Thursday, January 3, 2019

REVIEW: The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG

Happy New Year! I really want to get back to blogging and try and put out at least 2 posts per month so I'm starting January 2019 with a skincare review.  Честита Нова Година! Много искам да се върна към блогването и да пускам поне по 2 публикации на месец, така че започвам януари 2019 с ревю за грижа за кожата. 
The Ordinary is by now probably known to everyone in the skincare community, they're probably one of the brands that did the most to revolutionize affordable skincare to everyone in the past 2 years. I will not get into the whole fiasco with their now ex-CEO Brandon that happened in 2018, as now he has been replaced by Nicola Kilner. The Ordinary вече сигурно са известни на всички в skincare обществото, те сигурно са една от марките, който направиха революция в достъпната грижа за кожата за всеки през последните 2 години. Няма да изпадам в подробности за цялата драма която се случи с бившия директор Брандън, която се случи през 2018, тай като той беше заменен от Никола Килнер. 
The Caffeine Solution 5% + EGCG is one of the products that was part of my first order from The Ordinary in 2017 and I've used it for quite some time. It was the first eye treatment step in my routine. The serum retails for 6.70€ and it comes in a standard glass 30 ml bottle with a dropper. The Caffeine Solution 5% + EGCG беше един от продуктите, който беше част от първата ми поръчка от The Ordinary през 2017, и който използвам от доста време. Това беше първата терапия за очи в рутината ми. Серумът се продава за 6.70€ и пристига в стандартно стъклено шишенце от 30 мл с капкомер.
The first ingredient Caffeine is somewhat controversial. This study from 2002 and this one from 2007 show that caffeine decreased the number of malignant and non malignant tumors on mice susceptible to skin tumors. These findings suggest caffeine acts as an UVB sunscreen and protects skin from sunlight induced cancer. This study from 2011 suggests caffeine may also have antioxidant properties. Caffeine may also have constricting action, which is why it helps improve puffiness and eye bags on some people. Propanediol is a solvent. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Maltodextrin is a moisturizer, an occlusive and an emulsifier. Epigallocatechin Gallatyl Glucoside is a an bioengeneered form of EGCG (a green tea polyphenol) and glucose for more stability. EGCG has similar effects as caffeine, as described in the first study I linked. Hyaluronic Acid is a moisturizer. Oxidized Glutathione is an antioxidant and it's known for its antimelanogenic (read skin whitening) effects. Glycine soja Seed Extract (soybean) is an emollient and a moisturizer. Polypodium vulgare Rhizome Extract (common polypody), Cetraria islandica Thallus Extract (Iceland moss) and Sphagnum magellanicum Extract (magellanic bogmoss) are moisturizers. Urea is a moisturizing and anti-inflammatory ingredient.  HydroxyethylcellulosPolyacrylate Crosspolymer-6 and Xanthan Gum are viscosity control agents. Lactic Acid and Citric Acid are pH adjusters. Dehydroacetic Acid is a preservative. Trisodium Ethylenediamine Disuccinate is a chelating agent. Propyl Gallate is a preservative. Dimethyl Isosorbide and Ethoxydiglycol are solvents and viscosity control agents. Benzyl Alcohol is a preservative, a solvent and a fragrance. 1,2-Hexanediol is a solvent. Phenoxyethanol is a preservative. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient.


You can find the ingredients on CosDNA here.
Първата съставка Caffeine, е донякъде противоречива. Това изследване от 2002 и и това от 2007 показват, че кофеинът намалява броя на злокачествени и доброкачествени тумори на мишки склонни към тумори на кожата. Тези открития предполагат, че кофеинът действа като UVB слънцезащита и предпазва кожата от рак причинен от слънчевите лъчи. Това изследване от 2011 предполага, че кофеинът може да има и антиоксидантни свойства. Кофеинът също така може и да има свиващо действие, затова и помага с подутите торбички под очите при някои хора. Propanediol е разтворител. Glycerin е разтворител и хидратант. Maltodextrin е хидратант, агент, правещ филм и емулгатор. Epigallocatechin Gallatyl Glucoside е изкуствено създадена форма на EGCG (полифенол на зеления чай) и глюкоза за повече стабилност. EGCG има подобен ефект като кофеинът, както е описано в първото изследване. Hyaluronic Acid е хидратант. Oxidized Glutathione е антиоксидант известен с антимеланогенните си (мислете си за избелване на кожата) ефекти. Glycine soja Seed Extract (соя) е емолиент и хидратант. Polypodium vulgare Rhizome Extract (сладка папрат), Cetraria islandica Thallus Extract (исландски лишей) и Sphagnum magellanicum Extract (торфен мъх) са хидратанти. Urea е хидратираща и противовъзпалителна съставка.  HydroxyethylcellulosеPolyacrylate Crosspolymer-6 и Xanthan Gum са агенти, контролиращи вискозността. Lactic Acid и Citric Acid е регулатор на pH. Dehydroacetic Acid е консервант. Trisodium Ethylenediamine Disuccinate е хелатиращ агент. Propyl Gallate е консервант. Dimethyl Isosorbide и Ethoxydiglycol са разтворители и агенти, контролиращи вискозността. Benzyl Alcohol е консервант, разтворител и ароматизатор. 1,2-Hexanediol е разтворител. Phenoxyethanol е консервант. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
This product has had various changes in the ingredients list, one of the latest has also a derivative of  vitamin E added to the formula. The plant extracts were eliminated too. I didn't go into details for them,  Polypodium vulgare Rhizome Extract is also listed as an ingredient with antioxidant and photoprotective properties.

This serum has quite an interesting ingredient list. The evidence suggests Caffeine and EGCG might be great for your skin topically. The added moisturizing ingredients such as Maltodextrin, Hyaluronic Acid, soybean extract, Iceland moss extract and Urea should make the product a good hydrating care for your undereye area. I'm not so convinced about the added Gluthatione as it's a rather controversial whitening ingredient, but maybe Deciem's idea was to target specifically dark circles. 
Този продукт е имал няколко промени в състава, една от последните е добавена съставка, производна на витамин Е във формулата. Растителните екстракти също са елиминирани. Не изпаднах в много подробности за тях, Polypodium vulgare Rhizome Extract е също така съставка с антиоксидантни и фотозащитни свойства.

Серумът има интересен състав. Изследванията показват, че кофеинът и EGCG може би са чудесни нанесени върху кожата ви. Добавените хидратиращи съставки като малтодекстрин, хиалуронова киселина, екстракт от соя, екстракт от исландски лишей и урея трябва да правят продукта овлажняваща грижа за зоната под около очите. Не съм убедена в добавянето на глутатион, защото е доста противоречива избелваща съставка, но може би идеята на Deciem е била избелването на тъмните кръгове. 
As for my experience with the product, honestly it wasn't what I expected. I expected to see brightening and firmer skin but I didn't. The constricting properties of caffeine were very strong on me and immediately I could feel my undereye area drier and as if something was pulling my skin away. Unfortunately all of these moisturizing ingredients really didn't make the product more pleasant to use. I found myself really slathering the eye cream on after I used it and I could definitely see how the serum actually made my fine lines so much more visible (thanks for nothing) so by supposedly tackling one issue, it gave me another. I don't struggle with puffiness so maybe the product was never targeted at me. I didn't see any significant brightening either. Vitamin C gives me so much more visible results. It also doesn't feel as unpleasant and hydrates my skin so it's my preferred product for the area.  А моят опит с продукта, честно казано, не беше това, което очаквах. Очаквах да видя избистряне и по-стегната кожа, но не се случи. Свиващите свойства на кофеина бяха много силни за мен и веднага усещах зоната под очите изсушена и сякаш нещо ми дърпаше кожата. За съжаление, всичките тези хидратиращи съставки не направиха продукта по-приятен за употреба. Трябваше да нанасям много околоочен крем след това и определено виждах как серумът прави фините ми линии още по-видими (мерси за нищо), така че уж справяйки се с един проблем ми докара друг. Няма проблем с торбички, така че може би продуктът никога не е бил предназначен за мен. Не видях и значително избистряне. Витамин C ми дава толкова по-видими резултати. Също така не се усеща неприятно и хидратира кожата ми, така че е предпочитания от мен продукт за зоната. 
I'm not thrilled to use this product and it's why I still have half a bottle. I might try and test it as a sunscreen booster during summer since my eye area doesn't tolerate a lot of sunscreens very well but if it dries my skin too much and gives me wrinkles I will discontinue using it and throw it away.


By the way, if you haven't heard this yet, orally ingested green tea, black tea, white tea and coffee might also have cancer reducing properties as shown in this study from 2001, so don't feel guilty about your morning cup of pleasure!
Не съм възхитена от употребата на този продукт и затова и все още имам половин шишенце. Може би ще го тествам за засилване на слънцезащитата през лятото, тъй като кожата около очите ми не харесва много слънцезащити, но ако ми изсушава кожата и ми прави бръчки ще спра да го използвам и ще го изхвърля.

Между другото, ако не сте чували още за това, изпитите зелен, бял и черен чай, и кафе може би също имат свойства намаляващи рак, както е показано в това изследване от 2001, така че не се чувствайте гузно за сутрешната ви чаша удоволствие! 
I remember when I bought this, I was so hyped up because the ingredients looked so intriguing. I wouldn't necessarily recommend it if you have dry skin. Maybe if you struggle with a lot of puffiness and your skin is on the oilier side, you will see more benefits than I do but if hydration and brightening is what you are looking for you eye area, I'd recommend a regular eye cream combined with a vitamin C serum. Спомням си когато си купих този продукт, нямах търпение да го пробвам, защото съставките звучаха толкова интригуващо. Не бих го препоръчала специфично, ако имате суха кожа. Може би ако страдате от сериозни торбички и кожата ви е по-скоро мазна, ще видите повече подобрение от мен, но ако търсите хидратация и избистряне за зоната около очите, препоръчвам обикновен околоочен крем комбиниран с витамин C.
I wasn't very impressed by The Ordinary's Caffeine serum but caffeine's photoprotective properties continue to intrigue me. Have you tried any caffeine serums and did you see any results?  Не бях много впечатлена от серумът на The Ordinary с кофеин, но фотозащитните свойства на кофеина продължават да ме интригуват. Пробвали ли сте някакви серуми с кофеин и видяхте ли резултат от тях?

Sunday, December 9, 2018

REVIEW: Yves Rocher Limited Edition Collection Red Apple

I'm a bit late with the review of the Yves Rocher Christmas collection and I completely missed it last year because I really wasn't feeling inspired by it. This year, I'm starting the review with Red Apple.  Малко закъснявам с ревюто на коледната колекция на Yves Rocher, но съвсем го пропуснах миналата година, защото не бях вдъхновена от нея. Тази година започвам ревюто с Червена Ябълка. 
I have almost the entire collection with the exception of the body butter and the bar soap but both seemed like things I didn't really need at the moment. I didn't get that candle either although I would have loved to but this year they only have the small 75 g and I really wanted to get the big ones. I'm almost completely certain the Red Apple collection is exactly the same as Apple Delight which was the Autumn collection in 2016.  Имам почти цялата колекция с изключение на маслото за тяло и твърдият сапун, но и двете ми изглеждаха като неща, от които нямам нужда в момента. Не си взех и свещта, въпреки че бих искала, но тази година имат само малки от 75 г, аз много исках големите. Почти съм сигурна, че Червената Ябълка е същата като Ябълков Десерт, която беше есенната колекция от 2016. 
I love the Christmas liquid soaps and I always buy them every year. They're a bit pricey at 2.95€ for a 190 ml but they last a very long time and you can stock up for 50% off during the January sales. I love apple fragrance, it's very cosy and warm and it's giving me winter mood.  Обожавам коледните течни сапуни и винаги си ги взимам всяка година. Малко са скъпи за 2.95€ за 190 мл, но издържат много дълго време и можете да се запасите с 50% намаление през януарските намаления. Харесва ми ароматът с ябълка, много е уютен и топъл и ми носи зимно настроение. 

The washing base is the surfactant Ammonium Lauryl Sulfate. Glycerin is a moisturizer and a solvent. Decyl Glucoside is also a surfactant. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer. Cocamide Mipa is a surfactant, viscosity control agent and an emulsifier. Cocamidopropyl Betaine is  a surfactant, an antistatic and a viscosity control agent.  Citric Acid is a pH adjuster. Sodium Benzoate is a preservative. Sodium Chloride  is a viscosity control agent.  Tetrasodium EDTA is chelating agent. Pyrus malus Fruit Water (apple) is a moisturizer. Butylene Glycol is a solvent. Salicylic Acid is an exfoliating ingredient. Limonene and Linalool are fragrances. Potassium Sorbate is a preservative. Methylpropanediol is a solvent. CI 16035 and CI 42090 are pigments.

You can find the ingredients on CosDNA here
Измиващата база е Ammonium Lauryl SulfateGlycerin е разтворител Decyl Glucoside е сърфактант. Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант. Cocamide Mipa е сърфъктант, агент, контролиращ вискозността и емулгатор. Cocamidopropyl Betaine iе сърфактант, антистатик и агент, контролиращ вискозността.  Citric Acid е регулатор на pH. Sodium Benzoate е консервант. Sodium Chloride  е агент, контролиращ вискозността.  Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Pyrus malus Fruit Water (ябълка) е хидратант. Butylene Glycol е разтворител. Salicylic Acid е ексфолираща съставка. Limonene и Linalool са ароматизатори. Potassium Sorbate е консервант. Methylpropanediol е разтворител. CI 16035 и CI 42090 са пигменти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.

The texture is very gel-like which makes the product easy to pump without getting it everywhere. I can definitely feel the fragrance on my hands for some time after I wash the soap off. My skin is relatively normal and I don't have any issue with using most bar and liquid soaps, I often apply hand cream afterwards though. I would highly recommend the Red Apple liquid soap because it's one of the products with the best fragrance that is definitely worth getting this year.  Текстурата е гелообразна, което прави продукта много лесен за изпомпване без да се разпръска навсякъде. Определено усещам аромата върху ръцете си известно време след като отмия продукта. Кожата ми е сравнително нормална и нямам проблем да използвам повечето твърди и течни сапуни, често нанасям крем след това обаче. Силно препоръчвам течният сапун с Червена Ябълка, защото един от продуктите с най-хубавият аромат, който си струва да се вземе тази година. 

I love the packaging of this cream, it's gorgeous and you can see Yves Rocher paid attention to details to make it very festive. The cream comes in the typical for the Christmas LE collection packaging of 75 ml for 2.50€.  Обожавам опаковката на този крем, много е красива и както виждате Yves Rocher са обърнали внимание на детайлите, за да я направят много празнична. Кремът пристига в типичната опаковка за коледната лимитирана колекция от 75 мл за 2.50€.

The first ingredient after water is Methylpropanediol which is a solvent. Glycerin, one of my favorite moisturizers, it's also a solvent. Isopropyl Palmitate is a solvent, fragrance and a moisturizer. Stearic Acid is a surfactant, viscosity control agent and an emulsifier. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer.  Stearyl Alcohol is a surfactant and viscosity control agent. Macadamia ternifolia Seed Oil (macadamia) and Cetyl Palmitate are  emollients. Sodium Cetearyl Sulfate is a surfactant. Butyrospermum parkii Butter (shea) is an excellent emollient and a moisturizer. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer is a viscosity control agent. Sorbic Acid is a preservative. Sodium Hydroxide is a pH adjuster.  Pyrus malus Fruit Water (apple) is a moisturizer. Tetrasodium EDTA is chelating agent. Limonene and Linalool are fragrances. Sodium Benzoate is a preservative. Citric Acid is a pH adjuster. Potassium Sorbate is a preservative.


You can find the ingredients on CosDNA here.
Първата съставка след вода е Methylpropanediol, който е разтворител. Glycerin е един от любимите ми хидратанти, а също и разтворител Isopropyl Palmitate е разтворител, ароматизатор и хидратант. Stearic Acid е сърфъктант, агент, контролиращ вискозността и емулгатор. Glyceryl Stearate е емолиент и емулгатор Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант.  Stearyl Alcohol е сърфактант и агент, контролиращ вискозността. Macadamia ternifolia Seed Oil (макадамия) и Cetyl Palmitate са емолиенти. Sodium Cetearyl Sulfate е сърфактант. Butyrospermum parkii Butter (ший) е отличен емолиент и хидратант. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. Sorbic Acid е консервант. Sodium Hydroxide е регулатор на pH.  Pyrus malus Fruit Water (ябълка) е хидратант. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Limonene и Linalool са ароматизатори. Sodium Benzoate е консервант. Potassium Sorbate е консервант.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
Compared to previous collection this cream has a more glycerin-y texture and it feels more hydrating. It gets absorbed quickly but it leaves a slight protective layer on your skin. It's an improvement from previous formulas and if your hands are drier, it will be more beneficial to you. Сравнен с предишните кремове, този има по-глицеринова текстура и се усеща по-хидратиращ. Абсорбира се бързо, но оставя лек защитен филм върху кожата. Подобрение е от предишните формули и ако кожата ви е по-суха, ще ви е повече от полза. 
However this cream is very disappointing as part of the LE collection because I feel like YR forgot to add the fragrance because it feels nothing like Red Apple and it definitely doesn't smell like the rest of the products. In fact it reminds me of an old discontinued cream in a yellow packaging they used to have that didn't smell all that nice. It's also a shame that they don't provide testers in store for all of the products but only of the shower gel because it feels very deceiving.  Обаче, кремът е много разочароващ като част от лимитираната колекция, защото имам чувството, че YR са забравили да му добавят аромата, тъй като по никакъв начин не мирише на Червена Ябълка и е тотално различен от останалите продукти. Всъщност ми напомня на един стар спрян от производство крем в жълта опаковка, който въобще не миришеше приятно. Жалко че не предлагат тестери в магазина на всички продукти, а само на душ гела, защото е много заблуждаващо. 
I'll finish this product but I don't really recommend it. If you want a good hand cream with a strong fragrance, the Plaisirs Nature are a better option. They also come in a holiday set too.  Ще доизползвам този продукт, но не го препоръчвам. Ако искате хубав крем за ръце със силен аромат, препоръчвам Plaisirs Nature като по-добър вариант. Идват и в празничен комплект. 
I'm wondering if I should bring the hand cream to the office because I don't really have any desire to finish it and I've only been using so I could write this review.  Чудя се дали да не занеса крема в офиса, защото иначе никак нямам желание да го довърша и го използвам, само за да напиша това ревю. 
The exfoliating shower gel comes in 200 ml packaging and it retails for 4.95€. Quite honestly, unless you have a weird obsession about the texture like me, it isn't worth it to pay twice as much compared to the regular shower gel because the products are almost identical. Екфолиращия душ гел пристига в 200 мл опаковка и се продава за 4.95€. Честно казано, освен ако нямате странна мания по текстурата като мен, не си заслужава да платите двойно по-скъпо от обикновения душ гел, защото продуктът е почти същия. 
The washing base, similar to the liquid soap is made of the surfactants Ammonium Lauryl SulfateDecyl Glucoside and Cocamidopropyl BetaineAcrylates Crosspolymer-4 is a thickening agent. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer. Citric Acid is a pH adjuster. Sodium Benzoate is a preservative. Prunus armeniaca Seed Powder (apricot) is an exfoliant. Cocamide Mipa is a surfactant, viscosity control agent and an emulsifier. Tetrasodium EDTA is a chelating agent. Prunus amygdalus dulcis Shell Powder (sweet almond) is an exfoliant. Pyrus malus Fruit Water (apple) is a moisturizer. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. Salicylic Acid is an exfoliant. Limonene and Linalool are fragrances.  Potassium Sorbate is a preservative. Methylpropanediol is a solvent. CI 16035 and CI 42090 are pigments.

You can find the ingredients on CosDNA here
Измиващата база подобно на течния сапун е от сърфактантите Ammonium Lauryl Sulfate, Decyl Glucoside и Cocamidopropyl BetaineAcrylates Crosspolymer-4 е сгъстител. Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант. Citric Acid е регулатор на pH. Sodium Benzoate е консервант. Prunus armeniaca Seed Powder (кайсия) е ексфолиант. Cocamide Mipa е сърфъктант, агент, контролиращ вискозността и емулгатор. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Prunus amygdalus dulcis Shell Powder (сладък бадем) е ексфолиант. Pyrus malus Fruit Water (ябълка) е хидратант. Butylene Glycol е разтворител. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. Salicylic Acid е ексфолираща съставка. Limonene и Linalool са ароматизатори. Potassium Sorbate е консервант. Methylpropanediol е разтворител. CI 16035 и CI 42090 са пигменти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
I love that it has natural exfoliants, however, when you use it to shower in regular quantities, you can't really feel the particles doing anything. It looks really pretty though but I admit this is a ridiculous reason to pay twice as much.  Харесва ми, че има естествени ексфолианти, обаче ако го използвате под душа в нормални количества, въобще не можете да усетите частиците. Изглежда много красиво, но си признавам, че е глупава причина да платите двойно за него. 
The product smells amazing, you can feel the whole bathroom smelling like it for the next hour and it lingers on your skin even if you don't apply any lotion afterwards. I would recommend it if you like the texture.  Продуктът ухае невероятно, и цялата баня мирише на него за следващия час и дори се усеща на кожата и без да нанесете лосион след това. Бих го препоръчала, ако харесвате текстурата. 
Yves Rocher claims this is a Bath & Shower Gel. This is my first year of having a bathtub for quite some time but I admit I am not a bathtub person and I take one probably once every 6 months. I haven't tried it this way yet but I'm curious to give it a go at least once.  Yves Rocher твърди, че това е пяна за вана & душ гел. Това е първата ми година когато имам вана от доста време, но си признавам, че не си падам по ваните и си взимам такава веднъж на 6 месеца. Не съм го пробвала така все още, но съм любопитна да го направя поне веднъж. 
I was gifted a mini shower gel which will come handy for the future travel plans we're having. The shower gel makes a rich thick foam with minimal amount of product and it smells marvelous! It feels like a sweet rich autumn apple, it's warm and refreshing at the same time.  Подариха ми и мини душ гел, който ще е практичен за бъдещите планове за пътувания, които имаме. Душ гелът прави много богата гъста пяна с минимално количество продукт и ухае магично! Усеща се като сладка богата есенна ябълка, топъл е и освежаващ едновременно. 
I would have been even more excited if they added cinnamon to the fragrance but it remains more versatile without it for sure. This is a product that would definitely make a great gift for anyone and the fragrance is very gender-neutral. Бих се зарадвала дори повече, ако имаше и добавена канела в аромата, но си остава по многофункционален без със сигурност. Този продукт, определено ще бъде страхотен подарък за всеки и ароматът е доста унисекс. 
The washing base again, similar to the liquid soap and the exfoliating shower gel is made of the surfactants Ammonium Lauryl Sulfate and Decyl GlucosideAcrylates Crosspolymer-4 is a thickening agent. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer. Cocamidopropyl Betaine is a surfactant, an antistatic and a viscosity control agent. Citric Acid is a pH adjuster. Sodium Benzoate is a preservative. Tetrasodium EDTA is a chelating agent. Cocamide Mipa is a surfactant, viscosity control agent and an emulsifier. Sodium Chloride is a viscosity control agent. Pyrus malus Fruit Water (apple) is a moisturizer. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Salicylic Acid is an exfoliant. Limonene and Linalool are fragrances.  Potassium Sorbate is a preservative. Methylpropanediol is a solvent. CI 16035 and CI 42090 are pigments.


You can find the ingredients on CosDNA here
Измиващата база отново, подобно на течния сапун и ексфолиращия душ гел е от сърфактантите Ammonium Lauryl Sulfate и Decyl Glucoside Acrylates Crosspolymer-4 е сгъстител. Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант. Cocamidopropyl Betaine iе сърфактант, антистатик и агент, контролиращ вискозността. Citric Acid е регулатор на pH. Sodium Benzoate е консервант. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Cocamide Mipa е сърфъктант, агент, контролиращ вискозността и емулгатор. Sodium Chloride е агент, контролиращ вискозността. Pyrus malus Fruit Water (ябълка) е хидратант. Butylene Glycol е разтворител. Salicylic Acid е ексфолираща съставка. Limonene и Linalool са ароматизатори. Potassium Sorbate е консервант. Methylpropanediol е разтворител. CI 16035 и CI 42090 са пигменти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
Compared to the exfoliating shower gel, you need way less product for the same amount of foam and these shower gels usually last me months.  Сравнен с ексфолиращия душ гел, трябва далеч по-малко продукт за същото количество пяна и тези душ гелове на мен ми издържат с месеци. 
I read terrible reviews about the body lotion this year which made me doubt whether I should get this collection at all or not but I decided to bite the bullet.  Прочетох ужасни ревюта за този лосион за тяло тази година, което ме накара да се съмнявам дали искам цялата колекция изобщо, но реших да ѝ дам шанс.
The body lotion has very similar ingredients list compared to the hand cream, yet the texture feels quite different. The texture is different than all of the previous Christmas lotions I've tried before. They used to be more liquid and emollient while this one just like the hand cream feels more glycerin-y. The product retails at 4.50€ for 200 ml. Лосионът има много подобен състав на крема за ръце, но текстурата е различна. Текстурата е различна от всички предишни коледни лосиони за тяло, които съм пробвала преди. Бяха много по-течни и емолиенти, а този обаче е по-глицеринов. Продуктът се продава за 4.50€ за 200 мл. 

The first ingredient after water is Methylpropanediol which is a solvent. Glycerin, one of my favorite moisturizers, it's also a solvent. Isopropyl Palmitate is a solvent, fragrance and a moisturizer. Stearic Acid is a surfactant, viscosity control agent and an emulsifier. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer.  Stearyl Alcohol is a surfactant and viscosity control agent. Prunus anygdalus dulcis Oil (sweet almond) and Cetyl Palmitate are  emollients. Sodium Cetearyl Sulfate is a surfactant. Butyrospermum parkii Butter (shea) is an excellent emollient and a moisturizer. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Sorbic Acid is a preservative.  Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer is a viscosity control agent. Pyrus malus Fruit Water (apple) is a moisturizer. Potassium Hydroxide is a pH adjuster. Tetrasodium EDTA is chelating agent. Limonene and Linalool are fragrances. Sodium Benzoate is a preservative. Citric Acid is a pH adjuster. Potassium Sorbate is a preservative. Geraniol is a fragrance. CI 15510 is a pigment.  


You can find the ingredients on CosDNA here
Първата съставка след вода е Methylpropanediol, който е разтворител. Glycerin е един от любимите ми хидратанти, а също и разтворител Isopropyl Palmitate е разтворител, ароматизатор и хидратант. Stearic Acid е сърфъктант, агент, контролиращ вискозността и емулгатор. Glyceryl Stearate е емолиент и емулгатор Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант.  Stearyl Alcohol е сърфактант и агент, контролиращ вискозността. Prunus amygdalus dulcis Oil (сладък бадем) и Cetyl Palmitate са емолиенти. Sodium Cetearyl Sulfate е сърфактант. Butyrospermum parkii Butter (ший) е отличен емолиент и хидратант. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Sorbic Acid е консервант. Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. Pyrus malus Fruit Water (ябълка) е хидратант. Potassium Hydroxide е регулатор на pH.   Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Limonene и Linalool са ароматизатори. Sodium Benzoate е консервант. Potassium Sorbate е консервант. Geraniol е ароматизатор. CI 15510 е пигмент.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
As you can clearly see from the photos, the product is hard to spread and it absorbs very slowly. It leaves you with these white lines that take a lot of massaging to fully sink in. I had similar issues with Cien's LE Summer collection from 2016. This texture issue makes the product quite annoying to use and I'm very certain once winter is over I will not be feeling like using this regularly at all because it's too much hassle.  Както ясно се вижда от снимките, продуктът много трудно се разнася и се абсорбира много бавно. Остава тези бели линии, които отнемат доста масажиране, за да попият. Имах подобни проблеми с лимитираната лятна колекция на Cien от 2016. Проблемната текстура прави продукта много дразнещ за употреба и съм сигурна, че щом зимата свърши въобще няма да ми се иска да използвам продукта редовно, защото изисква твърде много усилия. 
Compared to the hand cream, the lotion has way stronger apple fragrance but it's nowhere near as good as the shower gels and the soap. I wouldn't really recommend it unless you really want to have a set with the shower gel.  Сравнен с крема за ръце, лосионът има много по-силен аромат, но не е толкова силен колкото душ геловете и сапуна. Не бих го препоръчала, освен ако не искате комплект с душ гела. 

And now, the biggest surprise of all, the star of this review, the lip balm. I've always loved the Christmas lip balms for their great fragrances but this one is my most favorite of all. The lip balm has the typical Yves Rocher texture, it's greasy and light and it's okay for casual reapplying during the day. You receive 4.8 g of product for 2.20€.  И сега, най-голямата изненада от всички, звездата на ревюто, балсамът за устни. Винаги съм харесвала коледните балсами за устни, заради хубавите аромати, но този ми е най-любимият. Балсамът за устни има типичната текстура за Yves Rocher, мазен и лек и приятен за ежедневно нанасяне. Получавате 4.8 г продукт за 2.20€. 
I can't find the ingredients for this anywhere but I have emailed YR's customer services and if they send them to me I will make sure to update this post.  Не мога да намеря съставките никъде, но изпратих имейл на Yves Rocher и ако ми ги изпратят, ще ъпдейтна поста. 
I really love the fragrance here, you can feel the apple very well and the lip balm has this sweetness to it that currently makes it my favorite to use. If you're only going to pick one item from this collection, I highly recommend you the lip balm.

Quite honestly, I am slightly disappointed with this collection and I wish some of the products were of better quality but it's definitely worth checking out for that price. I will use up almost everything with pleasure.


The review for the Golden Tea should be up next week by the way!
Много ми харесва ароматът тук, ябълката се усеща много добре и балсамът има една сладост, който в момента го прави мой любимец. Ако ще си вземете само един продукт от колекцията, горещо ви препоръчвам балсама.

Честно казано, леко съм разочарована от тази колекция и ми се искаше някои от продуктите да бяха с по-добро качество, но определено си струва да я погледнете за тази цена. Ще използвам почти всичко с удоволствие.

Ревюто за Златния Чай трябва да се появи следващата седмица, между другото. 

Monday, October 29, 2018

REVIEW: L'Oreal Detox Mask Pure Clay

Moving on with my L'Oréal Pure Clay Masks reviews, after reviewing the Brightening Mask, this is the Detox.  Продължавайки с ревютата на L'Oréal Pure Clay маските, след като написах това за Brightening Mask, ето го и следващото за Detox. 
The mask comes in heavy glass tub, it definitely feels luxurious but it's not practical for traveling. It contains 50 ml of product and I got mine for 50% but it usually retails for around 10€ in France.  Маските пристигат в тежки стъклени буркани, и определено се чувстват луксозни, но не са практични за пътуване. Съдържа 50 мл продукт и аз взех моята с 50% намаление, но се продават за около 10€ във Франция.
L'Oréal says you can use this for 10 masks but I've used it way over 20 times by now and I have half of it left. I apply a sheer layer because it's gentler to my skin.  L'Oréal твърди, че можете да си направите 10 маски, но аз съм я ползвала над 20 пъти досега и ми остава още половината. Аз нанасам много тънък слой, защото е по-нежен към кожата. 
The detox mask is your typical clay mask that is supposed to cleanse your skin and help with blackheads.  Детоксикиращата маска е типичната глинена маска, която трябва да почисти кожата и да помогне за черните точки. 
I'm not going to lie, this is my least favorite out of the 3 masks I tested. I usually use it when my nose looks congested or when I have a breakout.  Няма да лъжа, тази маска ми е най-малко любимата от 3-те, които тествах. Обикновено я използвам когато носът ми изглежда с запушени пори или когато имам пъпка.
Kaolin is a a type of clay often used in clay masks, it's an absorbent and it's great for mattifying oily skin. Montmorillonite is a mineral used as a viscosity control agent. Lecithin is a moisturizer, an emollient, an emulsifier and an antioxidant. Polysorbate 20 is a surfactant and an emulsifier. Butylene Glycol and Propylene Glycol are solvents and moisturizers. CI 77499 is a black iron oxide and it's what gives the mask its gray color. Oryza sativa Starch (rice), Moroccan Lava Clay (aka ghassoul) and Charcoal Powder are absorbents. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Citric Acid is a pH adjuster. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Polyglycerin-10 is a moisturizer. Polyglyceryl-10 Myristate and Polyglyceryl-10 Stearate are emollients. Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol and Chlorphenesin are preservatives. Linalool and Limonene are fragrances.


You can find the ingredients on CosDNA here
Kaolin е тип глина, който често се използва в глинените маски, абсорбатор е и е чудесен за матиране на мазна кожа. Montmorillonite е минерал, който се използва като агент, контролиращ вискозността. Lecithin е хидратант, емолиент, емулгатор и антиоксидант. Polysorbate 20 е сърфъктант и емулгатор. Butylene Glycol и Propylene Glycol са разтворители и хидратанти. CI 77499 е черен железен оксид и придава на маската сивия ѝ цвят. Oryza sativa Starch (ориз), Moroccan Lava Clay (гасул) и Charcoal Powder са абсорбатори. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Citric Acid е регулатор на pH. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Polyglycerin-10 е хидратант. Polyglyceryl-10 Myristate и Polyglyceryl-10 Stearate са емолиенти. Sodium DehydroacetatePhenoxyethanol и Chlorphenesin са консерванти. Linalool и Limonene са ароматизатори.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
This mask contains a lot of absorbents and it definitely feels drying. I try not to stay too long with it on (~ 10 minutes) because otherwise I feel like my skin will start cracking. It's good for drying pimples and cleansing but I need to pack on the moisture straight after it because it doesn't feel very pleasant.  Маската съдържа доста абсорбатори и определено се чувства изсушаваща. Опитвам се да не стоя много време с нея (~около 10 минути), защото иначе имам чувството, че кожата ми ще се напука. Добра е за изсушаване на пъпки и почистване, но определено трябва да наблегна на хидратацията след нея, защото усещането не е приятно. 
The English version of the mask also claims it's brightening but I didn't see any brightening after use. When my skin is dull, this mask doesn't help at all and it's an especially bad idea if the dullness is due to dehydration.  Английската версия на маската твърди, че е избистряща, но аз не видях никакво избистряне след употреба. Когато кожата ми е повехнала, маската не ми помага и е особено лоша идея, ако повехналостта е в следствие на дехидратация. 
As I mentioned, I use very thin layers of this because otherwise my skin gets very dried out so the mask is very economical. It has a typical clay mask fragrance, it's earthy and non-offensive.  Както споменах, използвам много тънки слоеве от маската, защото иначе кожата ми се изсушава, така че е много икономична. Има типичен аромат на глинена маска, земен и ненатрапчив. 
I honestly wish, they added some emollients in this because it would have been gentler to my skin. If you have oily or combination skin that is acne prone, you might like this more than me. If I had a sample size before purchasing, I don't think I would have bought this.  Наистина ми се искаше да бяха добавили емолиенти в нея, защото щеше да е далеч по-нежна към кожата ми. Ако имате мазна или комбинирана кожа, която е склонна към акне, може би ще ви допадне повече от колкото на мен. Ако имах мостра преди да я купя, не мисля, че бих направила покупката.
I haven't tried multimasking with this mask yet but maybe I should pack a more moisturizing mask on my cheeks and forehead and use this one on my nose and chin.  Не съм пробвала да използвам няколко маски едновременно с тази маска все още, може би  трябва да сложа нещо по-хидратиращо на бузите и челото докато използвам тази маска само на носа и брадичката.
Wrapping this up, this is a very typical clay mask. It can be drying if your skin doesn't overproduce sebum. It helps with pimples and blackheads but it's not the gentlest option out there.

What I like: 
 • Relatively affordable (10€)
 • Reasonable amount of product (50 ml)
 • Luxurious packaging 
 • Inoffensive fragrance 
 • Helps with pimples and blackheads
What I don't like: 
 • Packaging is heavy and not travel-friendly
 • Mask can be very drying 
All in all: 3/5

Обобщено, това е много типична глинена маска. Може да бъде изсушаваща, ако кожата ви не произвежда много себум. Помага за пъпки и черни точки, но не е най-нежната възможна опция.

Какво ми харесва: 
 • Сравнително достъпна (10€)
 • Разумно количество продукт (50 мл)
 • Луксозна опаковка 
 • Ненатрапчив аромат 
 • Помага за пъпки и черни точки
Какво не ми харесва: 
 • Опаковката е тежка и не е удобна за пътуване
 • Маската може да бъде много изсушаваща  
All in all: 3/5

Sunday, October 28, 2018

REVIEW: The Ordinary Lactic Acid 5% + HA 2%

You've probably figured out by now I'm a fan of The Ordinary. Leaving aside their disastrous PR fiasco since the beginning of the year, the brand has never disappointed me in terms of product quality and customer service.  Сигурно досега сте разбрали, че съм фен на The Ordinary. Оставяйки на страна ужасяващото им PR фиаско от началото на годината, марката никога не е ме разочаровала откъм качество на продуктите и обслужване. 
If you'd like to find out my opinion about the Niacinamide 10% + Zinc 1% serum, Hyaluronic Acid 2% + B5 and Magnesium Ascorbyl Phosphate 10%, you can check their respective reviews.  Ако искате да разберете мнението ми за серума Niacinamide 10% + Zinc 1%Hyaluronic Acid 2% + B5 и Magnesium Ascorbyl Phosphate 10%, можете да хвърлите един поглед на ревютата им. 
Today's review will be about the Lactic Acid 5% + HA 2% which is a gentle chemical exfoliant. My previous experience with AHA (alpha hydroxy acids) was with Mandelic and Glycolic and I wasn't impressed at all. What pushed me to order The Ordinary's Lactic Acid 5% was Tracy from Fanserviced-b's post of 17 different lactic acid reviews. If you're new to chemical exfoliation, I highly recommend you to read her post. Tracy's review of the product wasn't brilliant but it really intrigued me because we have completely different skin types and the reason she didn't like it sounded like the reason I'll love it.The Ordinary Lactic Acid 5% + HA 2% retails for 6.50€ and you get free international shipping on orders over 25€. It contains 30 ml of product. 
Това ревю ще е за Lactic Acid 5% + HA 2%, която е нежен химичен ексфолиант. Предишният ми опит с AHA (алфа хидрокси киселини) беше с манделова и гликолова киселини и не бях впечатлена. Това, което ме накара да си поръчам Lactic Acid 5% на The Ordinary беше публикацията с ревюта на 17 различни млечни киселини на Трейси от Fanserviced-b. Ако сте начинаещи с химичната ексфолиация, горещо ви препоръчвам да прочетете нейната публикация. Ревюто на Трейси за продукта не беше брилянтно, но много ме заинтригува, защото имаме различен тип кожи и причината, поради която на нея не ѝ е харесал, звучеше все едно на мен ще ми допадне.

The Ordinary Lactic Acid 5% + HA 2% се продава за 6.50 и получавате безплатна международна доставка на поръчки над 25€. Съдържа 30 мл продукт. 
Lactic Acid is an AHA, it's a mild chemical exfoliator and it's great for sensitive skin. Glycerin is a moisturizer and a solvent. Pentylene Glycol is a moisturizer. Triethanolamine is a pH adjuster (proper pH is very important for AHAs). Sodium Hyaluronate Crosspolymer is a moisturizer. Tasmannia lanceolata Leaf Extract (Tasmanian pepperberry) has soothing and antioxidant properties. Arginine (an amino acid) is an antistatic and a moisturizer. Potassium Citrate is a pH adjuster. Acacia Senegal Gum and Xanthan Gum are viscosity control agents. Trisodium Ethylenediamine Disuccinate is a chelating agent. PPG-26-Buteth-26 is an antistatic and an emulsifier. Ethyl 2,2-Dimethylhydrocinnamal is a fragrance. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. 1,2-Hexanediol is a solvent. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient.


You can find the ingredients on CosDNA here
Lactic Acid е AHA, нежен химичен ексфолиант, чудесна е за чувствителна кожа.. Glycerin е хидратант и разтворител. Pentylene Glycol е хидратант. Triethanolamine е регулатор на pH (правилното pH е важно за AHA). Sodium Hyaluronate Crosspolymer е хидратант. Tasmannia lanceolata Leaf Extract (тасманийски пипер) има успокояващи и антиоксидантни свойства. Arginine (амино киселина) е антистатик и хидратант. Potassium Citrate е регулатор на pH. Acacia Senegal Gum и Xanthan Gum са агенти, регулиращи вискозността. Trisodium Ethylenediamine Disuccinate е хелатиращ агент. PPG-26-Buteth-26 е антистатик и емулгатор. Ethyl 2,2-Dimethylhydrocinnamal е ароматизатор. Ethylhexylglycerin is a moisturizer1,2-Hexanediol е разтворител. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент.

Можете да намерите състава в  CosDNA тук.
I love the packaging of the product, it's simple but it's practical and glass can later be recycled. The product has relatively simple ingredients list with the AHA, a couple of hydrators and a soothing ingredient. I tested the pH myself and it's somewhere between 3 and 4 which corresponds to Deciem's claims of 3.60-3.80. This is a relatively high pH for an AHA, which makes it less potent and gentler on the skin. If your skin is used to actives, this might not make a great difference for you.  Харесвам опаковката на продукта, простичка, но практична и стъклото после може да се рециклира. Продуктът има сравнително прост списък със съставки от AHA, няколко хидратанта и успокояваща съставка. Тествах pH-то лично и е някъде около 3 и 4, което отговаря на твърдението на Deciem от 3.60 до 3.80. Това е сравнително високо pH за AHA, което я прави по-малко потентна и по-нежна към кожата. Ако кожата ви е свикнала към активни съставки, този продукт може и да няма големи резултати при вас. 
As I said my previous experience with AHAs wasn't amazing. I tried various ways to use Glycolic and Mandelic acids with no luck. Every time I was left with instantly irritated and red skin that took more than a day to fully calm down. I wasn't sure if it was the pH or the concentration (both influence the potency) of the AHA that was the issue, that's why I decided to go with something gentler like this lactic acid. The texture of the product is pleasant. The Ordinary is not known for their elegant textures but this one easy to deal with. It's slightly viscous, absorbs quickly and it doesn't leave a sticky residue. Until recently I thought that it's the AHAs that smell bad but I found out it was actually an added fragrance in this case (interesting because previous products I tried also smelled unpleasantly). I have no idea why anyone would think adding this fragrance in particular is a good idea. To me the product smells like a mix of vinegar and dirty socks but it goes away quickly so it's bearable. Както казах, предишният ми опит с AHA не беше страхотен. Пробвах различни начини на употреба на гликолова и манделова киселини без успех. Всеки път кожата ми моментално се раздразваше и почервеняваше и ми отнемаше над ден да я успокоя. Не съм сигурна дали проблемът беше pH-то или концентрацията (и двете влияят на потентността) на AHA-та, затова реших да пробвам с нещо по-нежно като млечната киселина. Текстурата на продукта е приятна. The Ordinary не са известни с елегантните си текстури, но тази е лесна за употреба. Леко е вискозна, абсорбира се бързо и не оставя лепкав филм. Доскоро мислех, че просто AHA миришат лошо, но открих, че всъщност има добавен аромат в случая (интересно, защото и другите, които ползвах също имаха неприятна миризма). Нямам идея, защо някой ще иска да добави точно този аромат. На мен продукта ми мирише на смесица от оцет и мръсни чорапи, но изчезва бързо и е поносим.
I've been using this product for roughly a year and I'm extremely pleased with it. I'm about to finish my first bottle of it and I already have two backups waiting in line. This AHA is incredibly gentle on my skin, it normally doesn't cause any tingling or redness when I use it. Instantly my skin feels so much smoother and brighter. The results are even more prominent on the next day, where the brightening is even more visible. I found out my dry skin is not very happy with stronger and more potent actives, so something as gentle as this is perfect for me and I can use it once per week without issues. If you're in need of a quick pick me up for dullness or rough texture, I would highly recommend you to start with something fool-proof as this AHA.  Използвам този продукт от около година и съм много доволна от него. На път съм да изразходвам първото си шишенце и вече имам 2 други в запас. Тази AHA е много нежна към кожата ми и по принцип не ми докарва щипане и зачервявания когато я използвам. Кожата ми веднага се усеща по-мека и по-сияйна. Резултатите са още по-забележителни на следващия ден когато избистрянето се вижда още повече. Открих, че сухата ми кожа не харесва силни и потентни активни съставки, така че нещо нежно като тази е идеално за мен и я ползвам веднъж в седмицата без проблеми. Ако имате нужда от бързи резултати срещу повехналост и груба текстура, горещо препоръчвам да започнете с нещо лесно за употреба като тази AHA. 
I'm extremely pleased with this product, it has become a necessary part of my routine. I'm glad I can finally experience all the benefits of an AHA without any of the side effects.


What I like: 
 • Affordable (6.50€)
 • Reasonable amount of product (30 ml)
 • Pleasant texture
 • Very gentle
 • Hydrating
 • Light exfoliation and visible brightening

What I don't like: 
 • The fragrance is in need of serious improvement
All in all: 4.7/5


Have you used any of The Ordinary's products? If you use AHAs, which one is your favorite? 
Много съм доволна от този продукт и се е превърнал в задължителна част от моята рутина. Радвам се, че най-накрая мога да се наслаждавам на позитивите от AHA без никакви странични ефекти.

Какво ми харесва: 
 • Достъпна (6.50€)
 • Разумно количество продукт (30 мл)
 • Приятна текстура
 • Много нежна
 • Хидратираща
 • Лека ексфолиация и видимо избистряне

Какво не ми харесва: 
 • Ароматът се нуждае от сериозно подобрение
Обща оценка: 4.7/5


Използвали ли сте някои от продуктите на The Ordinary? Ако използвате AHA, коя вие е любимата?