Monday, November 30, 2015

FAVES: Autumn 2015 Favorites

Winter is coming... which means it's time to show you my Autumn beauty and non beauty favorites!  Зимата идва... което значи, че е време да ви покажа есенните ми козметични и некозметични любимци! 
Autumn is my second favorite season after Spring. My favorites this season are quite random but are all things I've been loving a lot.  Есента е любимият ми сезон след пролетта. Любимците ми този месец са доста разнообразни, но са все неща, които много ми харесват. 
BEAUTY:

Batiste Dry Shampoo Cherry
This isn't even a surprise, I love the Batiste dry shampoos and this one is my favorite because of the lovely cherry fragrance. It's hat time and hat time means messy hair.

Mixa Eau Micellaire Physiologique #Allantoin
These Mixa micellar waters are my favorites for a long time, the latest Allantoin edition quickly became a must-have because of its calming formula.


Mizon Watervolume Aqua Gel Cream
I apply this gel after my toner and before my moisturizer. I love it because it's quite hydrating on its own and it gets absorbed super quickly.

Vinésime Moisturizing Body Milk
Who would enjoy a body lotion that smells like wine? Me! This thing is amazing and it's super moisturizing. The ingredients are excellent. I would buy it in full size if not for all the body lotions I already own.

Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red
I love this lip tint and I just happened to review it. It's the perfect everyday red shade for Autumn.

Yves Rocher Blackberries Nourishing Lip Balm
I have no idea why I waited so long to open this lip balm. This baby is amazing! It's super nourishing and quite pigmented actually. On its own it gives a lovely berry shade but I love using it on top of lipsticks and lip tints too.

Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry
The second lip tint I've been loving this Autumn is this unique formula by Holika Holika. This tint is a bit trickier to apply evenly and it absolutely requires a lip balm on top but together with the Yves Rocher lip balm, it's the perfect Autumn combo.

Nina Ricci Les Délices de Nina
I've been obsessed with this perfume! I absolutely adore it. It became my go to fragrance even if I was trying to use up other perfumes in the meantime. 
КОЗМЕТИКА:

Batiste Dry Shampoo Cherry
Това дори не е изненада, обичам сухите шампоани на Batiste и този ми любим заради прекрасния аромат на череша. Времето на шапките, а това автоматично означава рошава коса.

Mixa Eau Micellaire Physiologique #Allantoin
Тези мицеларни води на Mixa са ми любимци от много време и най-новият вариант с Алантоин бързо се превърна в must-have, заради успокояващата си формула.

Mizon Watervolume Aqua Gel Cream
Нанасям този гел след тоника и преди хидратанта. Харесвам го, защото е доста хидратиращ и самостоятелно, а се абсорбира много бързо.

Vinésime Moisturizing Body Milk
На кой би му харесал лосион с аромат на вино? На мен! Ухае страхотно и е много хидратиращ. Съставките са отлични. Определено бих го купила в пълен състав, ако не бяха всичките ми лосиони.

Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red
Обожавам този тинт и съвсем скоро писах за него. Перфектният ежедневен червен нюанс за есента.

Yves Rocher Blackberries Nourishing Lip Balm
Нямам идея защо чаках толкова дълго да отворя този балсам. Страхотен е! Много хидратиращ и всъщност доста пигментиран. Самостоятелно придава чудесен боровинков цвят, но обичам да го ползвам и върху червила и тинтове.

Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry
Втория тинт, който обожавам тази есен е тази уникална формула на Holika Holika. Този тинт е малко по-труден за нанасяне и задължително има нужда от балсам, но с балсама на Yves Rocher отгоре е перфектната есенна комбинация.

Nina Ricci Les Délices de Nina
Обсебена съм от този парфюм! Обожавам го. Превърна се в ежедневния ми аромат, въпреки че се опитвах да използвам други парфюми междувременно. 
Birchbox Best Hair Day Brush
These hair brushes have been popular for a long time and here I am joining the hype train. It's really to brush my hair with it and it completely replaced my old hair comb.

Golden Rose Color Sensation Lip Gloss #121
When I wasn't feeling like wearing dark lips I was wearing this nude lip gloss. It's very wearable, longlasting and moisturizing which made it the perfect everyday lip product.

Réserve Naturelle Waterproof Eye Pencil #19
There is something about me and purple eye pencils. And this eye pencil by Réserve Naturelle has been a total hit. Because of it being on sale I only paid 1€ for it (as well as for the rest of the pencils). The product is super creamy and pigmented and really easy to apply and it's also extremely longlasting. If I apply it at 6 am in the morning when I go back at home at 6 pm I can still see it in the waterline. It has faded but it remains noticeable and it hasn't smudged under my eyes. I am highly recommending!

Réserve Naturelle Metallic Liner #3 Violet
Yet another purple eye pencil. These series are not as lasting as the Waterproof one but they have such gorgeous metallic finish and they stay on my eyes at least 6 hours which is not bad at all. Also they're very creamy and easy to apply as well. And remind me a lot of a discontinued super favorite eye pencils by Sephora.

Réserve Naturelle Metallic Liner #7 Cuivre
I love this shade because it's such a unique copper. Copper looks very flattering on brown eyes but it's rare to find. The perfect formula and the beautiful shade mean I was using it quite often. And unlike the other 2 shades this one was still suitable for lighter makeup. 
Birchbox Best Hair Day Brush
Тези четки за коса са популярни от доста време и ето, че ми допаднаха и на мен. Много лесно се реше косата с нея и напълно замени стария ми гребен.

Golden Rose Color Sensation Lip Gloss #121
Когато не ми се носеха тъмни червила, носех този нюд глос. Подхожда си всичко, много дълготраен и хидратиращ, което го направи идеалният продукт за ежедневието.

Réserve Naturelle Waterproof Eye Pencil #19
Има нещо между мен и лилавите моливи за очи. Този молив на Réserve Naturelle е голямо попадение! Тъй като беше намален платих само 1€ за него (както и за останалите). Продуктът е много кремообразен и пигментирен и се нанася страшно лесно, а е супер дълготраен. Ако го нанеса в 6 сутринта, когато се прибера в 6 следобед все още го виждам във водната линия. Избледнял е, но се забелязва и не е се е размазал под очите. Силно препоръчвам!

Réserve Naturelle Metallic Liner #3 Violet
Още един лилав молив. Тази серия не е толкова дълготрайна като Waterproof, но имат толкова красив металически завършек и издържат на очите поне 6 часа, което въобще не е зле. Също са много кремообразни и лесни за нанасяне. И ми напомнят много на една спряна серия моливи на Sephora.

Réserve Naturelle Metallic Liner #7 Cuivre
Обожавам този нюанс, защото е толкова уникално медно. Медното стои много красиво на кафяви очи, но трудно се намира. Идеалната формула и красивия цвят означават, че го използвах доста често. И за разлика от другите 2 цвята е подходящ и за по-светъл грим. 
DRINKS:

Lord Nelson Green Tea Jasmine
Jasmine green tea is one of my most favorite types of tea and this is my favorite jasmine tea. This tea costs only 0,89€ in Lidl, I am amazed. I've been loving it so much!

Caykur Green Tea Bergamot
My mom sent me this tea from Turkey and it's no secret Turkish have amazing teas. I really really like this one and the packaging is so pretty.

Lipton Gold Tea Black Tea
I admit I wanted this tea just because of the super pretty box it is in but it's actually quite amazing on the inside as well. Everything about this tea speaks luxurious and in fact it's quite affordable.

Carrefour Infusions Fruits Rouges 
I've always related colder weather with forest fruit tea. However I wanted an infusion so I can enjoy it in the afternoons as well. This infusion by Carrefour is pretty good. 
НАПИТКИ:

Lord Nelson Green Tea Jasmine
Зелен чай с жасмин е един от най-любимите ми видове чай, а този е любимият ми чай с жасмин. Струва само 0,89€ в Lidl, удивена съм. Много го харесвам!

Caykur Green Tea Bergamot
Майка ми ми изпрати този чай от Турция и не е тайна, че турците имат страхотен чай. Много ми харесва, а опаковката е много симпатична.

Lipton Gold Tea Black Tea
Признавам си, че исках този чай само заради прекрасната кутия, но съдържанието също е страхотно. Всичко в този чай говори за луксозност, а всъщност е доста достъпен.

Carrefour Infusions Fruits Rouges 
Винаги съм свързвала по-студеното време с чай от горски плодове. Но исках плодов чай, за да мога да го пия и следобед. Този плодов чай на Carrefour е много приятен. 
SNACKS:

Pomegranates are one of my most favorite fruits and I just love when they're widely available and affordable during Autumn. I was enjoying a pomegranate almost every day. 
ХРАНА:

Наровете са едни от любимите ми плодове и обожавам, че са лесно достъпни и евтини през есента. Похапвах си нар почти всеки ден. 
BOOKS:

Giovanni Bocacco - Decameron
I never actually read the whole book when I had to at school so I decided it's about time I do. And I actually started this book last December when I got my Kindle. I haven't finished it yet because of exams and lack of time but I am on 95%. I really adore the atmosphere of this book and how much it tells us about the Renaissance mindset. And it's a great read when when you are in bed.

I actually read couple of other books this fall but none of them impressed me. Hopefully soon I will have enough time to read more. I recently updated my old Goodreads account and added a lot of new books in my to read list.

These were my Autumn favorites. What did you enjoy this Autumn? 
КНИГИ:

Джовани Бокачо - Декамерон
Така и не прочетох цялата книга в училище и реших, че е време да го направя. Всъщност я започнах миналия декември когато си взех Kindle-а. Не съм я свършила все още, но съм на 95%. Много ми допада атмосферата на тази книга и колко много говори за мисленето на ренесансовия човек. А е страхотно четиво за в леглото.


Всъщност прочетох и няколко други книги тази есен, но нито една не ме впечатли. Надявам се скоро да имам достатъчно време да чета повече. Наскоро ъпдейтнах стария си акаунт в Goodreads и си добавих нови книги в списъка за четене.

Това за моите есенни любимци. На вас какво ви допадна тази есен?

Sunday, November 29, 2015

REVIEW: Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red

I have awfully a lot to study and the blog suffers and that's why exactly when I have to study the most for an exam I feel like writing a blog post. Plus I bought new camera lens and I just had to try it. The product I decided to show you is one of my lip favorites, the Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red.  Имам отвратително много да уча и блога страда и точно затова, точно когато имам изпит на другия ден ми се пише публикация. А и си купих нов обектив и нямаше как да не го тествам. Продуктът, който реших да ви покажа е един от любимците ми за устни, Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red. 
These tints have been popular in Korea for ages, I remember when I first got into the k-beauty in 2012 they were the best seller for tints. I had couple of tiny sample sizes of the Cherry Pink shade ever since then and I was absolutely in love with it. I don't have the full sized packaging for the cherry shade because one sample size easily lasts more than a year and I still have 2 left. Since there were no samples of the red shade I purchased the full size, these lip tints cost around $4 on eBay so they're super affordable.  Тези тинтове са популярни в Корея от векове. Спомням си когато се зарибих по корейската козметика през 2012, че бяха бест селър. Имах няколко мостри на цвета Cherry Pink и още от тогава съм влюбена в него. Нямам пълния размер, защото мострите лесно издържат по година и отгоре, а аз все още имам 2 останали. Тъй като нямаше мостри на червения цвят си поръчах пълния размер, тези тинтове струват около $4 в eBay, така че са супер достъпни. 
Tony Moly changed the packaging several times and the one I have now is quite pretty and cute and it's very my style. I think the name of the product changed with the packaging but in the end it's the same.  Tony Moly сменяха опаковката няколко пъти и тази, която имам в момента е доста симпатична и сладуреста, и точно в мой стил. Мисля, че е името на продукта се сменяше заедно с опаковката, но в края на краищата е все същия. 
The brush is really is really not that convenient and easy to use because of the liquid texture of the product it's a bit hard to blend it apply it evenly. I prefer to do that with a tinted lip balm.
I'm being particularly lazy today, you can check the ingredients here. The top ingredients are quite good, the only thing scoring red is Triethanolamine which is a pH adjuster known to be an irritant but I have no problems with it. 
Четката не е чак толкова удобна и лесна за употреба, защото заради течната текстура на продукта е трудно да се размаже и нанесе равномерно. Предпочитам да го правя с оцветен балсам отгоре.
Тъй като днес доста ме мързи, можете да погледнете съставките тук. Основните съставки са доста добри, в червено се появява само Triethanolamine, който е регулатор на pH, известен като дразнител, въпреки че аз нямам проблеми с него. 
These tints are super pigmented and mind you, super longlasting! What I love the most is that they are quite buildable and you can create a subtle everyday look with a tiny amount of lip tint and lip balm on top but you can also go for the opaque look. Personally I prefer to always add a little bit of tinted lip balm on top because otherwise my lips start feeling really dry after an hour. The lip tint smells amazingly like strawberries!  Тези тинтове са много пигментирани, а и доста издръжливи! Най-много харесвам, че лесно се наслояват и може да се получи лек ежедневен грим с малко количество тинт и балсам, както и ярък цвят с повечко наслояване. Аз предпочитам винаги да добавям малко оцветен балсам отгоре, защото иначе устните ми се изсушават след час. Тинтът ухае невероятно на ягодки! 
I washed my hands with soap before taking this photo, you can see how much of a stain it leaves. I really love this product and it's so easy to wear it. I've been kinda lazy lately so I love applying a lip tint in the morning and then just reapplying some tinted lip balm 2-3 times during the day. I was often wearing the cherry pink shade at work this summer while now when it's colder I prefer the red shade.  Измих ръцете си със сапун преди да направя тази снимка, вижда се какъв стейн оставя. Много харесвам продукта и е много лесен за носене. Напоследък ме мързи повече от обикновено и обичам да го нанасям сутрин и да слагам отгоре оцветен балсам 2-3 пъти през деня. Често носех черешовия цвят на работа през лятото, а сега когато е по-студено предпочитам червения. 
On this photo I decided to go for a little more everyday look and I didn't apply it very heavily.
I am a fan of lip tints and this one will forever be a favorite because it's super affordable, very versatile and longlasting. I only wish there were more shades.


What I like: 

 • Affordable (around $4) 
 • Huge amount of product (9 ml) 
 • Good ingredients 
 • Beautiful shade 
 • Very versatile 
 • Quite longlasting 
 • Amazing strawberry scent 

What I don't like: 
 • Brush makes it hard to blend evenly 
 • Slightly drying on its own 
All in all: 4,8/5

I adore lip tints and I am always looking for a new one, have you tried any and what are your favorites? 
На тази снимка съм го нанесла с лека ръка, подходяща за по-ежедневна визия.
Фен съм на тинтовете за устни и този винаги ще ми е любимец, защото е съвсем достъпен, много мултифункционален и дълготраен. Иска ми се само да имаше повече цветове.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен (около $4) 
 • Огромно количество продукт (9 мл) 
 • Добри съставки
 • Красив цвят 
 • Много мултифункционален
 • Доста дълготраен 
 • Страхотен аромат на ягоди 

Какво не ми харесва: 
 • Четката го прави труден за равномерно нанасяне
 • Леко изсушаващ самостоятелно
Обща оценка: 4,8/5

Обожавам тинтове и винаги си търся нови, вие пробвали ли сте и кой ви е любимия? 

Monday, November 23, 2015

REVIEW: Ziaja Cocoa Butter Hair Mask

Finally I am having a good day where I managed to do all the stuff I had to and still have some time left for blogging. I want to show you the hair mask I am currently using, the Cocoa Butter Hair Mask by Ziaja.  Най-накрая имам ден, в който успях да свърша всичко за вършене и да ми остане време за блогване. Искам да ви покажа маската за коса, която използвам в момента, Cocoa Butter Hair Mask на Ziaja. 
I picked up this mask in Bulgaria because I thought it will smell really great and the ingredients were okayish while the pricetag was very reasonable.  Взех си тази маска от България, защото очаквах да ухае страхотно и съставките бяха прилични, а цената достъпна. 
The mask comes in a simplistic brown jar that I find quite pretty and it contains 200 ml of product which is usually the standard amount for such products. The mask claims it's for dry and damaged hair, so exactly my hair type currently.  Маската пристига в семпъл кафяв буркан, който намирам за доста симпатичен и съдържа 200 мл продукт, което е стандартното количество за такъв продукт. Маската твърди, че е за суха и увредена коса, точно моят тип коса в момента. 
The first ingredient after water is Cetearyl Alcohol which is a fatty alcohol used as an emulsifier, it can be irritating and acne triggering for some people but I have problems with it and I don't apply my hair masks on my scalp to begin with. Cetrimonium Chloride is a surfactant and an antistatic, it's very often found in hair care products. Dimethicone is a silicone filling the hair and making it look silky. Behentrimonium Chloride is another antistatic. Isopropyl Myristate is a solvent and very common acne trigger but in a hair care product I don't think it will cause concern. Theobroma Cacao Seed Butter is a moisturizer, again a very common acne trigger. Polyquaternium-10 is an antistatic. Panthenol is an antistatic and moisturizer. Sodium Benzoate is a preservative. Citric Acid is a pH adjuster.  Първата съставка след вода е Cetearyl Alcohol, който е мастен алкохол използван като емулсифиант, може да е дразнещ и да предизвика акне, но аз нямам проблеми с него, а по принцип не си нанасям маските по скалпа. Cetrimonium Chloride е сърфъктант и антистатик, много често се среща в продукти за коса. Dimethicone е силикон, който запълва косъма и го прави да изглежда лъскав. Behentrimonium Chloride е още един антистатик. Isopropyl Myristate е разтворител и много често предизвиква акне, но в продукт за коса не мисля, че е притеснителен. Theobroma Cacao Seed Butter е хидратант и отново, често предизвиква акне. Polyquaternium-10 е антистатик. Panthenol е антистатик и хидратант. Sodium Benzoate е консервант. Citric Acid е регулатор на pH. 
The ingredients of this mask aren't anything spectacular but everything is safe and it doesn't contain anything controversial. However from the ingredients list itself I can see it is more towards people with normal hair because it doesn't contain anything highly moisturizing in high concentrations.  Съставките на тази маска не са нещо невероятно, но всичко е безопасно и не съдържа нищо съмнително. Но дори и от самото съдържание виждам, че е насочена повече към хора с нормална коса, защото не съдържа нищо силно подхранващо във високи концентрации. 
The mask comes sealed, thankfully, because people in the drugstore really love putting their dirty fingers in products they don't plan on buying. The texture is white and quite milky and more liquid compared to most masks. It smells absolutely fantastic and it's the main reason I consider it such a good product. I can feel the soft cacao fragrance in my hair for two days. In terms of moisturizing it doesn't do amazing, it does a decent job but it is not the powerful treatment I will use after bleaching for example. But it's a great product to be used on a daily basis because it certainly doesn't leave the hair feeling heavy. I've been using this mask for about 6 months and I am about to finish it. Considering I have a lot of hair I consider it economical.  Маската пристига запечатана, за щастие, тъй като хората в дрогериите много обичат да си пъхат мръсните пръсти из продукти, които не смятат да купят. Текстурата е бяла, подобна на мляко и по-течна в сравнение с повечето маски. Ухае фантаснично и е основната причина да я харесвам толкова много. Усещам мекия аромат на какао в косата си до 2 дена. Колкото до хидратацията, не е прекрасна, върши работа, но не е силният продукт, който ще нанеса след изрусяване например. Но пък е страхотен продукт за ежедневно ползване, защото не оставя тежко усещане. Използвам я вече 6 месеца и скоро ще я привърша. Предвид, че имам доста коса я считам за икономична. 
I would recommend it to anyone fond of cocoa fragranced products because it's quite authentic but definitely not to someone looking for a really deep hydration.

What I like: 
 • Pretty and convenient packaging
 • Very affordable (around $4) 
 • Decent amount of product (200 ml)
 • Quite economical
 • Fantastic cocoa fragrance 
 • Doesn't make hair heavy 
What I don't like: 
 • Not suitable for very dry hair as described
All in all: 4/5


Have you used any other hair care product by Ziaja and did you like it? 
I wish you a great start of the week! 

Бих я препоръчала на всички, които обичат аромата на какао, защото е доста автентичен, но не и ако търсите дълбока хидратация.


What I like: 
 • Симпатична и удобна опаковка
 • Много достъпна (около 6 лева) 
 • Прилично количество продукт (200 мл)
 • Доста икономична
 • Страхотен аромат на какао 
 • Не утежнява косата 
Какво не ми харесва: 
 • Не е подходяща за суха коса, както твърди
Обща оценка: 4/5


Използвали ли сте други продукти за коса на Ziaja и харесаха ли ви?
Желая ви успешно начало на седмицата! 

Tuesday, November 17, 2015

Empties #9 (Part 2)

Here's the second part of the empties post.  Ето и втората част от публикацията с празни опаковки. 
There might be a next one coming very soon because I've gathered quite a lot of empties again and maybe this time I will manage to take photos on time. Може и да има следващата много скоро, защото пак се събраха доста опаковки и може би този път ще успея да ги снимам на време преди да станат твърде много.  
Dolce Gusto Latte Macchiato Light | Chai Tea Latte | Ricoré Latte | Latte Macchiato Vanilla | Cappuccino
Starting off with some Dolce Gusto empties, I have a review of all of these and I won't repeat myself for each one. The Chai Tea Latte and Ricoré Latte are my favorite ones and I have them repurchased. The Latte Macchiato Vanilla is lovely but is available only online so I won't be buying it anytime soon. The Cappuccino Light and Late Macchiato light taste exactly the same as the non light versions I have currently and I like them both very much. 
Dolce Gusto Latte Macchiato Light | Chai Tea Latte | Ricoré Latte | Latte Macchiato Vanilla | Cappuccino
Започвам с кутии на Dolce Gusto, имам ревю за всичките и няма да се повтарям за всяка. Chai Tea Latte и Ricoré Latte са ми любимите и ги купих отново. Latte Macchiato Vanilla ми харесва, но се продава само онлайн и няма да го купя отново скоро. Cappuccino Light и Latte Macchiato Light на вкус са същите като нормалните варианти, и имам по една кутия от тях в момента. И двете много ми допадат. 
George Triov Fresh Morning
It's good having a box of traditional Bulgarian tea because it just tastes... very Bulgarian and I haven't found anything similar here in France. It's a lovely infusion, I would repurchase it.

Hema Moroccan Mint Tea
This is probably one of my all time favorite infusions and in fact I am enjoying a cup of it while writing this post right now. I would keep buying, the quality of this tea is amazing and it's affordable.


Hema Forest Fruit Tea
I didn't like this one so much, I've had better forest fruit aromatized black teas. It seems that all of Hema's small boxes are awesome but can't see the same for the big ones.

George Triov Lemon Balm Tea
Lemon balm (melissa) is not my favorite tea but I would like to believe it helps for my constant headaches. Quality-wise this isn't something amazing but then again it is very very affordable. I think I have another box of it and this is probably my 2nd or 3rd used up.

Георги Триов Свежо Утро 
Хубаво е да има човек една кутия традиционен български чай, който на вкус е... много български. Не съм намерила нещо подобно във Франция. Хубав билков чай, бих го купила отново.

Hema Moroccan Mint Tea
Това е може би един от любимите ми билкови чайове и всъщност пия чаша от него докато пиша публикацията в момента. Ще продължавам да си купувам, качеството е страхотно, а е много достъпен.

Hema Forest Fruit Tea
Този не ми хареса чак толкова, имала съм по-хубави черни чайове с аромат на горски плодове. Изглежда малките кутии на Hema са страхотни, но не мога да кажа същото и за големите.

Георги Триов Чай Маточина
Маточината (melissa) не ми е любимият чай, но ми се иска да вярвам, че помага за постоянните ми главоболия. Като качество не е нещо невероятно, но пък е много евтин. Мисля, че имам още една кутия, това е сигурно 2-рата или 3-тата ми изхабена. 
Elephant Nuit Tranquille
Honestly, this tea was such a mistake. On the packaging it says top notes are linden, chamomile and orange, while the ingredients list is longer and that lavender in the back of the list is suuuuper dominant, the tasted like it's the main ingredient. But it was a good tea for drinking in bed because it actually made me sleepy, most of the times. Still, I'd try something else next, preferably with no lavender at all.

Bioprogramme Staroplaninski Tea
This tea is probably one of my favorite Bulgarian teas, it's a very typical taste and I love how multifunctional it is because I can enjoy it in the morning, at lunch or before going to bed.

Auchan Infusion Linden 
Having a linden tea is a must for every tea lover. This is the type of tea I would have when I am feeling sick or I can't sleep at night. This one by Auchan is not bad at all. 
Elephant Nuit Tranquille
Честно казано, този чай беше грешка. На опаковката пише, че основните нотки са на липа, лайка и портокал, докато съставките са доста повече и тази лавандула в края на списъка е суууупер осезаема, имаше вкус изцяло на нея. Но пък е добър чай за в леглото, защото ме приспиваше, през повечето време. Все пак бих пробвала нещо друго следващия, без лавандула.


Биопрограмма Старопланински Чай 
Този чай ми е един от любимите български чайове, много типичен вкус и обичам, че е мултифункционален, защото мога да го пия сутрин, на обяд, както и преди лягане.

Auchan Infusion Linden 
Чай от липа е необходимост за всеки любител на чая. Това е чаят, който пия когато съм болна или не ми се спи вечер. Този на Auchan не е лош. 
Le Petit Marseillais Deodorant Grenade de Méditerranée
I adore these deodorants by Le Petit Marseillais, this is the first one I got and it has such a fresh pomegranate scent, it was my go to all summer with the Papaya spray. Unfortunately this is not very economical and I got it used up twice as quickly than other products but I don't really care because the ingredients are very good, it's not drying my skin at all and I love the fragrance so I definitely will repurchase. I have the Karité and Almond versions right now this is why I am not in a hurry to restock right away,


Yves Rocher Sérum Végétal Deep Wrinkle Expert Care
This serum was sent to me as a gift by Yves Rocher and I ended up loving it too much... Sad considering they updated the Sérum Végétal series and they don't have this exact product anymore. The ingredients were excellent and yes the full price was quite high but with their regular 50% off it would have been worth it. It was a perfect morning moisturizer and this small tube actually ended up lasting me around 10 months.

Batiste Dry Shampoo Cherry
A tiny travel size sent to me by Birchbox that I loved so much I bought in full size. The Cherry version smells great, I will continue to repurchase it.


Innisfree It's Real Olive Cleansing Foam
I actually ended up using this cleanser months ago and it got lost in the drawer. It's really nothing special, it cleanses well it doesn't dry out my skin but I don't plan on buying it in full size,

Bilka Homeopathy Natural Whitening Toothpaste
A friend gave me this toothpaste since she didn't like it and I ended up liking it. What I love the most is that it doesn't have that super artificial spicy peppermint taste I despise. But the ingredients aren't the best, it contains SLS and citral and I wouldn't repurchase. 
Le Petit Marseillais Deodorant Grenade de Méditerranée
Обожавам тези рол-они на Le Petit Marseillais и този е първият, който си купих от тях, има страхотен свеж аромат на нар, цяло лято го ползвах заедно със спрея с папая. За съжаление не е много икономичен и го изразходвах 2 пъти по-бързо от други продукти, но няма значение, защото съставките са много добри, не изсушава и обожавам аромата, така че определено ще купя отново. В момента имам Karité и Almond вариантите и затова не бързам да се запася веднага.

Yves Rocher Sérum Végétal Deep Wrinkle Expert Care
Този серум ми беше изпратен като подарък от Yves Rocher и много ми хареса... Тъжно, имайки предвид, че обновиха Sérum Végétal серията и вече нямат точно този продукт. Съставките са чудесни, и да пълната цена е доста висока, но с редовните им 50% намаление щеше да си струва. Страхотен сутрешен хидратант, а тази туба ми стигна за около 10 месеца.


Batiste Dry Shampoo Cherry
Малък размер за пътуване изпратен ми от Birchbox, който много ми хареса и купих в пълен размер. Вариантът Cherry ухае страхотно и ще продължавам да го купувам.

Innisfree It's Real Olive Cleansing Foam
Всъщност привърших тази пяна преди месеци, но се беше изгубила из шкафа. Не е нищо специално, почиства добре и не изсушава кожата, но не мисля да я купувам в пълен размер.

Bilka Homeopathy Natural Whitening Toothpaste
Една приятелка ми даде тази паста за зъби, тъй като не я хареса, но на мен ми допадна. Най-много ми хареса, че няма супер изкуствен парещ вкус на мента, който ненавиждам. Но тъй като съставките не са най-добрите и съдържа SLS и citral, няма да я купя отново. 
Minu Illuminating Protective Conditioner
This travel size from Birchbox actually lasted me quite some time. It's a very nice conditioner and I am very fond of the fragrance but I have way cheaper just as effective favorite conditioners and I wouldn't splurge on this one.

Rivana Grapefruit Oil
The sad thing is, I didn't even get to use this oil because it spilled completely in my suitcase without me even opening it. I wouldn't buy it again since apparently there is no way to get it home without damage.

Rivana Peppermint Oil
Same thing happened with oil, but since the peppermint was stronger my clothes and room smelled like it for 2 weeks. My suitcase still smells like it after 5 months! I wish the brand would work on the packaging and its safety.

Tony Moly Tony Tint Delight #01 Cherry Pink 
A very favorite lip tint, I have another small sample of this shade and the shade in red. A sample like this actually lasted me 2 years so it's very economical. This looks extremely lovely topped with a tinted lip balm. 
Minu Illuminating Protective Conditioner
Този размер за пътуване от Birchbox всъщност ми стигна за доста време. Много приятен балсам и много ми допадна аромата, но имам доста по-евтин също толкова ефективен любим балсам и не бих купила този.

Rivana Grapefruit Oil
Тъжното е, че дори не успях да ползвам това масло, защото се разсипа изцяло в куфара ми без дори да съм го отворила. Не бих го купила отново, тъй като очевидно няма начин да си го донеса без повреди.

Rivana Peppermint Oil
Същото се случи и с това масло, но тъй като ментата надделя, дрехите ми и стаята ми миришеха на нея 2 седмици. А 5 месеца по-късно куфара ми още си мирише! Ще ми се марката да беше инвестирала в по-стабилна опаковка.

Tony Moly Tony Tint Delight #01 Cherry Pink 
Много любим тинт за устни, на който имам още една малка мостра в този цвят, както и червения. Тази мостра всъщност издържа 2 години, така че е много икономичен. Изглежда много красиво комбиниран с оцветен балсам. 
Etude House I Need You Aloe Mask Sheet
Moving on to sheet mask, the Aloe mask I liked a lot... probably because I love the scent of aloe. The whole I Need You series by Etude House is quite successful and very moisturizing.


Etude House I Need You Mango Mask Sheet
The Mango mask didn't smell as nice as I expected but it provided good hydration and some brightening.


Etude House I Need You Royal Jelly Mask Sheet
The Royal Jelly mask was a bit disappointing because other than hydration it didn't do anything else for my skin. 
Etude House I Need You Aloe Mask Sheet
Продължавайки с памучните маски, маската с Алое ме хареса много... сигурно защото обичам аромата на алое. Цялата серия I Need You на Etude House е доста сполучлива и много хидратираща.

Etude House I Need You Mango Mask Sheet
Маската с Манго не ухаеше чак толкова хубаво, колкото очаквах, но предложи добра хидратация и леко избистряне.

Etude House I Need You Royal Jelly Mask Sheet
Маската с Пчелно Млечице беше леко разочароваща, защото освен хидратация не направи нищо друго за кожата ми. 
Etude House I Need You Rice Mask Sheet
I liked the Rice mask, it's another one I would buy again, the subtle scent is very calming and the hydration and brightening were decent.


Innisfree It's Real Avocado Mask
I expected sooo much more from this mask, avocado oil is known to be very hydrating but this mask was just meh, in terms of hydration. 
Etude House I Need You Rice Mask Sheet
Маската с Ориз ми хареса, още една, която бих купила отново. Леката миризма е много успокояваща, а хидратацията и избистрянето прилични.

Innisfree It's Real Avocado Mask
Очаквах толкова повече от тази маска. Маслото от авокадо е много хидратиращото, но тази маска беше невпечатляваща дори и само откъм хидратация. 
The Body Shop Vitamin E Moisture Cream
This cream is a decent moisturizer but not amazing and irreplaceable and I wouldn't pay the full price. And I am not that keen on using Vitamin E during the day.

Etude House Super Collagen CC Cream
I love this CC cream because it's so hydrating and it has very beautiful silky finish but it's a bit too yellow for me. On a side note, it's very suitable for pale people with yellow undertones.

The Face Shop Face It Powder Perfection BB Cream
This BB cream was undeniably too dark for me and it was unwearable, I never really got to wear it on its own, I mixed it in a cushion with other BBs, sunscreen and serum. Not suitable for pale people.

Etude House Moonlight In Spoon Blending Sleeping Cream Shea Butter
I love these sleeping packs by Etude House and I would love to get more because they work amazing as an occlusive and are also so adorable... I  have 3 more left.

The Body Shop Vitamin E Overnight Serum In Oil
I loved this oil but it is out of my budget and frankly I can easily get just as good oil for half the price.


Yves Rocher So Elixir Bois Essentiel
The new Yves Rocher perfume is absolutely horrendous and very not my style,


It seems I managed to win the time battle and finish this post before going for practice. I hope you enjoy!~
The Body Shop Vitamin E Moisture Cream
Този крем е приличен хидратант, но не е невероятен и незаменим, и не бих му платила пълната цена. Плюс, че не ми се ще да ползвам Витамин Е през деня.

Etude House Super Collagen CC Cream
Много ми харесва този CC крем, защото е толкова хидратиращ и има много красив лъскав завършек, но е твърде жълт за мен. Но пък е много подходящ за светли хора с жълти подтонове.

The Face Shop Face It Powder Perfection BB Cream
Този BB крем е безспорно твърде тъмен за мен и нямаше как да го нося самостоятелно. Смесих го в cushion с други ББ-та, слънцезащита и серум. Не е подходящ за светли хора.

Etude House Moonlight In Spoon Blending Sleeping Cream Shea Butter
Обожавам тези маски за спане на Etude House и бих си взела още, защото се справят страхотно като запечатващ продукт и са толкова сладурести... Имам още 3 останали.

The Body Shop Vitamin E Overnight Serum In Oil
Хареса ми това масло, но ми е извън бюджета и честно казано, мога да си намеря също толкова добро за половината цена.

Yves Rocher So Elixir Bois Essentiel
Новият парфюм на Yves Rocher е абсолютно отвратителен и много далече от моя стил.


Изглежда успях да спечеля битката с времето и да завърша публикацията преди да замина за практика. Надявам се да ви допадне!~

Monday, November 16, 2015

Empties #9 (Part 1)

I have that feeling my empties bag starts overflowing sooo quickly, it's insane. Or maybe I am just too lazy to do smaller empties posts all the time. I separated this post into two parts because I didn't have tags to tag all the brands.  Имам чувството, че торбата с празните опаковки започва да прелива твърде бързо. Или ме мързи твърде много, за да правя малки публикация. Разделям тази на две части, защото не ми стигнаха таговете за всички марки. 
This post will be more "bigger full size products" while the second part will be more of a tea / coffee / and samples.   Тази публикация ще е по-скоро "пълноразмерни продукти", докато втората част ще е чай / кафе / мостри. 
Ziaja Orange Body Milk
A review for this product was in drafts since forever and I never actually finished it. It's not a bad body lotion considering it's so cheap but it was a bit sticky and tacky to use. It had liquid paraffin in the ingredients even if it wasn't on the top. The scent was pleasant but I probably wouldn't repurchase.

Mixa Eau Micellaire Physiologique #Zinc 
Another bottle of my favorite micellar water by Mixa. The Zinc version for oily skin is the one that has the best scent of all and it's also just as gentle as the rest. I recommend this product, it's a very affordable high quality micellar water.

Yves Rocher Comme Une Evidence Body Lotion
This lotion was a free gift with a purchase. I quite liked it because I had the matching perfume but I wouldn't repurchase it because it's quite pricey. The hydration it provided was good but not amazing. And because of the high concentration of perfume it was irritating to use it on epilated legs.

Batiste Dry Shampoo Dark & Brunette
Batiste's dry shampoos are my favorite! This one, I wouldn't repurchase because it left really ugly brown patches on my forehead when I sprayed it on my fringe. The colorless versions work way better.


Le Petit Marseillais Conditioner Intense Nutrition
This is one of my all time favorite conditioners so far because it's so affordable, so moisturizing and it smells amazing! I can feel the scent in my hair for up to 2 days. I would repurchase, even if not right away. 
Ziaja Orange Body Milk
Ревю за този продукт беше в чернови от векове и така и не се появи. Не е лош лосион, предвид, че е толкова евтин, но е малко лепкав и неудобен за употреба. Имаше течен парафин в състава, въпреки че не беше най-отгоре. Ароматът беше приятен, но най-вероятно не бих повторила.

Mixa Eau Micellaire Physiologique #Zinc 
Още една бутилка от любимата ми мицеларна вода на Mixa. Версията с Цинк е за мазна кожа и е тази, която има най-хубавият аромат от всички, а е също толкова нежна. Препоръчвам, много достъпна висококачествена мицеларна вода.

Yves Rocher Comme Une Evidence Body Lotion
Този лосион беше безплатен подарък с покупка. Доста ми допадна тъй като имам и парфюма, но не бих си го купила, защото е доста скъп. Хидратацията е добра, но не невероятна. И заради високата концентрация на парфюм е дразнещ на епилирани крака.

Batiste Dry Shampoo Dark & Brunette
Сухите шампоани на Batiste са ми любими! Този не бих повторила, защото оставя много грозни кафяви петна на челото когато го пръскам на бритона. Безцветните варианти са далеч по-приятни.

Le Petit Marseillais Conditioner Intense Nutrition
Това е един от любимите ми балсами засега, защото е толкова достъпен, хидратиращ и ухае невероятно! Усещам аромата върху косата си до 2 дена. Бих купила отново, дори и не веднага. 
The Body Shop Dream Unlimited Sun Fresh 
This limited edition perfume I picked up in Poland in 2013 because it was on a sale. It has a very distinctive melon note and overall is quite pleasant light summer fragrance. However this barely lasts an hour on me and I wouldn't buy another The Body Shop fragrance soon because of this.

Mizon Aloe 90 Soothing Gel
This gel is a very favorite one because of the light hydration it provides combined with the soothing properties of the aloe. I would repurchase it one day and I definitely recommend.

TheYeon Jeju Hallabong Energy Mild All-in-one Serum 
This serum was quite pleasant and I see myself repurchasing it after some time. The citrus fragrance is very nice, the serum provides light hydration while it has that boosting and plumping effect.

Yves Rocher Nutritive Végétal Velvety Toner
I love love this toner by Yves Rocher. The Nutritive Végétal collection is for dry skin and I really enjoy it, it's great for winter. This toner feels soothing and hydrating and I like it so much that I believe it will be impossible to find something better for this price tag so I repurchased it right away.


Yves Rocher Pure Calmille Lotion Gentle Floral Toner
I have repurchased this toner several times and I quite like it so I wanted to buy it again but it turns out the last time I picked up another toner from the Pure Calmille series. I would go back to it eventually, after finishing this one. It's super affordable and very gentle. Not as hydrating as the Nutritive Végétal one but I used it in the morning where I don't need as much hydration.

Jonzac Eau Thermale 
I keep this mini spray in my handbag, I have repurchased it several times already and I have a new one in currently. 
The Body Shop Dream Unlimited Sun Fresh 
Този лимитиран парфюм взех от Полша през 2013, тъй като беше намален. Има много силна нотка на пъпеш и е доста приятен лек летен аромат. Но едва се задържа час върху мен и не бих си купила друг парфюм на The Body Shop заради това.


Mizon Aloe 90 Soothing Gel
Този гел ми е много любим заради леката хидратация която дава, комбинирана с успокояващите свойства на алоето. Ще купя отново един ден и определено препоръчвам.

TheYeon Jeju Hallabong Energy Mild All-in-one Serum 
Този серум е доста приятен и бих си го взела отново след известно време. Цитрусовия аромат е много хубав, серумът предлага лека хидратация и има страхотен подсилващ и заглаждащ ефект.

Yves Rocher Nutritive Végétal Velvety Toner
Много харесвам този тоник на Yves Rocher. Nutritive Végétal серията е за суха кожа и много ми допада, чудесна е за зимата. Този тоник е успокояващ и хидратиращ, и толкова много ми харесва, че не мисля, че е възможно да се открие нещо по-добро за тази цена, затова си го купих отново веднага.

Yves Rocher Pure Calmille Lotion Gentle Floral Toner
Купувала съм си този тоник няколко пъти и доста ми харесва, затова исках да си го купя отново, но се оказа, че последният път съм взела друг тоник от Pure Calmille серията. Бих се върнала към него след като приключа сегашния. Много е достъпен и нежен. Не е хидратиращ колкото Nutritive Végétal, но го използвам сутрин когато нямам нужда от толкова хидратация.


Jonzac Eau Thermale 
Държа този мини спрей в чантата си, купувала съм го няколко пъти вече и в момента отново имам нов. 
Clarins Extra Firming Body Lotion
This body lotion has been quite disappointing and there is no way I would pay the full price for it. The scent is slightly off putting and it doesn't even provide decent hydration so I wouldn't recommend.

Uriage Bariésun Cream SPF 50+
Not a super terrible sunscreen because I managed to use it up but I won't repurchase. It makes me face look way too oily and disgusting.

Farmona Birch Shampoo
A friend brought this shampoo from Bulgaria. It smells quite nice but the shampoo itself is nothing special. And it really annoys me how in the description says it's sulfate-free with NATURAL ingredients derived from coconut... while in fact the detergent is exactly a sulfate.

Mizon Refresh Time Grapefruit Foam Cleanser
A pleasant cleanser by Mizon that smells very nice and it doesn't dry out my face, I might as well repurchase one day.

Deva BioVital Hands & Nails Cream
This cream was a huge blogger favorite 2 years ago and that's why I asked my mom to send it to me. I really enjoyed using it, the hydration it provides is decent even if it might not be enough if it's really cold. I would repurchase because of the amazing fragrance. 
Clarins Extra Firming Body Lotion
Този лосион за тяло беше доста разочароващ и няма начин да платя пълната му цена някога. Ароматът е леко отблъскващ и дори не хидратира добре, така че не препоръчвам.

Uriage Bariésun Cream SPF 50+
Не е ужасен слънцезащитен крем, защото успях да го доизхабя, но не бих купила отново. Прави лицето ми много мазно и отвратително.

Farmona Birch Shampoo
Приятелка ми донесе този шампоан от България, ароматът е доста приятен, но шампоана не е нищо специално. И много ме дразни как описанието твърде, че е безсулфатен и с НАТУРАЛНИ съставки извлечени от кокос... докато детергентът е точно сулфат.

Mizon Refresh Time Grapefruit Foam Cleanser
Приятен клийнзър на Mizon, който ухае хубаво и не изсушава лицето ми. Възможно е и да го купя отново.

Deva BioVital Hands & Nails Cream
Този крем беше огромен блогърски любимец преди 2 години когато помолих майка ми да ми го прати. Много ми хареса, хидратацията, която предлага прилична, въпреки че не е достатъчна, ако е много студено. Бих го купила отново заради невероятния аромат. 
Dr. Hauschka Lemongrass Vitalizing Body Wash
I managed to use this tiny sample around 5 times and I quite liked this shower gel. Lemongrass is one of my favorite scents. I would buy the full size eventually.


Laqa & Co Lip' Lip Pencil #Wolfman
Throwing this away because the formula changed and it started looking quite disgusting. I never got to wear it because such pale pinks look super unflattering on me.

Yves Rocher Active Sensitive Soothing Eye Cream
I used this eye cream probably for a year and a half. I liked it, it's suitable for young skin because it provides very light hydration however I prefer something a bit heavier.

Figs & Rouge French Vanilla Hand Cream
I love the Figs & Rouge hand creams, they have so tempting fragrances! The french vanilla one was a bit disappointing because it smells exactly like cake and it felt a bit weird.

Figs & Rouge Cherry Blossom Hand Cream
The cherry blossom version is a favorite though, it smells so so so so nice! <3 I will repurchase once I use some of current hand creams.

Himalaya Cocoa Butter Lip Balm
I have an old review for this lip balm. This summer when I came to Bulgaria I forgot to pick up a lip balm and since my lips looked terrible I went to the drugstore and I got this old favorite. I would repurchase, this lip balm is amazing lipstick base.


Labello Protect+ Lip Balm
I like this lip balm, it wasn't anything special but indeed it moisturizes chapped and heavily dried lips. 
Dr. Hauschka Lemongrass Vitalizing Body Wash
Успях да използвам тази малка мостра около 5 пъти и доста ми хареса душ гела. Лимонената трева е един от любимите ми аромати. Бих си го купила в пълен размер.

Laqa & Co Lip' Lip Pencil #Wolfman
Изхвърлям, защото формулата се промени и стана отвратителна. Така и не го носих, защото такива светлорозови цветове ми стоят ужасно.


Yves Rocher Active Sensitive Soothing Eye Cream
Използвах този околоочен крем вероятно година и половина. Хареса ми, подходящ е за млада кожа, защото предлага много лека хидратация, но аз все предпочитам нещо по-тежко.

Figs & Rouge French Vanilla Hand Cream
Много харесвам кремовете за ръце на Figs & Rouge, имат много изкушаващи аромати! Ванилията беше малко разочароваща, защото мирише точно на торта и е малко странно.

Figs & Rouge Cherry Blossom Hand Cream
Вариантът с черешов цвят ми е любим и ухае толкова толкова хубаво! <3 Ще си го купя отново щом изхабя сегашните кремове за ръце.

Himalaya Cocoa Butter Lip Balm
Имам старо ревю за този балсам. Това лято когато се върнах в България забравих да си взема балсам и устните им изглеждаха ужасно, затова отидох до дрогерията и си взех този стар любимец. Бих купила отново, този балсам е страхотна база за червило.

Labello Protect+ Lip Balm
Много ми допадна този балсам, не е нещо специално, но добре подхранва напукани и много изсушени устни. 
Missha Leopard Nail Polish 
I tried using this nail polish but it just doesn't work for me so I am saying goodbye.

O'Donna Glitter Nail Polish 
A friend gave me this nail polish together with a lot others, but I don't really like it and it's pointless to just keep it.

Etude House Hot Summer Painting
The brush of this nail polish is damaged and it's impossible to apply it precisely, I don't really like this shade anyway.

Flormar Light Summer Nail Polish
This nail polish is super transparent and even on 4 layers, it still doesn't look opaque at all. I had no plans on wearing at all.

Sephora Nail Polish 
This one is too dry and impossible to apply.

O'Donna Magnetic Nail Polish
I don't really like this shade on me, so to the trash bin it is. 
Missha Leopard Nail Polish 
Пробвах да използвам този лак за нокти, но просто не се получава и се сбогуваме.

O'Donna Glitter Nail Polish 
Приятелка ми даде този лак, заедно с няколко други, но не ми харесва и няма  никакъв смисъл да го държа.

Etude House Hot Summer Painting
Четката на този лак е толкова повредена, че е невъзможно да се нанесе прецизно, така или иначе не ми харесва цвета.

Flormar Light Summer Nail Polish
Този лак за нокти и твърде прозрачен, дори и на 4 слоя, пак не изглежда плътен. Нямах намерение да го нося.

Sephora Nail Polish 
Този е твърде сух и невъзможен за нанасяне.

O'Donna Magnetic Nail Polish
Не ми харесва много този цвят върху мен, затова се насочва към коша.  
Mizon Black Snail All In One Cream
The All In One snail cream is a very favorite one and I currently have the regular version. You can check my review for more information.

Yves Rocher 7.9 Elixir Energy Youth Day Care
Yves Rocher sent me this cream as a gift. It had a really weird awkward texture of cream cheese. I liked it, it moisturized quite well but I wouldn't pay the full price.

Sulwhasoo Essential Firming Cream
My favorite go to moisturizer of which you see samples all the time. I love this cream and it's quite affordable when you buy tiny sample jars like these on eBay.


Thank you for staying until the end, I wish you a successful week! 
Mizon Black Snail All In One Cream
All In One охлювеният крем ми е много любим и в момента имам този от редовната серия. Може да погледнете ревюто за повече информация.

Yves Rocher 7.9 Elixir Energy Youth Day Care
Yves Rocher ми изпратиха този крем като подарък. Имаше много странна текстура на крема сирене. Хареса ми, добре хидратираше, но не бих платила пълната цена.

Sulwhasoo Essential Firming Cream
Любимият ми редовен хидратант, на който виждате мостри постоянно. Много харесвам този крем и е доста достъпен в такива малки мострени бурканчета от eBay.


Благодаря, че останахте до края, желая ви успешна седмица! 

Thursday, November 12, 2015

Birchbox France November 2015

The Birchbox came yesterday and as I always I was more than excited to receive it... and I was almost late for class because I had to check the content before I leave.  Birchbox пристигна вчера и както винаги нямах търпения да я получа... И почти закъснях за практика, защото трябваше да видя какво има вътре преди да изляза. 
The box this month is in collaboration with Ba&sh (a brand I have never heard of before) and it seems that you had the option to pick the design of the box. I don't know if I did that and I forgot or if I lost the email and never bothered to reply to their questionnaire but well... I got the prettier design anyway.  Кутията тази месец е колаборация с Ba&sh (марка, която не бях чувала) и изглежда е имало опцията да си избереш дизайна на кутията. Не знам дали съм го направила и съм забравила, или имейлът се е изгубил и не съм го видяла изобщо... Но пък поне получих по-хубавият дизайн. 
The lighting today was great, I played around taking photos all morning.  Осветлението днес беше чудесно и си поиграх да снимам снимки цяла сутрин. 
The flyer says all of the products included in the box are favorites of the creators of Ba&sh. Картичката със всички включени продукти казва, че са любими на създателите на Ba&sh. 
Here is the content. After the not very exciting October box, the November box is again amazing and Birchbox are showing one more time they make the best boxes in France.  Ето го и съдържанието. След не чак толкова вълнуващата октомврийска кутия, ноемврийската отново е страхотна и Birchbox за пореден път доказват, че правят най-хубавите кутии във Франция. 
The design is indeed cute, I quite like all the special designs for the past half a year.  Дизайнът наистина е много приятен, доста ми допадат специалните дизайни през последната половин година. 
Balance Me 
Congested Skin Serum 
Full size: 15 ml / 22€ (sample size - 7 ml) 


I was first introduced to Balance Me by Birchbox and I really liked them as a brand. Their ingredients are really good and this serum seems very exciting. It smells very herbal and soothing and we'll see what it will do for my skin. 
Balance Me
Congested Skin Serum
Пълен размер: 15 мл / 22€ (мострен размер - 7 мл) 

Birchbox първи ме запознаха с Balance Me и много ми допаднаха като марка. Съставките им са много добри, а този серум изглежда интересно. Ухае много билково и успокояващо и ще видим какво ще направи за кожата ми. 
Absolution 
La Crème Du Teint #Light 
Full size: 30 ml / 38€ (sample size - 15 ml) 


Another brand Birchbox introduced me to. I have a face mask by them. The good thing is this BB cream/foundation is indeed quite pale. The bad part is it's too yellow for my neutral undertone and it makes me kinda sicklish. I tried it on today and as a formula it's not bad. But I'll have to figure out a way to neutralize the undertones. Again, the ingredients are quite good. 
Absolution
La Crème Du Teint #Light
Пълен размер: 30 мл / 38€ (мострен размер - 15 мл)

Още една марка, с която ме запозна Birchbox. Имам маска за лице от тях. Хубавото е, че този BB крем/фон дьо тен наистина е доста светъл. Лошата част е, че е твърде жълт за моя неутрален подтон и ме прави болнава. Пробвах го днес и формулата не е лоша. Но ще трябва да измисля как да неутрализирам подтона. Отново съставките са доста добри. 
Eugène Perma Professionnel
Rituel Aquathérapie The Shampoo
Full size: 250 ml - 15,50€ (sample size - 50 ml)


Yay for a sulfate free shampoo, it smells nice. I haven't had the chance to try it out yet but it seems very promising. It's also suitable for my hair type. 
Eugène Perma Professionnel
Rituel Aquathérapie The Shampoo
Пълен размер: 250 мл - 15,50€ (мострен размер - 50 мл)

Ура за безсулфатен шампоан, и ухае приятно. Не съм го пробвала още, но изглежда много обещаващо. И е подходящ за моя тип коса. 
Rituals 
Zensation Foaming Shower Gel 
Full size: 200 ml / 8€ (sample size - 50 ml) 


At first I thought this was a face mist and thank god I didn't spray it directly on my face (because I was right about to go for class as I mentioned) because this shower gel foams right away and it ends up looking like a shaving foam. It's very cool and the idea of a self-foaming product is strangely way too exciting. The scent is super lovely! I foresee a future favorite. 
Rituals
Zensation Foaming Shower Gel
Пълен размер: 200 мл / 8€ (мострен размер - 50 мл)

Първоначално си помислих, че е спрей за лице и добре, че не се напръсках директно (тъй като, както казах, тъкмо излизах), защото този душ гел става на пяна моментално и изглежда като пяна за бръснене. Много е готин и идеята за пенещ се душ гел е странно заинтригуваща. Ароматът е много приятен! Предвиждам бъдещ любимец. 
Lord & Berry 
Neutral Lip Liner #Silhouette
Full size: 9 g / 16€ (sample size - 0,5 g) 

Murfeishun had a super lovely red lip pencil by this brand I was so tempted by it (but I have plenty of reds). I am quite happy to receive a lip pencil by this brand, especially since this one as a transparent one seems very multifunctional and as someone who never ever wears lip pencil I might start doing it. 
Lord & Berry
Neutral Lip Liner #Silhouette
Пълен размер: 9 гр / 16€ (мострен размер - 0,5 гр)

Murfeishun имаше много красив червен молив за устни на тази марка и бях много изкушена от него (но пък имам достатъчно червено). Много съм доволна да получа молив за устни на марката, особено след като е безцветен и изглежда много мултифункционален, а и като човек, който никога не носи моливи, може би ще започна да го правя. 
The Birchbox accessories are back and this time we have a tiny pouch with the same design as the brand. I put it my handbag right away.  Аксесоарите на Birchbox се върнаха и този път е малко несесерче със същия дизайн като на кутията. Моето замина в чантата веднага.
Again, a very strong and well balanced box by Birchbox, I am very very pleased to receive it.


What do you think about the content? 
Отново, много силна и добре балансирана кутия на Birchbox, много съм доволна да я получа.


Какво мислите за съдържанието?