Wednesday, April 22, 2015

REVIEW: Batiste Dry Shampoo Dark & Brunette

It's one of those reviews waiting for more than a year in line to be published. I think  Batiste's dry shampoos are one of the most raved and I was dying to try them even before I came to France. Това е едно от тези ревюта, които си чакат реда повече от година. Сухите шампоани на Batiste са едни от най-хвалените и си умирах да ги пробвам още преди да дойда във Франция.

The one I have currently is Dark & Brunette and a travel size of the Cherry version but since I plan to buy it in full size I will review it then.
This version is for dark haired people but since my hair is nearly black this shade is actually a but too light for me. I wish Batiste had a version for black hair (or maybe they do?). 
Този който имам в момента е Dark & Brunette и размер за пътуване на Cherry, но тъй като смятам да го купя пълноразмерен ще пиша за него по-късно.
Този вариант е за тъмнокоси хора, но тъй като косата ми е почти черна, този цвят всъщност ми е твърде светъл. Иска ми се Batiste са имат и вариант за чернокоси (или може би имат?). 

The shampoo contains 200 ml (120 g) of product which if you use it regularly isn't a lot but I am using it once every 2 weeks and I have like a 1/4 left for a year and a half use. I got for around 5€ in Auchan. The packaging is the standard deodorant looking bottle but I love the design. It's really easy to use, you just spray some on your hair and then you rub it in for 5 minutes until the powder disappears (it is visibly lighter on my hair). Unfortunately it stains the fingers and my comb so I consider it a con.  Шампоанът съдържа 200 мл (120 гр) продукт, който ако се ползва редовно не е много, но аз го ползвам средно веднъж на 2 седмици и имам около 1/4 останало за година и половина употреба. Купих го за около 5€ от Auchan, Опаковката е стандартна като на дезодорант, но дизайнът много ми харесва. Много е лесен за употреба, само напръсвате косата и го втривате за около 5 минути докато пудрата изчезне (при мен е видимо по-светла). За съжаление изцапва пръстите и гребена ми и го считам за минус.

It doesn't really make my hair feel like I just washed it but I never expected it. It gives me a very reasonable volume. I usually use it after wearing a hat or if I my skincare made my fringe oily. When I use it on my fringe sometimes it stains my forehead and I have to make sure I cleaned it.  Не прави косата ми все едно току що съм я измила, но не съм го и очаквала. Придава досатъчно обем. Обикновено го използвам след като съм носила шапка или ако някой продукт за лице ми омазни бритона. Когато го използвам върху бритона понякога ми оставя петна по челото и трябва да се почистят. 

The ingredients are quite good. Butane and its polymer Isobutane are used as propellants. They are liquid under pressure and when they're released they immediately turn into gas. The Rice starch is what absorbs the oils, it does the same talc does but it's much safer and also natural. Denatured alcohol is used as a solvent and in such product it evaporates super quickly so there's no need to worry it will irritate your skin. Limonene and Linalool are both used as fragrance. Distearyldimonium chloride and Cetrimonium chloride are added for their antistatic effect which in a hair product can only be bonus. Cetrimonium chloride is also the preservative. The 3 CI pigments are all iron oxides and they give the brown shade of the powder.
None of the ingredients score red on CosDNA. 
Съставките са доста добри. Butane и полимера му Isobutane се използват като гориво. Под налягане са течни, а когато се освободят веднага се превръщат в газ. Rice starch е това, което абсорбира маслата, върши същото като талка, но е много по-безопасна, а и натурална. Denatured alcohol се използва като солвент и в такъв продукт се изпарява много бързо и няма опасност да раздразни кожата. Limonene и Linalool се ползват като аромати. Distearyldimonium chloride и Cetrimonium chloride имат антистатичен ефект, а това винаги е бонус в продукт за коса. Cetrimonium chloride е също и консервант. CI пигментите са все железни оксиди и придават кафяв цвят на пудрата.
Нито една от съставките не е в червено в CosDNA.


Overall, I love this dry shampoo, it is extremely useful for lazy days or "I don't wanna wash my whole hair cause my fringe looks bad" ones. I think people with oilier hair will like it even more than me. The brunettes version is not bad but I suggest you try the colorless ones too because I personally liked them more.


What I like: 

 • Affordable (5€)
 • Decent amount of product (200 ml) 
 • Easy to use 
 • Economical 
 • Excellent ingredients 
 • Pretty packaging
 • Gives nice volume 
 • Doesn't cause any irritation

What I don't like: 

 • Brown stains on my fingers and hair comb

All in all: 4.7/5


Which dry shampoos have you used and which one would you recommend most? 
Като цяло, харесвам този шампоан, много е удобен за мързеливи дни или "не искам да си мия цялата коса, само защото бритонът ми изглежда зле" такива. Мисля, че на хората с по-мазна коса ще им хареса дори повече от на мен. Версията за брюнетки не е лоша, но ви предлагам да пробвате и безцветните, защото на мен ми харесват повече.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен
 • Достатъчно количество продукт (200 мл)
 • Лесен за употреба
 • Икономичен 
 • Отлични съставки
 • Красива опаковка
 • Придава хубав обем
 • Не предизвиква раздразнения

Какво не ми харесва:

 • Оставя кафяви следи по пръстите и гребена

Обща оценка: 4,7/5


Кои сухи шампоани сте пробвали и кой препоръчвате най-много?

7 comments:

 1. That is one thing I've never used, dry shampoo. The fact that it leaves stains scares me a little bit.

  ReplyDelete
 2. Yeah, it's really annoying. I'll stick to the colorless versions after I am done with this. If your hair loses volume or gets oily quickly I really recommend you to try out a dry shampoo! They're a hair savior.

  ReplyDelete
 3. My hair gets really oily if I'm not careful. It's a pain.


  Do you have any recommendations of brands you think would be suitable?

  ReplyDelete
 4. I have actually only used several versions by this brand, I heard their dry shampoos are one of the best and they're quite affordable too. And they don't leave any dirty looking marks in the hair.

  ReplyDelete
 5. I will have to see if I can get my hands on them here in the US. I may have to order it online, but it sounds like it will be worth it. Thank you!

  ReplyDelete
 6. Бих препоръчала на Клоран (също го има във вариант брюнетки) .. при него като минус обаче отчитам аромата му, но иначе като ефект е страхотен - все едно току що косата е измита и изсушена! :)

  ReplyDelete
 7. Аз този го ползвам от година и половина и все още имам поне четвърт останала, но когато го свърша, ако не забравя ще погледна и този на Klorane.

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^