Monday, June 19, 2017

EMPTIES: Sheet Masks January 2017


I've been writing this post for 3 months, I am not even kidding. I am going to hide in the corner and be ashamed now! Пиша тази публикация от 3 месеца, не се и шегувам. Ще отида да се скрия в ъгъла и да се срамувам сега!
This type of posts are now standard for the blog, so I present you my mask empties for the last 6 months of 2016. Yes, it is very late because I now have a whole bag of new sheet mask empties but I am working on them! Тези публикации са вече стандартни за блога, така че ви представям изразходваните ми маски за последните 6 месеца от 2016. Да, доста са позакъснели и сега си имам цяла нова торба с празни маски, но работя и върху тях!
Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
This was the first mask I tried from the Tony Moly pack and so far the most impressive! I absolutely fell in love with this mask! It has such a sweet lemon scent and it's a pleasure putting it on. On top of that, this is the only mask from the whole pack to have Niacinamide as 5th ingredient and I already mentioned how much I love the ingredient. This mask left my face not only hydrated but visibly boosted and brightened and I was almost sad I used it at night and not in the morning so I can take advantage of that beautiful healthy glow! Well... I actually have 7 more of those masks now. I highly recommend you this one!

Tony Moly I'm Real Broccoli Mask Sheet Vitality
This mask had a fresh green scent and a clear watery essence. It provided great hydration and the essence absorbed quickly without leaving a sticky finish. It brightened my skin nicely as well. The sheet was enormous for my face as is the whole line. I am not sure if I would repurchase but I wouldn't mind using it again.

Tony Moly I'm Real Tomato Mask Sheet Radiance
I loved the fresh tomato scent of this mask, it also had a clear liquid essence. It provided good hydration and good brightening, it is really similar to my favorite Nature Republic Tomato mask that you will see below. It came with huge amount of serum that I used on my body. It didn't leave a sticky residue and it absorbed quickly. Good value for the money. 
Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
Тази маска беше първата, която пробвах от Tony Moly комплектът и засега най-впечатляващата! Направо се влюбих в тази маска! Има такъв прекрасен лимонов аромат и е удоволствие да я ползвам. Освен това, това е единствената маска, която има Niacinamide като 5-та съставка и както вече споменах, я обичам. Тази маска остави лицето ми не само хидратирано, но и видимо избистрено и почти ми беше тъжно, че я ползвах вечер, а не сутрин и не можах да се възползвал от този здравословен блясък! И... всъщност вече имам още 7 от тези маски. Горещо я препоръчвам!

Tony Moly I'm Real Broccoli Mask Sheet Vitality
Тази маска имаше свеж зелен аромат и прозрачна водниста есенция. Придаде чудесна хидратация и есенцията се абсорбира бързо без да оставя лепкав филм. Също така добре освежи кожата ми. Маската е огромна за лицето ми, типично за цялата линия. Не съм сигурна дали ще купя отново, но бих я ползвала пак.

Tony Moly I'm Real Tomato Mask Sheet Radiance
Много ми хареса свежият доматен аромат на тази маска, също имаше прозрачна течна есенция. Придаде добра хидратация и добро избистряне, много е подобна на любимата ми Nature Republic Tomato маска, която ще видите по-долу. Съдържаше огромно количество серум, което използвах върху тялото си. Не остави лепкав филм и се абсорбира бързо. Струва си парите. 
Tony Moly Floria Whitening Mask Sheet
A ordered a pack of these masks on a whim because previously I had great experience with the line. The mask had a clear liquid essence and it's typically too big. It had the strong scent typical for the line, I like it. It provided good hydration and excellent instant brightening. The mask was thick and it was a bit too dry compared to most drippy sheet masks. I will use the rest I have but I am not convinced if I will repurchase.


Tony Moly I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Tea tree is usually used to dry and calm pimples and I've always been scared of tea tree masks being too aggressive but that was not the case at all. This mask was as big as all the other Tony Moly ones and it had a very distinctive herbal tea tree scent which some people might find too strong for their taste but I am fine with it and I even find it calming. I was really scared about using this on my post-AHA face but I decided to go for it anyway. Wise choice, the mask actually calmed my red skin and it left it supple and hydrated. The mask has a clear liquid serum. That one's definitely a hit, I would keep some of those for when my skin hates me. Mamonde Peach Blossom Shiny Hydrating Flower Essential Mask
This mask was little bit too big, but way better compared to most. The sheet was quite thin. Surprisingly, it had a creamy white essence, it has a subtle flower-y scent. It provided great hydration but no brightening, unfortunately. It calmed my very tired skin, the essence absorbed quickly without leaving a sticky film. I would use it again but I am not sure if I would repurchase it. 
Tony Moly Floria Whitening Mask Sheet
Поръчах комплект от тези маски ей така, защото преди имах добър опит с тази серия. Маската имаше прозрачна течна есенция и беше типично твърде голяма. Имаше силния аромат на серията. Харесва ми. Хидратира отлично и придаде моментално избистряне. Маската беше по-твърда и малко по-суха сравнена с повечето маски. Ще използвам останалите, които имам, но не съм сигурна, че ще повторя.

Tony Moly I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Чаеното дърво обикновено се използва, за да изсуши и успокои пъпки и винаги съм се плашела от маски с него, че са много агресивни, но изобщо не се оказа така. Маската беше също толкова голяма колкото и останалите на Tony Moly и има много разпознаваем билков аромат на чаено дърво, който някои хора могат да намерят за много силен, но на мен дори ми харесва. Притеснявах се да я ползвам на лицето ми след AHA, но го направих. Добър избор, маската всъщност успокои червената ми кожа и я остави мека и хидратирана. Маската има прозрачен течен серум. Тази определено е попадение, бих си я взела пак за дните когато кожата ми ме мрази.


Mamonde Peach Blossom Shiny Hydrating Flower Essential Mask
Тази маска беше леко голяма, но доста по-прилична от повечето. Материалът беше доста тънък. Изненадващо, имаше кремообразна бяла есенция и лек флорален аромат. Придаде страхотна хидратация, но нямаше избистряне, за съжаление. Успокои много уморената ми кожа, есенцията се абсорбира бързо без да остави лепкав филм. Бих я използвала отново, но не съм сигурна, че ще я купя.
Etude House I Need You Lemon Sheet Mask
The I Need You masks fit is a little bit awkward, it's too wide for my face but a great reminder my nose is kinda too big, because the cut was too tiny for it. The lemon mask had a subtle scent, clear watery essence and it provided a great hydration combined with great brightening. I would definitely love using this again but it's discontinued unfortunately. It didn't leave a sticky residue and it absorbed fairly quickly.


Etude House I Need You Tea Tree Sheet Mask
This mask had the same fit as the previous one. Essence was a clear liquid, it had a tea tree scent but it was very gentle. It provided good hydration and it helped calm my irritated skin. Nothing too special but I would use it again.

Etude House I Need You Collagen Sheet Mask
The mask had the usual fit for the I Need You line. It had a creamy white essence and I am absolutely in love with Etude House's creamy masks. It's super hydrating, it's not drippy and it absorbs very quickly without leaving a sticky residue. It didn't brighten at all. It had a floral scent. 
Etude House I Need You Lemon Sheet Mask
Формата на I Need You маските е леко странна, малко по-широки са за лицето ми, но и чудесно напомняне, че носът ми е големичък, защото тази част беше твърде малка за него. Лимоновата маска имаше лек аромат, течна водниста есенция и придаде страхотна хидратация, комбинирана с чудесно избистряне. Определено бих я ползвала отново, но вече не се произвежда. Не остави лепкав филм и се абсорбира сравнително бързо.

Etude House I Need You Tea Tree Sheet Mask
Тази маска имаше същата форма като предишната. Есенцията беше прозрачна течност и имаше нежен аромат на чаено дърво. Хидратира кожата ми и ѝ помогна да се успокои. Нищо специално, но бих я ползвала пак.

Etude House I Need You Collagen Sheet Mask
Тази маска имаше обичайната форма за I Need You серията. Имаше кремообразна бяла есенция и съм изцяло влюбена в кремообразните маски на Etude House. Много са хидратиращи, не капят навсякъде и се абсорбират бързо без да оставят лепкав филм. Въобще не избистря. Имаше флорален аромат.
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Damask Rose Fresh Moisture
The Air Therapy masks have a super thin sheet which gives them their decent fit, even for small faces. I am a huge fan of the sheets. The damask rose mask wasn't too impressive though. It smelled like roses and I am not very fond of that fragrance. It provided good hydration but no brightening. It had a clear liquid essence. I would use it again.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Lemon Moisturizing & Brightening
This mask had a clear liquid essence and a super pleasant sugary lemon scent. It provided good hydration and great brightening. It didn't leave a sticky film. I would use it again but I am not sure if I will repurchase.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Manuka Honey Rich Moisturization
This mask had a creamy white essence which made it super hydrating. It didn't leave a sticky film and absorbed quickly but it didn't brighten either. I am not sure if I would buy it again. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Damask Rose Fresh Moisture
Air Therapy маските са много тънки, което ги прави много удобни, дори и за малки лица. Огромен фен съм на материала. Маската с роза дамасцена не ме впечатли много обаче. Ухаеше на рози, а аз не съм фен на аромата. Хидратира добре, но не избистри. Имаше прозрачна течна есенция. Бих я ползвала отново.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Lemon Moisturizing & Brightening
Тази маска имаше прозрачна течна есенция и много приятен аромат на захаросан лимон. Хидратира и избистри добре. Не остави лепкав филм. Бих ползвала пак, но не съм сигурна, че ще купя.


Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Manuka Honey Rich Moisturization
Тази маска имаше кремообразна бяла есенция, която я прави много хидратираща. Не остави лепкав филм и се абсорбира бързо, но не избистри. Не съм сигурна, че ще купя отново. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Aloe Soothing Moisture 
As all the masks from this collection, the sheet is super thin. Fit is okay, the mask is a little but too big and too wide. This mask had plenty of super liquid clear essence. It smelled like something green / aloe and the fragrance is quite pleasant. I used it for around 30-35 minutes and there was plenty of essence left. My face felt super smooth and hydrated afterwards and it was quite brightened too. It didn't leave a sticky residue. The ingredients were good. I would buy it again.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Blueberry Firming & Radiance
This mask had the same thin sheet and okayish fit as the previous one. It was very well soaked in clear watery essence. The fragrance was of something fruity. It provided good hydration and okay brightening. It contained alcohol. It didn't leave a sticky residue. I am not sure if I would repurchase it.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Hyaluronic Acid Skin Moisturizing
Again same thin sheet and okayish fit as the rest of the masks. The hyaluronic acid mask had a typical watery male perfume scent which wasn't too bad but it's not my favorite. It wasn't that well soaked. It provided good hydration but no brightening, it didn't leave a sticky residue behind. The ingredients were good but overall this was quite disappointing and I expected so much more in terms of hydration. I wouldn't repurchase for sure. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Aloe Soothing Moisture 
Както всички маски от тази колекция, тази също е много тънка. Пасва горе-долу, маската е малко по-голяма и по-широка от необходимото. Имаше много течна прозрачна есенция. Ухаеше на нещо зелено / алое и ароматът беше доста приятен. Използвах я за около 30-35 минути и имаше доста останала есенция. Лицето ми беше много меко и хидратирано след това, а и доста по-сияйно. Не остави лепкав филм. Съставките са добри. Бих купила отново.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Blueberry Firming & Radiance
Тази маска е същата като предишната. Беше много добре напоена със прозрачна водниста есенция. Ароматът е на нещо плодово. Придаде добра хидратация и задоволително избистряне. Съдържаше алкохол. Не остави лепкав филм. Не съм сигурна дали ще я купя пак.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Hyaluronic Acid Skin Moisturizing
Отново маската е същата като предишната. Маската хиалуронова киселина има типичен аромат на мъжки парфюм, който не ми е любим, но не е натрапчив. Беше добре напоена. Придаде добра хидратация, но никакво избистряне, не остави лепкав филм. Съставките бяха добри, но като цяло е доста разочароваща и очаквах по-добра хидратация. Не бих я купила отново със сигурност. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Green Tea Moisturizing & Soothing
Once again the same thin sheet and okayish fit as the rest of the masks. This mask had a really pleasant fresh green tea scent, definitely my favorite so far. I fell asleep with it and removed it probably and hour and half later but the mask still wasn't dry. It left my face super smooth and hydrated. Brightening was good too. It had really interesting ingredients. It didn't leave a sticky residue behind.


Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Ceramide Deep Moisturizing 
Another creamy mask, this was great for my irritated skin as it helped it calm down. It provided excellent hydration. It had a subtle scent that was hard to identify, it came with a lot of serum and it absorbed quickly without leaving a sticky film. I would absolutely repurchase.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Pearl Bright Complexion
This mask had a clear liquid essence and a subtle floral scent. It provided good hydration and good brightening. It calmed my irritated skin. It has a rather heavy serum that left my face sticky. It was very well soaked. I already repurchased it.  
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Green Tea Moisturizing & Soothing
Отново същата тънка маска и задоволяваща форма като останалите. Тази маска имаше много приятен аромат на зелен чай, определено един от любимите ми засега! Заспах с нея и я премахнах може би час и половина половина по-късно, но маската не беше изсъхнала. Определено остави лицето ми много меко и хидратирано. Избистрянето беше добро също. Имаше много интересни съставки. Не остави лепкав филм.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Ceramide Deep Moisturizing 
Още една кремообразна маска, тази е чудесна за раздразнена кожа, защото я успокоява. Хидратира отлично. Имаше лека трудна за идентифициране миризма, много серум и се абсорбира бързо без да остави лепкав филм. Бих купила отново със сигурност!

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Pearl Bright Complexion
Тази маска има прозрачна течна есенция и лек флорален аромат. Придаде много добра хидратация и добро избистряне. Успокои раздразнената кожа. Има по-скоро тежък серум и остави лицето ми леко лепкаво. Много добре напоена. Вече си я купих отново. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Strawberry Brightening & Revitalizing
This mask had that typical chemical strawberry scent, I didn't like it. It had a clear liquid essence. It provided good hydration and good brightening. It didn't leave a sticky residue. I am not sure if I would repurchase because I really didn't like the fragrance.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Snail Smoothening & Firming 
This is easily my most favorite mask from the whole line. The Snail mask has a creamy essence, it's super hydrating and smoothing, it calms my skin and it brightens it. After use, my whole face looks glowy and the glow lasts quite a while. It doesn't leave a sticky residue and it absorbs quickly. The fragrance is subtle and pleasant. I already repurchased it in large amounts and I highly recommend it!


Etude House I Need You Pomegranate Sheet Mask
This mask is slightly too big for me, it's too wide and it's too small on my nose. It has a flowery fragrance and it was thoroughly soaked in clear liquid serum. It provided good hydration, no brightening and it left no sticky residue but it was very unimpressive. I wouldn't repurchase. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Strawberry Brightening & Revitalizing
Тази маска има онзи типичен изкуствен аромат на ягода, който не харесвам. Имаше течна прозрачна есенция. Хидратира и избистри добре. Не остави лепкав завършек. Не съм сигурна дали ще си я купя пак, защото не ми допада аромата.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Snail Smoothening & Firming 
Това без съмнение ми е най-любимата маска от линията. Охлювената маска има кремообразна есенция, много е хидратираща и омекотяваща, успокоява кожата и я избистря. След употреба цялото ми лице е сияйно и сиянието се задържа доста време. Не оставя лепкав филм и се абсорбира бързо. Ароматът е лек и приятен. Вече си я купих в големи количества и силно препоръчвам!

Etude House I Need You Pomegranate Sheet Mask
Тази маска ми е малко голяма, твърде широка е, но твърде тясна на носа. Има флорален аромат и беше добре напоена с прозрачен течен серум. Хидратира добре, не избистри и не остави лепкав завършек, но беше много невпечатляваща. Не бих си я купила пак.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato 
These masks all have a gorgeous packaging but this one in particular makes me feel really happy. I am a huge fan of tomatoes and the idea of tomatoes in skincare really excites me. Tomatoes have brightening properties and this mask really brightens visibly after use, probably because Niacinamide, a great brightening ingredient, is 5th on the ingredient list. Alcohol comes after the Niacinamide and despite being quite sensitive to it usually, it didn't bother me at all in the mask. The mask itself is quite hydrating, it's soaked in looots of serum and there is a lot left for your whole body after 30-40 minutes of sheet masking. The serum is a clear liquid and it has a subtle but really pleasant tomato scent. The mask doesn't leave a sticky feeling. Fit is so-so with this mask being way too big for my face but I have really smol face so it happens every time. I had ordered 7 of those originally, I ended up buying 7 more. This will probably become a holy grail mask for me because it's both effective and affordable.


Nature Republic Real Nature Mask Sheet Rose
I think NR updated these masks and the newer batches are absolutely enormous. This mask has a very overwhelming Bulgarian rose scent, it makes me a bit sick. It provided great hydration and good brightening, serum gets absorbed quickly without any residue. It also contains a lot of extra serum. The sheet is thicker but it feels nice on my face. If you don't mind the fragrance, I would recommend it but I am not sure if I will order it again.Nature Republic Real Nature Mask Shea Butter
This was an old batch and it was slightly too big. The fragrance is kind of annoying, like strong a perfume I definitely don't want near me. The mask had a milky white essence and it provides great hydration but no brightening. It also had a lot of extra serum. The mask contains mineral oil. I wouldn't repurchase this because I hate the fragrance. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato 
Тези маски имат невероятна опаковка, но тази специално много ме радва. Много обичам домати и идеята за домати в козметиката ми допада. Доматите имат избистрящи свойства и тази маска наистина видимо избистря след употреба, сигурно благодарение на Niacinamide, страхотна избистряща съставка, която е 5-та в състава. Alcohol е следваща съставка след Niacinamide и въпреки че по принцип съм чувствителна към него, не ми пречеше в маската. Самата маска е доста хидратираща и е попила доооста серуми и остава много за цялото тяло дори след 30-40 минути носене. Серумът е прозрачна течност и има лек, но приятен аромат на домати. Маската не оставя лепнещо усещане. Размерът не е идеален, маската е много голяма за лицето ми, но и то си е малко по-принцип и всеки път ми се случва. Бях си поръчала 7 от тях първоначално и после си поръчах още 7. Това сигурно ще ми стане една от най-любимите маски тъй като ефективна и евтина.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Rose
Мисля, че NR са променили тези маски и новите партиди са огромни. Тази маска има много натрапчив аромат на българска роза, чак ми става лошо от него. Хидратира страхотно и избистря добре, серумът се абсорбира бързо и не оставя лепкав филм. Съдържа доста допълнителен серум. Маската е по-дебела, но се усеща приятна на лицето. Ако не ви пречи аромата бих ви я препоръчала, но аз не съм сигурна, че ще я купя пак.


Nature Republic Real Nature Mask Shea Butter
Тази беше от старите партиди и е малко по-голяма. Ароматът е дразнещ, на много силен парфюм, който не искам около мен. Маската има кремообразна бяла есенция и хидратира чудесно, но не избистря. Има много допълнителен серум. Маската съдържа минерално масло. Не бих я поръчала отново, защото не ми допада аромата. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green Tea
I would buy this only for the fragrance. This smells like my morning green tea and there's something so very fresh about it. I don't know, I just love it! Same enormous sheet as all the new batches, it works best if you actually cut it in two parts. It's hydrating and brightening. The serum is very light and it's perfect for morning masking, it absorbs quickly and it doesn't leave a sticky residue. I would repurchase this for sure.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Royal Jelly
This smells amazing too! It has a very rich and soothing honey scent, I'm a huge fan! This mask is certainly super hydrating and it's great for calming redness too. It provides good brightening and it's kind of an all in one combo. It has a slightly sticky clear liquid serum. Definitely going to repurchase it.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Bamboo
The Bamboo mask has a subtle green scent. It's really hydrating, the serum is light and absorbs quickly without leaving a residue. It has a clear liquid essence. I would repurchase this too. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green Tea
Бих си я купила само заради аромата. Ухае на сутрешен зелен чай и има нещо много свежо в нея. Не знам точно какво, но я обожавам! Същата огромна маска като другите новите партиди, но ако я срежете на две части става прилична. Хидратира и избистря. Серумът е много лек, идеален е за сутрешна маска, абсорбира се бързо и не лепкав оставя филм. Бих я купила отново със сигурност.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Royal Jelly
Тази също ухае чудесно! Има много силен и успокояващ аромат на мед, огромен фен съм му! Тази маска със сигурност е много хидратираща и успокоява зачервявания чудесно. Избистря добре, така че е комбинация всичко в едно. Има леко лепкав безцветен серум. Определено ще я купя пак.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Bamboo
Маската с бамбук има лек зелен аромат. Много е хидратираща, серумът е лек и се абсорбира бързо без да лепне. Има прозрачна течна есенция. Бих си купила и нея пак.  
My Scheming Hyaluronan Hydrating Black Mask
These masks have a very soft thick sheet which makes them really easy to position properly on my face. One of the best fits for someone with small face like me, usually I get essence on my hair but not with this one. The mask is black and that makes it extra awesome! xD It had a subtle powdery scent. It provided good hydration and good brightening. It left my face slightly sticky after use. It had a lot of slightly thicker clear serum. The ingredients were good.


My Beauty Diary Sheet Hyaluronic Acid Moisturizing Mask
This mask was slightly too big for me but fit was rather decent. It provided great hydration, good brightening and it even calmed redness. It contains huge amount of serum that absorbs quickly without leaving a residue. Sheet is thick. It had a fresh floral scent. I think this is now discontinued but I already have a bunch of the new deluxe version.

Ziaja Moisturizing Mask With Green Clay
It's so hard to find a good clay mask for dry skin. I am in love with the whole line from Ziaja but this moisturizing mask was my favorite! The clay is green and it looks super funny. It has a weird powdery scent that I can live with. This mask cleanses pores perfectly while leaving my skin soft and moisturized. It never really dries on your face so it prevents the tight feeling after clay mask. It was super easy to wash off. I got this from Poland and I would repurchase if I have the chance.

Balea Coenzyme Q10 Mask
Typical wash-off Balea mask. It's inexpensive and it does the job plus one mask can be used plenty of time. This doesn't do anything specific, it hydrates a bit and leaves my face soft but the effect quickly goes away. I wouldn't repurchase. 
My Scheming Hyaluronan Hydrating Black Mask
Тези маски са от много мек дебел материал, който ги прави много лесни за правилно поставяне на лицето. Едни от най-добре пасващите при мен, защото съм с малко лице и обикновено имам есенция по косата, но не и с тази маска. Маската е черва и това я прави още по-готина! xD Има лек пудрен аромат. Хидратира и избистря добре. Остави лицето ми леко лепкаво след употреба. Има много леко гъст безцветен серум. Съставките са добри.

My Beauty Diary Sheet Hyaluronic Acid Moisturizing Mask
Тази маска беше малко по-голяма, но по-скоро приемлива. Хидратираше добре, избистри добре и дори успокои зачервявания. Съдържаше огромно количество от серум, който се абсорбираше бързо без да остави филм. Маската е дебела. Има свеж флорален аромат. Мисля, че вече не се продава, но има нова Deluxe версия.

Ziaja Moisturizing Mask With Green Clay
Толкова е трудно са се намери добра глинена маска за суха кожа. Влюбена съм в цялата линия на Ziaja, но хидратиращата маска ми е любима. Глината беше зелена и изглеждаше доста забавно. Има странен пудрен аромат, но се преживява. Тази маска почиства порите идеално и оставя кожата ми мека и хидратирана. Никога не изсъхва върху лицето и това предотвратява опъването на кожата след глинена маска. Много лесно се отми. Купих си я от Полша и бих я взела пак, ако имам възможност.

Balea Coenzyme Q10 Mask
Типична отмиваща се маска на Balea. Евтина и върши работа, а и една маска може да се ползва много пъти. Не прави нищо специфично, хидратира леко, оставя кожата ми мека, но ефектът бързо отминава. Не бих я купила отново. 

3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet
Unfortunately I ordered 10 of those. This wins the most horrible sheet mask easily. It's just ugh, annoying. The fragrance is too strong, too artificial and I don't like it. The fit is okayish, a little bit too big. This mask has a clear gel-like essence. And it doesn't do anything in terms of hydration, it barely hydrates my normal skin. It also has alcohol and sometimes it burns, so yeah, don't get this! It's not worth it.


3W Clinic Fresh Royal Jelly Mask Sheet
Compared to the other mask, this is much better. It's creamy and way more hydrating, even if it doesn't do anything in terms of brightening. It had similar fit. It had a subtle powdery scent. I wouldn't repurchase.

Purederm Age Defying Collagen Mask
This is pretty okay. Fit is almost decent, it's too small on my nose. It has an earthy scent and a clear liquid essence. It provides good hydration and minimal brightening. I wouldn't repurchase it either. 
3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet
За съжаление поръчах 10 от тях. Тази маска лесно печели награда за най-отвратителна. Просто е толкова дразнеща. Ароматът е много силен, много изкуствен и не ми харесва. Пасва горе-долу, малко големичка е. Маската има прозрачна гелообразна есенция. Не прави нищо за хидратацията, едвам хидратира нормалната ми кожа. Съдържа алкохол и понякога щипе, така че не си я взимайте. Не си струва.

3W Clinic Fresh Royal Jelly Mask Sheet
Сравнена с другата маска, тази е много по-добра. Кремообразна е и много по-хидратираща, дори и да не избистря. Има подобна форма. Имаше лек пудрен аромат. Не бих купила отново.

Purederm Age Defying Collagen Mask
Тази маска става. Пасва почти прилично, малка ми е на носа. Има земен аромат и прозрачна течна есенция. Хидратира добре и избистря минимално. Също не бих си я купила отново.

Tuesday, June 6, 2017

REVIEW: OST Original Pure Vitamin C20 Serum

Yet another review of a very popular product, it's the OST Original Pure Vitamin C20 Serum. OST is a Korean brand, known mostly for their two vitamin C serums C20 and C21.5. Both are pretty similar from what I've heard.  Още едно ревю на много популярен продукт, става въпрос за OST Original Pure Vitamin C20 Serum. OST са корейска марка, най-вече известна със двата си серума с витамин C, C20 и C21.5. И двата са доста близки, то това, което съм чувала. 
This is a 20% Ascorbic Acid (L-AA) Vitamin C serum diluted in water. This was one of the most popular vitamin C serums back in 2014 and I remember everyone using it at some point.  Това е 20% Ascorbic Acid (L-AA) серум с витамин C разтворен във вода. Това беше един от най-популярните серуми с витамин С през 2014-та и си спомням, че всички го ползваха в един момент. 
Why use a vitamin C serum? 
It can help fade scarring and hyperpigmentation, as well as improve your skin tone and contribute for a brighter complexion. Previously, I used Vivant Skincare Spin Trap Antioxidant Serum which wasn't a bad vitamin C serum but it was way out of my budget. The OST serum can be found on eBay, Jolse, etc for around $14 and it contains 30 ml of product. It comes in a cute orange red glass packaging with a dropper. The packaging is made of dark glass to prevent photo-oxidation. The product has a faint citrus scent, nothing too offensive. 
Защо да използвате витамин С серум?
Може да помогне с изсветляването на белези и хиперпигментация, както и да допринесе за по-сияен тен. Преди това, аз използвах Vivant Skincare Spin Trap Antioxidant Serum, който не беше лош серум, но ми е извън бюджета. Серумът на OST се намира в eBay, Jolse и други места за около $14 и съдържа 30 мл продукт. Пристига в сладуреста оранжевочервена стъклена опаковка с капкомер. Опаковката е направено от тъмно стъкло, за да предотврати фото-оксидацията. Продуктът има лек цитрусов аромат, нищо твърде натрапчиво. 
It is very important to store this product in the fridge if you want it to last longer than 2 months. It's important to limit air exposure too when possible. If you've never used an L-AA serum before, it is best to use 2-3 times per week so you can allow your skin to adapt. L-AA is a mild exfoliant and it can cause irritation if your skin is sensitive. The first month of use I experience some stinging for the 5 minutes after application. During winter, I had to pause my AHA (Vivant Skincare 8% Mandelic Acid) because using both actives was too much for my dry skin at that time.  Много е важно продуктът да се съхранява в хладилника, ако искате да издържи повече от 2 месеца. Важно е и да се ограничи контакта с въздуха доколкото е възможно. Ако не сте използвали L-AA серум преди, най-добре да го ползвате по 2-3 пъти в седмицата, за да може кожата ви да се адаптира. L-AA е нежен ексфолиант и може да предизвика дразнения, ако кожата ви е чувствителна. Първият месец аз усещах парене първите 5 минути след нанасяне. През зимата трябва да спра терапията с AHA (Vivant Skincare 8% Mandelic Acid, защото двете активни съставки едновременно бяха твърде силни за сухата ми кожа по това време. 

Water, Ascorbic Acid, Ethanol, Sodium Lactate, Butylene Glycol, Glucose, Camellia sinensis Leaf Extract, Rosa davurica Bud Extract, Carthamus tinctorius Extract, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hyaluronate, BIS-PEG-18 Methyl Esther Dimethyl Silane, Diethoxyethyl Succinate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Xanthan, PEG-180, Gluconolactone, Beta-Glucan, Citrus durantium dulcis  Oil, Zinc PCA, Panthenol, Niacinamide, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Ubiquinone, Diisopropyl Adipate, Phenoxyethanol, Methylparaben
Water is the main solvent used for this serum. Ascorbic Acid (or L-Ascorbic Acid/L-AA) is the pure form of the vitamin C serum, a brightening ingredient with antioxidant properties, unfortunately it is not very stable when diluted in water. Ethanol is a solvent, it can be a bit drying but it helps for the better absorption of the product by the skin. Sodium Lactate is a moisturizer, it is often used as a preservative because it has anti-microbial properties. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Glucose is a moisturizer. Camellia sinensis Leaf Extract (green tea) is a moisturizer, an antioxidant, an emollient and an astringent. Rosa davurica Bud Extract (Amur rose) is an antioxidant. Carthamus tinctorius Extract (safflower)  is an emollient. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil is a surfactant. Sodium Hyaluronate (a salt of Hyaluronic Acid) is a moisturizer. BIS-PEG-18 Methyl Esther Dimethyl Silane is a moisturizer. Diethoxyethyl Succinate is a solvent. Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer is a surfactant and a viscosity control agent.  Xanthan is a viscosity control agent. PEG-180 is a solvent and a moisturizer. Gluconolactone (a PHA) is a very gentle chemical exfoliating ingredient suitable for sensitive skin. Beta-Glucan is a moisturizer, with possible anti-aging properties that has anti-inflammatory functions. Citrus Aurantium dulcis Oil (sweet orange) is a fragrance. Zinc PCA is zinc salt of Pyrrolidone Carboxylic Acid, it's a moisturizer with anti-microbial properties. Panthenol is a moisturizer and an antistatic. Niacinamide (a derivative of vitamin B3) is one of my favorite ingredients, it's a moisturizer and a brightening ingredient. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Tocopheryl Acetate (a derivative of vitamin E) is a moisturizer and an antioxidant. Lecithin is a moisturizer, an antioxidant, an emollient and an emulsifier. Caprylic/Capric Triglyceride is a moisturizer and a fragrance. Ubiquinone is an antioxidant. Diisopropyl Adipate is a solvent and an emollient. Phenoxyethanol and  Methylparaben are preservatives. 

You can find the ingredients on CosDNA here
Water е основният разтворител използван за този серум. Ascorbic Acid (или L-Ascorbic Acid/L-AA) е чиста форма на витамин C, избистряща съставка със антиоксидантни свойства, за съжаление не е много стабилна когато е разредена във вода. Ethanol е разтворител, може да бъде твърде изсушаващ, но помага за по-добро абсорбиране на продукта от кожата. Sodium Lactate е хидратант, често се използва като консервант, защото има антибактериални свойства. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Camellia sinensis Leaf Extract (зелен чай) е хидратант, емолиент и стягащ агент. Rosa davurica Bud Extract (даурска роза) е антиоксидант. Carthamus tinctorius Extract (шафран)  е емолиент. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil е сърфъктант. Sodium Hyaluronate (сол на хиалуронова киселина) е хидратант. BIS-PEG-18 Methyl Esther Dimethyl Silane е хидратант. Diethoxyethyl Succinate е разтворител. Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer е сърфъктант и агент, контролиращ вискозността.  Xanthan агент, контролиращ вискозността.  PEG-180 е разтворител и хидратант.  Gluconolactone (PHA) е много нежен химичен ексфолиант подходящ за чувствителна кожа. Beta-Glucan е хидратант, с възможни антиейдж свойства, който има противовъзпалителни функции. Citrus Aurantium dulcis Oil (сладък портокал) е ароматизатор. Zinc PCA е цинкова сол на Pyrrolidone Carboxylic Acid, хидратант с антибактериални свойства. Panthenol е хидратант и антистатик. Niacinamide (производен на витамин B3) е една от любимите ми съставки, хидратант и избистряща съставка. Glycerin е разтворител и хидратант. Tocopheryl Acetate (производен на витамин E) е хидратант и антиоксидант. Lecithin е хидратант, антиоксидант, емолиент и емулсифиант. Caprylic/Capric Triglyceride е хидратант и ароматизатор. Ubiquinone е антиоксидант. Diisopropyl Adipate е разтворител и емолиент. Phenoxyethanol и Methylparaben са консерванти. 

Можете да намерите състава в CosDNA тук
This has pretty good ingredients for the price! It has a very high concentration of L-AA, as well as other hydrators and antioxidants for even more benefits. Alcohol can be a bit drying for sensitive and dry skin, I definitely felt the need to hydrate extra after using this. Once my skin got used to it I pretty much used it every day in my AM routine. Vitamin C actually boost your sun protection, so it's a great active for your morning routine. I noticed visible brightening after using this serum for 2 months. My skin looked glowier and healthier. Keep in mind, this oxidizes through the day and starts to lean orange when it does so it's best to swipe it off with a cotton pad infused in toner after 20-30 minutes of wait time. I used this straight after cleansing, after pH adjusting toner when I was using one and before hydrating toner. If you store this carefully, you can get up to 5 months of use, at least my serum lasted that long before it fully oxidized. Once the serum turns bright yellow, it is time to replace it because it doesn't have enough potent vitamin C left and it mostly just irritates your skin without doing anything beneficial.  Продуктът има доста добри съставки за цената си! Има много висока концентрация на L-AA, както и на други хидратанти и антиоксиданти за още повече ефект. Алкохолът може да бъде малко изсушаващ за чувствителна и суха кожа, аз определено имам нужда от екстра хидратация след употребата му. Веднъж щом кожата ми свикна, го използвах всяка сутрин. Витамин C всъщност подсилва слънцезащитата и е чудесна активна съставка за сутрешната рутина. Забелязах видимо избистряне след 2 месеца употреба. Кожата ми изглеждаше по-сияйна и здрава. Имате предвид, че се оксидира през деня и е най-добре да го избършете с тампон напоен с тоник след 20-30 минути чакане. Аз го използвах веднага след почистване, или след регулиращ pH-то тоник когато използвах такъв и преди хидратиращ тоник. Ако го съхранявате внимателно, можете да го ползвате до 5 месеца, или поне моят издържа толкова преди да се оксидира. Веднъж щом серумът стане яркожълт, трябва да се замени, защото вече няма достатъчно потентен витамин С и предимно дразни кожата ви без да прави нищо полезно. 
A major downside I can find is that this serum has a very unstable formula, L-AA just doesn't go well with travelling and using it on the go when it's in a water-based serum. But since this is fairly inexpensive and it does an extremely good job at brightening, evening skin tone and fading scarring and pigmentation, I am willing to forgive it. I would repurchase it but I would like to experiment with other more stable forms of vitamin C to see if they have the same potency and if they give as impressive results.

What I like: 
 • Inexpensive (around $14) 
 • Convenient packaging
 • Reasonable amount of product (30 ml) 
 • Very potent formula 
 • Great active ingredients
 • Brightening results visible after 2 months of use


What I don't like: 
 • A product with very specific storage requirements 
 • Not travel-friendly 
 • Unstable form of vitamin C
All in all: 4/5


What is your experience with vitamin C serums? Is there one you recommend? 
Огромен недостатък, който намирам е, че има много нестабилна формула. L-AA просто не става за чести пътувания във водна база. Но тъй като е сравнително евтин и се справя наистина добре с избистрянето, изравняването на тена, изсветляването на белези и пигментация, съм склонна да му простя. Бих си го купила отново, но искам да експериментирам с други по-стабилни форми на витамин C, за да видя дали имат същата потентност и дали дават толкова добри резултати.

Какво ми харесва:
 • Не е скъп (около $14)
 • Удобна опаковка 
 • Разумно количество продукт (30 мл)
 • Много потентна формула
 • Страхотни активни съставки
 • Избистрящи резултати видими след 2 месеца употреба

Какво не ми харесва:
 • Продукт с много специфични изисквания за съхранение
 • Не е подходящ за пътуване
 • Нестабилна форма на витамин С
Обща оценка: 4/5


Какъв е вашият опит с витамин С серумите? Има ли такъв, който препоръчвате?

Saturday, June 3, 2017

REVIEW: Biotherm Anti-Drying Melting Milk SPF 50 PPD 16 | Sun After Oligo-Thermal Milk Intense Moisturization

You have probably seen this sunscreen everywhere because I've mentioned it more than once. This is the Biotherm Anti-Drying Melting Milk with its after sun milk. If you want to know more about sunscreens and sun protection, you can check my post here! Най-вероятно сте виждали тази слънцезащита навсякъде, защото съм я споменавала повече от веднъж. Това е Biotherm Anti-Drying Melting Milk с млякото си за след слънце. Ако искате да научите повече за слънцезащитните кремове и слънцезащитата, можете да погледнете публикацията ми тук!
I got these two in a kit for 12€ which is pretty good deal, thank you French parapharmacies! Biotherm has been my go-to brand for sunscreen for two years now mostly because they have moisturizing sunscreen and they are quite affordable.  Взех си и двете в комплект за 12€, което е доста добра сделка, благодаря ви френски парааптеки! Biotherm ми е любимата марка за слънцезащита от вече две години, защото имат хидратиращи слънцезащитни кремове и са доста достъпни. 
Biotherm is a mid to high end brand and their packaging looks great! I've used a couple of these milks and I am definitely going to continue purchasing them. If you want to read about their spray/mist sunscreen, you should check my post here, it's just as amazing! Biotherm са среден към висок клас марка и опаковките им изглеждат чудесно! Използвала съм няколко то тези млека и определено ще продължа да си ги купувам. Ако искате да прочетете публикацията ми за тяхната спрей слънцезащита, вижте публикацията тук, и тя е страхотна!
First of all, I really like Biotherm's design for their sunscreen line. Turquoise font on yellow background, it's gorgeous and looks super fresh!  Първо, много харесвам дизайна на слънцезащитната линия на Biotherm. Тюркоазен шрифт на жълт фон, страхотен е и изглежда много свежо!
The Anti-Drying Melting Milk is a hydrating lotion that you can use on your face and body but since this is a bit too heavy and I use plenty of hydrating layers on my face, I have never tried it as a face sunscreen. I have SPF 50, but there's also SPF 30 and SPF 20 (I think there's SPF 15 too). I see no reason not to buy the highest protection considering they all cost the same and the formula is pretty similar. Anti-Drying Melting Milk е хидратиращ лосион, който можете да ползвате върху лицето и тялото, но тъй като е доста тежък, а аз използвам много хидратиращи слоеве на лицето, не съм го ползвала там. Аз имам SPF 50, но също така има SPF 30 и SPF 20 (мисля, че има и SPF 15). Не виждам причина да не купите най-високата слънцезащита, защото са една цена и формулата е подобна. 
It comes in a super sleek packaging and it contains 200 ml of product. I just saw there's also a size of 400 ml and I would love to get it but I've never seen it around in the French pharmacies I go to. I actually prefer my sunscreen to be in pump-less bottles because the pump usually splatters it every-freaking-where. And waterproof sunscreen is pretty hard to wash off and remove and when it stains the clothes I just put on, it's extremely annoying. Anyway, I love this packaging and I find it super convenient.  Идва в много елегантна опаковка и съдържа 200 мл продукт. Току що видях, че има 400 мл размер и с удоволствие бих си го взела, но не съм го виждала по френските аптеки където ходя. Всъщност предпочитам слънцезащитата ми в шишета без помпа, защото помпите обикновено разпръскват продукта абсолютно на всякъде. А водоустойчивата слънцезащита се отмива много трудно и когато ми изцапа дрехите, които току що съм облякла, се дразня много. Така или иначе, харесвам опаковката и я намирам за много удобна. 
The first ingredient after water is C12-15 Alkyl Benzoate which is an emollient. Octocrylene is a chemical water-resistant UVA and UVB filter. Propylene Glycol is a solvent, a viscosity control agent and a moisturizer. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Ethylhexyl Salicylate (also known as Octisalate) is a salt of Salicylic Acid (a BHA) is a chemical UVB filter. Isohexadecane is a solvent and an emollient. Butyl Methoxydibenzoylmethane (also known as Avobenzone) is a very good chemical UVA filter that also absorbs small amounts of UVB. Titanium Dioxide is a physical UVA and UVB filter. Nylon-12 and Zea mays Starch (corn) are viscosity control agents. Alcohol Denat is a solvent that in the case of sunscreen products helps them absorb quicker. Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (also known as Tinosorb S) is an excellent UVA and UVB filter, it's one of the new generation filters that covers fully both UVA and UVB, it also helps the stabilization of Avobenzone. PEG-100 Stearate and Potassium Cetyl Phosphate are surfactants. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. Synthetic Wax is a viscosity control agent, an antistatic and an emollient. Stearic Acid is a surfactant, a viscosity control agent and an emulsifier. Triethanolamine is a pH adjuster. Phenoxyethanol is a preservative. Dimethicone is an emollient. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid (also known as Mexoryl SX) is a chemical UVA filter. Palmitic Acid is an emollient and an emulsifier. Aluminum Hydroxide is a viscosity control agent. Limonene is a solvent and a fragrance. Xanthan Gum and Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer are viscosity control agents. Disodium EDTA is a chelating agent. Linalool is a fragrance. Tocopherol (a derivative of vitamin E) is an antioxidant. Vitreoscilla Ferment is a mysterious moisturizer. Citrus grandis Fruit Extract (grapefruit) is a moisturizer and a preservative. Citronellol and Citral are fragrances. Benzyl Alcohol is a preservative, solvent and a fragrance.

You can find the ingredients on CosDNA here.
Citral scores in red because it can be very sensitizing and it can provoke allergies. 
Първата съставка е C12-15 Alkyl Benzoate, който е емолиент. Octocrylene е химичен водоустойчив UVA и UVB филтър. Propylene Glycol е разтворител, агент, контролиращ вискозността и хидратант. Glycerin е разтворител и хидратант. Ethylhexyl Salicylate (известен и като Octisalate) е сол на салицилова киселина (BHA) е химичен UVB филтър. Isohexadecane е разтворител и емолиент. Butyl Methoxydibenzoylmethane (известесн и като Avobenzone) е много добър UVA химичен филтър, който абсорбира и малки количества UVB. Titanium Dioxide е физичен UVA и UVB филтър. Nylon-12 и Zea mays Starch (царевица) са агенти, контролиращи вискозността. Alcohol Denat iе разтворител и в случая на слънцезащитата ѝ помага да се абсорбира по-бързо. Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (известен и като Tinosorb S) е отличен UVA и UVB филтър, един от новото поколение филтри, които покриват напълно и двата спектъра UVA и UVB, също помага и за стабилизацията на Avobenzone. PEG-100 Stearate и Potassium Cetyl Phosphate са сърфъктанти. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. Synthetic Wax е агент, контролиращ вискозността, антистатик и емолиент. Stearic Acid е съвфъктант, агент, контролиращ вискозността и емулсифиант. Triethanolamine е регулатор на pH. Phenoxyethanol е консервант. Dimethicone е емолиент. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid (известен и като Mexoryl SX) е химичен UVA филтър. Palmitic Acid е емолиент и емулсифиант. Aluminum Hydroxide е агент, контролиращ вискозността. Limonene е разтворител и ароматизатор. Xanthan Gum и Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer са агенти, контролиращи вискозността. Disodium EDTA е хелатиращ агент. Linalool е ароматизатор. Tocopherol (производен на витамин E) е антиоксидант. Vitreoscilla Ferment е мистериозен хидратант. Citrus grandis Fruit Extract (грейпфрут) е хидратант и консервант. Citronellol и Citral са ароматизатори. Benzyl Alcohol е консервант, разтворител и ароматизатор.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
Citral се появява в червено, защото може да предизвика алергии.
The formula of this sunscreen is a very hydrating lotion. I personally wouldn't call it a milk because it's a little bit too viscous for it to be one. It feels very hydrating on the skin and it leaves a slightly oily film. Unlike a lot of the dry oils and sprays, this doesn't look truly greasy but it kinda leaves you with a natural healthy glow that I quite like. The fragrance is fantastic! This smells like a tropical vacation. Yes, if tropical vacations had a scent, it's this sunscreen! And that speaks a lot because I haven't found another sunscreen that has a fragrance I am really a fan of. The scent also lasts for hours, so if you don't like it, don't buy it. It doesn't go away quickly and I've had people ask me what perfume I am wearing when I've used this sunscreen.  Формулата на тази слънцезащита е много хидратиращ лосион. Не бих го нарекла мляко, аз лично, защото е малко по-вискозен от колкото трябва, за да е такова. Усеща се много хидратиращо на кожата и оставя лек мазен филм. За разлика от много сухи олиа и спрейове, не изглежда наистина мазно, някак си ви оставя с един естествен лек блясък, който аз много харесвам. Ароматът е фантастичен! Ухае на тропична ваканция. Да, ако тропичните ваканции имаха аромат, би бил тази слънцезащита. А това говори много, защото досега не съм намерила друга слънцезащита, чийто аромат наистина да харесвам. Ароматът се задържа за часове, така че, ако не ви харесва, не го купувайте. Не изветрява бързо и са ме питали дори с какъв парфюм съм докато съм била с него- 
The product is super easy to apply and it doesn't take ages to dry, probably due to the alcohol in it. Yet, it's not drying at all like some oils I've used and I don't feel like my skin gets drier if I use this sunscreen on a daily basis. This sunscreen also has a really decent protection with great water resistant new generation filter that leave very little white cast and are generally rather cosmetically elegant so ingredients-wise, this is something worth trying.  Продуктът се нанася много лесна и не му отнема часове да изсъхне, най-вероятно, заради алкохола. В същото време, не е изсушаващ като някои масла, които съм ползвала и не усещам кожата ми да става по-суха когато го използвам ежедневно. Тази слънцезащита има наистина сносна защита, с чудесни водоустойчиви филтри от новото поколение, които оставят много малко бял отенък и са по принцип по козметично приятни, така че откъм състав, определено си струва да се пробва. 
It doesn't have much of a white cast on me. I assume if you are darker and if you take photos with flash, you might see some cast since it does contain Titanium Dioxide but for a day sunscreen, it's perfect.  Върху мен няма бял отенък. Предполагам, че ако сте по-тъмни и правите снимки със светкавица, може и да видите лек отенък, тъй като съдържа титаниев диоксид, но за ежедневна слънцезащита е идеален. 
I am absolutely in love with this and I am on my second bottle of it now and I plan to repurchase when it's back in stock at the pharmacy (last time they didn't have SPF 50). This is a fantastic sunscreen if you want something hydrating that doesn't lean oily. And the fragrance is a huge bonus! Влюбена съм в него и в момента ползвам втора опаковка, и смятам да си го купя отново когато го заредят в аптеката (предишния път нямаше фактор 50). Това невероятна слънцезащита, ако искате нещо хидратиращо, което не избива на към мазно. А ароматът е огромен бонус!
Now, moving on to the Sun After Milk, that's usually a product I wouldn't even look at. I don't really see any reason to buy after sun products when I have so many body lotions and plenty of snail and aloe gels to apply on my skin after longer exposures. But since this came in the kit and was virtually free with the sunscreen, I decided to give it a go.  Преминавам на Sun After Milk, това обикновено е продукт, който дори не бих погледнала. Не виждам никаква причина да си купувам продукти за след слънце, тъй като имам толкова много лосиони са тяло и достатъчно охлювени и алоеви гелове, които да нанасям на кожата си след по-дълго излагане. Но тъй като дойде в комплекта и си беше буквално безплатен със слънцезащитата, реших да го пробвам. 
Same packaging, but blue colors, it's still very pretty. It contains 200 ml and it's pretty pricey on its own depending on where you get it, it varies from pricey to ridiculously expensive. I was sent a body butter that supposedly smelled like Jasmine in Birchbox that has the same scent as this milk. I find it a bit too chemical and boring. Such a shame it doesn't have the same fragrance as the sunscreen! Същата опаковка, но в син цвят, също толкова красива. Съдържа 200 мл и е доста скъп самостоятелно и зависи от къде го взимате варира от скъпичък до безумно висока цена. Беше ми изпратено едно масло за тяло, което уж ухае на жасмин в Birchbox, има същия аромат като това мляко. Намирам го за твърде химичен и скучен. Жалко, че няма същия аромат като слънцезащитата. 
The first ingredient after water is Glycerin, which is a moisturizer and a solvent. Isohexadecane and Cyclohexasiloxane are solvents and emollients. Alcohol Denat is a solvent and can be a bit drying, personally I would prefer to avoid it in lotions. Cyclopentasiloxane is a solvent and an emollient. Tocopheryl Acetate (a derivative of vitamin E) is a moisturizer and an antioxidant. Paraffinum Liquidum is a solvent, an occlusive and an antistatic. Dimethicone is an emollient. Caprylic/Capric Triglyceride is an occlusive and a fragrance. Ceteareth-12 is an emulsifier. Butyrospermum parkii Butter (shea) is a moisturizer and an emollient. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. Phenoxyethanol is a preservative. PEG-100 Stearate is a surfactant. Panthenol is an antistatic and a moisturizer. Prunus armeniaca Kernel Oil (apricot) is an emollient. Cetyl Alcohol is a surfactant, a viscosity control agent and an emollient. Dimethiconol is an emollient. Coriandrum sativum Oil (coriander) has unknown functions. Acrylates / C10-30 Alkyl Magnesium Gluconate has unknown function. Menthoxypropanediol is a fragrance. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. Linalool is a fragrance. Butylparaben is a preservative. Ribes nigrum Oil (black currant) is an emollient. Echium lycopsis Root Extract (Paterson's curse) is a moisturizer. Vitreoscilla Ferment is a moisturizer. Disodium EDTA is a chelating agent. Butylphenyl Methylpropional is a fragrance. Ethylparaben is a preservative. Sodium Chloride is a viscosity control agent. Propylparaben is a preservative. Zinc Gluconate is a zinc salt that might have anti-inflammatory and healing properties. Limonene is a solvent and a fragrance. Benzyl Salicylate (a Salicylic Acid salt) is a BHA that also acts like a sunscreen. Copper Gluconate and Manganese Gluconate (salts of copper and manganese respectively) both with supposedly some anti-aging and antioxidant benefits but studies are hard to impossible to find so take it with a pinch of salt.

You can find the ingredients on CosDNA here.
The product contains several ingredients that score red on CosDNA due to being irritants. 
Първата съставка след вода е Glycerin, който е хидратант и разтворител. Isohexadecane и Cyclohexasiloxane са разтворители и емолиенти. Alcohol Denat е разтворител и може да е малко изсушаващ, аз го избягвам в лосиони. Cyclopentasiloxane е разтворител и емолиент. Tocopheryl Acetate (производен на витамин E) е хидратант и антиоксидант. Paraffinum Liquidum е разтворител, оклузивна съставка и антистатик. Dimethicone е емолиент. Caprylic/Capric Triglyceride е оклузивна съставка и ароматизатор. Ceteareth-12 е емулсифиант. Butyrospermum parkii Butter (ший) е хидратант и емолиент. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. Phenoxyethanol е консервант. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Panthenol е антистатик и хидратант. Prunus armeniaca Kernel Oil (кайсия) е емолиент. Cetyl Alcohol е сърфъктант, агент, контролиращ вискозността и емолиент. Dimethiconol е емолиент. Coriandrum sativum Oil (кориандър) има неизвестна функция. Acrylates / C10-30 Alkyl Magnesium Gluconate има неизвестна функция. Menthoxypropanediol е ароматизатор. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. Linalool е ароматизатор. Butylparaben е консервант. Ribes nigrum Oil (касис) е емолиент. Echium lycopsis Root Extract (живовлеково усойниче) е хидратант. Vitreoscilla Ferment е хидратант. Disodium EDTA е хелатиращ агент. Butylphenyl Methylpropional е ароматизатор. Ethylparaben е консервант. Sodium Chloride е агент, контролиращ вискозността. Propylparaben е консервант. Zinc Gluconate е цинкова сол, която може би има противовъзпалителни и лечебни свойства. Limonene е разтворител и ароматизатор. Benzyl Salicylate (сол на салицилова киселина) е BHA, която има функция на слънцезащита. Copper Gluconate и Manganese Gluconate (соли на мед и манган) евентуално имат противостареещи и антиоксидантни свойства, но проучванията не се намират, така че бъдете скептични към тези  твърдения.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
Продуктът съдържа няколко съставки, които се показват в червено в CosDNA, защото са дразнители. 
Quite honestly the ingredients couldn't be more disappointing, top ingredients are mostly silicones that work okayish as occlusives but don't really provide any moisture. This product is very heavily fragranced to the point of it actually stinging a bit if I use it on my just shaved legs. It's possible it's because of the alcohol too.  All of the potentially cool stuff are right at the bottom of the list. I find this product extremely overpriced for what it is and literally any drugstore moisturizer will do the same job. The milk doesn't even have any real oils and butters in the top 10 ingredients to actually nourish the skin. It's why when I apply it, it feels like a silicone layer of silkiness but my skin is still kinda dehydrated under the surface. Alcohol doesn't really make this work any better either. I don't know who the heck formulated this, but they need to take a good look of how bad it actually is and start doing better from now on, especially considering Biotherm is far from your drugstore brand that sells 250 ml moisturizers for 3€.  Честно казано, съставките не можеха да са по-разочароващи, първите съставки са предимно силикони, които стават за оклузивен слой, но не предлагат никаква хидратация. Продуктът е много силно ароматизиран и чак ми щипе на току що избръснати крака. Възможно е и да е от алкохола. Всички потенциално готини неща са най-долу в списъка със съставки. Намирам този продукт за изключително надценен, за това което прави и буквално всеки един хидратант от дрогерията ще ви свърши същата работа. Млякото дори няма истински масла в топ 10 съставките, които реално да подхранят кожата. Затова и когато го нанасям се усеща като силиконов слой от изкуствена мекота, но кожата ми си остава дехидратирана отдолу. Алкохолът също не му помага в тази насока. Не знам кой точно е формулирал това, но трябва добре да го огледат и да видят колко е ужасно и следващия път да се справят по-добре, особено тъй като Biotherm са далеко от дрогерийната марка, която продава 250 мл хидратанти за 3€. 
In a nutshell, definitely try the melting milk, skip the horrible overpriced after sun milk! Biotherm's sunscreens are definitely interesting and are worth looking at. I want to try the entire line because so far I haven't been disappointed and I am very very picky when it comes to my sunscreens, if you haven't noticed. I am not too sure if I want to try the body and skincare lines considering how poorly that after sun milk performed but who knows, maybe I'll find something intriguing one day. Обобщено, определено пробвайте слънцезащитното мляко, пропуснете надцененото мляко за след слънце! Biotherm определено имат интересна слънцезащита и си струва да се погледнат. Искам да пробвам цялата серия, защото досега не съм била разочарована, а съм много много придирчива към слънцезащитата си, ако не сте забелязали. Не съм сигурна, че искам да пробвам продуктите им за тяло и за лице, предвид колко зле се представи това мляко за след слънце, но кой знае, може би нещо ще ми грабне окото един ден- 

Saturday, May 27, 2017

REVIEW: Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin

Micellar waters are nothing new, they've been a lot of people's go-to product for makeup removal and today I will show you a not so recent favorite, Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin.  Мицеларните води не са нищо ново, любим продукт за премахване на грим на много хора и днес ще ви говоря за един не чак толкова скорошен любимец, Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin. 
I've had two sizes of this micellar water, the regular 400 ml one and the enormous 700 ml size that I decant in smaller 100 ml containers but in general it comes way cheaper than the 400 ml size.  Имала съм 2 размера от тази мицеларна вода, обикновения от 400 мл и огромният от 700 мл, който си пресипвам в 100 мл контейнерчета и по принцип излиза доста по-евтино от 400 мл размера. 
This water is for sensitive skin, which mine isn't so I can't tell you if it causes any irritation or not but what I can say, it is definitely not a good idea to use this as your primary method of makeup removal because if your skin is dry or dehydrated, this will dry you out even more. I use this to remove what's left after cleansing oil and foam cleanser.  Тази вода е за чувствителна кожа, каквато моята не е така, че не мога да ви кажа дали предизвиква дразнение или не, но мога да кажа, че определено не е добра идея да ползват само нея за сваляне на грим, ако кожата ми е суха или дехидратирана, ще ми изсуши още повече. Използвам я, за да премахвам каквото е останало слез почистващото олио и пяната за лице. 
I currently own the version with the dark pink cap for dry and sensitive skin but I've only used it a couple of times and for now I don't find any differences.  В момента имам и версията в тъмнорозовата капачка за суха и чувствителна кожа, но съм я пробвала само няколко пъти и за сега не виждам разлики. 
First ingredient after water is Hexylene Glycol which is a surfactant, a solvent and an emulsifier. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Disodium Cocoamphodiacetate is a surfactant. Disodium EDTA is a chelating agent. Poloxamer 184 is a surfactant and an emulsifier. Polyaminopropyl Biguanide is a preservative.


You can find the ingredients on CosDNA here.
Първата съставка след вода е Hexylene Glycol, който е сърфъктант, разтворител и емулсифиант. Glycerin е разтворител и хидратант. Disodium Cocoamphodiacetate е сърфъктант. Disodium EDTA е хелатиращ агент. Poloxamer 184 е сърфъктант и емулсифиант. Polyaminopropyl Biguanide е консервант.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
Micellar waters usually have a very simple ingredients lists, they contain surfactants, solvents and emulsifiers that allow the micelles to dissolve the makeup. Usually micellar waters are micelles in aqueous solution which means the hydrophilic regions are in contant with the water and the hydrophobic regions stay in the center and avoid it. Micellar waters are great for removing non-waterproof makeup but I personally find they struggle with waterproof sunscreen and mascara and I prefer to use an oil-based product for those.  Мицеларните води обикновено имат много прост състав, съдържат сърфъктанти, разтворители и емулсифианти, които позволяват на мицелите да разтворят грима. Обикновено мицеларните води са мицели във воден разтвор, което означава, че хидрофилните региони са в контакт с водата, а хидрофобните си остават в центъра и я избягват. Мицеларните води са чудесни за премахване на неводоустойчив грим, но аз лично мисля, че се затрудняват с водоустойчива слънцезащита и спирала и предпочитам продукт на базата на олио за тях.
This is a rather gentle makeup remover and I will continue repurchasing it because it's both affordable and it does what I want it to do. Once my makeup has already been dissolved with oil cleanser, it comes off very easily if I swipe it off with a cotton pad infused with the micellar water. The product is fragrance-free and it hasn't caused me any irritation.  Този продукт е по-скоро нежен дегримьор и ще продължа да си го купувам защото е хем достъпен, хем прави каквото ми трябва. След като гримът ми е бил разтворен веднъж от олиото, се маха много лесно с едно минаване с тампон мицеларна вода. Продуктът няма аромат и не ми е предизвиквал дразнения. 
Although I never quite understood the hype around micellar waters because they really aren't the perfect makeup remover people swore at, my routine will always have a place for one as a third and final cleansing step. I highly recommend Garnier Solution Micellaire as an inexpensive and effective drugstore product!

What I like: 
 • Budget-friendly (5-7€) 
 • Huge amount of product (400 - 700 ml) 
 • Fragrance-free
 • Removes non-waterproof makeup with ease
 • Doesn't cause irritation
 • Economical
What I don't like: 
 • Can be a bit drying
All in all: 4/5

I think this product has already been hyped enough, but if you haven't tried it yet I suggest giving it a go, it is definitely the best option I have found for normal to dry skin so far and it's not too heavy on my budget. 
Въпреки, че така и не разбрах хвалбите за мицеларните води, защото наистина не са идеалният дегримьор както хората твърдяха, в рутината ми винаги ще има място за една трета финална почистваща стъпка. Силно препоръчвам Garnier Solution Micellaire като евтин и ефективен дрогериен продукт!

Какво ми харесва:
 • Добра за бюджета (5-7€)
 • Огромно количество продукт (400 - 700 мл)
 • Без аромат 
 • Премахва неводоустойчив грим с лекота
 • Не предизвиква дразнения
 • Икономична
Какво не ми харесва:
 • Леко изсушаваща е понякога
Обща оценка: 4/5

Мисля, че този продукт вече е бил споменаван достатъчно пъти и ако не сте го пробвали още, ви препоръчвам да му дадете шанс, определено е най-добрата опция, която съм намерила за нормална към суха кожа и не ми тежи на бюджета.