Friday, September 20, 2013

REVIEW: Balea Aqua Sheet Mask

I am a huge fan of masks and I'm constantly looking for new ones. This one I bought from dm and I remember it was very cheap. It is the first sheet mask I am trying by Balea. I only tried their cream masks before. 


The packaging is very pretty, small and convenient. It's easy to open. It's written in German but there are instructions in Bulgarian in the back. The idea is to stay with the mask on your face for 15-20 minutes but I usually stay with it until it's dry. This type of mask claims it has moisturizing properties. 


The ingredients are pretty good for such a cheap mask. There are a lot of extracts. 


This mask fit my face better than other sheet masks. I stayed with it for approximately 40 minutes and when I took it off it wasn't completely dry. It was well soaked in serum and there was some left in the packaging. It didn't leave any sticky feeling and my skin felt smooth and hydrated. My face was slightly brightened and there was no irritations afterwards. The smell was very subtle, gentle, non-alcoholic and it wasn't unpleasant. I would definitely buy this mask again considering the price and how well it worked for me. It wasn't anything "wow" but it helped maintain my skin in good condition. What I like: 
* Bargain cheap (around a dollar) 
* Small convenient packaging which is easy to open
* A lot of extracts in ingredients 
* Mask well soaked in serum 
* Moisturizes and brightens skin 
* Doesn't irritate skin 
* Subtle smell 

What I don't like: 
* Unfortunately not available in France

All in all: 4.5/5I am recently thinking about simple everyday makeup tutorials but unfortunately since my university year started it's hard to find time to edit qualitatively posts like that. I wish everyone a great Friday! :) Тъй като съм огромен фен на маските, постоянно си търся нови. Тази точно си купих от dm и си спомням, че беше евтина. Това е първата ми маска на Balea от този тип. Преди това бях пробвала само кремообразните им маски. 


Опаковката е много симпатична, малка и удобна. Отваря се лесно. Надписите са на немски, но отзад има инструкции и на български. Идеята на този вид маски е да постоите с тях 15-20 минути, но аз обикновено изчаквам да изсъхнат. Този тип маска е с подхранващи свойства. 


Съставките са доста добри за толкова евтина маска. Съдържат се много екстракти. 


Маската ми пасна по-добре, от колкото други маски. Останах с нея около 40 минути и когато я свалих не беше напълно суха. Беше добре попита в серум и дори имаше останало количество в опаковката. Не остави лепкаво усещане, а кожата ми беше гладка и подхранена. Лицето ми беше леко озарено и нямаше раздразнения след това. Миризмата беше много лека, нежна, не миришеше на алкохол и не беше неприятна. Със сигурност бих си купила тази маска отново като се има предвид цената и колко добре си свърши работата при мен. Не беше нищо "уоу", но помогна на кожата ми да остане в добро състояние. Какво ми харесва: 
* Много ниска цена (около 1.50 лв) 
*Малка удобна опаковка, лесна за отваряне
* Много екстракти в състава
* Маската е добре попита в серум
* Подхранва и озарява кожата
* Не дразни кожата
* Лека миризма

Какво не ми харесва: 
* За съжаление не се предлага във Франция

Обща оценка: 4.5/5Напоследък си мисля за прости уроци за всекидневен грим, но за съжаление тъй като университетската година започна е трудно да намеря време да обработя качествено такива публикации. Приятен петък на всички! :) 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^