Friday, November 18, 2016

Birchbox France November 2016

I've been delaying uploading this post because I wanted to try all the products, but once I realized that is probably not going to happen soon I decided to go with it as it is.  Отлагам пускането на тази публикация, защото исках да пробвам всички продукти, но когато осъзнах, че няма да стане скоро реших да я пусна и така. 
The box for November came in this weird packaging that made me go what the heck for a moment but the idea is you are supposed to decorate it yourself with the needle and thread in it. Of course I didn't do that because I am awfully lazy but it might be a fun experience if you use the box for storage later as I do.   Кутията за ноември пристигна в тази странна опаковка, която ме накара да се зачудя какво точно се случва, но идеята е да си я декорирате сами с иглата и конците, които са вътре. Разбира се, аз не го направих, защото съм ужасно мързелива, но може би ще е забавно, ако си ги ползвате за съхраняване след това както аз правя. 
The theme this month is "Sur le fil" (a French expression that means "just in time" but it's also a pun because "fil" means thread), expected really. This box is overall definitely better than the last one, at least we have some new brands I haven't tried before and a couple of interesting products.  Темата този месец е "Sur le fil" (френски израз, който значи "точно на време", но е също и игра на думи, защото "fil" значи конец), както се очакваше. Кутията като цяло определено е по-добра от предишната, поне имаме нови марки, които не съм пробвала и няколко интересни продукта. 

 • Garancia Source Micellaire Enchantée Eau Démaquillante Micellaire Rose
This micellar water has a really strong overwhelming rose scent. I am trying to learn and tolerate rose fragrance but that one is definitely pushing me to my limits. I read pretty much everyone loved this product on the site but I wasn't so impressed. This micellar water burns my skin and it's just really unpleasant to use. On top of that it is really uneconomical because after two uses I am almost done with this travel size. Thankfully though,

Size: 30 ml; Price: 14,10€ for 100 ml

 • Anatomicals The Buff Stuff Citrus Body Scrub 
Yet another product I didn't love. This scrub is overall too gentle, it doesn't really do much and on top of that the lemon fragrance reminds me of the product I clean my toilet with because it's just as unnatural. I suggest you skip that one!

Size: 50 ml; Price: 6€ for 200 ml

 • REN V-Cense Revitalising Night Cream 
I haven't tried this product yet because I do have TONS of opened skincare at the moment and it's sealed so I am saving it for later. It looks really promising though!

Size: 15 ml; Price: 45€ for 50 ml

 • Amika Nourishing Mask 
I haven't tried this hair mask either but Amika's stuff all look so good plus their fragrance is to die for! I really wished we had a bigger sample, something like 50 ml because on my hair that's a single use sample. T_T The full size is so pricey though, I am scared I will love this way too much as I did with their last product (it was a hair oil).

Size: 10 ml; Price: 29€ for 250 ml

 • ModelCo Highlighting Trio Champagne | Peach Bellini | Bronze
I absolutely fell in love with this product, it's so convenient! I haven't mentioned but I pretty much live in two places now because I visit my boyfriend so often I practically stay there half of the week. Of course at some point I had to have all my skincare and makeup to have a full routine and this is when this product came in! Because of the creamy texture I can apply it and blend it with my fingers so no brushes are needed (as I don't have a backup for all my face brushes). I fell in love with the highlight Champagne, it looks absolutely beautiful on my pale skin! I already own Peach Bellini in powder version but the shades are quite different, however I like both. I even like and sometimes use the bronzer which is very unusual for me but the creamy texture makes it really easy to apply sparingly and blend away.Size: 3,6 g; Price: 16€

 • Garancia Source Micellaire Enchantée Eau Démaquillante Micellaire Rose
Мицеларната вода има много силен аромат на роза. Опитвам се да се науча да толерирам аромата на роза, но този определено ми прекрачва границата. Прочетох, че почти всички са харесали продукта в сайта, но аз не се впечатлих. Тази мицеларна вода ми пари на кожата и е много неприятна за употреба. А и е супер неикономична, защото след две употреби използвах почти цялата опаковка. За щастие де.

Размер: 30 мл; Цена: 14,10€ за 100 мл

 • Anatomicals The Buff Stuff Citrus Body Scrub 
Още един продукт, който не ми хареса. Този скраб е твърде нежен и не прави нищо, освен това лимоновият аромат ми напомня на продукта, с който си чистя тоалетната, защото е също толкова неестествен. Можете да го пропуснете!

Размер: 50 мл; Цена: 6€ за 200 мл

 • REN V-Cense Revitalising Night Cream 
Не съм пробвала продукта все още, защото имам ТОНОВЕ отворена козметика в момента, а той си е запечатан и си го пазя за в бъдеще. Изглежда обещаващо обаче!

Размер: 15 мл; Цена: 45€ за 50 мл

 • Amika Nourishing Mask 
Не съм пробвала и тази маска за коса, но нещата на Amika все изглеждат страхотно, а ароматът им е убийствен! Искаше ми се да има по-голяма мостра, нещо като 50 мл, защото на моята коса тази е за еднократна употреба. T_T Пълният размер е толкова скъп, страх ме е, че много ще ми хареса като предишния им продукт (беше олио за коса).

Размер: 10 мл; Цена: 29€ за 250 мл

 • ModelCo Highlighting Trio Champagne | Peach Bellini | Bronze
Направо се влюбих в този продукт, толкова е удобен! Не съм споменавала, но в момента направо си живея на две места, защото посещавам приятеля ми толкова често, че половината седмица съм у тях. Разбира се, в един момент трябваше да имам цялата ми козметика там, за да си имам пълна рутина и тогава дойде този продукт. Заради кремообразната текстура мога да го нанеса и прелея с пръсти, така че няма нужда от четки (тъй като нямам резервни за всички четки за лице). Влюбих се в хайлайтъра Champagne, стои много красиво на светлата ми кожа! Вече имам Peach Bellini в прахообразен вариант, но двата цвята са доста различни, но пък ми харесват. Дори ми харесва и понякога използвам бронзъра, което е много необичайно за мен, но кремообразната текстура го прави много лесен за леко нанасяне и преливане.

Размер: 3,6 гр; Цена: 16€
That was all in the November box. I am thinking of getting the December and calling it quits for a while because I am stuck with awfully a lot of stuff again. The December box will have a LOC lipstick and Birchbox even let us pick the shade so I am definitely getting it. And more about the LOC lipsticks later this year because they are absolutely fantastic and I am preparing a review for you!

Have you used any of these products and did you like them?  
Това беше всичко в ноемврийската кутия. Мисля да си взема декемврийската и да спра, тъй като в момента отново имам твърде много неща. Декемврийската кутия обаче ще има червило на LOC и Birchbox дори ни даде да си изберем цвят, така че нямаше как да я пропусна. А повече за червилата на LOC по-късно тази година, защото са абсолютно фантастични и ви подготвям ревю!

Използвали ли сте някои от продуктите и харесаха ли ви?

Wednesday, November 16, 2016

REVIEW: Yves Rocher Serum Végétal Wrinkles & Radiance Smoothing Care Day

I love Yves Rocher's moisturizers, I don't think you can go wrong with them. I've tried quite a lot of them and I am really motivated to test them all. This is from the Sérum Végétal Wrinkles & Radiance line and it's the Smoothing Care Day Cream.  Харесвам хидратантите на Yves Rocher, не мисля, че можете да сгрешите с тях. Пробвала съм доста от тях и съм много мотивирана да ги пробвам всичките. Този е от серията Sérum Végétal Wrinkles & Radiance и се нарича Smoothing Care Day Cream. 
If I am not mistaken, this line is for 45+ years old but I generally like Yves Rocher's anti-aging creams more than the ones for younger people because they are richer and my normal to dry skin really likes that. I got this cream as a gift with a purchase and I was really excited to try it.  Ако не се лъжа, тази линия е за 45+ години, но по принцип харесвам антиейдж кремовете на Yves  Rocher повече от тези за млади хора, защото са по-богати и на нормалната ми към суха кожа много ѝ допадат. Получих този крем като подарък с покупка и нямах търпение да го пробвам. 
The cream comes in a pretty paper box that contains a massive glass jar. The Yves Rocher creams are anything but travel-friendly because they are so bulky and heavy but they look quite pretty on my shelves so I am not complaining. It's just that the labels rub off but it might be my way of storing them. The Sérum Végétal Wrinkles & Radiance line is in pink and it's similar to another line... so similar I always forget which cream I tested and liked in the store.  Този крем пристига в красива картонена опаковка, която съдържа масивно бурканче. Кремовете на Yves Rocher въобще не стават за пътуване, защото за много големи и тежки, но изглеждат красиво на етажерките, така че не се оплаквам. Само дето им се изтриват надписите, но може и да е от начина по който ги съхранявам. Серията Sérum Végétal Wrinkles & Radiance е в розово и е много подобна на друга серия, толкова подобна, че всеки път се бъркам кой крем съм пробвала в магазина. 
After water, the next ingredient is Glycerin which is one of my favorite moisturizers. Caprylic/Capric Triglyceride is a fragrance and a moisturizer. Dimethicone is an emollient. Methylpropanediol is a solvant. Cetyl Alcohol is a surfactant, viscosity control agent and an emollient. Glycine soja Oil (soybean) and Sesamum indicum Seed Oil (sesame) are both great moisturizers, emollients and fragrances. Methyl Glucose Sesquistearate is an emollient and an emuslifier. Brassica Campestris Seed Oil (rapeseed) is a moisturizer. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer. Talc is an absorbant and bulking agent. PEG-100 Stearate is a surfactant. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. Acacia senegal gum (Arabic gum) is a viscosity control agent. Aphloia theiformis Leaf Extract (albino-berry) is an astringent. Phenoxyethanol is a preservative. Inositol is component of Lecithin may have water-binding properties. Carbomer is a viscosity control agent. Ethyl Linoleate is an emollient. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Lecithin is a moisturizer, an emollient, an emulsifier and an antioxidant. Tocopheryl Acetate (derivative of vitamin E) is an antioxidant and a moisturizer. Sorbic Acid is a preservative. Retinyl Palmitate (derivative of vitamin A) is an antioxidant and it scores in red in CosDNA probably because it can be unstable in certain formulas and it can cause irritation. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. BHT is a preservative. Tetrasodium EDTA is a chelating agent. Mesembryanthemum crystallinum Extract (ice plant) is a moisturizer. Sodium Benzoate is preservative. Citric Acid is a pH adjuster. Tocopherol (derivative of vitamin E) is an antioxidant. Potassium Sorbate and Propyl Gallate are preservatives.
You can find the ingredients in CosDNA here.

The ingredients of this moisturizer are good and as always I have never been disappointed by Yves Rocher and what they put in their products. 
След вода, следващата съставка е Glycerin, който е един от любимите ми хидратанти. Caprylic/Capric Triglyceride е ароматизатор и хидратант. Dimethicone е емолиент. Methylpropanediol е разтворител. Cetyl Alcohol е сърфъктант, агент контролиращ вискозността и емолиент. Glycine soja Oil (соя) и Sesamum indicum Seed Oil (сусам) са страхотни хидратанти, емолиенти и ароматизатори. Methyl Glucose Sesquistearate е емолиент и емулсифиант. Brassica Campestris Seed Oil (рапица) е хидратант. Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант. Talc е абсорбатор и сгъстяващ агент. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. Acacia senegal gum (арабска дъвка) е агент, контролиращ вискозността. Aphloia theiformis Leaf Extract (афлоя) е стягащ агент. Phenoxyethanol е консервант. Inositol е компонент на Lecithin, който може би има свойства да се свързва с водата. Carbomer е агент, контролиращ вискозността. Ethyl Linoleate и емолиент. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Lecithin е хидратант, емолиент, емулсифиант и антиоксидант. Tocopheryl Acetate (производен на витамин Е) е антиоксидант и хидратант. Sorbic Acid е консервант. Retinyl Palmitate (производен на витамин А) е антиоксидант и се показва в червено в CosDNA сигурно, защото може да е нестабилен в някои формули и да предизвика раздразнение. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. BHT е консервант. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Mesembryanthemum crystallinum Extract (обедно цвете) е хидратант. Sodium Benzoate е консервант. Citric Acid е регулатор на pH. Tocopherol (производен на витамин Е) е антиоксидант Potassium Sorbate и Propyl Gallate са консерванти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.

Съставът на този хидратант е добър както винаги и никога не съм била разочарована от Yves Rocher и какво слагат в продуктите си. 

The cream is milky white and it has a rather thick texture but it absorbs quickly. I think people with normal to dry and combination skin will find it a good base for makeup. The cream leaves a slight powdery finish when you touch your skin which might be due to the talc in it. I've had similar experience with other day creams. I'm not sure if that helps for oil control for those who need it. Because of this powdery finish, the cream has a slight smoothing effect as it claims and it hides small pores and fine lines but nothing too drastic. It just gives you a fresher face.  Кремът е млечнобял и има по-скоро гъста текстура, но се абсорбира бързо. Мисля, че хората с нормална до суха и комбинирана кожа ще го намерят за добра база за грим. Кремът оставя лек пудрен завършек когато докоснете кожата си и е възможно да е заради талка в него. Имала съм подобен опит и с други дневни кремове. Не съм сигурна дали помага за контрола върху омазняването, за тези, които имат нужда от него. Заради пудрения си завършек, кремът има лек заглаждащ ефект както твърде и прикрива малки пори и фини линии, но нищо драстично. Просто прави лицето по-свежо.
I use this during the day exclusively and it's not because I am such an instructions follower but rather I'm worried the talc might clog my pores if I sleep with it.  Използвам го само през деня и не е защо следвам зорко инструкциите, а защото ме е страх, че талкът може да ми запуши порите, ако спя с него. 
I used this moisturizer during the summer. I often used only it and sunscreen after washing my face when in a hurry and my skin still felt pretty hydrated so it does the job for me. Almost all of Yves Rocher's skincare has a nice fragrance and this cream is not exception. It has a pleasant floral fragrance that some people might find too strong but I quite like it. Използвах този хидратант през лятото. Често го използвах само със слънцезащита след като си измия лицето когато бързах и кожата ми пак си беше хидратирана, така че на мен ми вършеше работа. Почти цялата бяла козметика на Yves Rocher има приятен аромат и този крем не е изключение. Има много приятен флорален аромат, който някои хора може да намерят за силен, но на мен ми харесва. 
Did it make my face radiant? Not that I noticed. The cream has a semi-matte natural finish so it doesn't leave my face dewy or radiant but since it's a really decent moisturizer I am definitely not complaining. I noticed this product is not really economical because I got it mid-May and I finished it in October so it only lasted me 5 months while I've had other Yves Rocher moisturizers that lasted way longer but that's probably because I put massive amounts of it most of the time. This cream tends to pill with certain sunscreens, exclusively the ones that have chemical filters but it's not the first moisturizer that does that so I'm willing to blame it on the sunscreen. Направи ли лицето ми по-сияйно? Не забелязах. Кремът има полуматов завършек, така че не оставя лицето ми лъскаво или сияйно, но тъй като е много приличен хидратант не се оплаквам. Забелязах, че продукта въобще не е икономичен, тъй като си го взех в средата на май и го свърших през октомври, така че ми стигна само за 5 месеца докато други хидратанти на Yves Rocher са ми стигали за по-дълго, но това е сигурно, защото нанасях огромни количества от него през повечето време. Кремът прави кир ефект с някои слънцезащити, само с тези с химични филтри, но не е първият хидратант, който го прави, така че съм склонна да обвиня слънцезащитата. 
I really loved this moisturizer for summer and I would repurchase it. Currently I am using the day cream from the Riche Crème which is much richer but it's doing a great job for winter. I would recommend Sérum Végétal Wrinkles & Radiance Smoothing Care Day to those of you with normal/normal to dry/combo skin who don't mind a little fragrance in your products.


What I like: 

 • Fairly affordable (20€ but often with 50% off discount)
 • Good amount of product (50 ml) 
 • Luxurious glass jar 
 • Pleasant fragrance
 • Hydrates the face all day 
 • Works well under makeup
 • Semi-matte finish
 • Good ingredients

What I don't like: 
 • Not travel-friendly 
 • Not economical
All in all: 4,7/5


If you're curious about any of Yves Rocher's skincare and you would like me to review them, please let me know in the comments! 
Много ми хареса този хидратант за лятото и бих си го взела пак. В момента използвам дневния крем от Riche Crème, който е много по-богат, но се справя страхотно за зимата. Бих препоръчала Sérum Végétal Wrinkles & Radiance Smoothing Care Day на тези от вас с нормална/нормална към суха/комбинирана кожа, които нямат нищо против аромата.

Какво ми харесва: 

 • По-скоро достъпен (20€, но често с 50% намаление)
 • Добро количество продукт (50 мл) 
 • Луксозно стъклено бурканче
 • Приятен аромат
 • Хидратира лицето цял ден
 • Работи добре под грим
 • Полуматов завършек
 • Добри съставки

What I don't like: 
 • Не е подходящ за пътуване
 • Неикономичен
Обща оценка: 4,7/5


Ако сте любопитни за някои от продуктите на Yves Rocher от бялата козметика и искате да пиша за тях, споделете в коментарите! 

Monday, November 14, 2016

EMPTIES: Samples Summer 2016

I really wanted to have separate posts for the samples I use up, especially since lately I've been trying to destash them.  Много исках да има отделна публикация за мострите, които използвам, особено тъй като се опитвам да ги изразходвам в момента. 
Balea Seelenzart Mask 
I always pick up couple of these masks when I go back to Bulgaria. They're nothing special but for 0,50€ a piece, they provide decent hydration and they could be used up to 8 times on my face.

SkinFood Egg White Pore Foam 
I always keep emergency skincare for unexpected sleepovers in my cosmetic bag and this is when I use up these sample cleansers. This cleanser by SkinFood had a pleasant fragrance but it was way too drying for my taste so I definitely wouldn't buy it.

Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask 
Samples of this sleeping pack show up every time because I can't afford the full size. This product is amazing, a holy grail for me and I will continue to repurchase it, you can read my detailed review here.


Sulwhasoo First Care Activating Serum 
I ordered this on a whim because of some reviews I saw but it honestly does nothing for me. Ingredients list is great but considering the full size product is around $70 and I can name 5 less expensive serums and ampoules that were more effective for me, I will not buy samples of it again although I do have a lot left.

The Body Shop Vitamin E Cool BB Cream
TBS claim this BB cream is suitable for every skin tone, haha, not really. This BB cream is way too dark and no matter how I apply it, it won't look good on me. On top of that, the texture is not pleasant to work with and the coverage is uneven. I don't like this and I wouldn't recommend it to anyone.

A'Pieu Oriental Balhyo O2 Bubble Deep Cleanser 
This cleanser performed better than the SkinFood and it didn't leave my face as dry. Still it didn't impress me and I have other cleansers I want to try more so I wouldn't buy the full-size.

Jonzac Eau Thermale Soin Leger Hydratant 
Absolutely underwhelming moisturizer, perhaps it targets people with oily skin but this feels more like a serum than a hydrating cream. The fragrance is not pleasant and I wouldn't buy it.

Revive Regenerating Face Cream
This must be the most disgusting skincare item I have tried lately. The fragrance is absolutely horrific and it doesn't perform good as a moisturizer. You know I love my snails but this one is total NOPE. 
Balea Seelenzart Mask
Винаги си взимам няколко от тези маски когато се връщам в България. Не са нищо специално, но за цена от 1 лв, предлагат прилична хидратация и мога да ги ползвам до 8 пъти на лицето.

SkinFood Egg White Pore Foam 
Винаги си държа няколко мостри в козметичния несесер за неочаквани приспивания и тогава ползвам тези клийнзъри. Този клийнзър на SkinFood имаше приятен аромат, но беше твърде изсушаващ за моя вкус и не бих го купила.

Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask 
Мостри на тази маска за спане се появяват постоянно, защото не мога да си позволя пълния размер. Този продукт е невероятен, тотален любимец и ще продължа да си го купувам, можете да видите ревюто ми тук.

Sulwhasoo First Care Activating Serum 
Поръчах съвсем наслуки след няколко ревюта, и за мен лично не прави нищо. Съставът е страхотен, но имайки предвид, че пълният размер е $70 мога да изброя поне 5 по-евтини серума и ампули, които са били по-ефективни за мен. Не бих си купила мостри отново, но имам доста останали.

The Body Shop Vitamin E Cool BB Cream
TBS твърдят, че този BB крем е подходящ за всеки цвят кожа, хаха, всъщност не. Този BB крем е много тъмен и независимо как го нанеса не изглежда добре на мен. Освен това текстурата не е приятна за работа и покритието е неравномерно. Не ми харесва и не бих го препоръчала на никого.

A'Pieu Oriental Balhyo O2 Bubble Deep Cleanser 
Този клийнзър се справи по-добре то този на SkinFood и не остави лицето ми сухо. Все пак не ме впечатли и има други, които бих искала да пробвам повече, така че не бих го купила.

Jonzac Eau Thermale Soin Leger Hydratant 
Напълно разочароващ хидратант, може би е насочен към хора с мазна кожа, но се усеща повече като серум, отколкото като крем. Ароматът е приятен и не бих си го купила.

Revive Regenerating Face Cream
Това сигурно е най-ужасният продукт, който съм пробвала напоследък. Ароматът е абсолютно потресаващ и въобще не работи като хидратант. Обичам си охлювите, но този крем е тотално НЕ. 
Sulwhasoo Goa Cream
This cream was really impressive! It had the typical pleasant texture and fragrance of Sulwhasoo and it left my face very smooth and hydrated. The full size is as usual awfully expensive but the samples are affordable on eBay. I will most likely buy more of these, since I had only two samples and I couldn't test it thoroughly.


Nature Republic Super Origin Complete Control Cream Tinted 
This CC cream was unwearable for me since it's too dark, on my N10-15 skin, I'd say it's close to N20-25. It didn't provide much coverage and it doesn't seem like a product that would interest me again.

The Face Shop Gold Ampoule Serum
I really really liked the texture of this serum although I didn't see any visible results from just one sample. The full-size packaging is a work of art but unfortunately it costs $55 so I think I'll skip.

Etude House Correct & Care CC Cream Silky
This CC cream is pale enough for it to be wearable for me but it's too pink. I'd place it around NW15. The texture is nice but the coverage is minimal, I have a couple of these samples left but I wouldn't repurchase it.

Etude House Face Conditioning Cream 
I read such great reviews for this product and that's why I got 20 samples of it. If your skin is normal/dry, it wouldn't impress you. I expected for it to be a great makeup base as well as a moisturizer but it's just another excess layer that personally I don't find the need to apply.


Cedia Rice Stem Cell Whitening BB Cream 
I have never heard of this brand before. This BB cream was way too dark for me and I can't remember the undertone because I forgot to write it down.

Lioele Triple The Solution BB Cream 
This BB cream is considered to be pale, but I wasn't able to wear it. The undertone is close to neutral, it leans slightly pink. For me, it's a NW20. The coverage is also too high for me.

Lioele Beyond The Solution BB Cream 
For me, this BB cream is comparable to Triple The Solution but it's slightly darker. Probably around NW25. It has high coverage and it's really easy to apply and blend so those of you with similar skin tone might like it.

Yves Rocher Hydra Végétal 24 Intense Hydrating Gel Cream
I really loved this cream, and I recently got it full size for my boyfriend. The fragrance is really pleasant and it provides great light hydration. Those of you with oily and/or combo skin will probably really like it. 
Sulwhasoo Goa Cream
Този крем беше много впечатляващ! Имаше типичните приятни текстура и аромат на Sulwhasoo и остави лицето ми много меко и хидратирано. Пълният размер, както винаги, е ужасно скъп, но мострите са достъпни в eBay. Най-вероятно ще си купя още от тях, защото имах само двечки и не можах да го тествам добре.

Nature Republic Super Origin Complete Control Cream Tinted 
Този CC крем беше неносим за мен, тъй като е много тъмен за моята N10-15 кожа. Бих казала, че е по-близо до N20-25. Нямаше особено покритие и не изглежда като продукт, който би ме интересувал.

The Face Shop Gold Ampoule Serum
Много ми хареса текстурата на този серум, въпреки че не видях видими резултати от една мостра. Пълноразмерната опаковка е много красива, но за съжаление струва $55, така че ще я пропусна.

Etude House Correct & Care CC Cream Silky
Този CC крем беше достатъчно светъл, за да мога да го нося, но е твърде розов. Бих казала, че е около NW15. Текстурата е приятна, но покритието е минимално, имам няколко от тези мостри останали, но не бих си ги купила отново.

Etude House Face Conditioning Cream 
Четох такива страхотни ревюта за този продукт и затова си взех 20 мостри от него. Ако кожата ви е нормална/суха, няма да ви впечатли. Очаквах да е страхотна база за грим, както и хидратант, но е просто един излишен слой, който аз не изпитвам нужда да нанасям.

Cedia Rice Stem Cell Whitening BB Cream 
Никога не съм чувала за тази марка преди. Този BB крем беше твърде тъмен за мен и дори не си спомням подтона му, защото забравих да си го запиша.

Lioele Triple The Solution BB Cream 
Този BB крем уж е считан за светъл, а аз не можах да го нося. Подтонът е близо до неутрален, леко клони към розов. За мен този продукт е NW20. Покритието също беше твърде високо за мен.

Lioele Beyond The Solution BB Cream 
За мен, този BB крем е сравним с Triple The Solution, но е леко по-тъмен. Сигурно е към NW25. Има високо покритие и много лесно се нанася и прелива, така че тези от вас с подобен цвят може би ще го харесат.

Yves Rocher Hydra Végétal 24 Intense Hydrating Gel Cream
Наистина много ми хареса този крем и наскоро го взех в пълен размер за приятеля ми. Ароматът е много приятен и предлага страхотна лека хидратация. Тези с мазна или/и комбинирана кожа сигурно много ще го харесат. 
The Body Shop Vitamin E Serum-In-Oil
I believe I have talked to you about this product before. I really liked it, it felt super smooth and hydrating without leaving my skin looking oily or sticky. However the price tag is stopping me from repurchasing it for now.

Skin79 Snail Nutrition BB Cream
I really like the texture and the application of this BB cream, unfortunately shade-wise it looks quite bad on me. This BB cream looks decently when first applied but an hour later, a really weird grayish undertone shows off and it makes me look like a zombie which is quite weird because most grey BB creams look good on me. It lasts the whole day although it makes my skin look dry after 4-5 hours.

Lioele Dollish Veil Vita BB Cream #1 Gorgeous Purple 
I wanted to try the green version of this BB but I never got a sample of it. The purple one looks okay in the beginning and then it gradually gets darker during the day. The undertone is neutral though. It would be a good choice for people around N20.

Etude House Moistfull Super Collagen CC Cream #N02 
This BB cream is slightly darker for me so it's around NC15. As all of the N02 shades by EH this one has a prominent yellow undertone and it wouldn't be my first choice as a neutral. The texture and the dewyness of this BB cream make it a really good choice for people with normal/dry skin.

Lioele Super Gold Snail BB Cream #21 Natural Beige
This BB cream was so dark, it wasn't wearable for me. The shade is at least NW25 and I just swatched the sample and threw it away.

Etude House Silk Scarf Damaged Care Hair Ampule
I bought these ampoules a really long time ago and it was about time to use them up. They weren't anything impressive, just a regular conditioner that smelled nice. I wouldn't repurchase them. 

Etude House Precious Mineral BB Cream Cotton Fit #W13 
This BB cream was way too dark for me and it was way too orange, I only swatched it and threw it away. 

Yves Rocher Sérum Végétal Wrinkles & Firmness Day
This was a great moisturizer, this collection is great for people with dry skin. I had a similar cream from Sérum Végétal that I recently used up.

Elishacoy Always Triple BB Cream 
This BB cream is way too dark and way too pink. I threw away the sample since I couldn't use it.


Missha Super Aqua Ultra Moistfull Cream
This is was a nice moisturizer, it had really strong watery fragrance. I think I have some more samples of it. I wouldn't get it in full size because it's nothing impressive. 

Biolyn 24h Anti Wrinkle Firming Cream
This cream was horrible. The texture was icky and it smelled horrendous.

The summer sample empties appear mid November, I am kinda very late but I'm trying, I promise! Tell me if you've used any of these products and what did you think of them!
The Body Shop Vitamin E Serum-In-Oil
Мисля, че вече съм ви говорила за този продукт преди. Много ми хареса, усещаше се много мек и хидратиращ без да оставя кожата мазна или лепкава. Но цената ме спира за си го купя засега.


Skin79 Snail Nutrition BB Cream
Много ми харесва текстурата и нанасянето на този BB крем, но като цвят не е добър за мен. Този BB крем изглежда прилично първоначално, но час по-късно добива много странен сив подтон и ме прави да изглеждам като зомби, което е доста странно, защото повечето сиви BB кремове ми стоят добре. Издържа цял ден, но прави кожата ми за изглежда суха след 4-5 часа.

Lioele Dollish Veil Vita BB Cream #1 Gorgeous Purple 
Много исках да пробвам зелената версия на този BB крем, но не съм получавала мостра на нея. Лилавата в началото изглежда добре и постепенно става по-тъмна през деня. Подтонът е неутрален. Би бил добър избор за хората около N20.

Etude House Moistfull Super Collagen CC Cream #N02 
Този BB крем е мъничко по-тъмен за мен, така че е около NC15. Както всички N02 цветове на EH и този има силен жълт подтон и не би бил първият ми избор като неутрален. Текстурата и сияйността на този BB крем го правят доста добър избор за хора с нормална/суха кожа.

Lioele Super Gold Snail BB Cream #21 Natural Beige
Този BB крем беше толкова тъмен, че е неносим за мен. Цветът му е поне NW25 и само суочнах мострата и я изхвърлих.

Etude House Silk Scarf Damaged Care Hair Ampule
Купих си тези ампули преди много време и дойде момента за ги доизползвам. Не бях нищо впечатляващо, просто обикновен балсам, който миришеше добре. Не бих ги купила пак.

Etude House Precious Mineral BB Cream Cotton Fit #W13 
Този BB крем беше твърде тъмен за мен и твърде оранжев, само го суочнах и го изхвърлих.

Yves Rocher Sérum Végétal Wrinkles & Firmness Day
Това е страхотен хидратант, тази колекция е прекрасна за хора със суха кожа. Имах подобен крем от Sérum Végétal, който наскоро използвах.

Elishacoy Always Triple BB Cream 
Този BB крем беше твърде тъмен и твърде розов. Изхвърлих мострата веднага, защото не можех да го ползвам.

Missha Super Aqua Ultra Moistfull Cream
Това е приятен хидратант, имаше много силен воднист аромат. Мисля, че имам още мостри от него. Не бих го взела в пълен размер, защото не е нищо впечатляващо.

Biolyn 24h Anti Wrinkle Firming Cream
Този крем беше ужасен. Текстурата беше неприятна и миришеше отвратително.

Летните празни мостри се появяват в средата на ноември, някак си съм супер закъсняла, но се опитвам, честно! Кажете ми, ако сте пробвали някои от тези продукти и какво мислите за тях!

Sunday, November 13, 2016

Birchbox France October 2016

I am a little bit late with showing you the French Birchbox October 2016 but better late than never, right? Малко закъснявам с френската Birchbox за октомври 2016, но по-добре късно отколкото никога, нали?
October was the breast cancer awareness month so the box came in pink.  Октомври беше световният месец на борбата срещу рака на гърдата, затова и кутията е розова. 
The products inside weren't as interesting as usually, except for the blush brush that I got to pick before I received the box.  Продуктите вътре не бяха толкова интересни колкото обикновено, освен четката за руж, която си избрах преди да получа кутията. 
 • Kneipp Morning Kiss Douche Foam 
I was really excited about getting this! The foam shower gels seem the be the new craze and I am falling for it! I picked this one for my trip in Bulgaria and pretty much barely used it because I came back with literally a suitcase full of new body products but the thing is this shower foam is really convenient for traveling because you don't need sponge or a foaming net. It makes the perfect soft foam and it's super pleasant to use. It also smells incredible so I'd definitely get one of these again, even if it's not the same fragrance!

Size: 50 ml; Price: 9,90€ for 200 ml
 • Avène Soothing Moisture Mask 
Okay, I am really not that thrilled to received an Avène product. I might have been years ago but right now the French pharmacy brands are so boring and uninteresting (because they're easily available of course!) that this product made me go meh the moment I saw it. So this is your regular wash off cream hydrating mask, it's Avène so it's fragrance-free which might make you really happy if you are sensitive to fragrances or allergic but for me it just made the product even more uninteresting. I've used it 2 or 3 times already and it's a decent hydrating mask (but so are the Balea ones for less than 0,50€ each) I would never pay this crazy price for it.

Size: 50 ml; Price: 16,70€
 • Thermaliv Hydractiv Night Cream 
I've received plenty of stuff by this brand if you check the Thermaliv tag. It's yet another French brand I am not particularly excited for. This cream barely has any fragrance, it has a light texture and it gets absorbed super quickly. The brand says it's for dry and dehydrated skin but this product is so light it's on the verge of being a whipped essence so I definitely need to layer with something on top as a sleeping pack. Might be a good option for those who are oily/dehydrated though.

Size: 15 ml ; Price: 17,90€ for 50 ml
 • Arrow Sculpt Tinted Brow Gel  
I received a brow gel by Benefit last month so I wasn't all that excited to receive on more. I've never heard of the brand Arrow before. This brow gel is one a little bit too light for me as a shade (and it's only offered in one shade) and two a little bit too glossy for my taste. The instructions say to apply it on the brows and leave it to dry for 10 minutes but even when it's dry it's still looking glossy... It might be good for someone who is blond/light brunette and has really great eyebrows to begin with that they just want to fix but for me and my eyebrow absence it doesn't make the cut. I still need an eyebrow pencil or a powder to fill my brows and I only use this because I am one stubborn blogger who doesn't wanna throw away a product. (And I can't think of anyone who would use this so I could give it to them.)

Size: 3,4 g ; Price: 15€
 • IBY Beauty Angled Blush Brush 
Birchbox gave us the choice to pick between this brush and a flat foundation brush and since I already had a flat foundation brush plus I wear foundation like 5 times per month, I decided to go for this one. I was thinking how I need to pick the proper small and angled highlighter brush and this one turn out to be perfect. I am pretty much using this every time I am using a powder highlighter now and I am super happy with the functionality and quality. It doesn't shed and it's easy to wash.

Price: 22€ 
 • Kneipp Morning Kiss Douche Foam 
Много се радвах да получа този продукт! Душ геловете на пяна са много популярни в момента и аз също се запалих по тях. Взех го за пътуването ми в България и почти не го използвах, защото се върнах с буквално цял куфар продукти за тяло, но този тип пяна за душ са много практички за пътувания, защото нямате нужда от гъба. Прави перфектна мека пяна и е много приятен за употреба. Ухае невероятно, така че определено бих си взела един от тези отново, дори и да не е точно същият аромат!


Размер: 50 мл; Цена: 9,90€ за 200 мл
 • Avène Soothing Moisture Mask 
Въобще не съм чак толкова въодушевена да получа продукт на Avène.  Може би бих била преди години, но сега френската аптечна козметика е толкова скучна и безинтересна (защото ги има навсякъде, разбира се!), че този продукт ме отегчи още щом го видях. Това е типичната хидратираща маска с отмиване, говорим за Avène, така че е без аромати, което може би ще ви зарадва, ако сте чувствителни или алергични, но за мен направи продукта още по-скучен. Използвала съм я 2 или 3 пъти и прилична хидратираща маска (но такива са и тези по левче на Balea), обаче не бих платила тази висока цена за нея.

Размер: 50 мл; Цена: 16,70€
 • Thermaliv Hydractiv Night Cream 
Получавала съм много неща на тази марка, ако проверите тага Thermaliv. Това е още едно френска марка, която не ме вдъхновява особено. Този крем почти няма аромат, има лека текстура и се абсорбира много бързо. Марката твърди, че е за суха и дехидратирана кожа, но продукта е толкова лек, че почти е кремообразна есенция, така че определено ми трябва да го наслоя с маска за спане. Може би ще е добра опция за тези които са по-скоро мазни/дехидратирани.

Размер: 15 мл ; Цена: 17,90€ за 50 мл
 • Arrow Sculpt Tinted Brow Gel  
Получих гел за вежди на Benefit миналия месец, така че не се зарадвах на още един. Никога не съм чувала за марката Arrow преди. Този гел за вежди е едно малко по-светъл за мен (а се предлага само в един цвят) и две твърде лъскав за моя вкус. Инструкциите казват да го нанесем на веждите и да го оставим да изсъхне за 10 минути, но дори и тогава пак си е лъскав... Може би ще е добър за някой рус/светлокестеняв, който има страхотни вежди и иска само да ги фиксира, но с моята липса на вежди въобще не става. Все още ми трябва молив или пудра да си запълня веждите и го използвам само, защото съм доста инат блогър, който не иска да изхвърля продукта. (И не се сещам за никого на когото да го подаря.)


Размер: 3,4 гр ; Цена: 15€
 • IBY Beauty Angled Blush Brush 
Birchbox ни даде избор между тази четка и плоска четка за фон дьо тен, и тъй като вече си имам плоска четка за фон дьо тен, а и нося фон дьо тен около 5 пъти в месеца, реших да си взема тази. Мислех си как ми трябва правилната малка и извита четка за хайлайтър и тази се оказа идеална. Използвам я всеки път когато нанасям прахообразен хайлайтър и съм много доволна от функционалността и качеството. Не се скубе и се мие лесно.

Цена: 22€ 
I am quite late with this post, the November box is coming out next and it's already in drafts getting done. As you might figured if you follow me on Instagram (I post some really cool stuff on Instagram btw xD) I was in Bulgaria for 10 days so that's why I haven't posted anything lately. I am trying to catch up so expect to see the awesome things I picked up from Bulgaria soon too!  Доста закъснявам с тази публикация, кутията за ноември ще се появи скоро и вече се пише в чернови. Както сигурно сте предположили, ако ме следвате в Instagram (пускам готини неща в Instagram между другото xD) бях в България за 10 дни и затова не съм пускала нищо напоследък. Опитвам се да наваксам и очаквайте да видите прекрасните нещица, които си взех от България скоро!