Friday, January 11, 2013

REVIEW: Etude House Proof 10 Eye Primer

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same. 

I've been using this eye primer for about 3 months already and I am extremely happy with it. This is the first eye primer I bought but it works great for me.

Използвам тази база за сенки вече около 3 месеца и съм изключително доволна. Това е първата паза, която си купих и при мен се получава чудесно.As always the packaging of Etude House is adorable! 

Както винаги опаковките на Etude House са невероятни! 


The primer on my hand. It's beige and it feels slightly oily in the beginning but that feeling lasts only few minutes. 

Базата върху ръката ми. Цветът ѝ е бежов и в началото се усеща леко мазна, но след няколко минути вече не се усеща. 
Up- eye shadows with primer, Down - eye shadows with primer. 
Upper photo was taken with flash, Lower was without. 


Горе - сенки с база, долу - сенки без база
Горната снимка е снимана със светкавица, долната без.

What I love about this product is that it makes eye shadows stand out. The primer is water resistant which is really important for me because I wear contact lenses daily and it often happens that my eyes get teary. What's more this eye primer lasts really long! Many times I had ro wear makeup for 10 to 12 hours. With this eye primer the eye shadows always look like I just applied them. Sometimes when I go back from school I would take a nap and after I wake up my eye shadows and eye liner would still look great! I was wearing this primer when I was traveling from Bulgaria to Poland. My trip was over 30 hours and even after this long my eye shadows were still there and my eye liner wasn't severely smudged. This is a great product and I am totally recommending it to everyone! I got this for less than 7$ and I haven't even used half the product yet.

Това, което ми харесва в този продукт е, че кара сенките да изпъкват. Базата е водоустойчива, което е много важно за мен, защото ежедневно нося контактни лещи и често ми се случва да ми се насълзят очите. Още повече, базата издържа наистина дълго! Много пъти ми се е налагало да нося грим за 10-12 часа. С тази база сенките винаги изглеждат все едно току що съм ги нанесла. Понякога когато се върна от училище си подремвам и след като се събудя сенките и очната линия все още изглеждат страхотно! Бях с тази база по време на пътуването ми от България до Полша. Цялото пътуване беше повече от 30 часа и дори след толкова време сенките все още си стояха, а очната линия не се бе размазала непоправимо. Това е един страхотен продукт и с 2 ръце го препоръчвам на всички! Купих го за по малко от 7 долара (около 10 лева) и все още не съм използвала дори половината.What I like: 
* Small and travel friendly packaging
* Really easy to apply 
* Decent amount of product
* Price is not too high
* Water resistant
* No smell 
* It makes eye shadows more vivid
* While using it eye shadows and eye liner last more than 10 hours 
* No smudging  

What I dislike: 
* Nothing 

All in all I:  5/5. 


Какво ми харесва:  
* Малка и удобна за пренасяне опаковка 
* Много лесно се нанася
* Прилично коричество продукт
* Цената не е прекалено висока
* Водоустоийчива
* Без миризма
* Прави сенките по-ярки
* С тази база сенките и очната линия издържат над 10 часа 
* Не се размазва 

Какво не ми харесва: 
* Нищо 

Обща оценка: 5/5

2 comments:

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^