Tuesday, November 12, 2013

REVIEW: Biofresh Cleansing Milk Cucumber

I bought this cleansing milk by Biofresh a long time ago and I didn't even take it to France because I don't like it that much anymore. This was my third bottle of it so it was a favorite before but then I found so much better makeup removers. 


The product comes in a 200 ml tube which is quite good amount. This is the Cucumber version but I also used the Carrot one before too.  


The packaging is not very stable. The cap is easy to open in a bag and I even it happened to me before that it got broken. Definitely not travel-friendly product. 


The ingredients are very unimpressive, liquid paraffin is second and it contains a bunch of parabens. That composition was the main reason I stopped using it. 


The only thing I really love about this product is the smell. I know it's not natural but it smells very fresh, just like a real cucumber. 


The texture of the milk is runny which can make it hard to use. It leaves a greasy film afterwards and for me it's impossible to go without washing my face with cleanser. 


Here's the makeup removing test. I forgot to swatch lipstick and that's a huge miss from my side because lipsticks are one of the hardest products to remove. 


It removed almost anything with one swipe but the mascara. 


The mascara got completely removed after the third swipe. This is really not the best product when you are wearing eye makeup. I needed up to 3 pads to remove my makeup with it and I usually need only 2. And since the product has so liquid texture I use huge amounts of it so it is not very economical. 


Overall I don't recommend this, it is very cheap, it does the work but it's nothing special. The ingredients are a huge turn off too and there are better highly affordable products on the market. For example I much happier with Mixa's Micellar Water. It is a bit more expensive but no liquid paraffin and parabens inside. I will make sure to review it sometimes soon. 

What I like: 
* Bargain cheap (less than a dollar) 
* Huge amount of product (200 ml) 
* Fresh smell 

What I don't like: 
* Terrible ingredients
* Not economical 
* Doesn't do very well with eye makeup 
* Texture is hard to work with 

All in all: 2/5 

I personally think cleansing milks don't work very well for me. I prefer 2-phase cleansers, though I think the Micellar Water by Mixa I mentioned is my current favorite. What is your favorite makeup remover?Купих това тоалетно мляко на Biofresh преди доста време и дори не го взех във Франция, защото не ми харесва вече. Това беше третата ми бутилка от него, така че преди ми беше любимец, но намерих доста по-добри дегримьори. 


Продуктът е опакован в 200 мл туба, което си е доста добро количество. Това е вариантът с Краставица, а аз съм ползвала и този с Морков преди. 


Опаковката не е много стабилна. Капачката се отваря лесно в чанта и дори преди ми се случи да се счупи. Определено не е продукт за пътуване. 


Съсвките съвсем не са впечатляващи, течен парафин и няколко парабена. Този състав беше главната причина да спра да го ползвам. 


Единственото нещо, което наистина ми харесва в този продукт е миризмата. Знам че не е естествена, но мирише много свежо, точно като истинска краставица. 


Текстураа на млякото е течна, което го прави трудно за употреба. Оставя мазен филм след това и за мен е невъзможно да ни си измия лицето с нещо почистващо. 


Ето тестът за изтриване на грим. Забравих да намажа червило и е голям пропуск от моя страта, зещото червилата са едни от най-трудните продукти за изтриване. 


Изтри почти всичко след първото забърсване освен спиралата. 


Спиралата се изтри напълно чак след третото забърсване. Това изобщо не е най-добрия продукт за очен грим. Трябваха ми 3 тампона за грим, за да изтрия грима си, а обикновено се справям и с 2. И тъй като продуктът е с толкова течна текстура, винаги ползвам огромни количества от него, затова не е много икономичен. 


На кратко, не препоръчвам, много евтин, върши работа, но не е нещо специално. Съставът е направо отблъскващ и има по-добри много достъпни продукти на пазара. Например, много повече харесвам мицеларната вода на Mixa. Малко по-скъпа е, но без течен парафин и парабени вътре. Обещавам че ще ѝ напиша ревю скоро. 

Какво ми харесва: 
* Много евтин (около левче) 
* Голямо количество продукт (200 мл) 
* Свежа миризма

Какво не ми харесва:
* Ужасни съставки
* Неикономично
* Не се справя добре с очния грим 
* С тази текстура се работи трудно

Обща оценка : 2/5 

Лично аз, мисля че почистващите млека не са моят продукт. Предпочитам двуфазните дегримьори, въпреки че мицеларната вода на Mixa, която споменах е сегашният ми любимец. Кой е вашият любим дегримьор? 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^