Sunday, July 15, 2018

REVIEW: Aussie Miracle Dry Shampoo Aussome Volume

I'll keep the intro short, I was away for a couple of months due to health problems and massive lack of inspiration. Hopefully, I'm back to regular blogging. Today I'll be talking about a dry shampoo that a had a love-hate relationship for at least a year. Въведението ще е кратко, нямаше ме за няколко месеца, заради здравословни проблеми и огромна липса на вдъхновение. Надявам се, че ще продължа с редовното блогване. Днес ще ви говоря за един сух шампоан, с когото хем се обичаме, хем се мразим от поне година.
I bought this dry shampoo because Murfeishun recommended it a long time ago. I got it from Monoprix but as of recently it has completely disappeared from the shelves and I hope it wasn't discontinued because I really liked it. Купих този сух шампоан, защото Murfeishun го препоръча преди много време. Взех го от Monoprix, но от скоро изцяло изчезна от рафтовете и се надявам, да не е спрян то производство, защото ми харесваше. 
The Aussie packaging is quite basic, nothing special really but it's just a dry shampoo so I don't hold it against them. I paid a bit less than 7€ for 180 ml of product which is almost twice as expensive as Batiste's that I've been using for years.  Опаковката на Aussie е доста простичка, нищо специално, но това е просто сух шампоан и нямам други очаквания. Платих малко по-малко то 7€ за 180 мл продукт, което е почти два пъти по-скъпо от този на Batiste, който използвам от години. 
The first ingredient is Alcohol Denat which is a solvent, often used in aerosol products and very common for dry shampoos. Butane, Propane and Isobutane are propellants that allow the powder to be sprayed evenly (you can also find them in a lot of deodorants). Tapioca Starch and Silica are the powders that absorb the oil from your hair.  Polymethylsilsesquioxane is a film forming agent. Benzyl Salicylate is an UV filter. Eugenol, Hexyl Cinnamal are fragrances. Simmondsia Chinensis Seed Extract (jojoba) is a moisturizer. Linalool, Citronellol, Amyl Cinnamal, Limonene, Hydroxycitronellal, Geraniol and Alpha-Isomethyl Ionone are all fragrances.

You can find the ingredients on CosDNA here
Първата съставка е Alcohol Denat, който е разтворител, често използван в аерозолите и много често присъстващ в сухите шампоани. ButanePropane и Isobutane са втечнени газове, които позволяват на пудрата да се разпръсне равномерно (срещат се и в много дезодоранти). Tapioca Starch и Silica aса пудри, които абсорбират маслата то косата.  Polymethylsilsesquioxane е оклузивен агент. Benzyl Salicylate е UV филтър. EugenolHexyl Cinnamal са ароматизатори. Simmondsia Chinensis Seed Extract (жожоба) е хидратант. LinaloolCitronellolAmyl CinnamalLimoneneHydroxycitronellalGeraniol и Alpha-Isomethyl Ionone са ароматизатори.

Можете да намерите състава в CosDNA тук
As you can see this product has the very standard ingredients for a dry shampoo and a lot of fragrance. And it's quite honestly, almost unbearable. I've never had a hair care product with such a strong suffocating fragrance. If I had to describe to you, the only word that comes to mind is death. I would spray this on myself in the bathroom and immediately close the door and leave because it's insufferable. The worst part is the fragrance often lingers on my hair for two days. If I hate the overpowering fragrance so much, you probably wonder why I like it. This is the first dry shampoo that actually does the job of a "shampoo" because I really don't feel like I need to wash my hair the evening after I used it and my hear doesn't start feeling heavy and gross. This powder magically disappears into your hair giving you a bit of texture that I don't really like all that much but it's something I can deal with. It also gives volume and truly saves my hair for up to 2-3 days longer. It's a lot stronger than the other dry shampoos I've used which seem to leave more of a white cast powder than absorb oils. This product has very little pigment and the powder disappears immediately leaving you with fresh hair that has the perfect amount of volume.  Както виждате този продукт има много стандартни съставки за сух шампоан и много ароматизатори. И честно казано е почти нетърпимо. Никога не съм имала продукт за коса с толкова задушаваща миризма. Ако трябва да ви го опиша, единствената дума, за която се сещам е смърт. Пръскам си го в банята и веднага затварям вратата, защото не се издържа. Най-лошата част е, че ароматът се задържа на косата ми до два дена. Ако мразя твърде силната миризма толкова много, сигурно се чудите защо го харесвам. Това е първият сух шампоан, който наистина върши работата на "шампоан", защото наистина нямам нужда да си измия косата вечерта след като съм го използвала и косата ми не става тежка и отвратителна. Пудрата магически изчезва в косата и придава малко текстура, която не ми харесва чак толкова, но се преживява. Придава също и обем и наистина мога да кажа, че спасява косата за 2-3 дни повече. Доста по-силен е от други сухи шампоани, които съм ползвала, които оставят повече бял оттенък отколкото да абсорбират маслата. Този продукт има много малко пигмент и пудрата изчезва веднага и оставя свежа коса, която има перфектното количество обем.


I truly hope that Aussie will reformulate this and change the fragrance or give us a fragrance-free version because this could easily be one of my most favorite hair products.

What I like: 
 • Reasonable price (~7€)
 • Decent amount of product (180 ml)
 • Easy to use
 • Gives the perfect amount of volume
 • No white cast
 • Truly extends the time between washes
 • Doesn't cause any irritations

What I don't like: 
 • Unbearable fragrance
All in all: 4,5/5Do you have any dry shampoos that you recommend? What are your favorites?
Надявам се, че Aussie ще сменят формулата и аромата или ще ни дадат вариант без аромат, защото това съвсем лесно може да е един от най-любимите ми продукти за коса.

Какво ми харесва: 
 • Прилична цена (~7€)
 • Достатъчно количество продукт (180 мл)
 • Лесен за използване
 • Дава перфектното количество обем
 • Без бял оттенък 
 • Наистина увеличава времето между измиванията
 • Не предизвиква раздразнения
Какво не ми харесва: 
 • Нетърпим аромат
Обща оценка: 4,5/5Имате ли сухи шампоани, които препоръчвате? Кои са ви любимците?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^