Thursday, May 8, 2014

REVIEW: Avène Réflexe

This review is in my draft literally for ages and it's time to finish it up! 

Avène Réflexe is probably one of the most reviewed sunscreens in the blog society. I got it last summer but I still haven't finished it up. Most of the ingredients score as very safe on CosDNA though I have certain doubts, the chemical filter gives me an allergy. The packaging is super practical, you can put it inside your purse without a problem. Though it only contains 30 ml of product. Réflexe offers SPF 50+ as well as UVA filters. It all sounds really good if it wasn't the terrible allergy this cream gave me. You can see on the photos below, some of the pimples I got on my face the next day after my first use. It took me 2-3 weeks to heal my skin completely. Needless to say the sunscreen didn't get anywhere near my face from that moment. But I used it on my neck and chest area since last summer and I had no problems until recently when I got that same allergy on my neck and again it took me 3 weeks to get rid of the pimples. I am certain it's Réflexe's fault because it's the only product I use in that area. I don't understand why I used it for so long and it was completely fine but then suddenly I got a reaction again. 


In my opinion, it's not a bad sunscreen, it doesn't leave sticky feeling or white cast. I can't say I recommend it because this is one of the very products (I probably found 2 or 3) that give me such a terrible allergy. I am a bit disappointed because everyone seemed to be super happy with it but it's not my sunscreen. Most people liked it, so if you are willing to try it, you should definitely at least get a sample. I think I might be allergic towards the chemical filter because I got a similar (though not that serious) reaction from a La Roche-Posay sunscreen. 


What I like: 
* Convenient packaging 
* Doesn't leave with cast 
* It's not sticky 
* High sun protection 

What I don't like: 
* Pricey (around $16) 
* Low amount of product (30 ml) 
* Gave me an allergy 

All in all: 1,5/5Това ревю е в черновите ми буквално от векове и време да го завърша!

Avène Réflexe е сигурно един от най-описваните слънцезащитни кремове в блогърското общество. Аз го получих миналото лято, но все още не съм го свършила.  Повечето съставки са много безопасни според CosDNA, но имам известни съмнения, че химичният филтър ми предизвиква алергия. Опаковката е много практично, без проблем се побира в дамска чанта. Но все пак съдържа само 30 мл продукт. Réflexe предлага SPF50+ както и UVA филтри. Всичко звучи много хубаво, ако не беше ужасната алергия, която този крем ми докара. На снимките по-долу се виждат някои от пъпките, които ми се появиха на следващия ден след първата употреба. Отне ми 2-3 седмици за излекувам кожата си напълно. Предполагам, няма нужда да споменавам, че този слънцезащитен крем повече не доближи лицето ми от този момент нататък. Но го използвах върху врата и деколтето от миналото лято и доскоро нямах проблеми, преди да получа отново същата алергия на врата и ми отне 3 седмици да се отърва от пъпките. Сигурна съм, че е вината е точно на Réflexe, защото единственият продукт, който ползвам в тази зона. Не разбирам обаче, защото го ползвах толкова дълго и всичко беше наред и изведнъж отново получих реакция. 


Моето мнение е, че не е лош слънцезащитен крем, не лепне и не оставя бял отенък. Не мога да кажа, че го препоръчвам, защото все пак е един от много малкото продукти (намерила съм сигурно 2 или 3), които ми докарват толкова ужасна алергия. Леко разочарована съм, защото изглежда всички останали са супер доволни, но явно не е моят слънцезащитен крем. Повечето хора го харесват, но ако искате да го пробвате, със сигурност си вземете мостра преди да го купите. Възможно е да съм алергична към химичния филтър, защото получих подобна (но не толкова сериозна) реакция от слънцезащитен крем на La Roche-Posay. 


Какво ми харесва 
* Удобна опаковка 
* Не оставя бял отенък 
* Не е лепкав
* Висока слънцезащита 

Какво не ми харесва:
* Скъпичък (около 27 лева)
* Малко количество продукт (30 мл) 
* Предизвика ми алергия

Обща оценка: 1,5/5

1 comment:

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^