Wednesday, November 16, 2016

REVIEW: Yves Rocher Serum Végétal Wrinkles & Radiance Smoothing Care Day

I love Yves Rocher's moisturizers, I don't think you can go wrong with them. I've tried quite a lot of them and I am really motivated to test them all. This is from the Sérum Végétal Wrinkles & Radiance line and it's the Smoothing Care Day Cream.  Харесвам хидратантите на Yves Rocher, не мисля, че можете да сгрешите с тях. Пробвала съм доста от тях и съм много мотивирана да ги пробвам всичките. Този е от серията Sérum Végétal Wrinkles & Radiance и се нарича Smoothing Care Day Cream. 
If I am not mistaken, this line is for 45+ years old but I generally like Yves Rocher's anti-aging creams more than the ones for younger people because they are richer and my normal to dry skin really likes that. I got this cream as a gift with a purchase and I was really excited to try it.  Ако не се лъжа, тази линия е за 45+ години, но по принцип харесвам антиейдж кремовете на Yves  Rocher повече от тези за млади хора, защото са по-богати и на нормалната ми към суха кожа много ѝ допадат. Получих този крем като подарък с покупка и нямах търпение да го пробвам. 
The cream comes in a pretty paper box that contains a massive glass jar. The Yves Rocher creams are anything but travel-friendly because they are so bulky and heavy but they look quite pretty on my shelves so I am not complaining. It's just that the labels rub off but it might be my way of storing them. The Sérum Végétal Wrinkles & Radiance line is in pink and it's similar to another line... so similar I always forget which cream I tested and liked in the store.  Този крем пристига в красива картонена опаковка, която съдържа масивно бурканче. Кремовете на Yves Rocher въобще не стават за пътуване, защото за много големи и тежки, но изглеждат красиво на етажерките, така че не се оплаквам. Само дето им се изтриват надписите, но може и да е от начина по който ги съхранявам. Серията Sérum Végétal Wrinkles & Radiance е в розово и е много подобна на друга серия, толкова подобна, че всеки път се бъркам кой крем съм пробвала в магазина. 
After water, the next ingredient is Glycerin which is one of my favorite moisturizers. Caprylic/Capric Triglyceride is a fragrance and a moisturizer. Dimethicone is an emollient. Methylpropanediol is a solvant. Cetyl Alcohol is a surfactant, viscosity control agent and an emollient. Glycine soja Oil (soybean) and Sesamum indicum Seed Oil (sesame) are both great moisturizers, emollients and fragrances. Methyl Glucose Sesquistearate is an emollient and an emuslifier. Brassica Campestris Seed Oil (rapeseed) is a moisturizer. Centaurea cyanus Flower Water (cornflower) is a moisturizer. Talc is an absorbant and bulking agent. PEG-100 Stearate is a surfactant. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. Acacia senegal gum (Arabic gum) is a viscosity control agent. Aphloia theiformis Leaf Extract (albino-berry) is an astringent. Phenoxyethanol is a preservative. Inositol is component of Lecithin may have water-binding properties. Carbomer is a viscosity control agent. Ethyl Linoleate is an emollient. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Lecithin is a moisturizer, an emollient, an emulsifier and an antioxidant. Tocopheryl Acetate (derivative of vitamin E) is an antioxidant and a moisturizer. Sorbic Acid is a preservative. Retinyl Palmitate (derivative of vitamin A) is an antioxidant and it scores in red in CosDNA probably because it can be unstable in certain formulas and it can cause irritation. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. BHT is a preservative. Tetrasodium EDTA is a chelating agent. Mesembryanthemum crystallinum Extract (ice plant) is a moisturizer. Sodium Benzoate is preservative. Citric Acid is a pH adjuster. Tocopherol (derivative of vitamin E) is an antioxidant. Potassium Sorbate and Propyl Gallate are preservatives.
You can find the ingredients in CosDNA here.

The ingredients of this moisturizer are good and as always I have never been disappointed by Yves Rocher and what they put in their products. 
След вода, следващата съставка е Glycerin, който е един от любимите ми хидратанти. Caprylic/Capric Triglyceride е ароматизатор и хидратант. Dimethicone е емолиент. Methylpropanediol е разтворител. Cetyl Alcohol е сърфъктант, агент контролиращ вискозността и емолиент. Glycine soja Oil (соя) и Sesamum indicum Seed Oil (сусам) са страхотни хидратанти, емолиенти и ароматизатори. Methyl Glucose Sesquistearate е емолиент и емулсифиант. Brassica Campestris Seed Oil (рапица) е хидратант. Centaurea cyanus Flower Water (синя метличина) е хидратант. Talc е абсорбатор и сгъстяващ агент. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. Acacia senegal gum (арабска дъвка) е агент, контролиращ вискозността. Aphloia theiformis Leaf Extract (афлоя) е стягащ агент. Phenoxyethanol е консервант. Inositol е компонент на Lecithin, който може би има свойства да се свързва с водата. Carbomer е агент, контролиращ вискозността. Ethyl Linoleate и емолиент. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Lecithin е хидратант, емолиент, емулсифиант и антиоксидант. Tocopheryl Acetate (производен на витамин Е) е антиоксидант и хидратант. Sorbic Acid е консервант. Retinyl Palmitate (производен на витамин А) е антиоксидант и се показва в червено в CosDNA сигурно, защото може да е нестабилен в някои формули и да предизвика раздразнение. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. BHT е консервант. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Mesembryanthemum crystallinum Extract (обедно цвете) е хидратант. Sodium Benzoate е консервант. Citric Acid е регулатор на pH. Tocopherol (производен на витамин Е) е антиоксидант Potassium Sorbate и Propyl Gallate са консерванти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.

Съставът на този хидратант е добър както винаги и никога не съм била разочарована от Yves Rocher и какво слагат в продуктите си. 

The cream is milky white and it has a rather thick texture but it absorbs quickly. I think people with normal to dry and combination skin will find it a good base for makeup. The cream leaves a slight powdery finish when you touch your skin which might be due to the talc in it. I've had similar experience with other day creams. I'm not sure if that helps for oil control for those who need it. Because of this powdery finish, the cream has a slight smoothing effect as it claims and it hides small pores and fine lines but nothing too drastic. It just gives you a fresher face.  Кремът е млечнобял и има по-скоро гъста текстура, но се абсорбира бързо. Мисля, че хората с нормална до суха и комбинирана кожа ще го намерят за добра база за грим. Кремът оставя лек пудрен завършек когато докоснете кожата си и е възможно да е заради талка в него. Имала съм подобен опит и с други дневни кремове. Не съм сигурна дали помага за контрола върху омазняването, за тези, които имат нужда от него. Заради пудрения си завършек, кремът има лек заглаждащ ефект както твърде и прикрива малки пори и фини линии, но нищо драстично. Просто прави лицето по-свежо.
I use this during the day exclusively and it's not because I am such an instructions follower but rather I'm worried the talc might clog my pores if I sleep with it.  Използвам го само през деня и не е защо следвам зорко инструкциите, а защото ме е страх, че талкът може да ми запуши порите, ако спя с него. 
I used this moisturizer during the summer. I often used only it and sunscreen after washing my face when in a hurry and my skin still felt pretty hydrated so it does the job for me. Almost all of Yves Rocher's skincare has a nice fragrance and this cream is not exception. It has a pleasant floral fragrance that some people might find too strong but I quite like it. Използвах този хидратант през лятото. Често го използвах само със слънцезащита след като си измия лицето когато бързах и кожата ми пак си беше хидратирана, така че на мен ми вършеше работа. Почти цялата бяла козметика на Yves Rocher има приятен аромат и този крем не е изключение. Има много приятен флорален аромат, който някои хора може да намерят за силен, но на мен ми харесва. 
Did it make my face radiant? Not that I noticed. The cream has a semi-matte natural finish so it doesn't leave my face dewy or radiant but since it's a really decent moisturizer I am definitely not complaining. I noticed this product is not really economical because I got it mid-May and I finished it in October so it only lasted me 5 months while I've had other Yves Rocher moisturizers that lasted way longer but that's probably because I put massive amounts of it most of the time. This cream tends to pill with certain sunscreens, exclusively the ones that have chemical filters but it's not the first moisturizer that does that so I'm willing to blame it on the sunscreen. Направи ли лицето ми по-сияйно? Не забелязах. Кремът има полуматов завършек, така че не оставя лицето ми лъскаво или сияйно, но тъй като е много приличен хидратант не се оплаквам. Забелязах, че продукта въобще не е икономичен, тъй като си го взех в средата на май и го свърших през октомври, така че ми стигна само за 5 месеца докато други хидратанти на Yves Rocher са ми стигали за по-дълго, но това е сигурно, защото нанасях огромни количества от него през повечето време. Кремът прави кир ефект с някои слънцезащити, само с тези с химични филтри, но не е първият хидратант, който го прави, така че съм склонна да обвиня слънцезащитата. 
I really loved this moisturizer for summer and I would repurchase it. Currently I am using the day cream from the Riche Crème which is much richer but it's doing a great job for winter. I would recommend Sérum Végétal Wrinkles & Radiance Smoothing Care Day to those of you with normal/normal to dry/combo skin who don't mind a little fragrance in your products.


What I like: 

 • Fairly affordable (20€ but often with 50% off discount)
 • Good amount of product (50 ml) 
 • Luxurious glass jar 
 • Pleasant fragrance
 • Hydrates the face all day 
 • Works well under makeup
 • Semi-matte finish
 • Good ingredients

What I don't like: 
 • Not travel-friendly 
 • Not economical
All in all: 4,7/5


If you're curious about any of Yves Rocher's skincare and you would like me to review them, please let me know in the comments! 
Много ми хареса този хидратант за лятото и бих си го взела пак. В момента използвам дневния крем от Riche Crème, който е много по-богат, но се справя страхотно за зимата. Бих препоръчала Sérum Végétal Wrinkles & Radiance Smoothing Care Day на тези от вас с нормална/нормална към суха/комбинирана кожа, които нямат нищо против аромата.

Какво ми харесва: 

 • По-скоро достъпен (20€, но често с 50% намаление)
 • Добро количество продукт (50 мл) 
 • Луксозно стъклено бурканче
 • Приятен аромат
 • Хидратира лицето цял ден
 • Работи добре под грим
 • Полуматов завършек
 • Добри съставки

What I don't like: 
 • Не е подходящ за пътуване
 • Неикономичен
Обща оценка: 4,7/5


Ако сте любопитни за някои от продуктите на Yves Rocher от бялата козметика и искате да пиша за тях, споделете в коментарите! 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^