Thursday, June 25, 2015

GoodBox Bulgaria June 2015

Surprise, surprise! I am in Bulgaria for 2 weeks and I just received the newest Bulgarian beauty box I ordered from my mom! (But I had to steal to take pics and show it to you because their concept is pretty good.) Изненада, изненада! В България съм за 2 седмици и току що получих новата българска кутия, която поръчах за майка ми! (Но трябваше да си я открадна, за да я снимам и да ви я покажа, защото концепцията е доста добра.)

Good Box is oriented towards bio and organic beauty. I am not someone who strives against organic cosmetics but I am often buying bio foods in since I moved in France. 
Good Box е ориентирана към био и органичната красота. Самата аз не се насочвам изцяло към органичната козметика, но често си купувам био храни откакто живея във Франция.
My initial thoughts when I received the box were that it's quite heavy compared to the previous Bulgarian boxes I've had. Of course this is mostly due to the heavy glass juice bottle. Still, the box was quite full. Първото ми впечатление когато получих кутията е, че е доста тежка сравнена с предишни български кутии, които съм имала. Естествено това се дължи най-вече на тежкото съклено шише със сок. Все пак, кутията е съвсем пълна.
Personally, I would be a bit disappointed that half the content of the box is different type of treats. I don't really mind one or two as a bonus but in this case Good Box have seriously overdone it, in my opinion. Here we see a Coconut Cookie by Vanilla Kitchen (they're super famous in Bulgaria and I'm dying to try their cakes one day). What seems to be a Cereal Bar by Ayurveda, this product personally doesn't excite me because I entered a bio shop in Stara Zagora few days ago and I saw how terribly overpriced the brand is. On top you see Soap Nuts by Planet Pure, this product seems extremely interesting and I have never seen anything like this. You simply put the nuts in the washing machine and through the process of saponification they will foam and wash the clothes. I will look for this in France because I would love to see if this natural product does the same job as the highly polluting washing powders. The last product is a tiny Linden Honey by Samaritans. This isn't particularly interesting for me because amazing quality bio honey is still widely available in Bulgaria. Лично аз, бих била леко разочарована, ако половината съдържание на кутията са разни десертчета. Нямам нищо против едно или две като бонус, но в този случай Good Box сериозно са прекалили, по мое мнение. Тук виждаме Кокоска Ескимоска на Vanilla Kitchen (които са супер известни в България и си умирам да им пробвам тортите един ден). Нещо, което прилича на Зърнено Блокче на Ayurveda, този продукт нещо не ме впечатлява, защото влязох в био магазин в Стара Загора преди няколко дни и видях колко ужасно надценена е тази марка. Отгоре виждате Сапунени Ядки на Planet Pure, този продукт изглежда ужасно интересно и никога не съм виждала нещо такова. Слагате ядките в пералнята и чрез процеса на сапонификация те ще се разпенят и ще измият дрехите. Ще потърся нещо подобно във Франция, защото с голям интерес ще проверя дали вършат същата работа като много замърсяващите прахове за пране. Последният продукт е малко Липово Медче на Samaritans. Този продукт не ми е особено интересен, тъй като био мед с прекрасно качество се намира почти навсякъде в България.
Next is the product Good Box revealed and the one that made me think the box should definitely be worth it - Organic Sunscreen Lotion "Baby & Family" by Wooden Spoon. I would love to try this product mostly because it's chemical UV filters free and I am super sensitive towards chemical filters in Western brands (Surprisingly the Japanese Bioré formulation is just fine, I will talk to you about it soon because it's amazing!) The ingredients are great, definitely the best product in the box. The next two products are a tea sample of Blackcurrant and Acai Berry Tea by Clipper (not sure if this is the actual brand, if I am mistaken please say so, so I can correct it). The mix of this tea looks super super curious, my mom is not a tea lover so maybe she will let me have it... hehe! The other sample is of Damage Preventing Facial Emulsion by Bioffica Toscana, to be honest while it's bio certified the ingredients aren't all that impressive, synthetic ingredients and fatty alcohols are present at the top of the list. I wish they gave us at least 10 ml sample because it's hard to test skincare from a 4 ml sachet. Следващият продукт е този, който Good Box разкри и който ме накара да си помисля, че кутията определено ще си струва - Organic Sunscreen Lotion "Baby & Family" на Wooden Spoon. С удоволствие бих го пробвала, защото е без химични UV филтри, а аз съм много чувствителна към тях в западните марки (Изненадващо с формулата на японското Bioré нямам никакъв проблем, ще ви говоря скоро за него, защото е прекрасен!) Съставките са чудесни, определено най-добрият продукт в кутията. Следващите два продукта са мостра на чай с Касис и Акай Бери на Clipper (не съм сигурна дали това е марката, ако не е кажете да го поправя). Миксът на този чай изглежда много много интересно, мама не обича чай особено много и може би ще ми го даде...хехе! Другата мостра е на Damage Preventing Facial Emulsion от Bioffica Toscana, и честно казано въпреки, че е био сертифицирана има синтетични съставки и маслени алкохоли в началото на листа. Иска ми се да ни бяха дали поне 10 мл, трудно се тества бяла козметика с 4 мл саше.

Next is Bio Pineapple Juice by Polz, my mom doesn't like pineapple so definitely someone else will have it. I am kinda against such products in this type of box, first of all while bio and without extra sugar added, the juices are still quite unhealthy because it's still basically water and sugar only (no fibers left to help you process the sugar) and second the vitamins in the juice "die" (vitamin C is super unstable) shortly after squeezing it out so a bio bottled juice is not much different than most juices on the shelf in the supermarket. Home made freshly squeezed juice is always the best! The other product is AlmaWin Dish Soap Wildrose Melissa. While the ingredients are written in a fancy manner on the packaging I see it still has sulfates so I wonder how much different will it be than any other dish soap. I guess I will wait for my mom to tell me if she finds it less aggressive.  Следва Био Сок от Ананас на Polz, мама не обича ананас, определено някой друг ще го пие. Леко съм против такива продукти в тази кутия, първо защото дори и био и без добавена захар, соковете все пак са доста вредни, защото са си само захар и вода (без фибрите, които помагат за обработването на захарта) и второ, защото витамините в сока "умират" (витамин С е много нестабилен) много бързо след изстискването, затова дори и био сок, веднъж бутилиран не е кой знае колко по-различен от повечето сокове на рафта в супермаркета. Ръчно изстискан сок вкъщи все още си е най-добре! Другият продукт е AlmaWin Dish Soap Wildrose Melissa. Нищо, че съставките са написани по много готин начин, все още има сулфати и се чудя колко ли по-различен ще е от останалите препарати за миене на чинии. Явно ще изчакам мама да каже дали е по-малко агресивен.
This product is all alone because I originally forgot to take pictures of it. This is a home made soap called Summer Freshness by the Bulgarian brand NaNa Green Home. Don't get deceived by the photo, it's actually really tiny. Ingredients are superb, it's indeed a true soap made through the process of saponification from a strong base and oils. Such soaps are hard to find nowadays and personally I would love to try this brand's soaps... if they have it in bigger sizes.


So, for a first box, my final verdict is that Good Box did a decent job. Definitely a better start than the other Bulgarian boxes I've had. My personal advice towards Good Box is to include a list with all the products and possibly their prices, the way all other boxes I've had do. This way at least I won't wonder if it's the brand I just wrote or part of the product name since my German is quite... nonexistent. Also I would enjoy more cosmetic products than treats, as I said but that's just me...


I do understand I speak from more of a Western point of view nowadays because for me bio foods are widely available in almost any supermarket and I would even say they're affordable. In Bulgaria, this type of market is still developing, the brands overprice their products and the average Bulgarian can in no way afford a bio chocolate that costs 6 times the price of non bio chocolate. For instance in France very often the prices are the same or max 1,5 times higher for the bio products. 
Този продукт е такъв самотен, защото първоначално забравих да го снимам. Това е домашно правен сапун Лятна Свежест на българската марка NaNA Green Home. Не се заблуждавайте по снимката, всъщност е много мъничък. Съставките са страхотни, наистина е истински сапун правен чрез сапонификация от силна основа и масла. Такива сапуни се намират трудно в днешни дни и с удоволствие бих пробвала сапуните на тази марка. Ако имат по-големи размери.


Финалната ми оценка е, че за първа кутия Good Box е прилична. Определено по-добър старт от другите български кутии, които съм имала. Личният ми съвет към Good Box е да включат лист със всички продукти и може би цените им както правят всички останали кутии, които съм имала. По този начин няма да се чудя дали съм написала марката или част от името на продукта, тъй като немският ми е леко... несъществуващ. А и аз лично бих се радвала на повече козметични продукти, но това съм си аз...

Разбирам, че говоря повече от западна гледна точка, защото сега за мен био храните са достъпни в почти всеки един супермаркет, а и дори бих казала не особено скъпи. В България този тип пазар все още се развива, но марките надценяват сериозно продуктите си и средностатическият българин няма как да си позволи био шоколад, който струва 6 пъти повече от не био шоколада. За сравнение във Франция цените са често едни и същи, или най-мното 1,5 по-скъпи в полза на био продуктите. 

2 comments:

  1. Страхотен пост, Тети, евала! Ти винаги си ми любимка - нещо като моя малък химик, на чийто ревюта винаги се доверявам - било то на био или не био продукти... Знанията ти за съставките и химичните съединения много ми помагат да избера най-правилното нещо, както и честното ти мнение за всичко и това, че си го казваш ако нещо не ти харесва :) От всички 23210932 ревюта на тази кутия днес, твоето ми хареса най-много, защото сякаш четях нещо различно от другите - има информация за съставките, лично мнение, преценка и дори цял абзазц с важни неща за сока, които не съм знаела до сега... Браво, харесва ми, че се спрях и тук да го прочета, непременно очаквам още подобни полезни постове <3 :)

    ReplyDelete
  2. Съжалявам, че ти отговарям с такова невероятно закъснение! Благодаря ти за изключително милия коментар, много ме зарадва!
    А това за соковете, наистина много хора не го знаят. Дори с домашно изцедените е хубаво да се придържа към една чаша на ден.

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^