Friday, February 26, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Mandelic Acid 3-in-1 Wash

Today's review will about Mandelic Acid 3-in-1 Wash by Vivant Skincare who were really kind and sent this product to me. If you want to see my review for the Green Tea Antioxidant Cleanser by them that I fell in love with, check here Ревюто днес ще бъде за Acid 3-in-1 Wash bна Vivant Skincare, които бяха много мили и ми го изпратиха. Ако искате да погледнете и ревюто ми за Green Tea Antioxidant Cleanser, в който се влюбих, хвърлете един поглед тук


I got the Mandelic Acid cleanser by accident and it wasn't exactly meant for my skin type. The product targets blemishes, acne, dull skin and even hair dandruff. I never used this product as shampoo so I can't say anything about its properties used that way. I do love the packaging, it's really simple and stylish. It contains 118 ml of product (American products always have those weird milliliters c: ). The product inside is pastel orange but it looks almost transparent on my hand. It has a slight fragrance that I can barely feel, definitely something acidic and citrus-y. You can find the ingredients on CosDNA here. Получих клийнзъра с манделова киселина случайно и не е предназначен точно за моя тип кожа. Продуктът е срещу пъпки, акне, уморена кожа и дори пърхот. Не съм го ползвала като шампоан и не мога да кажа нищо за тези му свойства. Много ми харесва опаковката, семпла и стилна. Съдържа 118 мл продукт (американските продукти винаги имат някакви странни милилитри c: ). Продуктът вътре е пастелно оранжево, но изглежда почти прозрачно на ръката ми. Има лек аромат, който едва усещам, определено нещо киселинно и цитрусово. Съставът в CosDNA можете да намерите тук
The top ingredient after water is Ammonium Lauryl Sulfate which is a common surfactant, it might be too agressive for some but it definitely depends on the concertation it is in the product. Propylene Glycol is also a common solvent and viscosity control agent. Glycerin is a common moisturizer. Disodium Cocoamphodiacetate is a gentler surfactant. Mandelic Acid is an AHA (or alpha hydroxy acid) and it's the most gentle among AHAs. AHAs are used for skin exfoliation. Hydroxyethylcellulose is a viscosity control agent. Green Tea Leaf Extract has brightening and rejuvenating properties. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Grape Fruit Extract has moisturizing properties. Kiwi Fruit Extract works as an emollient and a moisturizer. Honey is a moisturizer. Diazolidinyl Urea, Mehtylparaben and Propylparaben are all preservatives. Red 36 (also known as CI 12085) is a red pigment. The ingredients are really good in my opinion and if you aren't particularly sensitive to sulfates you will probably like it. All ingredients are rated safe on CosDNA.  Първата съставка след вода е Ammonium Lauryl Sulfate, който е често срещан сърфъктант, и може да е твърде агресивен за някои хора, но определено зависи от концентрацията му в продукта. Propylene Glycol също е често срещан разтворител и контролиращ вискозността агент. Glycerin е често срещан хидратант. Disodium Cocoamphodiacetate е по-нежен сърфъктант. Mandelic Acid е AHA (или алфа хидрокси киселина) и най-нежната сред AHA. AHA се ползват за ексфолиация на кожата. Hydroxyethylcellulose е агент контролиращ вискозността. Green Tea Leaf Extract има избистрящи и съживяващи свойства. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Grape Fruit Extract има хидратиращи свойства. Honey е хидратант. Diazolidinyl Urea, Mehtylparaben и Propylparaben са все консерванти. Red 36 (известен и като CI 12085) е червен пигмент. Съставките са много добри и по мое мнение, ако не сте много чувствителни към сулфати ще ви хареса. Всички съставки са маркирани като безопасни в CosDNA. 
As I mentioned I don't feel this product is quite targeted at me. I do suffer from dull skin and redness sometimes but I don't have any blemishes and I never had acne. The cleanser feels a little bit too drying sometimes. I definitely feel like I need to apply moisturizer right away. However it hasn't worsened my skin condition not it broke me out. It removes makeup leftovers fairly well although I sometimes need cotton with micellar water for the mascara smudges. This cleanser is not very economical as I have used around 2/3 of it for 5 months. It has to do with it foaming less than other products. Currently I see this size is no longer sold but a size twice as big as mine costs $33 so I don't find the product way too expensive considering you could use for at least a year.  Както споменах, не мисля, че този продукт е направен за мен. Имам повехнала кожа и зачервявания понякога, но няма пъпки и никога не съм имала акне. Този клийнзър понякога е твърде изсушаващ. Определено усещам, че трябва веднага да нанеса хидратант след него. Но не е влошил състоянието на кожата ми, нито ми е предизвиквал пъпки. Доста добре премахва остатъци от грим, но понякога трябва да мина с тампон мицеларна вода за размазаната спирала. Клийнзърът не е много икономичен и за 5 месеца съм използвала 2/3 от него. Това е защото се пени по-малко от други продукти. В момента този размер не виждам да се продава, но този, който е двойно по-голям от моя е $33, така че не намирам продукта за безумно скъп при положение, че ще ви стигне за година. 
I honestly feel like I don't see the real magic of the product because I have pretty good skin to begin with. This product seems to be really hyped by people with different skin types than mine and it's why I don't feel comfortable saying it does nothing because well... it's hard to see a huge difference when you have really good skin genetically. I understand this review might be kinda pointless but on the other hand I can safely say this product does not make a huge difference for people with unproblematic normal skin. Ingredients-wise it looks like a great product for people struggling with acne or hyperpigmentation.

What I like: 
 • Beautiful packaging 
 • Subtle fragrance 
 • Great ingredients
 • Removes makeup leftovers quite well
 • Reasonable amount of product (118 ml but currently sold only in 236 ml and 473 ml bottles)

What I don't like: 
 • Not so economical 
 • Not super affordable 
 • A little bit too drying

All in all: 3/5I hope you enjoyed this review and I hope you found it useful, as always if you have tried a really great cleanser that really impressed you or other products by Vivant Skincare, do share in the comments, I'd love to check them out! 
Имам усещането, че не виждам истинската магия на този продукт, защото имам хубава кожа по принцип. Продуктът изглежда много хвален от хората с различна кожа от моята, затова и не мисля, че е редно да казвам, че не прави нищо за всички... трудно е да се види  голяма разлика когато имаш хубава кожа генетично. Разбирам, че това ревю е малко безсмислено, но пък спокойно мога да кажа, че с нормална безпроблемна кожа едва ли ще видите ефект. Според състава продуктът трябва да е чудесен за хора, борещи се с акне и хиперпигментация.

Какво ми харесва: 
 • Красива опаковка
 • Лек аромат
 • Страхотен състав
 • Почиства остатъци от грим доста добре
 • Разумно количество продукт (118 мл, но в момента се продава само в 236 мл и 473 мл опаковки)

Какво не ми харесва: 
 • Не особено икономичен
 • Не чак толкова достъпен
 • Леко изсушаващ

Обща оценка: 3/5Надявам се ревюто да ви е допаднало и да ви е било полезно, както винаги, ако сте пробвали невероятен клийнзър, който много ви е впечатлил напоследък или други продукти на Vivant Skincare, споделете ги с мен в коментарите!

Sunday, February 21, 2016

REVIEW: Befine Warming Clay Mask

It's no secret I really love face masks and I am pretty much a hoarder with tons and tons of masks at home. I will never get the chance to talk to you about them all and it's quite hard to decide which one to show you. The one I choose to be reviewed is the Warming Clay Mask by Befine I got in Birchbox.  Не е тайна, че много обичам маски за лице и си складирам с тонове вкъщи. Няма как да имам възможност да ви говоря за всички и е доста трудно да избера коя да ви покажа. Тази, която избрах да ви представя днес е Warming Clay Mask на Befine, която получих в Birchbox. 
I have 2 samples of this mask which also comes in a regular tube. The price is $2 in the US site and around 3€ in Birchbox.fr. The packaging is really pretty, and except for the "vegetarian protein" which sounds like something you'd see in a cook book not in a face mask description, I have no further complaints.  Имам 2 мостри на тази маска, която се предлага и в стандартна тубичка. Цената в американския сайт е $2, и около 3€ в Birchbox.fr. Опаковката е много красива и с изключение на "вегетариански протеин", което звучи като нещо, което ще видите в готварска книга, а не върху маска, нямам други оплаквания. 
The sachet I got had 14 g of product which lasted me for 4 uses even if I read it's a single-time use sample. As always, I uploaded the ingredients in CosDNA Сашето, което получих беше с 14 гр продукт и ми стигна за 4 употреби, въпреки че прочетох, че е предназначено само за една. Както винаги, качих състава в CosDNA.
Sodium Aluminosilicate is a naturally occurring ingredient used as an abrasive and viscosity increasing agent. Hydrogenated Polyisobutene is an emollient. Ethylene/ Propylene/ Styrene Copolymer and Butylene / Ethylene/ Styrene Copolymer are viscosity control agents. Kaolin is the clay, Bentonite is another viscosity control agent. Polysorbate 20 is an emulsifier. Ethylhexyl Isononanoate is a skin conditioning agent. Citric Acid is a pH adjuster. The Safflower Extract seems to have whitening and antioxidant properties but I can't find much information about it. Arnica Montana Flower Extract improves flaking and dry skin. Punica Granatum Extract is rich in Vitamin C and antioxidants. Elettaria Cardamomum Seed Extract is used as a skin conditioning agent and a fragrance. Citrus Aurantium Dulcis (Sweet orange) Oil is used as a fragrance, astringent and skin conditioning agent. Camphor is used to help skin irritation. Titanium Dioxide is a pigment and a sunscreen. All ingredients are rated safe on CosDNA.  Sodium Aluminosilicate е съставка срещаща се в природата използвана като абразивен и вискозен агент. Hydrogenated Polyisobutene е емолиент. Ethylene/ Propylene/ Styrene Copolymer и Butylene / Ethylene/ Styrene Copolymer са контролиращи вискозността агенти. Kaolin е глината. Bentonite е още един агент контролиращ вискозността. Polysorbate 20 е емулсифиант. Ethylhexyl Isononanoate е хидратиращ агент. Safflower Extract изглежда има избелващи и антиоксидантни свойства, но не намирам много информация. Arnica Montana Flower Extract помага за беленето на сухата кожа. Punica Granatum Extract е богат на витамин C и антиоксиданти. Elettaria Cardamomum Seed Extract се използва като хидратант и парфюм. Citrus Aurantium Dulcis (Сладък портокал) Oil се използва като парфюм, адстрингентен и хидратиращ агент. Camphor се използва срещу раздразнения на кожата. Titanium Dioxide е пигмент и слънцезащита. Всички съставки са маркирани като безопасни в CosDNA. 
Clay masks are quite messy to begin with it and this one must be the messiest I've tried so far. The consistency is super super thick and hard to spread because it's so sticky. I would only use this if I plan to wash my hair right after because it sticks everywhere. It's white with small not very abrasive particles suitable for sensitive skin. Once it's on the face the mask softens and heats on its own. I spend around 20 minutes with it and it feels quite nice. The clay doesn't actually dry and that's why it feels way less aggressive than most clay masks. Washing it off is also quite challenging because the mask is too viscous. As a result I end up with clean, smooth and super hydrated skin. This must be the most hydrating clay mask I've ever used, in fact it leaves a hydrating film on my skin even after washing off.  Маските с глина са цапащи по принцип, но тази трябва да е най-цапащата, която съм пробвала досега. Консистенцията е много гъста и трудна за нанасяне, защото залепва. Бих я използвала само, ако смятам веднага след това да си измия косата, защото полепва навсякъде. Бяла е с малки неособено абразивни частици подходящи за чувствителна кожа. Веднъж щом е на лицето се размеква и затопля от само себе си. Прекарвам около 20 минути с нея и усещането е доста приятно. Глината не изкушава и затова е доста по-малко агресивна от повечето глинени маски. Измиването също е трудно, защото маската е твърде вискозна. Резултатът е чиста, мека и много хидратирана кожа. Това със сигурност е най-хидратиращата глинена маска, която съм ползвала, всъщност дори оставя хидратиращ филм на кожата след измиване. 
If you have normal or dry skin and you are okay with the messiness factor, I would recommend you to try it out because I haven't found many masks that clean and hydrate at the same time. If your skin is on the oilier side, you might wanna skip it.


What I like: 

 • Pretty packaging
 • Rather affordable (3€)
 • Excellent ingredients
 • Moisturizing 
 • Leaves skin cleansed 
 • Non-aggressive 

What I don't like: 
 • Messy application 
 • Hard to wash off 
All in all: 3,5/5


This was my Sunday review, I hope you are having a great weekend! If you've tried other hydrating and cleansing masks, please, share them with me in the comments. 
Ако имате нормална към суха кожа и не ви пречи колко много цапа, бих ви я препоръчала да я пробвате, защото не съм намерила много маски, които чистят и подхранват едновременно. Ако сте с мазна кожа, сигурно няма да ви допадне.


Какво ми харесва:

 • Красива опаковка
 • По-скоро достъпна (3€)
 • Отлични съставки
 • Хидратираща 
 • Остава кожата почистена
 • Неагресивна 

Какво не ми харесва:
 • Цапа навсякъде
 • Трудно се отмива
Обща оценка: 3,5/5 


Това беше моето неделно ревю, надявам се че си прекарвате страхотен уикенд! Ако сте пробвали други хидратиращи и почистващи маски, моля, споделете с мен в коментарите. 

Saturday, February 13, 2016

REVIEW: Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry

I've been absent for some time again because I was too busy with school and work but I will try to find some time to upload some blog posts and videos I shot these days.  Пак отсъствам за известно време, защото съм твърде заета с университета и работата, но ще се опитам да намеря време да кача няколко публикации, както и видеата, които снимах тези дни. 


Today's hero is Holika Holika Bloody Oil Tint in Bloody Berry. These tints became super popular in Korea when they came out because of their innovative formula. The tint comes in 2 phases that don't mix, one of clear liquid oil and one of powdery looking pigment. The tint overall looks like a blood clot in a magical bottle and I find it fascinating!  Днешният герой е Holika Holika Bloody Oil Tint в in Bloody Berry. Тези тинтове станаха супер популярни в Корея след като излязоха, заради иновативната си формула. Тинтът е в 2 фази, които не се смесват, едната е прозрачно течно олио, а другата пудрено изглеждащ пигмент. Тинтът изглежда като съсирек кръв в магическа бутилка и аз го намирам за очарователен!
The tint came in a pretty vamp paper box, Holika Holika always pay so many attention to details! I picked a vamp berry shade I really like.  Тинтът пристига в красива вампирска картонена кутия, Holika Holika винаги обръщат внимание на малките детайли! Избрах си вампирски бери цвят, който аз много си харесвам. 
Unfortunately I can't find the ingredients anywhere, I assume they are written in Korean on the packaging.  За съжаление не намирам състава никъде, предполагам е на корейски върху опаковката. 
The brush is really easy to use to blend the product and since it leaks it definitely needs some good blending. The consistency is oily but it doesn't feel sticky. However even on its own it's not drying unlike many other tints. I have one transparent lip pencil I never use, I should try it with this tint to see if it improves the leaking problem.  Четката е много лесна за употреба за преливане на продукта, тъй като той малко се разтича и определено се нуждае от добро преливане. Но дори и самостоятелно нанесен не е изсушаващ като много други тинтове. Имам един прозрачен молив за устни, който никога не ползвам, трябва да видя дали ще помогне с лекото разтичане. 
There are two ways to apply this, one is not to shake the packaging and get a sheer stain and the other is to thoroughly shake it and get more opaque look. I personally always shake it because otherwise the color is way too similar to my natural lips so it's like I didn't put anything.  Има два начина да се нанесе, единият е да не се разклати опаковката и да се получи лек стейн, а другият добре да се разклати за по-пигментирана визия. Аз винаги го разклащам, защото иначе цветът е твърде подобен на моите естествени устни и изглежда все едно не съм слагала нищо. 
I really like the shade on my lips however it is a bit hard to apply it evenly on my upper lip (common problem for many tints) and since the texture of this product is so oily and hydrating it doesn't last long on its own. That's why I always seal with tinted lip balm and this way it lasts gooа 4-5 hours. Taking it off can be a bit problematic but it easily goes away after a swipe with a cotton pad with makeup remover unlike Tony Moly Delight Tony Tint which is insanely hard to remove, this one doesn't leave a patchy stain even after my attempt to wipe it off.  Много ми харесва цвета на моите устни, но е леко трудно да се нанесе равномерно на горната устна (чест проблем с много тинтове) и тъй като текстурата на този продукт е мазничка и хидратираща, не издържа дълго самостоятелно. Затова винаги го запечатвам с оцветен балсам и така издържа около 4-5 часа. Свалянето може да е леко проблематично, но лесно се маха след избърсване с тампон с дегримьор за разлика от Tony Moly Delight Tony Tint, който се сваля супер трудно, този не оставя стейн на петна дори и след опит да го изтрия. 
I wanted to get this product for a long time before I actually did and I am really glad because I've actually been enjoying it quite a lot and wearing it super often ever since I got it. If you look weird creepy-cute looking products like this and you enjoy lip tints, I think you will like it.

What I like: 

 • Inexpensive (around 6$) 
 • Adorable packaging 
 • Great range of vampy shades
 • Super economical 
 • Somehow longlasting (around 4 hours with lip balm) 
 • Very versatile 
What I don't like: 
 • It leaks a little bit
All in all: 4,5/5


That was it from me today, I hope you are having a great weekend! 

Исках да си взема този продукт от доста време и се радвам, че го направих, тъй като много ми харесва и го използвам супер често от както го имам. Ако харесвате странни плашещо-сладки продукти като този и тинтове за устни, мисля, че ще ви хареса.

Какво ми харесва:

 • Достъпен (около 6$)
 • Сладуреста опаковка 
 • Страхотен подбор от вамп цветове
 • Много икономичен 
 • Донякъде дълготраен (около 4 часа с балсам отгоре)
 • С много приложения 
Какво не ми харесва: 
 • Леко се разтича 
Обща оценка: 4,5/5 


Това беше от мен за днес, надявам се, че прекарвате страхотен уикенд!