Thursday, August 28, 2014

REVIEW: Refan Yogurt And Elderberry Soap Sponge

Here's another product I am absolutely in love with! It's the Soap Sponge with Yogurt And Elderberry by Refan. I used couple of Refan's soap sponges before and I love every single one of them. 


The idea of the product is quite innovative. In fact I have seen these soap sponges only in Refan's stores. The design of the packaging is beautiful. I was first confused with the photo of the berries and I even thought it's blueberries. But it turned out they are completely different plants. 


The blue sponge and soap somehow remind me of sirens and sea foam. It's very pretty and The Little Mermaid-like. Unfortunately once you open the plastic you can't store the soap sponge inside. I really wish Refan would come up with small metal boxes for storing those. Because of the shape of the product, it's not possible to put it in a regular metal box.


The description says this soap sponge not only smells delicious but it washes gently the skin and you can use to make a in-shower massage. 


Let's look at the ingredients of the soap. 
Sodium stearate is a mild surfactant. It's a natural ingredient and it's often used in soaps because it cleanses well and it usually doesn't cause any irritations. 
Propylene glycol is in almost every cosmetic product out there. It holds the structure of the product together. It's safe and even used in foods (but please don't try to eat this soap despite the tempting smell! ). Propylene glycol is a toxin in high concentrations, but studies show that in the low concentrations it's used in cosmetics it's not considered to be toxic. 
Sodium myristate is another sodium salt used in soaps. From what I can find it's not toxic. 
Glycerin is the best thing you can have in a soap. It's known for its moisturizing properties. Naturally, glycerin is made after the process of saponification. 
Lauramine oxide is used in cleansing products because it can create a foam. It's a slight irritant so it must be used in concentrations lower than 3,7%. 
Cocamide DEA is controversial one. A lot of people claim it is aggressive and it causes irritations. I'm sure I wouldn't want it in a leave-on product but in rinse-off such as soaps, shampoos and a cleansers, I think it can be considered safe. 
Sodium lauryl sulfate comes next. I'm not a fan of this ingredient because it dries out the skin way too much but since it's in the middle of the ingredients list most likely, its concentration is really low and that's why I have no problems. 
Perfume is next and all of the ingredients afterwards are at concentrations way too low to play a significant role in the formula. The sponge itself is a bit rough but I like it a lot because I can really massage myself with it. I don't use it on a daily basis, usually 2-3 times per week. In a way I use it for gentle exfoliation. Because I exfoliate once per week or once on every 10 days. 


The soap makes a lot of foam and of course it's really easy to use it. I love how I don't have to wash the sponge afterwards because I am too lazy to do it. The smell (like almost every Refan product I used) is amazing! Berry yogurt describes it best. 


My skin doesn't feel dry after use and I'm glad I can feel the amazing smell for couple of hours. I would really like to have a perfume or a body spray with this aroma. 
The product is economical, I've been using it for more than a month and it still looks exactly the same.  The sponge is small and it's very convenient to be held in my hands. 


Overall, another soap sponge by Refan I really really like. If I wasn't living in France I would always have one of those in my bathroom. If you're into practical products and berries, you should check this one out! 


What I like: 
* Affordable price 
* Cute packaging 
* Decent amount of product (50 g) 
* Economical 
* Super easy to use 
* Smells ah-mazing 
* Doesn't dry out the skin 


What I don't like: 
* I wish some ingredients were different 


All in all: 4,7/5

Have you used any soap sponges? If so, what's your favorite?

Don't forget to check out my collaboration giveaway with Kawaii Box in order to win their next month's box! You can enter here

Ето един продукт, в който съм влюбена! Става въпрос за Soap Sponge with Yogurt And Elderberry на Refan. Използвала съм няколко от гъбите-сапун на Refan преди и всяка една от тях ми хареса. 


Идеята на самият продукт е доста иновативна. Всъщност съм виждала тези гъби-сапун само в магазините на Refan. Дизайнът на опаковката е красив. Първоначално бях объркана от снимката на горските плодове и дори си мислех, че са боровинки. Но се оказа, че са си различно растение. 


Синята гъба и сапунът някак си ми напомнят на сирени и морска пяна. Много е красива и я свързвам с Малката Русалка. За съжаление, след като веднъж отворите найлонът вече не може да се съхранява гъбата в него. Много ми се иска Refan да се появят с малки метални кутийки за тези гъби. Заради формата на продукта, не мисля че е възможно да се сложи в обикновена метална кутия.


Описанието казва, че тази гъба-сапун не само мирише вкусно, но и измива нежно кожата и може да се ползва за масаж под душа. 


Нека да погледнем съставките на сапуна.
Sodium stearate е леко повърхностноактивно вещество. Естествена съставка е и често използвана в сапуни, защото измива добре и обикновено не предизвиква раздразнения. 
Propylene glycol е в почти всеки един козметичен продукт. Задържа структурата на продукта заедно. Безопасен е и се използва дори в храни (но все пак не се опитвайте да хапвате от сапуна въпреки изкушаващата миризма!). Пропилен гликол е токсин във високи концентрации, но изследванията показват, че в концентрациите, в които се ползва в козметиката не се счита за токсичен. 
Sodium myristate е друга сол на натрия използвана в сапуните. От това, което намирам не е токсичен. 
Glycerin е най-хубавото нещо, което може да има в един сапун. Известен е с подхранващите си свойства. Естествено, глицеринът се получава след процеса на сапунификация. 
Lauramine oxide се използва в измивните продукти, защото прави пяна. Лек дразнител е и затова не бива да се използва в по-високи концентрации от 3,7%.
Cocamide DEA e спорен. Много хора твърдят, че е агресивен и предизвиква раздразнения. Сигурна съм, че не бих го искала в неизмивен продукт, но в такива които се измиват като сапуни, шампоани и измивни гелове, мисля, че може да се счита за безопасен. 
Sodium lauryl sulfate е следващия. Не съм фен на тази съставка, защото изсушава кожата твърде много, но тук е в средата на листа със съставки и най-вероятно концентрацията е много ниска и затова нямам проблеми. 
Парфюм е следващата съставка и всички останали са в твърде ниски концентрации, за да имат значима роля във формулата. Самата гъба е леко груба, но на мен ми харесва, защото наистина мога да се масажирам с нея. Не я използвам всеки ден, обикновено 2-3 пъти в седмицата. Използвам я един вид като нежна ексфолиация. Тъй като ексфолирам веднъж в седмицата или на 10 дни. 


Сапунът прави много пяна и разбира се е много лесен за употреба. Харесва ми, че не трябва да мия гъбата след това, защото съм твърде мързелива да го правя. Ароматът (както почти всеки продукт на Refan, който съм ползвала) е прекрасен! Йогурт от горски плодове е най-доброто описание. 


Кожата ми не се усеща суха след употреба и се радвам, е че мога да усетя прекрасната миризма за още няколко часа. Много бих искала да имам парфюм или спрей за тяло с този аромат. 
Продуктът е икономичен, използвам го вече повече от месец и все още си изглежда точно същият. Гъбката е малака и много удобна за държане. 


Като цяло, още една гъба-сапун на Refan, която много ми допадна. Ако не живеех във Франция винаги щях да имам една от тези в банята. Ако си падате по практични продукти и горски плодове, със сигурност трябва да ѝ хвърлите един поглед!


Какво ми харесва: 
* Достъпна цена 
* Сладурска опаковка
* Прилично количество продукт (50 g) 
* Икономична
* Супер лесна за употреба
* Мирише пре-кра-сно
* Не изсушава кожата


Какво не ми харесна: 
* Щеше ми се някои съставки да са различни


Обща оценка: 4,7/5

Използвате ли гъби-сапун? Ако е така, коя ви е любимата?Не забравяйте да се включите в общия ни гивъуей с Kawaii Box, за да спечелите тяхната кутия за следващия месец! Можете да участвате тук

4 comments:

 1. So you can re-use the same sponge for many times? Interesting!

  ReplyDelete
 2. Yes! It's a soap poured on a sponge, kinda like a 2 in 1 product.

  ReplyDelete
 3. а каква е цената?

  ReplyDelete
 4. Мисля, че е към 2-3 лева точно тази.

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^