Thursday, October 30, 2014

REVIEW: Essence Oz The Great And The Powerful Cream Blush #01 Beware Of The Wicked Witch

I was really wondering if I should post this post because I don't think you can find this product anymore but I decided to show it to you after all. This cream blush was part of Essence's Oz The Great And The Powerful collection they released some time ago (a long time ago). 

Although most people are not into orange blushes I love them and I find them super fresh. They're great choice for summer and autumn. This blush certainly fits my mood these days. The cream blush comes in a super practical packaging with a pump. I can't recall seeing many blushes in similar packaging and it's definitely a good idea. 


The blush can be applied with fingers but I use a duo fiber brush because this way the application is more even. And it stains the fingers. I remember I read some negative reviews because of the staining, 


Ingredients from Essence's official site: 

Aqua (Water), Dimethicone, Propylene Glycol, Glycerin, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Mica, Tin Oxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Ci 16035 (Red 40), Ci 47005 (Yellow 10), Ci 77891 (Titanium Dioxide).

Everything but that aluminum salt looks good. Aluminum salts are toxic for the brain and this one scores 2 red in cosDNA. A reason not to use this blush everyday. And if I saw this on packaging I probably wouldn't have bought it. Although I see that some sites say studies concluded this salt is not toxic (and it's also used in foods!).


The blush stays all day long, at least 6 to 8 hours. For some reason creamy blushes last longer on me even though I don't have an oily skin. 


This one looks like really scary carrot orange on my hand but it's actually a very pretty glow on my cheeks (especially when applied with brush). 


The blush contains 14 ml of product which is huge and I will probably never be able to use it before it expires. But the packaging is convenient and you can see how much you have left. 


I really like this blush combined with a blue or green eyeliner. Here I used champagne and olive green eyeshadows combined with an electric blue eyeliner. I am actually really happy with the effect of this blush but definitely not that impressed with the ingredients and it's why I don't use it very often. 

What I like: 
* Convenient packaging 
* Enormous amount of product (14 ml) 
* Super affordable price (around $4)
* Beautiful shade 
* Long-lasting (6 to 8 hours) 

What I don't like: 
*Contains potentially harmful ingredient

All in all: 4/5What is your favorite Autumn blush? I'm really into orange these days! I also use my Etude House Lovely Cookie Blusher #Carrot Cheesecake which I showed you a long time ago (in a very terrible noobish review). 
Много се чудих дали изобщо да публикувам тази публикация, защото не мисля, че този продукт все още може да се намери, но реших да ви го покажа все пак. Този кремообразен руж беше част от колекцията на Essence Oz The Great And The Powerful, която пуснаха преди известно време (доста време). 

Въпреки, че повечето хора не си падат по оранжевите ружове, аз ги обожавам и мисля, че са супер свежи. Страхотен избор са за лятото и есента. Този руж със сигурност ми пасва на настроението тези дни. Кремообразният руж е в много практична опаковка с помпичка. Не си спомням да съм виждала много ружове в подобна опаковка, а е доста добра идея. 


Ружът може да се нанася с пръсти, но аз предпочитам дуо фибърна четка, защото така нанасянето е доста по-равно. А и остава много сериозни петна по пръстите иначе. Спомням си, че четох негативни ревюта свързване с оцветяването на пръстите. 


Съставките от официалният сайт на Essence:

Aqua (Water), Dimethicone, Propylene Glycol, Glycerin, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Mica, Tin Oxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Ci 16035 (Red 40), Ci 47005 (Yellow 10), Ci 77891 (Titanium Dioxide).

Всичко освен тази алуминиева сол изглежда добре. Алуминиевите соли са токсични за мозъка, а тази бележи 2 червени точки в cosDNA. Причина да не използвам този руж всеки ден. Ако го бях видяла на опаковката, вероятно не бих го купила. Въпреки, че виждам, че някои сайтове твърдят, че проучвания доказват, че тази сол не е токсична (и се използва дори в храни!).


Ружът се задържа цял ден, поне 6 до 8 часа. Поради някаква причина кремообразните ружове се задържат повече при мен въпреки, че нямам мазна кожа. 


Този изглежда като много плашещ морковено оранжев цвят на ръката ми, но всъщност е много красив блясък на бузите ми (особено нанесен с четка). 


Ружъг съдържа 14 вл продукт, което е огромно количество и вероятно никога няма да успея да го употребя преди да му изтече срока на годност. Но опаковката е удобна и се вижда колко имаш останало. 


Много харесвам този руж комбиниран със синя или зелена очна линия. Тук съм използвала сенки шампанско и маслинено зелено комбинирани с електриково синя очна линия. Всъщност съм много доволна от ефектът на този руж, но определено не съм впечатлена от състава и затова не го ползвам много често. 

Какво ми харесва: 
* Удобна опаковка 
* Огромно количество продукт (14 мл) 
* Много достъпна цена (около 6 лева)
* Красив цвят
* Дълготраен (6 до 8 часа) 

Какво не ми харесва: 
*Съдържа потенциално опасна съставка

Обща оценка: 4/5Кой е любимият ви есенен руж? Обзела ме е оранжева вълна тези дни. Използвам също и Etude House Lovely Cookie Blusher #Carrot Cheesecake, който съм ви показвала преди много време (в ужасно ревю на начинаещ блогър).

Sunday, October 26, 2014

OOTD: Falling leaves

With Lora we had super fun time yesterday shooting these OOTDs. Lora was my awesome photographer in the previous photo post. All photos of my are shot by Lora, rest by me, Everything was edited by me. 

Autumn is here and in Toulouse it's still very warm and pleasant! It was 20°C yesterday which allowed us to take photos with these not very winterish clothes. 

My outfit is very casual and it's the type of outfit I wear when I go to university. 
С Лора се забавлявахме много докато снимахме тези OOTD. Лора беше прекрасният ми фотограф и в предишната публикация със снимки. Всички снимки на мен са снимани от Лора, останалите от мен. Обработката е изцяло моя. 

Есента е тук и в Тулуза все още е много топличко и приятно! Вчера беше 20°C, което ни позволи да направим снимки с тези неособено зимни облекла. 

Моето обекло е много небрежно и обикновено нося нещо подобна когато ходя на лекции. 
And a bonus a fail shot. 

И бонус провалена снимка. 

Wednesday, October 22, 2014

REVIEW: Polytouch Lulu Grey

This review was kindly sponsored by Klenspop. Klenspop offer a lot of Korean circle lenses brands I haven't seen elsewhere and their prices are super affordable so I definitely recommend them if you're looking for a new pair of lenses. They also offer affordable international delivery. 

http://klenspop.com/Some time ago Klenspop let choose a pair of lenses for review. I quickly decided I want this gorgeous pair of grey lenses with a bit more complex design than my usual lenses. Kpoplens are always the kindest ever and they sent me the most adorable lens case with a giraffe! It's a really cute one, I adore it! And they even gave me eye drops! I'm currently using the eye drops and they're quite good. Their soothing my tired eyes before I go to bed. 


The lens case is the best one I had so far! It has a mirror of a really good size and tweezers. It's a really practical one. 


The lenses I got are Polytouch in Lulu Gray. I never heard of that brand before but I saw the super pretty design and I fell in love! 


The lenses come in the standard glass bottles for which I am always warning you because I cut myself quite badly while opening them once. The design of these is really pretty, I must admit. 


As always I got mine with prescription because it's seems pointless wearing lenses and having to wear glasses on top. But if you need a vision correction you can always get them without prescription. Here is the basic information for Lulu Gray by the manufacturer:

Power range: 0.00 ~ -6,00
Diameter: 14.2mm
Graphic Diameter: 13.8mm
Water Content: 38%
Base Curve: 8.6mm
Type: 1 year disposal 

The one year disposal is valid only if you don't wear those lenses every day or you wear them for just couple of hours. If you wear them on a daily basis for 12 hours you must change them every 3 months or as soon as they get uncomfortable. 


And you can see how gorgeous and unique the design of these lenses is! I was worried they might be way too obvious but in fact they're not looking weird no matter how I decided to do my makeup. The brown ring in the outer corner makes them look a lot more natural than if it would be black. They don't blend perfectly with my eyes but they still look quite well and there are no harsh lines between my eye and the lens from a certain distance. 

Excuse my poor eyeliner on all those photos. I was testing a new one back then and the pics are made after 6+ of wear

I really don't know how the graphic diameter can be only 13.8, really! Those lenses make my eyes so big! They are my "fresh face" lenses because no matter how tired I am they always make me look more awake because of the enlargement. I am really happy about it! They're big but not huge! And they look good even if I don't wear any makeup.
I can easily say this is the most comfortable model I own so far! I am a bit surprised because bigger lenses tend to be less comfortable but these lenses are just as comfortable as my super thin colorless prescription lenses. I've been wearing them for two months and even after a long day at uni I don't want to take out my eyes. I do feel tired but I would even if I wore glasses. The prescription is accurate and I can see quite well even from the middle rows in the amphitheaters. I don't experience any blurriness with those lenses. 
I like those lenses so much I am thinking of re-ordering them when they expire. I think they should be permanent in my lens collection! 

What I like: 
* Gorgeous design 
* Go well with my brown eyes  
* Super low price (around $13/10€) 
* Very comfortable (I can wear them for 12 hours without a problem) 
* Very pleasant enlargement 
* Available with prescription 
* No blurriness 
* No dryness 

What I don't like: 
Nothing 

All in all: 5/5Do you guys miss me? I am still not certain if I will be able to update you during the week. There are so many posts I want to finish but in the end of the day I am always too tired to do it. Това ревю беше спонсорирано от Klenspop. Kkenspop предлагат много корейски цветни лещи от марки, които не съм виждала никъде другаде, а цените им са много достъпни, затова определено ви ги препоръчвам, ако си търсите нов чифт лещи. Предлагат също и достъпна международна доставка. 

http://klenspop.com/Преди известно време Klenspop ми дадоха да избера чифт лещи за ревю. Бързо реших, че искам този прекрасен чифт сиви лещи с малко по-сложен дизайн от обикновените ми лещи. Kpoplens са възможно най-милите и са ми изпратили най-сладката кутийка за лещи с жирав! Много е сладка, обожавам я! И дори ми дадоха капки за очи! В момента използвам капките за очи и са доста добри. Успокояват уморените ми очи преди да си легна. 


Кутийката за лещи е най-прекрасната, която съм имала досега! Има си огледалце в много добър размер и пинсета. Много е практична. 


Лещите, които получих са Polytouch в Lulu Gray. Не бях чувала марката преди, но видях супер хубавия дизайн и се влюбих!


Лещите пристигат в стандратните стъклени шишенца, за които винаги ви предупреждавам, защото веднъж се порязах доста сериозно докато ги отварях. Дизайнът на тези е много красив, трябва да им го призная. 


Взех моите с диоптър, защото ми изглежда безсмислено да нося лещи и да трябва да нося очила върху тях. Но, ако не ви трябва корекция на зрението винаги можете да си ги вземете без диоптър. 
Ето основната информация за Lulu Gray от производителя:

Диоптър: 0.00 ~ -6,00
Диаметър14.2мм
Графичен диаметър: 13.8мм
Водно съдържание: 38%
Кривина: 8.6мм
Вид: 1-годишни

Срокът на годност от една година е валиден само, ако не ползвате лещите всеки ден или ги носите само за няколко часа. Ако ги носите ежедневно по 12 часа трябва да се сменят на всеки 3 месеца или веднага щом започнат да стават неудобни. 


Виждате колко красив и уникален е дизайнът на тези лещи! Притеснявах се, че може да са твърде очевидни, но всъщност не изглеждат странно с никакъв грим. Кафявият пръст във външния край ги прави да изглеждат доста по-естествено отколкото, ако беше черен. Не се сливат перфектно с очите ми, но все пак изглеждат доста добре и няма рязки линии между окото ми и лещата от определено разстояние. 

Извинете ужасната очна линия на всички снимки. Тествах нова тогава и снимките са правени след 6+ носене

Не знам как е възможно графичният диаметър да е само 13,8, наистина! Тези лещи правят очите ми толкова големи! Това са лещите ми за "свежо лице" защото независимо колко съм уморена винаги ме правят да изглеждам по-будна, заради уголемяването. Много съм доволна! Големи са, но не гигантски! И изглеждат добре дори и да не нося никакъв грим. 
Лесно мога да кажа, че това е най-удобният модел, който имам досега. Малко съм учудена, защоно по-големите лещи са по-неудобни по принцип, но тези са точно толкова удобни колкото и супер тънките ми безцветни диоптрични лещи. Нося жи от тва месеца и дори след дълъг ден в университета не искам да си извадя очите. Пак съм уморена, но бих била дори и да носех очила. Диоптърът е точен и виждам доста добре дори от средните редици в амфитеатрите. Не изпитвом никакво замъгляване с тези лещи. 
Толкова много харесвам тези лещи, че мисля да ги поръчам отново след като им изтече срока на годност. Трябва да бъдат постоянни в колекцията ми от лещи!

Какво ми харесва: 
* Прекрасен дизайн
* Отиват си с кафяви очи 
* Много ниска цена (около 13 долара/20 лева) 
* Много удобни (Мога да ги нося по 12 часа без проблем) 
* Много приятно уголемяване
* Предлагат се с диоптър
* Без размазване
* Без сухота 

Какво не ми харесва: 
Нищо 

Обща оценка: 5/5Липсвам ли ви? Все още не съм сигурна дали ще мога да пиша през седмицата. Имам толкова много публикации, които искам да завърша, но накрая на деня все съм твърде уморена за това.