Monday, November 2, 2015

REVIEW: Mizon Refresh Time Grapefruit Foam Cleanser

If you are wondering why Mizon is the brand with the most reviews on my blog, it's because they my total favorite when it comes to skincare. I am showing you the cleanser I ordered last December and have been using ever since. You will see it soon in empties.  Ако се чудите защо Mizon са марката с най-много ревюта в блога, защото са ми тотални любимци в бяла козметика. Показвам ви измивен продукт, който поръчах миналия декември и използвам от тогава. Скоро ще го видите в празни опаковки. 
The cleanser comes in this lovely 120ml orange packaging. I admit it, I ordered it because I love the scent of grapefruit. The product came sealed with an authenticity sticker. I think when I got this product it was on sale and I paid around $7 for it.  Клийнзърът пристига в красива 120мл-ова опаковка. Признавам си, че го поръчах заради аромата на грейпфрут. Продуктът пристигна запечатан, със стикер за автентичност. Мисля, че когато купих продукта беше намален и платих около $7 за него. 
I spent more than an hour translating the ingredients from the packaging and because I can't read Korean I went through couple of very complicated procedures. If you a Korean speaker and you spotted a disastrous mistake feel free to correct me. I also uploaded my translation to CosDNA so no one else has to struggle for it. I am almost certain I've seen the translation before yet I couldn't find any right now.  Прекарах повече от час в превод на съставките от опаковката и тъй като не мога да чета корейски, преминах през доста сложна процедура. Ако говорите корейски и сте забелязали някоя ужасяваща грешка, чувствайте се свободни да ме поправите. Качих превода в CosDNA, за да не се налага и други да се мъчат като мен. Почти съм сигурна, че съм виждала превода преди, а не успях да го намеря. 

Water, Glycerin, Stearic Acid, Myristic Acid, Lauric Acid, Dipotassium Phosphate, Palmitic Acid, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-6, PEG-32, Sorbitan Olivate, Glyceryl Stearate Citrate, Glycol Distearate, PEG-150 Distearate, Cetrimonium Chloride, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Grapefruit Extract (120 mg), Propylparaben, Hydroxypropyl Methylcellulose, Disodium EDTA, Olive Oil, Honey Extract, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Lavender Extract, Bergamot Extract,  Peppermint Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Flower Extract, Papaya Fruit Extract, Salix Alba Bark Extract, Green Tea Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract, Sugar Cane Extract, Sugar Maple Extract, Orange Extract, Lemon Extract, Rice Extract, Allantoin, Yellow No. 5, Red No. 504, Fragrance
First on the list after Water is Glycerin which a solvent and moisturizer. Stearic Acid is the surfactant and also an emulsifier. Myristic Acid, Lauric Acid and Palmitic Acid are also fatty acids used as emulsifiers. The fatty acids can trigger acne. Dipotassium phosphate is salt used as a pH adjuster. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Glyceryl Stearate is an emollient and emulsifier. PEG-6 and PEG-32 are synthetic solvents and moisturizers. Sorbitan OlivateGlyceryl Stearate CitrateGlycol Distearate and PEG-150 Distearate are all emulsifiers. Cetrimonium Chloride is a surfactant and preservative. Sodium Methyl Cocoyl Taurate is also surfactant. Grapefruit Extract is the key active ingredient, however it's rather controversial because of the method of extraction. Propylparaben is a preservative. A lot of extracts near the end of the list but it's arguable how effective they are in a wash off product. The pigment Yellow No. 5 scores in red in CosDNA because of strong contamination concerns. Since this product is barely colored I am not worried.   Първата съставка след Вода е Glycerin, който е разтворител и хидратант. Stearic Acid е сърфъктант и емулсифиант. Myristic AcidLauric Acid и Palmitic Acid също са мастни киселини използвани като емулсифианти. Мастните киселини могат да отключат акне. Dipotassium phosphate е сол използвана като регулатор на pH. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Glyceryl Stearate е разтворител и емулсифиант. PEG-6 и PEG-32 са синтетични разтворители и хидратанти. Sorbitan OlivateGlyceryl Stearate CitrateGlycol Distearate и PEG-150 Distearate са все емулсифианти. Cetrimonium Chloride е сърфъктант и консервант. Sodium Methyl Cocoyl Taurate също е сърфъктант. Grapefruit Extract е основната активна съставка, но е доста противоречива, заради метода на екстракция. Propylparaben е консервант. Има много екстракти към края на списъка, но е спорно доколко са ефективни в измивен продук. Пигментът Yellow No. 5 се показва в червено в CosDNA, заради големи вероятности от замърсения. Тъй като продуктът почти не е оцветен, не се притеснявам. 
This cleanser foams easily and I've been using it almost exclusively with my pore brush. My face doesn't feel dried out and itching after use. The cleanser removes makeup leftovers perfectly, except for mascara but I don't rub my eyes with cleanser a lot. The pH according to my not super precise measure is around 8. People with dry skin and sensitive skin can find it way too harsh but I have no problems with it.  Клийнзърът се пени лесно и го използвам почти изцяло с четката ми за пори. Лицето ми не се усеща сухо и сърбящо след употреба. Клийнзърът премахва остатъци от грим чудесно, с изключение на спирала, но аз и не търкам много очите си с клийнзър. pH-то според неособено точното ми измерване е около 8. Хората със суха и чувствителна кожа може и да го намерят за твърде силен, но аз нямам проблеми. 
The scent of grapefruit is really pleasant. It smells like my favorite Refan Pink Grapefruit Sugar Body Scrub and I absolutely adore this scrub.  Ароматът на грейпфрут е много приятен. Ухае на любимия ми скраб на Refan Pink Grapefruit Sugar Body Scrub, а аз обожавам този скраб. 
It took me 10 months to use up 120ml, so the product is very economical, as all the Korean foam cleansers I've used. Because of the tube packaging I didn't manage to use up the last couple of ml. I could have cut open the tube but I honestly wasn't feeling like it so I just threw it away.  Отне ми 10 месеца да изхабя 120мл-овата опаковка, така че продуктът е много икономичен като всички пенещи се корейски клийнзъри, които съм ползвала. Тубичката не ми позволи да го изразходвам докрай. Можеше да го разрежа, но не ми се занимаваше и директно си го изхвърлих. 
Long story short, I like this cleanser. It's not a must have but I never had a must have cleanser. Cleansers were never particularly exciting for me because switching between them never made a difference for my skin. What's important is that it doesn't make me skin cracking dry and this one covers that requirement. The fragrance is a bonus.


What I like: 

 • Affordable
 • Huge amount of product (120ml) 
 • Very economical 
 • Foams easily 
 • Non-drying 
 • Removes makeup leftovers
 • Amazing fragrance 
 • Good ingredients

What I don't like: 
 • Tube packaging makes it hard to use it up completely 
All in all: 4,5/5


By the way I just updated my skincare routine so you can check that out if you are curious. 
Накратко, харесва ми. Не е задължителна покупка, но аз никога не съм имала такъв клийнзър. Те не са особено интересни за мен и смяната между тях никога не е правила разлика за кожата ми. Най-важното е, да не изсушава кожата, а този покрива това изискване. Ароматът е бонус.Какво ми харесва: 

 • Бюджетен 
 • Огромно количество продукт (120мл)
 • Много икономичен
 • Пени се лесно
 • Не изсушаващ
 • Премахва остатъците от грим
 • Прекрасен аромат
 • Добри съставки

Какво не ми харесва: 
 • Тубата го прави труден за изразходване докрай
Обща оценка: 4,5/5


Между другото, тъкмо обнових рутината за грижата си за кожата, така че може да ѝ хвърлите един поглед, ако сте любопитни

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^