Sunday, August 30, 2015

REVIEW: Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+ PA++++ (2015)

This sunscreen is all over the internet and I admit I wanted to try it just because it is impossibly popular and I was curious what was all the fuss about. On the packaging it says it was voted Japan's best sunscreen for 2014 and I don't think that's a shady marketing trick in this case.  Този слънцезащитен крем е навсякъде и си признавам, че исках да го пробвам, защото е невероятно популярен и исках да разбера защо. На опаковката пише, че е гласуван за най-добър слънцезащитен крем в Япония за 2014 и в този случай не мисля, че е съмнителен маркетинг трик. 

I ordered from a really lovely Japanese seller who shipped this super quickly and the order got to me 6 days after my initial purchase which is absolutely insane, I am ordering from them again!  Поръчах от много мил японски продавач, който ми го изпрати супер бързо и поръчката пристигна 6 дена по-късно, което е страшно впечатляващо, ще поръчам отново от него. 
For a cheap drugstore sunscreen this comes very well packed, it costed me only around $11 with delivery from Japan so definitely a hit.  За евтин дрогериен слънцезащитен крем този  е много добре опакован, а ми струваше само около $11 с доставката от Япония, определено попадение. 
The squeezable blue tube is very convenient, I haven't had any issues with it and it doesn't take loads of space.  Изстискващата се синя тубичка е много удобна, не съм имала проблеми с нея и не заема много място. 
Unfortunately Bioré as all the cool Japanese brands (*cough* Majolica Majorca *cough*) aren't imported in Europe and all of the labels are in Japanese. Fortunately some lovely people translated the ingredients and I am taking them from CosDNA. There many different types of ingredients for this sunscreen and I had to carefully verify my version corresponds to these ingredients.  За съжаление Bioré както и всички готини японски марки (*хъм* Majolica Majorca *хъм*) не се внасят в Европа и всички надписи са на японски. За щастие мили хора са превели състава и са го качили в CosDNA и от там го взимам аз. Имам много различни видове съставки за този крем и трябваше внимателно да проверя, че моята версия отговаря на точно този състав. 
Water, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Alcohol, Lauryl Methacrylate/Sodium Methacrylate Crosspolymer, C12-15 Alkyl BenzoateBis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl TriazineDiethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl TriazoneDimethicone, Xylitol, Trisiloxane, Dextrin palmitateGlyceryl Stearate, C30-45 alkyl methicone, Agar, C30-45 Olefin, Potassium Hydroxide, Carbomer, Polyvinyl Alcohol, PEG-400, PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate, PEG-3 Castor Oil, Sodium Hydroxide, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Royal Jelly Extract,  Citrus Aurantium Dulcis, Citrus Grandis, Citrus Medica Limonum, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, BHT, Fragrance
The top ingredient is Ethylhexyl Methoxycinnamate also known as Octinoxate is UVB and UVA chemical filter. Unfortunately it's quite controversial because some studies claim it causes oxidative stress, I do wish Bioré put a bit safer filter. However it could be stabilized by other chemical UV filters. Alcohol is what I usually carefully avoid because it's harsh and drying but in this formula it doesn't pose any problems for me. Lauryl Methacrylate/Sodium Methacrylate Crosspolymer is film-forming agent proven to be an allergen so it could cause problems to some people. C12-15 Alkyl Benzoate is an emollient. Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine is a safe chemical UV filter. Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate is an UVA chemical filter considered to be safe. Ethylhexyl Triazone is an insoluble chemical UV filter, considered photostable. Dimethicone is a silicone giving the cream a nice texture. Xylitol is a sugar alcohol used as a moisturizer. Trisiloxane is an emollient. Dextrin Palmitate and Glyceryl Stearate are used as emulsifiers and lubricants. C30-45 alkyl methicone is an emollient. Agar is produced by an algae and it's used for it's ability to turn into a gel. C30-45 Olefin is a skin-conditioning agent. Potassium Hydroxide is a pH adjuster. Carbomer is an emulsifier. Polyvinyl Alcohol is used as a film-former or a binder. PEG-400 is a moisturizer.  PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate scores in yellow in CosDNA however I see other sites mark it as low concern, the main problem is possible contamination. PEG-3 Castor Oil scores red on CosDNA because it can cause asthma, rhinitis or bronchitis in higher concentrations, it's used as a surfactant and emulsifier. Sodium Hydroxide is another pH adjuster. Butylene Glycol and Propylene Glycol are both solvents. Sodium Hyaluronate is hyaluronic acid salt and it's a moisturizer. Royal Jelly Extract is proven to be ineffective in skincare however it does no harm. Citrus Aurantium Dulcis Extract is orange extract. Citrus Grandis Extract is grapefruit extract, it is a controversial as whether it's a natural ingredient or not because of the extraction mode. Citrus Medica Limonum Extract is the common lemon. Phenoxyethanol, Disodium EDTA and BHT are all preservatives, BHT scores red because it's an irritant. 
Топ съставката е Ethylhexyl Methoxycinnamate също известен и като Octinoxate, UVA и UVB химичен филтър. За съжаление е доста спорен, защото някои изследвания твърдят, че предизвиква оксидативен стрес, искаше ми се Bioré да бяха избрали по-безопасен филтър. Но може да бъде стабилизиран от други химични UV филтри. Alcohol избягвам отдалеко, защото е агресивен и изсушаващ, но в тази формула не ми прави проблем. Lauryl Methacrylate/Sodium Methacrylate Crosspolymer е прави защитен филм, доказан алерген е и може да предизвика реакция. C12-15 Alkyl Benzoate е емолиент. Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine е безопасен химичен UV филтър. Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate е безопасен UVA химичен филтър. Ethylhexyl Triazone е неразтворим UV химичен филтър, считан за фотостабилен. Dimethicone е силикон придава приятна текстура. Xylitol е захарен алкохол използван като хидратант. Trisiloxane е емолиент. Dextrin Palmitate и Glyceryl Stearate се използват като емулсифианти и лубриканти. C30-45 alkyl methicone е емолиент. Agar се произвежда от водорасло и се използва за формирането на гелC30-45 Olefin е хидратант. Potassium Hydroxide е регулатор на pH-то. Carbomer е емулсифиант. Polyvinyl Alcohol се използва за формирането на филм. PEG-400 е хидратант.  PEG-50 Hydrogenated Castor Oil Triisostearate се показва в жълто в CosDNA, но други сайтове го маркират като нископотенциален, основният проблем е възможно замърсяване. PEG-3 Castor Oil се показва в  червено в CosDNA, защото може да предизвика астма, ринит или бронхит във високи концентрации, ползва се като сърфъктант и емулсифиант. Sodium Hydroxide е още един регулатор на pH-то. Butylene Glycol и Propylene Glycol са разтворители. Sodium Hyaluronate е сол на хиалуроновата киселина и е хидратант. Royal Jelly Extract е доказано неефективен, но не вреди. Citrus Aurantium Dulcis Extract е екстакт от портокал. Citrus Grandis Extract е екстракт от грейпфрут, спорно дали е естествена съставка или не заради методите на извличане. Citrus Medica Limonum Extract е лимон. PhenoxyethanolDisodium EDTA и BHT са все консерванти, BHT се показва в червено, защото е дразнител. 
The cream is slightly yellowish, the consistency is indeed super watery and quite easy to blend. Most chemical sunscreens feel kinda greasy contrary to the physical ones who feel rather heavy but don't leave a greasy feeling behind. This one is truly perfectly formulated! It doesn't leave a greasy feeling at all, I end up with a natural to semi-matte finish.  Кремът е леко жълтеникав, консистенцията наистина е водниста и много лесна за разнасяне. Повечето химични слънцезащити са ми много мазни обратно на физичните, които са по-тежки, но пък не омазняват. Този наистина е перфектно формулиран! Изобщо не оставя мазно усещане, завършекът е естествен до полуматов. 
It is the perfect makeup base! I have mentioned before how chemical sunscreens make me super oily and greasy even if my skin is normal and dry-prone. I was sticking to physical sunscreens because even if they leave a white cast and they feel heavy with a sheer layer of BB cream my makeup doesn't budge all day. With this sunscreen however I feel like I have nothing on my face other than my moisturizers. My makeup lasts as long as it normally would and it certainly doesn't make me look oily or greasy in a couple of hours. I thought the alcohol will dry me out but I don't have any problems with it.  Идеална база за грим! Както съм споменавала, химичните слънцезащити ме правят отвратително мазна въпреки, че кожата ми е нормална със склонност към изсушаване. Придържах се към физичните слънцезащити, защото въпреки, че оставят бял отенък и са тежки, с лек слой BB крем гримът ми не мърда по цял ден. С този крем обаче се чувствам все едно нямам нищо друго на лицето освен хидратанта. Гримът ми издържа нормално дълго и определено не ме прави мазна и лъщяша след няколко часа. Мислех, че алкохолът ще ми изсуши кожата, но нямам проблеми с него. 
However, please note that this sunscreen is formulated for daily use so it's not waterproof and therefore it is not suitable for wear on the beach or around the pool. But for an everyday sunscreen under makeup texture and effect-wise I haven't tried anything better so far.  Но, отбелязвам, че този слънцезащитен крем е формулиран за ежедневна употреба и не е водоустойчив, така че не е подходящ за плаж или басейн. Но като всекидневен слънцезащитен крем под грима като текстура и ефект не съм пробвала нещо по-добро досега. 
I am really bummed with this product, it works absolutely magnificent but one of the UV filters slightly bugs me so I am reaaaally not sure what to do. I think I might end up with a backup of it after all...

What I like: 

 • Affordable ($11) 
 • Convenient packaging 
 • Good amount of product (50 ml) 
 • Broad spectrum high sun protection 
 • Easy to blend 
 • No oiliness 
 • No dryness 
 • Doesn't interfere with makeup 
What I don't like: 
 • 1 controversial UV filter 
All in all: 4,7/5

That was all from me today, I hope you found this post useful!
Много съм озадачена с този продукт, представя се абсолютно невероятно, но един от UV филтрите малко ме притеснява и не съм мноооого осигурно какво да правя. Мисля, че е възможно да се окажа с резервен от него все пак...

Какво ми харесва: 

 • Достъпен ($11) 
 • Удобна опаковка 
 • Добро количество продукт (50 мл) 
 • Широкоспектърна висока слънцезащита
 • Лесен за нанасяне 
 • Не омазнява
 • Не изсушава
 • Не пречи на грима 
Какво не ми харесва: 
 • 1 спорен UV филтър
Обща оценка: 4,7/5

Това беше всичко то мен за днес, надявам се публикацията да ви е била полезна!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^