Wednesday, April 30, 2014

TAG: TMI

Lately I am not in the mood for review posts probably due to the fact I am extremely tired from my constant exams. But still I can at least make the Too Much Information tag as I really wanted to do it.


Questions for the TMI tag: 1: What are you wearing?
Short jeans, my pajamas and a hoodie on top because I am cold.


2: Ever been in love?

Yes.

3: Ever had a terrible breakup?
Yes, just couple of weeks ago.

4: How tall are you?
1,57 m or 5'1.

5: How much do you weigh?
40 kg plus or minus 1-2 kg

6: Any tattoos?
No. I don't really see myself having any tattoos.

7: Any piercings?
Ears only.

8: OTP?
I don't think I have only one.

9: Favorite show?
CSI, Andromeda, Water rats, The Big Bang theory, Relic hunter, Mutant X... I have a lot of old ones.

10: Favorite bands?
Kalafina, SNSD, SCANDAL, Scorpions, Nightwish, Evanescence.

11: Something you miss?
Cherries. 

12: Favorite song?
Most favorite - Ever dream by Nightwish.

13: How old are you?
I'll be 20 in a month.

14: Zodiac sign?
Taurus.

15: Quality you look for in a partner?
Devotion, trust, maturity, intelligence... I guess. And great cooking skills. (: 

16: Favorite Quote?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." Albert Einstein

17: Favorite actor?
Kevin Sorbo but I will totally add Ziyi Zhang as an actress because I adore her!

18: Favorite color?
Green, purple, black.

19: Loud music or soft?
Honestly, usually soft.

20: Where do you go when you’re sad?
I sit at home trying to sing Whitney Houston and Céline Dion.

21: How long does it take you to shower?
40 minutes because I also wash my clothes.

22: How long does it take you to get ready in the morning?
Usually an hour and 30 minutes but that's because I sit and do nothing for 30 minutes. Normally I can be ready for 20-30 minutes with makeup.

23: Ever been in a physical fight?
Yes, often as a child.

24: Turn on?
Well-maintained hands, intelligence, long hair, history knowledge.

25: Turn off?
Someone who bites their nails, idiocy.

26: The reason you started your blog? 
I just wanted to do it for a very long time.

27: Fears?
Hospitals.

28: Last thing that made you cry?
Can't remember. It was probably some TV show as I am in a "my hormones are totally crazy" state.

29: Last time you said you loved someone?
Today. Or yesterday. To a friend.

30: Meaning behind your blog Name?
Ai no storia means a love story and a very americanized Japanese (or latinized?). The story behind it is that I love Kalafina and I always thought a quote from their songs would fit for a very unique blog name. And the song "Storia" is one of my favorites.

31: Last book you read?
The mask of Ra by Paul Doherty.

32: The book you’re currently reading?
The murder on the links by Agatha Christie for a very long time.

33: Last show you watched?
CSI NY. <3

34: Last person you talked to?
My friend Lora.

35: The relationship between you and the person you last texted?
Lora again, we're friends. 

36: Favorite food?
Pizza, moussaka.

37: Place you want to visit?
China, Japan, Korea, Egypt, Russia, Thailand, Australia, Canada, Finland, Norway...

38: Last place you were?
My last trip was to Carcassonne.

39: Do you have a crush?
I don't think so.

40: Last time you kissed someone?
2 hours ago maybe? We kiss each other a lot in France.

41: Last time you were insulted?
Couple of weeks ago.

42: Favorite flavor of sweet?
I don't like sweets so I will just say fruits.

43: What instruments do you play?
None. :(

44: Favorite piece of jewelry?
I think I like necklaces the most.

45: Last sport you played?
I honestly don't remember. It's been a long time since I played any sport.

46: Last song you sang?
Fairytale by Kalafina. And I even recorded it and send it as greetings. 

47: Favorite chat up line?
I just say "Hello", "Hi", "How are you doing?".

48: Have you ever used it?
Uh, all the time. I am not a fan of not so original clichés .

49: Last time you hung out with anyone?
Today.

50: Who should answer these questions next?
Everyone is tagged! I was kinda on hiatus this April but I had so many exams that now when I have free time I just needed to relax. 

Напоследък не съм в настроение да пиша ревюто, сигурно защото съм много уморена от постоянните изпити. По все пак мога да направя тага Твърде Много Информация, който ми беше много интересен. 


Въпроси за ТМИ тага : 1: С какво си облечена?
Къси дънкови панталонки, пижама и сиутшърт, защото ми е студено. 2: Била ли си някога влюбена?
Да. 

3: Имала ли си някога ужасна раздяла?
Да. Само преди няколко седмици. 

4: Колко си висока?
1, 57 м. 

5: Колко тежиш?
40 кг плюс - минус 1-2. 

6: Някакви татуировки?
Не. Не се виждам с татуировки. 

7: Някакви пиърсинги?
Само на ушите. 

8: Любима двойка?
Не мисля, че имам такава. 

9: Любим сериал?
CSI, Andromeda, Water rats, The Big Bang theory, Relic hunter, Mutant X... имам доста. 

10: Любими групи?
Kalafina, SNSD, SCANDAL, Scorpions, Nightwish, Evanescence.

11: Нещо, което ти липсва?
Череши. 

12: Любима песен?
Най-любимата - Ever dream от Nightwish.

13: На колко години си?
След месец ще съм на 20. 

14: Зодия?
Телец. 

15: Качества, които търсиш в партньора?
Отдаденост, доверие, зрелост, интелигентност... предполагам. Както и добри готварски умения. (: 

16: Любим цитат?
"Само две неща за безкрайни, вселената и човешката глупост, и не съм сигурен за първото." Албърт Айнщайн

17: Любим актьор?
Кевин Сорбо, но сама си добавям Зийи Джан като актриса, защото я обожавам!

18: Любим цвят?
Зелено, лилаво, черно. 

19: Силна или тиха музика?
Честно, обикновено тиха. 

20: Къде ходиш когато си тъжна?
Стоя си вкъщи и се опитвам да пея Уитни Хюстън и Селин Дион. 

21: Колко време ти отнема да се изкъпеш?
40 минути, защото също си пера и дрехите. 

22: Колко време ти отнема да се приготвиш сутрин?
Обикновено около час и половина, но това е защото си стоя и не правя нищо за около 30 минути. Обикновено мога да се приготвя за 20-30 минути заедно с гримирането. 

23: Участвала ли си в сбиване?
Да, често като дете. 

24: Какво те привлича?
Добре поддържани ръце, интелигентност, дълга коса, знания по история. 

25: Какво те отблъсква?
Гризане на ноктите, откровената простотия. 

26: Причината, за да започнеш този блог?
Просто дълго време исках да го направя. 

27: Страхове?
Болници. 

28: Последното нещо, което те разплака?
Не си спомням. Сигурно някой сериал, тъй като съм в "хормоните ми са се побъркали тотално" състояние. 

29: Последният път когато каза, че обичаш някого?
Днес. Или вчера. На приятел. 

30: Значението зад името на блога ти?
Ai no storia означава любовна история на много американизиран японски (или латинизиран?). Историята зад него е, че обичам Kalafina и винаги съм си мислила, че цитат от тяхна песен ще подхожда за много уникално име на блог. А песента "Storia" ми е една от любимите. 

31: Последната книга, която прочете?
Маската на Ра на Пол Дохърти. 

32: Книгата, която четеш в момента?
Убийство на игрището за голф на Агата Кристи от доста време.

33: Послесният сериал, който гледа?
CSI NY. <3

34: Полследният човек, с когото говори?
Приятелката ми Лора. 

35: Връзката между теб и последния човек на когото писа съобщение?
Лора отново, приятелки сме. 

36: Любима храна?
Пица, мусака. 

37: Място, което искаш да посетиш?
Китай, Япония, Корея, Египет, Русия, Тайланд, Австралия, Канада, Финландия, Норвегия... 

38: Последното място, което посети?
Последното ми пътуване беше до Каркасон. 

39: Падаш ли си по някого?
Не мисля. 

40: Последния път когато целуна някого?
Преди 2 часа може би? Във Франция се целуваме много. 

41: Последния път когато те обидиха?
Преди няколко седмици. 

42: Любимо сладко изкушение?
Не обичам сладко, така че просто ще кажа плодове. 

43: На какви инструменти свириш?
На никакъв. :( 

44: Любимо бижу?
Мисля, че най-много ми допадат герданчета и огърлици. 

45: Последният спорт, който практикува?
Съвсем честно, не си спомням. Отдавна не съм се занимавала със спорт. 

46: Последната песен, която пя?
Fairytale на Kalafina. Че я и записах и изпратих като поздрав. 

47: Любим начин за започване на разговор?
Казвам просто "Здравей", "Здрасти", "Как си?". 

48: Използвала ли си го?
Ъ, да, постоянно. Не съм фен на не толкова оригиналните клишета.

49: Последният път когато се разхожда с някого?
Днес.

50: Кой трябва да е следващия, който да отговори на тези въпроси?
Всички да се чувстват поканени!Този април отсъствах доста, но с толкова много изпити, дори сега когато имам свободно време, предпочетох да си почина. 

Saturday, April 12, 2014

REVIEW: Bare Minerals Pretty Amazing Lip Color #Ambition

Today I am going to show you one of my favorite lipsticks (I think I do say that a lot). I bought this lipstick on a huge sale and since they are were no testers for this line I actually thought I bought a lip gloss.


In fact, the consistency isn't exactly the one of a lipstick because it's liquid, but in the same time it's very opaque and long-lasting. I would compare it to Rimmel's Apocalips. 


Ambition is very very bright hot pink. In Bare Minerals is described as fuchsia but I imagine the fuchsia with more purple undertones while Ambition is definitely pink. It catches the eye for sure. For me it's an excellent choice for warmer days combined with a winged eyeliner and a pink blush. 


I am absolutely mesmerized by this product! It's such a shame normally these lippies are very pricey, otherwise I would buy more for sure. On the lips, it feels like non-sticky lip gloss. The color stays vivid for hours (at least 6 hours even if you eat and drink) and then it slowly fades away but it is possible to put it in the morning and still have it on in the afternoon. Another plus is that it isn't drying at all. Like I said, after approximately 6 hours the lipstick looses it's shine and brightness but then it feels like you have nothing on your lips even when you still do.  


This lipstick doesn't have any smell or taste. It's a bit weird but I really don't feel anything. I find that rather an advantage because I really hate wearing long-lasting lipstick that smells like something very chemical and I can feel it all day. 


Application is really easy. The brush is very convenient and you can cover all your lips with only 2 swipes. It's easier to apply this liquid lipstick than a real lip gloss because it's not sticky and it dries fairly quickly without smudging around the edges of the lips. 


These swatches are made with one single swipe of the brush on my lips. You can see how vibrant and opaque the color really is. 


I am dying to get Strength which is a very beautiful bright red. If you hate dry lips but you want a long-lasting lipstick, you should definitely check the Pretty Amazing Lip Color line. 


What I like: 
* Convenient packaging 
* Absolutely gorgeous shade 
* Easy to apply 
* Stays for hours without budging 
* Doesn't dry out lips at all 
* Doesn't accentuate dry lips 
* Super economical 

What I don't like: 
* Pretty pricey ($16 in the official US site but I remember the price was almost double in Europe) 

All in all: 5/5


I have a lot of skin care reviews in drafts but I think I am in a lipstick mood these days and you will see a lot of them in April and May. 
If you know any cheaper liquid lipstick similar to this one and Rimmel Apocalips (which have very limited range in France), please let me know in the comments box!

Днес ще ви покажа едно от люмите ми червила (това май го казвам често). Купих си това червило с огромно намаление и тъй като нямаше тестери за тази линия, мислех, че съм си взела глос за устни. 


Всъщност, консистенцията не е точно като на червило, защото е течно, но в същото време е много плътно и дълготрайно. Бих го сравнила с Apocalips на Rimmel.


Ambition е много много ярко горещо розово (казва ли се така на български?). В сайта на Bare Minerals е описан като фуксия, но аз винаги съм си представяла фуксията с малко по-лилави подтонове, а Ambition определено си е розов. Със сигурност хваща окото. За мен е отличен избор за топлите месеци комбиниран със издължена очна линия и розов руж. 


 Направо съм хипнотизирана от този продукт! Толкова е тъжно, че по принцип тези червила са доста скъпи, иначе със сигурност бих си купила още. На устните стои като нелепкав глос. Цветът оставя ярък за часове (поне 6 часа дори и ако хапвете и пийвате), а след това бавно изчезва, но е съвсем възможно да го сложите сутринта и все още да имате червило следобяда. Друг плюс е, че въобще не изсушава. Както казах, след около 6 часа, червилото губи блясъка и яркостта си, но тогава се усеща все едно нямате нищо на устните си дори и да не е така. 


Червилото няма никаква миризма или вкус. Малко е странно, но наистина не усещам нищо. Мисля, че това е повече предимство, защото много мразя да нося дълготрайно червнило, което мирише на нещо химично и го усещам цял ден. 


Нанасянето е много лесно. Четката е много удобна и може да покриете целите си устни само с 2 нанасяния. Това течно червило е по-лесно за нанасяне от истински глос, защото не е лепкаво и изсъхва сравнително бързо без да се размазва по крайчетата на устните. 


Тези суочове са правени с едно единствено нанасяне на четката по устните. Лесно се вижда наистина колко е наситен и плътен цвета. 


Умирам си да се добера и до Strength, който е много красиво ярко червено. Ако мразите сухите устни, но искате дълготрайно червило, със сигурност трябва да проверите линията Pretty Amazing Lip Color.


Какво ми харесва 
* Удобна опаковка 
* Абсолютно прекрасен цвят
* Нанася се лесно 
* Остава с часове без да помръдне
* Въобще не изсушава устните 
* Не подчертава сухи устни 
* Супер икономично 

Какво не ми харесва: 
* Доста скъпо (16 долара в американския сайт, но си спомням, че в Европа цената беше почти двойна)

Обща оценка: 5/5


В черновите имам доста ревюта за грижа на кожата, но усещам, че съм на вълна червила тези дни и ще видите доста такива през април и през май. 
Ако знаете за по-бюджетни червила подобно на това и на Rimmel Apocalips (които имат ужасно ограничен избор във Франция), споделете с мен в коментарите! 

Friday, April 11, 2014

REVIEW: Naobay Hydrating Oxygenating Cream

I got this cream by Naobay in Glossybox. I used it in the period between winter and spring (which was February in Toulouse). 


I had a 30 ml travel size which was more than enough to try the product. The original packaging is made of wood, or at least it looks like that on the photos. 
I have never heard of this brand before I tried this cream. 


I still don't get what "oxygenating" in the name is supposed to mean? How can a cream deliver oxygen to the skin? But I like the idea of moisturizing. 


From what I understood in the brand's official site, all of their products are organic. This cream really has excellent ingredients, I am really glad. 


I literally fell in love with this cream. It's my idea of perfect moisturizer. It's very moisturizing but it doesn't leave any sticky feeling behind so right after that I can apply my sun block and BB cream. The condition of my skin was very good while I was using it. It helped me a lot with skin on my nose peeling of because of dehydration. 


It smelled very fresh, like something citrusy. I only have a little bit of it left and I am saving it because I don't want it to end. 


If you find this cream, I really recommend to give it a try. It's very pricey and I think I can't afford to re-purchase it right now but one day when I am less poor I will certainly buy it again. What I like: 
* Convеnient packaging
* Great ingredients 
* Smells pleasant 
* Hydrates skin well 
* Doesn't leave sticky feeling 
* Helps with dehydration in the long run 

What I don't like: 
* Expensive (30€ for 50 ml) 
* Doesn't last very long 

All in all: 4.8


I was going to show you my not very recent haul but I don't think I will have time to edit photos today so I decided to finish this post instead. 
Получих този крем на Naobay в Glossybox. Използвах го през периода между зимата и пролетта (през февруари в Тулуза). 


Имах 30 мл размер за пътуване, който беше достатъчен, за да изпробвам продукта. Оригиналната опаковка е направена от дърво или поне такеа изглежда на снимките. 
Никога не бях чувала марката преди да пробвам този крем. 


Не разбирам какво трябва да значи "oxygenating" в името. Как крем може да доставя повече кислород на кожата? Но ми допада идеята за подхранване. 


От това, което разбрах за марката в официалния им сайт, всичките им продукти са органични. Кремът има наистина отлични съставки, много съм доволна. 


Буквално се влюбих в този крем. Точно моята идея за идеален подхранващ крем. Много е хидратиращ, но не оставя никакво лепкаво усещане след това и веднага след това мога да нанеса слънцезащитния ми крем и BB крема ми. Състоянието на кожата ми беше доста добро докато го ползвах. Помогна ми много с лющещата кожа по носа, заради дехидратация. 


Миришеше много свежо, на нещо цитрусово. Имам съвсем малко останало от него и си го пазя, защото не искам да свършва. 


Ако намерите този крем, наистина ви препоръчвам да го пробвате. Малко е скъпичък и не мисля, че точно сега мога да си позволя да го поръчам отново, но когато стана по-богата със сигурност ще си го купя пак. Какво ми харесва : 
* Удобна опаковка 
* Страхотни съставки 
* Ухае приятно 
* Подхранва кожата добре
* Не остава лепкаво усещане
* Помага с дехидратацията за дълго време 

Какво не ми харесва: 
* Скъп (30 евро за 50 мл) 
* Свърша бързо

Обща оценка: 4.8


Щях да ви показвам неособено скорошните ми покупки, но не мисля, че ще ми остане време да обработя снимките днес, затова завърших тази публикация. 

Thursday, April 10, 2014

SAMPLE REVIEW: Dr. Brandt Glow By Dr. Brandt Revitalizing Retinol Eye Cream

This post won't be very long because as I really need to go back studying today. I got the Glow Eye Cream by Dr. Brandt in a beauty box and I managed to use it for 3-4 weeks. The sample was really pretty and I am glad they also added a description of the product and ingredients on the back.


At first it looks like it contains a lot of good stuff but as all of them come after the preservative phenoxyethanol, certainly they are in way too low quantities to be active. 


The eye cream smelled like orange, slightly artificially.I used this cream during the night because I was scared of using it during the day. I always wear sun block but I still prefer to bay safe. 


To be honest, I didn't notice any significant change in my eye area with this cream. It was still slightly dehydrated. I didn't like the fact this eye cream causes a burning sensation that lasted 2-3 minutes. I am still not sure if it was the retinol or something else. 


The cream had tiny sparkling particles but I couldn't see them after I applied it. It didn't offer any brightening of my under-eye area either.Overall, I am very unimpressed. I think the original price was pretty high so it's out of the question to be the full size.Тази публикация няма да е много дълга, защото наистина трябва да се върна към ученето днес. Получих околочния крем Glow на Dr. Brandt в бюти кутия и успях да го ползвам 3-4 седмици.  Мострата беше много красива, радвам се, че са добавили описание на продукта и съставките на гърба.


Първоначално изглежда, че съдържа много хубави неща, но тъй като всичките идват след консерванта феноксиетанол, със сигурност са в много малки количества, за да са активни. 


Околоочният крем миришеше на портокали, леко изкуствено.Използвах крема през нощта, защото ме беше страх да го ползвам сутрин. Винаги си слагам слънцеащитен крем, но все пак предпочитам да не рискувам. 


Честно казано, не видях никаква видима промяна в зоната около очите ми с този крем. Все още си беше леко дехидратирана. Не ми допадна, че околоочният крем предизвикваше парене, което се усещаше за 2-3 минути. Не съм сигурна дали беше ретинола, или отново е нещо друго. 


Кремът имаше малки блещукащи частички, които не се забелязваха след нанасяне. Но и не избистри зоната около очите.Крайното ми мнение е, че не съм много невпечатлена. Оригиналната цена, мисля, беше доста висока, така, че е безумно да си купя пълният размер. 

Wednesday, April 9, 2014

PERSONAL: Questions & Answers - Living in France

Ever since I moved to France I am getingt a bunch of questions about living here so I decided to make one post with many the questions that were send to me. This post was inspired in a way by Merry's post about living in Germany (I hope I didn't misspell your name!) Life in France 


 • How are French treating you? 
Overall everyone is being super polite and nice with me. I know a lot of people say how westerners are mean and prejudiced to foreigners but this is totally untrue when it comes to me. No one ever treated me badly or was mean because I am Bulgarian. Often when people hear my miserable accent they try to speak to me in English even when they can barely make a phrase. 

 • Are French open-open minded?
In some ways. In others not. For example if you wear something outstanding people will stare at you. And take photos of you without even asking and most likely will ask you where did you buy your item from and how much it costs. 
 • What are the best places to visit in Toulouse?
Jardin des plantes, the museum inside, Grand Rond and Capitole, of course. 

 • What are the best places to shop in France?
I love Yves Rocher, I often order from them because they give a lot of gifts and they always have something on sale. KIKO would be my preferred makeup brand that you can find in France. I love La Halle for clothes because they always have something cheap and good looking. Claire's are always full of adorable cute little things and all kinds of accessories. If you're looking for something on the higher-end you should definitely visit French Sephora, Douglas and L'Occitane. You can try as many products as you want for as long as you wish (yeah, we did enter the store just to spritz some fancy perfume). Parapharmacie Lafayette contrary to its name sells mostly cosmetics such as Vichy, Avène, La Roche-Posay, Roc, etc and they always have great offers too. 
 • What has living in France taught you? 
Mostly, how to deal with everything on my own. My cooking skills are slightly better (slightly IS the keyword), now I know how to do my budget and have enough money left to eat healthy food. Also cutting my hair by myself because hair-dressers cost awfully a lot here. 

 • What's the best part of living in Toulouse? 
The gardens, the weather, the public transport, the huge supermarkets. 

 • What's the worst par of living in Toulouse?
The French administration, the prices of most stuff, the people who never shower and I am forced to stay next to them. And if you don't buy food on Saturday you stay hungry on Sunday. 

 • What is that one thing you don't understand about France?
How is it possible a bottle of 750 ml of wine to be cheaper than a bottle of liter of Coke. And all those disgusting guys on the streets who just stop me and ask me to have sex / go on a date with them. It happens to me often and I heard it usually happens to good looking young girls. 


Education in France  • Is it hard to get accepted in a French university? 
No, not at all. Basically if you have a diploma after high school you are accepted in most universities by default. There are some universities that have a quota or require to pass an exam to get accepted. 
 • What are you studying? 
Bachelor in Biology. 

 • Are you receiving a scholarship?
I m receiving a social help for paying my rent and I was also approved for getting a scholarship starting from next university year. 

 • But education in France is not good, French are not very smart. 
Actually education is on great level here. And it's really hard to make it through the bachelor. I came from Bulgaria with diploma equal to the French 19.5/20 and here I usually get on exams 12/20  even when I studied really really hard.
 • Are your colleagues nice? 
Yes. I am the only foreigner in my current group but everyone is helping me a lot when I have problems with explaining something on French. 
 • Are there a lot of Bulgarians in your university? 
No, I know less people than my fingers. 

 • Is your university big? 
Enormous for me! We don't have such big university in Bulgaria. The campus is really huge! Just the lab and studying buildings take 15-20 minutes of fast walking to go around. My bus stops in the campus 300 m away from the central administration and it takes 10-15 minutes to get to the place I have class or practice. 


Random


 • Why did you move to France, why not Germany, England... etc?

First of all I know only 5 words and 5 names of cities in German so it would be totally ridiculous to go and study there. And I never really liked England plus education is super expensive there. 

 • Why did you pick Toulouse, why not Paris, Strasbourg? 

I get asked that one a lot. Even by people here. I didn't want to go to Paris because it's cold, overpopulated and dirty. And Strasbourg seemed like a common choice and I just didn't want to be like everyone else. So I picked Toulouse by looking at couple of pretty photos in Google. 

 • You're studying abroad, you must be very rich... 

Not at all. Education here is very cheap, my university fees are 181€ per semester.
 • Are you working?

Not now because of my ridiculous schedule but I am job hunting for the summer. 

 • Are you planning to go back to Bulgaria? 

No. 

 • Are you planning to stay in France? 

Not sure yet. 

 • Why didn't you stay in Bulgaria? 

Because education there is of lower quality, especially in sciences. Bulgarian universities don't really have all the labs we have here And after couple of years of studies when you have to find a job you get severely underpaid. 
 • What do you miss most about Bulgaria? 

The cheap food, for sure. 

 • Where are you buying all your clothes and cosmetics from? 

I didn't buy much clothes since I moved and cosmetics I am buying mostly from Internet. 

 • Are your parents fine with you living so far away? 

Considering they are paying for me staying here at the moment, how do you think?

 • How do people react when you say you're Bulgarian? 

Well I only say that if I am asked of my origins. Very often people tell me "на здоровье" or "здравствуйте" with a very French accent because I think I am Russian. Once when I said that I'n Bulgarian the people nodded and said "So you live in Romania". Often I get that look that says "Where exactly was Bulgaria?". But even more often I get "That's so interesting, you speak French so well". But it takes a lot of convincing all those people in administrations that Bulgaria is in European Union and how they should process my documents as an European. 

 • Is it as easy as it looks? 

No. It's not. It's very hard to succeed in my university. I study constantly and still my results are with mention "passable". As someone who came with a diploma with mention "excellent" this is slightly devastating but I think I prefer it this way. I am certain one day all the hard work will be worth because after all this is such an enriching experience. I also came here alone without knowing anyone and it's still a bit challenging to find people to hang out with (in my nonexistent free time). Honestly, moving abroad will definitely make you a lot stronger and independent and it will learn you hot to rely on yourself. 


I wonder if you wanna see more personal posts. I have couple of ideas but I don't wanna turn this blog into a diary.
От както се преместих във Франция постоянно получавам една камара въпроси за живота тук, така че реших да направя един пост с много въпроси, които ми бяха задавани. Тази публикация беше вдъхновена от публикацията на Мери за живота в Германия.Животът във Франция


 • Как се отнасят французите с теб?
Общото ми впечатление е, че всички са много учтиви и мили с мен. Знам, че много хора казват, че западняците са груби и предубедени към чужденците, но що се отнася до мен, това въобще не е вярно. Никога не ми се случвало да се отнесат лошо с мен, защото съм българка . Често хората, когато чуят измъченият ми акцент, се опитват да ми говорят на английски, дори когато едва свърсват изречение. 

 • Французите либерални ли са?
За някои неща. За други не. Например, ако носиш нещо, което се откраява ще те зяпат. И ще те снимат без дори да те попитат и най-вереоятно дори ще те попитат откъде си си го купил и колко струва. 
 • Кои са най-хубавите места за посещаване в Тулуза?
Jardin des plantes, музеят вътре, Grand Rond и разбира се Capitole. 

 • Кои са най-добрите места за пазаруване във Франция?
Обичам Yves Rocher. Редовно си поръчвам от тях, защото дават много подаръци и винаги имат нещо на промоция. KIKO са ми любимата марка за грим, която се намира във Франция. Харесвам La Halle за дрехи, тъй като винаги имат по нещо евтино и добреизглеждащо. Claire's са пълни с малки сладурести неща и всякакъв вид аксесоари. А ако търсите нещо в по-високия клас, със сигурност трябва да посетите френските Sephora, Douglas и L'Occitane. Може да пробвате колкото си искате продукти за колкото дълго ви се иска (и да, понякога влизаме в магазините само, за да се напръскаме със скъпарски парфюми). Парааптеката Lafayette обратно на името си продава най-вече козметика тип Vichy, Avène, La Roche-Posay, Roc и т.н. и също винаги имат страхотни оферти. 
 • На какво те научи живота във Франция?
Най-вече как да се оправям с всичко сама. Уменията ми за готвене се подобриха леко (леко Е ключовата дума), сега вече знам как да си разпределям бюджета и да ми останат достатъчно пари, за да си похапвам полезна храна. Също и да се подстригвам сама, защото фризьорите струват безумно много. 

 • Коя е най-хубавата част от това да живееш в Тулуза?
Градините, времето, градският транспорт, огромните супермаркети. 

 • Коя е най-ужасната част от това да живееш в Тулуза?
Френската администрация, цените на повечето продукти, хората, които никога не се къпят и съм принудена да стоя до тях. И ако не си купиш храна в събота, в неделя си стоиш гладен. 

 • Кое е онова нещо, което не разбираш у Франция?
Как е възможно бутилка 750 мл вино да е по-евтина от литър кола. И всички онези отвратителни мъже по улиците, които ме спират и ме питат дали ще правя секс/ще изляза с тях. Случва ми се често и чух, че се случва на добреизглеждащи млади момичета.  


Образованието във Франция  • Трудно ли да те приемат във френски университет?
There are some universities that have a quota or require to pass an exam to get accepted. Въобще не. Всъщност всичко, което ви трябва е диплома за средно образование и повечето университети ще ви приемат автоматично. Някои университети имат квота или изискват изпит за приемане. 
 • Какво учиш?
Бакалавър биология. 

 • Получаваш ли стипендия?
Получавам социална помощ, за да си плащам наема и съм удобрена за стипендия от следващата университетска година. 

 • Но образованието във Франция не е добро, французите не са много умни. 
Всъщност образованието е на достатъчно добро ниво. Много е трудно да се изкара бакалавър. Дойдох от България с диплома равна на френската 19.5/20, а тук на изпитите, дори и когато съм учила постоянно, обикновено имам 12/20. 
 • Колегите ти готини ли са?
Да. Аз съм единствената чужденка в групата и всички много ми помагат когато имам проблем да обясня нещо на френски. 
 • Има ли много българи в университета ти?
Не. Познавам по-малко от пръстите си. 
 • Университетът ти голям ли е?

Огромен! Нямаме такъв голям университет в България. Кампусът е наистина грамаден! Само страдите с амфитеатрите и лабораториите отнемат 15-20 минути бързо ходене, за да се обиколят. Автобусът ми спита точно в средата на кампуса, на 300 метра от централната администрация и обикновено ми отнема 10-15 минути, за да стигна до мястото където имам лекция или практика. 


И разни други...


 • Защо се премести във Франция, защо не Германия, Англия... и т.н.?

Първо, знам 5 думи на немски и имена на още 5 града, така че би било съвсем малоумно да замина да уча там. И никога те към харесвала Англия, а освен това образованието е доста скъпо там. 

 • Защо избра Тулуза, защо не Париж, Страсбург?

Това ме питат постоянно. Дори и хората тук. Не исках да живея в Париж тъй като там е студено, пренаселено и мръсно. А Страсбург изглеждаше популярен избор, а аз не исках да съм като всички други. Така че си изпрах Тулуза след като видях няколко хубави снимки в гугъл.  

 • Учиш в чужбина, сигурнто си много богата... 

Съвсем не. Образованието тук е много евтино, моите такси за университета са по 181€ на семестър. 
 • Работиш ли?

Сега не, заради отвратително безумната ми програма, но си търся работа за лятото. 
 •  Планираш ли да се върнеш в България?


Не. 

 • Планираш ли да останеш във Франция?

Не съм сигурна още. 

 • Защо не остана в България?

Защото образованието е нискокачествено, особено в науките. Бългтарските университети нямат лабораториите, които имаме тук. И след няколко години учене след като трябва да си намериш работа се оказваш съвсем недооценен. 
 • Какво ти липсва най-много от България?

Евтината храна, със сигурност. 

 • От къде си купуваш всичките дрехи и козметика?

Не съм си купувала много дрехи от както се преместих, а козметика поръчвам предимно по интернет. 

 •  Родителите ти съгласни ли са да живееш толкова далеко?

При положение, че те плащат да живея тук, как мислите?

 • Как реагират хората когато разберат, че си българка?

Споменавам го само, ако ме попитат от къде съм. Много често хората ми казват "на здоровье" или "здравствуйте" с много френски акцент, защото си мислят, че съм рускиня. Веднъж когато казах, че съм българка хората кимнаха и ми казаха "Значи живееш в Румъния". Често получавам онзи поглед "Къде точно беше България?". Но най-често получавам "Това е много интересно, говориш френски толкова добре". Но ми отнема доста убеждаване на тези хора в администрациите, че Българи я е част от Европейския съюз и че трябва да обработят документите ми като на европейка. 

 • Толкова ли е лесно колкото изглежда?

Не. Не е. Много е трудно да успееш в моя университет. Уча постоянно и все още резултатите ми са с оценка "среден". Като човек, който дойде с диплома "отличен" е малко съсипващо, но май предпочитам да е така. Сигурна съм, че един ден всичката трудна работа ще ми се отблагодари, защото това е едно доста обогатяващо преживяване. Също дойдох тук съвсем сама без да познавам никога и все още е малко трудно да намеря хора, с които да излизам (в несъществуващото ми свободно време). Честно казано, преместването в чужбина определено ще ви направи по-силни и независими е ще ви научи как да разчитате на себе си. 


Чудя се дали искате да виждате повече лични публикации. Имам няколко идеи, но не искам да превръщам блога в дневник.