Thursday, August 28, 2014

REVIEW: Refan Yogurt And Elderberry Soap Sponge

Here's another product I am absolutely in love with! It's the Soap Sponge with Yogurt And Elderberry by Refan. I used couple of Refan's soap sponges before and I love every single one of them. 


The idea of the product is quite innovative. In fact I have seen these soap sponges only in Refan's stores. The design of the packaging is beautiful. I was first confused with the photo of the berries and I even thought it's blueberries. But it turned out they are completely different plants. 


The blue sponge and soap somehow remind me of sirens and sea foam. It's very pretty and The Little Mermaid-like. Unfortunately once you open the plastic you can't store the soap sponge inside. I really wish Refan would come up with small metal boxes for storing those. Because of the shape of the product, it's not possible to put it in a regular metal box.


The description says this soap sponge not only smells delicious but it washes gently the skin and you can use to make a in-shower massage. 


Let's look at the ingredients of the soap. 
Sodium stearate is a mild surfactant. It's a natural ingredient and it's often used in soaps because it cleanses well and it usually doesn't cause any irritations. 
Propylene glycol is in almost every cosmetic product out there. It holds the structure of the product together. It's safe and even used in foods (but please don't try to eat this soap despite the tempting smell! ). Propylene glycol is a toxin in high concentrations, but studies show that in the low concentrations it's used in cosmetics it's not considered to be toxic. 
Sodium myristate is another sodium salt used in soaps. From what I can find it's not toxic. 
Glycerin is the best thing you can have in a soap. It's known for its moisturizing properties. Naturally, glycerin is made after the process of saponification. 
Lauramine oxide is used in cleansing products because it can create a foam. It's a slight irritant so it must be used in concentrations lower than 3,7%. 
Cocamide DEA is controversial one. A lot of people claim it is aggressive and it causes irritations. I'm sure I wouldn't want it in a leave-on product but in rinse-off such as soaps, shampoos and a cleansers, I think it can be considered safe. 
Sodium lauryl sulfate comes next. I'm not a fan of this ingredient because it dries out the skin way too much but since it's in the middle of the ingredients list most likely, its concentration is really low and that's why I have no problems. 
Perfume is next and all of the ingredients afterwards are at concentrations way too low to play a significant role in the formula. The sponge itself is a bit rough but I like it a lot because I can really massage myself with it. I don't use it on a daily basis, usually 2-3 times per week. In a way I use it for gentle exfoliation. Because I exfoliate once per week or once on every 10 days. 


The soap makes a lot of foam and of course it's really easy to use it. I love how I don't have to wash the sponge afterwards because I am too lazy to do it. The smell (like almost every Refan product I used) is amazing! Berry yogurt describes it best. 


My skin doesn't feel dry after use and I'm glad I can feel the amazing smell for couple of hours. I would really like to have a perfume or a body spray with this aroma. 
The product is economical, I've been using it for more than a month and it still looks exactly the same.  The sponge is small and it's very convenient to be held in my hands. 


Overall, another soap sponge by Refan I really really like. If I wasn't living in France I would always have one of those in my bathroom. If you're into practical products and berries, you should check this one out! 


What I like: 
* Affordable price 
* Cute packaging 
* Decent amount of product (50 g) 
* Economical 
* Super easy to use 
* Smells ah-mazing 
* Doesn't dry out the skin 


What I don't like: 
* I wish some ingredients were different 


All in all: 4,7/5

Have you used any soap sponges? If so, what's your favorite?

Don't forget to check out my collaboration giveaway with Kawaii Box in order to win their next month's box! You can enter here

Ето един продукт, в който съм влюбена! Става въпрос за Soap Sponge with Yogurt And Elderberry на Refan. Използвала съм няколко от гъбите-сапун на Refan преди и всяка една от тях ми хареса. 


Идеята на самият продукт е доста иновативна. Всъщност съм виждала тези гъби-сапун само в магазините на Refan. Дизайнът на опаковката е красив. Първоначално бях объркана от снимката на горските плодове и дори си мислех, че са боровинки. Но се оказа, че са си различно растение. 


Синята гъба и сапунът някак си ми напомнят на сирени и морска пяна. Много е красива и я свързвам с Малката Русалка. За съжаление, след като веднъж отворите найлонът вече не може да се съхранява гъбата в него. Много ми се иска Refan да се появят с малки метални кутийки за тези гъби. Заради формата на продукта, не мисля че е възможно да се сложи в обикновена метална кутия.


Описанието казва, че тази гъба-сапун не само мирише вкусно, но и измива нежно кожата и може да се ползва за масаж под душа. 


Нека да погледнем съставките на сапуна.
Sodium stearate е леко повърхностноактивно вещество. Естествена съставка е и често използвана в сапуни, защото измива добре и обикновено не предизвиква раздразнения. 
Propylene glycol е в почти всеки един козметичен продукт. Задържа структурата на продукта заедно. Безопасен е и се използва дори в храни (но все пак не се опитвайте да хапвате от сапуна въпреки изкушаващата миризма!). Пропилен гликол е токсин във високи концентрации, но изследванията показват, че в концентрациите, в които се ползва в козметиката не се счита за токсичен. 
Sodium myristate е друга сол на натрия използвана в сапуните. От това, което намирам не е токсичен. 
Glycerin е най-хубавото нещо, което може да има в един сапун. Известен е с подхранващите си свойства. Естествено, глицеринът се получава след процеса на сапунификация. 
Lauramine oxide се използва в измивните продукти, защото прави пяна. Лек дразнител е и затова не бива да се използва в по-високи концентрации от 3,7%.
Cocamide DEA e спорен. Много хора твърдят, че е агресивен и предизвиква раздразнения. Сигурна съм, че не бих го искала в неизмивен продукт, но в такива които се измиват като сапуни, шампоани и измивни гелове, мисля, че може да се счита за безопасен. 
Sodium lauryl sulfate е следващия. Не съм фен на тази съставка, защото изсушава кожата твърде много, но тук е в средата на листа със съставки и най-вероятно концентрацията е много ниска и затова нямам проблеми. 
Парфюм е следващата съставка и всички останали са в твърде ниски концентрации, за да имат значима роля във формулата. Самата гъба е леко груба, но на мен ми харесва, защото наистина мога да се масажирам с нея. Не я използвам всеки ден, обикновено 2-3 пъти в седмицата. Използвам я един вид като нежна ексфолиация. Тъй като ексфолирам веднъж в седмицата или на 10 дни. 


Сапунът прави много пяна и разбира се е много лесен за употреба. Харесва ми, че не трябва да мия гъбата след това, защото съм твърде мързелива да го правя. Ароматът (както почти всеки продукт на Refan, който съм ползвала) е прекрасен! Йогурт от горски плодове е най-доброто описание. 


Кожата ми не се усеща суха след употреба и се радвам, е че мога да усетя прекрасната миризма за още няколко часа. Много бих искала да имам парфюм или спрей за тяло с този аромат. 
Продуктът е икономичен, използвам го вече повече от месец и все още си изглежда точно същият. Гъбката е малака и много удобна за държане. 


Като цяло, още една гъба-сапун на Refan, която много ми допадна. Ако не живеех във Франция винаги щях да имам една от тези в банята. Ако си падате по практични продукти и горски плодове, със сигурност трябва да ѝ хвърлите един поглед!


Какво ми харесва: 
* Достъпна цена 
* Сладурска опаковка
* Прилично количество продукт (50 g) 
* Икономична
* Супер лесна за употреба
* Мирише пре-кра-сно
* Не изсушава кожата


Какво не ми харесна: 
* Щеше ми се някои съставки да са различни


Обща оценка: 4,7/5

Използвате ли гъби-сапун? Ако е така, коя ви е любимата?Не забравяйте да се включите в общия ни гивъуей с Kawaii Box, за да спечелите тяхната кутия за следващия месец! Можете да участвате тук

Wednesday, August 27, 2014

HAUL: Yves Rocher new purchases

Here's the haul post for my latest Yves Rocher purchase. I always forget to make posts for my new purchases, I realize people like reading them so I will try to make more in the future. 


The most essential part is that I paid only 2,45€ for all this making it the cheapest haul in the world ever (or maybe not...). 
Yves Rocher sent me a letter that as a loyal customer they are giving me a free gift of 50€ value and a free delivery with any purchase. They recently changed their policy and the free delivery was for orders of greater value than 20€ which prevented me for purchasing for couple of months (thankfully) because I didn't need that many things. With Yves Rocher the temptation is always huge because they have all those awesome hair care and skincare products and constant sales on half their site. But I decided to be a good girl because with 6 body lotions, 6 shampoos and 4 shower gels I don't need any more at all! But I was running out of a toner by Yves Rocher I really liked so I thought I could pick that up. Yves Rocher Pure Calmille Gentle Floral Toner / 4,90€
As I said, I love this toner and I will write a review about it one day. It's so hard to find non-drying moisturizing toner with European brands but this one works super well! My skin feels clean, brightened and moisturized after usage. It was crucial for me to have a daily alcohol free-toner. It contains mostly camomille water and the rest of the ingredients are good enough for me. The toner had a 50% off sale so I paid only half the price but Yves Rocher sent me a second one for free. 

Yves Rocher Elixir 7.9 Youth Energy Roll-on Eye Care / 26€
That's one of the gifts I got. It's a roll-on eye cream which claims it brightens and moisturizes the eye area. This will come in handy when I start university and we'll see how good it works. I already tried it last night and I liked the consistency and texture. It has slight cooling effect but no irritation or burning as it happened to me with other eye creams. It contains super good ingredients, a lot of the active ingredients are plant extracts. The only ingredient that rings a bell is benzyl alcohol which is a preservative and fragrance that could be very irritating but I read the regulations in EU are very severe and you can't have it in concentration higher than  0.00%1 in leave-on products while the ultimate safe concentration is 5%, so I am not bothered at all. 

Yves Rocher Serum Végétal Deep Wrinkle Expert Care / 31€
The second gift I got is this serum. I already used it twice and I like it a lot. I don't have to tell you that I don't have deep wrinkles, right? But also there isn't a company that can convince a cream can reduce existing wrinkles. On the other hand I have a problem with my eye area and the area around my nose for the past year, they get super dry and ugly looking so I am hoping this serum will do something about that. I'm using this in the morning before my moisturizer. It has very pleasant consistency and it leaves skin matte so people with oily skin might like that. This actually has one of the best formulas I have seen lately! Most of the ingredients are safe and beneficial for your skin! I'm waiting to see the result after 1 month of usage. Yves Rocher, being nice to their customers as always, sent me this cute case with 2 pens for the beginning of school/university year. One pen is black and the other is blue and they're both so pretty! I'm happy for this thoughtful present. 


This week I should also finish the blog post for the August Birchbox I received last week. 

Don't forget to check out my collaboration giveaway with Kawaii Box in order to win their next month's box! You can enter here


Ето публикацията с последните ми покупки от Yves Rocher. Винаги забравям да направя публикация за новите ми покупки, осъзнавам, че хората обичат да ги четат, затова ще се опитвам да пускам повече за в бъдеще. 


Най-основната част е, че платих само 2,45€ за всичко това, което със сигурност прави най-евтината поръчка в света някога (или може би не...). 
Yves Rocher ми изпратиха писмо, че като верен клиент получавам безплатен подарък на стойност 50€ и безплатна доставка за всяка една поръчка. Скоро те си промениха политиката и безплатната доставка е от 20€ нагоре, което ми попречи да си поръчвам през последните месеци (и добре, че!), защото нямах нужда от толкова много неща. С Yves Rocher изкушението винаги е голямо, защото имат всички тези прекрасни продукти за коса и кожа и постоянни намаления на половината си сайт. Но рещих да бъда добро момиче, защото с 6 лосиона, 6 шампоана и 4 душ гела нямах нужда от повече изобщо! Но пък ми свършваше тоникът от Yves Rocher, който много харесах и реших, че мога да взема него. Yves Rocher Pure Calmille Gentle Floral Toner / 4,90€
Както казах, обичам този тоник и ще му напиша ревю един ден. Толкова е трудно да се намери неизсушаващ хидратиращ тоник сред европейските марки, но този се справя много добре! Кожата ми е чиста, избистрена и подхранена след употреба. Беше много важно за мен да имам ежедневен тоник без алкохол. Съдържа най-вече вода от лайка, но и останалите съставки са достатъчно добри според мен. Този тоник имаше 50% намаление, затова платих само половината цена, а Yves Rocher ми изпратиха втори безплатно. 

Yves Rocher Elixir 7.9 Youth Energy Roll-on Eye Care / 26€
Това е един от подаръците, които получих. Рол-он околоочен крем, който твърди, че избистря и подхранва зоната около очите. Ще ми влезе в употреба когато започне университетската година и ще видим как се справя. Вече го пробвах миналата вечер и консистенцията и текстурата ми харесаха. Има лек охлаждащ ефект, но не предизвиква дразнение или парене както ми се е случвало с други околоочни кремове. Съдържа много добри съставки, много от тях са растителни екстракти. Единствената съставка, от която ми светва червената лампичка е бензилов алкохол, който е консервант и парфюм и може да бъде много агресивен, но прочетох, че в ЕС правилата са много строги и не може да се съдържа в концентрация по-висока от 0.001% в неизмиващи се продукти, докато максималната безопасна концентрация е 5%, затова и не се присенявам. 

Yves Rocher Serum Végétal Deep Wrinkle Expert Care / 31€
Втория подарък, който получих е този серум. Вече го използвах два пъти и ми харесва много. Няма нужда да ви казвам, че нямам дълбоки бръчки, нали? Но къщо няма компания, която може да ме убеди, че един крем може да намали съществуващи бръчки. От друга страна имам проблем с околоочната ми зона и зоната около носа през последната година, изсушават се ужасно и изглеждат много грозно, затова се надявам този серум да направи нещо по въпроса. Използвам го сутрин преди подхранващия ми крем. Има много приятна консистенция и остава кожата матова, затова хората с мазна кожа също може да го харесат. Това всъщност е една от най-добрите формули, които съм виждала напоследък! Повечето съставки са съвсем безопасни и полезни за кожата! Чакам с нетърпение да видя резултата след месец употреба. Yves Rocher, мили с клиентите си както винаги, ми изпратиха и тази сладка опаковчица с 2 химикала за предстоящата учебна година. Единият химикал е черен, другият е син, а и двата са много хубави! Доволна съм от този практичен подарък. 


Тази седмица трябва също да завърша и публикацията в блога за кутията Birchbox за август. 

Не забравяйте да се включите в общия ни гивъуей с Kawaii Box, за да спечелите тяхната кутия за следващия месец! Можете да участвате тук

Tuesday, August 26, 2014

SAMPLE REVIEW: Etude House Collagen Moistfull Enriched Cream

I'm in love with Etude House's Collagen Moistfull series! I purchased so many kits, samples and travel-size products of it, I'm really curious about trying every single product. 

The Collagen Moistfull Enriched Cream I got in a kit... and I don't even remember which one. I remember I received when it was still pretty cold and I was very excited about trying it! 


I had a cute 10 ml sample which was enough for me to use for around 15 days. The cream is white unlike the Collagen Moistfull Cream which is beige. The texture is indeed heavier than the other cream and it feels more moisturizing. I'm pretty sure people with oily skin wouldn't like this because that's exactly what it does to the skin - it makes it greasy and oily. I love doing that during the winter! I put a decent coat of moisturizer and I leave it on. I always wake up with smooth radiant skin in the morning. The same thing happened with this cream. 


I'm in love with the smell of the whole Collagen Moistfull line! The smell is just so calming and soothing, it's the type of thing I would want to put on my face before going to sleep. 
Although the cream leaves a significant greasy film, it gets absorbed by the skin (just not immediately) and it doesn't clog my pores. 


Overall, I didn't use this cream for very long but I definitely liked it. I have a lot of creams right now and I am not sure if I would want to buy the normal cream or the enriched version. The full-size packaging is super pretty and the price is very affordable too, so when I need new cream I will have this one in mind. 

I want to review all the products from this line I own... And I think I have around 10 already. But it will take some time, so be patient! 

Don't forget to check out my collaboration giveaway with Kawaii Box in order to win their next month's box! You can enter here

Влюбена съм в серията Collagen Moistfull на Etude House! Поръчах толкова много комплектчета, мостри и размери за пътуване от нея, много съм любопитна да опитам всички продукти. 

Collagen Moistfull Enriched Cream получих в комплект... и дори не си спомням кой точно. Помня, че го получих когато все още беше доста студено и, че бях много развълнувана да го пробвам! 


Имах сладка мостра от 10 мл, която ми беше достатъчна да го ползвам някъде около 15 дена. Кремът е бял, за разлика от Collagen Moistfull Cream, който е бежов. Текстурата наистина е по-тежка от тази на другия крем и се усеща по-подхранваща. Сигурна съм, че хората с мазна кожа няма да го харесат, защото той прави точно това с кожата - оставя я мазна. Обичам да правя това през зимата! Нанасям стабилно количество подхранващ крем и го оставям. Винаги се събуждам с мека и сияйна кожа на сутринта. Същото се получи и с този крем. 


Влюбена съм в аромата на цялата линия Collagen Moistfull. Миризмата е толкова успокояваща, точно типът, който бих искала да сложа на лицето си преди да си легна. 
Въпреки, че този крем остава забележим мазен филм, той се абсорбира от кожата (просто не веднага) и не ми запушва порите. 


Като цяло, не използвах този крем за много дълго, но определено ми хареса. Имам доста кремове точно в момента и не съм сигурна дали искам да купя нормалния крем или обогатената версия. Пълноразмерната опаковка е много красива, а цената е много достъпна, така че когато ми трябва нов крем ще имам едно на ум за този. 

Искам да направя ревю на всички продукти от тази линия, които имам. Вече май имам около 10. Но ще отнеме време, така че бъдете търпеливи. 

Не забравяйте да се включите в общия ни гивъуей с Kawaii Box, за да спечелите тяхната кутия за следващия месец! Можете да участвате тук
Monday, August 25, 2014

REVIEW: Etude House Precious Mineral Magic Any Cushion #Magic Pink

Today I want to show you this cute little cushion by Etude House I got in April. I was one of the lucky people who received this product before it was even put for sale. I admit I am always very skeptical towards all those brand new innovative products we have never seen before better than anything else in the past. I could say the same for the idea of having product in a cushion. 


So what's the cushion? It's a liquid product in a sponge packed in container similar to the powder products. This was my first cushion, I was super late, I know! The Magic Any Cushion is supposed to be something similar to the Etude House Baby Choux bases which are offered in both jars and tubes. So they decided to make a cushion version of them as well. The shades are exactly the same - pink, peach and green. 


I was secretly hoping to receive the green but well... I got the pink. The pink version is for pale to very pale people designed to brighten the dull skin. Sounds nice! My super pale skin and neutral undertone often make me look like a zombie when I am tired. 


Unfortunately, somewhere on the way the packaging got butchered but the good thing is the cushion inside was intact. The cushion really reminds me of pink macaroon, it looks adorable! It's also very compact and suitable for caring around. 


The ingredients aren't impressive but I don't see anything terrible. Various forms of silicones come first, then we have physical UV filters . I'm not excited about that Aluminum hydroxide there because I want to avoid Aluminum compounds. But I believe this is actually a pH adjuster (especially because it's after phenoxythanol which as a preservative so concentrations should be below 1%) and it went into a reaction. I didn't find any information about it on the internet but it seems to me that it's another chemical compound like Potassium hydroxide and sodium hydroxide, that's used to adjust the pH of the product but it isn't actually in it's pure form. Because if it was putting product containing it on your face would end up... bad. 


Anyway, this is how the cushion looks! Etude House actually have limited edition packaging for their cushions and they're really cute but I am not planning on buying any because this one is already so pretty! 


The product comes with a mirror of a really good size perfect for applying or fixing your makeup on the run. I have used it while traveling and it works great. 


The cushion comes with the special air puff inside It was really pretty when I first opened it but it doesn't look nearly as good now. One of the things that was bothering me the most was the puff, how will I clean it and if it won't be a perfect environment for growing huge bacterial colonies. Fortunately the puff is made from some special materials and unlike the beauty blenders and other types of sponge applicators, it actually doesn't absorb a lot of product. The product stays mostly on the surface. On the beginning I was washing it after every use but now I wash it every 3-4 days. After all I came to realize products contain preservatives for a reason and on top of that, the product itself is stored in another sponge. I wash it using my pore brush and Marseille soap. It works really well and I am able to clean it so well, after washing the puff is white and pink again. 


I really love how Koreans always make protectors for their packaging. That way my dirty puff never comes in contact with my product inside. 


The white part you see can be removed and replaced with a refill. I need to order one now because I finished this product recently but I have another base to use up. I'm not sure which shade I should get next. I'm also curious about trying Etude House BB cushions, especially the new summer BB with SPF 50. 


This is how the base looks in the sponge. Unfortunately the amount of product doesn't seem very adequate to me. It is supposed to contain 15 ml but it looks a lot less to me. 


The cushion is pale pink in color. It has really nice rather strong smell. You can only feel it while you're applying the product. The puff works great and it applies and blends the product with the skin evenly. I really liked this product because it felt super moisturizing, yet it was very good as a base. It comes with a SPF34/PA++ which is the perfect sun protection I would expect from my base. 


The good thing is you can apply this product even on top of the BB cream. It gives glowing effect to the skin and it seems like a really good alternative to re-applying sun protection during the summer when you wear makeup. 


It doesn't really do anything for concealing blemishes but on the photos below you can see very well how it brightened my face. I took those photos in April (super long time ago, I know) when I barely had any time to sleep with all my exams in university. 

Bare face 
With Precious Mineral Magic Any Cushion Magic Pink 
The cushion as a base + Elishacoy Always Nuddy BB 24 on top 

Overall, it's a product I enjoyed using. I ran out of it 2-3 weeks ago and I will mostly likely repurchase it but not right now. I was hesitating between repurchasing the cushion or getting the Baby Choux base but in the end I think I will pick up both. Although the dilemma which shade should I get still remains... I think the pink cushion and green base seems like a good idea. 

What I like: 
* Affordable (around $15) 
* Super adorable and practical packaging 
* Easy application 
* Very travel-friendly
* Moisturizes the skin 
* High SPF 
* It gives radiant glow to the skin 


What I don't like: 
* Small amount of product (15 ml) 
* Puff is hard to clean 

All in all: 4,7/5
Don't forget to join my giveaway for the next Kawaii Box. More info here.

Днес искам да ви покажа този малък сладък cushion на Etude House, който получих през април. Бях една от късметлийските, които получиха този продукт преди да го пуснат в продажба. Признавам, че съм много скептична към всички тези чисто нови иновативни продукти, които никога не сме виждали по-добри от всичко в миналото. Същото бих казала и за идеята на продукт в cushion. 


Какво е cushion-ът тогава? Това е течен продукт в гъба опакован в контейнер подобен на прахообразните продукти. Това е първият ми cushion, много съм закъсняла, знам. Magic Any Cushion би трябвало да е нещо подобно на Etude House Baby Choux базите, които се предлагат и в бурканчета, и в тубички. Така, че явно са решили да им направят и cushion версия. Цветовете са еднакви - розово, прасковено и зелено. 


Тайно се надявах да получа зеления, но... получих розовия. Розовата версия е за бледи до много бледи хора, направена да избистри уморената кожа. Звучи добре! Моята супер бледа кожа и неутралният и подтов често ме правят да изглеждам като зомби когато съм уморена. 


За съжаление някъде по пътя опаковката е била тотално съсипана, но пък поне cushion-ът вътре беше непокътнат. Cushion-ът много ми напомня розов макарон, изглежда сладко! Също така е много компактен и подходящ за разнасяне наоколо. 


Съставките не са впечатляващи, но не виждам нищо ужасно. На първите места няколко места са различни форми на силикони, после имаме физични UV филтри. Не съм въодушевена от алуминиевия хидроксид, защото предпочитам да избягвам съединения с алуминий. Но вярвам, че всъщност е регулатор на pH-то (особено защото е след феноксиетонол, който е консервант, така че концентрацията му трябва да е под 1%) и е влязъл в реакция. Не намерих никаква информация в интернет, но изглежда, че е химикал подобен на калиева основа и натриева основа, който се използва за регулиране на pH-то на продукта, но всъщност не е в чистата си форма. Защото ако беше, слагайки го на лицето резултатът щеше да е... лош. 


Ето как изглежда cushion-ът! Etude House вкъщност имат лимитирани бройки на опаковката на cushion-ите си и са много сладурести, но не мисля да ги купувам, защото тази е достатъчно прекрасна!


Продуктът вътре е с огледало в много подходящ размер и е идеално за нанасяне или дооправяне на грима когато бързам. Използвала съм го при пътувания и се справя чудесно. 


Cushion-ът пристига със специално въздушно пухче. Беше много хубаво когато го отворих, но вече изобщо не изглежда толкова добре. Едно от нещата, които ме притесняваха относно пухчето беше как ще го чистя и дали няма да е перфектата среда за отглеждане на огромни бактериални колонии. За щастие, пухчето е направено от някакви специални материали и за разлика от бюти блендърите и другите такива апликатори-гъби, не абсорбира много продукт. Продуктът остава най-вече на повърхността. В началото го миех след всяка употреба, но сега го мия на всеки 3-4 дена. Все пак осъзнах, че продуктите имат консерванти с причина и освен това самият продукт се съхранява в друга гъба. Мия го използвайки четката ми за пори и марсилски сапун. Получава се много добре и успявам да го изчистя до бяло и розово отново. 


Много ми допада, че корейците винаги правят протектори за опаковките си. Така мръсното ми пухче никога не докосва продуктът вътре. 


Бялата част, която виждате може да бъде премахната и заменена с рефил. Трябва да си поръчам такъв сега, защото привърших продукта наскоро, но имам друга база за доизползване. Не съм сигурна кой цвят да поръчам все още. Също така съм и много любопитна да пробвам BB cushion-ите на Etude House, особено новото лятно BB със SPF 50. 


Така изглежда базата в гъбата. За съжаление количеството продукт не е много адекватно според мен. Трябва да съдържа 15 мл, но на мен ми се вижда по-малко. 


Cushion-ът е светло розов на цвят. Има приятна, по-скоро силна миризма. Можете да я усетите само докато нанасяте продукта. Пухчето се справя добре и нанася и прелива продукта равномерно. Много ми допадна, защото е супер подхранващ, но в същото време е много добра база. Има SPF 34/PA++, което е идеалната слънцезащита, която очаквам от базата ми. 


Хубаво е, че продуктът може да се нанася дори върху BB крем- Придава приятно сияние на кожата и ми изглежда като много добра алтернатива на повторното нанасяне на слънцезащита през лятото когато нося грим.  


По никакъв начин не прикрива недостатъци, но на снимките по-долу се вижда колко добре е избистрило лицето ми. Правих тези снимки през април (много отдавна, знам) когато едва имах време да спя покрай изпитите в университета. 

Чисто лице
С Precious Mineral Magic Any Cushion Magic Pink 
Cushion-ът като база + Elishacoy Always Nuddy BB 24 отгоре

Като цяло, това продукт, който използвах с удоволствие. Свърши преди 2-3 седмици и най-вероятно ще го поръчам отново, но не точно сега. Колебаех се дали да поръчам cushion-а или Baby Choux базата, но май ще взема и двете. Въпреки, че дилемата сега е кои цветове да купя... Мисля, че розовият cushion и зелената база са добра идея. 

Какво ми харесва: 
* Достъпен (около 15 долара/20 лева) 
* Много сладуреста и практична опаковка
* Лесно нанасяне
* Удобен за пътуване
* Подхранва кожата
* Висока слънцезащита
* Придава сияен блясък на кожата


Какво не ми харесва: 
* Малко количество продукт (15 мл)
* Апликаторът е труден за почистване

Обща оценка: 4,7/5
Не забравяйте да се включите в гивъеуя за следващата Kawaii Box. Повече информация тук.