Saturday, December 5, 2015

REVIEW: E.l.f. Blush #Berry Merry

While writing the previous Autumn favorites post I realized I didn't include this blush and I should have but I completely forgot about it when I did the photos.   Докато пишех предишната публикация с Есенни любимци се усетих, че забравих да включа този руж когато правих снимките, а трябваше. 
I made a small E.l.f. haul last summer and out of all products this is the one that actually impressed me. The E.l.f. blushes come in a sleek sturdy packaging quite similar to the one of NARS. The Berry Merry shade itself is a dupe for the NARS Sin Blush.
Направих малка поръчка от E.l.f. миналото лято и от всички продукти, този най-много ме впечатли. Ружовете на E.l.f. пристигат в много симпатични здрави опаковки доста подобни на тези на NARS. Цветът Berry Merry всъщност е имитация на ружа на NARS Sin. 
This blush costs only $3 and it's pretty amazing for this price tag. It comes with a mirror which could do the job in case of an emergency.  Този руж струва само $3 и е прекрасен за тази цена. Пристига с огледало, което е доста удобно за спешни случаи. 
I added the ingredients to CosDNA so you can check them here, in case you are curious.  Добавих съставките в CosDNA, така че ако сте любопитни може да ги погледнете тук.
As almost all powder products, the blush contains Talc which is toxic if inhaled so be careful. Mica is another standard ingredient of powder products, it's used as a pigment. Nylon-12 is a synthetic bulking agent and it's safe. Silica is another common ingredient in powder products because it's used as an absorbing agent. Paraffinum Liquidum is often added to powder products to make them more pigmented and easier to blend, it's not my favorite ingredient because if I use it around my nose it clogs my pores but on my cheeks it's fine. Most likely it's not in high concentration either. Polybutene is a binding agent, while it's considered to be safe, there some concerns it might be an irritant. Sodium Dehydroacetate is the preservative. The pigments are all considered as safe.  Както при почти всички прахообразни продукти, ружът съдържа Talc, който е токсичен при вдишване, така че внимавайте. Mica също е стандартна съставка в прахообразните продукти, използва се като пигмент. Nylon-12 е синтетичен сгъстител и е безопасен. Silica е друга често срещана съставка в прахообразни продукт, използва се като абсорбатор. Paraffinum Liquidum често се добавя в пудри, за да ги направи по-пигментирани и лесни за преливане, не е любимата ми съставка, защото около носа ми запушва порите, но на бузите не ме дразни. А и вероятно не е във висока концентрация. Polybutene е свързващ агент, считан за безопасност, но има съмнения, че може да е дразнител. Sodium Dehydroacetate е консервантът. Всички пигменти са считани за безопасни. 
This blush is so beautiful and I never owned anything in similar shade before. The deep berry shade has noticeable gold shimmer and it also acts like a highlighter. It's quite hard to capture it on photo because it's mostly visible under direct sunlight. I've been actively using it for a year and it looks barely touched because it's super pigmented. It's easy to overdo it so you have to be careful.  Ружът е много красив и не съм имала подобен цвят преди. Тъмният лилавеещ цвят има видим златен шимър, така че става и за хайлайтър. Доста трудна е да се хване на снимка, защото се вижда предимно под директна слънчева светлина. Активно го ползвам вече година, а изглежда едва докоснат, тъй като е много пигментиран. Лесно е да се прекали и трябва да се внимава.
The blush is longlasting, if I don't touch my face (which I usually do), it can easily last 8 hours with some minor fading. It looks gorgeous combined with red and berry lipsticks.  Ружът е дълготраен, ако не си докосвам лицето (което обикновено правя), лесно издържа по 8 часа със съвсем леко избледняване. Изглежда страхотно комбиниран с червени и лилавеещи червила.
This is the eyeliner of someone who shamelessly took a short nap before taking this picture
I bought it last summer but I have been using it exclusively during fall and winter, making it my everyday go to blush currently. I have applied it quite heavily on these photos so you can see it but I don't go out with this much blush on my face because in real life such heavy application looks way too sparkly.  Купих го миналото лято и го използвам само през есента и зимата, което го прави любимият ми ежедневен руж в момента. На тези снимки съм го нанесла с тежка ръка, за да се види добре, но не излизам с толкова много руж по лицето, защото на живо става твърде блестящо. 
I am quite impressed by this blush, it's so affordable and the quality is excellent. I will make sure to try other E.l.f. blushes in the future.


What I like: 
 • Very affordable (around $3)
 • Huge amount of product (4,75 g) 
 • Convenient packaging
 • Good ingredients
 • Very economical
 • Gorgeous shade 
 • Very pigmented 
What I don't like: 
 • Requires careful application
All in all: 4,8/5


Have you tried any E.l.f blushes and which ones are worth having? What other E.l.f. products impressed you? 
Доста съм впечатлена от този руж, много е достъпен, а качеството е отлично. Със сигурност ще се постарая да пробвам и други ружове на E.l.f в бъдеще.

Какво ми харесва: 
 • Много достъпен (около 3$)
 • Огромно количество продукт (4,75 гр) 
 • Удобна опаковка
 • Добри съставки
 • Много икономичен
 • Прекрасен цвят
 • Много пигментиран
Какво не ми харесва: 
 • Необходимост от внимателно нанасяне
Обща оценка: 4,8/5


Пробвали ли сте ружовете на E.l.f. и кои си струват да се притежават? Кои други продукти на E.l.f. ви впечатлиха?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^