Sunday, November 29, 2015

REVIEW: Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red

I have awfully a lot to study and the blog suffers and that's why exactly when I have to study the most for an exam I feel like writing a blog post. Plus I bought new camera lens and I just had to try it. The product I decided to show you is one of my lip favorites, the Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red.  Имам отвратително много да уча и блога страда и точно затова, точно когато имам изпит на другия ден ми се пише публикация. А и си купих нов обектив и нямаше как да не го тествам. Продуктът, който реших да ви покажа е един от любимците ми за устни, Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red. 
These tints have been popular in Korea for ages, I remember when I first got into the k-beauty in 2012 they were the best seller for tints. I had couple of tiny sample sizes of the Cherry Pink shade ever since then and I was absolutely in love with it. I don't have the full sized packaging for the cherry shade because one sample size easily lasts more than a year and I still have 2 left. Since there were no samples of the red shade I purchased the full size, these lip tints cost around $4 on eBay so they're super affordable.  Тези тинтове са популярни в Корея от векове. Спомням си когато се зарибих по корейската козметика през 2012, че бяха бест селър. Имах няколко мостри на цвета Cherry Pink и още от тогава съм влюбена в него. Нямам пълния размер, защото мострите лесно издържат по година и отгоре, а аз все още имам 2 останали. Тъй като нямаше мостри на червения цвят си поръчах пълния размер, тези тинтове струват около $4 в eBay, така че са супер достъпни. 
Tony Moly changed the packaging several times and the one I have now is quite pretty and cute and it's very my style. I think the name of the product changed with the packaging but in the end it's the same.  Tony Moly сменяха опаковката няколко пъти и тази, която имам в момента е доста симпатична и сладуреста, и точно в мой стил. Мисля, че е името на продукта се сменяше заедно с опаковката, но в края на краищата е все същия. 
The brush is really is really not that convenient and easy to use because of the liquid texture of the product it's a bit hard to blend it apply it evenly. I prefer to do that with a tinted lip balm.
I'm being particularly lazy today, you can check the ingredients here. The top ingredients are quite good, the only thing scoring red is Triethanolamine which is a pH adjuster known to be an irritant but I have no problems with it. 
Четката не е чак толкова удобна и лесна за употреба, защото заради течната текстура на продукта е трудно да се размаже и нанесе равномерно. Предпочитам да го правя с оцветен балсам отгоре.
Тъй като днес доста ме мързи, можете да погледнете съставките тук. Основните съставки са доста добри, в червено се появява само Triethanolamine, който е регулатор на pH, известен като дразнител, въпреки че аз нямам проблеми с него. 
These tints are super pigmented and mind you, super longlasting! What I love the most is that they are quite buildable and you can create a subtle everyday look with a tiny amount of lip tint and lip balm on top but you can also go for the opaque look. Personally I prefer to always add a little bit of tinted lip balm on top because otherwise my lips start feeling really dry after an hour. The lip tint smells amazingly like strawberries!  Тези тинтове са много пигментирани, а и доста издръжливи! Най-много харесвам, че лесно се наслояват и може да се получи лек ежедневен грим с малко количество тинт и балсам, както и ярък цвят с повечко наслояване. Аз предпочитам винаги да добавям малко оцветен балсам отгоре, защото иначе устните ми се изсушават след час. Тинтът ухае невероятно на ягодки! 
I washed my hands with soap before taking this photo, you can see how much of a stain it leaves. I really love this product and it's so easy to wear it. I've been kinda lazy lately so I love applying a lip tint in the morning and then just reapplying some tinted lip balm 2-3 times during the day. I was often wearing the cherry pink shade at work this summer while now when it's colder I prefer the red shade.  Измих ръцете си със сапун преди да направя тази снимка, вижда се какъв стейн оставя. Много харесвам продукта и е много лесен за носене. Напоследък ме мързи повече от обикновено и обичам да го нанасям сутрин и да слагам отгоре оцветен балсам 2-3 пъти през деня. Често носех черешовия цвят на работа през лятото, а сега когато е по-студено предпочитам червения. 
On this photo I decided to go for a little more everyday look and I didn't apply it very heavily.
I am a fan of lip tints and this one will forever be a favorite because it's super affordable, very versatile and longlasting. I only wish there were more shades.


What I like: 

 • Affordable (around $4) 
 • Huge amount of product (9 ml) 
 • Good ingredients 
 • Beautiful shade 
 • Very versatile 
 • Quite longlasting 
 • Amazing strawberry scent 

What I don't like: 
 • Brush makes it hard to blend evenly 
 • Slightly drying on its own 
All in all: 4,8/5

I adore lip tints and I am always looking for a new one, have you tried any and what are your favorites? 
На тази снимка съм го нанесла с лека ръка, подходяща за по-ежедневна визия.
Фен съм на тинтовете за устни и този винаги ще ми е любимец, защото е съвсем достъпен, много мултифункционален и дълготраен. Иска ми се само да имаше повече цветове.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен (около $4) 
 • Огромно количество продукт (9 мл) 
 • Добри съставки
 • Красив цвят 
 • Много мултифункционален
 • Доста дълготраен 
 • Страхотен аромат на ягоди 

Какво не ми харесва: 
 • Четката го прави труден за равномерно нанасяне
 • Леко изсушаващ самостоятелно
Обща оценка: 4,8/5

Обожавам тинтове и винаги си търся нови, вие пробвали ли сте и кой ви е любимия? 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^