Thursday, October 15, 2015

Birchbox France October 2015

I received the October box at the beginning of the month, I think Birchbox now uses a different courier ever since I complained my august box disappeared, this month's box came on October 6th, while usually I was receiving it between the 15th and the 20th.  Получих октомврийската кутия в началото на месеца, мисля че Birchbox са си сменили куриера след като се оплаках, че августовската ми кутия изчезна, този месец кутията пристигна на 6-ти октомври, а преди я получавах между 15-ти и 20-ти. 
The theme this month is "Beauty and the BEST" as in the best of things beauty that a person needs. They have a pretty design again, I wish they could keep having a new one every month.  Темата този месец е "Beauty and the BEST", най-добрите бюти продукти, от които човек се нуждае. Отново имат красив дизайн, дано да продължат да ги сменят всеки месец.  
The content this month was not very impressive, Birchbox probably spoiled me a little bit but there was that product I absolutely fell in love with so I am willing to call it a successful box.  Съдържанието този месец не беше чак толкова впечатляващо, Birchbox сигурно са ме разглезили малко, но имаше продукт, в който се влюбих и считам кутията по-скоро за успешна. 
Birchbox Accessories 
Hair Brush Best Hair Day 
Full size: 10€ 

I wanted to try one of these brushes forever but I wasn't that sure if it will work for my thick hair because for years I've been using a comb. But this brush is awesome! I should have gotten one sooner! It's gentler than my comb and it's also really easy to clean. 
Birchbox Accessories 
Hair Brush Best Hair Day 
Пълен размер: 10€ 

Исках да пробвам такава четка от много време, но не бях сигурна дали ще се сработи с моята гъста коса, защото от години ползвам само гребен. Но четката е прекрасна! Трябваше да си взема такава по-рано. По-нежна е от гребена ми и е много лесна за почистване. 
So Susan 
Featherlash Mascara 
Full size: 11,7 ml / 23€ 

So Susan is one of these Birchbox brand they send to fill in the box, I haven't tried this mascara yet so we shall see sometimes in the future. 
So Susan 
Featherlash Mascara 
Пълен размер: 11,7 мл / 23€ 

So Susan е една от онези марки, които Birchbox изпращат за пълнеж на кутията. Не съм пробвала спиралата все още, но ще се тества в бъдеще. 
Compagnie de Provence
Hand Cream Extra Pure Rose
Full size: 75 ml / 8,90 € (sample size - 30 ml)Rose scented cream? I've mentioned so many times I really don't like roses but this cream smell like something else that's very familiar but I can't quite name. There is just a subtle rose note. The ingredients are excellent and this cream ended in my bag right away thanks to its perfect size. 
Compagnie de Provence 
Hand Cream Extra Pure Rose 
Пълен размер: 75 мл / 8,90 € (мострен размер - 30 мл)

Крем с аромат на рози? Споменавала съм много пъти, че наистина не харесвам рози, но този крем ухае на нещо много познато. Има съвсем лека нотка на рози. Съставките са отлични и този крем се оказа в чантата ми веднага, благодарение на перфектния размер.
Erborian
Pink Perfect Cream
Full size: 15 ml / 12,50 € (sample size - 5 ml)A Korean product, yay! I've heard this brand before for sure but I don't remember in what context. This cream is actually just a silicone base with a light pink color. It doesn't have any coverage on its own but it blurs the face nicely. I find the price way too elevated for such product. 
Erborian
Pink Perfect Cream
Пълен размер: 15 мл / 12,50 € (мострен размер - 5 мл)


Корейски продукт, ура! Чувала съм за тази марка, въпреки че не си спомням контекста. Този крем си е всъщност силиконова база със светлорозов цвят. Няма никакво покритие, но прикрива пори много приятно. Цената намирам за твърде завишена за такъв продукт.
I Love My Muff
Wipe Fresh 
Full size: 25 pieces / 19€ 

I haven't opened this wipe so I can't say anything about. It should be magical for this price tag. 
I Love My Muff
Wipe Fresh 
Пълен размер: 25 броя / 19€ 

Не съм отворила кърпичката все още и не мога да кажа нищо за нея. Но за тази цена, ако не прави магии ще съм разочарована. 
Sampar 
So Much In Dew Midnight Mask 
Full size: 50 ml / 39€ (sample size - 15 ml)


Sampar is a brand I was introduced to via Birchbox. Their products have a strong very distinctive smell I really like. If you are wondering what this is, it's a sleeping mask that you apply as a last step in your routine and wash off in the morning. I can't wait to properly test, so far I tried it just once. 
Sampar 
So Much In Dew Midnight Mask 
Пълен размер: 50 ml / 39€ (мострен размер - 15 мл)

Sampar е марка, с която се запознах, чрез Birchbox. Техните продукти имат силен специфичен аромат, който аз много харесвам. Ако се чудите какво е, това е маска за спане, която се нанася като последна стъпка в рутината и се отмива сутринта. Нямам търпения да я изпробвам както трябва. 
Overall, a decent box. I am really happy about getting the hairbrush, it's the product I've been using since I received it.  Като цяло, прилична кутия. Много се радвам за четката, използвам я всеки ден откакто я получих. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^