Friday, February 26, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Mandelic Acid 3-in-1 Wash

Today's review will about Mandelic Acid 3-in-1 Wash by Vivant Skincare who were really kind and sent this product to me. If you want to see my review for the Green Tea Antioxidant Cleanser by them that I fell in love with, check here Ревюто днес ще бъде за Acid 3-in-1 Wash bна Vivant Skincare, които бяха много мили и ми го изпратиха. Ако искате да погледнете и ревюто ми за Green Tea Antioxidant Cleanser, в който се влюбих, хвърлете един поглед тук


I got the Mandelic Acid cleanser by accident and it wasn't exactly meant for my skin type. The product targets blemishes, acne, dull skin and even hair dandruff. I never used this product as shampoo so I can't say anything about its properties used that way. I do love the packaging, it's really simple and stylish. It contains 118 ml of product (American products always have those weird milliliters c: ). The product inside is pastel orange but it looks almost transparent on my hand. It has a slight fragrance that I can barely feel, definitely something acidic and citrus-y. You can find the ingredients on CosDNA here. Получих клийнзъра с манделова киселина случайно и не е предназначен точно за моя тип кожа. Продуктът е срещу пъпки, акне, уморена кожа и дори пърхот. Не съм го ползвала като шампоан и не мога да кажа нищо за тези му свойства. Много ми харесва опаковката, семпла и стилна. Съдържа 118 мл продукт (американските продукти винаги имат някакви странни милилитри c: ). Продуктът вътре е пастелно оранжево, но изглежда почти прозрачно на ръката ми. Има лек аромат, който едва усещам, определено нещо киселинно и цитрусово. Съставът в CosDNA можете да намерите тук
The top ingredient after water is Ammonium Lauryl Sulfate which is a common surfactant, it might be too agressive for some but it definitely depends on the concertation it is in the product. Propylene Glycol is also a common solvent and viscosity control agent. Glycerin is a common moisturizer. Disodium Cocoamphodiacetate is a gentler surfactant. Mandelic Acid is an AHA (or alpha hydroxy acid) and it's the most gentle among AHAs. AHAs are used for skin exfoliation. Hydroxyethylcellulose is a viscosity control agent. Green Tea Leaf Extract has brightening and rejuvenating properties. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Grape Fruit Extract has moisturizing properties. Kiwi Fruit Extract works as an emollient and a moisturizer. Honey is a moisturizer. Diazolidinyl Urea, Mehtylparaben and Propylparaben are all preservatives. Red 36 (also known as CI 12085) is a red pigment. The ingredients are really good in my opinion and if you aren't particularly sensitive to sulfates you will probably like it. All ingredients are rated safe on CosDNA.  Първата съставка след вода е Ammonium Lauryl Sulfate, който е често срещан сърфъктант, и може да е твърде агресивен за някои хора, но определено зависи от концентрацията му в продукта. Propylene Glycol също е често срещан разтворител и контролиращ вискозността агент. Glycerin е често срещан хидратант. Disodium Cocoamphodiacetate е по-нежен сърфъктант. Mandelic Acid е AHA (или алфа хидрокси киселина) и най-нежната сред AHA. AHA се ползват за ексфолиация на кожата. Hydroxyethylcellulose е агент контролиращ вискозността. Green Tea Leaf Extract има избистрящи и съживяващи свойства. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Grape Fruit Extract има хидратиращи свойства. Honey е хидратант. Diazolidinyl Urea, Mehtylparaben и Propylparaben са все консерванти. Red 36 (известен и като CI 12085) е червен пигмент. Съставките са много добри и по мое мнение, ако не сте много чувствителни към сулфати ще ви хареса. Всички съставки са маркирани като безопасни в CosDNA. 
As I mentioned I don't feel this product is quite targeted at me. I do suffer from dull skin and redness sometimes but I don't have any blemishes and I never had acne. The cleanser feels a little bit too drying sometimes. I definitely feel like I need to apply moisturizer right away. However it hasn't worsened my skin condition not it broke me out. It removes makeup leftovers fairly well although I sometimes need cotton with micellar water for the mascara smudges. This cleanser is not very economical as I have used around 2/3 of it for 5 months. It has to do with it foaming less than other products. Currently I see this size is no longer sold but a size twice as big as mine costs $33 so I don't find the product way too expensive considering you could use for at least a year.  Както споменах, не мисля, че този продукт е направен за мен. Имам повехнала кожа и зачервявания понякога, но няма пъпки и никога не съм имала акне. Този клийнзър понякога е твърде изсушаващ. Определено усещам, че трябва веднага да нанеса хидратант след него. Но не е влошил състоянието на кожата ми, нито ми е предизвиквал пъпки. Доста добре премахва остатъци от грим, но понякога трябва да мина с тампон мицеларна вода за размазаната спирала. Клийнзърът не е много икономичен и за 5 месеца съм използвала 2/3 от него. Това е защото се пени по-малко от други продукти. В момента този размер не виждам да се продава, но този, който е двойно по-голям от моя е $33, така че не намирам продукта за безумно скъп при положение, че ще ви стигне за година. 
I honestly feel like I don't see the real magic of the product because I have pretty good skin to begin with. This product seems to be really hyped by people with different skin types than mine and it's why I don't feel comfortable saying it does nothing because well... it's hard to see a huge difference when you have really good skin genetically. I understand this review might be kinda pointless but on the other hand I can safely say this product does not make a huge difference for people with unproblematic normal skin. Ingredients-wise it looks like a great product for people struggling with acne or hyperpigmentation.

What I like: 
 • Beautiful packaging 
 • Subtle fragrance 
 • Great ingredients
 • Removes makeup leftovers quite well
 • Reasonable amount of product (118 ml but currently sold only in 236 ml and 473 ml bottles)

What I don't like: 
 • Not so economical 
 • Not super affordable 
 • A little bit too drying

All in all: 3/5I hope you enjoyed this review and I hope you found it useful, as always if you have tried a really great cleanser that really impressed you or other products by Vivant Skincare, do share in the comments, I'd love to check them out! 
Имам усещането, че не виждам истинската магия на този продукт, защото имам хубава кожа по принцип. Продуктът изглежда много хвален от хората с различна кожа от моята, затова и не мисля, че е редно да казвам, че не прави нищо за всички... трудно е да се види  голяма разлика когато имаш хубава кожа генетично. Разбирам, че това ревю е малко безсмислено, но пък спокойно мога да кажа, че с нормална безпроблемна кожа едва ли ще видите ефект. Според състава продуктът трябва да е чудесен за хора, борещи се с акне и хиперпигментация.

Какво ми харесва: 
 • Красива опаковка
 • Лек аромат
 • Страхотен състав
 • Почиства остатъци от грим доста добре
 • Разумно количество продукт (118 мл, но в момента се продава само в 236 мл и 473 мл опаковки)

Какво не ми харесва: 
 • Не особено икономичен
 • Не чак толкова достъпен
 • Леко изсушаващ

Обща оценка: 3/5Надявам се ревюто да ви е допаднало и да ви е било полезно, както винаги, ако сте пробвали невероятен клийнзър, който много ви е впечатлил напоследък или други продукти на Vivant Skincare, споделете ги с мен в коментарите!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^