Tuesday, February 5, 2013

REVIEW: Golden Rose Kajal Stick & Sexy Black Mascara

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

Golden Rose sent free products for reviews to all beauty bloggers in Bulgaria. I was really excited to get my package last Thursday! The products they chose for us are kajal stick in Midnight black and Sexy Black mascara. Please note that this is my personal opinion and Golden Rose did not pay me to write this review or influenced me in any kind of way.

Golden Rose изпратиха безплатни продукти за ревюта на всички бюти блогърки в България. С нетърпение очаквах моя пакет миналия четвъртък! Продуктите, които те са избрали за нас са каял стик в Midnight black и спиралата Sexy Black. Моля отбележете, че това е моето лично мнение и Golden Rose не са ми платили за това ревю и мнението ми не е повлияно от тях.First product I will present you is the kajal stick. It is known to be the secret of Oriental women. It can be used for smokey eyes make up, as an eyeliner, as a pencil for the water line. The packaging is really cute and small. Though, there's no chance that it will open in your purse, the kajal inside is quite unstable and you have to be very careful cause I even dropped it on the floor once. But Golden Rose definitely get a point for innovative packaging. I don't know why but the packaging looks like a tiny firework to me. It's adorable! 

Първият продукт, който ще ви представя е каял стика. Това е тайната на жените от Ориента. Може да се използва за опушен грим, като очна линия, като молив във водната линия. Опаковката е много мъничка и сладуреста. Въпреки че няма шанс да се отвори в чантата, самият каял вътре е много нестабилен и трябва да се внимава, защото аз дори го изпуснах на пода веднъж. Но Golden Rose определено получават точка за иновативна гилза. Не знам защо, но на мен ми прилича на малък фойеверк. Страхотна е! 

The tricky part is the way of applying. I knew there was a secret and I am very grateful to the girl who shared it with me. It is actually not used the way we use regular eye pencils and eyeliners because this way it will get blunt quickly. It is applied edgeways. The kajal is really soft and it feels like butter on the skin. When applied on the water line, it lasts around 2 hours for me. It's really easy to smudge it which makes it great for smokey eyes. One thing I truly dislike is the smell. It's too strong and it smells like smoke to me. 

По-трудната част е нанасянето. Знаех си, че има тайна и съм много благодарна на момичето, което ми я сподели. Всъщност не се използва по начина, по който използваме обикновените моливи за очи и очни линии, защото ще се изтъпи бързо. Нанася се настрани. Каялът е много мек и се усеща като масло върху кожата. Поставен на водната линия издържа около 2 часа при мен. Много лесно се размазна, което го прави добър избор за опушен грим. Това, което обаче наистина не ми харесва е миризмата. Твърде силна е за мен и ми мирише на дим. 


 What surprised me though is the fact that the kajal is water-resistant and if you don't smudge it I don't think you would have a problem with panda eyes on rainy days.

Това, което ме изненада обаче е, че каялът е водоустойчив и ако не си търкате очите, не мисля че ли имало проблеми дори  и в дъждовните дни.


What I like: 
* Good packaging
* Low price (around $2)
* Water-resistant 
* Can be used for every day make up 
* Soft texture
*Easy to blend
* Great black eyeshadow base 

What I dislike: 
* Unstable packaging
* A bit tricky to apply 
* Smell is too strong 


All in all:  3.5/5


Какво ми харесва:  
* Красива гилза
* Ниска цена (около 2 долара/3-4 лева)
* Водоустойчив е 
* Добър за ежедневен грим  
* Мека тукстура 
* Лесно се прелива
* Страхотна черна база за сенки


Какво не ми харесва: 
* Нестабилна гилза
* Нанасянето е по-трудно 
* Твърде силна миризма Обща оценка: 3.5/5The second product is the mascara Sexy Black in Midnight black. That's the product that impressed more me and I am currently in love with it. The first thing you notice is the classy packaging. On the back of it you have gorgeous velvet looking flowers. The design of this mascara is extremely beautiful! I think it's surely a competition of much more expensive brands.

Вторият продукт е спиралата Sexy Black в Midnight black. Това е продуктът, който повече ме впечатли и в момента съм влюбена в него. Първото нещо, което се забелязва е стилната опаковка. Отзад има страхотни цветя, които изглеждат все едно са велурени. Дизайнът на тази спирала е много красив! Със сигурност е конкуренция на много по-скъпи брандове.


The brush is from silicone and it's quite extraordinary. It has a small ball which is used to give more volume. Although I tried to gouge out my eyes first few times I used, I think I love it now! It makes really easy to reach all lashes and it gives great volume!

Четката е силиконова и е много необичайна. Има малко топче, което се използва за придаване на повече обем. Въпреки че се опитап да си извадя очите първите няколко пъти когато я ползвах, сега съм влюбена в нея! Четката прави достигането на всички мигли много лесно и придава страхонен обем!And here's how the mascara looks on my eyes. 

А ето и как изглежда спиралата на моите очи. 
No eye make up. 

Без грим на очите.  
 With Golden Rose Sexy Black Mascara 


Със спиралата на Golden Rose Sexy Black. 


Unfortunately although the mascara is smudgeproof it is not waterproof and it's really easy to remove it with only water.

За съжаление, въпреки че спиралата не се размазва не е водоустойчива и е много лесно да се премахне дори само с вода.


 First photo - just mascara, second photo - smudgeproof test, third photo - waterproof test

Първа снимка - само спиралата, втора снимка - тест за размазване, трета снимка тест за водуостойчивост.


What I like: 
* Classy packaging
* Reasonable price (around $5.5)
* Great brush 
* Gives volume 
* Smudgeproof 
* Long lasting 
* Easy to remove 

What I dislike: 
* Not waterproof 


All in all:  4.5/5


Какво ми харесва:  
* Стилна опаковка 
* Достъпна цена (около 8 лева)
* Хубава четчица 
* Придава обем 
* Не се размазва
* Дълготрайна е
* Лесно се изтрива 

Какво не ми харесва: 
* Не е водоустойчива

Общо: 4.5/5
One more thing I want to show you is my recent haul.

Още едно нещо, което искам да ви покажа са скорошните ми покупки.


I am a proud owner of Sèche Vite Base and Top coat, Milk hand cream by TianDe, Apple lip balm by TianDe, Ginseng shampoo by TianDe (which I highly reccommend),  and nose strips. 


Горд собственик съм на база и топ на Sèche Vite, млечен крем за ръце на TianDe, балсам за устни с ябълка на TianDe, шампоан с женшен на TianDe (който препоръчвам) и лепенки за нос. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^