Sunday, August 30, 2015

REVIEW: Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+ PA++++ (2015)

This sunscreen is all over the internet and I admit I wanted to try it just because it is impossibly popular and I was curious what was all the fuss about. On the packaging it says it was voted Japan's best sunscreen for 2014 and I don't think that's a shady marketing trick in this case.  Този слънцезащитен крем е навсякъде и си признавам, че исках да го пробвам, защото е невероятно популярен и исках да разбера защо. На опаковката пише, че е гласуван за най-добър слънцезащитен крем в Япония за 2014 и в този случай не мисля, че е съмнителен маркетинг трик. 

I ordered from a really lovely Japanese seller who shipped this super quickly and the order got to me 6 days after my initial purchase which is absolutely insane, I am ordering from them again!  Поръчах от много мил японски продавач, който ми го изпрати супер бързо и поръчката пристигна 6 дена по-късно, което е страшно впечатляващо, ще поръчам отново от него. 
For a cheap drugstore sunscreen this comes very well packed, it costed me only around $11 with delivery from Japan so definitely a hit.  За евтин дрогериен слънцезащитен крем този  е много добре опакован, а ми струваше само около $11 с доставката от Япония, определено попадение. 
The squeezable blue tube is very convenient, I haven't had any issues with it and it doesn't take loads of space.  Изстискващата се синя тубичка е много удобна, не съм имала проблеми с нея и не заема много място. 
Unfortunately Bioré as all the cool Japanese brands (*cough* Majolica Majorca *cough*) aren't imported in Europe and all of the labels are in Japanese. Fortunately some lovely people translated the ingredients and I am taking them from CosDNA. There many different types of ingredients for this sunscreen and I had to carefully verify my version corresponds to these ingredients.  За съжаление Bioré както и всички готини японски марки (*хъм* Majolica Majorca *хъм*) не се внасят в Европа и всички надписи са на японски. За щастие мили хора са превели състава и са го качили в CosDNA и от там го взимам аз. Имам много различни видове съставки за този крем и трябваше внимателно да проверя, че моята версия отговаря на точно този състав. 
Water, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Alcohol, Lauryl Methacrylate/Sodium Methacrylate Crosspolymer, C12-15 Alkyl BenzoateBis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl TriazineDiethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl TriazoneDimethicone, Xylitol, Trisiloxane, Dextrin palmitateGlyceryl Stearate, C30-45 alkyl methicone, Agar, C30-45 Olefin, Potassium Hydroxide, Carbomer, Polyvinyl Alcohol, PEG-400, PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate, PEG-3 Castor Oil, Sodium Hydroxide, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Royal Jelly Extract,  Citrus Aurantium Dulcis, Citrus Grandis, Citrus Medica Limonum, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, BHT, Fragrance
The top ingredient is Ethylhexyl Methoxycinnamate also known as Octinoxate is UVB and UVA chemical filter. Unfortunately it's quite controversial because some studies claim it causes oxidative stress, I do wish Bioré put a bit safer filter. However it could be stabilized by other chemical UV filters. Alcohol is what I usually carefully avoid because it's harsh and drying but in this formula it doesn't pose any problems for me. Lauryl Methacrylate/Sodium Methacrylate Crosspolymer is film-forming agent proven to be an allergen so it could cause problems to some people. C12-15 Alkyl Benzoate is an emollient. Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine is a safe chemical UV filter. Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate is an UVA chemical filter considered to be safe. Ethylhexyl Triazone is an insoluble chemical UV filter, considered photostable. Dimethicone is a silicone giving the cream a nice texture. Xylitol is a sugar alcohol used as a moisturizer. Trisiloxane is an emollient. Dextrin Palmitate and Glyceryl Stearate are used as emulsifiers and lubricants. C30-45 alkyl methicone is an emollient. Agar is produced by an algae and it's used for it's ability to turn into a gel. C30-45 Olefin is a skin-conditioning agent. Potassium Hydroxide is a pH adjuster. Carbomer is an emulsifier. Polyvinyl Alcohol is used as a film-former or a binder. PEG-400 is a moisturizer.  PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate scores in yellow in CosDNA however I see other sites mark it as low concern, the main problem is possible contamination. PEG-3 Castor Oil scores red on CosDNA because it can cause asthma, rhinitis or bronchitis in higher concentrations, it's used as a surfactant and emulsifier. Sodium Hydroxide is another pH adjuster. Butylene Glycol and Propylene Glycol are both solvents. Sodium Hyaluronate is hyaluronic acid salt and it's a moisturizer. Royal Jelly Extract is proven to be ineffective in skincare however it does no harm. Citrus Aurantium Dulcis Extract is orange extract. Citrus Grandis Extract is grapefruit extract, it is a controversial as whether it's a natural ingredient or not because of the extraction mode. Citrus Medica Limonum Extract is the common lemon. Phenoxyethanol, Disodium EDTA and BHT are all preservatives, BHT scores red because it's an irritant. 
Топ съставката е Ethylhexyl Methoxycinnamate също известен и като Octinoxate, UVA и UVB химичен филтър. За съжаление е доста спорен, защото някои изследвания твърдят, че предизвиква оксидативен стрес, искаше ми се Bioré да бяха избрали по-безопасен филтър. Но може да бъде стабилизиран от други химични UV филтри. Alcohol избягвам отдалеко, защото е агресивен и изсушаващ, но в тази формула не ми прави проблем. Lauryl Methacrylate/Sodium Methacrylate Crosspolymer е прави защитен филм, доказан алерген е и може да предизвика реакция. C12-15 Alkyl Benzoate е емолиент. Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine е безопасен химичен UV филтър. Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate е безопасен UVA химичен филтър. Ethylhexyl Triazone е неразтворим UV химичен филтър, считан за фотостабилен. Dimethicone е силикон придава приятна текстура. Xylitol е захарен алкохол използван като хидратант. Trisiloxane е емолиент. Dextrin Palmitate и Glyceryl Stearate се използват като емулсифианти и лубриканти. C30-45 alkyl methicone е емолиент. Agar се произвежда от водорасло и се използва за формирането на гелC30-45 Olefin е хидратант. Potassium Hydroxide е регулатор на pH-то. Carbomer е емулсифиант. Polyvinyl Alcohol се използва за формирането на филм. PEG-400 е хидратант.  PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate се показва в жълто в CosDNA, но други сайтове го маркират като нископотенциален, основният проблем е възможно замърсяване. PEG-3 Castor Oil се показва в  червено в CosDNA, защото може да предизвика астма, ринит или бронхит във високи концентрации, ползва се като сърфъктант и емулсифиант. Sodium Hydroxide е още един регулатор на pH-то. Butylene Glycol и Propylene Glycol са разтворители. Sodium Hyaluronate е сол на хиалуроновата киселина и е хидратант. Royal Jelly Extract е доказано неефективен, но не вреди. Citrus Aurantium Dulcis Extract е екстакт от портокал. Citrus Grandis Extract е екстракт от грейпфрут, спорно дали е естествена съставка или не заради методите на извличане. Citrus Medica Limonum Extract е лимон. PhenoxyethanolDisodium EDTA и BHT са все консерванти, BHT се показва в червено, защото е дразнител. 
The cream is slightly yellowish, the consistency is indeed super watery and quite easy to blend. Most chemical sunscreens feel kinda greasy contrary to the physical ones who feel rather heavy but don't leave a greasy feeling behind. This one is truly perfectly formulated! It doesn't leave a greasy feeling at all, I end up with a natural to semi-matte finish.  Кремът е леко жълтеникав, консистенцията наистина е водниста и много лесна за разнасяне. Повечето химични слънцезащити са ми много мазни обратно на физичните, които са по-тежки, но пък не омазняват. Този наистина е перфектно формулиран! Изобщо не оставя мазно усещане, завършекът е естествен до полуматов. 
It is the perfect makeup base! I have mentioned before how chemical sunscreens make me super oily and greasy even if my skin is normal and dry-prone. I was sticking to physical sunscreens because even if they leave a white cast and they feel heavy with a sheer layer of BB cream my makeup doesn't budge all day. With this sunscreen however I feel like I have nothing on my face other than my moisturizers. My makeup lasts as long as it normally would and it certainly doesn't make me look oily or greasy in a couple of hours. I thought the alcohol will dry me out but I don't have any problems with it.  Идеална база за грим! Както съм споменавала, химичните слънцезащити ме правят отвратително мазна въпреки, че кожата ми е нормална със склонност към изсушаване. Придържах се към физичните слънцезащити, защото въпреки, че оставят бял отенък и са тежки, с лек слой BB крем гримът ми не мърда по цял ден. С този крем обаче се чувствам все едно нямам нищо друго на лицето освен хидратанта. Гримът ми издържа нормално дълго и определено не ме прави мазна и лъщяша след няколко часа. Мислех, че алкохолът ще ми изсуши кожата, но нямам проблеми с него. 
However, please note that this sunscreen is formulated for daily use so it's not waterproof and therefore it is not suitable for wear on the beach or around the pool. But for an everyday sunscreen under makeup texture and effect-wise I haven't tried anything better so far.  Но, отбелязвам, че този слънцезащитен крем е формулиран за ежедневна употреба и не е водоустойчив, така че не е подходящ за плаж или басейн. Но като всекидневен слънцезащитен крем под грима като текстура и ефект не съм пробвала нещо по-добро досега. 
I am really bummed with this product, it works absolutely magnificent but one of the UV filters slightly bugs me so I am reaaaally not sure what to do. I think I might end up with a backup of it after all...

What I like: 

 • Affordable ($11) 
 • Convenient packaging 
 • Good amount of product (50 ml) 
 • Broad spectrum high sun protection 
 • Easy to blend 
 • No oiliness 
 • No dryness 
 • Doesn't interfere with makeup 
What I don't like: 
 • 1 controversial UV filter 
All in all: 4,7/5

That was all from me today, I hope you found this post useful!
Много съм озадачена с този продукт, представя се абсолютно невероятно, но един от UV филтрите малко ме притеснява и не съм мноооого осигурно какво да правя. Мисля, че е възможно да се окажа с резервен от него все пак...

Какво ми харесва: 

 • Достъпен ($11) 
 • Удобна опаковка 
 • Добро количество продукт (50 мл) 
 • Широкоспектърна висока слънцезащита
 • Лесен за нанасяне 
 • Не омазнява
 • Не изсушава
 • Не пречи на грима 
Какво не ми харесва: 
 • 1 спорен UV филтър
Обща оценка: 4,7/5

Това беше всичко то мен за днес, надявам се публикацията да ви е била полезна!

Friday, August 28, 2015

Birchbox France August 2015

I am a little bit late this month but first I wasn't even sure that I will order the box for August and second my initial box got lost.  Малко закъснявам с кутията за този месец, но не бях сигурна дали ще я поръчам за август, а и кутията ми успя да се загуби. 
Thankfully Birchbox have the best customer service ever and when I mailed them a question where is my box they quickly shipped me a new one with express shipping. This is the first time I am having a delivery lost in France, I am not sure if La Poste made a mistake or it got stolen.  За щастие Birchbox имат най-доброто обслужване и веднага щом ги попитах къде ми е кутията ми изпратиха нова с експресна доставка. За първи път ми се случва да ми се загуби поръчка във Франция и не знам дали La Poste са се объркали или са я откраднали. 
The theme this month is "Back to school" which is honestly one of my favorite periods of the year. I loved going to school and now I love going to uni. I also love buying stationary and cute school stuff.  Темата този месец е "Обратно на училище", а това ми е един от любимите периоди в годината. Обичах да ходя на училище и сега обичам да ходя на лекции. Както и много обичам да си купувам сладурести канцеларски материали. 
This box is one of the best box I have received ever. I decided to ordered it because Birchbox allowed us to pick two of the products. I decided to get the Huygens scrub I had already received once and loved a lot and the Delarom cream.  Тази кутия е една от най-добрите, които съм получавала. Реших да я поръчам, защото Birchbox предлагаха да си избереш два от продуктите. Аз си избрах скраба на Huygens, тъй като вече го бях получавала и много ми хареса, заедно с крема на Delarom. 


The box included a magazine this time and it seems quite interesting and I will read it when I have time.  Кутията включваше списание и изглежда доста интересно, ще го прочета когато имам време. 
Huygens 
Le Gommage Visage
Full size: 50 ml / 19,90€ (sample size - 10 ml) 


I don't like face scrubs, they're really harsh and usually leave me face red and dry. But this one is the total opposite. It's super creamy and gentle and it leaves my skin very smooth and hydrated. Also it smells like sugar lemons, I absolutely love it! You can see my full review here
Huygens 
Le Gommage Visage
Пълен размер: 50 мл / 19,90€ (мострен размер - 10 мл) 

Не харесвам скрабове за лице, много са груби и обикновено оставят кожата ми зачервена и суха. Но този прави точно обратното. Кремообразен и нежен е, и оставя кожата ми много мека и хидратирана. А и ухае на захаросани лимони, обожавам го! Можете да видите пълното ми ревю тук
Vinésime 
Moisturizing Body Milk 
Full size: 200 ml / 16€ (sample size - 30 ml)


A body milk with wine? Why not! The weirdest thing is it kinda smells like chardonnay as well. I actually really really like this product. The ingredients are really good, it moisturizes super well and I see myself purchasing it if I find it somewhere locally. 
Vinésime 
Moisturizing Body Milk 
Пълен размер: 200 мл/ 16€ (мострен размер - 30 мл)

Мляко за тяло с вино? Защо пък не! Най-странното е, че и ароматът е на шардоне. Всъщност много ми харесва продукта. Съставките са много добри, подхранва страшно добре и бих си го поръча, ако го намеря някъде в Тулуза. 
theBalm
Desert Balm Bronzer
Full size: 6,4 g / 21€ (sample size - 0,8 g)I am pretty sure this was one of the products you could pick as well. I didn't pick it because I don't use bronzers or contouring powder but I still got it in the end. And wow, this is the first time I like myself with contoured face. I am really pale and most products look really bad on me but this one is really subtle and quite flattering. My only problem is with this size which makes the product really hard to apply. 
theBalm 
Desert Balm Bronzer
Пълен размер: 6,4 гр / 21€ (мострен размер - 0,8 гр)


Сигурна съм, че това е един от продуктите, които също можеха да се изберат. Аз не го избрах, защото не използвам бронзъри или контуриращи пудри, но пак го получих. И, о, за първи път се харесвам с контурирано лице. Много съм бледа и повечето продукти ми стоят много зле, но този е много лек и ми отива. Единственият ми проблем е с този размер, който го прави доста труден за нанасяне. 
Herbalosophy
Balance Shampoo
Full size: 250 ml / 21 € (sample size - 40 ml) This product was part of the third duo you could pick. I was really hesitating about it because it was together with a sorbet by Sabon. I am glad I received since I absolutely loved the shampoo. It smells like lavender and it's an amazing sulfate free shampoo. I wish it was a bit cheaper because I would really like to get it. 
Herbalosophy
Balance Shampoo
Пълен размер: 250 мл / 21 € (мострен размер - 40 мл) 


Този продукт беше част от третото избираемо дуо. Много се чудех за него, защото беше заедно със сорбе на Sabon. Радвам се, че го получих, защото много ми харесва шампоана. Ухае на лавандула и е прекрасен безсулфатен шампоан. Иска ми се да е по-евтин, защото много бих желала да си го взема.
Delarom 
Acquaconfort Cream 
Full size: 50 ml / 38,50€ (sample size - 15 ml)


I needed a new day cream and I decided to give this one a chance. The sad news is I really like it and it's quite expensive. It's really light but it moisturizes super well. The ingredients are pretty good... as expected for something so expensive. 
Delarom 
Acquaconfort Cream 
Пълен размер: 50 мл / 38,50€ (мострен размер - 15 мл)

Трябваше ми нов дневен крем и реших да пробвам този. Тъжната новина е, че ми харесва, а е доста скъп. Много е лек, но хидратира достатъчно добре. Съставките са добри... както и се очаква за нещо толкова скъпо. 
This was everything in this month's box. I ended up liking all of the products which is quite rare. I am super pleased with Birchbox and I will continue to be their loyal client.  Това беше всичко в тазмесечната кутия. Харесаха ми всички продукти, което е рядкост. Много съм доволна от Birchbox и им оставям верен клиент. 

Here are two sneak peaks of the magazine. I hope they keep it as part of the box, I like it.

What do you think about Birchbox August?
Ето е 2 снимки на списанието. Навявам се да го запазят като част от кутията, харесва ми.

Какво мислите за Birchbox Август?

Tuesday, August 18, 2015

Japan Candy Box July 2015


www.japancandybox.com

Japan Candy Box are a company that sends a monthly subscription box with Japanese sweets and desserts. They're sister box of Kawaii Box which is also owned by Blippo. You can check out my reviews for Kawaii Box and Blippo Japan Candy Box са компания, която изпраща месечно кутия пълна с японски бонбони и десерти. Сестринска кутия са на Kawaii Box, които също са част от Blippo. Можете да видите ревютата ми за Kawaii Box и Blippo

They sent me the box for July and I got so happy when I received it! Their staff is super nice and helpful and they offer international shipping so you better check that box!  Изпратиха ми кутията за юли и много се зарадвах когато я получих! Екипът им са много мили и отзивчиви и предлагат международна доставка, така че веднага им хвърлете един поглед!
I imagined there will be a lot less candy. I am glad they included a card with the names of the candies... it help me get an idea how to eat some of them! c: The box is $19,90 per month which I find totally reasonable. I will be taking the prices of the products from Blippo's shop for this review. I wanted to try all of the candies before I do this review which is why I didn't show you the box right away.  Представях си по-малко бонбони, честно казано. Радвам се, че са включили картичка с вида на бонбоните... помогна ми за идеите как се ядат някои от тях. Кутията е $19,90 месечно, което е съвсем разумна цена. Взимам цените за това ревю от магазина на Blippo. Исках да опитам всички бонбони преди да направя това ревю, затова и не ви го показах веднага. 
Meiji Watapachi Grape Popping Candy Floss 
Full price: $2,50 

I really enjoyed this! It was like candy cotton with these popping things inside. It was tasty and really fun to eat. 
Meiji Watapachi Grape Popping Candy Floss 
Пълна цена: $2,50 

Много ви хареса това! Беше като захарен памук с тези пукащи нещица вътре. Беше вкусно, а и забавно. 

Meiju Petit Bubble Gum - Soda 
Full price: $4,90

At first I thought this was a candy... This bubble gum is really weird, it's sweet but it's also quite sour. It reminds me of a bubble gum I used to chew when I was a child. I definitely liked it!
Meiju Petit Bubble Gum - Soda
Пълна цена: $4,90


Първоначално си помислих, че това са бонбони... Тези дъвки са много странни, сладки са, но и доста кисели. Напомнят ми на едни дъвки от детството. Определено ми харесват!
Maruta Soda Fruit Candy 
Full price: ??? 

I admit this was a bit disappointing because it wasn't that funny or special. The candies are in a plastic coca cola bottle. I am pretty sure I've seen similar in Bulgaria. 
Maruta Soda Fruit Candy 
Пълна цена: ??? 

Признавам си, че това беше малко разочароващо, защото не беше забавно или специално. Тези бонбони са в пластмасова кока кола бутилка. Сигурна съм, че съм виждала подобни в България. 
Pocky Biscuit Sticks Strawberry
Full price: $3,80

I am pretty sure everyone who has ever been into anime wanted to try Pocky simply because it's everywhere. This was quite tasty even if (not really surprisingly) not so much different from the European counterpart we have. In Blippo's site there are many versions of Pocky and I am honestly really tempted to order some. This packet is a sample size though, the full size is much bigger. 
Pocky Biscuit Sticks Strawberry
Пълна цена: $3,80

Сигурна съм, че всеки, който е гледал аниме е искал да опита Pocky просто защото са навсякъде. Бяха доста вкусни дори и (неособено изненандващо) да не са много по-различни от европейския им вариант. В сайта на Blippo има много версии на Pocky и съм много изкушена да си поръчам някои. Този пакет е мострен вариант, пълният размер е доста по-голям. 
Bourbon Petit Chocolate Chip Cookies 
Full price: ???

That's simply adorable! These tiny cookies taste just like the big chocolate chip cookies but they are really practical to put in a handbag and I was eating them at work. 
Bourbon Petit Chocolate Chip Cookies 
Пълна цена: ???

Супер сладуресто! Тези малки бисквитки имат същия вкус както и истинските шоколодаво кукита, но са много практични за в чантата и си ги хапвах на работа. 
Coris Horadekita Popsicle DIY Candy Kit
Full price: $4,60

This is the only candy I haven't tried because my popsicles came melted and I haven't figured out how to use them without it getting super messy. 
Coris Horadekita Popsicle DIY Candy Kit
Пълна цена: $4,60

Това са единствените бонбони, които не съм опитала, защото моите близалки се бяха разтопили и не съм измислила как да си ги приготвя без да омажа всичко наоколо. 
Chameleon Candy 
Full price: ??? 

These are tiny spheric candies that are first brown and taste like cola but after some time they change color and taste. I think that's pretty cute and the idea is really cool. 
Chameleon Candy 
Пълна цена: ??? 

Тези малки кръгли бонбонки първоначално са кафяви и имат вкус на кола, а след известно време си сменят цвета и вкуса. Мисля, че са много сладки, а идеята е много готина. 
Sakuma LINE Drops 
Full price: around $6 

This is what I showed you on instagram! These pineapple drops were really tasty and the packaging is so cute. This is just small sample size and this type isn't available on Blippo right now but there are other tastes. I'm really really tempted by these Grave Of Fireflies Drops
Sakuma LINE Drops 
Пълна цена: около $6 

Това ви показах в instagram. Тези ананасови бонбони бяха много вкусни, а опаковката е супер сладуреста. Това е малък мострен размер и този вид точно го няма в Blippo в момента, но има други подобни. Много съм изкушена от тези Grave Of Fireflies Drops
Lotte Pokemon Pineapple Chewy Candy 
Full price: $2 

Pokémon candy! Give me everything Pokémon, I will love it! The candy itself looks like the typical pack of Orbit chewing gums and it's what I thought is... but when I tried it chewing it I discovered it's not a gum. Each candy is wrapped in a different Pokémon paper. 
Lotte Pokemon Pineapple Chewy Candy 
Пълна цена: $2 

Pokémon бонбони! Дайте ми всичко с Pokémon и ще ми хареса! Тези бонбони приличат на дъвки Orbit, затова и ги взех за такива... но след като ги сдъвках открих, че не са дъвки. Всеки бонбон е опакован в различна хартийка с Pokémon.  
Glico Collon Biscuit Roll - Green Tea 
Full price: $3,80

After spending good amount of time laughing at the Collon name, I opened them and ate some. As you can see, on the card it's not written the taste is green tea. I was wondering why this tastes so weird for quite a long time before I checked Blippo. My first association with the green color was actually wasabi... I am not sure I actually like this. What is good though is it is not very sweet. 
Glico Collon Biscuit Roll - Green Tea 
Пълна цена: $3,80

След като прекарах доста време в смях заради името Collon ги отворих и си хапнах от тях. Както виждате на картичката не пише че са с вкус на зелен чай. Чудех се защо са толкова странни доста дълго преди да проверя Blippo. Първата ми асоциация с този зелен цвят всъщност беше уасаби... Не съм сигурна, че ми харесват. Но пък поне не са много сладки. 
That was everything in the Japan Candy Box for July. I don't actually have a sweet tooth but I like this box and I see myself ordering it again as a treat but not monthly since I don't think I would eat this much candy all the time. If you like sweets and all things cute I think you will really like this box. It's not really expensive and it's totally worth it considering these are imports from Japan.  Това беше всичко в Japan Candy Box за юли. Не си падам чак толкова по сладкото, но тази кутия ми хареса и бих я поръчала като глезотийка в бъдеще, но не и всеки месец, защото не мисля, че ще успея да се справя с толкова много бонбони. Ако сте фенове на сладкото, а и на всичко сладуресто, тази кутия ще ви хареса. Не е много скъпа и изцяло си заслужава, предвид, че това са продукти внос от Япония. 

Saturday, August 15, 2015

Empties #8

ATTENTION: Enormous empties post~
I do not say I am the procrastination goddess without a reason. I will not do that empties post until I have so much empty bottles they start falling on my head from the closet where I keep them. It's gonna be a long post so I hope you enjoy reading final opinions about a product. 
ВНИМАНИЕ: Огромна публикация с празни опаковки~
Не казвам, че съм богинята на отлагането без причина. Няма да направя публикацията с празни опаковки, докато нямам толкова много шишета, че да започнат да ми падат на главата от шкафа, защото там ги държа. Ще бъде дълга публикация и се надявам да обичате да четете финалните мнения за даден продукт. 

Ziaja Orange Shower Gel is a product I bought in Poland awfully a long time ago. It smells really authentically like oranges and I enjoyed using it but I got a little bit bored. I would buy it again if there is a 250 ml bottle.

Nectar of Nature Ultra Mild 24-Hour Deodorant #Pomegranate Pulp is one of my favorite deodorants without aluminum salts. I love every single one of these and I am currently using the papaya version.

Gliss Ultimate Oil Elixir Serum was a product I loved but I am not sure I will repurchase because I have plenty of hair products currently. Birchbox keep sending me new ones so I don't think I will need to restock in the next few years. But if you are looking for something against frizz that doesn't leave hair greasy I would recommend this one!


Le Petit Marseillais Conditioner Nutrition was another product I loved. It smells great and leaves hair super silky. Also it works wonderfully as a shaving foam. I will make sure to repurchase, even if not right away. I am definitely recommending you to check out Le Petit Marseillais's conditioners. For around 2,5€ I don't think you can find something better.

TianDe Natural Oceanic Pearl Toothpaste was my longtime favorite toothpaste mostly because the ingredients are decent and it doesn't have a strong taste. Unfortunately I don't have access to it anymore, otherwise I would get it again. 
Ziaja Orange Shower Gel е продукт, който купих от Полша преди ужасно много време. Ухае много автентично на портокали и ми хареса да го ползвам, но накрая ми доскуча. Бих го купила, ако има шише от 250 мл.

Nectar of Nature Ultra Mild 24-Hour Deodorant #Pomegranate Pulp е един от любимите ми дезодоранти без алуминиеви соли. Обичам ги всичките и в момента използвам този с папая.

Gliss Ultimate Oil Elixir Serum беше продукт, който ми хареса, но не съм сигурна, че ще купя отново, защото имам много продукти за коса. Birchbox редовно ме снабдява с нови и не мисля, че ще трябва да си купувам в следващите няколко години. Но ако си търсите нещо срещу хвърчащата коса, което не я оставя мазна ви го препоръчвам!

Le Petit Marseillais Conditioner Nutrition беше още един продукт, който обожавах. Ухае чудесно и оставя косата много мекичка. Също се справя чудесно и като пяна за бръснене. Със сигурност ще купя отново, дори и не веднага. Препоръчвам ви да пробвате балсамите на Le Petit Marseillais. За около 2,5€, не мисля, че има нещо по-добро.

TianDe Natural Oceanic Pearl Toothpaste беше любимата ми паста за зъби доста време, най-вече, защото съставът е приличен и няма силен вкус. За съжаление не мога да си я купя вече, иначе бих си я взела отново. 
Missha All-Around Safe Block Waterproof Sun is my favorite sunscreen so a tube of it pops up here and there in the empties. I have a new one of it right now and I will continue to repurchase it.

Yves Rocher Pur Bleuvet Gentle Makeup Remover I got because I read a good review for it by a fellow Bulgarian blogger. But it ended up terrible, it was impossible to use around the eyes because it was burning and causing redness. Definitely not even close to suitable for sensitive eyes. I do not recommend and would surely nor repurchase.


Whish Body Butter Almond I adored because it smelled so good like almonds! I would buy it again if I find it at a reasonable price. Unfortunately I have only seen this brand in Birchbox's site and it's quite overpriced.

HIP Ultra Shine Shampoo was unimpressive and it smelled too strong like mint so I am not in a hurry to get it. The brand is claiming this is "natural" shampoo but it's pretty mediocre.

Omnisens Bath Shower Gel was also unimpressive shower gel, it smelled nice but that's about. Again, the full price was unreasonably high so I am not seeing myself getting it.

Missha All-Around Safe Block Waterproof Sun е любимият ми слънцезащитен крем и тубичка от него се появява често. Имам нов в момента и ще продължа да си го купувам.

Yves Rocher Pur Bleuvet Gentle Makeup Remover купих, защото прочетох добро ревю на българска блогърка. Но се оказа ужасен, беше невъзможно да се използва около очите, защото предизвикваше парене и зачервяване. Определено много далеко от подходящ за чувствителни очи. Не препоръчвам и със сигурност няма да купя отново

Whish Body Butter Almond обожавах, защото ухаеше толкова прекрасно на бадеми! Бих си го купила отново, ако го намеря на разумна цена. За съжаление съм виждала марката само в сайта на Birchbox, където е доста надценен.

HIP Ultra Shine Shampoo беше невпечатляващ и миришеше твърде силно на мента, затова не бързам да го купя отново. Марката твърди, че това е "натурален" шампоан, но е съвсем посредствен.

Omnisens Bath Shower Gel също беше невпечатляващ, ухаеше приятно и дотам. Отново, пълната цена беше неразумно висока и не се виждам да го купя. 
Balea Sensitive Deospray is a purchase from last year, I love how this smells but I will not buy it again because of the ingredients.

Tony Moly Moisture Foam Cleanser is a favorite cleanser, it cleans my face perfectly and it doesn't leave it dry afterwards. I have a second tube of it.

Nectar of Nature Ultra Mild 24-Hour Deodorant #Cherry Blossom is another one of my favorite deodorants. It smells really amazing and I am going to repurchase it,

Directions Semi-Permanent Hair Dye #Alpine Green | #Turquoise are the hair dyes I am currently using. I have two more of Alpine Green left. I will probably get them again even if I am thinking about changing colors. I love these hair dyes, they are very long-lasting and easy to work with. Also they don't damage the hair at all. And easy to clean with from random objects at home...

Avène Eau Thermale is most certainly present in every empties post because I have a bottle of it all the time. 
Balea Sensitive Deospray е покупка от миналата година, обичам как мирише, но няма да си го взема отново заради състава.

Tony Moly Moisture Foam Cleanser е любим клийнзър, който почиства лицето перфектно и не го оставя сухо след това. Имам втора туба от него.

Nectar of Nature Ultra Mild 24-Hour Deodorant #Cherry Blossom е още един от любимите ми дезодоронти. Ухае наистина прекрасно и ще си го взема отново.

Directions Semi-Permanent Hair Dye #Alpine Green | #Turquoise са боите за коса, които ползвам в момента. Имам останали още две от Alpine Green. Сигурно ще си ги взема отново, нищо че обмислям да сменя цвета. Обичам тези бои за коса, много са дълготрайни и лесни за работа. Също така не увреждат косата изобщо. И са лесни за изчистване от рандом изцапани предмети вкъщи.

Avène Eau Thermale със сигурност присъства в почти всяка публикация и имам бутилка от нея постоянно. 
Tony Moly  Red Appletox Honey Cream as I recently showed you is a lovely moisturizer and I would repurchase it again one day... if it doesn't get discontinued as the rumors are.

Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream was also one of my favorite creams, I haven't repurchased because I love to experiment but if I find it on sale I will definitely get it again.

Innisfree Olive Real Emulsion was a part of a really nice and inexpensive Innisfree Olive set that I used for a very long time during travels. I liked every single product in this set, including the emulsion and I would love to try it on full size one day.

Innisfree Olive Real Skin is just a weird name for a hydrating toner. I definitely liked it, it smelled great and it was quite hydrating.

KIKO Infinity Eyeshadow #220 Metallic Golden Rose is unfortunately an eyeshadow I broke completely when I dropped my KIKO palette but since it is actually one of my favorite eyeshadows I had go and buy a new one right away. 
Tony Moly  Red Appletox Honey Cream наскоро ви показах и е чудесен хидратант и бих го купила отново един ден... ако не го спрат от производство, както са слуховете.

Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream също беше любим крем. Не съм го поръчала отново, защото обичам да експериментирам, но ако го намеря намален със сигурност ще го взема.

Innisfree Olive Real Emulsion беше част от много приятен и евтин Innisfree Olive сет, който използвах много дълго по време на пътувания. Всичките продукти ми харесаха, включително и емулсията, и бих ги пробвала в пълен размер един ден.

Innisfree Olive Real Skin е странно име за хидратиращ тоник. Определено ми хареса, ухаеше страхотно и беше доста хидратиращ.

KIKO Infinity Eyeshadow #220 Metallic Golden Rose е за съжаление, сянка, която се счупи когато изпуснах KIKO палитрата, но тъй като е един от любимите ми цветови си купих нова веднага. 
Perfect Sand Lacquer #61 was gorgeous super vibrant green sand polish but unfortunately it dried out completely. I would get one of these again, however.
Essence Lip Gloss #Berry Sorbet was suuuuch an old lip gloss that I finally used up. I think Essence discontinued those. It was a pretty shade that gave glass looking shine but it was quite sticky.

Nivea Lip Butter Vanilla & Macadamia smelled and tasted really nice but it had exactly 0 effect on moisturizing my lips. I wouldn't buy it again, it's pretty useless.

Essence Gel Eyeliner #03 Berlin Rocks was a wonderful gel eyeliner. This thing was the bomb! I am so sad Essence discontinued them, I would totally get it again. It was super easy to work with, creamy, pigmented and it doesn't budge all day.


Etude House Moonlight In Spoon Blending Sleeping Cream Sea Weed is an absolutely fantastic sleeping pack. If I wasn't in love with the Sulwhasoo mask I would definitely have these little spoons. This one smelled very lovely and it hydrated super well. I am looking forward to trying the rest of the spoons I have.

Missha The Style 3D Mascara was a decent everyday mascara but I am afraid I forgot it opened and it dried out in just two months while I can clearly remember the 4D mascara was creamy until I used it up 8 months later. I would probably buy it again because, it's cheap and the formula is really good. It lasts all day without smudging.

Essence Eyeliner Pen was terrible, terrible! I don't know why so many people are recommending this. First of all it is not pigmented at all. Second, it smudges super easily, And third it dried out completely in 2-3 weeks. Thanks, but no thanks. Never again. 
Perfect Sand Lacquer #61 беше страхотен много ярък зелен пясъчен лак, но за съжаление изсъхна напълно. Но бих си взела такъв отново.

Essence Lip Gloss #Berry Sorbet беше тоооолокова стар глос, който най-накрая доизползвах. Мисля, че Essence вече не ги предлагат. Беше хубав цвят със стъклен блясък, но доста лепкав.

Nivea Lip Butter Vanilla & Macadamia ухаеше и имаше прекрасен вкус, но имаше точно 0 хидратиращ ефект. Не бих го купила отново, съвсем безполезен е.

Essence Gel Eyeliner #03 Berlin Rocks беше прекрасна гел очна линия. Истинско попадение! Много съм тъжна, че Essence ги спряха от производство, със сигурност бих ги купила отново. Беше много лесна за работа, пигментирана и не мърда по цял ден.

Etude House Moonlight In Spoon Blending Sleeping Cream Sea Weed е абсолютно прекрасен sleeping pack. Ако не бях влюбена в маската на Sulwhasoo със сигурност щях да имам много от тези малки лъжички. Тази ухаеше много приятно и хидратираше много добре. С удоволствие ще тествам и останалите лъжици, които имам.

Missha The Style 3D Mascara беше прилична ежедневна спирала. но май я бях забравила отворена и изсъхна само за 2 месеца, а ясно си спомням, че 4D си беше кремообразна докато не я изхабих 8 месеца по-късно. Бих я купила отново, защото е евтина и формулата е много добра. Издържа цял ден без да се размаже.

Essence Eyeliner Pen беше ужасна, отвратителна! Не знам защо толкова хора я препоръчват. Първо, изобщо не е пигментирана. Второ, размазва се много лесно. И трето, изсъхна изцяло за 2-3 седмици. Не, мерси. Никога повече. 
Missha Complexion Coordinating BB Cream is a BB cream I got last summer and I used a couple of samples of it in my custom made cushion, it's an excellent BB with light coverage and natural finish, very pale but unfortunately a little too pink for me. The SPF of 45 is also a great bonus.


The Body Shop Vitamin E Moisture Cream was part of a sample kit The Body Shop gave me for testing. This is a decent day medium moisturizer but I wouldn't pay the full price for it. It smelled nice and it left my skin smooth and hydrated.

Clarins Multi Active Day Early Wrinkle Correction Cream was from a Glossybox. I didn't really like this cream, it felt way too silicony and it didn't hydrate well. I am not very impressed by Clarins as a brand, honestly said.

Sulwhasoo Essential Firming Cream however is an absolute favorite! So far I love everything by Sulwhasoo and I definitely see a huge difference between European and Korean high end skincare brands. I have 50 ml in total of this cream in these tiny little sample pots. The cream smells like ginseng and it's really moisturizing, leaving my face super soft and glowy without looking oily. If you are looking for a real high end moisturizer for around $15 in sample size, definitely check out this one. 
Missha Complexion Coordinating BB Cream е BB крем, който си взех миналото лято и използвах няколко мостри за собственоръчно направения ми кушън, чудесен BB крем с много леко покритие и естествен завършек, много светъл, но за съжаление твърде розов за мен. SPF 45 е страхотен бонус.

The Body Shop Vitamin E Moisture Cream беше част от мострена кутия, която The Body Shop ми дадоха за тестване. Приличен дневен среден хидратант, но не бих платила пълната му цена. Миришеше приятно и остави кожата ми мека и хидратирана.

Clarins Multi Active Day Early Wrinkle Correction Cream беше от Glossybox. Не ми хареса този крем, беше много силиконов и не хидратираше добре. Не съм много впечатлена от Clarins като марка, честно казано.

Sulwhasoo Essential Firming Cream обаче е тотален любимец! Засега обичам всичко от Sulwhasoo и определено виждам голяма разлика между европейските и корейските високобюджетни марки за бяла козметика. Имам 50 мл общо от този крем в тези малки сладки мострени бурканчета. Този крем ухае на женшен и е много подхранващ. Оставя лицето ми супер меко и лъскаво без да изглежда мазно. Ако си търсите хидратант истински висок клас за около 15$ в мострен размер, определено хвърлете поглед на този.

Innisfree Olive Real Essential Oil is another product from that Innisfree kit, this oil was decent, a little bit too oily for my taste (huh, yes I know, it's an oil) but I did great job at moisturizing and brightening my skin for the limited amount of time I could use it. The full size is a bit pricey so I will most likely not get it.


The Body Shop Vitamin E Overnight Serum-In-Oil is a great product, it keeps moisture and brightens wonderfully as a last step in the skincare routine but since it's expensive and I already have a favorite sleeping pack (right next to it) I am not going to order it in full size.

Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask is absolutely magnificent and you will keep seeing it in my empties! It does such a great job as a sleeping pack, leaving my skin visibly smoother and brighter on the next day compared to when I didn't use it. The high end ginseng smell is very relaxing and I see no reason not to repurchase more and more samples of this. And I do recommend you to try it, all the good reviews online about it are true.


Etude House CC Cream #Silky is another sample that went into my custom cushion. I like this on its own too but it's more of a base and doesn't have any real coverage.

Tony Moly Luminous Aura CC Cream was in my cushion as well, it's also a product that doesn't have much coverage and I wouldn't reach out to because it would only over-complicate my makeup routine.

Skin79 Super BB Cream is actually a pretty good BB but the shade wasn't perfect for me since it was a bit darker. Nevertheless, it's a good medium coverage BB with natural finish. 
Innisfree Olive Real Essential Oil е още един продукт от онзи сет на Innisfree, това олио беше прилично, малко по-мазно за моя вкус (да, да, знам, че е олио), но вършеше страхотна работа за хидратация и избистряне на кожата през малкото време, в което го ползвах. Пълният размер е доста скъп и сигурно няма да го взема.

The Body Shop Vitamin E Overnight Serum-In-Oil е страхотен продукт, хидратиря и избистря страхотно като последна стъпка в рутината, но тъй като е доста скъп, а аз вече си имам любим sleeping pack (точно до него) няма да купя пълният размер.

Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask е абсолютно невероятна и ще продължавате да я виждате в празните опаковки!  Справя се страхотно като sleeping pack и оставя кожата ми видимо по-мека и сияйна на следващия ден в сравнение с дните когато не я ползвам. Луксозният аромат на женшен е много успокояващ и не виждам причина да не си купувам още мостри от този продукт. И ви препоръчвам да я пробвате, всички добри ревюта онлайн са верни.

Etude House CC Cream #Silky е още една мостра, която замина в направения от мен кушън. Харесва ми и самостоятелно, но е повече база и няма никакво покритие.

Tony Moly Luminous Aura CC Cream също беше в кушъна ми и също е продукт, който няма особено покритие и не бих посегнала към него, защото само усложнява грим рутината ми.

Skin79 Super BB Cream всъщност е доста добър BB крем, но цветът не беше идеален за мен, тъй като е малко по-тъмен. BB крем със средно покритие и естествен завършек. 
Etude House I Need You Bamboo Mask Sheet was a good sheet mask like all the I Need You masks, it wasn't standing out in any way but it left my skin moisturized and soft. It smelled really nice.


Etude House I  Need You Vita Complex  Mask Sheet had a bit of a perfumy scent. It was well soaked. Again it helped for the hydration of my skin but there wasn't that much brightening.

Etude House I Need You Hyaluronic Acid Mask Sheet had a milky white serum. My skin was really well hydrated after use but it wasn't that much brighter. 
Etude House I Need You Bamboo Mask Sheet беше добра памучна маска, както всичките I Need You маски, не беше отличителна по никакъв начин, но остави кожата ми хидратирана и мека. Ухаеше приятно.

Etude House I  Need You Vita Complex  Mask Sheet имаше малко парфюмна миризма. Беше добре напоена. Отново помогна за хидратацията на кожата, но нямаше кой знае какво избистряне.

Etude House I Need You Hyaluronic Acid Mask Sheet имаше бял серум. Кожата ми беше хидратирана прекрасно след употреба, но не и особено по-сияйна. 
Purederm Firming Lift Coenzyme Q-10 Mask is a really great sheet mask, overall I recommend you the Purederm masks because they are cheap, ingredients are good and they could be found in German drugstores. This one did excellent job in brightening and moisturizing and is well soaked I could use it twice.

Purederm Age Defying Collagen Mask is also a mask I liked a lot, it smells great like citruses, it brightens and moisturizes well.

Purederm Pearl Essence Mask is the least impressive mask by Purederm so far. Not saying it's terrible but it didn't perform as well as the rest in terms of brightening, it moisturized well and the ingredients are good.

Purederm Red Ginseng Essence Mask is one of my favorite sheet masks I have tried so far. I love it, it smells great, it's cheap and it moisturizes and brightens visibly after use even on the next day. Give this a try! 
Purederm Firming Lift Coenzyme Q-10 Mask е наистина чудесна памучна маска, препоръчвам ви маските на Purederm, защото са евтини, съставът е добър и могат да се намерят в немските вериги. Тази се справи чудесно с избистрянето и подхранването, а беше и добре напоена и успях да я ползвам два пъти.

Purederm Age Defying Collagen Mask е също маска, която ми хареса много, ухае приятно на цитруси, избистря и подхранва добре.

Purederm Pearl Essence Mask е най-малко впечатляващата маска на Purederm досега. Не казвам, че е ужасна, но не се справи добре като останалите с избистрянето, подхрани добра, а и съставките са добри.

Purederm Red Ginseng Essence Mask е една от любимите ми хартиени маски, които съм пробвала досега. Обожавам я, ухае приятно, евтина е, подхранва и избистря видимо след употреба дори и на следващия ден. Пробвайте!
Missha 3D Fruits Sheet Mask Super Berry was a wonderful mask and an amazing fit. I really like how this 3D mask felt on my face. Most masks are too wide for my face and too small on my nose but this one was actually the best fit I had so far. The mask itself was great and it did a really good at job at hydrating and brightening. I would repurchase.


Montagne Jeunesse Aloe Vera Face Spa is certainly the most terrible sheet mask I have tried so far. I liked it that it had a pattern and it looked pretty but that's about it. This thing was burning and stinging awfully. I managed to stand it for 5 minutes but then I gave up. I ended up with irritated and red skin. It smelled like a toilet cleansing solution and felt just as harsh. Do not recommend.


3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet is a mask you will see a lot because I ordered 10 of those. They were really cheap but actually not really effective. They don't do much for moisturizing and brightening and sometimes they cause a slight brining. It's probably because of the alcohol in the ingredients list. 
Missha 3D Fruits Sheet Mask Super Berry беше чудесна маска и ми пасна страхотно. Много ми хареса усещането на тази 3D маска. Повечето маски са твърде широки за лицето ми и твърде малки на носа, но тази всъщност ми пасва най-добре досега. Самата маска е хубава и се справи доста добре с хидратацията и избистрянето. Бих купила отново.

Montagne Jeunesse Aloe Vera Face Spa със сигурност е най-ужасната памучна маска, която съм пробвала. Хареса ми, че има дизайн и изглеждаше красиво, но дотам. Това чудо пареше и щипеше ужасно. Успях да я изтърпя около 5 минути, но след това се отказах. Озовах се с раздразнена и зачервена кожа. Миришеше на разтвор за тоалетна и усещането беше подобно. Не препоръчвам.

3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet е маска, която ще виждате доста, защото поръчах 10 от тях. Бяха много евтини, но не са особено ефективни. Не подхранват и избистрят, а и понякога предизвикват леко парене. Сигурно е заради алкохола в състава. 
Montagne Jeunesse Sauna Masque was an awesome self-heating mask that was so fun to use! It was really opaque dark red but unfortunately it was so so messy and hard to wash off. It left my face smooth and cleansed and I would buy it again despite these flaws.

Ziaja Oxygenating Mask was a cleansing mask that gave me very funny black face because of its brown color. I remember it was really cheap in Poland, I would buy it again. My skin felt clean but not dry after use. It was quite hard to wash off, though.Balea See Tenderness Mask is how it's called in Bulgarian and if Google translate is correct in German, it's Gentle Soul? I am really not good at German, so if someone knows please  tell me. This was a fairly good hydration mask, nothing special but I enjoyed the smell and it left my skin silky and moisturized. It costed me only 0,50€ so I call it a hit. 
Montagne Jeunesse Sauna Masque беше чудесна самозатопляща се маска и беше много забавна за употреба! На цвят е плътно тъмно червена и  е толкова цапаща и трудна за отмиване. Остави лицето ми меко и почистено и бих купила отново въпреки недостатъците.

Ziaja Oxygenating Mask беше почистваща маска, която ми докара много смешно черно лице (как се превежда black face!?), заради кафявият си цвят. Спомням си, че в Полша беше много евтина и бих я купила отново. Кожата ми беше чиста, но не и изсушена след употреба. Но доста трудно се отмиваше.

Balea See Tenderness Mask е преводът на български, но Google казва, че правилният превод от немски е Нежна Душа? Немският не ми се отдава, така че, ако някой знае, моля да ми каже. Прилична хидратираща маска, която не е нещо специално, но ароматът ми допадна и остави кожата ми мека и подхранена. Струваше ми само лев, така че е попадение. 
Twinings Tea Orange Cinnamon was a great tea, I really loved this for winter, it feels really cozy and calming and it was actually my blogging tea. Yes, I do have blogging teas.

Lipton Green Tea Mint was a super fresh tea I loved having in the mornings when I was tired but I knew I had lots of stuff to do. It definitely feels very refreshing, I would buy it again.


Twinings Yunnan has such a gorgeous packaging it's a reason on its own to buy this. But it's also a very pleasant not too strong black tea, I would buy it again as well. 
Twinings Чай Портокал Канела беше чудесен чай, много ми допадаше през зимата и придаваше едно усещане за уют. Беше чаят ми за блогване. И да, имам си чайове за блогване.

Lipton Зелен Чай Мента беше много свеж чай, който обичах да пия в сутрините когато съм уморена, но имах доста неща за вършене. Със сигурност е много освежаващ и бих го купила отново.

Twinings Yunnan има толкова прекрасна опаковка, че само тя е причина да си го купи човек. Но е  и много приятено, не твърде силен чай, който бих купила отново. 
Auchan Infusion Chamomile is a usually a tea I have in stock for when I am sick or when I can't sleep at night. It's a typical chamomile tea, nothing special.

Auchan Infusion Lemongrass Orange is one of my favorite infusions, this feels so fruity and refreshing. Lemongrass is one of my favorite types of infusions, so it's not a surprise. I would buy it again. 
Auchan Infusion Лайка е чай, който имам вкъщи за дните когато съм болна или не мога да спя вечер. Типичен чай от лайка, нищо специално.

Auchan Infusion Лимонена Трева Портокал е един от любимите ми infusions, този чай е много плодов и освежаващ. Лимонената трева неслучайно ми е един от любимите infusions. Бих купила отново. 
George Triov Roibos was unimpressive, I don't really like roiboss tea but I was curious to try it out.


Lipton Green Tea Jasmine Petals is not my favorite jasmine scented tea and jasmine scented green tea is one of my most favorite types of tea. But the sachets were really pretty and it's why I bought it in first place.

I love reading Empties posts but I absolutely hate writing them because they always end up being so long and time consuming and it's quite hard to describe the product with just 2 sentences. I was torturing myself with this one for 3 days before I kicked myself to finish it. 
Георги Триов Ройбос беше невпечатляващ, не ми хареса нещо чая от ройбос, но исках да го пробвам.

Lipton Зелен Чай Листчета Жасмин не е любимият ми чай от жасмин, а чаят от жасмин е любимият ми вид чай. Но сашетата са много красиви и затова го купих първоначално.


Обичам да чета публикации с празни опаковки, но мразя да ги пиша, защото винаги са много дълги и времеконсумиращи и ми е много трудно да опиша продукт само с 2 изречения. С тази се мъчех 3 дни вече, преди най-накрая да се самосритам и да я довърша. 

Saturday, August 8, 2015

Summer makeup routine

For the past year I've talked so rarely about makeup even if overall I do wear makeup daily. I decided it's going to be fun showing you what I wear this summer... also because I use almost the same products for some reason.  През изминалата година много рядко съм ви говорила за грим, въпреки че се гримирам ежедневно. Реших, че ще е забавно да ви покажа какво нося това лято... а и защото използвам почти едни същи продукти. 
So my summer makeup routine is quite lazy because actually I have to wake up quite early to go to work (often at 5 am, yep) and I work far away so I don't have much time to waste. I start with a BB cushion that I made myself. On the photo you see Etude House Magic Any Cushion but I actually use the packaging to make my own mixing KIKO Liquid Skin #20 Cool Rose, Elishacoy Always Nuddy BB Cream, Noreva Light Tinted Anti-Imperfections Treatment with Etude House Baby Choux Base #01 Mint Choux, lots of Missha All Around Safe Block Waterproof Sun 50+ and The Yeon Jeju Hallabong Energy Mild All In One Serum.  The light foundation, BB cream and tinted cream I used were all too dark and in the wrong undertone, the super white sunscreen lightened them a bit, while the base corrected the pinkish undertone. The serum I used for extra hydration of the product and it adds a glowy finish. I really adore how this turned out because it's my perfect shade very light coverage BB cream packed with loads of sunscreen. Also it is much quicker having this already mixed and applying it with the cushion air puff than going through the whole process of mixing it daily and then having a brush to clean. The air puff also gives a really polished look while using minimal product. I would really recommend you to try making your own cushion if you have really specific requirements for your base that can hardly be found in just one product.  Лятната ми рутина е доста мързелива, защото през повечето време ставах много рано за работа (често в 5, дам) и работя далеко, така че нямам много време за губене. Започвам с BB кушъна, който си направих сама. На снимката виждате Etude House Magic Any Cushion, но всъщност използвам опаковката, за да си направя мой собствен, смесвайки KIKO Liquid Skin #20 Cool RoseElishacoy Always Nuddy BB CreamNoreva Light Tinted Anti-Imperfections Treatment с Etude House Baby Choux Base #01 Mint Choux, много ог Missha All Around Safe Block Waterproof Sun 50+ и The Yeon Jeju Hallabong Energy Mild All In One Serum. Лекият фон дьо тен, BB крем и тониран крем, които използвах бяха все много тъмни и в грешния подтон за мен, много белият слънцезащитен крем ги поизсветли, докато базата коригира розовият подтон. Серумът използвах за повече хидратация на продукта, а и добавя лъскав завършек. Обожавам как се получи, защото е моят точен цвят BB крем с много леко покритие комбиниран с много слънцезащита. А и е много по-бързо да го имам вече смесен и да го нанасям с въздушната гъбичка, отколкото да го смесвам всеки ден, а после и да имам четка за миене. Въздушната гъбичка придава много полиран завършек докато използва минимално количество продукт. Препоръчвам ви да пробвате да си направите свой кушън, ако имате много специфични изисквания за вашата база, които трудно се намират в един продукт. 
I often skip eye makeup and wear just a mascara but when I didn't, of course I used my favorite base Etude House Proof 10 Eye Primer. The review is one of my first, it's really old and it looks terrible but this base is still the bomb and it makes eye makeup last all day long in all conditions. Most often I used MUA Undressed Palette which I wasn't sure I will like when I ordered it but it's great! The eyeshadows are of superb quality, pigmented and easy to work with, the shades are very suitable for everyday work makeup too.  Често направо си прескачах очния грим и носех само спирала, но когато не го правех използвах любимата ми база Etude House Proof 10 Eye Primer. Ревюто за нея ми е едно от първите, много е старо и изглежда абсолютно потресаващо, но тази база все още си е прекрасна и издържа цял ден във всякакви условия. Най-често използвах MUA Undressed Palette, която не бях сигурна, че ще харесам когато си я поръчах, но е страхотна! Сенките са със страхотно качестно, пигментирани и лесни за работа, а цветовете са много подходящи за всекидневен работен грим. 
The other eyeshadow you see is KIKO Eyeshadow #139 Pearly Salmon which is honestly my most favorite eyeshadow. I was wondering for such a long time if I should get it because I find mono eyeshadows unpractical... and also this one was always out of stock. But a year ago I got it and I've been using it all  the time ever since... as you can see from the terrible condition this is in. It's such a multifunctional shade that I use both on my eyes and cheeks. On the eyes it looks great for brightening as well as all over shade but it also looks amazing as highlighter on my cheeks. The blush I am using is ModelCo Blush Cheek Powder #02 Peach Bellini which I got in Birchbox last september and I thought it will look really nice during the summer so I actually began putting it on around May this year and haven't stopped ever since. Другата сянка, която виждате е KIKO Eyeshadow #139 Pearly Salmon, която честно казано ми е най-любимата сянка. Толкова дълго се чудех дали да си я взема, защото моно сянките са непрактични... а и все не беше в наличност. Но преди година си я взех и я използвам постоянно от тогава... както се вижда от ужасното състояние, в което е. Цветът е мултифункционален и го използвам и на очите, и на бузите си. На очите изглежда чудесно за изсветляване, както и върху целия клепач, но изглежда прекрасно и като хайлайтър на бузите. Ружът, който използвам е ModelCo Blush Cheek Powder #02 Peach Bellini, който получих в Birchbox миналият септември и си мислех, че ще е изглежда страхотно през лятото, затова започнах да го нося мак през май и не съм спирала от тогава. 
The first product on the right is my Croquis Dual Concealer #02 which I got in a Memebox and I have mentioned I adore because the highlighting part is really pale and it manages to brighten even my Snow White skin. It's also super creamy and it doesn't crease for me. In the middle you can see Yves Rocher Volume Vertige Mascara which I started using recently, probably 2 or 3 weeks ago but I am in love already. My previous mascara by Essence was terrible and it was smudging most of the time so I gave up and opened this one. This mascara gives a gorgeous falsies effect and it stays on all day without budging and I am so in love with it, I might as well repurchase it. And on the lips I am using Yves Rocher Gloss Rose Leger which is well... my most favorite lip product this summer since you can see me wearing this more often than not these days.  Първият продукт отдясно е Croquis Dual Concealer #02, който получих в Memebox и съм споменавала, че го обожавам, защото хайлайтърът е много блед и успява да изсветли дори моята снежанска кожа. Много е кремообразен и не се впива в линиите при мен. В средата виждате Yves Rocher Volume Vertige Mascara, която започнах да нося съвсем скоро, преди 2-3 седмици, но вече съм влюбена. Предишната ми спирала на Essence беше ужасна, размазваше през повечето време и се предадох, отваряйки тази. Тази спирала придава страхотен ефект на изкуствени мигли и остава цял ден без да мърда и толкова ми харесва, че може и да я поръчам отново. На устните използвам Yves Rocher Gloss Rose Leger, който е... ами любимият ми продукт за устни това лято, тъй като можете да ме видите да го нося постоянно. 
And this is the finished look

I am writing this post for a week already, it's embarrassing how I would spend 20 minutes in the morning and then leave it and continue tomorrow. Saturday is my lucky day, it seems, because I finally managed to finish it.
In Toulouse we have two types of weather during the summer, impossibly hot and raining all day. Today we are having the second and I keep forgetting to buy an umbrella.

I would love to hear what are your must haves this summer!
А ето и завършеният грим.

Пиша тази публикация вече седмица, направо ме е срам как прекарвам 20 минути сутринта в писане и после я оставям, за да продължа на другия ден. Събота май ми е късметлийският ден, защото най-накрая я завършвам.
В Тулуза имаме два типа време лятото, невъзможно горещо и валящо цял ден. Днес си имаме второто, а аз все забравям да си купя чадър.

С удоволствие ще чуя кои са вашите must have продукти това лято!