Thursday, December 29, 2016

Birchbox France December 2016

I'm a bit late this month again but that's because I wanted to post other things and Birchbox December was left behind.  Малко закъснявам този месец, но това е защото исках да пусна други неща преди това и Birchbox декември остана на заден план. 
The design this month is quite weird. I appreciate that Birchbox are trying to make the boxes even more interesting and innovative. I just read that idea is to put the box in your bathroom and use it for storage.  Дизайнът този месец е доста странен, оценявам че Birchbox се опитват да правят кутиите още по-интересни и иновативни. Прочетох, че идеята е да сложите кутията в банята си  и да я използвате за съхранение.
The theme this month was obviously Christmas.  Темата този месец, очевидно беше Коледа. 
I don't know if I will use the box for storage. If it was a big bigger I could use it to store sheet masks I am about to use on my desk but I don't think most of them will fit in this size. I love the mini poach though, those are always useful.  Не знам дали ще използвам кутията за съхранение. Ако беше по-голяма бих могла да я използвам, за да съхранявам маски на бюрото ми, но не мисля, че повечето ще влязат. Много ми харесва мини торбичката обаче, тези неща винаги са полезни. 
This month they let us choose the shade of the LOC lipstick... and being faithful to myself I picked the red. (It's always the red with me!) The shade is called Cherry Bomb.  Този месец ни дадоха да си изберем цвета на червилото на LOC... и аз вярна на себе си избрах червеното (При мен винаги ще е червеното!) Цветът се казва Cherry Bomb. 
The selection this month was quite nice again. Birchbox had promised at least 2 makeup items and I am quite happy with that. Here's what was inside! Селекцията този месец също беше добра. Birchbox ни бяха обещали поне 2 грим продукта и съм доста доволна. Ето какво имаше вътре!
  • Ciaté Fierce Flicks Eyeliner Black
The eyeliner is definitely my most favorite product in this box! I've used plenty of pen eyeliners and they have all been underwhelming, they are never pigmented enough, they smudge and they dry out within 3-4 weeks. This one however is super pigmented, really easy to work with and doesn't budge all day. And it hasn't shown any signs of drying out so far. I'm really loving it and despite the high price I am considering repurchasing it once I finish it.

Size: 1,8 g; Price: 16€

  • Orofluido Original Elixir 
I've seen people talk about this oil and its miraculous properties but it's just like any other silicone hair oil. I prefer way more Amika's oil, this one doesn't have such a nice fragrance. 

Size: 5 ml; Price: 19,20€ 
  • Polaar The Genuine Lapland Cream
I really love the other cream I received by Polaar so I was happy to get this one. It's an excellent sleeping pack. The texture is heavy but it actually gets absorbed my skin quite quickly. The fragrance is a bit generic but I don't mind. 

Size: 25 ml; Price: 20,50 for 50 ml
  • LOC Ultra Gloss Lip Pencil #Cherry Bomb
I was so excited to receive one more LOC lipstick. Until I found that's actually a chubby stick you need to sharpen. Who exactly has this brilliant ideas? I ordered a sharpener for it (hopefully it fits) but I still haven't received it. The lipstick itself is super soft and glossy but the shade is opaque. It's really beautiful winter red because it hydrates. But I can't get over the fact someone decided it's good idea to sharpen a super soft creamy lipstick, ugh. 

Size: 2,5 g; Price: 12,50€ 
  • Sabon Body Lotion Jasmine 
I was so excited about this body lotion. Unfortunately the fragrance couldn't be further away from jasmine. It actually reminds me of my Oligo-Thermal Milk by Biotherm but it's even stronger and more unpleasant. The texture is really nice but with that fragrance, I will have a hard time using this up. 

Size: 40 ml; Price: 23,50 for 200 ml
  • Ciaté Fierce Flicks Eyeliner Black
Очната линия определено е най-любимият ми продукт в кутията! Използвала съм доста очни линии писалки и винаги са били разочароващи, никога не са достатъчно пигментирани, размазват се и изсъхват за 3-4 седмици. Тази обаче, е много пигментирана, лесно се работи с нея и не мърда цял ден. Засега не е показала знаци на изсъхване. Много ми харесва и въпреки високата цена се замислям да си я купя щом я привърша.

Размер: 1,8 гр; Цена: 16€

  • Orofluido Original Elixir 
Чувах, че се говори за това олио и невероятните му свойства, но за мен е като всяко едно силиконово олио за коса. Много повече предпочитам олиото на Amika, защото това няма толкова хубав аромат.

Размер: 5 мл; Цена: 19,20€ 
  • Polaar The Genuine Lapland Cream
Много ми хареса другият крем на Polaar, който получих и се радвам да получа и този. Отлична маска за спане. Текстурата му е тежка, но всъщност доста бързо се абсорбира от кожата. Аромата е малко обикновен, но не ми пречи.

Размер: 25 мл; Цена: 20,50 за 50 мл
  • LOC Ultra Gloss Lip Pencil #Cherry Bomb
Много се радвах да получа още едно червило на LOC. Докато не открих, че всъщност е чъби молив, който се остри. На кой му хрумна тази гениална идея!? Поръчах си острилка за него (дано да пасне), но още не съм я получила. Самото червило е много меко и лъскаво, но цветът е плътен. Много красиво зимно червено, защото и хидратира. Но не мога да преодолея факта, че някой е решил, че е добра идея да се остри меко червило.

Размер: 2,5 гр; Цена: 12,50€ 
  • Sabon Body Lotion Jasmine 
Бях много вдъхновена и за този лосион за тяло. За съжаление ароматът не можеше да е по-далеко от жасмин. Всъщност ми напомня на Oligo-Thermal Milk на Biotherm, но е още по-силен и неприятен. Текстурата е много приятна, но с този аромат ще им е доста трудно да го изразходвам.

Размер: 40 мл; Цена: 23,50 за 200 мл
That was all in the December Birchbox. Again, I am happy with what I received. The eyeliner and the cream are definitely the hits in this box while the body lotion and the lip pencil are rather so-so.  Това беше всичко в декемврийската Birchbox. Отново се радвам, че я получих. Очната линия и кремът определено са попаденията в тази кутия, докато моливът за устни и лосиона не чак толкова. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^