Wednesday, October 22, 2014

REVIEW: Polytouch Lulu Grey

This review was kindly sponsored by Klenspop. Klenspop offer a lot of Korean circle lenses brands I haven't seen elsewhere and their prices are super affordable so I definitely recommend them if you're looking for a new pair of lenses. They also offer affordable international delivery. 

http://klenspop.com/Some time ago Klenspop let choose a pair of lenses for review. I quickly decided I want this gorgeous pair of grey lenses with a bit more complex design than my usual lenses. Kpoplens are always the kindest ever and they sent me the most adorable lens case with a giraffe! It's a really cute one, I adore it! And they even gave me eye drops! I'm currently using the eye drops and they're quite good. Their soothing my tired eyes before I go to bed. 


The lens case is the best one I had so far! It has a mirror of a really good size and tweezers. It's a really practical one. 


The lenses I got are Polytouch in Lulu Gray. I never heard of that brand before but I saw the super pretty design and I fell in love! 


The lenses come in the standard glass bottles for which I am always warning you because I cut myself quite badly while opening them once. The design of these is really pretty, I must admit. 


As always I got mine with prescription because it's seems pointless wearing lenses and having to wear glasses on top. But if you need a vision correction you can always get them without prescription. Here is the basic information for Lulu Gray by the manufacturer:

Power range: 0.00 ~ -6,00
Diameter: 14.2mm
Graphic Diameter: 13.8mm
Water Content: 38%
Base Curve: 8.6mm
Type: 1 year disposal 

The one year disposal is valid only if you don't wear those lenses every day or you wear them for just couple of hours. If you wear them on a daily basis for 12 hours you must change them every 3 months or as soon as they get uncomfortable. 


And you can see how gorgeous and unique the design of these lenses is! I was worried they might be way too obvious but in fact they're not looking weird no matter how I decided to do my makeup. The brown ring in the outer corner makes them look a lot more natural than if it would be black. They don't blend perfectly with my eyes but they still look quite well and there are no harsh lines between my eye and the lens from a certain distance. 

Excuse my poor eyeliner on all those photos. I was testing a new one back then and the pics are made after 6+ of wear

I really don't know how the graphic diameter can be only 13.8, really! Those lenses make my eyes so big! They are my "fresh face" lenses because no matter how tired I am they always make me look more awake because of the enlargement. I am really happy about it! They're big but not huge! And they look good even if I don't wear any makeup.
I can easily say this is the most comfortable model I own so far! I am a bit surprised because bigger lenses tend to be less comfortable but these lenses are just as comfortable as my super thin colorless prescription lenses. I've been wearing them for two months and even after a long day at uni I don't want to take out my eyes. I do feel tired but I would even if I wore glasses. The prescription is accurate and I can see quite well even from the middle rows in the amphitheaters. I don't experience any blurriness with those lenses. 
I like those lenses so much I am thinking of re-ordering them when they expire. I think they should be permanent in my lens collection! 

What I like: 
* Gorgeous design 
* Go well with my brown eyes  
* Super low price (around $13/10€) 
* Very comfortable (I can wear them for 12 hours without a problem) 
* Very pleasant enlargement 
* Available with prescription 
* No blurriness 
* No dryness 

What I don't like: 
Nothing 

All in all: 5/5Do you guys miss me? I am still not certain if I will be able to update you during the week. There are so many posts I want to finish but in the end of the day I am always too tired to do it. Това ревю беше спонсорирано от Klenspop. Kkenspop предлагат много корейски цветни лещи от марки, които не съм виждала никъде другаде, а цените им са много достъпни, затова определено ви ги препоръчвам, ако си търсите нов чифт лещи. Предлагат също и достъпна международна доставка. 

http://klenspop.com/Преди известно време Klenspop ми дадоха да избера чифт лещи за ревю. Бързо реших, че искам този прекрасен чифт сиви лещи с малко по-сложен дизайн от обикновените ми лещи. Kpoplens са възможно най-милите и са ми изпратили най-сладката кутийка за лещи с жирав! Много е сладка, обожавам я! И дори ми дадоха капки за очи! В момента използвам капките за очи и са доста добри. Успокояват уморените ми очи преди да си легна. 


Кутийката за лещи е най-прекрасната, която съм имала досега! Има си огледалце в много добър размер и пинсета. Много е практична. 


Лещите, които получих са Polytouch в Lulu Gray. Не бях чувала марката преди, но видях супер хубавия дизайн и се влюбих!


Лещите пристигат в стандратните стъклени шишенца, за които винаги ви предупреждавам, защото веднъж се порязах доста сериозно докато ги отварях. Дизайнът на тези е много красив, трябва да им го призная. 


Взех моите с диоптър, защото ми изглежда безсмислено да нося лещи и да трябва да нося очила върху тях. Но, ако не ви трябва корекция на зрението винаги можете да си ги вземете без диоптър. 
Ето основната информация за Lulu Gray от производителя:

Диоптър: 0.00 ~ -6,00
Диаметър14.2мм
Графичен диаметър: 13.8мм
Водно съдържание: 38%
Кривина: 8.6мм
Вид: 1-годишни

Срокът на годност от една година е валиден само, ако не ползвате лещите всеки ден или ги носите само за няколко часа. Ако ги носите ежедневно по 12 часа трябва да се сменят на всеки 3 месеца или веднага щом започнат да стават неудобни. 


Виждате колко красив и уникален е дизайнът на тези лещи! Притеснявах се, че може да са твърде очевидни, но всъщност не изглеждат странно с никакъв грим. Кафявият пръст във външния край ги прави да изглеждат доста по-естествено отколкото, ако беше черен. Не се сливат перфектно с очите ми, но все пак изглеждат доста добре и няма рязки линии между окото ми и лещата от определено разстояние. 

Извинете ужасната очна линия на всички снимки. Тествах нова тогава и снимките са правени след 6+ носене

Не знам как е възможно графичният диаметър да е само 13,8, наистина! Тези лещи правят очите ми толкова големи! Това са лещите ми за "свежо лице" защото независимо колко съм уморена винаги ме правят да изглеждам по-будна, заради уголемяването. Много съм доволна! Големи са, но не гигантски! И изглеждат добре дори и да не нося никакъв грим. 
Лесно мога да кажа, че това е най-удобният модел, който имам досега. Малко съм учудена, защоно по-големите лещи са по-неудобни по принцип, но тези са точно толкова удобни колкото и супер тънките ми безцветни диоптрични лещи. Нося жи от тва месеца и дори след дълъг ден в университета не искам да си извадя очите. Пак съм уморена, но бих била дори и да носех очила. Диоптърът е точен и виждам доста добре дори от средните редици в амфитеатрите. Не изпитвом никакво замъгляване с тези лещи. 
Толкова много харесвам тези лещи, че мисля да ги поръчам отново след като им изтече срока на годност. Трябва да бъдат постоянни в колекцията ми от лещи!

Какво ми харесва: 
* Прекрасен дизайн
* Отиват си с кафяви очи 
* Много ниска цена (около 13 долара/20 лева) 
* Много удобни (Мога да ги нося по 12 часа без проблем) 
* Много приятно уголемяване
* Предлагат се с диоптър
* Без размазване
* Без сухота 

Какво не ми харесва: 
Нищо 

Обща оценка: 5/5Липсвам ли ви? Все още не съм сигурна дали ще мога да пиша през седмицата. Имам толкова много публикации, които искам да завърша, но накрая на деня все съм твърде уморена за това. 

1 comment:

  1. Оооо, знаеш колко обичам лещи. Тези ти стоят много добре и е хубаво, че си личи цветът дори на тъмни очи :))

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^