Thursday, January 31, 2013

FAVES: January favorites

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.
It was a cold and snowy January for me.  Here are the products I've been using most.

Януари за мен беше снежен и студен. Ето и продуктите, които използвах най-много.

1. Ikarov - Almond oil 
My hair got really dried from all these coldness and snow. I started putting almond oil at the beginning of the month and now it's much much better. I am really happy with this oil and especially its price and I will buy it again for sure!

1. Икаров - Бадемово масло 
Косата ми много се изсуши от всичките студ и сняг, които събра. Започнах да се мажа с бадемово масло в началото на месеца и сега косата ми е много по-добре. Много съм доволна от това масло и особено от цената му, ще си го купя отново със сигурност.

2. Etude House Lip & Eye remover 
This is a great great remover and it removes all kind of make up really gently. Unfortunately it's almost over. Full review here.

2. Etude House Lip & Eye remover 
Това е страхотен дегримьор и почиства всякакъв вид грим много нежно. За съжаление, вече почти е свършил. Пълно ревю тук.

3. Etude House Happy Teatime Green tea Cleansing foam 
Wonderful face cleanser! It turns into a creamy foam when water is added to it. I've using it for the past month almost daily and my skin seems somehow brighter (or it's my imagination). It will probably last for really long time. Full review here.

3. Etude House Happy Teatime Green tea Cleansing foam 
Чудесен почистващ лосион! Превръща се в кремообразна пяна когато се добави вода. Използвам го почти всекидневно пред последния месец и кожата ми се струва по-сияйна (или си въобразявам). Сигурно ще издържи много дълго. Пълно ревю тук.

4. SkinFood Papaya Yogurt Mask 
It is life-saving product in winter. It moisturizes skin very well and leaves it smooth and soft. It also smells like heaven. Full review here.

4. SkinFood Papaya Yogurt Mask 
Това е животоспасяващ продукт през зимата. Овлажнява кожата много добре и я оставя мека и гладка. На всичкото отгоре мирише божествено. Пълно ревю тук.

5. Biofresh Yoghurt of Bulgaria Probiotic face cream 
My skin got so dried that is started to flake off. This cream was recommended to me in a forum and although it took me some time to find it, it was worth it. It moisturizes skin well and smells really good. I've been using it before I go to sleep and as a base for my BB cream. I'm happy with the result because my skin is soft now and it doesn't look dry anymore. The price was extremely low too.

5. Biofresh Yoghurt of Bulgaria Probiotic face cream
Кожата ми толкова се беше изсушила, че започна да се бели. Този крем ми беше препоръмат от един форум и въпреки че ми отне време да го намеря си заслужава. Овлажнява кожата добре и мирише приятно. Използвам го преди да си легна и като база за BB крема. Доволна съм от резултата, защото кожата ми е мека и вече не изглежда суха. Цената също е много приемлива.

6. Nivea Hydrocare Lip balm 
It saved me from chapped lips and it has very discreet smell. A very good choice for a lip balm to put under lipstick.

6. Nivea Hydrocare балсам за устни 
Спаси ме от напуканите устни и има много дискретна миризма. Много добър избор за балсам, който да се сложи преди червилото.

7. Rimmel Lasting Finish by Kate Moss #16 
My most used everyday lipstick. Goes well with almost any make up. Mentioned here.

7. Rimmel Lasting Finish от Кейт Мос #16 
Най-използваното ми ежедневно червило. Отива си с почти всеки грим. Споменато тук.

8. Rimmel Lasting Finish by Kate Moss #10
My favorite bright red lipstick for this winter. I was wearing it every time I had a chance. Full review here.

8. Rimmel Lasting Finish by Kate Moss #10 
Любимото ми ярко червено червило за тази зима. Носех го всеки път когато имах шанс. Пълно ревю тук.

9. Rimmel Pro Matte Finish mattifying topcoat 
The topcoat I wore most the past month. I was totally into matte nails this January.


9. Rimmel Pro Matte Finish матиращ топ лак
Най-носеният от мен топ лак през изминалият месец. Бях на вълна матов лак този януари. 

10. Wibo Glamour nails №3  
I am so in love with this polish nail! I never wore a polish nail that often before. I bought this one from Poland. The quality is simply amazing!

10. Wibo Glamour nails №3 
Направо съм влюбена в този лак! Никога те съм носила лак за нокти толкова често преди. Купих си го от Полша и много съжалявам, че не се предлагат и тук. Качеството е просто удивително. 

11. Sephora Flashy Liner Waterproof 07 Flashy Copper 
I was looking for such an eye liner for ages and I was so happy when I found that one and it was on a sale. I'm wearing this almost everyday and I'm putting on my lower lash liner. 

11. Sephora Flashy Liner Waterproof 07 Flashy Copper 
Търсех си подобен молив за очи от векове и бях толкова шастлива когато си го намерих и беше на промоция! Нося го почти всеки ден от долу под миглите. 


So these were my most favorite and used products for January. What were yours?

Това бях най-любимите ми и използвани продукти през януари. А кои са вашите?

Monday, January 28, 2013

HAUL: Korean cosmetics haul

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

There's nothing more exciting than waiting for a delivery! I actually love Internet shopping much more because of the anticipation to get my products. I am in love with Korean brands. I order only through ebay because the delivery to Europe comes cheapest that way and it's much less if you order only 1 or 2 products from a seller. All of the Korean sellers I shopped from were very kind and helpful. Many of the Korean ebay sellers send a thank you letter and free samples. Today, when I went to the post I saw that they even sent a me a free mini version of a product. Delivery is always extremely fast, less than 2 weeks. Sometimes my items are here even 7 days after they were shipped.

Няма нищо по-вълнуващо от това да очакваш доставка! Всъщност харесвам пазаруването по интернет много повече именно заради очакването да си получа продуктите. Влюбена съм в корейските брандове. Поръчвам само през ebay, защото доставката до Европа излиза най-евтина така и много по-малко ако поръчвате само 1-2 продукта от продавач. Всички корейски продавачи, от които съм пазарувала са много мили и готови да помогнат. Много от корейските продавачи, от които съм пазарувала изпращат благодарствено писмо и безплатни мостри. Дори днес когато отидох до пощата да си прибера пратката видях, че са ми пратили мини разфасовка на продукт. Доставката винаги е много бърза, по-малко от 2 седмици. Понякога продуктите ми пристигат и на 7-мия ден от изпращането.Here's what I got. From left to right: 
Ето с какво се сдобих. От ляво на дясно:

1.Tony Moly Egg Pore Blackhead Out Oil gel - I decided it's about time to get rid of the blackheads on my nose. I read many positive reviews of this product plus the egg packaging is irresistible! The gel inside has really interesting consistence and I promise to write a full review of it after I had used it for a while. When the product is over you can break the yellow part of the egg on top and there are seeds inside. After being watered for a while it grows and the cute egg turns in to a plant pot. Very smart and useful!

1.Tony Moly Egg Pore Blackhead Out Oil gel - Реших, че е крайно време да се отърва от черните точки на носа си. Прочетох много позитивни ревюта за този продукт, а и формата на яйце е неустоима! Гелът вътре има много интересна консистенция и обещавам, че след като го ползвам по-дълго време ще напиша цяло ревю за него. Когато количеството продукт свърши, жълтата част горе на яйцето се чупи и вътре има семенца. След като се поливат известно време порастват и яйцето се превръща в саксийка. Много умно и ползотворно!

2. Tony Moly Appletox Smooth Massage Peeling Cream - Another skincare product in adorable packaging. I already used it few times and I love it! I will write a full review about it. 

2. Tony Moly Appletox Smooth Massage Peeling Cream - Още един продукт да грижа на кожата в сладуреста опаковка. Вече го използвах няколко пъти и много ми харесва! Ще напиша цяло ревю за него.

3. Etude House Blackhead Heating Deep Clean Gel - That's the second anti blackhead product I bought. I tried it only once and I saw effect immediately after that. I feel that it's going to be a great product. Will review it as well

3. Etude House Black Head Heating Deep Clean Gel - Вторият продукт против черни точки, който си купих. Пробвах го само веднъж и видях ефект веднага след това. Усещам, че ще е страхотен продукт. Ще напиша ревю и за него.

4. Holika Holika Baby Bloom BB cream - Although my other BB cream is not over yet I wouldn't like to stay without a BB cream so just in case I ordered this one. It's slightly darker than the one I am using right now. But it has a UVA and UVB protection.

4. Holika Holika Baby Bloom BB cream - Въпреки че другият ми BB крем не е свършил още, не искам да остана без BB крем, така че за всеки случай си поръчах този. Малко по-тъмен от този, който използвам в момента е. Но има защита от UVA и UVB лъчи.

5. SkinFood Tomato Jelly Tint Lip - Mine is #1 Cherry. It has the most amazing cherry candy smell and taste! It looks very natural and it will probably turn into a favorite everyday product.

5. SkinFood Tomato Jelly Tint Lip - Моят е #1 Череша. Има невероятна миризма на черешов бонбон. Изглежда много естествено и сигурно ще се превърне в любим продукт за ежедневието.Here's also a photo of the letters the ebay sellers sent me and the samples! I even got a mini size bottle of Tony Moly Cherry Tint - I tried it and it looks amazing! Rest of the samples I got are x3 Tony Moly Red Appletox Honey Cream, Skin79 Snail Nutrition BB Cream, SkinFood Aloe Sun BB Cream, SkinFood Egg White Pore Foam, SkinFood Deep Sea Water Multi Gel, SkinFood Royal Honey Hydro Cream. I can't wait to try them too!

Ето снимка и с писмата, които получих от продавачите и мостричките. Дори получих мини разфасовка на Tony Moly Cherry Tint - вече дори го пробвах и изглежда страхотно! Останалите мострички, които получих са x3 Tony Moly Red Appletox Honey Cream, Skin79 Snail Nutrition BB Cream, SkinFood Aloe Sun BB Cream, SkinFood Egg White Pore Foam, SkinFood Deep Sea Water Multi Gel, SkinFood Royal Honey Hydro Cream. Нямам търпение да ги пробвам!


I hope all of you have an amazing day cause mine surely is! :)

Надявам се всички да имате прекрасен ден като моя! :)

Sunday, January 27, 2013

REVIEW: Etude House Lovely Cookie Blusher #4 Carrot Cheesecake

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same. 

The product I will talk about in this review is a blusher from Etude House's Lovely Cookie series. It was the first Korean product I bought and when I bought it actually I thought I ordered #5 Apricot Pudding. When I ordered this blusher in August I simply wanted to try Etude House products and I decided I will pick a blush because I needed one. This is so far my most favorite blush ever! I would really like to get all of the blushes from Lovely Cookie series. I was impressed with the quality of this blush and this is how my Asian cosmetics mania began.

Продукта, за когото ще говоря в това ревю е руж на Etude House от серията Lovely Cookie. Това беше първият корейски продукт, който си купих и когато поръчах всъщност си мислех, че съм поръчала #5 Apricot Pudding. Когато си поръчах този руж през август, просто исках да пробвам продуктите на Etude House и реших, че ще си взема руж, защото имах нужда. Засега, това е любимият ми руж! Много ми се иска да се сдобия с всички ружове от колекцията Lovely Cooke. Бях впечатлена от качеството на този руж и ето как започна манията ми по азиатската козметика.

As you can see the packaging is absolutely adorable! The puff is really cute and fluffy and it's actually usable as well. I am using the puff when I want to get more coverage. 

Както виждате, кутийката е страшно сладуреста! Пухчето също е много симпатично и пухкаво и всъщност може да се използва. Нанасям ружа с пухчето когато искам цветът да е по-наситен. 
This is how the blush looks on my hand. It's really shimmery and it looks more like a glow than like color.
Ето как изглежда ружът върху ръката ми. Много е блестящ и изглежда повече като блясък отколкото като цвят.


Unfortunately all photos are taken on artificial light. When I made those photos it was actually more than 6 hours after I applied the blush so it is extremely long lasting. On natural light it looks more like a healthy glow than like a blush. It could be used as a cheek highlighter as well if it's applied with brush. 

За съжаление всички снимки са направени на изкуствена светлина. Когато правих снимките вече бяха минали повече от 6 часа откакто бях нанесла ружа, така че е наистина дълготраен. На естествена светлина изглежда повече като здравословен блясък отколкото като руж. Може да се използва и като хайлайтър върху бузите, ако е нанесен с четка. 
Haha, you can even see my contact lenses on that photo. It's a great everyday blush and goes well with almost any makeup. It has an amazing illuminating effect. It's also really easy to apply with both brush and puff. 

Хаха, на тази снимка дори се виждат лещите ми. Това е един страхотен ежедневен руж и стои страхотно с почти всеки грим. Има невероятен озяраващ ефект. Много лесно се нанася и с четка, и с пухчето. 

What I like: 
* Adorable packaging 
* Puff is actually usable
* Huge amount of product 
* Perfect for everyday
* Amazing illuminating effect
* Could be used as a highlighter 
* Very long lasting (more than 8 hours)  

What I dislike: 
* Not available locally  
* A little bit too expensive (around $8)


All in all:  5/5


Какво ми харесва:  
* Страхотна кутийка
* Пухчето е използваемо 
* Голямо количество продукт 
* Идеален за ежедневието  
* Невероятен озаряващ ефект
* Може да се използва като хайлайтър 
* Много издръжлив (повече от 8 часа) 

Какво не ми харесва: 
* Не се продава в Европа/България
* Малко по-скъп е (около 8 долара/12 лева)Обща оценка: 5/5


Sunday, January 20, 2013

REVIEW: SkinFood Papaya Yogurt Mask

In this beautiful surprisingly sunny Sunday I chose to present you my favorite face mask. It's called Papaya Yogurt Mask by SkinFood. SkinFood are known with the fact that most of their products smell like plants. Since I ordered this mask I didn't stop using it. It was my only savior in cold Poland. I am not using face masks a lot because I am lazy and I don't have time but I am trying to change this.

В тази учудващо слънчева неделя избрах да ви представя любимата си маска за лице. Това е маската с папая и йогурт на SkinFood. SkinFood са известни с факта, че повечето им продукти имат миризма на различни растения. От както си поръчах тази маска не съм спряла да я ползвам. Беше единственото ми спасение в студена Полша. Не използвам маски за лице, защото ме мързи повече от колкото трябва и обикновено нямам време, но се опитвам да променя това.

The mask is 100 ml and I think it will last for really long time because it's very economic. It has the typical packaging for SkinFood masks. At first I was a bit worried that I won't be able to transport because the cap doesn't look very secure but I had no problems up to now. 

Маската е 100 мл и мисля, че ще ми стигне за дълго време, защото е много икономична. Има типичната опаквка за маските на SkinFood. В началото малко се притеснявах, че няма да мога да я пренасям, защото капачка не изглежда много сигурна, но не съм имала проблеми до сега. 
The texture is like yogurt and it has small green particles which I suppose are for exfoliating. I didn't notice any exfoliating effect though. The mask has amazing smell like papaya! It stays for really long on the skin, at least a day if you don't put anything else on it. Sometimes I open the container just to smell it. You are supposed to leave it on your face for 10-15 moments though I usually have other stuff to do meanwhile so I rinse it off after 30-40 minutes. It leaves skin soft and glowing after that but the effect lasts only on the next day. I used this mask around 10 times already and you can see how much product is left.

Тексутарата е като на йогурт и има малки зелени частички, които предполагам са там, за да ексфолират. Но не забелязах някакъв ексфолиращ ефект. Маската има невероятна миризма на папая! Задържа се много дълго време върху кожата, поне ден ако не слагате нишо друго върху лицето си. Понякога отварям кутийката само, за да я помириша. Трябва да стои на лицето около 10-15 минути, но аз обикновено правя други неща междувременно и я оставям поне 30-40 минути. Прави кожата мека и озарена, но ефектът трае само до следващия ден. Използвала съм маската около десетина пъти и може да се види какво количество е останало. 


What I like: 
* Affordable price (around $8)
* Amazing smell 
* Hydrates my skin well 
* Makes my skin soft and glowing 
*Huge amount of product 

What I dislike: 
* Not available locally 
*Glowing effect on skin lasts only one day All in all:  5/5


Какво ми харесва:  
* Достъпна цена (около 8 долара/около 13 лева)
* Невероятна миризма
* Хидратира добре кожата ми
* Прави кожата мека и озарена
* Огромно количество продукт  

Какво не ми харесва: 
* Не се продава в ЕВропа/България
* Озаряването на кожата трае само на следващия ден 


Обща оценка: 5/5

Overall this is a really good product, I recommend you trying it if you have the chance. 

Като цяло, това е много добър продукт. Препоръчвам ви да го пробвате, ако имате възможност- 

Saturday, January 19, 2013

REVIEW: Rimmel Lasting finish by Kate Moss 10

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

I decided to write a post about the lipstick I bought on Monday as a reward for myself for passing my driving exam. I bought one more lipstick from the Kate Moss series for Rimmel. I have a special thing for red lipsticks, and I think you can never have enough of them. I wasn't sure which one to choose but in the end I picked up #10 because I didn't have color similar to it. I am simply inlove with it and I wore it several times this week.

Реших да напиша публикация за червилото, което си купих като награда за успешно взетия изпит по кормуване. Купих си още едно червило от серията на Кейт Мос за Rimmel. Много харесвам червени червила и мисля, че никога не можеш да имаш достатъчно. Не бях сигурна кое да си избера, но накрая грабнах #10, защото нямах подобен цвят. Влюбена съм в него и вече го носих няколко пъти тази седмица.The packaging is really cute. I really like the cap with Kate's signature. It looks stable and I am not scared that the cap will fall off in my purse.

Опаковката е много красива. Много ми харесва капачката с подписа на Кейт. Изглежда стабилно и не ме е страх, че капачката ще се отвори и ще падне в чантата ми.

Up: Natural light, Down: With flash 

Горе: Естествена светлина, Долу: Със светкавица


Swatch on lips. It's a bit smudged but I was in a hurry when I was taking the photo. 
Суоч на устни. Малко е размазано, но бързах докато правех снимката. 

It's very long lasting even if you eat. And without eating it lasts around 4-5 hours. It has really sweet fruity smell and taste that I adore. As all red lipsticks it's hard to apply and it's better if you use lip liner so it won't smudge like mine did on the photo. It's also drying the lips a bit so you must put lip balm first. 

Издържа много дълго дори и след хранене. А без да се храня издържа около 4-5 часа. Има много сладки плодови миризма и вкус, които обожавам. Като всички червила се нанася трудно и е по-добре да се използва молив първо, за да не се размаже като на снимката. Също така, изсушава устните и първо трябва да сложа балсам за устни. What I like: 
* Very long lasting (around 4-5 hours)
* Nice smell and taste 
* Affordable price (around $7.50) 
* Cute packaging  
*Matte finish 

What I dislike: 
* Hard to apply 
* It can smudge
* Drying lips 


All in all:  4/5


Какво ми харесва:  
* Много издръжливо (около 4-5 часа)
* Приятни вкус и миризма
* Достъпна цена (около 11 лева)
* Красива гилза 
* Матов завършек 

Какво не ми харесва: 
* Трудно се нанася
* Възможно е да се размаже
* Изсушава устните


Обща оценка: 4/5
Wednesday, January 16, 2013

FAVES: My top 10 lipsticks/lip glosses

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

I was thinking about writing this post for at least 10 days. I even took photos and edited them on Sunday but when the school week started somehow I got lazy.
But first I am really happy to announce I passed my driving exam on Monday and in a month I will have a driving licence. I am extremely proud of myself! :D

Мислех си да напиша тази публикация поне от 10 дена. Дори в неделя направих снимки и ги обработих, но след като учебната седмица започна ме домързя.
Но първо искам да се похваля, че си взех успешно изпита по кормуване в понеделник и до месец вече ще си имам шофьорска книжка. Много съм горда със себе си! :D


Here are the lip products I chose. I'm more a lipstick person because they last much longer. I adore bright colored lipsticks but for this post I tried to show you different colors. I don't really use nude lipsticks though, somehow they make me look even paler and I haven't found one that looks good on me.

Ето и продуктите за устни, които избрах. Харесвам повече червила, защото издържат по-дълго време. Обожавам червила в крещяши ярки цветове, но за тази публикация се постарах да ви покажа различни цветове. Но не използвам червила с телесен цвят. Някак си ме правят да изглеждам дори още по-бледа и още не съм намерила някое, което да ми стои добре.1. Avon Ultra color rich Icy nude 
This is the only nude lip gloss I own and the only nude lip product I use. It was part of my present for my birthday from my cousin. I don't think I would buy exactly this color otherwise. I usually use it when my eye make up is more colorful. It looks really natural and shiny and it's not sticky. It also has a 15 SPF which makes it a good everyday lip gloss for summer. The scent and taste is typical for other Avon glosses and I can't define them but it's not irritating in any kind of way.

Това е едниственият гланц за устни в телесен цвят, който имам и единственият продукт за устни с този цвят, който използвам. Беше част от подаръка ми за рожденния ми ден от блатовчедка ми. Не мисля, че иначе бих си купила точно този цвят. Обикновено го използвам при по-шарен грим на очите. Изглежда много естествен и блестящ и не е лепнещ. Има и слънцезащитен фактор 15, което го прави добър избор за всекидневен гланц през лятото. Миризмата и вкуса му са типични и за други глосове на Avon и не мога да ги определя, но не са дразнещи по никакъв начин.

2. TianDe Lipgloss 37 

This lip gloss was a present to a really beautiful eye shadow palette by TianDe. It has really sweet scent and taste. It feels a bit sticky but I really love the gorgeous golden shimmer it has. If you put 2 or 3 coats of it   becomes really pigmented. 

Този гланц беше подарък с една много красива палитра със сенки на TianDe. Има много сладка миризма и вкус. Малко е лепкав, но много харесвам златните блестящи частици в него. Ако сложиш 2-3 слоя става наистина много пигментиран. 

3. Oriflame Pure Colour Warm Fuchsia Please excuse my typo on the first photo. I really wanted to try a plum color lipstick. But it's really hard to choose from a magazine and this lipstick was not what I expected. But I wasn't very disappointed because I loved the color immediately! I think it's a really good lipstick for winter and I've even been wearing at school a lot because it's somehow not as eye catching as rest of my lipsticks. The lipstick itself has really tiny shimmer in it but I never noticed it on my lips. It's really soft and moisturizing although it doesn't last very long. It lasts around 2 hours without eating or drinking. The only problem I have with it is that it's way too soft and it's moving when I apply it. I have to be very careful so it won't break.

Извинете грешката на първата снимка. Много исках да си купя червило в сливов цвят. Но е много трудно да избираш от каталог и това червило не беше каквото очаквах. Но не бях много разочарована, защото цвета ми допадна веднага. Мисля че е много приятно червило за зимата и дори често го нося на училище, защото не е толкова очеизваждащо като останалите ми червила. Самото червило има миниятюрни брокатени частици, но на устните ми не се забелязват. Много е меко и хидратиращо, но не издържа особено дълго - около два часа без да се храня или да пия нещо. Единственият проблем, който имам е, че е прекалено меко и се мърда докато го нанасям. Трябва да съм много внимателна, за да не го счупя.

4. Inglot Lipstick 906 


This is one of my newest lipsticks but it quickly turned into a favorite. At first I really wanted to buy the original Viva Glam Nicki by MAC but my boyfriend convinced me I don't need such an expensive lipstick and I can buy few cheaper ones that look the same way. I decided to listen to him and we went to Inglot so I can check lipsticks there. This was the first color that caught my eye and I decided I must have it. On top of that I actually thought Inglot lipsticks's price was much higher (I regret now I didn't buy at least one more). I think this color can be found only in Polish Inglot because I didn't see it in their US site. It's very pigmented and it lasts at least 3 hours on my lips. I think this will be my most worn lipstick for summer 2013. 

Това е едно от най-новите ми червила, но бързо ми стана любимо. В началото много исках да купя оригиналното червило Viva Glam Nicki от MAC, но приятелят ми ме убеди, че не ми трябва толкова скъпо червило и, че мога да си купя няколко по-евтини, които да изглеждат по същия начин. Реших да го послушам и се отправихме към Inglot, за да разгледам червилата там. Това беше първото, което ми хвана окото и реших, че трябва да го имам! На всичкото отгоре си мислех, че цените на  червилата в Inglot са много по-високи (И сега съжалявам, че не си купих поне още едно) Мисля, че този цвят се предлага само от полския Inglot, защото не го видях в американския сайт. Силно пигментирано е издържа поне 3 часа на моите устни. Мисля че това ще бъде най-носеното червило за пролет 2013. 

5. Rimmel Lasting finish by Kate Moss 16 


One more lipstick I bought in Poland. I needed a peachy everyday lipstick and I was looking at Kate Moss' lipstick series for Rimmel for quite a long time so I decided to try them. It has a really natural peachy flavor that I loved! I loved it so much this week I bought one more lipstick from Kate series and I discovered they all have different smell and taste. But I tend to wear darker colors in winter so I will probably use this much more often in spring and summer. 

Още едно червило, което си купих от Полша. Имах нужда от прасковено червило подходящо за ежедневието и от доста време се заглеждах по серията на Кейт Мос за Rimmel, затова реших да ги пробвам. Има много естествен прасковен вкус, който обожавам! Толкова много ми хареса, че тази седмица си взех още едно червило от същата серия и открих, че всички имат различен вкус и мирис. Но обикновено нося по-тъмни червила през зимата и затова предполагам, че ще го ползвам много по-често през пролетта и лятото. 

6. Yves Rocher Sheer & Shine lipstick №3 Gelée cerise This is just an absolute favorite! It feels so creamy on the lips and it's actually quite pigmented for that type of lipstick. It also has an amazing smell and taste of cherry. I've been wearing this almost constantly and as soon as I go to Yves Rocher again I will buy one more from these. As you can see from the photo it also has shimmer in it. 

Това червило ми е просто пълен фаворит! Усеща се толкова кремообразно на устните и всъщност е доста пигментирано за този тип червило. Има наистина невероятен вкус и миризма на череша. Нося го почти постоянно и веднага щом отново се докопам до Yves Rocher ще се сдобия с още от тези. Както се вижда от снимката има и брокатени частици. 


7. Oriflame Pure Colour Pink CoralThis is the lipstick I wore most often for the past year. It's really creamy and it's not drying my lips. It has really nice smell and I was often wearing no make up but this lipstick. 

Това е червилото, което носех най-много през изминалата година. Кремообразно е и не изсушава устните. Има много приятна миризма и често не слагах никакъв грим освен това червило. 

8. Avon Lipstick Red 2000 This is a lipstick I wear only in winter. It's very very very pigmented and it's drying my lips so always put lip balm first. It's a typical classic red lipstick and immediately draws attention to your lips and many times people ask me what kind of lipstick I am wearing. It lasts really long - up to 4-5 hours. It's really hard to remove and you must be very careful with your clothes (especially scarves!!) What I dislike about it is that it's really hard to be applied (which reminds me I must buy a decent lipstick brush). It also requires wearing lip pencil because it can smudge. 

Това червило нося само през зимата. Много силно пигментирано е изсушава устните, затова винаги трябва първо да сложа балсам за устни. Типично класическо червено червило е и веднага привлича вниманието върху устните и много пъти са ме питали какво червило нося. Издържа много дълго - до 4-5 часа. Много трудно се сваля и трябва много да се внимава с дрехите (особено с шалове!!) Това, което не ми харесва е, че е много трудно да се нанесе (което ми напомня, че трябва да си купя една хубава четка за червило). Трябва да се носи с молив, защото може да се разтече. 

9. Essence XXXL Shine #18 Sparkling PapayaThis is my most favorite lip gloss. It's very shiny, doesn't feel sticky and it smells like papaya. It is not really long lasting though. 

Това е любимият ми гланц за устни. Много е блестящ, не е лепкав и мирише на папая. Но не е особено дълготраен. 

10. Etude House Magic Tint Balm #2 Magic pink According to Etude House this should be a balm though for me it's a bit more like a gloss. It smells amazingly tasty like cherries. It doesn't last long but I don't mind reapplying it. What I dislike though is that I must apply it with my finger. 

Според Etude House това трябва да е балсам, въпреки че според мен си е точно гланц за устни. Мирише страхотно на черещи! Не издържа дълго, но не ми пречи да го сложа отново. Това, което не ми харесва обаче е, че трябва да се нанася с пръст. I am a real lip products addict and I think you can never have enough lipsticks and lip glosses (lip balms too actually but I'll make another post for my favorite lip balms). What are your favorite lip products? 

Аз съм истинска маниачка на тема продукти за устни и мисля, че никога не може да имаш достатъчно червила и глосове (балсами също, но ще направя друга публикация за любимите ми  балсами за устни). Кои са вашите любими червила и глосове? 


Saturday, January 12, 2013

REVIEW: Skin79 Lovely Girl BB cream

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

I want to make a review of this product for quite a long time  but my laziness always kills my desire to do anything. This is the second BB cream I tried. I've been using it for 4 months and since I bought it my foundation is simply collecting dust. (Haha, not really cause I keep it in a box) BB creams are supposed to multifunctional products and they are great choice for lazy people like me. Actually BB cream is abbreviation of Blemish Balm cream. I wanted to try BB creams because generally they are much lighter as texture than foundation and since I don't have skin with severe imperfection I am looking for a product that will even my skin tone and make me look less tired. The "magical" functions most BB provide are: moisturizing, whitening, brightening, UVA and UVB protection, anti-wrinkle benefits. Another reason I wanted to try BB creams was that most of them are for people with light skin. For unknown for me reasons most of the importers of cosmetics in Bulgaria choose not to import the lightest colors which makes it extremely hard for me to find any foundation that is not 2-3 shades darker than it should be for my skin. On the other hand I believe the standard BB shades match my skin tone pretty well. Another plus is that the BB cream looks much more natural than most foundations. Especially when compared to foundations from the same price range.

Исках да направя ревю на този продукт от доста време, но мързеливостта ми всеки път побеждава желанието да направя каквото и да било. Това е вторият BB крем, който ползвам. Използвам го вече 4 месеца и от тогава фон дьо тенът ми си събира прах. (Държа го в кутия всъщност, но няма значение). ББ кремовете са мултифункционални продукти и са добър избор за мързеливи хора като мен. Всъщност BB крем е абревиатура на Blemish Balm, което пък според мен би се превело като балсам за недодастатъци. Исках да пробвам BB крем, защото по принцип те са много по-леки като текстура от фон дьо тените (как се членува тази дума?) и тъй като нямам проблемна кожа със сериозни несъвършенства си търся продукт, който ще изравни тена ми и ще ми прави по-малко уморена. "Магическите" функции, които BB кремовете осигуряват са: избелване, освежаване, защита от UVA и UVB лъчите, подобрение на бръчките. Друга причина поради която исках да пробвам BB крем е, че повечето от тях са за момичета със светла кожа. Поради незнайни причини повечето вносители на козметика в България избират да не внесат най-стветлите цветове, което пък прави намирането на фон дьо тен, който да не е 2-3 тона по-тъмен от щожата ми, изключително сложно От друга страна, мисля че цветовете на стандартните BB кремове пасват на кожата ми доста добре. Друг плюс е, че BB кремовете изглеждат много по-естествени от повечето фон дьо тени. Особено когато сравняваме фон дьо тени от същия ценови клас.

The reason I chose to buy exactly this BB cream was that it was recommended for young skin and it didn't have any anti-age and anti-wrinkle functions.

Причината, за да избера точно този BB крем беше, ме е препоръчван за млада кожа и няма никакви анти-ейдж и противобръчкови функции.
Here's how the BB cream looks. I was surprised that it had a short description in English. I am sorry that I threw away the original box with ingredients.

Ето как изгрежда BB кремът. Изненадана бях, че има кратко описание на английски. Съжалявам, че отдавна изхвърлих оригиналната кутия със съставките.


The BB cream in my hand. I was surprised it was this big actually. It says it's 50 gr but I have no idea how much ml is that. 

BB кремът в ръката ми. Бях изненадана колко е голям. Пише, че е 50 гр, но нямам идея в ml това колко е.


The texture is not too watery. Being used to my extremely watery foundation on the beginning I found it kinda thick and oily. But now that I am used to the BB cream texture I actually think it's rather creamy. 

Текстурата не е твърде водниста. След като бях свикнало на много воднистата текстура на фон дьо тена ми, в началото ми се струваш някак тежка и мазна. Но след като свикнах с текстурата на BB крема вече мисля, че е по-скоро кремообразна. It blends really easily on the skin and actually really low amount of it is needed to cover your whole face. 

Много лесно се прелива с кожата и е необходимо много малко количество, за да се покрие цялото лице. 

Bare skin 

With Skin79 Lovely Girl BB cream. 

As you can see it blends perfectly and you can barely say it's there. The only more visible change is that it covered really well my dark circles. If you look more carefully though you will notice that the skin looks somehow brighter and more radiant.

Както виждате прелива се идеално с кожата и е много трудно забележим. Единствета по-видима промяна е, че сенките под очите ми са прикрити. Но ако се загледате по-внимателно ще забележите, че когата изглежда някак си по-озарена и сияйна.


Please excuse my sleepy face. The photo was made 30 minutes after I woke up. Again you can see how the skin has that healthy glow. As for the finish I was a bit disappointed because I expected a matte finish but this BB has semi-matte. But I always set it with powder so it's not something that will make me stop using this BB cream. Also this BB cream doesn't provide any UVA or UVB protection so it's not recommended for the summer but it on the other hand it looks great on photos and there is no ghost effect. Before I used it without any primer but after going to Poland and facing the "extreme" temperature there I started putting a moisturizing cream first. The BB cream is not very long lasting but when set with powder it lasts at least 6-7 hours because after coming back from school usually I can still see it.  

Извенете заспалата ми физиономия. Снимката е правена 30 минути след като се събудих. Отново се забелязва как кожата има онзи здравословен блясък. Колкото до завършека, бях малко разочарована, защото очаквах матов завършек, а този има полу-матов. Но аз винаги го фиксирам с пудра, така че това не е нещо, което би ме отказало от употребата на BB крема. Също така, този BB крем не дава никаква защита срещу UVA и UVB лъчения, затова и не е препоръчван за употреба през лятото. Но от друга страна изглежда страхотно на стимки и няма опасност от ефекта духче. Преди го нанасях без никаква основа, но след като отидох в Полша и се сблъсках с "екстремните" температури там вече слагам овлажняващ крем преди това. Този BB крем не е особено дълготраен, но след като го фиксирам с пудра издържа пове 6-7 часа, защото след като се върна от училище обикновено още си е там. 


What I like: 
* Shade is light enough for me
* Gives really natural finish 
* Makes skin look bright and healthy 
* Protects skin from harmful conditions (coldness, pollution in town) 
* Low amount of product needed to cover my whole face
* Low price for this amount of product (less than $8)
* Smell is really discreet 
* Description of the product in English
* No ghost effect on photos
* Suitable for young skin 

What I dislike: 
* Not available locally
* Finish is not matte
* No UVA and UVB protection 
* Not travel friendly (once it got spilled in my suitcase)
* Not very long lasting 


All in all:  4.5/5


Какво ми харесва:  
* Цветът е достатъчно светъл за мен
* Придава много естествен завършек 
* Прави кожата да изглежда озарена и здрава
* Защитава кожата от вредни условия (студ, градски замърсявания)
* Малко количество продукт е необходимо да покрия цялото си лице
* Ниска цена за това количество продукт (по-малко от 8 долара, около 12 лева)
* Дискретна миризма
* Описание на продукта на английски
* Няма ефект духче на снимките 
* Подходящ за млада кожа 

Какво не ми харесва: 
* Не се предлага в България/Европа
* Завършекът не е матов
* Няма защита срещу UVA и UVB лъчения 
* Не е удобен за пътуване (веднъж се разля в куфара ми)
* Не е много дълготраен

Обща оценка: 4.5/5

Friday, January 11, 2013

REVIEW: Etude House Proof 10 Eye Primer

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same. 

I've been using this eye primer for about 3 months already and I am extremely happy with it. This is the first eye primer I bought but it works great for me.

Използвам тази база за сенки вече около 3 месеца и съм изключително доволна. Това е първата паза, която си купих и при мен се получава чудесно.As always the packaging of Etude House is adorable! 

Както винаги опаковките на Etude House са невероятни! 


The primer on my hand. It's beige and it feels slightly oily in the beginning but that feeling lasts only few minutes. 

Базата върху ръката ми. Цветът ѝ е бежов и в началото се усеща леко мазна, но след няколко минути вече не се усеща. 
Up- eye shadows with primer, Down - eye shadows with primer. 
Upper photo was taken with flash, Lower was without. 


Горе - сенки с база, долу - сенки без база
Горната снимка е снимана със светкавица, долната без.

What I love about this product is that it makes eye shadows stand out. The primer is water resistant which is really important for me because I wear contact lenses daily and it often happens that my eyes get teary. What's more this eye primer lasts really long! Many times I had ro wear makeup for 10 to 12 hours. With this eye primer the eye shadows always look like I just applied them. Sometimes when I go back from school I would take a nap and after I wake up my eye shadows and eye liner would still look great! I was wearing this primer when I was traveling from Bulgaria to Poland. My trip was over 30 hours and even after this long my eye shadows were still there and my eye liner wasn't severely smudged. This is a great product and I am totally recommending it to everyone! I got this for less than 7$ and I haven't even used half the product yet.

Това, което ми харесва в този продукт е, че кара сенките да изпъкват. Базата е водоустойчива, което е много важно за мен, защото ежедневно нося контактни лещи и често ми се случва да ми се насълзят очите. Още повече, базата издържа наистина дълго! Много пъти ми се е налагало да нося грим за 10-12 часа. С тази база сенките винаги изглеждат все едно току що съм ги нанесла. Понякога когато се върна от училище си подремвам и след като се събудя сенките и очната линия все още изглеждат страхотно! Бях с тази база по време на пътуването ми от България до Полша. Цялото пътуване беше повече от 30 часа и дори след толкова време сенките все още си стояха, а очната линия не се бе размазала непоправимо. Това е един страхотен продукт и с 2 ръце го препоръчвам на всички! Купих го за по малко от 7 долара (около 10 лева) и все още не съм използвала дори половината.What I like: 
* Small and travel friendly packaging
* Really easy to apply 
* Decent amount of product
* Price is not too high
* Water resistant
* No smell 
* It makes eye shadows more vivid
* While using it eye shadows and eye liner last more than 10 hours 
* No smudging  

What I dislike: 
* Nothing 

All in all I:  5/5. 


Какво ми харесва:  
* Малка и удобна за пренасяне опаковка 
* Много лесно се нанася
* Прилично коричество продукт
* Цената не е прекалено висока
* Водоустоийчива
* Без миризма
* Прави сенките по-ярки
* С тази база сенките и очната линия издържат над 10 часа 
* Не се размазва 

Какво не ми харесва: 
* Нищо 

Обща оценка: 5/5