Sunday, February 21, 2016

REVIEW: Befine Warming Clay Mask

It's no secret I really love face masks and I am pretty much a hoarder with tons and tons of masks at home. I will never get the chance to talk to you about them all and it's quite hard to decide which one to show you. The one I choose to be reviewed is the Warming Clay Mask by Befine I got in Birchbox.  Не е тайна, че много обичам маски за лице и си складирам с тонове вкъщи. Няма как да имам възможност да ви говоря за всички и е доста трудно да избера коя да ви покажа. Тази, която избрах да ви представя днес е Warming Clay Mask на Befine, която получих в Birchbox. 
I have 2 samples of this mask which also comes in a regular tube. The price is $2 in the US site and around 3€ in Birchbox.fr. The packaging is really pretty, and except for the "vegetarian protein" which sounds like something you'd see in a cook book not in a face mask description, I have no further complaints.  Имам 2 мостри на тази маска, която се предлага и в стандартна тубичка. Цената в американския сайт е $2, и около 3€ в Birchbox.fr. Опаковката е много красива и с изключение на "вегетариански протеин", което звучи като нещо, което ще видите в готварска книга, а не върху маска, нямам други оплаквания. 
The sachet I got had 14 g of product which lasted me for 4 uses even if I read it's a single-time use sample. As always, I uploaded the ingredients in CosDNA Сашето, което получих беше с 14 гр продукт и ми стигна за 4 употреби, въпреки че прочетох, че е предназначено само за една. Както винаги, качих състава в CosDNA.
Sodium Aluminosilicate is a naturally occurring ingredient used as an abrasive and viscosity increasing agent. Hydrogenated Polyisobutene is an emollient. Ethylene/ Propylene/ Styrene Copolymer and Butylene / Ethylene/ Styrene Copolymer are viscosity control agents. Kaolin is the clay, Bentonite is another viscosity control agent. Polysorbate 20 is an emulsifier. Ethylhexyl Isononanoate is a skin conditioning agent. Citric Acid is a pH adjuster. The Safflower Extract seems to have whitening and antioxidant properties but I can't find much information about it. Arnica Montana Flower Extract improves flaking and dry skin. Punica Granatum Extract is rich in Vitamin C and antioxidants. Elettaria Cardamomum Seed Extract is used as a skin conditioning agent and a fragrance. Citrus Aurantium Dulcis (Sweet orange) Oil is used as a fragrance, astringent and skin conditioning agent. Camphor is used to help skin irritation. Titanium Dioxide is a pigment and a sunscreen. All ingredients are rated safe on CosDNA.  Sodium Aluminosilicate е съставка срещаща се в природата използвана като абразивен и вискозен агент. Hydrogenated Polyisobutene е емолиент. Ethylene/ Propylene/ Styrene Copolymer и Butylene / Ethylene/ Styrene Copolymer са контролиращи вискозността агенти. Kaolin е глината. Bentonite е още един агент контролиращ вискозността. Polysorbate 20 е емулсифиант. Ethylhexyl Isononanoate е хидратиращ агент. Safflower Extract изглежда има избелващи и антиоксидантни свойства, но не намирам много информация. Arnica Montana Flower Extract помага за беленето на сухата кожа. Punica Granatum Extract е богат на витамин C и антиоксиданти. Elettaria Cardamomum Seed Extract се използва като хидратант и парфюм. Citrus Aurantium Dulcis (Сладък портокал) Oil се използва като парфюм, адстрингентен и хидратиращ агент. Camphor се използва срещу раздразнения на кожата. Titanium Dioxide е пигмент и слънцезащита. Всички съставки са маркирани като безопасни в CosDNA. 
Clay masks are quite messy to begin with it and this one must be the messiest I've tried so far. The consistency is super super thick and hard to spread because it's so sticky. I would only use this if I plan to wash my hair right after because it sticks everywhere. It's white with small not very abrasive particles suitable for sensitive skin. Once it's on the face the mask softens and heats on its own. I spend around 20 minutes with it and it feels quite nice. The clay doesn't actually dry and that's why it feels way less aggressive than most clay masks. Washing it off is also quite challenging because the mask is too viscous. As a result I end up with clean, smooth and super hydrated skin. This must be the most hydrating clay mask I've ever used, in fact it leaves a hydrating film on my skin even after washing off.  Маските с глина са цапащи по принцип, но тази трябва да е най-цапащата, която съм пробвала досега. Консистенцията е много гъста и трудна за нанасяне, защото залепва. Бих я използвала само, ако смятам веднага след това да си измия косата, защото полепва навсякъде. Бяла е с малки неособено абразивни частици подходящи за чувствителна кожа. Веднъж щом е на лицето се размеква и затопля от само себе си. Прекарвам около 20 минути с нея и усещането е доста приятно. Глината не изкушава и затова е доста по-малко агресивна от повечето глинени маски. Измиването също е трудно, защото маската е твърде вискозна. Резултатът е чиста, мека и много хидратирана кожа. Това със сигурност е най-хидратиращата глинена маска, която съм ползвала, всъщност дори оставя хидратиращ филм на кожата след измиване. 
If you have normal or dry skin and you are okay with the messiness factor, I would recommend you to try it out because I haven't found many masks that clean and hydrate at the same time. If your skin is on the oilier side, you might wanna skip it.


What I like: 

 • Pretty packaging
 • Rather affordable (3€)
 • Excellent ingredients
 • Moisturizing 
 • Leaves skin cleansed 
 • Non-aggressive 

What I don't like: 
 • Messy application 
 • Hard to wash off 
All in all: 3,5/5


This was my Sunday review, I hope you are having a great weekend! If you've tried other hydrating and cleansing masks, please, share them with me in the comments. 
Ако имате нормална към суха кожа и не ви пречи колко много цапа, бих ви я препоръчала да я пробвате, защото не съм намерила много маски, които чистят и подхранват едновременно. Ако сте с мазна кожа, сигурно няма да ви допадне.


Какво ми харесва:

 • Красива опаковка
 • По-скоро достъпна (3€)
 • Отлични съставки
 • Хидратираща 
 • Остава кожата почистена
 • Неагресивна 

Какво не ми харесва:
 • Цапа навсякъде
 • Трудно се отмива
Обща оценка: 3,5/5 


Това беше моето неделно ревю, надявам се че си прекарвате страхотен уикенд! Ако сте пробвали други хидратиращи и почистващи маски, моля, споделете с мен в коментарите. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^