Sunday, September 27, 2015

FAVES: Summer 2015 Favorites (very late :<)

Yes, it's the end September and it took me a while to prepare this post but well, I hope you are still curious to see my summer favorites this year. This time I decided to include non-beauty favorites too. I took all photos at the beginning of this month.  Да, вече е края на септември и ми отне доста време да подготвя тази публикация, надявам се все още да сте любопитни да видите летните ми любимци за тази година. Този път реших да включа и некозметични любимци. Снимките са правени в началото на месеца.
BEAUTY: 

The Body Shop Papaya Shower Gel
I did a separate review for this shower gel and I rarely feel compelled to review shower gels, so I like it a lot. It's really fresh and energizing smell, although I think I will "retire" it for couple of months now that it's colder.

Nectar of Nature Ultra Mild 24-Hour Deodorant #Papaya
Of course to match the shower gel, I have one of my favorite aluminum salts free deodorant. This smells quite amazing actually, if you see it I recommend it with both hands.

Balea Body Lotion Tropical Sunshine
I picked up this lotion in Bulgaria this summer and I have almost used it up. It smells so so good like mango, the texture is somehow watery so it provides light hydration suitable for the hot months. It costs less than $2 while the ingredients are pretty decent.


Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50
I have the photos for the review in drafts but I am not sure it will appear soon. This sunscreen is absolutely perfectly formulated, it's really light and easy to blend while it doesn't leave greasy annoying layer on the of the skin. It smells like luxurious perfume and I am definitely going to repurchase it. It's also quite hydrating on the skin.

Yves Rocher Lash Curler Effect Mascara
That's my new favorite mascara. It gives lovely volume and it holds my curl all day long. It doesn't budge all day even if spray my face with mists constantly during the summer.

Yves Rocher Gloss Rose Leger
I rarely fall in love with a gloss but here's one I adore so I much I used half of it for 3 months. It's very subtle everyday pink, quite pigmented and moisturizing without being sticky. And it tastes like cupcakes, yum!


Bioré UV Aqua Rich Watery Essence
I have review for this amazing sunscreen. It's extremely light, it leaves no cast, it doesn't make my face oily nor it ruins my makeup. It's not Japan's best sunscreen for no reason.


The Body Shop Dreams Unlimited Sun Fresh EDT
This isn't exactly a super favorite perfume but it was a thing I wanted to use up this year and currently it's in the empties bag. It has really strong melon note, unfortunately this doesn't last longer than an hour. I don't regret buying it however I am not so impressed. 
КОЗМЕТИКА: 

The Body Shop Papaya Shower Gel
Направих отделно ревю за този душ гел, а рядко чувствам нуждата да пиша за душ гелове, така че много ми харесва. Много свеж и енергизиращ аромат, въпреки че май ще го "пенсионирам" за няколко месеца докато е хладно.

Nectar of Nature Ultra Mild 24-Hour Deodorant #Papaya
Разбира се, за да си подхожда с душ гела си имам и един от любимите дезодоранти без алуминий. Този ухае прекрасно и ако попаднете на него ви го препоръчвам силно!

Balea Body Lotion Tropical Sunshine
Грабнах този лосион в България това лято и почти го изхабих. Ухае много приятно на манго, а текстурата е леко водниста и предлага лека хидратация подходяща за горещите месеци. Цената е някъде около 3 лева, а съставките са много прилични.

Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50
Имам снимки за ревюто в чернови, но не съм сигурна, че ще се появи скоро. Този слънцезащитен спрей е перфектно формулиран, много нежен и лесен за нанасяне и не оставя мазен досаден слой върху кожата. Ухае на луксозен парфюм и със сигурносг ще си го купя отново. Също е доста хидратиращ.

Yves Rocher Lash Curler Effect Mascara
Това е новата ми любима спирала. Придава чудесен обем и държи извивката цял ден. Не мърда изобщо, въпреки че си пръскам лицето със спрей постоянно през лятото.

Yves Rocher Gloss Rose Leger
Рядко се влюбвам в глос, но ето един, който толкова много харесвам, че го изразходвах на половина за 3 месеца. Много нежно ежедневно розово, което е доста пигментирано и подхранващо без да е лепкаво. И има вкус на кексчета!

Bioré UV Aqua Rich Watery Essence
Имам ревю за този невероятен слънцезащитен крем. Много е лек, не оставя отенък и не прави лицето ми мазно, нито пък ми съсипва грима. Не е най-добрият слънцезащитен крем в Япония без причина.

The Body Shop Dreams Unlimited Sun Fresh EDT
Това не е точно най-любимият ми парфюм, но беше продукт, който исках да изразходвам тази година и в момента е в торбата с празни опаковки. Има много силна пъпешова нотка и за съжаление не се задържа повече от час. Не съжалявам, че го купих, но не съм впечатлена.
BOOKS:
My job allowed me to read lots of books this summer so I used my Kindle to the maximum.

Sergei Lukyanenko - Last Watch 
This book is the fourth one of the Night Watch series by Lukyanenko. I really love these series, there is one more book that I can't currently find online but I will keep looking. The books are written from the point of view of Anton Gorodetsky, a Light Magician. The characters with various supernatural abilities are called Others. The two main groups are the Night Watch where the Light Others work and the Day Watch where the Dark Others work. All books are essentially about the balance between the the Light and Dark but actually neither of the Others are just good or evil. If you are into innovative fantasies, you should definitely read these books! 
КНИГИ:
Работата ми ми позволи да прочета доста книги това лято и използвах Kindle-а сериозно.

Сергей Лукяненко - Последен Патрул
Тази книга е четвъртата от серията Нощен Патрул на Лукяненко. Много харесвам тази серия, има още една книга, която в момента не успявам да намеря отлайн, но ще продължавам да търся. Книгите са написани от гледната точна на Антон Городецки, Светъл Маг. Героите с различни свръхестествени сили са наречени Различни. Двете основни групи са Нощният пратрул, където работят Светлите Различни и Дневният Патрул където работят Тъмните Различни. Всички книги са за баланса между Светлината и Мрака, но всъщност нито един от Различните не е само добър или лош.  Ако си падате по иновативните фентъзита, определено трябва да ги прочетете! 
Arthur Conan Doyle - The Lost World 
I was planning to read this classic for years and I finally found the time to do so. I am a bit sad, it is quite different than The Lost World TV series which I absolutely loved as child. Nevertheless still a good book I recommend it. 
Артър Конън Дойл - Изгубеният Свят 
Планирах да прочета тази класика от години и най-накрая намерих времето да го направя. Малко ми е тъжно, че е по-различна от сериала The Lost World, който много харесвах като малка. Така или иначе е страхотна книга, която препоръчвам. 
Paul Doherty - The Slayers Of Seth
People who know me personally are aware that I am crazy about everything Ancient Egypt related. This is how I discovered Paul Doherty. The Slayers of Seth is the fourth book of the Egyptian Mysteries series which are loosely based on the Robert van Gulik's Chinese Mysteries that I love a lot as well. The books are about a judge in Ancient Egypt (similar to Judge Dee) called Amerotke helping the pharaoh Hatusu (Hatshepsut). Hatshepsut is one of my most favorite historical figures ever, she was the only woman to ever become a pharaoh and she was a brilliant ruler. The books are so well written I almost don't want to read the rest because I don't want them to end. I have plenty of other books by Doherty in my to read list since I enjoyed a lot his writing style.  
Пол Дохърти - Убийците на Сет
Хората, които ме познават знаят, че съм луда по всичко свързано с Древен Египет. Така и открих Пол Дохърти. Убийците на Сет е четвъртата книга от серията Египетски Мистерии, която са леко базирани на Китайските Мистерии на Роберт Ван Хюлик, които аз много харесвам. Книгите са за съдия в Древен Египет (подобно на Съдията Ди) наречен Амеротке, който помага на фараона Хатусу (Хатшепсут). Хатшепсут е една от любимите ми исторически фигури, единствената жена, която става фараон и страхотен владетел. Книгите са толкова добре написани, че не искам да прочета останалите, защото не искам да свършат. Тъй като много ми допадна стила на писане, имам още доста книги на Дохърти, които ме чакат да ги прочета. 
SNACKS:

Auchan Bio Rice Cake Dark Chocolate 
I had two periods, one when I ate crappy junk food when I was out and then when I wasn't eating anything at all even when I spent all outside. I decided this has to stop this summer and I will spend more but have healthy snacks when I am not home and I can't have proper meal. I picked this chocolate rice cake on a whim and I ended up loving it so much! I don't really like chocolate but dark chocolate I find tolerable, together with the rice cake however it tastes really good. When I am having "I need to eat something so I won't faint" moment I have two of these, and they actually do help for both making me feel full for 1-2 hours and making me feel a lot more energized. 
ХРАНА:

Auchan Bio Оризовка с Черен Шоколад
Имах два периода, един когато ядях отвратителна вредна храна когато бях навън и втори когато не хапвах абсолютно нищо. Реших, че това спира това лято и ще похарча малко повече, но ще се запася със здравословни гризинки когато не съм вкъщи и не мога да си приготвя здравословно меню. Избрах си шоколодавите оризовки съвсем наслуки, но много ми харесаха! Не си падам много по шоколода, черният го толерирам, нищо че не ми е любим, обаче с оризовката всъщност е много вкусно. Когато имам "Трябва да хапна нещо преди да припадна" момент хапвам две от тези и всъщност много помагат да ме държат сита за 1-2 часа, както и да ми дадат малко повече енергия. 

DRINKS:

Dolce Gusto Piccolo Coffee Machine
I did a whole post for my new coffee machine, long story short I adore it, I use it almost everyday. So far my favorite "coffees" (since I don't actually drink pure coffee) are the Ricoré and the Latte Macchiato Vanilla. The Chai Tea Latte is my most favorite of all.
НАПИТКИ:

Dolce Gusto Piccolo Coffee Machine
Направих цяла публикация за новата ми машина за кафе, накратко обожавам и я ползвам почти всеки ден. Засега любимите ми "кафета" (тъй като всъщност не пия чисто кафе) са Ricoré и Лате Макиато Ванилия. Chai Tea Latte ми е най-любимото от всички. 
Hema Moroccan Mint Tea
Yes I am on of these people who has tea even during the summer. One of my most favorite ones recently is the Moroccan Mint Tea by Hema. The small boxes by Hema are of extremely good quality and they only cost a 1€.

Terre D'Oc Genmaicha Green Tea
This tea became my favorite because it has really subtle taste, the roasted rice gives a pleasant mild note. A excellent green tea for the summer or the afternoons. 
Hema Moroccan Mint Tea
Да аз съм един от тези хора, които пият чай дори през лятото. Един от най-любимите ми напоследък е чаят с Мароканска Мента (= дива мента, гьозум, джоджен) на Hema. Малките кутии чай на Hema са със страхотно качество и са само 1€.

Terre D'Oc Genmaicha Green Tea
Този чай ми стана любим, защото има много ненатрапчив вкус, а печеният ориз придава една приятна мека нотка. Чудесен зелен чай за лятото или следобедите. 
Auchan Bio Almond Milk 
Lately I've been obsessing over almond milk. I am a food tester and once I was given different types of almond milk. I never had almond milk before and I was curious to try it. My previous experience with soy milk was terrible because all types I tried were downright disgusting so I was kinda sceptical. There was one type I absolutely loved but of course when we test the food/drinks they are not allowed to give out the brand. I went to Auchan and I picked this one hoping it will be the one I liked the most. I believe it's the case or if not it's really similar. I love this milk, it has a very particular taste and probably not everyone will like it. Currently I am testing the oat milk. 
Auchan Bio Бадемово Мляко 
Напоследък се влюбих в бадемовото мляко. Тествам храни и веднъж ми дадоха различни видове бадемово мляко. Никога не бях пила бадемово мляко преди и бях много любопитна да го опитам. Предишният ми опит с различни видове соево мляко беше лош, защото всичките бяха отвратителни на вкус, та бях малко скептична. Имаше един вид, който страшно много ми хареса, но разбира се нямат право да ни кажат марките на храната или напитките, които тестваме. Насочих се към Auchan и реших да взема това, надявайки се да е същото, което ми хареса. Мисля, че е точно то, но ако не е така е много подобно. Много ми хареса това мляко, има един особен вкус и сигурно не на всички ще им хареса. В момента съм в процес на тестване на овесено млляко. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^