Sunday, September 27, 2015

FAVES: Summer 2015 Favorites (very late :<)

Yes, it's the end September and it took me a while to prepare this post but well, I hope you are still curious to see my summer favorites this year. This time I decided to include non-beauty favorites too. I took all photos at the beginning of this month.  Да, вече е края на септември и ми отне доста време да подготвя тази публикация, надявам се все още да сте любопитни да видите летните ми любимци за тази година. Този път реших да включа и некозметични любимци. Снимките са правени в началото на месеца.
BEAUTY: 

The Body Shop Papaya Shower Gel
I did a separate review for this shower gel and I rarely feel compelled to review shower gels, so I like it a lot. It's really fresh and energizing smell, although I think I will "retire" it for couple of months now that it's colder.

Nectar of Nature Ultra Mild 24-Hour Deodorant #Papaya
Of course to match the shower gel, I have one of my favorite aluminum salts free deodorant. This smells quite amazing actually, if you see it I recommend it with both hands.

Balea Body Lotion Tropical Sunshine
I picked up this lotion in Bulgaria this summer and I have almost used it up. It smells so so good like mango, the texture is somehow watery so it provides light hydration suitable for the hot months. It costs less than $2 while the ingredients are pretty decent.


Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50
I have the photos for the review in drafts but I am not sure it will appear soon. This sunscreen is absolutely perfectly formulated, it's really light and easy to blend while it doesn't leave greasy annoying layer on the of the skin. It smells like luxurious perfume and I am definitely going to repurchase it. It's also quite hydrating on the skin.

Yves Rocher Lash Curler Effect Mascara
That's my new favorite mascara. It gives lovely volume and it holds my curl all day long. It doesn't budge all day even if spray my face with mists constantly during the summer.

Yves Rocher Gloss Rose Leger
I rarely fall in love with a gloss but here's one I adore so I much I used half of it for 3 months. It's very subtle everyday pink, quite pigmented and moisturizing without being sticky. And it tastes like cupcakes, yum!


Bioré UV Aqua Rich Watery Essence
I have review for this amazing sunscreen. It's extremely light, it leaves no cast, it doesn't make my face oily nor it ruins my makeup. It's not Japan's best sunscreen for no reason.


The Body Shop Dreams Unlimited Sun Fresh EDT
This isn't exactly a super favorite perfume but it was a thing I wanted to use up this year and currently it's in the empties bag. It has really strong melon note, unfortunately this doesn't last longer than an hour. I don't regret buying it however I am not so impressed. 
КОЗМЕТИКА: 

The Body Shop Papaya Shower Gel
Направих отделно ревю за този душ гел, а рядко чувствам нуждата да пиша за душ гелове, така че много ми харесва. Много свеж и енергизиращ аромат, въпреки че май ще го "пенсионирам" за няколко месеца докато е хладно.

Nectar of Nature Ultra Mild 24-Hour Deodorant #Papaya
Разбира се, за да си подхожда с душ гела си имам и един от любимите дезодоранти без алуминий. Този ухае прекрасно и ако попаднете на него ви го препоръчвам силно!

Balea Body Lotion Tropical Sunshine
Грабнах този лосион в България това лято и почти го изхабих. Ухае много приятно на манго, а текстурата е леко водниста и предлага лека хидратация подходяща за горещите месеци. Цената е някъде около 3 лева, а съставките са много прилични.

Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50
Имам снимки за ревюто в чернови, но не съм сигурна, че ще се появи скоро. Този слънцезащитен спрей е перфектно формулиран, много нежен и лесен за нанасяне и не оставя мазен досаден слой върху кожата. Ухае на луксозен парфюм и със сигурносг ще си го купя отново. Също е доста хидратиращ.

Yves Rocher Lash Curler Effect Mascara
Това е новата ми любима спирала. Придава чудесен обем и държи извивката цял ден. Не мърда изобщо, въпреки че си пръскам лицето със спрей постоянно през лятото.

Yves Rocher Gloss Rose Leger
Рядко се влюбвам в глос, но ето един, който толкова много харесвам, че го изразходвах на половина за 3 месеца. Много нежно ежедневно розово, което е доста пигментирано и подхранващо без да е лепкаво. И има вкус на кексчета!

Bioré UV Aqua Rich Watery Essence
Имам ревю за този невероятен слънцезащитен крем. Много е лек, не оставя отенък и не прави лицето ми мазно, нито пък ми съсипва грима. Не е най-добрият слънцезащитен крем в Япония без причина.

The Body Shop Dreams Unlimited Sun Fresh EDT
Това не е точно най-любимият ми парфюм, но беше продукт, който исках да изразходвам тази година и в момента е в торбата с празни опаковки. Има много силна пъпешова нотка и за съжаление не се задържа повече от час. Не съжалявам, че го купих, но не съм впечатлена.
BOOKS:
My job allowed me to read lots of books this summer so I used my Kindle to the maximum.

Sergei Lukyanenko - Last Watch 
This book is the fourth one of the Night Watch series by Lukyanenko. I really love these series, there is one more book that I can't currently find online but I will keep looking. The books are written from the point of view of Anton Gorodetsky, a Light Magician. The characters with various supernatural abilities are called Others. The two main groups are the Night Watch where the Light Others work and the Day Watch where the Dark Others work. All books are essentially about the balance between the the Light and Dark but actually neither of the Others are just good or evil. If you are into innovative fantasies, you should definitely read these books! 
КНИГИ:
Работата ми ми позволи да прочета доста книги това лято и използвах Kindle-а сериозно.

Сергей Лукяненко - Последен Патрул
Тази книга е четвъртата от серията Нощен Патрул на Лукяненко. Много харесвам тази серия, има още една книга, която в момента не успявам да намеря отлайн, но ще продължавам да търся. Книгите са написани от гледната точна на Антон Городецки, Светъл Маг. Героите с различни свръхестествени сили са наречени Различни. Двете основни групи са Нощният пратрул, където работят Светлите Различни и Дневният Патрул където работят Тъмните Различни. Всички книги са за баланса между Светлината и Мрака, но всъщност нито един от Различните не е само добър или лош.  Ако си падате по иновативните фентъзита, определено трябва да ги прочетете! 
Arthur Conan Doyle - The Lost World 
I was planning to read this classic for years and I finally found the time to do so. I am a bit sad, it is quite different than The Lost World TV series which I absolutely loved as child. Nevertheless still a good book I recommend it. 
Артър Конън Дойл - Изгубеният Свят 
Планирах да прочета тази класика от години и най-накрая намерих времето да го направя. Малко ми е тъжно, че е по-различна от сериала The Lost World, който много харесвах като малка. Така или иначе е страхотна книга, която препоръчвам. 
Paul Doherty - The Slayers Of Seth
People who know me personally are aware that I am crazy about everything Ancient Egypt related. This is how I discovered Paul Doherty. The Slayers of Seth is the fourth book of the Egyptian Mysteries series which are loosely based on the Robert van Gulik's Chinese Mysteries that I love a lot as well. The books are about a judge in Ancient Egypt (similar to Judge Dee) called Amerotke helping the pharaoh Hatusu (Hatshepsut). Hatshepsut is one of my most favorite historical figures ever, she was the only woman to ever become a pharaoh and she was a brilliant ruler. The books are so well written I almost don't want to read the rest because I don't want them to end. I have plenty of other books by Doherty in my to read list since I enjoyed a lot his writing style.  
Пол Дохърти - Убийците на Сет
Хората, които ме познават знаят, че съм луда по всичко свързано с Древен Египет. Така и открих Пол Дохърти. Убийците на Сет е четвъртата книга от серията Египетски Мистерии, която са леко базирани на Китайските Мистерии на Роберт Ван Хюлик, които аз много харесвам. Книгите са за съдия в Древен Египет (подобно на Съдията Ди) наречен Амеротке, който помага на фараона Хатусу (Хатшепсут). Хатшепсут е една от любимите ми исторически фигури, единствената жена, която става фараон и страхотен владетел. Книгите са толкова добре написани, че не искам да прочета останалите, защото не искам да свършат. Тъй като много ми допадна стила на писане, имам още доста книги на Дохърти, които ме чакат да ги прочета. 
SNACKS:

Auchan Bio Rice Cake Dark Chocolate 
I had two periods, one when I ate crappy junk food when I was out and then when I wasn't eating anything at all even when I spent all outside. I decided this has to stop this summer and I will spend more but have healthy snacks when I am not home and I can't have proper meal. I picked this chocolate rice cake on a whim and I ended up loving it so much! I don't really like chocolate but dark chocolate I find tolerable, together with the rice cake however it tastes really good. When I am having "I need to eat something so I won't faint" moment I have two of these, and they actually do help for both making me feel full for 1-2 hours and making me feel a lot more energized. 
ХРАНА:

Auchan Bio Оризовка с Черен Шоколад
Имах два периода, един когато ядях отвратителна вредна храна когато бях навън и втори когато не хапвах абсолютно нищо. Реших, че това спира това лято и ще похарча малко повече, но ще се запася със здравословни гризинки когато не съм вкъщи и не мога да си приготвя здравословно меню. Избрах си шоколодавите оризовки съвсем наслуки, но много ми харесаха! Не си падам много по шоколода, черният го толерирам, нищо че не ми е любим, обаче с оризовката всъщност е много вкусно. Когато имам "Трябва да хапна нещо преди да припадна" момент хапвам две от тези и всъщност много помагат да ме държат сита за 1-2 часа, както и да ми дадат малко повече енергия. 

DRINKS:

Dolce Gusto Piccolo Coffee Machine
I did a whole post for my new coffee machine, long story short I adore it, I use it almost everyday. So far my favorite "coffees" (since I don't actually drink pure coffee) are the Ricoré and the Latte Macchiato Vanilla. The Chai Tea Latte is my most favorite of all.
НАПИТКИ:

Dolce Gusto Piccolo Coffee Machine
Направих цяла публикация за новата ми машина за кафе, накратко обожавам и я ползвам почти всеки ден. Засега любимите ми "кафета" (тъй като всъщност не пия чисто кафе) са Ricoré и Лате Макиато Ванилия. Chai Tea Latte ми е най-любимото от всички. 
Hema Moroccan Mint Tea
Yes I am on of these people who has tea even during the summer. One of my most favorite ones recently is the Moroccan Mint Tea by Hema. The small boxes by Hema are of extremely good quality and they only cost a 1€.

Terre D'Oc Genmaicha Green Tea
This tea became my favorite because it has really subtle taste, the roasted rice gives a pleasant mild note. A excellent green tea for the summer or the afternoons. 
Hema Moroccan Mint Tea
Да аз съм един от тези хора, които пият чай дори през лятото. Един от най-любимите ми напоследък е чаят с Мароканска Мента (= дива мента, гьозум, джоджен) на Hema. Малките кутии чай на Hema са със страхотно качество и са само 1€.

Terre D'Oc Genmaicha Green Tea
Този чай ми стана любим, защото има много ненатрапчив вкус, а печеният ориз придава една приятна мека нотка. Чудесен зелен чай за лятото или следобедите. 
Auchan Bio Almond Milk 
Lately I've been obsessing over almond milk. I am a food tester and once I was given different types of almond milk. I never had almond milk before and I was curious to try it. My previous experience with soy milk was terrible because all types I tried were downright disgusting so I was kinda sceptical. There was one type I absolutely loved but of course when we test the food/drinks they are not allowed to give out the brand. I went to Auchan and I picked this one hoping it will be the one I liked the most. I believe it's the case or if not it's really similar. I love this milk, it has a very particular taste and probably not everyone will like it. Currently I am testing the oat milk. 
Auchan Bio Бадемово Мляко 
Напоследък се влюбих в бадемовото мляко. Тествам храни и веднъж ми дадоха различни видове бадемово мляко. Никога не бях пила бадемово мляко преди и бях много любопитна да го опитам. Предишният ми опит с различни видове соево мляко беше лош, защото всичките бяха отвратителни на вкус, та бях малко скептична. Имаше един вид, който страшно много ми хареса, но разбира се нямат право да ни кажат марките на храната или напитките, които тестваме. Насочих се към Auchan и реших да взема това, надявайки се да е същото, което ми хареса. Мисля, че е точно то, но ако не е така е много подобно. Много ми хареса това мляко, има един особен вкус и сигурно не на всички ще им хареса. В момента съм в процес на тестване на овесено млляко. 

Thursday, September 17, 2015

Birchbox France September 2015

I got the Birchbox September last week which is a little earlier than I expected. It also seems Birchbox found my previous lost box and shipped it to me again.  Получих Birchbox Септември миналата седмица, което е малко по-рано от очакваното. Изглежда Birchbox са намерили и предишната ми изгубена кутия и са ми я пратили отново. 
The theme this month is "From US with love" and all products were supposed to be from American brands.  Темата този месец е "От САЩ с любов" и всички продукти трябваше да са на американски марки. 
The box had a unique design this month which I quite like and I will surely use it to store something inside.  Кутията имаше уникален дизайн този месец, който на мен много ми харесва и със сигурност ще си съхранявам нещо в нея. 
I really like the selection they made. I've said it many times, Birchbox almost always pick products I find interesting and I would love to try.  Много ми допада селекцията този месец. Казвала съм много пъти, Birchbox почти винаги избират продукти, които намирам за интересни и бих искала да пробвам. 
If Birchbox keep the box with this design I would be extremely happy.  Ако Birchbox запазят дизайна на кутията такъв ще съм много доволна. 
Dr. Sager's 
Ouchy! Boo-Boo Gel
Full size: 62 g / 25€ (sample size - 10 ml)

This product was disappointing especially after I smelled it because it has the strongest alcohol smell. It's supposed to help with healing and reducing the inflammation. I would definitely not pay this ridiculous price for such small amount of product that smells terribly on top. 
Dr. Sager's 
Ouchy! Boo-Boo Gel
Пълен размер: 62 гр / 25€ (мострен размер - 10 мл)

Този продукт беше разочароващ, особено след като го подуших, защото има толкова силна алкохолна миризма. Би трябвало да помага със заздравяването и срещу възпаления. Определено не бих платила безумната му пълна цена за толкова малко количество продукт, който и мирише неприятно. 
Ciaté
Paint Pot PP003 Couture
Full size: 13,5 ml / 8,5€ 


I usually don't like receiving nail polishes because I rarely do my nails and lately I can hardly like a shade. However I really like this one, it looks kinda similar to KIKO Nail Lacquer #372 Nude in the pot but on my nails the KIKO one has a pink undertone while this one is much more neutral. I even wore it this week and it lasted 3 days on my nails which is impressive. 
Ciaté
Paint Pot PP003 Couture
Пълен размер: 13,5 мл / 8,5€ 


Обикновено не обичам да получавам лакове, защото рядко се лакирам и напоследък трудно си харесвам цвят. Този обаче ми харесва, изглежда подобен на KIKO Nail Lacquer #372 Nude в шишенцето, но на ноктите ми KIKO има по-розов подтон, а този е по-неутрален. Дори го носих тази седмица и ми издържа цели три дена, което на моите нокти е постижение. 
Parlor 
Moisturizing Sea Salt Spray 
Full size: 147 ml / 21€ (sample size - 30 ml) 


I've tried similar sprays and they don't seem to work for me. I will give this a go but so far I am not impressed at all. I feel it makes my hair super frizzy and messy and very far from beach waves. 
Parlor 
Moisturizing Sea Salt Spray 
Пълен размер: 147 мл / 21€ (мострен размер - 30 мл) 

Пробвала съм подобни спрейове и не се сработвам с тях. Ще го тествам, но засега не съм впечатлена. Имам чувството, че прави косата ми много рошава и няма нищо общо с плажни вълни. 
Whish
Bath & Body Gel Pomegranate
Full size: 390 ml / 16,90€ (sample size - 30 ml) I loved the previous product from this brand and I really like this one. It's sulfate free and it smells pretty good even if it's not super authentic pomegranate scent. I would definitely buy this in full size if I find it a bit cheaper. 
Whish
Bath & Body Gel Pomegranate
Пълен размер: 390 мл / 16,90€ (мострен размер - 30 мл) 


Многто ми хареса предишния продукт на тази марка и много харесвам, и този. Безсулфатен е ухае много приятно, въпреки че не е автентичния аромат на нар. Със сигурност бих си го купила в пълен размер, ако го намеря малко по-евтин. Laqa & Co. 
Cheeky Lip Pencil #Humble Brag 
Full size: 3 g / 22€ (sample size - 1 g)

This is my third product by Laqa & Co. Their chubby pencils are really adorable and of quite good quality. I really like this one even if I am not sure it suits me yet. Since this a matte product, it's a bit hard to apply evenly. 

It took me more time than expected to finish this presentation since I am having such a horrible week. Not only I have classes all day but I am gradually getting sicker and sicker because of getting wet all time with all this constant raining.  
Laqa & Co. 
Cheeky Lip Pencil #Humble Brag 
Пълен размер: 3 тр / 22€ (мострен размер - 1 гр)

Това е третият ми продукт на Laqa & Co. Техните чъби моливи са много сладурести и с доста добре качество. Този много ми харесва, въпреки че не съм убедена, че ми отива. Тъй като продуктът е матов се нанася равномерно малко по-трудно.

Отне ми повече време от планираното да завърша тази презенетция, тъй като имам толкова отвратителна седмица. Не само съм на лекции по цял ден, ами и постепенно се разболявам все повече, защото по-цял ден се разхождам мокра с тези непрекъснати дъждове.
Saturday, September 12, 2015

REVIEW: Mizon Aloe 90 Soothing Gel

This is the second gel by Mizon I am trying after the Snail Recovery Gel. I recently started using the Watervolume Aqua Gel Cream too.  Това е вторият ми гел от Mizon след Snail Recovery Gel. Наскоро започнах да ползвам и Watervolume Aqua Gel Cream.
The Aloe 90 Soothing Gel contains 90% aloe extract, it comes in a pretty green packaging. Mizon overall have really sleek-looking products.  Aloe 90 Soothing Gel съдържа 90% екстракт от алое, пристига в красива зелена опаковка. Mizon, като цяло, имат много добре изглеждащи продукти. 
The packaging has the authenticity sticker but nowadays not all products have it, I believe Mizon stopped putting it on their newer products.  Опаковката има стикер за автентичност, но в момента не всички продукти го имат, мисля че Mizon спряха да го слагат на новите си продукти. 
Aloe Barbadensis Leaf Extract is a wonderful ingredient known for its healing and moisturizing properties. It helps for many  types of skin irritations. Glycerin is a moisturizer. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Triethanolamine is a pH adjuster which can be irritating, however I never had any issues with it in a Mizon product. Carbomer is an emulsifier. Polysorbate 20 is a surfactant and emulsifier. Trehalose is a sugar used as a moisturizer. Caprylyl Glycol is a moisturizer and emollient. Ethylhexyl Glycerin is a moisturizer as well. Tropolone is used as an antioxidant in cosmetics. Japanese Coptis Extract has antibacterial properties. Allantoin is a whitening and anti-inflammatory ingredient. Panthenol has an anti-static and calming properties. Sodium Hyaluronate is a moisturizer. Beta-Glucan is an antiallergic ingredient. Propylene Glycol is a solvent. Rubus Idaeus Fruit Extract is used as a cleanser. Portulaca Oleracea Extract is an antiallergic agent. Iris Florentina Root Extract is anti-aging ingredient. Paeonia Albiflora Root Extract is a peony extract, an antioxidant and anti-inflammatory agent. Convallaria Majalis Root Extract is lily of the valley, a skin conditioner. Magnolia Liliflora Flower Extract is a magnolia extract however I can't find what kind of properties it actually has. Lilium Candidum Flower Extract is white lily extract, it has healing properties. Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract is an edelweiss extract and it's an antioxidant. Disodium EDTA is a preservative.  Aloe Barbadensis Leaf Extract е чудесна съставка известна със лечебните и хидратиращите си свойства. Помага за много видове кожни раздразнения. Glycerin е хидратант. Butylene Glycol е разредител и хидратант. Triethanolamine е pH регулатор, който може да бъде дразнител, но аз не съм имала проблеми с него в продукт на Mizon. Carbomer е емулсифиант. Polysorbate 20 е сърфъктант и емулсифиант. Trehalose е захар използвана като хидратант. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Ethylhexyl Glycerin също е хидратант. Tropolone се използва като антиоксидант в козметиката. Japanese Coptis Extract има антибактериални свойства. Allantoin е избелваща и противовъзпалителна съставка. Panthenol има антистатични и успокояващи свойства. Sodium Hyaluronate е хидратант. Beta-Glucan е противоалергична съставка. Propylene Glycol е разредител. Rubus Idaeus Fruit Extract е измивна съставка. Portulaca Oleracea Extract противоалергичента съставка. Iris Florentina Root Extract е противостарееща съставка. Paeonia Albiflora Root Extract е екстракт от божур, има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Convallaria Majalis Root Extract е момина сълза, хидратант. Magnolia Liliflora Flower Extract е екстракт от магнолия, но не намирам какви свойства има. Lilium Candidum Flower Extract е екстракт от бяла лилия, има лечебни свойства. Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract е екстракт от еделвайс и е антиоксидант. Disodium EDTA е консервант. 
The ingredients list has lots of cool extracts but they all come after the pH adjuster which is usually in really low concentration so I doubt they are effective. But just 90% of aloe leaf juice sounds pretty good anyway.  Листът със съставките има много готини екстракти, но всички те са след регулатора на pH, който обикновено е в много ниска концентрация и се съмнявам да са ефективни. Но 90% сок от алое звучи добре така или иначе. 
The green tube is quite cute and it's easy to use, also super hygienic. It contains 50 ml of product and it costs around $4 on RRS which makes this super affordable.  Зелената тубичка е доста симпатична и лесна за употреба, а и хигиенична. Съдържа 50 мл продукт и струва около $4 в RRS, което прави продукта много достъпен. 
The tube comes sealed. I don't have any remarks concerning the packaging.  Тубата пристига запечатана. Нямам никакви забалежки по опаковката. 
The consistency of the product is unsurprisingly, gel-like. It has a slight herbal scent but it's very subtle. I was thinking a lot how to write the review for this product. The truth is I can't say anything special but in reality it's a product that works super well and does what it claims. The lightweight gel texture makes it a great light moisturizer I used in the morning before my heavier medium moisturizer. In a way I also use it as a serum because it helps a lot with redness, irritation and skin healing. I've also used it on my body on mosquito bites and small wounds I've had. If I apply the gel my skin heals visibly quicker.  Консистенцията на продукта е, неизненадващо, гелообразна. Има лек билков аромат, но е съвсем ненатрапчив. Мислех си доста как да напиша ревюто за този продукт. Истината е, че не е нещо кой знае колко специално, но реално е продукт, който работи много добре и прави това, което твърди. Леката гелообразна текстура го прави страхотен лек хидратант, който аз ползвах сутрин преди по-тежкият ми среден хидратант. Използвах го почти като серум, защото помага за зачервявания, дразнения и заздравяването на кожата. Използвала съм го и на тялото върху ухапвания от комари и малки рани, които съм имала. След нанасяне от гела кожата заздравя видимо по-бързо. 
It's nothing miraculous because aloe juice is a proven skincare ingredient for ages. The Aloe 90 Soothing Gel by Mizon is inexpensive and the ingredients are pretty good. It's not 100% organic but I don't see anything that raises a concern for me. It also provides some moisture, people with oily and combination skin might find it's enough but I always used a moisturizer on top.  Не е нещо чудотворно, защото сокът от алое е доказана съставка в грижата за кожата от векове. Aloe 90 Soothing Gel на Mizon е евтин, а съставките са доста добри. Не е 100% органичен, но не виждам нещо, което да ме притеснява. Също така и предлага лека хидратация, за хора с мазна и комбинирана кожа може и да е достатъчна, но аз винаги използвах нещо отгоре. 
I would repurchase it in the future. There are bigger heavier jars of aloe gel, the one by Nature Republic being very hyped by bloggers but I honestly prefer smaller and more portable tubes like this one. If you are looking for a multifunctional aloe gel I believe you will like this one.

What I like:

 • Affordable (around $4) 
 • Reasonable amount of product (45 ml) 
 • Sleek packaging 
 • Description and ingredients in English
 • Very economical 
 • Pleasant lightweight texture 
 • Helps with irritations
 • Good ingredients 
 • Subtle smell
What I don't like: 
All in all: 5/5


I am writing this review for a week, I've gotten extremely lazy these days and I lack motivation for writing even if I am taking photos for future blog posts almost daily this month. I hope my review was helpful to you! 
Бих го купила отново в бъдеще. Предлагат се и по-големи, тежки буркани с алое гел, този на Nature Republic е много известен сред блогърите, но аз предпочитам по-малки и по-преносими туби като тази. Ако си търсите мултифункционален алое гел, мисля че този ще ви допадне.

Какво ми харесва:

 • Достъпен (около $4)
 • Разумно количество продукт (45 мл) 
 • Красива опаковка 
 • Описание и съставки на английски
 • Много икономичен
 • Приятна лека текстура 
 • Помага за дразненията
 • Добри съставки
 • Лек аромат
Какво не ми харесва: 
Обща оценка: 5/5


Пиша това ревю цяла седмица, нещо много ме мързи тези дни и ми липсва мотивация за писане, въпреки че снимам за бъдещи публикации почти всеки ден този месец. Надявам се ревюто да ви е било полезно!

Tuesday, September 1, 2015

REVIEW: Nescafe Dolce Gusto

Reviewing a coffee machine is probably a bit weird but I love this thing so much I really want to talk to you about it. The backstory is I really loved my parents' Dolce Gusto when I was in Bulgaria this summer and after a 2 hours talk how much I like it with my mom I eventually ordered one myself together with 6 boxes of drinks.  Ревю на кафе машина е сигурно малко странно, но много си я обичам и искам да ви поговоря за нея. Предисторията, че много ми хареса Dolce Gusto машината на родителите ми когато бях в България това лято и след двучасов разговор с майка ми, най-накрая си поръчах и аз една заедно с 6 кутии от напитките. 
I ordered from Nescafe's official site in France, they had a summer sale that if you order 6 boxes of coffee, the Piccolo machine is only 30€. I quickly picked up my drinks and I placed an order. And I wish I read all the negative reviews about Chronopost before picking them as my courrier. Chronopost claim they deliver in 24 to max 48 hours but I actually got my order 4 days after the initial purchase. They first told me my address was incomplete... which was totally not the case but their printer only printed half of my address on the box, now really? Their delivery man called me and asked for my full address, I gave it to him and then no one came whole day... He called me at 7:30 am by the way! I had to go through 3 people in their call center... and it took me 15 minutes to get an answer each time. In the end I absolutely gave up and told them to leave the package in the post office one subway station away because I couldn't bother with their crappy service anymore. So, if you live in France do not use Chronopost, their shipping is twice as expensive as the other companies and their service is absolutely terrible.  Поръчах от официалния сайт на Nescafe във Франция, който имаше лятно намаление, ако поръчаш 6 кутии кафе, машината Piccolo е само 30€. Бързо си избрах напитките и пуснах поръчка. И ми се щеше да бях прочела негативните ревюта за Chronopost преди да ги избера като куриер. Chronopost твърдят, че доставят от 24 до 48 часа, но всъщност аз си получих кутията 4 дена след поръчката. Първо ми казаха, че адресът ми е непълен... което естествено не беше случаят, но принтерът им беше принтирал само половината ми адрес на кутия, сериозно? Доставчикът им ми се обади и ме попита за пълния адрес, казах му го и никой не пристигна цял ден... А и обаждането беше в 7:30 сутринта, между другото! Трябваше да мина през 3-ма души в кол центъра им... и им отне 15 минути да ми вдигнат всеки път. Най-накрая се предадох и им казах да ми оставят пакета в пощата на съседната метро станция, защото не ми се занимаваше с отвратителното им обслужване. Та, ако живеете във Франция, не ползвайте Chronopost, доставката им е двойно по-скъпа от на другите компании, а обслужването абсолютно потресаващо. 
I kinda expected to get a huge package and that's why it happened. Nescafe made sure they packed everything super well.  Очаквах да получа огромна кутия и така и се получи. Nescafe се бяха постарали да опаковат всичко много добре. 
With the machine Nescafe sent a coffee sample box and brochure of some coffee recipes.  С машината, Nescafe ми изпратиха и тези мостри заедно с брошура с кафе рецепти. 
I haven't tried any of the coffees in the sample pack but I did try the Latte macchiato and the Chocochino in Bulgaria. I loved the latte but the Chocochino is extremely sweet and I didn't like it.  Не съм пробвала нито едно от кафетата в мострената кутия, но пробвах Latte macchiato и Chocochino в България. Латето много ми хареса, но чокочиното е много сладко и не ми допадна. 
The machine itself is super pretty and sleek, it doesn't take much space at all and is extremely easy to maintain. I just clean the mug stand once a week and that's all. I use filtered water for it because the water in Toulouse is really bad and I am scared it might clog the machine eventually.  Самата машина е много красива и елегантно изглеждаща, не заема много място и съвсем лесно се поддържа. Чистя само поставката за чаша веднъж седмично и това е всичко. Използвам филтрирана вода за нея, защото водата в Тулуза е много лоша и ме е страх, че може би ще я запуши иначе.
We were video chatting with a friend and he thought the machine is a Bastet statue in the background, I thought that was hilarious! c: Говорехме си с един приятел и той реши, че машината е статуя на Бастет, сложена за фон и страшно много ме развесели! c: 
I really love that Nescafe put all the nutritional values of their products in their site. This way I was able to pick the coffees with the least sugar because I really really don't like sweet drinks, as I mentioned. You will notice that there no real coffees such as Espresso or Lungo. That's because I can't drink strong coffees since they make me feel really sick in 2 hours. That's why I picked almost only drinks with lots of milk.  Много ми допада, че Nescafe са сложили хранителните стойности на продуктите си в сайта. Така успях да си избера кафетата с най-малко захар, защото наистина не обичам сладки напитки, както споменах. Ще забележете, че реално не съм взела истински кафета като Еспресо или дълго, защото не ми понасят, за съжаление. Затова и си избрах почти само напитки с много мляко. 
These were the original 6 boxes I ordered from the site. I will try make a short review of each.


Latte Macchiato Vanilla
I really liked this one since it has a subtle vanilla taste, it's a shame it's available only in the site. It's not very sweet.

Latte Macchiato Caramel
This is a little bit sweeter than the Vanilla but it still tastes really nice. I assume it will be a great winter drink. Fortunately this is available in the supermarkets as well.

Chai Tea Latte
This is probably my most favorite one so far! I even got a second box because I already finished the first one. This is the first time I drink tea with milk actually. It has a really strong cinnamon taste.


Cappuccino Ice 
I liked it when I tried it in Bulgaria but now I realize it's actually way too sweet compared to the other milk drinks. I guess I will try the normal Cappuccino with ice and see if I like it more. It's also web exclusive so I don't think I will be getting it again.


Cappuccino Light 
Taste-wise this is really similar to the normal Cappuccino but it has a little bit less sugar. Again it's a shame it's a web exclusive.


Latte Macchiato Light 
Again, it has a little but less sugar than the normal latte. Personally I don't think I am able to make a difference between the cappuccino and the latte. 
Това са оригиналните 6 кутии, които поръчах от сайта. Ще се опитам да направя кратко ревю на всяка.

Latte Macchiato Vanilla
Много ми хареса, тъй като има лек ванилов вкус, срамота, че се предлага само в сайта. Не е много сладко.

Latte Macchiato Caramel
Това е малко по-сладко от ванилията, но пак е много вкусно. Предполагам, че ще е страхотно за зимата. За щастие се предлага и в супермаркетите.

Chai Tea Latte
Това ми е любимецът засега! Дори си взех втора кутия, защото вече привърших първата. За първи път опитвам чай с мляко всъщност. Има доста силен вкус на канела, който на мен много ми харесва.

Cappuccino Ice 
Хареса ми когато го опитах в България, но сега осъзнавам, че е много сладко сравнено с останалите млечни напитки. Предполагам, че ще пробвам нормалното капучино с лед и ще видя дали ми харесва повече. Предлага се само в сайта и не мисля, че пак ще го взема.

Cappuccino Light 
На вкус е съвсем подобно на нормалното капучино, но реално има по-малко захар. Отново срамота, че го има само в сайта.


Latte Macchiato Light 
Отново има по-малко захар от нормалното лате. Лично аз не успявам да направя разлика между лате и капучино и за мен са взаимозаменяеми. 
And these I got all from Auchan. Some of the Dolce Gusto boxes are 1€ cheaper in Auchan than in the Nescafe site. I don't know how that works but I prefer to buy them from Auchan because I don't have to pay the expensive shipping.

Marrakech Tea 
I was hesitating to order it originally and when I saw it's cheaper in Auchan I bought. However I really don't like this that much. As I suspected this has waaaay too much sugar and I really dislike sugary teas. The tea itself is quite good but I don't get why almost 97% of this capsule is sugar.


Cappuccino 
The cappuccino is really cheap in Auchan so I got a second box of it. I personally find no difference between the this one and the light one.

Ricoré Latte 
I was really curious how this would taste. I ended up liking it really much. As I said I don't like strong coffee and I am not able to drink it. This one however has really really soft taste because of the chicory and the milk. I can't explain it but I didn't expect to enjoy it so much. I recommended it to my mother but unfortunately it's unavailable in Bulgaria so I will have to mail her that because I think it's worth trying.


Overall, even if I am totally a tea person since I got the Piccolo machine I use it almost everyday. It is really budget-friendly and since it is so small and easy to maintain I find it really suitable for students like me switching apartments all the time and generally living in a very tiny living space. 
А, тези купих от Auchan. Някои от кутиите на Dolce Gusto са с 1€ по-евтини в Auchan от сайта на Nescafe. Не знам как се получава така, но предпочитам да си ги купувам от Acuah, защото не трябва да плащам скъпата доставка.

Marrakech Tea 
Колебаех се дали да го купя още в началото и когато видях, че е по-евтин в Auchan го взех. Но изобщо не ми харесва чак толкова. Както предполагах има твърде мнооого захар, а изобщо не обичам сладък чай. Самият чай е приятен, но не разбирам защо почти 97% от капсулата е захар.

Cappuccino 
Капучиното е много евтино в Auchan, затова си взех втора кутия. Не намирам разлика между това и light версията.

Ricoré Latte 
Бях много любопитна на какво ще има вкус. И много ми хареса! Както казах, не харесвам силно кафе и не мога да го пия. Това, обаче, има много мек вкус, заради цикорията и млякото. Не мога да обясна точно, но се влюбих. Препоръчах го на майка ми, но тъй като го няма в България ще трябва да ѝ го изпратя, защото си струва да се опита.


Като цяло, дори и да предпочитам чай, откакто получих Piccolo машината я ползвам почти всеки ден. Много е бюджетна и тъй като е толкова малка и лесна за поддръжка мисля, че е доста подходяща за студенти като мен, които често се местят и по принцип живеят на тясно място.