam EX
I'm a fan of this cleanser and samples come out pretty affordable. It smells great as usual, Sulwhasoo never disappoints when it comes to fragrances, the texture is nice and it foams easily but it doesn't strip my skin. Overall I'd invest in a full size once my budget is a little bit bigger but for now I'll stick to samples.Sulwhasoo Snowise EX Cleansing Foam
Absolutely fantastic cleanser, texture is a dream. It's creamy, it foams nicely, it smells like hanbang heaven and it's not stripping. Easily one of my favorite cleansers. I can see why this is has a cult status. It's indeed worth the money. Samples are pretty affordable on eBay.

Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil EX
Well, isn't this my most favorite cleansing oil ever! It takes off makeup like it's nothing. It also smells amazing, is that even a surprise! Sulwhasoo, you can have my soul, your cleansing products are fantastic. Yes, this is $40 cleansing oil but honestly, if you have those, it's worth it! I recommend it! I'll stick to samples for now.


Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask
Samples of this sleeping pack show up every time because I can't afford the full size. This product is amazing, a holy grail for me and I will continue to repurchase it, you can read my detailed review here.


Sulwhasoo Essential Firming Cream
I loved this cream! I had lots of samples of it that I used up but I would repurchase it. It has the typical hanbang scent of Sulwhasoo and it hydratеs my skin perfectly.

Sulwhasoo Gentle Cleansing Foam EX
Голям фен съм на този клийнзър и мострите излизат доста достъпни. Ухае чудесно, както винаги, Sulwhasoo никога не разочароват що се отнася до аромата, текстурата е приятна и се разпенва лесно, но не изсушава кожата ми. Като цяло, бих инвестирала в пълния размер, когато бюджетът ми се увеличи малко, но засега ще се придържам към мострите.

Sulwhasoo Snowise EX Cleansing Foam
Абсолютно фантастичен клийнзър, текстурата е мечта, пени се приятно, ухае на ханбанг рай и не изсушава. Просто един от най-любимите ми клийнзъри. Разбирам защо е култов продукт. Определено си струва парите. Мострите са доста евтини в eBay.

Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil EX
Това, ако не е най-любимите ми почистващи олиа някога! Сваля грима все едно не е нищо. Ухае невероятно, това изненадващо ли е дори! Sulwhasoo, имате ми душата, почистващите ви продукти са невероятни. Да това е почистващо олио за $40, но честно казано, ако ги имате, си заслужава. Препоръчвам го. Аз ще се придържам към мостри за сега.

Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask
Мостри на тази маска за спане се появяват постоянно, защото не мога да си позволя пълния размер. Този продукт е невероятен, тотален любимец и ще продължа да си го купувам, можете да видите ревюто ми тук.

Sulwhasoo Essential Firming Cream
Обожавам този крем! Имах много негови мостри, които привърших, но бих си го купила пак. Има типичния ханбанг аромат на Sulwhasoo и хидратира кожата идеално.
Tony Moly Floria Whitening Capsule Essence 
This essence feels pretty good and it smells great but it's a little bit overpriced so I don't see myself buying it.

Sulwhasoo First Care Activating Serum
I ordered this on a whim because of some reviews I saw but it honestly does nothing for me. Ingredients list is great but considering the full size product is around $70 and I can name 5 less expensive serums and ampoules that were more effective for me, I will not buy samples of it again.

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream
This eye cream is crazy expensive. It's $180 for a 25 ml eye cream, that's absolutely insane! Does it honestly perform that amazing? No, honestly it's not too bad but there are eye creams that do just as well for $20 so I am sorry Sulwhasoo but this is where you lost me. I might get samples again though. This reminds me that I gave a couple to my mom but I never told her how much this actually costs, time to ask her if this magical hanbang cream perform as the tiny pot of gold it is.


Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Essential Oil
Now, the oil. I have dry skin, give me oils. I love oils, I can bathe in oils. The oil is amazing, the fragrance is perfect. The texture is light and emollient, it absorbs well, it hydrates and it leaves my skin supple. This is one great oil. But at $130 for 20 ml I just can't justify it ever considering that I actually still like Lilas Blanc's oil more and it's 28€ for 100 ml.Neulii Aloe BHA Soothing Serum 
This serum didn't do anything in particular and I don't think it has the right pH for the BHA to be effective so it was just something that I tested and I forgot about.


Neulii Green Tea BHA Pore Tightening Serum
My opinion about these Neulii serums is pretty much the same. This one had a nice light green tea scent. It had no effect as a BHA though. I had several of those samples and I saw no results even after regular use.


Cosrx Advanced Snail All In One Cream
Everyone raves about this cream but honestly, not me. It's not that it's bad. It's just not amazing. It doesn't make me want to buy it. It's not better than my Mizon Snail AIO Cream. The texture is very similar, this one is a bit heavier and more hydrating.

Etude House Face Conditioning Cream
I read such great reviews for this product and that's why I got 20 samples of it. If your skin is normal/dry, it wouldn't impress you. I expected for it to be a great makeup base as well as a moisturizer but it's just another excess layer that personally I don't find the need to apply.

Tony Moly Floria Whitening Capsule Essence 
Тази есенция се усеща приятна и ухае чудесна, но е доста надценена и не мисля, че ще я купя.

Sulwhasoo First Care Activating Serum
Поръчах съвсем наслуки след няколко ревюта, и за мен лично не прави нищо. Съставът е страхотен, но имайки предвид, че пълният размер е $70 мога да изброя поне 5 по-евтини серума и ампули, които са били по-ефективни за мен. Не бих си купила мостри отново.

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream
Този околоочен крем е невероятно скъп. Продава се за $180 за 25 мл, това си е направо откачено. Наистина ли толкова невероятен? Не, честно казано, не е лош, но има околоочни кремове, които се справят също толкова добре за около $20, така че съжалявам Sulwhasoo, но този път ме загубихте. Това ми напомня, че дадох няколко на майка ми, но така и не ѝ казах колко струва, време е да я попитам дали този магичен ханбанг крем се е справил като малкото бурканче злато, което струва.

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Essential Oil
Сега олиото. Имам суха кожа, дайте ми всичките олиа. Обожавам олиа, мога да се къпя в олиа. Олиото е невероятно, ароматът е перфектен. Текстурата е лека и емолиентна, абсорбира се добре, хидратира и оставя кожата ми мека. Това е чудесно олио. Но $130 за 20 мл, просто няма как някога да го оправдая пред себе си предвид, че все още харесвам повече олиото на Lilas Blanc, което 28€ за 100 мл.

Neulii Aloe BHA Soothing Serum 
Този серум на направи нищо специфично и не мисля, че има правилното pH, за да бъде BHA-та ефикасна, така че беше нещо, което тествах и за което забравих.

Neulii Green Tea BHA Pore Tightening Serum
Мнението ми за тези серуми на Neulii е еднакво. Този имаше приятен аромат на зелен чай. Нямаше никакъв ефект като BHA обаче. Имах няколко мостри и не видях никакъв ефект дори и от редовно употреба.

Cosrx Advanced Snail All In One Cream
Всички хвалят този крем, но не и аз. Не е лош. Просто не е удивителен. Не ме кара да искам да купя. Не е по-добър от Mizon Snail AIO Cream. Текстурата е много подобна. Този е малко по-тежък и по-хидратиращ.

Etude House Face Conditioning Cream
Четох такива страхотни ревюта за този продукт и затова си взех 20 мостри от него. Ако кожата ви е нормална/суха, няма да ви впечатли. Очаквах да е страхотна база за грим, както и хидратант, но е просто един излишен слой, който аз не изпитвам нужда да нанасям.

Purito Pure Vitamin C Serum 
I used this vitamin C serum only once so it's not like I saw any results from it. I have another that I am happy with and I don't see myself purchasing it.


Missha Time Revolution Night Repair Science Activator Ampoule
I expected so much from this super famous ampoule but I didn't feel like it did anything and I am definitely not tempted to buy the full size.

The Face Shop White Seed Brightening Serum 
Does the name seem really inappropriate only to me? White seed, really The Face Shop? White Power Essence, White Seed Serum, what is next? I have tons of skincare at the moment and I don't need anything new but it's a product that's okay, nothing in particular to say about it, I guess.

It's Skin Power 10 Formula Propolis
I've heard good opinions about this ampoule but it didn't impress from the one use I had of this sample. I didn't see any instant glow.

Innisfree Green Tea Seed Oil
This oil is really good and if it wasn't that pricey I would have bought it already. I like the green tea fragrance as well.

Jonzac Eau Thermal Light Moisturizing Cream
Absolutely underwhelming moisturizer, perhaps it targets people with oily skin but this feels more like a serum than a hydrating cream. The fragrance is not pleasant and I wouldn't buy it.

Tony Moly Banana Hand Cream
Make fun of me for it but I love the banana hand cream, it smells great, I need to buy this full size.


Innisfree Apple Juicy Cleansing Oil
That's a relatively inexpensive good cleansing oil, if I didn't have over 5 currently I would order it. It's something I'd like to try full size in the future. It has fresh apple scent and I am a fan of it. 
Purito Pure Vitamin C Serum 
Използвах този серум с витамин C само веднъж, така че не видях никакви резултати от него. Имам друг, от който съм доволна и не мисля да поръчвам този.

Missha Time Revolution Night Repair Science Activator Ampoule
Очаквах много повече от тази супер известна ампула, но нямах усещането да направи нещо и не се изкушавам да си купя пълния размер.

The Face Shop White Seed Brightening Serum 
Името само на мен ли ми се струва много неподходящо? Бяло семе, наистина ли The Face Shop? Бяла сила есенция, бяло семе серум, какво следва? Имам твърде много козметика в момента и не ми трябва нищо ново, но този продукт е просто ставащ, няма нищо специфично в него.

It's Skin Power 10 Formula Propolis
Чувала съм добри мнения за тази ампула, но не ме впечатли от тази мостра. Не видях моментален блясък.

Innisfree Green Tea Seed Oil
Това олио е много добро и ако не беше много скъпо щях да съм го купила вече. Много ми харесва и аромата на зелен чай.

Jonzac Eau Thermal Light Moisturizing Cream
Напълно разочароващ хидратант, може би е насочен към хора с мазна кожа, но се усеща повече като серум, отколкото като крем. Ароматът е приятен и не бих си го купила.

Tony Moly Banana Hand Cream
Смейте ми се, но много ми харесва крема за ръце с банан, ухае чудесно, трябва да си го купя в пълен размер.

Innisfree Apple Juicy Cleansing Oil
Това е сравнително евтино добро почистващо олио, ако нямах над 5 в момента щях да го поръчам. Нещо, което бих искала да пробвам в пълен размер в бъдеще. Има свеж аромат на ябълки и съм му фен. 
SkinFood Platinum Grape Cell White Sun Essence SPF 50+ PA+++
Surprisingly nice sunscreen, it dries matte and it smells nice. It seems to be out of stock absolutely everywhere so I think it has been discontinued.

SkinFood Platinum Grape Cell Essence
I liked this essence but I think the full size product is too overpriced and I won't be buying it. I like the fragrance of the entire series. Hydration is average but it layers well.

Tony Moly Pokemon Eevee Hand Cream
This hand cream did not smell nice, the texture was pleasant but the entire collection seems overpriced for what it is.

Etude House Collagen Moistfull Forming Eye Cream
I've used this eye cream years ago. I love the scent of the Moistufull collection. It was very hydrating, I would order it full size eventually.


The Face Shop The Smim Radiating Moisturizing Cream
There wasn't anything in particular about this cream, it was hydrating, it smelled nice but I didn't find it interesting enough to purchase it.

Nature Republic Super Aqua Max Combination Watery Cream
This cream is not meant for my skin type, it has an interesting gel texture and it feels light and watery, it layers nicely with other products but it's not really for me.

SkinFood Platinum Grape Cell White Sun Essence SPF 50+ PA+++
Учудващо приятна слънцезащита, изсъхва матова и ухае приятно. Изглежда я няма абсолютно никъде, така че може би е спряна от производство.

SkinFood Platinum Grape Cell Essence
Харесва ми тази есенция, но мисля, че пълният размер е доста надценен и няма да си я купя. Харесва ми аромата на цялата колекция. Хидратацията е средна, наслоява се добре.

Tony Moly Pokemon Eevee Hand Cream
Този крем за ръце не мирише добре, текстурата е приятна, но цялата колекция изглежда доста надценена за това, което е.

Etude House Collagen Moistfull Forming Eye Cream
Използвала съм този околоочен крем преди години. Обожавам аромата на Moistfull колекцията. Много е хидратиращ. Бих си го взела в пълен размер евентуално.

The Face Shop The Smim Radiating Moisturizing Cream
Няма нищо специфично в този крем, беше хидратиращ, ухаеше приятно, не го намерих за достатъчно интересен, за да го поръчам.

Nature Republic Super Aqua Max Combination Watery Cream
Този крем не е за моя тип кожа, има интересна гел текстура и се усеща лек и воднист, наслоява се приятно с други продукти, но не е за мен. 
Tony Moly Intense Care Dual Effect Sleeping Pack
I've never bought this sleeping pack full size but I've use plenty of samples and I've always loved it. It's a really good occlusive, it leaves my skin very soft and moisturized. I'm forever in love with Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask but this is a good cheaper alternative.


Etude House Moistfull Collagen Deep Cream
The Deep Cream is a very hydrating moisturizer, I love the fragrance of the entire collection and if I didn't have over 10 moisturizers I am currently using I would buy this full size because it is relatively inexpensive.

Embryolisse Hydra-Masque
This is just a decent hydrating mask but I can think of way cheaper alternatives and I don't think I would buy this full size.

Skin&Lab A Plus Lifting
I only used this once so I couldn't say anything from one sample but I didn't have any side effects.


Olive Spa Moisturizing Face Cream
This face cream was a little bit too greasy for my taste and I didn't like the overpowering fragrance.

Missha Super Aqua Marine Stem Cell Intense Serum
A lot of people are absolutely in love with this serum but I didn't impress me at all so I don't see myself buying it. 
Tony Moly Intense Care Dual Effect Sleeping Pack
Никога не съм си купувала тази маска за спане в пълен размер, но съм използвала толкова много мостри и винаги съм я харесвала. Много добър оклузив е, остава кожата ми много мека и хидратирана. Завинаги ще съм влюбена в Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask, но това е по-евтина алтернатива.

Etude House Moistfull Collagen Deep Cream
Deep Cream е много добър хидратант. Обожавам ароматът на цялата колекция и ако нямах 10 хидратанта в момента щях да си купа пълния размер, защото е сравнително евтин.

Embryolisse Hydra-Masque
Това е прилична хидратираща маска, но мога да се сетя и за по-евтини алтернативи и не мисля, че ще си купя пълни я размер.

Skin&Lab A Plus Lifting
Използвах мострата само веднъж и не мисля, че мога да кажа каквото и да е, но нямах странични ефекти.

Olive Spa Moisturizing Face Cream
Този крем за лице беше твърде мазен за вкуса ми и не ми хареса силния му аромат.

Missha Super Aqua Marine Stem Cell Intense Serum
Много хора са влюбени в този серум, но мен нещо не ме впечатли изобщо и не мисля, че ще го купя.
Etude House Sunprise Mild Airy Finish Sun Milk SPF50+ / PA+++
Surprisingly this is not a bad sunscreen at all, it dries matte but has a really silky finish and it doesn't dry out my skin.  I would consider buying this full size.


Too Cool For School Pumpkin Sleeping Pack
I don't like this sleeping pack. I don't understand the hype about it. It doesn't do anything about my skin at night, it's just enough for my dry skin. It works okay as a makeup primer though but I do have better primers than this.

Bioten Anti Wrinkle Day Cream SPF 15
This is just a very basic cream that doesn't do anything special. Definitely would never buy this.

Mizon Skin Energy Placenta 45 Ampoule
I didn't see any particular effects from one use of this ampoule. It had a nice texture though and it absorbed quickly. 
Etude House Sunprise Mild Airy Finish Sun Milk SPF50+ / PA+++
Учудващо, това въобще не е лоша слънцезащита, изсъхва матова, има много копринен завършек и не изсушава кожата ми. Бих си го купила в пълен размер.

Too Cool For School Pumpkin Sleeping Pack
Не ми харесва тази маска за спане. Не разбирам защо е толкова популярна. Не прави нищо за кожата ми вечер, просто не е достатъчна за сухата ми кожа. Става за база за грим, но имам по-добри бази от нея.

Bioten Anti Wrinkle Day Cream SPF 15
Това е много простичък крем, който не прави нищо специално. Определено не бих си го купила.

Mizon Skin Energy Placenta 45 Ampoule
Не видях някакви специфични ефекти от една употреба на тази ампула. Имаше приятна текстура и се абсорбира бързо.
Yves Rocher Elixir Jeunesse Serum Double Action Essence
This is decent serum with a nice texture, it only hydrates though and I find it a bit expensive.


Yves Rocher Nutritive Végétal 24h Comfort Nourishing Cream
I bought this full size and I love it! Will be reviewed soon. The fragrance is my favorite!

Yves Rocher Wrinkles & Radiance Ultra Smoothing Serum
Again, a very nice serum, it's excellent for hydration but I think it's a bit expensive for what it does. People with oily skin like this more because you can use it on its own. My mom is in love because it's her go to instead of face cream. In my case I have to layer it with plenty of other products and it doesn't come out very budget-friendly.

Daniel Jouvance Eclacéane Oxygenating Cream
Quite honestly, all of these creams, felt pretty similar, the oxygenating one, was the most basic one, it wasn't very hydrating and I had to layer a heavy sleeping pack on top.

Daniel Jouvance Océa Wrinkles Day
This cream was a bit more moisturizing and I liked it a bit more, it was quite heavily fragranced though.


Daniel Jouvance Océa Firming Lifting
The firming cream was the nicest out of all three, but I still wouldn't really buy this for myself, I prefer Yves Rocher's version for very dry skin. 
Yves Rocher Elixir Jeunesse Serum Double Action Essence
Това е приличен серум с приятна текстура. Предлага само хидратация обаче и го намирам за скъпичък.

Yves Rocher Nutritive Végétal 24h Comfort Nourishing Cream
Купих си пълният размер и го обожавам! Ще бъде в блога скоро. Ароматът ми е любим!

Yves Rocher Wrinkles & Radiance Ultra Smoothing Serum
Отново много приятен серум, отличен за хидратация, но леко скъп за това, което прави. Хората с мазна кожа ще го харесат повече, защото могат да го ползват самостоятелно. Майка ми го обожава, защото го използва вместо крем за лице. В моя случай аз трябва да го наслоявам с други продукти и не излиза много бюджетно.

Daniel Jouvance Eclacéane Oxygenating Cream
Честно казано, всичките тези кремове са доста подобни, кислородния е най-основният, е беше много хидратиращ и трябваше да му сложа тежка маска за спане отгоре.

Daniel Jouvance Océa Wrinkles Day
Този крем беше малко по-хидратиращ и ми хареса малко повече, беше доста силно парфюмиран обаче.

Daniel Jouvance Océa Firming Lifting
Заглаждащият крем беше най-хубавият от трите, но пак не бих си го купила, предпочитам версията на Yves Rocher за суха кожа. 

Tuesday, January 9, 2018

EMPTIES: Travel Size Summer 2017

Happy New Year dear friends, it's been a while since I last blogged but hopefully this will change from now on.  Честита Нова Година скъпи приятели, отдавна не съм писала, но се надявам това да се промени от тук нататък. 
I have a lot of posts that are still in drafts that I hope to publish this month and maybe till February and move on to the new stuff. I didn't post about any of the new winter collections this year but they weren't that exciting and chronic migraine, exam session and working during the holidays got the best of me for the past two months. It's time to start the new year leaving the old empties in 2017 though. Имам доста публикации, които все още са в чернови и се надявам да ги публикувам този месец, до може би февруари и да продължим с новите неща. Не писах за зимните колекции тази година, но не бяха толкова интересни, а и хроничната мигрена, изпитната сесия и работата през ваканцията ми заемаха цялото време през последните два месеца. Време е да започнем новата година, оставайки старите празни опаковки в 2017 обаче. 
-417 Catharsis Vitamin Mineral Shampoo
I was honestly not impressed by this shampoo, it smelled nice but I wouldn't buy it, it's quite expensive and I don't think it does anything special.

Eugene Perma Rituel Auquathérapie The Shampoo
This shampoo was beautiful because it was sparkling but it's also not something I would spend my money on. It had a nice fragrance though.

Yves Rocher Repair Shampoo
I think I've already used this shampoo before and I liked it but I don't see myself buying it because I have a lot nicer products to use currently.

Rich Miracle Renew CC Shampoo
This shampoo is sulfate free and I only used it twice or thrice. Fragrance was nice, it's too expensive for what it does and how uneconomical it is.

Luseta Keratin Conditioner
I expected to like this but it was meh. It didn't provide a very deep hydration and it performed worse than my less than 2€ conditioner, so no, thanks, I'm not buying it.

Amika Nourishing Mask Sea Buckthorn Berry
Amika's mask is nice but considering how much it costs, I don't see myself buying it because it isn't that mind-blowing. I quite like the fragrance of the whole line. If in doubt, get the hair oil, it's worth it!


№4 Lumière d'Hiver Super Comb Prep & Prime
I am trying to remember what this was and I think I just used it as a spray conditioner, I don't really like those very much and this didn't do anything special other than tame my frizzy hair for a couple of hours. I don't like the fragrance and it lingers a lot. 
-417 Catharsis Vitamin Mineral Shampoo
Не бях особено впечатлена от този шампоан, миришеше приятно, но не бих го купила, доста е скъп и не мисля, че прави нещо специално.

Eugene Perma Rituel Auquathérapie The Shampoo
Този шампоан беше много красив, защото блестеше, но също не е нещо, за което ще си дам парите. Имаше приятен аромат обаче.

Yves Rocher Repair Shampoo
Мисля, че вече съм използвала този шампоан преди и ми харесва, но не мисля, че ще го купя, защото имам по-хубави продукти.

Rich Miracle Renew CC Shampoo
Този шампоан е без сулфати и го използвах само два или три пъти. Ароматът е приятен, но е твърде скъп, за това което прави и колко е неикономичен.

Luseta Keratin Conditioner
Очаквах да ми хареса, но не беше нищо особено. Не хидратираше дълбоко и се представи по-зле от балсама ми за 2€, така че, не, няма да си го купя.


Amika Nourishing Mask Sea Buckthorn Berry
Маската на Amika е хубава, но имайки предвид колко струва, не мисля, че ще я купя, защото не е толкова невероятна. Доста ми допада аромата на цялата линия. Ако имате съмнения, вземете си олиото за коса, то си струва!

№4 Lumière d'Hiver Super Comb Prep & Prime
Опитвам се да си спомня какво беше това и мисля, че го използвах като спрей за коса, не ми хареса особено и не направи нищо специално. Заглади рошавата ми коса за няколко часа. Не ми харесва аромата, а се усеща доста. 
Burt’s Bees Coconut Foot Cream
I've never thought I will find myself liking a foot cream, as in a cream I use specifically on my feet. This cream has a very pleasant coconut and mint fragrance which sounds weird but it's super fresh. It has a strong cooling effect and it it feels like honey on your feet. It takes a while to absorb but it is 100% worth the wait time because then your feet are baby soft and hydrated. I usually used this while in bed and it didn't stain my sheets. Also, this would be a fantastic overnight foot mask for very dry skin. I need to remember to purchase this, give it a go if you find it!


Bioderma Photoderm Après Soleil
I hated this milk with a passion because it's an icky mix of liquid paraffin and it just feels gross on my skin because it doesn't absorb. This might be the point for a very dry and damaged skin but mine isn't and summer isn't the season where I want my lotion to stay on my skin for 45 minutes before it absorbs. I don't know what's with me and after sun milks but I can't find one that I don't find a hassle to use.


Anatomicals The Buff Citrus Body Scrub
How is this a body scrub is beyond me. It has like... 10 particles in total. Not to mention, I don't like scrubs with particles because first, they are not as efficient as natural scrubs and second, they are destroying the ocean. Also, this whole thing smells like my toilet cleaner liquid and it didn't excite me to put it on my body. A huge miss.


The Body Shop Strawberry Body Butter
This is the first body butter by TBS that I dislike. Because it's smells like a synthetic strawberry bubble gum and it's just not pleasant to have it on your body. It's relatively hydrating but the fragrance is off-putting. TBS have so many other fantastic options that I don't see myself ever getting this.

The Body Shop Shea Body Butter
The shea body butter is as expected, very hydrating and perfect for after hair removal. It leaves my skin silky soft and it's amazing for dry-skinned people. I don't really like the fragrance that much but I would get myself another mini eventually.

The Body Shop Instant Glow British Rose Body Butter
I've mentioned so many times I dislike rose fragranced products which is why I was blow away I actually liked this! The rose isn't too overpowering and it has some sensual notes that make this a fantastic lotion for a night out. On top of that, it does really make your skin a bit glowy, bit it doesn't have any shimmer in it which is perfect. This butter is also less hydrating and heavy than the other ones I've tried which made it excellent for summer. I would buy this full size or mini size. 
Burt’s Bees Coconut Foot Cream
Никога не съм си мислела, че ще ми хареса крем за стъпала. Този крем има много приятен кокосово-ментов аромат, което звучи странно, но е много свежо. Има силно охлаждащо действие и се усеща като мед върху краката. Отнема му известно време да се абсорбира но определено си струва чакането, защото после краката ви са бебешко меки и хидратирани. Обикновено го използвам докато съм в леглото и не ми омаза чаршафите. Също така, това ще е фантастична нощна маска за много суха кожа. Трябва да не забравя да си го купя, пробвайте го, ако го намерите.

Bioderma Photoderm Après Soleil
Ужасно много мразех това мляко, защото е гадна комбинация от течен парафин и проста се усеща ужасно върху кожата, защото не се абсорбира. Може би това е идеята за много суха и увредена кожа, но моята не е и лятото не е сезонът, когато искам лосионът ми да стои по 45 минути на кожата преди да се абсорбира. Не знам какво имам против млеката за след слънце, но нито едно не ми е приятно за ползване.

Anatomicals The Buff Citrus Body Scrub
Това точно как ексфолиант за тяло е мистерия за мен. Има... общо 10 частички. Да не споменавам как не съм фен на ексфолианти с частички, защото не са толкова ефикасни колкото натуралните скрабове и също така унищожават океана. Освен това, самото нещо мирише, на препаратът ми за тоалетна и не ме караше да искам да си го слагам по тялото. Огромно разочарование.

The Body Shop Strawberry Body Butter
Това е първото масло на TBS, което не ми харесва. Защото мирише на синтетична ягодова дъвка и не е приятно върху тялото. Сравнително хидратиращо е, но ароматът ме отблъсква. TBS имат толкова много фантастични опции, че не виждам защо бих го купила отново.

The Body Shop Shea Body Butter
Маслото от карите, както се очаква, е много хидратиращо и е идеално за след обезкосмяване. Оставя кожата ми много мека и е невероятно за хората със суха кожа. Не ми хареса аромата, но бих си взела второ мини.

The Body Shop Instant Glow British Rose Body Butter
Много пъти съм споменавала, че не обичам ароматът на роза, което е всъщност изненадата, че това масло ми хареса! Розата не е твърде силна и има няколко съблазнителни нотки, които го правят чудесен лосион за вечерно излизане. Освен това, наистина прави кожата леко бляскава, но няма истински брокат в него, което е идеално. Това масло е малко по-малко хидратиращо и тежко от останалите, което го прави идеално за лятото. Бих си го взела и в пълен, и в мини размер. 
Etude House Baking Powder BB Deep Cleansing Foam
This is one of the most aggressive cleansers I've used out there and I don't recommend it. I find it too stripping and its pH is around 10 so if your skin is sensitive, skip it.

Doux Me Comforting Scrub Mask
I don't really like physical scrubs for my face but this rice-based scrub was gentle and I quickly used it up. I wouldn't buy it full size because I currently use acids but I recommend if you love the scrubbing feeling.Essonce Squalane Oxygen Regenerating Cleanser
My sample of this cleanser came smashed so I only tried it once and it wasn't bad. It smelled nice but I have another cleanser I currently like.

GARANCIA Source Micellaire Enchantée Eau Démaquillante Micellaire
I don't know what's with micellar waters but there are those who don't work at all and only smudge makeup, those who do a decent job and those that absolutely suck because they sting. I think I threw half of it away (or it spilled). I don't like the rose fragrance either. This is a hard miss for me.

Innisfree Olive Real Cleansing Oil
I loved this cleansing oil. Generally, I love the whole line and I currently use the emulsion and the toner. I have too many first cleansers currently but this is on my wishlist and I'm definitely getting it.


Etude House I'm Blooming Moisture Cleansing Foam
I currently use this cleanser full size, it's inexpensive and gentle and does the job for me. The pH is around 7,5. It has a subtle floral fragrance.

Yves Rocher Hydra Végétal Micellar Water
Another one of the "burns the hell out of my eyes" micellar waters. I mostly used this for swatches removal. 
Etude House Baking Powder BB Deep Cleansing Foam
Това е един от най-агресивните клийнзъри, които съм ползвала и не го препоръчвам. Намирам го за твърде изсушаващо и pH-то му е около 10, така че ако кожата ви е чувствителна, го пропуснете.


Doux Me Comforting Scrub Mask
Не харесвам особено физични ексфолианти за лицето ми, но този оризов скраб беше нежен и бързо го свърших. Не бих си го купила в пълен размер, защото в момента използвам киселини, но го препоръчвам, ако харесвате усещането на скрабовете.

Essonce Squalane Oxygen Regenerating Cleanser
Мострата ми от този клийнзър се беше смачкала и го пробвах само веднъж, и не беше лош. Ухаеше приятно, но имам друг, който харесвам в момента.

GARANCIA Source Micellaire Enchantée Eau Démaquillante Micellaire
Не знам какво им е на мицеларните води, но има тези, които не работят и само размазват грима, тези, които се справят добре и тези, които са ужасни, защото щипят. Мисля, че изхвърлих половината (или се разсипа). Не ми харесва и розовия аромат. Огромно разочарование за мен.

Innisfree Olive Real Cleansing Oil
Много ми хареса това почистващо олио. По принцип харесвам цялата серия, в момента използвам емулсията и тоника. Имам твърде много дегримьори в момента, но ми е в списъка с покупки и определено ще си го купя пак.

Etude House I'm Blooming Moisture Cleansing Foam
В момента го използвам в пълен размер, евтин е, нежен и върши работа за мен. Има pH от около 7,5. Ароматът е лек и флорален.

Yves Rocher Hydra Végétal Micellar Water
Още едно от "направо ми изгаря очите" мицеларни води. Предимно изтривах суочове с нея.
Dr. Scheller Argan Oil & Amaranth Anti Wrinkle Care Night
This sample was sent to me by the brand and I quite liked it. It has a citrus scent. It's a very hydrating night cream and I would buy it full size if I happen to find it.


Huygens La Crème Supernature
The formula of this cream was horrible. It was pilling with half of the other products in my routine and it was really hard to include it. It had a strong unpleasant herbal fragrance. Overall, I wouldn't recommend it at all, the hydration was average and it's not worth the icky formula or the high price tag.

Clarins Sun Care Cream SPF 20
Clarins is one of these brands that don't work for me. I can't find a single product I've liked. This sunscreen was disgusting, oily formula and only SPF 20 with unknown PPD.


Absolution Le Soin Repulpant Masque Bioconcentré
Absolution have very strong unpleasant fragrances but if you are able to deal with it the mask is not too bad. Just a regular hydrating wash off mask, it didn't do anything more but I love masking so I used it up quickly.

Polaar Polar Night Revitalizing Cream
I've tried the two series by Polaar, the red and blue one and both have been fantastic. This is my second time using this cream if I am not mistaken and it works like a dream. It has a very thick consistency and it works amazing as an occlusive. Fragrance is pretty nice too. If I didn't have 1000 face creams currently, I would definitely repurchase it for the cold season.

Académie Dermo-Hydrating Fluid
This emulsion had a very nice ingredient list with ceramides in it but it didn't perform as well as I expected. It works good if it's layered with something on top but definitely doesn't have the occlusive power necessary to keep my dry skin moist. I would recommend it if you have damaged moisture barrier and your skin is normally oily or combo.

Thermaliv Hydractiv Night Cream
I don't have any particular memories of this product being good or bad so I guess it performed okay. It was fragrance free and it provided good hydration but it needed to be layered with a stronger occlusive.
Dr. Scheller Argan Oil & Amaranth Anti Wrinkle Care Night
Мострата ми беше пратена от марката и доста ми хареса. Има цитрусов аромат. Много хидратиращ нощен крем и бих си го купила в пълен размер, ако го намеря.

Huygens La Crème Supernature
Формулата на този крем е ужасна. Лющи се със половината ми продукти в рутината и е много трудно да го включа. Има доста силен билков аромат. Като цяло, не го препоръчвам  изобщо, хидратацията е средна и не си струва ужасната формула и високата цена.

Clarins Sun Care Cream SPF 20
Clarins е една от тези марки, които просто не работят за мен, тъй като не мога да си харесам дори и един техен продукт. Тази слънцезащита е ужасна, мазна формула и само SPF 20 с неизвестно PPD.

Absolution Le Soin Repulpant Masque Bioconcentré
Absolution имат много силни неприятни аромати, но ако не ви пречат, маската не е лоша. Съвсем обикновено хидратираща маска с отмиване, не прави нищо нищо специално, но аз обичам маски и я свърших бързо.

Polaar Polar Night Revitalizing Cream
Пробвала съм двете серии на Polaar, червената и синята, и двете се чудесни. Това ми е втора опаковка от този крем, ако не се лъжа, и е невероятен. Има много гъста консистенция и работи чудесно като оклузив. Ароматът също е приятен. Ако нямах 1000 крема за лице в момента, определено бих си го поръчала за студения сезон.

Académie Dermo-Hydrating Fluid
Тази емулсия с много хубави съставки със серамиди в нея не се справи толкова добре колкото очаквах. Сработва се добре, ако я наслоя с нещо друго отгоре, но определено няма оклузивната сила необходима за сухата ми кожа. Бих я препоръчала, ако имате увредена хидролипидна бариера и кожата ви по принцип е мазна или комбинирана.

Thermaliv Hydractiv Night Cream
Нямам специфична спомени от този крем дали е бил добър или лош, така че просто е бил окей. Беше без аромат и хидратираше добре, но трябваше да бъде наслоен с по-силен оклузив.
Tony Moly Egg Pore Blackhead Out Oil Gel
A very old and most likely expired product I finally used up. I am not sure how well it performed in the long term because I no longer have blackheads but I was using it before exfoliation sometimes applying it mostly on my nose. The packaging is adorable though! Full review here.

Etude House Honey Cera Cream
I'm in love with this moisturizer, I still have quite a lot of travel size minis and I plan to repurchase it once I go through the creams in my stash. It has a slightly weird honey fragrance. It performs amazing leaving my skin supple and very hydrated. It does great in the winter. I highly recommend it if you have dry skin!

Sulwhasoo Essential Firming Cream
I have a review for it here. It's a very good moisturizer, in fact it is very comparable to Etude House Honey Cera except that it is way more expensive full size. I love the typical hanbang scent Sulwhasoo has. The formula is so pleasant to use. Hydration is absolutely top notch with this cream. Again, I highly recommend it if your skin is normal/dry.

Sulwhasoo Essential Balancing Emulsion
The emulsion is not bad either but it's not as good as the cream. It's light and easy to layer. Fragrance is also amazing. I'm happy I tried this but I am not sure I will repurchase.

Lilas Blanc Nourishing And Protective Dry Oil
I fell in love with this oil. It smells so so good I can't even describe it. I don't know if white lilac is supposed to smell like this but I loved using it just for the scent. This oil well balanced and it provides good hydration but it also feels brightening. It's not too oily, after all it's a dry oil and it absorbs fairly quickly. I will definitely buy this full size after I use some of gigantic oil stash currently. It's pricey but it's worth it. Compared to all the other blends I've used, this one is miles ahead. It's even way better than Nuxe's Prodigious Oil.Karethic L'Africaine Majestic Oil
Another oil I used that wasn't bad but I don't see myself buying it again. It smelled good, did its job as an emollient but I didn't fall in love with it.

Essonce Squalane Oxygen Regenerating Cream
This cream is crazy expensive and it had a very interesting texture. A little bit too oily for my taste but it absorbed well. Did I see any improvements while using it? Not really.

Etude House AC Daily Toner
The AC series is so not targeting my skin type, it's not a surprise I didn't like it. The toner was fine, I smelled alcohol but it wasn't too drying but I prefer way more softening and hydrating toners.


Etude House AC Daily Gel Lotion
The gel lotion didn't do anything particular and it was just a useless step for me. 
Tony Moly Egg Pore Blackhead Out Oil Gel
Много стар продукт, с най-вероятно изтекъл срок на годност най-накрая е изхабен. Не съм сигурна колко добре се справи в крайна сметка, защото вече нямам черни точки и го използвах преди ексфолиация, предимно на носа. Опаковката е много сладка обаче! Пълното ревю тук.

Etude House Honey Cera Cream
Влюбена съм в този хидратант и имам останали доста от тези минита, смятам да го купя в пълен размер като изхабя кремовете в колекцията ми. Има леко странен аромат на мен. Справя се невероятно и оставя кожата ми мека и много хидратирана. Горещо го препоръчвам, ако имате суха кожа!

Sulwhasoo Essential Firming Cream
Има ревю за него тук. Много добър хидратант, който е сравним с Etude House Honey Cera, обаче е много по-скъп в пълен размер. Има типичния ханбанг аромат на Sulwhasoo. Формулата е приятна за употреба. Хидратацията е невероятна с този крем. Отново, силно препоръчвам, ако кожата ви е нормална/суха.

Sulwhasoo Essential Balancing Emulsion
Емулсията не е лоша, но не е толкова добра колкото крема. Лека е и е лесна да се наслоява. Ароматът също е чуден. Радвам се, че я пробвах, но не съм сигурна, че ще купя отново.

Lilas Blanc Nourishing And Protective Dry Oil
Влюбих се в това олио. Ухае толкова хубаво, дори не мога да ви опиша. Не знам дали белият люляк мирише така така, но обожавах да го ползвам само заради аромата. Това олио е добре балансирано и придава добра хидратация, но се усеща и избистрящо. Не е твърде мазно, все пак е сухо олио и се абсорбира сравнително бързо. Определено ще си взема пълния размер след като изразходвам огромната си колекция от олиа в момента. Скъпо е, но си струва. Сравнено с всички други олиа, които съм ползвала, това е светлинни години напред. По-добро е дори от Prodigious Oil на Nuxe.

Karethic L'Africaine Majestic Oil
Друго олио, което използвах и не беше лошо, но не мисля, че ще купя. Ухаеше добре, вършеше си работата на емолиент, но не се влюбих в него.

Essonce Squalane Oxygen Regenerating Cream
Този крем е безумно скъп и има много интересна текстура. Малко е мазен за вкуса ми, но се абсорбира добре. Видях ли някакви подобрения докато го ползвах? Не точно.

Etude House AC Daily Toner
Серията AC изобщо не е насочена към моят тип кожа, не е изненада, че не ми харесва. Тоникът е окей, мирише на алкохол, не е твърде изсушаващ, но аз предпочитам по-омекотяващи и хидратиращи тоници.

Etude House AC Daily Gel Lotion
Гел лосионът не направи нищо специфично и беше безсмислена стъпка за мен. 
Payot Eau De Soin
I wasn't a massive fan of this perfume. I still remember the first time I thought this was a mist and actually sprayed it on my face, yikes! This fragrance was light and inoffensive but not really my style.

Lolita Lempicka Lolita Lempicka EDT
This perfume was way different than what I like. It was too heavy, in your face and I felt like it's not suitable for someone my age at all.

Yves Rocher Accord Chic EDP
I really wanted to like Accord Chic because most Yves Rocher perfumes are sort of my taste but again, this felt heavy and suffocating on me. It has very weird unusual notes I can't even properly distinguish. Very long-lasting for an YR perfume. I just imagine it on someone 40+.

Dior Miss Dior EDT
Miss Dior was a breath of fresh air, surprisingly for me because I am not a huge fan of J'adore. It feels floral and light yet, quite long-lasting. However, considering how expensive this is and how I kinda like it but I didn't fell in love, I don't see myself purchasing this.

Valentino Valentina EDP
I absolutely love Valentina and I can't get over how expensive it is. This has some of my favorite notes, jasmine and vanilla in a very gentle soft and floral fragrance. It is crazy long-lasting and I can feel it up to 12 hours. The full size packaging is gorgeous. I will buy this one day, I promise.

Lady Gaga Fame EDT
I did not expect to like this because I find celebrity perfumes a bit overrated and never worth the money but Fame is a great fragrance. Not only the packaging is quite eye-catching and so my style, the fragrance itself is black! Fame feels very gourmand but not overly sweet. I am not sure if it's still available.


theBalm Stainiac
Well, this wins the award of the worst tint I've ever used. The gel formula is so weird it doesn't actually stain and it's so easy to wipe off. It just sits on top of my lips and the minute I touch anything it transfers and barely leaves any stain. I don't recommend this, there are over a dozen better tints out there that cost less than this.
Payot Eau De Soin
 Не бях голям фен на този парфюм. Все още си спомням как първият път помислих, че е спрей за лице и си го пръснах на лицето, ужас! Ароматът е лек и ненатрапчив, но не е в мой стил.

Lolita Lempicka Lolita Lempicka EDT
Този парфюм е много далеко от това, което харесвам. Твърде тежък и натрапчив е и не ми се струваше подходящ за някой на моята възраст.

Yves Rocher Accord Chic EDP
Много ми се искаше да харесам Accord Chic, защото повечето парфюми на Yves Rocher ми допадат, но отново ми беше тежък и задушаващ. Има странни необичайни нотки, които ми е трудно да различа. Много е траен за парфюм на YR. Представям си го на някого на 40+.

Dior Miss Dior EDT
Miss Dior беше глътка свеж въздух, изненадващо, защото не съм огромен фен на J'adore по принцип. Усеща се флорален и лек, но все пак доста траен. Но имайки предвид, колко е скъп и как ми харесва, но не се влюбих в него, едва ли ще си го купя.

Valentino Valentina EDP
Влюбена съм във Valentina и не мога да преживея колко е скъп. Има две от любимите ми нотки, жасмин и ванилия в много нежен и флорален аромат. Много е дълготраен и го усещам то 12 часа. Пълноразмерната опаковка е страхотна. Ще си го купя един ден, обещавам.

Lady Gaga Fame EDT
Не очаквах да ми хареса, защото намирам парфюмите от известни личности за надценени и че никога не си струват, но Fame е страхотен аромат. Не само опаковката е привличаща погледа и точно в мой стил, самият парфюм е черен! Fame има леко захарни нотки, но не прекалено сладки. Не съм сигурна дали все още се предлага.

theBalm Stainiac
Това печели наградата за най-лошият тинт, който съм ползвала. Гел формулата е толкова странна, не оцветява устните, лесно се изтрива. Стои върху устните ми и минутата в който го докосна се размазва и не оставя никакъв стейн. Не го препоръчвам, има дузина тинтове, които са по-добри от този и струват много по-малко.