Wednesday, July 31, 2013

What's going on with me? + GIVEAWAY ANNOUNCEMENT

Hello dear readers!
This post will be in English only because I am not home and this laptop doesn't have Cyrillic alphabet. I will translate it when I am home.

I am in Poland for almost a month already, this is the reason why I've been so inactive lately. I bought many many new stuff in Poland which I will show you when I am back home because I forgot my camera charger and the battery is dead for some time.

But! I promise to myself that I will try to blog every day in August from the moment when I will be home (I will start next Monday). I have tons of products to show you and I really miss blogging so I hope this will be fun!

Also, it's been official, I am moving to France in September (My plane is exactly on September 1st). For the next few years Toulouse will be my new home!

And since I don't want to make this post extremely boring I will share the best photos from my trip with you.

Здравейте скъпи читатели!
Вече съм в Полша почти месец и затова бях толкова неактивна напоследък. Купих си много нови неща от Полша и ще ви ги покажа веднага щом се прибера, защото си забравих зарядното за фотоапарата и батерията не работи от известно време.

Но! Обещавам си, че ще се опитам да блогвам всеки ден през август от момента, в който се прибера (ще започна следващия понеделник) Имам мнооооого продукти за показване и блогването много ми липсва, затова съм убедена, че ще е забавно!

Също, вече официално се местя във Франция през септември (самолетът ми е точно на 1-ви). През следващите няколко години новият ми дом ще е Тулуза.


И тъй като не искам да правя тази публикация изключително скучна ще ви покажа най-добрите снимки от ваканцията ми.


Varna, Bulgaria
Варна, България
Me and Yuri Gagarin, Varna, Bulgaria
Аз и Юрий Гагарин, Варна, България 
Me and my boyfriend Maciek, Chalupy, Poland
Аз и приятелят ми Мачен, Халупи, Полша
Chalupy, Poland
Халупи, Полша
Me doing absolutely terribly at windsurfing, Chalupy, Poland
Аз, справяйки се ужасно с уиндсърфа, Халупи, Полша
Super adorable seal, Hel, Poland
Много готин тюлен, Хел, Полша 
The same super adorable seal, Hel, Poland
Същият готин тюлен, Хел, Полша 
A lazy deer, Bialowieza, Poland
Мързелив елен, Бяловиежа, Полша
Me, with another lazy deer, Bialowieza, Poland
Аз заедно с една мързелива сърничка, Бяловиежа, Полша
Cute deer eating an apple, Bialowieza, Poland
Сладуреста сърничка, която яде ябълка, Бяловиежа, Полша
A scary big animal I don't know (it's not a bison!), Bialowieza, Poland
Голямо незнайно животно (не е зубър), Бяловиежа, Полша
A lazy mousse who didn't want to come closer, Bialowieza, Poland
Мързелив лос, който не искаше да дойде по-близо, Бяловиежа, Полша
A baby deer eating, Bialowieza, Poland
Малко ядящо еленче, Бяловиежа, Полша 
Huge smelly bisons, Bialowieza, Poland
Големи миризливи зубри, Бяловиежа, Полша


And I left the best part for the end! I will hold my first international giveaway once I reach 100 followers! I already bought the prize for you but I will show you the prize in official giveaway post (also because my camera is not working :D) Invite your friends to follow my blog 'cause I can't wait myself to start the giveaway! :) 

Оставих най-хубавата част за накрая! Когато достигна 100 последователя ще направя международен гивъуей! Вече купих наградата, но ще ви я покажа в официалната публикация на гивъуея. (а и фотоапаратът ми все още не работи :D) Поканете приятелите си, защото нямам търпение!


I  hope all of you will have a nice day! / Приятен ден на всички! 
Teti. / Тети.Thursday, July 4, 2013

REVIEW: TianDe Ling Zhi Hair Strengthening Shampoo

Greetings from Black Sea to all my readers! I am on vacation and I will be back in Stara Zagora in August so I won't be very active by that time. To all of you, who tagged me, I promise I will do all the tags when I am back at home. 


It's been ages since this review was half done but I didn't publish it. I bought this shampoo at least 3 months ago and actually if you look carefully you will see a spelling mistake on the bottle. TianDe are known to have really good hair care product though they are kinda pricey. 


This shampoo was rather expensive so I had really huge expectations about it. The bottle is really stylish and when you don't think about the spelling mistake it actually looks luxurious to me.But other than the pretty packaging this shampoo didn't really impress me. It didn't improve my ends prone to splitting during the summer. It is washing hair well though. I didn't have problem with my hair getting oily even on the 4th day but I don't have such problem even with 3 times less expensive shampoos.


I originally bought this shampoo because of the lack of SLS though it has Ammonium laureth sulfate and I would prefer if it would be more natural.


The consistency is creamy and to me it smells like really cheap washing powder. I also need huge quantity of it to wash my hair but again that's how it is with most shampoos.

All in all I am not impressed and I will not repurchase this shampoo. The Ginseng shampoo was much better, the amount of product was twice as big and the price was the same.What I like: 
* Pretty bottle 
* Washes my hair well 
* Doesn't contain SLS 
* Creamy consistency 

What I don't like: 
* Pricey (around $10 with discount) 
* Non-economical 
* Smell is a turn off 
* Low amount of product (220 gr) 

All in all: 2.5/5
 Поздрави от Черно Море на всичките ми читатели! В момента съм на почивка и ще се върна в Стара Загора чак в началото на август и съжалявам, че няма да бъда много активна през това време. На всички, които ме тагнаха, обещавам, че ще изпълня таговете когато се прибера вкъщи. 

Отлагам това ревю от страшно много време и отдавна беше полуготово и чакаше за го довърша. Купих си този шампоан преди поне 3 месеца и ако се загледате внимателно ще видите грешка в заглавието. TianDe са известна с хубавите си продукти за коса, въпреки че са скъпи. 


 Този шампоан беше по-скоро скъп и имах много големи очаквания от него. Бутилката е много стилна и ако игнорирате грешката при изписването на наименованието, на мен ми изглежда луксозна.Но освен с хубавата опаковка, този шампоан не ме впечатли по никакъв начин. Не подобри състоянието на кращитата ми, които се накъсват и цъфват през лятото. Но поне измива косата добре. Нямах проблеми с омазняването на косата дори и на 4-тия ден, но по принцип нямам такъв проблем и с 3 пъти по евтини шампоани.


Взех си този шампоан именно с идеята, защото не съдържа SLS, въпреки че има амониев лаурет сулфат и бих предпочела съставът да е по-натурален.


Консистенцията е кремообразна и на мен ми мирише на евтин прах за пране. Трябва ми огромно количество, за да си измия косата добре, но при мен е така с повечето шампоани.

Обобщено не съм впечатлена от този шампоан и едва ли ще си го купя отново. Шапоанът с Женшен беше много по-добър, количеството продукт беше два пъти повече, а цената беше същата.Какво ми харесва: 
* Хубава бутилка
* Измива косата ми добре
* Не съдържа SLS
* Кремообразна консистенция

Какво не ми харесва: 
* Скъп продукт (около 15 лева с отстъпката) 
* Неикономичен 
* Миризмата не е особено приятна
* Малко количество продукт (220 гр) 

Обща оценка: 2.5/5