Sunday, December 6, 2015

REVIEW: Yves Rocher Nutritive Végétal Velvety Toner

The law of blogging is - more you have to study, the bigger the urge to write a post. Today I am showing you my current favorite hydrating toner - Nutritive Végétal Velvety Toner by Yves Rocher.  Законът на блогването е - колкото повече имаш за учене, толкова повече ти се пише публикация. Днес ви показвам любимия ми хидратиращ тоник в момента - Nutritive Végétal Velvety Toner на Yves Rocher. 
The toner comes in a yellow transparent bottle and it contains 200 ml of product. The regular price is 8€ but it's very often on sale for 4€. The packaging is sturdy and safe for travelling.  Тоникът пристига в жълто прозрачно шише и съдържа 200 мл продукт. Редовната цена е 8€, но често е намален на 4€. Опаковката е стабилна и безопасна за пътуване. 
Nutritive Végétal is the Yves Rocher skincare series suitable for people with dry skin. My skin is dry prone during the winter so I often buy products targeted against it. Toners are especially tricky for me because they often contain alcohol or other harsh ingredients and they dry out my skin even more after cleansing. I bought this toner on a whim because this collection has such an amazing fragrance and I ended up loving it. The toner is very hydrating and soothing. I sometimes apply it generously on cotton pads and do a homemade sheet mask. It's definitely worth the money and this being my second bottle I have no plans to replace to right now. The only downside is that it's kinda uneconomical but a bottle still lasts me around 5 months. Keep in mind I only use it during my evening routine. I apply it with cotton pads which is a bit wasteful of me, though.  Nutritive Végétal е серията на Yves Rocher подходяща за хора със суха кожа. Моята кога е склонна към изсушаване през зимата и често си купувам продукти за суха кожа. Тониците са особено трудни покупки, защото често съдържат алкохол и други агресивни съставки и ми изсушават кожата още повече след измиване. Този тоник беше съвсем непредвидена покупка и го взех само защото тази колекция има невероятен аромат, но много ми допадна. Тоникът е много хидратиращ и успокояващ. Понякога го нанасям обилно на тампончета и си правя домашна памучна маска. Определено си струва парите, а това ми е второто шише от него. Единственият недостатък е, че е леко неикономичен, но едно шише все пак стига за 5 месеца. Имайте предвид, че го ползвам само вечер. Нанасям го с тампони, което все пак е малко разхитително от моя страна.  
I will try to make it a habit to upload the ingredients in CosDNA from now on, you can check them here Ще се опитам да го превърна в навик да качвам съставките в CosDNA от сега нататък, можете да ги погледнете тук
After Water,  the next ingredient is Methylpropanediol which is another solvent very typical for Yves Rocher, it's used the enhance the absorption of the active ingredients. The active ingredient is Witch-hazel Water, a great anti inflammatory calming ingredient. Glycerin is a moisturizer. Phenoxyethanol is a preservative. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil is a surfactant. Polyquaternium-10 is often used in hair care product because it's an antistatic. Sorbic Acid is another preservative. Sodium Hydroxide and Citric Acid are pH adjusters. White Ash Tree Extract is supposedly the active ingredient but it's weird it's so behind in the list. Sodium Benzoate and Potassium Sorbate are preservatives.  След Вода, следващата съставка е Methylpropanediol, който е друг разтворител, много типичен за Yves Rocher, използва се, за да стимулира абсорбцията на активните съставки. Активната съставка е Witch-hazel Water (вирджински хамамелис), която има страхотни противовъзпалителни и успокояващи свойства. Glycerin е хидратант. Phenoxyethanol е консервант. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil е сърфактант. Polyquaternium-10 често се използва в продукти за коса, тъй като е антистатик. Sorbic Acid е друг консервант. Sodium Hydroxide и Citric Acid са регулатори на pH. White Ash Tree Extract (бял ясен) е уж активната съставка, но е странно, че е толкова назад. Sodium Benzoate и Potassium Sorbate са консерванти. 
If your skin is normal/dry or dry, I think you will like this toner. It's very gentle and even from the ingredients list it's visible it doesn't contain anything irritating. Also it's very affordable. And I am in love with the fragrance of the Nutritive Végétal collection!

What I like: 

 • Quite affordable (8€ but often on sale) 
 • Reasonable amount of product (200 ml) 
 • Sturdy packaging 
 • Good ingredients 
 • Soothing properties 
 • Non drying 
 • Lovely fragrance 
 • Can be used for a homemade sheet mask

What I don't like: 
 • Uneconomical 
All in all: 5/5


I love experimenting and I very rarely feel tempted to buy the same product again and again but with this toner it's hard to believe something better in terms of quality and price can be easily found so I will continue to repurchase it. And I seriously recommend you the Nutritive Végétal collection if you have normal/dry prone skin or dry skin. I have the hydrating mask which I will review soon and it's a life saver during the winter. 
Ако кожата ви е нормална към суха или суха, мисля че този тоник ще ви хареса. Много е нежен и дори от съставките се вижда, че не съдържа дразнители. А е и много достъпен. А аз съм влюбена в аромата на серията Nutritive Végétal!

Какво ми харесва: 

 • Доста достъпен (8€, но често намален) 
 • Разумно количество продукт (200 мл) 
 • Здрава опаковка
 • Добри съставки
 • Успокояващи свойства 
 • Неизсушаващ  
 • Чудесен аромат 
 • Може да се ползва за домашна памучна маска
Какво не ми харесва:
 • Неикономичен
Обща оценка: 5/5


Обичам да експериментирам и рядко се изкушавам да си купя същия продукт отново, но при този тоник е трудно да вярвам, че ще намеря нещо по-добро като цена и качество, затова ще продължавам да си го купувам. И сериозно ви препоръчвам Nutritive Végétal серията, ако сте с нормална към суха или суха кожа. Имам и хидратиращата маска, която ще ви покажа скоро, и ми спасява кожата през зимата. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^