Thursday, January 3, 2019

REVIEW: The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG

Happy New Year! I really want to get back to blogging and try and put out at least 2 posts per month so I'm starting January 2019 with a skincare review.  Честита Нова Година! Много искам да се върна към блогването и да пускам поне по 2 публикации на месец, така че започвам януари 2019 с ревю за грижа за кожата. 

Sunday, December 9, 2018

REVIEW: Yves Rocher Limited Edition Collection Red Apple

I'm a bit late with the review of the Yves Rocher Christmas collection and I completely missed it last year because I really wasn't feeling inspired by it. This year, I'm starting the review with Red Apple.  Малко закъснявам с ревюто на коледната колекция на Yves Rocher, но съвсем го пропуснах миналата година, защото не бях вдъхновена от нея. Тази година започвам ревюто с Червена Ябълка. 

Monday, October 29, 2018

REVIEW: L'Oreal Detox Mask Pure Clay

Moving on with my L'Oréal Pure Clay Masks reviews, after reviewing the Brightening Mask, this is the Detox.  Продължавайки с ревютата на L'Oréal Pure Clay маските, след като написах това за Brightening Mask, ето го и следващото за Detox. 
The mask comes in heavy glass tub, it definitely feels luxurious but it's not practical for traveling. It contains 50 ml of product and I got mine for 50% but it usually retails for around 10€ in France.  Маските пристигат в тежки стъклени буркани, и определено се чувстват луксозни, но не са практични за пътуване. Съдържа 50 мл продукт и аз взех моята с 50% намаление, но се продават за около 10€ във Франция.
L'Oréal says you can use this for 10 masks but I've used it way over 20 times by now and I have half of it left. I apply a sheer layer because it's gentler to my skin.  L'Oréal твърди, че можете да си направите 10 маски, но аз съм я ползвала над 20 пъти досега и ми остава още половината. Аз нанасам много тънък слой, защото е по-нежен към кожата. 
The detox mask is your typical clay mask that is supposed to cleanse your skin and help with blackheads.  Детоксикиращата маска е типичната глинена маска, която трябва да почисти кожата и да помогне за черните точки. 
I'm not going to lie, this is my least favorite out of the 3 masks I tested. I usually use it when my nose looks congested or when I have a breakout.  Няма да лъжа, тази маска ми е най-малко любимата от 3-те, които тествах. Обикновено я използвам когато носът ми изглежда с запушени пори или когато имам пъпка.
Kaolin is a a type of clay often used in clay masks, it's an absorbent and it's great for mattifying oily skin. Montmorillonite is a mineral used as a viscosity control agent. Lecithin is a moisturizer, an emollient, an emulsifier and an antioxidant. Polysorbate 20 is a surfactant and an emulsifier. Butylene Glycol and Propylene Glycol are solvents and moisturizers. CI 77499 is a black iron oxide and it's what gives the mask its gray color. Oryza sativa Starch (rice), Moroccan Lava Clay (aka ghassoul) and Charcoal Powder are absorbents. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Citric Acid is a pH adjuster. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Polyglycerin-10 is a moisturizer. Polyglyceryl-10 Myristate and Polyglyceryl-10 Stearate are emollients. Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol and Chlorphenesin are preservatives. Linalool and Limonene are fragrances.


You can find the ingredients on CosDNA here
Kaolin е тип глина, който често се използва в глинените маски, абсорбатор е и е чудесен за матиране на мазна кожа. Montmorillonite е минерал, който се използва като агент, контролиращ вискозността. Lecithin е хидратант, емолиент, емулгатор и антиоксидант. Polysorbate 20 е сърфъктант и емулгатор. Butylene Glycol и Propylene Glycol са разтворители и хидратанти. CI 77499 е черен железен оксид и придава на маската сивия ѝ цвят. Oryza sativa Starch (ориз), Moroccan Lava Clay (гасул) и Charcoal Powder са абсорбатори. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Citric Acid е регулатор на pH. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Polyglycerin-10 е хидратант. Polyglyceryl-10 Myristate и Polyglyceryl-10 Stearate са емолиенти. Sodium DehydroacetatePhenoxyethanol и Chlorphenesin са консерванти. Linalool и Limonene са ароматизатори.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
This mask contains a lot of absorbents and it definitely feels drying. I try not to stay too long with it on (~ 10 minutes) because otherwise I feel like my skin will start cracking. It's good for drying pimples and cleansing but I need to pack on the moisture straight after it because it doesn't feel very pleasant.  Маската съдържа доста абсорбатори и определено се чувства изсушаваща. Опитвам се да не стоя много време с нея (~около 10 минути), защото иначе имам чувството, че кожата ми ще се напука. Добра е за изсушаване на пъпки и почистване, но определено трябва да наблегна на хидратацията след нея, защото усещането не е приятно. 
The English version of the mask also claims it's brightening but I didn't see any brightening after use. When my skin is dull, this mask doesn't help at all and it's an especially bad idea if the dullness is due to dehydration.  Английската версия на маската твърди, че е избистряща, но аз не видях никакво избистряне след употреба. Когато кожата ми е повехнала, маската не ми помага и е особено лоша идея, ако повехналостта е в следствие на дехидратация. 
As I mentioned, I use very thin layers of this because otherwise my skin gets very dried out so the mask is very economical. It has a typical clay mask fragrance, it's earthy and non-offensive.  Както споменах, използвам много тънки слоеве от маската, защото иначе кожата ми се изсушава, така че е много икономична. Има типичен аромат на глинена маска, земен и ненатрапчив. 
I honestly wish, they added some emollients in this because it would have been gentler to my skin. If you have oily or combination skin that is acne prone, you might like this more than me. If I had a sample size before purchasing, I don't think I would have bought this.  Наистина ми се искаше да бяха добавили емолиенти в нея, защото щеше да е далеч по-нежна към кожата ми. Ако имате мазна или комбинирана кожа, която е склонна към акне, може би ще ви допадне повече от колкото на мен. Ако имах мостра преди да я купя, не мисля, че бих направила покупката.
I haven't tried multimasking with this mask yet but maybe I should pack a more moisturizing mask on my cheeks and forehead and use this one on my nose and chin.  Не съм пробвала да използвам няколко маски едновременно с тази маска все още, може би  трябва да сложа нещо по-хидратиращо на бузите и челото докато използвам тази маска само на носа и брадичката.
Wrapping this up, this is a very typical clay mask. It can be drying if your skin doesn't overproduce sebum. It helps with pimples and blackheads but it's not the gentlest option out there.

What I like: 
 • Relatively affordable (10€)
 • Reasonable amount of product (50 ml)
 • Luxurious packaging 
 • Inoffensive fragrance 
 • Helps with pimples and blackheads
What I don't like: 
 • Packaging is heavy and not travel-friendly
 • Mask can be very drying 
All in all: 3/5

Обобщено, това е много типична глинена маска. Може да бъде изсушаваща, ако кожата ви не произвежда много себум. Помага за пъпки и черни точки, но не е най-нежната възможна опция.

Какво ми харесва: 
 • Сравнително достъпна (10€)
 • Разумно количество продукт (50 мл)
 • Луксозна опаковка 
 • Ненатрапчив аромат 
 • Помага за пъпки и черни точки
Какво не ми харесва: 
 • Опаковката е тежка и не е удобна за пътуване
 • Маската може да бъде много изсушаваща  
All in all: 3/5

Sunday, October 28, 2018

REVIEW: The Ordinary Lactic Acid 5% + HA 2%

You've probably figured out by now I'm a fan of The Ordinary. Leaving aside their disastrous PR fiasco since the beginning of the year, the brand has never disappointed me in terms of product quality and customer service.  Сигурно досега сте разбрали, че съм фен на The Ordinary. Оставяйки на страна ужасяващото им PR фиаско от началото на годината, марката никога не е ме разочаровала откъм качество на продуктите и обслужване. 
If you'd like to find out my opinion about the Niacinamide 10% + Zinc 1% serum, Hyaluronic Acid 2% + B5 and Magnesium Ascorbyl Phosphate 10%, you can check their respective reviews.  Ако искате да разберете мнението ми за серума Niacinamide 10% + Zinc 1%Hyaluronic Acid 2% + B5 и Magnesium Ascorbyl Phosphate 10%, можете да хвърлите един поглед на ревютата им. 
Today's review will be about the Lactic Acid 5% + HA 2% which is a gentle chemical exfoliant. My previous experience with AHA (alpha hydroxy acids) was with Mandelic and Glycolic and I wasn't impressed at all. What pushed me to order The Ordinary's Lactic Acid 5% was Tracy from Fanserviced-b's post of 17 different lactic acid reviews. If you're new to chemical exfoliation, I highly recommend you to read her post. Tracy's review of the product wasn't brilliant but it really intrigued me because we have completely different skin types and the reason she didn't like it sounded like the reason I'll love it.The Ordinary Lactic Acid 5% + HA 2% retails for 6.50€ and you get free international shipping on orders over 25€. It contains 30 ml of product. 
Това ревю ще е за Lactic Acid 5% + HA 2%, която е нежен химичен ексфолиант. Предишният ми опит с AHA (алфа хидрокси киселини) беше с манделова и гликолова киселини и не бях впечатлена. Това, което ме накара да си поръчам Lactic Acid 5% на The Ordinary беше публикацията с ревюта на 17 различни млечни киселини на Трейси от Fanserviced-b. Ако сте начинаещи с химичната ексфолиация, горещо ви препоръчвам да прочетете нейната публикация. Ревюто на Трейси за продукта не беше брилянтно, но много ме заинтригува, защото имаме различен тип кожи и причината, поради която на нея не ѝ е харесал, звучеше все едно на мен ще ми допадне.

The Ordinary Lactic Acid 5% + HA 2% се продава за 6.50 и получавате безплатна международна доставка на поръчки над 25€. Съдържа 30 мл продукт. 
Lactic Acid is an AHA, it's a mild chemical exfoliator and it's great for sensitive skin. Glycerin is a moisturizer and a solvent. Pentylene Glycol is a moisturizer. Triethanolamine is a pH adjuster (proper pH is very important for AHAs). Sodium Hyaluronate Crosspolymer is a moisturizer. Tasmannia lanceolata Leaf Extract (Tasmanian pepperberry) has soothing and antioxidant properties. Arginine (an amino acid) is an antistatic and a moisturizer. Potassium Citrate is a pH adjuster. Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum are viscosity control agents. Trisodium Ethylenediamine Disuccinate is a chelating agent. PPG-26-Buteth-26 is an antistatic and an emulsifier. Ethyl 2,2-Dimethylhydrocinnamal is a fragrance. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. 1,2-Hexanediol is a solvent. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient.


You can find the ingredients on CosDNA here
Lactic Acid е AHA, нежен химичен ексфолиант, чудесна е за чувствителна кожа.. Glycerin е хидратант и разтворител. Pentylene Glycol е хидратант. Triethanolamine е регулатор на pH (правилното pH е важно за AHA). Sodium Hyaluronate Crosspolymer е хидратант. Tasmannia lanceolata Leaf Extract (тасманийски пипер) има успокояващи и антиоксидантни свойства. Arginine (амино киселина) е антистатик и хидратант. Potassium Citrate е регулатор на pH. Acacia Senegal Gum и Xanthan Gum са агенти, регулиращи вискозността. Trisodium Ethylenediamine Disuccinate е хелатиращ агент. PPG-26-Buteth-26 е антистатик и емулгатор. Ethyl 2,2-Dimethylhydrocinnamal е ароматизатор. Ethylhexylglycerin is a moisturizer1,2-Hexanediol е разтворител. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент.

Можете да намерите състава в  CosDNA тук.
I love the packaging of the product, it's simple but it's practical and glass can later be recycled. The product has relatively simple ingredients list with the AHA, a couple of hydrators and a soothing ingredient. I tested the pH myself and it's somewhere between 3 and 4 which corresponds to Deciem's claims of 3.60-3.80. This is a relatively high pH for an AHA, which makes it less potent and gentler on the skin. If your skin is used to actives, this might not make a great difference for you.  Харесвам опаковката на продукта, простичка, но практична и стъклото после може да се рециклира. Продуктът има сравнително прост списък със съставки от AHA, няколко хидратанта и успокояваща съставка. Тествах pH-то лично и е някъде около 3 и 4, което отговаря на твърдението на Deciem от 3.60 до 3.80. Това е сравнително високо pH за AHA, което я прави по-малко потентна и по-нежна към кожата. Ако кожата ви е свикнала към активни съставки, този продукт може и да няма големи резултати при вас. 
As I said my previous experience with AHAs wasn't amazing. I tried various ways to use Glycolic and Mandelic acids with no luck. Every time I was left with instantly irritated and red skin that took more than a day to fully calm down. I wasn't sure if it was the pH or the concentration (both influence the potency) of the AHA that was the issue, that's why I decided to go with something gentler like this lactic acid. The texture of the product is pleasant. The Ordinary is not known for their elegant textures but this one easy to deal with. It's slightly viscous, absorbs quickly and it doesn't leave a sticky residue. Until recently I thought that it's the AHAs that smell bad but I found out it was actually an added fragrance in this case (interesting because previous products I tried also smelled unpleasantly). I have no idea why anyone would think adding this fragrance in particular is a good idea. To me the product smells like a mix of vinegar and dirty socks but it goes away quickly so it's bearable. Както казах, предишният ми опит с AHA не беше страхотен. Пробвах различни начини на употреба на гликолова и манделова киселини без успех. Всеки път кожата ми моментално се раздразваше и почервеняваше и ми отнемаше над ден да я успокоя. Не съм сигурна дали проблемът беше pH-то или концентрацията (и двете влияят на потентността) на AHA-та, затова реших да пробвам с нещо по-нежно като млечната киселина. Текстурата на продукта е приятна. The Ordinary не са известни с елегантните си текстури, но тази е лесна за употреба. Леко е вискозна, абсорбира се бързо и не оставя лепкав филм. Доскоро мислех, че просто AHA миришат лошо, но открих, че всъщност има добавен аромат в случая (интересно, защото и другите, които ползвах също имаха неприятна миризма). Нямам идея, защо някой ще иска да добави точно този аромат. На мен продукта ми мирише на смесица от оцет и мръсни чорапи, но изчезва бързо и е поносим.
I've been using this product for roughly a year and I'm extremely pleased with it. I'm about to finish my first bottle of it and I already have two backups waiting in line. This AHA is incredibly gentle on my skin, it normally doesn't cause any tingling or redness when I use it. Instantly my skin feels so much smoother and brighter. The results are even more prominent on the next day, where the brightening is even more visible. I found out my dry skin is not very happy with stronger and more potent actives, so something as gentle as this is perfect for me and I can use it once per week without issues. If you're in need of a quick pick me up for dullness or rough texture, I would highly recommend you to start with something fool-proof as this AHA.  Използвам този продукт от около година и съм много доволна от него. На път съм да изразходвам първото си шишенце и вече имам 2 други в запас. Тази AHA е много нежна към кожата ми и по принцип не ми докарва щипане и зачервявания когато я използвам. Кожата ми веднага се усеща по-мека и по-сияйна. Резултатите са още по-забележителни на следващия ден когато избистрянето се вижда още повече. Открих, че сухата ми кожа не харесва силни и потентни активни съставки, така че нещо нежно като тази е идеално за мен и я ползвам веднъж в седмицата без проблеми. Ако имате нужда от бързи резултати срещу повехналост и груба текстура, горещо препоръчвам да започнете с нещо лесно за употреба като тази AHA. 
I'm extremely pleased with this product, it has become a necessary part of my routine. I'm glad I can finally experience all the benefits of an AHA without any of the side effects.


What I like: 
 • Affordable (6.50€)
 • Reasonable amount of product (30 ml)
 • Pleasant texture
 • Very gentle
 • Hydrating
 • Light exfoliation and visible brightening

What I don't like: 
 • The fragrance is in need of serious improvement
All in all: 4.7/5


Have you used any of The Ordinary's products? If you use AHAs, which one is your favorite? 
Много съм доволна от този продукт и се е превърнал в задължителна част от моята рутина. Радвам се, че най-накрая мога да се наслаждавам на позитивите от AHA без никакви странични ефекти.

Какво ми харесва: 
 • Достъпна (6.50€)
 • Разумно количество продукт (30 мл)
 • Приятна текстура
 • Много нежна
 • Хидратираща
 • Лека ексфолиация и видимо избистряне

Какво не ми харесва: 
 • Ароматът се нуждае от сериозно подобрение
Обща оценка: 4.7/5


Използвали ли сте някои от продуктите на The Ordinary? Ако използвате AHA, коя вие е любимата?

Sunday, October 14, 2018

PAN: Makeup Pan Porn #1

I took the photos for this pan porn in August and some of these products were fully panned by now, others have expanded their pans. I plan to update you by the end of the year, if you're interested. This post was very inspired by /r/panporn Снимах снимките за това pan porn през август и някои от тези продукти бяха изразходвани на цяло, а други са доста по-ползвани. Планирам да ви ъпдейтна към края на годината, ако ви допада идеята. Тази публикация е много вдъхновена от /r/panporn
Starting off with some base products. Missha M Perfect Cover BB Cream has been a faithful companion since 2016. I somehow accumulated a lot of BB creams and foundations during the last year and it's surprising how much progress I've managed to make in all of them. I'm about to fully pan this and I'm considering repurchasing it.  Започвайки с няколко базови продукта, Missha M Perfect Cover BB Cream ми е лоялен компаньон от 2016-та. Някак си събрах доста BB кремове и фон дьо тени през изминалата година и е учудващо колко много съм успяла да ги ползвам всичките. Скоро ще свърша този продукт и обмислям дали да го купя отново.

I'd really like to pan some of these base products by the end of the year because they're getting very old.  Много бих искала да изразходвам някои от тези базови продукти до края на годината, защото стават много стари. 


The Ordinary Serum Foundation 1.0N was fully panned this week and this is how it looked once I was done with it. I have two back ups of that exact same shade and 1 half panned in 1.0NS that I'm planning to focus on next.  The Ordinary Serum Foundation 1.0N беше доизразходен тази седмица и изглеждаше така. Имам две резерви от този същия цвят и един полу-изразходван в 1.0NS, който смятам да започна да ползвам сега.
E.l.f. All Over Color Stick #Persimmon was purchased in 2015 and I would really like to pan it soon because there's only a little bit left of it.  E.l.f. All Over Color Stick #Persimmon беше купен през 2015 и много бих искала да го привърша, защото ми остава съвсем малко.
MUA Concealer #Fair is an antic and if I'm not mistaken I bought in 2012. It's about time to go and I'm trying to use it as much as possible lately.  MUA Concealer #Fair е антика и ако не се лъжа го купих през 2012. Време е да си ходи и започнах да го ползвам възможно най-много напоследък. 
This Tony Moly Baby Doll Pot Concealer #1 is also from 2012. I stopped using it some time ago because it's not my shade and it looks very orange but I started setting my eyes with it as primer and it's part of my everyday makeup again. Since then, the pan has expanded and I truly hope I'll be able to say goodbye soon.  Този Tony Moly Baby Doll Pot Concealer #1 също е от 2012. Спрях да го ползвам преди известно време, защото не е моят цвят и изглежда много оранжев, но започнах да си фиксирам очите с него като база и отново е част от ежедневния ми грим. От тогава, продуктът е намалял и се надявам скоро да му кажа довиждане. 
Sephora High Coverage Concealer #06 Light Beige was a very recent addition to my collection and was fully panned within a year. It only has 4 ml of product and as much as I liked it I found a better price per ml elsewhere. Here it is after it was fully panned.  Sephora High Coverage Concealer #06 Light Beige беше нова  придобивка в колекцията ми и беше изразходван за година. Съдържа само 4 мл продукт и въпреки че ми хареса, намерих по-добра цена за мл другаде. Ето как изглеждаше след като беше доизползван.
Moving on to lipsticks, I only picked a couple of bullets that have been well loved during the years because it's easier to track progress on them.

Eveline Ultra Moisturizing Lipstick Aqua Platinum #429 has been in my collection since 2013, if I recall correctly. It was in a failed project pan but right now it is almost done and I have about 10% left and seeing how much I used it up within the last months really motivates me to finish it.


Yves Rocher Sheer And Shine Lipstick #04 Gelée Tangerine was part of a discontinued in 2013 collection and other than this one which is orange I had a red one I finished and almost full pink one. I'm a huge fan of this formula and I haven't found any lipsticks that compare to it so I'll be sad to see it go but I definitely want it out of my collection by next spring.

Lavshuca Jewelry Lips #BR-1 I bought in 2014, this is a mini and I've used about half of it. I rarely wear brown but I've been meaning to pan this since forever. 
Преминавайки към червилата, избрах само няколко в гилзи, които са били много обичани през годините, защото е по-лесно да се види прогреса по тях.

Eveline Ultra Moisturizing Lipstick Aqua Platinum #429 е в колекцията ми от 2013-та, ако си спомням добре. Беше в провален project pan, но сега е почти довършено, имам около 10% останали и като забелязвам колко много съм го използвала през последните месеци, много се мотивирам да го доизползвам.

Yves Rocher Sheer And Shine Lipstick #04 Gelée Tangerine беше част от спряна колекция от 2013-та. Имах едно червено, което привърших и почти пълно розово. Голям фен съм на формулата и не съм намерила червила, които да се доближават до нея и ще е тъжно да се разделя с него, но определено го искам довършено до следващата пролет.

Lavshuca Jewelry Lips #BR-1 купих през 2014-та, това е мини и съм използвала около половината от него. Рядко нося кафяво, но планирам да го довърша от много дълго време.
Rimmel Kate Moss Lipstick #10 I bought when I got my driving license which was in 2013. It's one of my oldest reds in my collection and I've used about half of it. I'd really like to start reaching regularly for it again because the formula is still very nice.


Essence Lipstick #57 More To Love was from a sale in Poland in 2013. It's been years since these have been discontinued. I had another one which I finish some time ago. This lipstick has a very interesting shade with shimmers in it.

Maybelline Color Whisper Lipstick #720 Mocha Muse I bought on a whim because I really wanted to try this collection. I also have Coral Ambition but it has barely been touched because I don't like the shade on me at all. Mocha Muse has been very well loved and I'm about to pan it soon.
Rimmel Kate Moss Lipstick #10 купих когато си взех книжката през 2013-та. Едно от най-старите ми червени в колекцията е и е използвано до половина. Много искам да започна да посягам отново редовно към него, защото формулата все още е много хубава.

Essence Lipstick #57 More To Love беше от намаление в Полша през 2013-та. Тези червила са спрени от производство от години. Имах още едно, което привърших преди известно време. Червилото е в много интересен цвят с брокат в него.

Maybelline Color Whisper Lipstick #720 Mocha Muse купих просто ей така, защото много исках да пробвам тази колекция. Имам също и Coral Ambition, но то е едвам докоснато, защото не ми харесва цвета върху мен. Mocha Muse е много обичано и скоро трябва да го свърша. 
Avon Glimmerstick Diamonds #Twilight Sparkle is super old, I suppose it's from 2011 or 2012. I put it in a pan project and I finished it this summer.

Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-tu-touquoise is relatively new compared to the rest but it dried up and I quickly finished what was left of it. I'm not sure I like the Essence formula of these and I don't think I'll pick another one.

KIKO Smart Eye Pencil #812 Golden Spring Green was something I bought in 2013 when I first came to France if I'm not mistaken. I'm not sure why I picked this shade, it's not really very flattering and I'm struggling to incorporate in looks right now. 
Avon Glimmerstick Diamonds #Twilight Sparkle е много стар, предполагам от 2011-та и 2012-та. Включих го в pan project и го привърших това лято.

Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-tu-touquoise е сравнително нов сравнен с другите, но изсъхна много бързо и набързо го доизползвах. Не съм сигурна, че ми харесва формулата на Essence и не мисля, че ще си купя друг.

KIKO Smart Eye Pencil #812 Golden Spring Green беше нещо, което купих през 2013-та когато за първи път дойдох във Франция, ако не се лъжа. Не съм сигурна защо съм взела този цвят, не ми отива много и ми е трудно да го включвам във визии в момента.
Sephora Flashy Liner Waterproof #03 Flashy Copper was from Poland in 2012 and it's one of my favorite eye pencils. The formula of these is fantastic, they last all day and they're very creamy and pigmented. I think these have been discontinued and I'll be sad to pan it but I'll give it a go this winter season.


KIKO Smart Lip Pencil #706 Classic Red is one of the nicest red lipliners I have. This goes on smoothly and it lasts all day.

Golden Rose Lipliner #205 is not as nice as KIKO and the pencil isn't as creamy and easy to apply. This is very old and I'm pretty sure I got it for my prom in 2013 so it's about time to pan it. 
Sephora Flashy Liner Waterproof #03 Flashy Copper беше от Полша от 2012-та и един от най-любимите ми моливи за очи. Формулата на тези моливи е фантастична, издържат цял ден и да много кремообразни и пигментирани. Мисля, че са спрени от производство и ще ми е тъжно да се разделя с него, но ще му дам шанс тази зима.

KIKO Smart Lip Pencil #706 Classic Red е един от най-хубавите червени моливи за устни, които имам. Нанася се много меко и издържа цял ден.

Golden Rose Lipliner #205 не е толкова хубав като KIKO и моливът не е така кремообразен и лесен за нанасяне. Много е стар и съм сигурна, че е от бала ми от 2013-та и е време да го довърша.
Moving on to powder products, these are some of my go tos that have been very well loved. Next time I think I'll show you more eyeshadow palettes with pans in them.  Продължавайки с пудрите, тези продукти са ми част от ежедневния грим и са много използвани. Следващия път, мисля че ще ви покажа повече палитри със сенки. 
I'm really proud of having a blush and a highlighter with pans because these take forever.  Много съм горда, че имам руж и хайлайтър, защото тези продукти отнемат цяла вечност да се доизползват.
MUA Eyeshadow Palette #Undressed is a dupe of Naked 1 and it turned out surprisingly useful. I used it everyday for quite some time since I got it mid 2015. I'm trying to pan it completely and I've started to slowly use up all of these shades with big pans in them. Ever since I took this photo the first row of eyeshadows was repressed and then I managed to finish 2 shades completely.  MUA Eyeshadow Palette #Undressed е копие на Naked 1 и се оказа учудващо полезна. Използвах я всеки ден доста дълго време от както я имам от средата на 2015-та. Опитвам се да я изразходвам напълно и съм започнала лека полека да довършвам най-използваните сенки от първия ред. Откакто снимах тази снимка, първият ред сенки бяха пресовани наново и успях да довърша два цвята напълно. 
This is a very surprising pan, because I bought H&M True Matte Finishing Powder #Porcelain last spring and I've since then not only panned it but I'll probably finish it by the end of the year. I have a ton of face powders and these take so long to finish because I don't use much for my dry skin. This one, seems to be very lightly pressed and it was really easy to hit pan on. Integrate Pure Big Eyes Eyeshadow Palette #2 was a gift from Japan and I've hit pan on this gorgeous shimmery pink. This is a very small palette and I should focus on panning it completely.  Това е много учудващо, защото H&M True Matte Finishing Powder #Porcelain миналата пролет и от тогава не само ѝ се видя дъното, ами най-вероятно ще я довърша до края на годината. Имам страшно много пудри за лице, а те ми отнемат страшно дълго време, за да ги доизползвам, защото използвам много малко за сухата си кожа. Тази обаче май е много леко пресована и лесно ѝ се видя дъното. Integrate Pure Big Eyes Eyeshadow Palette #2 беше подарък от Япония и успях да видя дъното на това прекрасно блестящо розово. Това е много малка палитра и трябва да се фокусирам повече върху нея, за да я довърша.
KIKO Eyeshadow #139 Pearly Salmon is one of the few single eyeshadows  I own and I absolutely love it. It has a massive pan and it will be a very bittersweet moment to finish it because it's discontinued. I wouldn't say the same for Essence Sun Club Glamour To Go Eyeshadow #02 Long Beach. I've been trying to pan it since this summer and after I took these photos I panned 6 out of the 8 shades. Then I repressed 4 of them and I'm down to 4 pans. I'd like to use it up but my goal for now is to hit pan on all 8 shades.  KIKO Eyeshadow #139 Pearly Salmon е една от малкото ми единични сенки и я обожавам. Почти е изразходвана и ще ми е тъжно да се разделя с нея, защото вече не се предлага. Не бих казала същото за Essence Sun Club Glamour To Go Eyeshadow #02 Long Beach. Опитвам се да стигна дъното на всички цветове от това лято и след като направих тази снимка, бях успяла да го направя за 6 от 8 цвята. Тогава пресовах наново 4 от тях и сега ми остават още 4. Бих искала да я изразходвам напълно, но целта ми засега е да стигна дъното на всички 8 сенки.
Réserve Naturelle Eyeshadow  #94 Soft Beige is actually an eyeshadow but I've always used it as a highlighter. It looks very natural and the reason I've managed to pan it is that it only has 2.5g of product. I don't understand why brands make these massive highlighters when they take ages to pan.


Etude House Lovely Cookie Blusher #4 Carrot Cheesecake is the only current blush I have pan on. I have it since 2012 and I used it very often and you can imagine what sort of dedication these take to hit pan. I have two more of these but I don't see them showing pan before 2020.


I hope you enjoyed my short pan porn and if this post has inspired you to post your own, don't forget to share them with me because I can easily say I'm very pan porn addicted. 
Réserve Naturelle Eyeshadow  #94 Soft Beige всъщност е сянка, но винаги съм я ползвала за хайлайтър. Изглежда много естествено и причината да успея да ѝ видя дъното е, че има само 2.5г продукт. Не разбирам защо марките правят тези огромни хайлайтъри когато отнемат векове да се изразходят.

Etude House Lovely Cookie Blusher #4 Carrot Cheesecake е единственият руж, на който съм стигнала дъното в момента. Имам го от 2012-та,използвам го много често и можете да си представите колко усилия отнема, за да стигна до тук. Имам още два от тези и не мисля, че ще им се види дъното преди 2020.

Надявам се да ви хареса моето кратко pan porn и ако тази публикация ви е вдъхновила да покажете и вашите, не забравяйте да ги споделите с мен, защото е очевидно, че съм много запалено по "порното с тигани", както го нарича приятелят ми. 

Sunday, October 7, 2018

REVIEW: L'Oréal Brightening Mask Pure Clay

I've been using the L'Oréal Pure Clay Masks that became really popular around 2 years ago for 6 months now and I wanted to share my review. Използвам маските Pure Clay на L'Oréal, които станаха много популярни преди около 2 години вече 6 месеца и исках да споделя моето ревю.
Today I'm starting off with my favorite out of all of them, the Brightening Mask with the yellow packaging. I gifted the green one which is mattifying to mom and sister because I assumed it would be too drying for me. Днес започвам с любимата ми от всички, Brightening Mask в жълтата опаковка. Подарих зелената, която е матираща на майка ми и сестра ми, защото предположих, че ще е много изсушаваща за мен. 

The mask comes in a 50 ml glass tub which is quite heavy and it looks very luxurious. It retails for around 10€ in France but I got all of these for 50% off at the time. I think the pricing is reasonable for a drugstore product and I would pay the full price for it. I would prefer if the packaging wasn't glass though because not only it makes the product unnecessary heavy but there's always the risk to shatter if for someone as clumsy as me. Маската пристига в 50 мл стъклен буркан, който е доста тежък и изглежда много луксозно. Продава се за около 10€ във Франция, но аз си взех тези с 50% намаление тогава. Мисля, че цената е прилична за дрогериен продукт и бих я платила без намаление. Бих предпочела опаковката да не е стъклена обаче, защото не само че прави продукта ненужно тежък, но винаги съществува рискът да се счупи при някой невнимателен като мен. 

Kaolin is a white clay, it's usually in most clay masks, it has oil absorbent mattifying properties. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Glyceryl Stearate is a an emollient and an emulsifier. Propylene Glycol is a solvent, a moisturizer and a viscosity control agent. Cyclohexasiloxane is a solvent and an emollient. Hydrogenated Polyisobutene and Dimethicone are emollients. PEG-100 Stearate is a surfactant. Prunus armeniaca Seed Powder (Armenian plum = common apricot) is an exfoliator. Perlite is a mineral used as an exfoliator. Polysorbate 20 is a surfactant and an emulsifier. Citrus junos Fruit Extract (yuzu) is a moisturizer. Carbomer is a viscosity control agent. Triethanolamine is a pH adjuster. Dimethiconol is an emollient. Morrocan Lava Clay (aka ghassoul clay) is a viscosity control agent and like other clays it has mattifying properties. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Xanthan Gum and Montmorillonite are viscosity control agents. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Tocopherol (a derivative of Vitamin E) is an antioxidant. Phenoxyethanol is a preservative. CI 77492 is a yellow Iron Oxide pigment and what gives the mask its yellow color. Linalool is a fragrance. Limonene is a solvent and a fragrance. Benzyl Alcohol is a preservative, a solvent and a fragrance. Benzyl Salicylate is an UV filter and a fragrance, it's associated with allergies so if your skin is sensitive and allergy-prone don't forget to patch test first!You can find the ingredients on CosDNA here.
Kaolin е бяла глина, обикновено е в повечето глинени маски, има абсорбиращи и матиращи свойства. Glyceryl Stearate е емолиент и емулгатор. Propylene Glycol е разтворител, хидратант и агент, контролиращ вискозността. Cyclohexasiloxane е разтворител и емолиент. Hydrogenated Polyisobutene и Dimethicone са емолиенти. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Prunus armeniaca Seed Powder (кайсия) е ексфолиант. Perlite е минерал, който се използва като ексфолиант. Polysorbate 20 е сърфъктант и емулгатор. Citrus junos Fruit Extract (юзу) е хидратант. Carbomer е агент, контролиращ вискозността. Triethanolamine е pH регулатор. Dimethiconol е емолиент. Morrocan Lava Clay (също и гасул) е агент, контролиращ вискозността и като другите глини има матиращи свойства. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Xanthan Gum и Montmorillonite са агенти, контролиращи вискозността. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Tocopherol (производен на витамин Е) е антиоксидант. Phenoxyethanol е консервант. CI 77492 е жълт железен оксид, който дава на маската жълтия ѝ цвят. Linalool е ароматизатор. Limonene е разтворител и ароматизатор. Benzyl Alcohol е консервант, разтворител и ароматизатор. Benzyl Salicylate е UV филтър и ароматизатор, асоциира се с алергии, така че ако кожата ви е чувствителна или алергична, не забравяйте да тествате първо върху малък участък от кожата.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.

As I just said out of the 3 masks I tested, the yellow one which is supposed to be brightening is my favorite. I'm a huge fan of the mask's color and scent even though these are clearly additives with no real skin benefits. But I can't help but feel very soothed by the fresh yuzu fragrance. Often clay masks don't have the best scent when fragrance isn't added so this one scores a couple of extra points for pure cosmetic elegance.  Както казах, от трите маски, които тествах, жълтата, която трябва да е избистряща ми е любимата. Голям фен съм на цветните и ароматни маски, дори и когато тези добавки нямат никакви полезни свойства за кожата. Страшно много ми харесва свежия аромат на юзу. Често глинените маски нямат най-приятния аромат когато няма добавени ароматизатори, така че тази получава няколко бонус точки за козметична елегантност. 
My skin is dry and clay masks can be a double-edged sword for dry skin because many of them end up too mattifying for my taste. I like this one because it incorporates a lot of emollients and moisturizers that make it gentler on my skin so it doesn't really dry it out. If you like gentle physical exfoliation to go with it, you will love it. Bonus points that the exfoliating particles are organic and minerals and not plastic so by using it you aren't contributing to pollution.  Кожата ми е суха и глинените маски могат да са нож с две остриета за този тип кожи, защото много от тях са твърде матиращи за моя вкус. Тази ми харесва, защото съдържа доста емолиенти и хидратанти, което я прави по-нежна към кожата ми и не я пресушава. Ако харесвате нежна физична ексфолиация заедно с маската, ще ви допадне. Бонус точки, че ексфолиращите частички са органични и минерали, а не пластмаса и не замърсяват. 
Considering the amount of masks I have I reach for this one very often. It's one of my pick me ups when it comes to gentle skin cleansing, exfoliation and instant brightening. I'm not exactly sure which one of the ingredients might be contributing for the brightening but I definitely see one every time I use it. I'm willing to go with the yuzu extract, I need to try more products that contain it.  Имайки предвид количеството маски, които имам, доста често посягам към тази. Една от любимите ми е когато искам нежно почистване на кожата, ексфолиация и моментално избистряне. Не съм сигурна, която точно съставка допринася за избистрянето, но определено виждам такова всеки пък когато я използвам. По-скоро се насочвам към екстракта от юзу, трябва да пробвам повече продукти с него. 
I find this product to be an excellent budget-friendly brightening clay mask that's not too harsh for dry skin. If you have an hour to spare and you combine it with a sheet mask in your routine when you use, you'll wake up with glowy hydrated skin the next day. I would compare it to The Body Shop Chinese Ginseng & Rice Clarifying Polishing Mask which is definitely my most favorite brightening clay mask that always provide instant stunning results. I like the TBS mask a bit more but considering it's twice as expensive as L'Oréal, I would easily recommend you this one if you're on a budget.  Намирам този продукт за отлична бюджетна избистряща глинена маска, която не е твърде силна за суха кожа. Ако имате свободен час и я комбинирате с маска от плат в рутината си, ще се събудите с сияйна хидратирана кожа на другия ден. Бих я сравнила с The Body Shop Chinese Ginseng & Rice Clarifying Polishing Mask, която определено ми е любимата избистряща глинена маска, която винаги ми дава моментални поразителни резултати. Тази на TBS ми харесва малко повече, но е два пъти по-скъпа от тази на L'Oréal, така че без притеснения ви препоръчвам L'Oréal-ката, ако спазвате бюджет. 
You'll probably like this mask if you're on a budget looking for gentle clay masks and you suffer from dullness. I wouldn't recommend this if you're looking for a deep cleansing mattifying masks for oily skin with blackheads.

What I like: 
 • Affordable (around 10€)
 • Reasonable amount of product (50 ml) 
 • Luxurious packaging
 • Soothing fragrance 
 • Gentle to dry skin
 • Provides light exfoliation
 • Brightening 
What I don't like: 
 • The packaging is heavy and not travel-friendly

All in all: 4.5/5


Have you tried any of the L'Oréal Pure Clay Masks? When I got these 4, there was a 5th one that was out of stock that I didn't get to buy but it seemed like it targeted oily skin too so I'm sure I didn't miss anything. 
Тази маска вероятно ще ви хареса, ако имате лимитиран бюджет, търсите нежни глинени маски и страдате по повехналост. Не бих препоръчала, ако търсите дълбоко почистващи матиращи маски за мазна кожа с черни точки.

Какво ми харесва: 
 • Достъпна (около 10€)
 • Разумно количество продукт (50 мл) 
 • Луксозна опаковка
 • Успокояващ аромат 
 • Нежна към суха кожа 
 • Лека ексфолиация
 • Избистряне
Какво не ми харесва: 
 • Опаковката е тежка и не е удобна за пътувания
Обща оценка: 4.5/5


Пробвали ли сте някоя от Pure Clay маските на L'Oréal? Когато си взех тези 4, имаше и 5-та която не беше в наличност и не купих, но изглеждаше, че и тя е за мазна кожа, така че не мисля, че пропуснах нещо. 

Sunday, September 16, 2018

PAN: A to Z Pan Project inspired by /r/MakeupRehab (update #2)

Here's my next update from the A to Z Pan Project. If you'd like to see the first update with more details about the project, you can read my post here.


D
  NYX Gel Liner & Smudger #03 Danielle Teal (starting point | now)

  I thought I hadn't made much progress on this eyeliner but I can actually see a bigger dip here and I'm happy with it. This eyeliner is a bit hard to use now that it's dry and I have to wet my brush with Kikumasamune High Moist to make it work. The color is very vibrant and it's not something I enjoy wearing all the time however. I don't see myself reaching for it in Autumn.


  Etude House Play Color Eyes Palette #Wine Party shade #Dress Code: Bling (starting point 1, 2 | now)

  This shade is pure pressed glitter and I'm not much of a fan of it. I used it a couple of times as a topper on top of gold eyeshadow (mostly Lion from MUA Undressed) and I found out it's best using it with a finger.


  Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long shade #Daikiri (starting point 1, 2 | now)

  This palette is really pigmented and the shimmery shades are creamy and easy to blend. For the longest time Daikiri had a pretty significant dip but no pan showing. I was super excited to hit pan on it, this is my first shade with a pan in this palette.


  C

  Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long shade #Cosmopolitan (starting point 1, 2 | now)

  I used this a couple of times but considering the rest of the eyeshadows I was working on were warmer, I didn't get the chance to use it every day. There's a decent dip in it but pan is going to take a lot more work.


  Etude House Fresh Cherry Tint #OR201 Cherry Peach (starting point | now)

  I used this a couple of times but it wasn't a product I was reaching for all the time. I have no idea how much I have left but I imagine it's almost full. This tint has little to no pigment and requires re-application all the time. It's comfortable and non drying on the lips but it's barely noticeable.


  Aura Matte Velvet Feel Matte Longlasting Lip Cream #605 Checkmate (starting point | now)

  This is my favorite red lipstick. It looks stunning and it's very comfortable to wear. My tube is almost empty actually but I can't show it to you yet. It's fully possible to pan it by the end of the year.


  L

  MUA Eyeshadow Palette Undressed shade #Lion (starting point | now)

  I used it up! I'm so happy about it! I don't remember finishing an eyeshadow before so it might as well be my first time. I'm committed to fully pan this palette.


  Essence Longlasting Lipstick #13 Love Me (starting point 1, 2)

  I'm so pissed I lost this. It's getting embarrassing at this point. I was making efforts to use this regularly and I'm pretty sure I had decent progress on it for the 2 weeks I was using it. I'm not too sad about having it gone from my collection though, it wasn't a lipstick I was reaching for regularly outside of this challenge.


  Essence Sun Club Glamour To Go Eyeshadow #02 Long Beach (starting point 1, 2, 3 | now)

  My goal was to hit pan on two shades. I hit pan on 4 shades (6 panned out of 8) and I'm very proud of myself. I included this palette in another challenge and my goal is to use it up by the end of the year. I'm getting a bit bored of it and I might give myself a bit of a break from it. I have major pan on 4 out of 8 shades and 2 baby pans. The palette isn't very pigmented and you need a heavy hand with it. I want to repress the 4 shades with bigger pans because they are getting hard to use.


  2: Réserve Naturelle Lip Gloss #25 Corail Pailleté (starting point 1, 2 | now, 2)
  I have major progress on this lip gloss. You can see from the photos it was slightly used but I made efforts to reach for it regularly and you can see the result. I also included it in another project to finish it by the end of the year. I believe it's perfectly doable if I continue to use it like now. I might even have it gone by the end of the month. It doesn't have much of a lasting power and I need to re-apply constantly. It's a very safe choice and I've been using it a ton casual makeup looks.  9: Sephora The Graceful Palette shade #9 (starting point 1, 2 | now)

  I used this shimmery blue shade a couple of times as eyeliner and it was okay. It's pigmented and fairly easy to work with. I don't see myself using it as an eyeshadow though.


  3: Sephora The Graceful Palette shade #3 (starting point | now)

  This was barely touched and it has a massive pan. I pretty much used this as a transition shade every day. I'm happy this palette is finally starting to look like it's used.


  Ето следващия ми ъпдейт за от A до Z Pan Project. Ако искате да видите първия ъпдейт с повече детайли за проекта, можете да прочетете публикацията тук.

  D
  NYX Gel Liner & Smudger #03 Danielle Teal  (начало | сега)

  Мислех, че няма много напредък по тази очна линия, но виждам, че е по-издълбана в момента и съм доволна. Тази очна линия вече се използва малко трудно, защото е суха и трябва да мокря четката си с Kikumasamune High Moist, за да я използвам. Цветът е много ярък и не е нещо, което ми харесва да нося постоянно. Не се виждам да я използвам през есента.

  Etude House Play Color Eyes Palette #Wine Party shade #Dress Code: Bling (начало 1, 2 | сега)

  Тази сянка е чист пресован брока и не съм ѝ голям фен. Използвах я няколко пъти върху други златни сенки (предимно Lion от MUA Undressed) и открих, че най-лесно се нанася с пръст.


  Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long shade #Daikiri (начало 1, 2 | сега)

  Тази палитра е много пигментирана и перлените сенки са кремообразни и лесни за преливане. Доста време Daikiri беше издълбан, но не се показваше метала отдолу. Много се зарадвах когато най-накрая стигнах дъното, това ми е първата такава сянка в тази палитра.

  C

  Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long shade #Cosmopolitan (начало 1, 2 | сега)

  Използвах я няколко път, но имайки предвид, че останалите сенки, които използвах бяха топли, нямах възможност да посягам към нея всеки ден. Има прилична вдлъбнатина, но до дъното има още работа.

  Etude House Fresh Cherry Tint #OR201 Cherry Peach (начало | сега)

  Използвах го няколко пъти, но не беше продукт, към който посягах постоянно. Нямам идея колко ми остава, но предполагам, че е почти пълен. Този тинт почти няма никаква пигментация и трябва постоянно да се нанася отново. Приятен е и не е изсушаващ, но едвам се забелязва.


  Aura Matte Velvet Feel Matte Longlasting Lip Cream #605 Checkmate (начало | сега)

  Това е любимото ми червено червило. Изглежда невероятно и е много удобно за носене. Тубичката ми е почти празна всъщност, но още не мога да ви го покажа. Съвсем е възможно да го привърша до края на годината.

  L

  MUA Eyeshadow Palette Undressed shade #Lion (начало | сега)

  Изразходвах я! Много се радвам! Не си спомням дали съм изразходвала сенки преди, може и да ми е за първи пък. Мотивирана съм да изразходвам цялата палитра.

  Essence Longlasting Lipstick #13 Love Me (начало 1, 2)

  Много се ядосвам, че го загубих. На този етап направо се срамувам. Правех усилия да го използвам редовно и съм сигурна, че имах добър напредък за 2-те седмици, за които го ползвах. Не се притеснявам, че вече го нямам в колекцията си обаче, не беше червило, което използвах редовно извън това предизвикателство.

  Essence Sun Club Glamour To Go Eyeshadow #02 Long Beach (начало 1, 23 | сега)

  Целта ми беше да стигна дъното на 2 сенки. Успях да стигна до дъното на 4 (общо 6 от 8) и много се гордея със себе си. Включих тази палитра в едно друго предизвикателство и целта ми е да я привърша до края на годината. Малко започва да ми омръзва обаче и може да си взема почивка от нея. Сериозно дъно се вижда на 4 от 8-те сенки и имам 2 с по-малки дупчици. Палитрата не е много пигментирана и трябва тежка ръка с нея. Искам да пресовам на ново 4-те сенки с по-големи дъна, защото започват да стават трудни за употреба.

  2: Réserve Naturelle Lip Gloss #25 Corail Pailleté (начало 1, 2 | сега, 2)
  Имам голям напредък по този глос. Можете да видите от снимките, че беше малко ползван в началото, но направих усилия да го използвам редовно и виждате резултата. Също го включих в още един проект, за да го свърша до края на годината. Вярвам, че без проблеми ще стане, ако продължавам да го използвам както сега. Може и до края на месеца да е свършил вече. Няма особено добра трайност и трябва да се нанася постоянно. Много безопасен избор и го използвам много в ежедневния си грим.

  9: Sephora The Graceful Palette shade #9 (начало 1, 2 | сега)

  Използвах това перлено синьо няколко пъти като очна линия и става. Пигментирано е и лесно се работи с него. Не се виждам да го използвам като сянка обаче.


  3: Sephora The Graceful Palette shade #3 (начало | сега)

  Тази сянка беше едва докоснат и сега се вижда огромно дъно. Общо взето я използвах всеки ден за преливане на сенките. Радвам се, че тази палитра най-накрая започва да изглежда използвана. 
  Here are the new products I'm rolling in this month.

  N

  UniversalBeauty Secret Flush Soothing Cream Blusher & Lip Stain Duo #04 Nectar (starting point, 2)

  I don't think I've used this blush more than 10 times. I'll try to use it it every day to see where it gets me. I want to see at least 1/4 of it gone during the next 30 days. 


  Shade Negroni from Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long (starting point)

  I want to continue with the pans in my favorite palette. Negroni is one of the two matte shades, I see myself reaching for it. I'd like to hit pan on it. 


  Shade Nubuck from Sleek i-Divine Palette #601 Au Naturel (starting point)

  Not sure about this shade, I've had issues with it before. I want to see what kind of looks I can use it with. I'd like to hit pan on it too but if I don't end up liking it I won't be too mad at myself.

  G

  Shade Gift Basket from Sleek i-Divine Palette #658 Oh So Special (starting point)

  This is a shimmery medium brown. I like the quality of this palette, the shade will definitely fit in my everyday makeup. I want to hit pan on it.

  Shade Gateau from Sleek i-Divine Palette #658 Oh So Special (starting point)

  Gateau is a really pretty duochrome pink shimmer. I can't wait to use it regularly and see if I could hit pan on it.

  Shade Gild from MUA Undressed Palette (starting point)

  This has already been repressed once after hitting major pan on it. As I said I want to use up this palette so my goal for it is to finish it. It looks like it's going to be quite the challenge but I'll do my best.

  O

  Shade Oak Barret from Etude House Play Color Eyes Wine Party Palette (starting point)

  This is one of my newer palettes and I'm very excited to use it and make some pan show. This is a super basic matte brown, it seems like an easy color to pan.


  Shade Orange Way from Etude House Play Color Eyes Cherry Blossom Palette (starting point)

  I've only used this shade a handful of times, can't wait to experiment with it for different looks. My goal is to have significant dip next month.


  Shade Organza from Sleek i-Divine Palette #658 Oh So Special (starting point)

  Organza and Gateau are both really stunning shimmery shades, they're very pigmented and Organza has a small dip in it. I'm not sure if I'll manage to hit pan on it but I'd like to try. 
  Ето новите продукти, които включвам този месец.

  N

  UniversalBeauty Secret Flush Soothing Cream Blusher & Lip Stain Duo #04 Nectar (начало, 2)

  Не мисля, че съм използвала този руж повече от 10 пъти. Ще се опитам да го ползвам всеки ден, за да видя до къде ще стигна. Искам да използвам поне 1/4 от него през следващите 30 дни.

  Shade Negroni from Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long (начало)

  Искам да продължа да използвам любимата ми палитра. Negroni е един от двата матови цветя, виждам се да го използвам. Искам да успея да стигна дъното.

  Shade Nubuck from Sleek i-Divine Palette #601 Au Naturel (начало)

  Не съм сигурна за тази сянка. Имах проблеми с нея преди. Искам да видя какви визии мога да направя с нея. Бих искала да стигна дъното, но ако не ми хареса, няма да се ядосвам на себе си.

  G

  Shade Gift Basket from Sleek i-Divine Palette #658 Oh So Special (начало)

  Това е перлено кафяво. Харесвам качеството на тази палитра, този цвят определено ще се впише в ежедневния ми грим. Искам да стигна дъното.

  Shade Gateau from Sleek i-Divine Palette #658 Oh So Special (начало)

  Gateau е много красив розов дуохром. Нямам търпения да го използвам редовно и да видя дали ще мога да стигна до дъното.

  Shade Gild from MUA Undressed Palette (начало)

  Тази сянка вече беше пресована веднъж след като бях стигнала дъното. Както казах, искам да изразходя тази палитра и целта ми е да свърша сянката. Изглежда като голямо предизвикателство, но ще се постарая.

  O

  Shade Oak Barret from Etude House Play Color Eyes Wine Party Palette (начало)

  Това е една от по-новите ми палитри и нямам търпения да я използвам и да видя някое дъно. Това е супер стандартно матово кафяво, изглежда като лесен цвят за изразходване.

  Shade Orange Way from Etude House Play Color Eyes Cherry Blossom Palette (начало)

  Използвам съм тази сянка само няколко пъти и нямам търпение да експериментирам с нея. Целта ми е да имам видима вдлъбнатина следващия месец.

  Shade Organza from Sleek i-Divine Palette #658 Oh So Special (starting point)

  Organza и Gateau са много красиви перлени цветове, много са пигментирани, а Organza вече има лека вдлъбнатина. Не съм сигурна дали ще мога да стигна дъното, но искам да се опитам.