Wednesday, March 26, 2014

REVIEW: KIKO Smart Eye Pencil #800 Golden Silk

Another product by my favorite European makeup brand KIKO. 


I picked up this eye pencil with the idea of using it in the inner corner of my eyes for highlighting. I swatched it on my hand and I decided I really like that color and it's exactly what I want. 


800 Golden Silk is more like an old gold color than actual gold. I like that because gold eye pencils and eyeshadows are easy to find but light bronze and old gold colors are a lot rarer. 


The pencil is of a very good quality. It's easy to sharpen, it doesn't lose shape and it doesn't break endlessly after the first sharpening. 


The color is really beautiful swatched on hand. I really like the idea of highlighting my inner corner and the area under my lower lashes. It brightens the eye and it makes it look a bit bigger. 


Unfortunately, the pencil is not soft enough and it's not very pigmented on the eyes. This is such a disappointment because I really wanted to have the actual color on my eyes. It still looks very good but people who prefer slightly highlighted eyes will like it more than me. My philosophy is the shinier the better. 

Applied in the inner corner of the eye and under the lower lashes 

The eye pencil is not very longlasting. All I can say is after a long day when I go back home, there is not even a trace of it on my eyes. 


This wasn't one of my best purchases. Some people might like it but there are definitely better eye pencils out there. On the bright side this one was very cheap so if you like the color and you want to try it, you should go for it.


What I like: 
* Cheap (2.50€) 
* It comes sealed 
* Easy to sharpen 
* Wood of high quality
* Beautiful color 

What I don't like: 
* Not very pigmented 
* It doesn't last long 

All in all: 3/5


KIKO have amazing range of eye pencils and if you have any recommendations I would be glad to hear them!


Още един продукт от любимата ми европейска марка за грим KIKO. 


Грабнах този молив за очи с идеята да го ползвам във вътрешния ъгъл на окото за подчертаване. Пробвах го на ръката си и реших, че много ми харесва цвета, и че е точно това, което искам. 


800 Gold Silk е повече цвят старо злато отколкото истинско златисто. Харесва ми, защото златни моливи и сенки са лесни за намиране, но светло бронзово и старо злато са доста по-рядки. 


Моливът е с много добро качество. Лесно се остри, не си губи формата и не се чупи безкрайно след първото подостряне. 


Цветът е много красив върху ръката. Харесвам идеята за подчертан вътрешен ъгъл на окото както и за зоната под долните мигли. Прави окото по-сияйно както и по-голямо. 


За съжаление, моливът не е достатъчнот мек и не е много пигментиран върху окото. Това е голямо разочарование, защото наистина исках да имам точния цвят на очите си. Все па изглежда доста добре, но ще допадне повече на хора, които искат съвсем леко подчертани очи. Моята философия е, че колкото по-лъскаво, толкова по-добре. 

Нанесен във вътрешния ъгъл на окото и под долните мигли

Моливът не е много дълготраен. Това, което мога да кажа е, че след като се прибера вкъщи след дълъг ден, на окото ми няма и помен от него. 


Това не е една от най-успешните ми покупки. Някои хора може и да го харесат, но със сигурност не е един от най-добрите моливи за очи. От друга страна е съвсем евтин, затова, ако ви харесва цвета и искате да го пробвате, бих ви посъветвала да го направите.


Какво ми харесва: 
* Евтин (2.50 евро / 5 лева) 
* Продава се запечатан
* Лесно се остри
* Висококачествена дървесина
* Красив цвят

Какво не ми харесва: 
* Не особено пигментиран
* Не е дълготраен

Обща оценка: 3/5


KIKO имат удивителен асортимент от моливи за очи и ако имате препоръки ще се радвам да ги чуя!

Tuesday, March 25, 2014

REVIEW: KIKO Nail Lacquer #372 Nude

It's been such a long time since I wrote about a nail polish. I don't usually do it because I find such posts boring I always skip them but this shade deserves a post!


This was my first nail polish by KIKO and so far the most favorite. 372 Nude is a perfect dupe for OPI My Very First Knockwurst. The color is a nude beige with very strong pink undertone. It's perfect for any outfit, makeup and occasion. I find it super stylish on everything. 


KIKO's nail polish brush is very convenient. Not to small or way too flat. I find it very easy to apply the nail polish on my super small nails. It's still gets messy but only a bit. It dries relatively quickly. It lasts 2 days on my nails but most nail polish last that long for me. I love how easy it is to remove it! I hate chipped off nail polish, it's not pretty at all. But even when my nails are ruined I can wipe it off before going out because it only takes 2 minutes. 


Excuse my terrible nails. Lately, I have a lot of problems with super dry hands and nails and I am still trying to work that out. I think this shade would compliment anyone. As I said, it's very universal.


I think in order to see the ingredients well you have to open the full size photo. I am glad KIKO used rather safe ingredients. This polish nail is actually 4 free. It doesn't contain toluene, formaldehyde, phtalates, camphor. KIKO didn't put any huge labels as some brands chose to but I decided to let you know.


What I like: 
* Very affordable price (3.90€) 
* Huge amount of product (11 ml) 
* Gorgeous color 
* Easy to apply evenly
* Drying doesn't take too long 
* Easy to remove 
* Excellent ingredients 

What I don't like: 

All in all: 5/5


I hope my nail polish post didn't bore you! I really really love this shade, it's the only one I am wearing for months. 

От толкова много време не съм писала за лак за нокти. Обикновено не го правя, защото аз, лично, намирам тези публикации за скучни и винаги ги прескачам, но точно този цвят си заслужава публикацията!


Това беше първият ми лак за нокти на KIKO и засега любимият. 372 Nude е точно копие на OPI My Very First Knockwurst. Цветът е бежов нюд с много силен розов подтон. Идеален е за всяко облекло, грим и повод. За мен е много стилен с абсолютно всичко.


Четката на KIKO е много удобна. Не е твърде малка или твърде плоска. За мен е много лесно да нанеса лака на супер малките си нокти. Пак се оцапвам, но съвсем мъничко. Изсъхва сравнително бързо. На моите нокти издържа 2 дена, както повечето лакове. Харесва ми колко лесно се премахва! Мразя излющен лак, тъй като въобще не е красиво. Дори и когато ноктите ми са съсипани мога да го изтрия преди да изляза, защото отнема само 2 минути. 


Простете ми за ужасните нокти. Напоследък имам много проблеми с ужасно сухи ръце и нокти и все още се опитвам да се справя. Мисля, че този цвят ще отива на всеки. Както казах, много е универсален. 


За да видите съставките ще се наложи да отворите снимката в пълен размер. Радвам се, че KIKO са използвали по-скоро безопасни съставки. Лакът всъщност е 4 free. Не съдържа толуен, формалдехид, фталати и камфор. KIKO не са си сложили огромни надписи както някои други марки са направили, но реших да го споделя с вас. 


Какво ми харесва: 
* Много достъпна цена (3.90 евро / 8 лева) 
* Огромно количество продукт (11 мл) 
* Прекрасен цвят 
* Лесно се нанася равномерно
* Не съхне твърде дълго
* Лесно се премахва
* Отлични съставки

Какво не ми харесва: 

Обща оценка: 5/5

Надявам се моята публикация за лак за нокти да не ви е отегчила! Наистина много ми харесва този цвят и единственият, който нося от месеци. 

Monday, March 24, 2014

SAMPLE REVIEW: Tony Moly Floria Whitening Petal Toner

I never actually reviewed a toner before. But here is my first toner review of Tony Moly Floria Whitening Petal Toner. I heard super good things about the Floria Whitening series but I only got to try it out recently. I had this adorable little bottle of the Petal Toner. It's probably around 3-4 ml of product. It was sent to me as a sample with one of my RoseRoseShop purchases. It was the toner I took with me in Poland, I don't think I have to explain why. 


The product actually really has tiny petal-looking particles inside. It looked really pretty in the bottle. And contrary to what I thought they are very soft and not similar to exfoliating beads. 
The toner is actually very economical because this bottle was enough for 2 weeks of daily use. 


In fact I loved this toner! I am considering buying the full size packaging but right now I have 2 toners to use up. The toner felt hydrating and it moisturized my skin. On top of that it smelled really nice. There is nothing more I could want from a toner. I didn't see any whitening effect but with me that's quite tricky because my skin is naturally as white as a snow and I don't have any hyperpigmentations. 


Would I buy this? Yes! The sample got me interested and I would like to see how this product will work for me after a month of usage. Plus it's only around $13, so it is affordable.


 Всъщност никога не съм правила ревю на тоник преди. Но ето го и първото ми ревю за тоника на Tony Moly Floria Whitening Petal Toner. Чух много добри неща за избелващата серия Floria, но съвсем скоро имах шанс да ги пробвам. Имах тази сладка малка бутилчица на тоника с листенца. Сигурно съдържа около 3-4 мл продукт. Мострата ми беше пратена с една от поръчките ми от RoseRoseShop. Това беше тоникът, който взех със мен в Полша, не мисля, че трябва да обяснявам защо. 


Продукът наистина има малки изглеждащи като листенца частички. Изглеждаха много красиви в бутилчицата. И обратно на това, което си мислех са много мекички и не се подобни на ексфолиращи топченца. 
Този тоник всъщност е много икономичен, защото тази бутилчица ми стигна за 2 седмици ежедневна употреба. 


Много ми хареса тоникът! Обмислям да си го поръчам в пълен размер, но сега имам 2 тоника за изразходване. Тоникът се усещаше много хидратиращ ш подхранваше кожата ми. И на всичкото отгоре миришеше много приятно. Не бих могла да искам нищо повече от тоник. Не видях избелващ ефект, но с мен това винаги е много сложно, защото съм естествено бяла като сняг и нямам никакви хиперпигментации. 


Бих ли го купила? Да! Мострата ме заинтересова и бих искала да видя как ще се справи продуктът след цял месец употреба. А и е само 13 долара, така че е доста достъпен. 

Sunday, March 23, 2014

REVIEW: Lierac Sensoriel Shower Gel

This product was part of a Pinks beauty box. I don't remember which one exactly. Since I didn't really use the product for long time this review will be short. I had 30 ml travel size tube of the Sensoriel shower gel and I took it with me in Poland. The tube is very pretty and from what I saw very similar to the full size. Because it's flat it's very convenient for taking it with you. 


The packaging is sealed. That's a thing I always appreciate. 
I used this product for about 2 weeks and then I just left it in Poland because my space for liquid products was limited and I wanted to take other things. I didn't like it. I heard how everyone said it smelled great but I found the smell super strong and unpleasant. It smelled like cheap dish washing liquid. It wasn't any different than the rest of shower gels I used. I don't see why it has such high price. 


Ingredients wise it is just like any other shower gel too. Top ingredient is SLES and the good ingredients are in low concentrations.


As I already said I am not impressed. If I would pay 12€ for a shower gel I would at least expect better ingredients than the shower gels for 3€.


What I like: 
* Convenient travel size packaging 
* Doesn't dry out my skin 


What I don't like: 
* Expensive (12€) 
* Smell is strong and unpleasant 
* Average ingredients list compared to the price 

All in all: 2/5


Am I the only person who doesn't see any major difference between the cheap drugstore shower gels and the fancier ones?Този продукт беше част от кутия Pinks. Не си спомня коя точно. Не го използвах твърде дълго време, затова и ревюто ще е кратко. Имах 30 мл тубичка подходяща за пътувана на душ гела Sensoriel, която взех с мен в Полша. Тубичката е мноо красива и съвсем подобна на пълноразмерната. Тъй като е плоска е много удобна за разнасяне. 


Опаковката е запечатана. Това е нещо, което винаги оценявам. 
Използвах продукта около 2 седмици и после го оставих в Полша, защото мястото ми за течни продукти беше силно ограничено и имах други неща, които исках да взема. Не ми хареса. Чух, че се говори, че мирише страхотно, но аз намерих миризмата за твърде силна и неприятна. Мирише ми точно на евтино веро. С нищо не беше по-различен от кой да е от душ геловете, които съм използвала. Не виждам на какво отгоре е тази висока цена. 


Що се отнася до съставките, те са същите като на всеки друг душ гел. Най-горната съставка е SLES, а хубавите съставки са в ниски концентрации. 


Както вече казах, не съм впечатлена. Ако ще давам 12 евро за душ гел очаквам поне съставките да са по-хубави от тези на душ гел за 3 евро. 


Какво ми харесва: 
* Удобна опаковка за пътуване 
* Не ми изсушава кожата


Какво не ми харесва: 
* Скъп (12 евро / 24 лева) 
* Миризмата е силна и неприятна
* Съставки със средно качество сравнени с цената

Обща оценка: 2/5


Аз ли съм единственият човек, който не вижда огромна разлика между дрогерийните евтини душ гелове и по-скъпите?

Saturday, March 22, 2014

TAG: What's in my handbag?

I am certain I am not the only one who loves that tag! I really really like to know what people carry in their handbags and purses because sometimes I get great ideas for portable objects I can put in my own. 


The photos are with terrible quality but I have huuuge lighting problem in this apartment, I'm sorry. This is my handbag. It's by Paolo Botticelli and it's already one year old. I love it because it's super convenient and plain so it goes well with absolutely everything. It's big enough to put all my stuff for classes at university so I practically have it with me all the time. I have other smaller handbags but I usually use them during the summer. 


I forgot to take a photo of the empty bag, sorry (again, forgive me please!). This small pouch I got by Leah from Pretty Fierce and her giveaway prize was in it. The color is so weird green and it's so me so I immediately put it in my handbag. 


I carry some first aid cosmetics. I really don't have much makeup with me because I usually put my makeup in a way so it can last without me fixing it during the day. 


So here's what's inside. Starting from left to right there is a very owd sample of Lady Gaga's Fame, then there is another small adorable bottle with Payot Eau De Soin which I love really much. Not to mention that's the perfect size for my small pouch. Then there is Guerlain Kiss Kiss Gloss in 823 Poppy Star which is always present in my handbag. The Etude House Magic Tint Balm in 02 in the jar packaging above and the chubby lipstick Lipcolor Butter in Feeling Feline by Astor below are also constantly with me. Of course I carry a lip balm which I occasionally change but for couple of months I have Maybelline Baby Lips in Quenched. Next, I have a small box with lens case and a very tiny bottle of lens solution - it's that cute green piggy you see. As every self-respecting girl I have a mirror - a very old mirror from a broken palette. I really need to get new one. Below the Astor chubby, there's Balea's Deo Spray Sensitive in a travel size packaging. The orange lipstick is my SkinFood Tomato Jelly Tint Lip in 1 Cherry. I have only a little bit of it left because I love it way too much. Below, there's one of the many hair ties I have. Next to the SkinFood tint I have Cowshed Cow Slip Soothing Hand Cream. This thing smells great and I use it all the time. I have powder papers by Lehcaressor Papier Poudré which I almost never use actually. And I carry pH indication paper which I use when I am testing products. 


In the first big compartment I have the usual stuff. Old shopping receipts, I always have some of those. Plan of my university campus because it is truly huge and I still get classes in places I don't know. I have wet wipes as well as tissues. I have 2 keychains, one by my mom and one by DeviantArt. I have my old quite weird wallet that I love so much. There's one more hair tie and a pack of paracetamol that I still carry around. 


Those stuff I have in one of my small pockets. Two more hair ties, couple of bobby pins which I always lose. I have pain killers and a pack of breath strips. Of course I always have the mermaid ring my boyfriend found for me last summer. 


Here are the stuff in the second big compartment. So I have 2 rubbers, a pencil sharpener, couple of pens and pencils in different colors, a ruler and 2 calculators. Why do I need two of them? Because one of them has functions the other one doesn't support. I have a Martenitsa from a friend, and that strawberry thing is a reusable shopping bag. I have one more right now. The pair of gloves I still have because last time I used them for ice skating. 


And in my last small pocket, I have a pack of gums, couple of bandages (we wear those uncomfortable shoes sometimes) and that gorgeous pad box. I also have some tampons but I decided to spare you. 


Stuff I also carry but you didn't see here are a lighter (I don't smoke but I like candles plus smokers appreciate it), a small bottle of water and usually always empty papers as well as my lectures for the day. I don't tag anyone this time but I would be glad if I inspired you to show what's in your handbag.  
Сигурна съм, че не само аз обичам този таг! Много много ми харесва да гледам какво носят хората из чантите си и понякога ми идват страхотни идеи за преносими предмети, които мога да си взема и аз. 


Снимките са с ужасно качества, но имам огроооомен проблем със светлината в апартамента, съжалявам. Това е моята чанта. От Paolo Botticelli е и вече е на цяла годинка. Обожавам я, защото е много удобна и скучна, затова си отива с абсолютно всичко. Достатъчно голяма е да си напъхам всички неща за лекциите в университета, затова е с мен почти през цялото време. Имам и по-малки чанти, но обикновено тях ги нося през лятото. 


Забравих да снимам празната чанта, съжалявам (отново, простете ми моля!). Този малък несесер e от Лия от Pretty Fierce и в него получих наградата от гивъуея ѝ. Цветът беше толкова странно зелено и толкова мой, че веднага го сложих в чантта си. 


Нося си козметика за първа помощ. Наистина нямам много декоративна козметика, защото обикновено си правя грима така, че да издържи цял ден без да го поправям. 


Ето и какво има вътре. Започвайки от ляво на дясно имам много стара мостра на Lady Gaga Fame, след това виждате още една малка сладка бутилчица с Payot Eau De Soin, която много ми харесва. Да не споменавам, че е перфектният размер за моя несесер. След това е Guerlain Kiss Kiss Gloss в 823 Poppy Star, който винаги присъства в чантата ми. Etude House Magic Tint Balm в 02 в бурканчето отгоре и чъби червилото Lipcolor Butter в Feeling Feline на Astor отдолу също са винаги с мен. Естествено си нося и балсам за устни, който от време на време сменям, но от няколко месеца имам Maybelline Baby Lips в Quenched в чантата. След това, имам малка кутийка за леки с много мъничка бутилчица с разтвор за лещи - това което виждате е сладурестото зелено прасе. Като всяко самоуважаващо се момиче имам и огледало - много старо огледало от счупена палитра. Наистина ми трябва ново. Под чъбито на Astor е Deo Spray Sensitive на Balea в опаковка за пътуване. Оранжевото червило е моят SkinFood Tomato Jelly Tint Lip в 1 Cherry. Имам съвсем малко останало от него, защото го обичам твърде много. Отдолу е една от многото ластички за коса, които имам. До тинта на SkinFood е кремът за ръце Cowshed Cow Slip Soothing Hand Cream. Това чудо мирише толкова хубаво и го използвам постоянно! Имам матиращи листчета от Lehcaressor Papier Poudré, които почти никога не използвам всъщност. Нося си и хартия индикатор на pH, която използвам когато тествам продукти. 


В първото голямо отделение имам съвсем обичайни неща. Стари касови бележки от пазарувания, винаги имам няколко такива. План на кампусът на университета ми, защото е наистина огромен и понякога имам лекции на места, които не знам къде са. Имам мокри кърпички, както и сухи такива. Имам 2 ключодържателя, един от майка ми и един от DeviantArt. Старото ми доста странно портмоне, което си харесвам много. Още една ластичка, както и блистер парацетамол, който още си разнасям с мен. 


Тези неща са в един от малките джобове. Още 2 ластички, няколко фибички, които винаги губя. Имам болкоуспокоителни и пакетче лентички за свеж дъх. Естествено винаги с мен моят русалски пръстен, който приятелят ми намери миналото лято. 


Ето и нещата от второто голямо отделение. Имам 2 губи, острилка, вяколко химикала и молива в различни цветове, линия и 2 калкулатора. Защо ми трябват? Защото единият има функции, които другият няма. Имам мартеница от приятелка, а това ягодово нещо е чанта за покупки подходяха за много използвания. Сега имам още една така. Ръкавиците все още са ми в чантата, защото последно ги използвах за пързаляне на лед. 


Ето какво има и в последният малък джоб, имам пакетче дъвки, няколко лепенки (всички носим онези неудобни обувки понякога) и тази прекрасна кутийка за превръзки. Както и няколко тампона, но реших да ви пощадя. 


Разни неща, които също нося, но не видяхте са запалка (не пуша, но обичам свещи, а и пушачите винаги го оценяват), малка бутилка с вода и обикновено празни листи, както и лекциите за деня. Не тагвам никого този път, но ще се радвам, ако съм ви вдъхновила да покажете какво има във вашата чанта.