Friday, August 28, 2015

Birchbox France August 2015

I am a little bit late this month but first I wasn't even sure that I will order the box for August and second my initial box got lost.  Малко закъснявам с кутията за този месец, но не бях сигурна дали ще я поръчам за август, а и кутията ми успя да се загуби. 
Thankfully Birchbox have the best customer service ever and when I mailed them a question where is my box they quickly shipped me a new one with express shipping. This is the first time I am having a delivery lost in France, I am not sure if La Poste made a mistake or it got stolen.  За щастие Birchbox имат най-доброто обслужване и веднага щом ги попитах къде ми е кутията ми изпратиха нова с експресна доставка. За първи път ми се случва да ми се загуби поръчка във Франция и не знам дали La Poste са се объркали или са я откраднали. 
The theme this month is "Back to school" which is honestly one of my favorite periods of the year. I loved going to school and now I love going to uni. I also love buying stationary and cute school stuff.  Темата този месец е "Обратно на училище", а това ми е един от любимите периоди в годината. Обичах да ходя на училище и сега обичам да ходя на лекции. Както и много обичам да си купувам сладурести канцеларски материали. 
This box is one of the best box I have received ever. I decided to ordered it because Birchbox allowed us to pick two of the products. I decided to get the Huygens scrub I had already received once and loved a lot and the Delarom cream.  Тази кутия е една от най-добрите, които съм получавала. Реших да я поръчам, защото Birchbox предлагаха да си избереш два от продуктите. Аз си избрах скраба на Huygens, тъй като вече го бях получавала и много ми хареса, заедно с крема на Delarom. 


The box included a magazine this time and it seems quite interesting and I will read it when I have time.  Кутията включваше списание и изглежда доста интересно, ще го прочета когато имам време. 
Huygens 
Le Gommage Visage
Full size: 50 ml / 19,90€ (sample size - 10 ml) 


I don't like face scrubs, they're really harsh and usually leave me face red and dry. But this one is the total opposite. It's super creamy and gentle and it leaves my skin very smooth and hydrated. Also it smells like sugar lemons, I absolutely love it! You can see my full review here
Huygens 
Le Gommage Visage
Пълен размер: 50 мл / 19,90€ (мострен размер - 10 мл) 

Не харесвам скрабове за лице, много са груби и обикновено оставят кожата ми зачервена и суха. Но този прави точно обратното. Кремообразен и нежен е, и оставя кожата ми много мека и хидратирана. А и ухае на захаросани лимони, обожавам го! Можете да видите пълното ми ревю тук
Vinésime 
Moisturizing Body Milk 
Full size: 200 ml / 16€ (sample size - 30 ml)


A body milk with wine? Why not! The weirdest thing is it kinda smells like chardonnay as well. I actually really really like this product. The ingredients are really good, it moisturizes super well and I see myself purchasing it if I find it somewhere locally. 
Vinésime 
Moisturizing Body Milk 
Пълен размер: 200 мл/ 16€ (мострен размер - 30 мл)

Мляко за тяло с вино? Защо пък не! Най-странното е, че и ароматът е на шардоне. Всъщност много ми харесва продукта. Съставките са много добри, подхранва страшно добре и бих си го поръча, ако го намеря някъде в Тулуза. 
theBalm
Desert Balm Bronzer
Full size: 6,4 g / 21€ (sample size - 0,8 g)I am pretty sure this was one of the products you could pick as well. I didn't pick it because I don't use bronzers or contouring powder but I still got it in the end. And wow, this is the first time I like myself with contoured face. I am really pale and most products look really bad on me but this one is really subtle and quite flattering. My only problem is with this size which makes the product really hard to apply. 
theBalm 
Desert Balm Bronzer
Пълен размер: 6,4 гр / 21€ (мострен размер - 0,8 гр)


Сигурна съм, че това е един от продуктите, които също можеха да се изберат. Аз не го избрах, защото не използвам бронзъри или контуриращи пудри, но пак го получих. И, о, за първи път се харесвам с контурирано лице. Много съм бледа и повечето продукти ми стоят много зле, но този е много лек и ми отива. Единственият ми проблем е с този размер, който го прави доста труден за нанасяне. 
Herbalosophy
Balance Shampoo
Full size: 250 ml / 21 € (sample size - 40 ml) This product was part of the third duo you could pick. I was really hesitating about it because it was together with a sorbet by Sabon. I am glad I received since I absolutely loved the shampoo. It smells like lavender and it's an amazing sulfate free shampoo. I wish it was a bit cheaper because I would really like to get it. 
Herbalosophy
Balance Shampoo
Пълен размер: 250 мл / 21 € (мострен размер - 40 мл) 


Този продукт беше част от третото избираемо дуо. Много се чудех за него, защото беше заедно със сорбе на Sabon. Радвам се, че го получих, защото много ми харесва шампоана. Ухае на лавандула и е прекрасен безсулфатен шампоан. Иска ми се да е по-евтин, защото много бих желала да си го взема.
Delarom 
Acquaconfort Cream 
Full size: 50 ml / 38,50€ (sample size - 15 ml)


I needed a new day cream and I decided to give this one a chance. The sad news is I really like it and it's quite expensive. It's really light but it moisturizes super well. The ingredients are pretty good... as expected for something so expensive. 
Delarom 
Acquaconfort Cream 
Пълен размер: 50 мл / 38,50€ (мострен размер - 15 мл)

Трябваше ми нов дневен крем и реших да пробвам този. Тъжната новина е, че ми харесва, а е доста скъп. Много е лек, но хидратира достатъчно добре. Съставките са добри... както и се очаква за нещо толкова скъпо. 
This was everything in this month's box. I ended up liking all of the products which is quite rare. I am super pleased with Birchbox and I will continue to be their loyal client.  Това беше всичко в тазмесечната кутия. Харесаха ми всички продукти, което е рядкост. Много съм доволна от Birchbox и им оставям верен клиент. 

Here are two sneak peaks of the magazine. I hope they keep it as part of the box, I like it.

What do you think about Birchbox August?
Ето е 2 снимки на списанието. Навявам се да го запазят като част от кутията, харесва ми.

Какво мислите за Birchbox Август?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^