Thursday, January 16, 2014

REVIEW: GEO Magic Color CM-903

Together with this review I will also introduce you to the internet shop that sponsored me.


Here's what the site offers.

1. We offer FREE international shipping.

2. GEO is a reliable Korean circle lens brand and the only USA FDA approved circle lens brand. All our lenses are genuine. There are many circle lens brands in the market now and customers should purchase their circle lens carefully to avoid fake/unreliable brands. (This is something we always say to current and new circle lens wearers.)

3. Most of our circle lens models are available with corrective power.

I would like to add that they also have excellent customer service!


GEO Colored Lenses allowed me to choose one pair of lenses by myself. I spent more than an hour picking and I decided I want CM-903 from the Magic Color series.


The lenses came very well wrapped and from GEO Colored Lenses even sent me this adorable lens case.
I specifically chose lenses with prescription so I don't have to wear glasses.


Lenses came in GEO's typical glass bottles. All GEO lenses have a safe sticker so you can check on their site if lenses you got are authentic.


Bottles are hard to open so be careful not to cut yourself.


The lenses are going from very light brown in the inner corner to deep green in the outer. I was specifically looking for lenses with no thick black ring so I can wear them daily without being stared at. If you remember my previous review of GEO Princess Mimi Sesame Gray they look absolutely astonishing but I don't feel comfortable wearing them with slight makeup. 


Basic information according to GEO

Power Range: 0.00 ~ -10.00
Diameter: 14.2mm
Water Content: 38~42%
Base Curve: 8.6
Type: 1 year disposal


Again, for people not very familiar with lenses I am saying that you can wear them for 1 year after opening but if worn on a daily basis lenses must be changed every 3-4 months or the moment they start feeling uncomfortable. 

Natural sunlight 
I feel really comfortable with that diameter. I think 14 - 14.5 is my preferred diameter for daily use. These lenses don't really offer any enlargement for me. But on the other hand they look great with any make up as they are so natural. 

Flash light
I am deeply in love with the design! It's flawless! It blends so naturally with my light brown eyes that usually people can't notice I even wear lenses. I got a lot of compliments how good they look on me. A friend of mine said she loves them so much she wants me to purchase her the same model. I really want to experiment with color lenses but I think I like that design so much I will most certainly repurchase it. 

Flash light
P.S. I have no make up on those photos, please don't be harsh on me xD
Those lenses are very very comfortable! Actually just as comfortable as my prescription lenses. That's why since I got them I've been wearing them all the time. I don't really experience any blurry vision with them and it happens with most color lenses. They are made from very thin plastic and I think they might be a good option for first color lenses. I also don't feel any dryness while wearing them and I have wore them for more than 14 hours. The prescription is very accurate and with them I see just as good as with my none color lenses. 


In a nutshell, those are amazingly good quality lenses. They are super comfortable and the design is gorgeous. They also look very natural on brown eyes. Everyone who wants to try green lenses I recommend you that model!

What I like: 
* Very affordable (around $20) 
* Gorgeous design 
* Very comfortable 
* They blend with brown eyes perfectly 
* Perfect diameter for daily use
* No blurry vision 
* Don't cause any eye irritations 
* Available with prescription 
* No dryness experienced with them 

What I don't like: 
* Nothing 

All in all: 5/5

I am also wearing these lenses here and here.

Заедно с това ревю ще ви представя и интернет магазинът, който ме спонсорира.


Ето какво предлага сайтът:

1. Предлагаме БЕЗПЛАТНА международна доставка.

2. GEO е надежна корейска марка за цветни лещи и единствента корейска марка удобрена от FDA САЩ. Всички наши лещи са автентични. Сега вече се предлагат много видове цветни лещи на пазара и клиентите трябва да поръчват внимателно и за избягват фалшиви/ненадежни марки. (Това е нещо, което винаги напомняме на сегашните и нови притежатели на лещи.)

3. Повечето от нашите цветни лещи се предлагат и с диоптър. 

Аз добавям, че предлагат и отлично обслужване на клиентите!


GEO Colored Lenses ми позволиха да си избера чифт лещи сама. Прекарах повече от час избирайки и реших, че искам CM-903 от серията Magic Color.


Лещите пристигат много добре опаковани, а от GEO Colored Lenses дори ми изпратиха тази сладуреста кутийка за лещи. 
Избрах специално тези лещи заради диоптъра, за да не ми се налага да нося очила.


Лешите пристигат в типичните стъклени бурканчета на GEO. Всички лещи на GEO имат предпазен стикер, за да проверите в сайта им дали лещите са автентични. 


Бутилчиците са трудни за отваряне, така че внимавайте да не се порежете.


Лещите преминават от много светло кафяво във вътрешния ъгъл до тъмно зелено във външния. Специално търсех лещи без дебел черен кръг, за да мога да ги нося всекидневно без да отнасям погледите на всички. Ако помните предишното ми ревю за GEO Princess Mimi Sesame Gray, те изглеждат страхотно, но не се чувствам удобно с тях когато съм с лек грим. 


Основна информация, която ни дават от GEO:

Диоптър: 0.00 ~ -10.00
Диаметър: 14.2мм
Водно съдържание: 38~42%
Кривина: 8.6
Вид: 1-годишни


Отново, за хората, които не са запознати с лещите, казвам, че може да се носят за 1 година, но ако се носят всекидневно трябва да се сменят на всеки 3-4 месеца или веднага щом станат неудобни.

Естествена светлина
Чувствам се много удобно с този диаметър. Мисля, че 14 - 14.5 е моят предпочитан диаметър за всекидневна употреба. Тези лещи не предлагат никакво уголемяване за мен. Но от друга страна изглеждат чудесно със всеки грим, тъй като са естествени. 

Със светкавица
Дълбоко влюбена съм в дизайна! Перфектен е! Прелива се толкова естествено със светлокафявите ми очи и обикновено хората не могат да забележат, че нося лещи. Получих доста комплименти колко добре изглеждат. Една приятелка каза, че толкова много ѝ харесват, че иска да и поръчам съшия модел. Много искам да експериментирам с цветните лещи, но този дизайн ми харесва толкова много, че със сигурност ще си купя тези лещи отново. 

Със светкавица
П.С. Нямам никакъв грим на тези снимки, не бъдете резки с мен xD
Тези лещи са много удобни! Всъщност са толкова удобни колкото и диоптричните ми лещи. Затова и след като ги получих ги нося постоянно. Не усешам никакво замъгляване с тях, а това се случва с повечето цветни лещи. Направени са от много тънка пластмаса и мисля, че ще са добър вариант за някой, който иска да пробва цветни лещи за пръв път. Не усещам сухота с тях и съм ги носила повече от 14 часа. Диоптрите са много точни и с тях виждам точно толкова добре колкото и с безцветните лещи. 


Като цяло, тези лещи са с удивително качество. Много са удобни, а дизайнът е прекрасен. Изглеждат много естествено на кафяви очи. Препоръчвам на всички, които искат да пробват зелени лещи. 

Какво ми харесва: 
* Много достъпни (около 20 долара/30 лева) 
* Прекрасен дизайн
* Много удобни
* Преливат се чудесно с кафяви очи
* Идеален диаметър за всекидневна употреба 
* Няма замъглено виждане 
* Не предизвикват никакви дразнения на окото
* Предлагат се с диоптър
* Никаква сухота докато съм с тях

Какво не ми харесва: 
* Нищо

Обща оценка: 5/5

Нося тези лещи също тук и тук.

1 comment:

  1. I like the color a lot. It looks great on you!

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^