Thursday, October 16, 2014

REVIEW: Gliss Ultimate Oil Elexir Serum

I feel so guilty for not blogging as often as I'd like to. Today I'm writing a quick post for a hair oil, I've been using probably for a year and a half. Gliss is one of my favorite brands when it comes to hair care. When I bought this product it was still brand new and I was curious if it will work out. The packaging is a pretty slim bottle which contains 100 ml of product. I've been using it quite often but I still have a third of it left so it's super economical. 


The serum itself contains tiny gold particles which sit as a precipitate on the bottom so you have to shake it before use. The gold particles are really pretty but they aren't visible in the hair once you use the spray. From what I can see, they're actually mica and silica, so not harmful for the hair. The spray has a very light and subtle smell which is hard to describe. At first it smells like alcohol but this feeling quickly fades. 


This is the typical silicone spray but I actually liked it more than other sprays I've used. First of all, it doesn't make hair oily, even if you use more than you should. Second, you can use it on dry hair and it doesn't flatten it or make it look dirty. I've been using it when I am straightening my hair. It always makes it silky smooth and shinny. 


The ingredients list is quite standard for that type of product. It contains alcohol as a solvent and silicones such as trisiloxane and cyslomethicone. It also has some argan and sunflower oil. Octocrylene is a broad spectrum UV filter and although this product isn't marked as sun protection, I'm certain it offers some kind of it. 


Overall it's a nice product I enjoy using when I feel like my hair needs some extra glow or when I straighten it (which happens very very rarely nowadays). I will finish it with pleasure.


What I like: 
*Affordable (around $10)
* Huge amount of product (100 ml)
* Stylish packaging 
* Gives hair extra glow 
* Provides UV protection 
* Doesn't make hair oily 
* Can be used on both dry and wet hair 

What I don't like: 

Overall: 5/5


It's been a long two weeks break from blogging. I am sorry guys, I really don't have much free time and I decided the free time I have I will spend on sleeping more, relaxing and eating properly. 


Чувствам се толкова виновно, че не пиша толкова често колкото ми се иска. Днес ви показва бърза публикация за масло за коса, което използвам може би от година и половина. Gliss са една от любимите ми марки когато става въпрос за грижа за кожата. Когато си купих този продукт беше току що излязъл на пазара и аз бях много любопитна дали ще ми хареса. Опаковката е хубава тънка бутилка, която съдържа 100 мл продукт. Използвам го доста често, но все още имам една трета от него, защото е супер икономичен. 


Самият серум съдържа златни частички, които стоят като утайка на дъното, затова трябва да се разклати добре преди употреба. Златните частички са много красиви, но не се виждат в косата след пръсване със спрея. От това, което виждам те са от mica (слюда) и silica (силициев диоксид), следователно не са вредни за нея. Спреят има много лека и ненатрапчива миризма, която трудно бих описала. В първите някаколко момента значително се усеща алкохолът, но бързо се изпарява. 


Това е типичният силиконов спрей, но всъщност ми хареса повече от други спрейове, които съм ползвала. Първо, не прави косата мазна, дори и да използвате повече от колкото трява. Второ, може да се ползва на суха коса и не я сплесква или прави да изглежда мръсна. Използвам го когато си изправям косата. Винаги я прави копринено гладка и лъскава. 


Списъкът със съставките е съвсем стандартен за този вид продукт. Съдържа алкохол като солвант (разредител) и силикони - trisiloxane и cyslomethicone. Съдърожа също и арганово и слънчогледово масло. Octocrylene е широкоспектърен UV филтър и въпреки, че продукта не е описан като слънцезащиген, съм сигурна че предлага някаква защита от слънцето. 


Обобщено, много приятен продукт, който използвам с удолоствие когато мисля, че косата ми има нужда от екстра блясък или когато я изправям (което се случва доста рядко тези дни). Ще го доизползвам с удоволствие.


Какво ми харесва: 
*Достъпен (около 15 лева)
* Огромно количество продукт (100 мл)
* Стилна опаковка
* Придава допълнителен блясък на косата
* Предлага UV защита
* Не прави косата мазна
* Може да се използва и на суха, и на мокра коса

Какво не ми харесва: 

Обща оценка 5/5


Бяха дълги 2 седмици почивка то блогване. Съжалявам, наистина нямам много свободно време и времето които имах, реших да прекарам в повече сън, релаксиране и по-добро хранене. 

3 comments:

  1. Много хубаво ревю, Тети! Нищо, че е кратко, съдържателно е и много ми харесва как обясняваш за съставките, защото ти си почти професионалист в тази сфера и ти имам доверие :D Тъкмо днес разглеждах маслата за коса в магазина... :)

    ReplyDelete
  2. i love this product too, it was a nice rewiev

    ReplyDelete
  3. Тети, изкушаваш ме да си взема това като си свърша сегашните кристали :)

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^