Tuesday, December 22, 2015

PHOTO: Christmas in Toulouse

I should be studying right now but I decided to take a break I show you the photos of Christmas Toulouse I made this weekend. The decorations are really pretty and even though I don't like Christmas very much I enjoyed them. My night photos are not very good quality but I tried my best to show you the magic of winter Toulouse.  В момента би следвало да уча, но пък си дадох почивка, за да ви покажа снимките от коледна Тулуза, които направих през уикенда. Украсата е много красива и въпреки, че не харесвам Коледа, кой знае колко много им се радвам. Нощните ми снимки, не са много добро качество, но се опитах да ви покажа магията на зимна Тулуза.
There was a really beautifully decorated place (for the kids and for me hahaha!) but I didn't manage to show you all these wonderful decorations because a staff lady came and told me "You can't take photos here with a camera of this size". I found it quite funny and ridiculous at the same time, it seems my new 70-300 mm lens' size scared her.  Имаше много красиво декорирано място (за децата, и за мен хахаха!), но не успях да ви покажа тези чудни декорации, защото една дама от персонала ми каза "Не можете да снимате с такъв голям фотоапарат тук!". На мен ми стана хем смешно, хем абсурдно, изглежда размерът на новия 70-300 мм обектив я уплаши. 


Toulouse is definitely not saving on electricity bills this month because the center of the city is glowing!  Тулуза определено не пести от сметки за ток този месец, защото центъра на града направо заслепява!

The Christmas market was lovely again this year! It was really fun to visit, I picked up some tea, we got some sweets and we drank Vin de Noël (Christmas wine). Thankfully it's quite warm here and we enjoyed ourselves without freezing to death.  Коледният базар отново е чудесен и тази година! Беше много приятен за посещение, аз си купих чай, взехме си малко сладки, пихме Vin de Noël (греяно вино с подправки). За щастие е доста топло тук и успяхме да се разходим без да замръзнем от студ. Capitole looks gorgeous with all these lights and I wish I had a fish eye lens to show you its true beauty.  Капитол изглежда страхотно с всичките светлини и ми се иска да имах fish eye обектив, за да ви покажа колко е красив. 
Bonus: Cat pics of the cat my friend is currently taking care of.  Бонус: Снимки на котката, за която приятелката ми в момента се грижи. 

Are you getting ready for Christmas? Personally I will most likely stay at home and study but nevertheless I got myself some "Christmas mood makers" that I will show you in a haul post these days.  Подготвяте ли се за Коледа? Аз най-вероятно ще си остана вкъщи, за да уча, но пък си взех разни нещица за "коледно настроение", които ще ви покажа в публикация с покупки тези дни. 

Sunday, December 13, 2015

REVIEW: Mizon Peptide Ampoule Cream

Mizon is one of my favorite skincare brands because their products are quite affordable yet the quality is amazing. I ordered Peptide Ampoule Cream in August when I was looking for a new moisturizer.  Mizon е една от любимите ми марки бяла козметика, защото продуктите им са доста достъпни, а качеството страхотно. Поръчах Peptide Ampoule Cream през август когато си търсех нов хидратант. 
The paper box is quite sleek and pretty as usual, Mizon always have these high end looking packaging.
The first thing that really really bothered me is the "peptide extract". Peptide is a basically a small protein fragment and as you can imagine there are millions of different peptides. As a name "peptide extract" literally means nothing at all, wouldn't be bad if they precised. 
Картонената кутийка е много красива както обикновено, Mizon винаги имат доста луксозни опаковки.
Но първото нещо, което много ме издразни е "пептиден екстракт". Пептидът е малък фрагмент от протеин и както можете да си представите има милион различни. Като име "пептиден екстракт" не значи абсолютно нищо, нямаше да е лошо да уточнят. 
Second thing that annoyed me is the plastic packaging of the cream. It looks so cheap and unappealing, compared to everything else I've owned by Mizon this one is an absolute disaster. Not to mention the dark green jar doesn't go well with the white paper box. This cream is not that much cheaper than all the other Mizon creams I've had but they were all in beautiful glass jars. It currently retails for $8 on RRS and it contains 50 ml of product.   Второто нещо, което ме подразни е пластмасовата опаковка на крема. Изглежда толкова евтино и непривлекателно, сравнена с всичко друго, което съм притежавала на Mizon, тази е пълна катастрофа. Да не споменавам, че тъмнозеления буркан изобщо не се връзва с бялата картонена кутия. Този крем не е чак толкова по-евтин от останалите кремове на Mizon, но те са в красиви стъклени опаковки. Цената в RRS в момента е $8, а съдържанието 50 мл продукт. 
Mizon marketed this cream as wrinkle improving and highly moisturizing cream. When I bought this cream I didn't find any reliable reviews so I decided to risk it after carefully inspecting the ingredients on CosDNA. I dare to disagree about the moisturizing part.  Mizon рекламират този крем като подобряващ бръчките и силно подхранващ. Когато го купих, не намерих никакви достоверни ревюта, затова реших да рискувам след като внимателно прегледах състава в CosDNA. Смея да не се съглася с частта за хидратацията. 
After Water, the first ingredient is Stearic Acid which is an emulsifier and a potential acne trigger. Neopentyl Glycol Diheptanoate is an emollient. Cetearyl Olivate and Sorbitan Olivate are both olive oil based emulsifiers. Hydrogenated c6-14 olefin polymers is an emollient and is highly occlusive. Glycerin is a moisturizer. Cyclomethicone is a moisturizer, emollient and antistatic. Butylene Glycol is a solvent. Copper Tripeptide-1 is the peptide extract, this particular peptide has been shown to have great healing properties. Studies also show it improves wrinkles. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. PEG-100 Stearate is a surfactant. Polyacrylate-13 is a film forming agent. Polyisobutene is a synthetic substitute of mineral oil and it's an emollient and a moisturizer. Cetearyl Alcohol is a surfactant and an emulsifier, potential irritant and acne trigger. Cetearyl Glucoside is a moisturizer and an emulsifier. Dimethicone is an emollient. Trehalose is a moisturizer. Theobroma Cacao Extract is a moisturizer. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. Tropolone is a skin conditioning agent. Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer is a surfactant and an emulsifier. Triethanol Amine is a pH adjuster and it scores in red in CosDNA because of being a potential irritant. Coptis japonica Extract is a skin conditioning agent. Adenosine is a nucleoside, it has proven anti-inflammatory functions. Propylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Hydrolyzed Extensin is a skin conditioning agent, with extensins being one of the components of the plant cell wall. Rubus idaeus Fruit Extract is a red raspberry, rich in Vitamin C and phenols, phenols having antioxidant properties in vitro but apparently no effect on humans. Beta-Glucan has anti-inflammatory properties. Biosaccharide Gum-1 is a fermentation gum derived from sorbitol, it's a skin conditioning agent. Iris florentina Root Extract seems to be mostly a fragrance. Hydrolyzed Wheat Protein is an antistatic and a film forming agent. Prunus amygdalus dulcis Seed Extract is a sweet almond, a moisturizer. Lavandula angustifolia Oil is a fragrance and an emollient. Disodium EDTA is a preservative and a stabilizer. 
След Вода, първата съставка е Stearic Acid, която е емулсифиант и може да отключи акне. Neopentyl Glycol Diheptanoate е емолиент. Cetearyl Olivate и Sorbitan Olivate са емулсифианти на базата на зехтин. Hydrogenated c6-14 olefin polymers е емолиент и силно оклузивен. Glycerin е хидратант. Cyclomethicone е хидратант, емолиент и антистатик. Butylene Glycol е разтворител. Copper Tripeptide-1 е пептидният екстракт, този пептид има страхотни лечебни свойства. Проучванията показват, че подобрява състоянието на бръчки. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Polyacrylate-13 прави защитен филм. Polyisobutene е синтетичен заместител на минералното масло, и е емолиент и хидратант. Cetearyl Alcohol е сърфъктант и емулсфиант, може да бъда дразнещ и да отключи акне. Cetearyl Glucoside е хидратант и емулсифиант. Dimethicone е емолиент. Trehalose е хидратант. Theobroma Cacao Extract е хидратант. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Ethylhexylglycerin е хидратант. Tropolone е подхранваща съставка. Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer е сърфъктант и емулсифиант. Triethanol Amine е регулатор на pH и се показва в червено в CosDNA, защото е потенциален дразнител. Coptis japonica Extract е подхранваща съставка. Adenosine е нуклеозид и има доказани противовъзпалителни свойства. Propylene Glycol е разтворител и хидратант. Hydrolyzed Extensin е подхранваща съставка, като екстенсините са едни от компонентите на растителната клетъчна стена. Rubus idaeus Fruit Extract е червена малина, богата на Витамин С и феноли, като фенолите имат антиоксиданти свойства in vitro, но явно нямат ефект върху хора. Beta-Glucan има противовъзпалителни свойства. Biosaccharide Gum-1 е ферментирала дъвка от сорбитол, подхранваща съставка. Iris florentina Root Extract изглежда е най-вече ароматизатор. Hydrolyzed Wheat Protein е антистатик и прави защитен филм. Prunus amygdalus dulcis Seed Extract е сладък бадем, хидратант. Lavandula angustifolia Oil е ароматизатор и емолиент. Disodium EDTA е консервант и стабилизатор. 
Wow, Mizon really love their long ingredients list. The good thins is they always put a lot of innovative ingredients before the preservatives. However looking at this formula I expected to be a lot more moisturizing. Another turn off is the fact that the cream smells like dirty socks because Mizon didn't add a fragrance. It's not a strong overpowering scent but it's a bit annoying.  Уау, Mizon много обичат дългите си списъци със съставки. Хубавото е, че винаги слагат много иновативни съставки преди консервантите. Но гледайки формулата, очаквах да е далеч по хидратиращ. Още едно разочарование е ароматът на мръсни чорапи, тъй като Mizon не са добавили парфюм. Не е силна и натрапваща се миризма, но си е дразнеща. 
The texture of this cream is very silky and application and absorption are quite pleasant. It doesn't leave a sticky film behind. According to Mizon this is supposed to be used like a sleeping pack however I don't find it occlusive enough and I apply Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask on top currently.  Текстурата на този крем е копринена, нанасянето и абсорбцията са доста приятни.  Не оставя мазен филм. Според Mizon кремът следва да се ползва като маска за спане, но за мен не е достатъчно оклузивен и нанасям Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask върху него в момента. 
Despite all the good ingredients it didn't become my favorite cream by Mizon. I think I will try the Cheese Cream or the Starfish Cream next.  Въпреки всичките хубави съставки, не се превърна в любимия ми крем от Mizon. Мисля, че след него ще пробвам Cheese Cream или Starfish Cream. 
I would recommend this to people who with combo and oily skin not looking for deep hydration and also to people who like their products fragrance free.


What I like: 

 • Affordable ($8) 
 • Decent amount of product (50 ml) 
 • Economical
 • Easy application 
 • No stickiness 
 • Good ingredients 
What I don't like: 
 • Hydration is not sufficient 
 • Annoying scent 
 • Cheap looking packaging
All in all: 3/5Have you tried Mizon and what is your favorite product? Do you have a winter time favorite moisturizer? 

Бих го препоръчала на хора с комбинирана или мазна кожа, които не търсят дълбока хидратация, а също и на хора, които харесват непарфюмирани продукти.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен ($8) 
 • Разумно количество продукт (50 мл) 
 • Икономичен
 • Лесно нанасяне
 • Не оставя лепкав филм
 • Добри съставки
Какво не ми харесва: 
 • Хидратацията не е достатъчна
 • Дразнещ аромат
 • Евтина опаковка
Обща оценка: 3/5Пробвали ли сте Mizon и кой е любимият ви продукт? Имате ли любим зимен хидратант? 

Tuesday, December 8, 2015

REVIEW: Yves Rocher Nourishing Lip Balm Spicy Vanilla | Candied Orange & Almond

I decided to make a quick review for my current favorite lip balms from Yves Rocher's Christmas collection. I picked up Spicy Vanilla and Candied Orange & Almond although I am still tempted to get the Candied Orange & Cinnamon too.  Реших да направя бързо ревю за любимите ми балсами за устни на от коледната колекция на Yves Rocher. Избрах си Spicy Vanilla и Candied Orange & Almond, въпреки че се изкушавам да си взема и Candied Orange & Cinnamon. 
The lip balms come in this gorgeous Christmassy packaging. They were wrapped in safety plastic. Their full price is currently 2,50€ however I had a discount as a regular customer and I got them for 1,90€ each. Each contains 4,8 g of product and they are very economical because I am using them constantly and they haven't moved much.  Балсамите пристигат в страхотна коледна опаковка. Бяха опаковани в предпазен целофан. Пълната им цена е 2,50€, но аз имах отстъпка като редовен клиент и ги взех за 1,90€ всеки. Всеки от тях съдържа 4,8 гр продукт и са много икономични, защото ги ползвам постоянно, а изобщо не са се смалили. 
I uploaded the ingredients lists to CosDNA, you can check the one for Spicy Vanilla here and for Candied Orange & Almond here. Except for the pigments and fragrances the ingredients are pretty much the same. The main ingredient is Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2 which is an emollient and a moisturizer. Isopropyl Palmitate is a moisturizer. Ethylhexyl StearateCocoglycerides and Beeswax are all emollients. Castor Oil is a moisturizer and emollient. Ethylhexyl Caprylate/Caprate and Synthetic Wax are both emollients. Polybutene is a binding agent. Shea Butter is a great moisturizer. Hydrogenated Microcrystalline Wax is one of the key components of petrolatum, it's an emollient. Hydrogenated Castor Oil is an emollient and an emulsifier. Sweet Almond Oil is an emollient. The rest of the ingredients are different pigments and fragrances. The ingredients are safe and quite good in my opinion.  Качих съставките във CosDNA, можете да погледнете тези за Spicy Vanilla тук и тези за Candied Orange & Almond тук. С изключение на пигментите и ароматите, съставките са едни и същи. Основната съставка е Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, който е емолиент и хидратант. Isopropyl Palmitate е хидратант. Ethylhexyl StearateCocoglycerides и Beeswax са емолиенти. Castor Oil е хидратант и емолиент. Ethylhexyl Caprylate/Caprate и Synthetic Wax са емолиенти. Polybutene е свързващ агент. Shea Butter е страхотен хидратант. Hydrogenated Microcrystalline Wax е един от компонентите на петролатум, емолиент е. Hydrogenated Castor Oil е емолиент и емулсифиант. Sweet Almond Oil е емолиент. Останалите съставки са различни пигменти и ароматизатори. Съставките са безопасни и доста добри, според мен.
Spicy Vanilla is my favorite out of the two. It has a very soft fragrance, you can definitely feel both the vanilla and the cinnamon. I had the regular vanilla lip balm and I like this one so much more. I wish it wasn't a limited edition. I can feel the fragrance on my lips for quite some time as well. When it comes the hydration, these lip balms aren't super hydrating and definitely not the deep treatment suitable for harsh winter. However it's not really that cold here and they do a great job at keeping my lips moist. They definitely don't dry out my lips after a while like some lip balms with similar light texture do.  Spicy Vanilla е любимият ми от двата. Има много мек аромат, определено се усещат ванилията и канелата. Имах редовния балсам с ванилия и този ми харесва много повече. Иска ми се да не беше лимитиран. Усещам аромата на устните си доста време. Колкото до хидратацията, тези балсами не са много подхранващи и определено не са дълбоко възстановяващи подходящи за студена зима. Но тъй като при нас не е студено се справят доста добре с хидратацията на моите устни. Определено не изсушават устните след известно време както правят някои балсами с подобни текстури. 
Candied Orange & Almond was slightly disappointing because I expected the almond to be very noticeable and it isn't. This isn't as sweet as I imagined it. It's a little but too perfumy and if you don't like strong fragrances you might wanna skip it. Just like the Spicy Vanilla, the fragrance lasts a pretty decent time on my lips. It provides the same light but sufficient hydration.  Candied Orange & Almond беше леко разочароващ, защото очаквах бадемът да бъде по-осезаем, а не е. Не е толкова сладък колкото очаквах. И е малко по-парфюмен, така че ако не обичате силни аромати по-добре го пропуснете. Също като Spicy Vanilla, ароматът се задържа доста дълго на устните ми. Предлага същата лека, но достатъчна хидратация. 

Overall, these two lip balms are a very awesome treat and I really enjoy using them. They aren't anything spectacular and certainly not a must-have but the fragrances are quite unique and if you're a fan of everything festive right now you will definitely like them.

What I like:
 • Affordable (2.5€) 
 • Huge amount of product (4,8 g)
 • Gorgeous packaging 
 • Unique scents 
 • Light hydration 
 • Economical
 • Very good ingredients 
What I don't like: 
 • The fragrances can be overwhelming 
 • Not a good deep treatment for chapped lips

All in all: 4/5 


I hope you enjoyed my review. The Yves Rocher Christmas collection got quite popular in the blogging community, have you tried anything and did you like it? 

Като цяла тези два балсама са готина благинка и си ги ползвам с голямо удоволствие. Не са нещо невероятно, нито пък must-have, но ароматите са доста нетипични и ако си падате по всичко коледно в момента, със сигурност ще ви харесат.


Какво ми харесва:
 • Достъпни (2.5€) 
 • Огромно количество продукт (4,8 гр)
 • Красива опаковка
 • Уникални аромати
 • Лека хидратация
 • Икономични
 • Много добри съставки
Какво не ми харесва: 
 • Ароматите са доста силни 
 • Не са силно подхранващи за напукани устни 
Обща оценка: 4/5


Надявам се да ви е допаднало ревюто. Коледната колекция на Yves Rocher стана доста популярна в блогърското общество, пробвахте ли нещо и хареса ли ви?

Sunday, December 6, 2015

REVIEW: Yves Rocher Nutritive Végétal Velvety Toner

The law of blogging is - more you have to study, the bigger the urge to write a post. Today I am showing you my current favorite hydrating toner - Nutritive Végétal Velvety Toner by Yves Rocher.  Законът на блогването е - колкото повече имаш за учене, толкова повече ти се пише публикация. Днес ви показвам любимия ми хидратиращ тоник в момента - Nutritive Végétal Velvety Toner на Yves Rocher. 
The toner comes in a yellow transparent bottle and it contains 200 ml of product. The regular price is 8€ but it's very often on sale for 4€. The packaging is sturdy and safe for travelling.  Тоникът пристига в жълто прозрачно шише и съдържа 200 мл продукт. Редовната цена е 8€, но често е намален на 4€. Опаковката е стабилна и безопасна за пътуване. 
Nutritive Végétal is the Yves Rocher skincare series suitable for people with dry skin. My skin is dry prone during the winter so I often buy products targeted against it. Toners are especially tricky for me because they often contain alcohol or other harsh ingredients and they dry out my skin even more after cleansing. I bought this toner on a whim because this collection has such an amazing fragrance and I ended up loving it. The toner is very hydrating and soothing. I sometimes apply it generously on cotton pads and do a homemade sheet mask. It's definitely worth the money and this being my second bottle I have no plans to replace to right now. The only downside is that it's kinda uneconomical but a bottle still lasts me around 5 months. Keep in mind I only use it during my evening routine. I apply it with cotton pads which is a bit wasteful of me, though.  Nutritive Végétal е серията на Yves Rocher подходяща за хора със суха кожа. Моята кога е склонна към изсушаване през зимата и често си купувам продукти за суха кожа. Тониците са особено трудни покупки, защото често съдържат алкохол и други агресивни съставки и ми изсушават кожата още повече след измиване. Този тоник беше съвсем непредвидена покупка и го взех само защото тази колекция има невероятен аромат, но много ми допадна. Тоникът е много хидратиращ и успокояващ. Понякога го нанасям обилно на тампончета и си правя домашна памучна маска. Определено си струва парите, а това ми е второто шише от него. Единственият недостатък е, че е леко неикономичен, но едно шише все пак стига за 5 месеца. Имайте предвид, че го ползвам само вечер. Нанасям го с тампони, което все пак е малко разхитително от моя страна.  
I will try to make it a habit to upload the ingredients in CosDNA from now on, you can check them here Ще се опитам да го превърна в навик да качвам съставките в CosDNA от сега нататък, можете да ги погледнете тук
After Water,  the next ingredient is Methylpropanediol which is another solvent very typical for Yves Rocher, it's used the enhance the absorption of the active ingredients. The active ingredient is Witch-hazel Water, a great anti inflammatory calming ingredient. Glycerin is a moisturizer. Phenoxyethanol is a preservative. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil is a surfactant. Polyquaternium-10 is often used in hair care product because it's an antistatic. Sorbic Acid is another preservative. Sodium Hydroxide and Citric Acid are pH adjusters. White Ash Tree Extract is supposedly the active ingredient but it's weird it's so behind in the list. Sodium Benzoate and Potassium Sorbate are preservatives.  След Вода, следващата съставка е Methylpropanediol, който е друг разтворител, много типичен за Yves Rocher, използва се, за да стимулира абсорбцията на активните съставки. Активната съставка е Witch-hazel Water (вирджински хамамелис), която има страхотни противовъзпалителни и успокояващи свойства. Glycerin е хидратант. Phenoxyethanol е консервант. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil е сърфактант. Polyquaternium-10 често се използва в продукти за коса, тъй като е антистатик. Sorbic Acid е друг консервант. Sodium Hydroxide и Citric Acid са регулатори на pH. White Ash Tree Extract (бял ясен) е уж активната съставка, но е странно, че е толкова назад. Sodium Benzoate и Potassium Sorbate са консерванти. 
If your skin is normal/dry or dry, I think you will like this toner. It's very gentle and even from the ingredients list it's visible it doesn't contain anything irritating. Also it's very affordable. And I am in love with the fragrance of the Nutritive Végétal collection!

What I like: 

 • Quite affordable (8€ but often on sale) 
 • Reasonable amount of product (200 ml) 
 • Sturdy packaging 
 • Good ingredients 
 • Soothing properties 
 • Non drying 
 • Lovely fragrance 
 • Can be used for a homemade sheet mask

What I don't like: 
 • Uneconomical 
All in all: 5/5


I love experimenting and I very rarely feel tempted to buy the same product again and again but with this toner it's hard to believe something better in terms of quality and price can be easily found so I will continue to repurchase it. And I seriously recommend you the Nutritive Végétal collection if you have normal/dry prone skin or dry skin. I have the hydrating mask which I will review soon and it's a life saver during the winter. 
Ако кожата ви е нормална към суха или суха, мисля че този тоник ще ви хареса. Много е нежен и дори от съставките се вижда, че не съдържа дразнители. А е и много достъпен. А аз съм влюбена в аромата на серията Nutritive Végétal!

Какво ми харесва: 

 • Доста достъпен (8€, но често намален) 
 • Разумно количество продукт (200 мл) 
 • Здрава опаковка
 • Добри съставки
 • Успокояващи свойства 
 • Неизсушаващ  
 • Чудесен аромат 
 • Може да се ползва за домашна памучна маска
Какво не ми харесва:
 • Неикономичен
Обща оценка: 5/5


Обичам да експериментирам и рядко се изкушавам да си купя същия продукт отново, но при този тоник е трудно да вярвам, че ще намеря нещо по-добро като цена и качество, затова ще продължавам да си го купувам. И сериозно ви препоръчвам Nutritive Végétal серията, ако сте с нормална към суха или суха кожа. Имам и хидратиращата маска, която ще ви покажа скоро, и ми спасява кожата през зимата. 

Saturday, December 5, 2015

REVIEW: E.l.f. Blush #Berry Merry

While writing the previous Autumn favorites post I realized I didn't include this blush and I should have but I completely forgot about it when I did the photos.   Докато пишех предишната публикация с Есенни любимци се усетих, че забравих да включа този руж когато правих снимките, а трябваше. 
I made a small E.l.f. haul last summer and out of all products this is the one that actually impressed me. The E.l.f. blushes come in a sleek sturdy packaging quite similar to the one of NARS. The Berry Merry shade itself is a dupe for the NARS Sin Blush.
Направих малка поръчка от E.l.f. миналото лято и от всички продукти, този най-много ме впечатли. Ружовете на E.l.f. пристигат в много симпатични здрави опаковки доста подобни на тези на NARS. Цветът Berry Merry всъщност е имитация на ружа на NARS Sin. 
This blush costs only $3 and it's pretty amazing for this price tag. It comes with a mirror which could do the job in case of an emergency.  Този руж струва само $3 и е прекрасен за тази цена. Пристига с огледало, което е доста удобно за спешни случаи. 
I added the ingredients to CosDNA so you can check them here, in case you are curious.  Добавих съставките в CosDNA, така че ако сте любопитни може да ги погледнете тук.
As almost all powder products, the blush contains Talc which is toxic if inhaled so be careful. Mica is another standard ingredient of powder products, it's used as a pigment. Nylon-12 is a synthetic bulking agent and it's safe. Silica is another common ingredient in powder products because it's used as an absorbing agent. Paraffinum Liquidum is often added to powder products to make them more pigmented and easier to blend, it's not my favorite ingredient because if I use it around my nose it clogs my pores but on my cheeks it's fine. Most likely it's not in high concentration either. Polybutene is a binding agent, while it's considered to be safe, there some concerns it might be an irritant. Sodium Dehydroacetate is the preservative. The pigments are all considered as safe.  Както при почти всички прахообразни продукти, ружът съдържа Talc, който е токсичен при вдишване, така че внимавайте. Mica също е стандартна съставка в прахообразните продукти, използва се като пигмент. Nylon-12 е синтетичен сгъстител и е безопасен. Silica е друга често срещана съставка в прахообразни продукт, използва се като абсорбатор. Paraffinum Liquidum често се добавя в пудри, за да ги направи по-пигментирани и лесни за преливане, не е любимата ми съставка, защото около носа ми запушва порите, но на бузите не ме дразни. А и вероятно не е във висока концентрация. Polybutene е свързващ агент, считан за безопасност, но има съмнения, че може да е дразнител. Sodium Dehydroacetate е консервантът. Всички пигменти са считани за безопасни. 
This blush is so beautiful and I never owned anything in similar shade before. The deep berry shade has noticeable gold shimmer and it also acts like a highlighter. It's quite hard to capture it on photo because it's mostly visible under direct sunlight. I've been actively using it for a year and it looks barely touched because it's super pigmented. It's easy to overdo it so you have to be careful.  Ружът е много красив и не съм имала подобен цвят преди. Тъмният лилавеещ цвят има видим златен шимър, така че става и за хайлайтър. Доста трудна е да се хване на снимка, защото се вижда предимно под директна слънчева светлина. Активно го ползвам вече година, а изглежда едва докоснат, тъй като е много пигментиран. Лесно е да се прекали и трябва да се внимава.
The blush is longlasting, if I don't touch my face (which I usually do), it can easily last 8 hours with some minor fading. It looks gorgeous combined with red and berry lipsticks.  Ружът е дълготраен, ако не си докосвам лицето (което обикновено правя), лесно издържа по 8 часа със съвсем леко избледняване. Изглежда страхотно комбиниран с червени и лилавеещи червила.
This is the eyeliner of someone who shamelessly took a short nap before taking this picture
I bought it last summer but I have been using it exclusively during fall and winter, making it my everyday go to blush currently. I have applied it quite heavily on these photos so you can see it but I don't go out with this much blush on my face because in real life such heavy application looks way too sparkly.  Купих го миналото лято и го използвам само през есента и зимата, което го прави любимият ми ежедневен руж в момента. На тези снимки съм го нанесла с тежка ръка, за да се види добре, но не излизам с толкова много руж по лицето, защото на живо става твърде блестящо. 
I am quite impressed by this blush, it's so affordable and the quality is excellent. I will make sure to try other E.l.f. blushes in the future.


What I like: 
 • Very affordable (around $3)
 • Huge amount of product (4,75 g) 
 • Convenient packaging
 • Good ingredients
 • Very economical
 • Gorgeous shade 
 • Very pigmented 
What I don't like: 
 • Requires careful application
All in all: 4,8/5


Have you tried any E.l.f blushes and which ones are worth having? What other E.l.f. products impressed you? 
Доста съм впечатлена от този руж, много е достъпен, а качеството е отлично. Със сигурност ще се постарая да пробвам и други ружове на E.l.f в бъдеще.

Какво ми харесва: 
 • Много достъпен (около 3$)
 • Огромно количество продукт (4,75 гр) 
 • Удобна опаковка
 • Добри съставки
 • Много икономичен
 • Прекрасен цвят
 • Много пигментиран
Какво не ми харесва: 
 • Необходимост от внимателно нанасяне
Обща оценка: 4,8/5


Пробвали ли сте ружовете на E.l.f. и кои си струват да се притежават? Кои други продукти на E.l.f. ви впечатлиха?