Thursday, July 20, 2017

REVIEW: Skin Aqua UV Super Moisture Essence SPF 50+ PA++++ (2015)

As I promised this summer will be sunscreen review heavy. Today I'm talking about Skin Aqua UV Moisture Essence SPF 50+ PA++++ that I ordered because someone recommended it for dry skin. If you want to know more about sunscreens and what SPF and PA mean, you can read my post about sun protection here Както обещах, това лято ще е пълно с ревюта за слънцезащита. Днес ще ви говоря за Skin Aqua UV Moisture Essence SPF 50+ PA++++, който поръчах, защото някой го препоръча за суха кожа. Ако искате да научите повече за слънцезащитните кремове и какво значат SPF и PA, можете да прочете публикацията ми по темата тук
Skin Aqua as a line are under the parent company ROHTO. The Super Moisture Essence comes in a huge 80g squeezable bottle and it cost me a little under $11 with shipping from eBay so it's pretty affordable.  Skin Aqua е марка под бащината компания ROHTO. Super Moisture Essence пристига в огромна стискаща се тубичка от 80 гр и ми струваше малко под $11 с доставката от eBay, така че е доста достъпна. 
It took me a whole hour figuring out the ingredients and which version exactly I got but from what I saw in the eBay seller's page and ingredients I had to manually translate with the Google translate app (so hopefully they are accurate), this is the 2015 version. I don't know why all of the images I found online show a slightly different packaging but if you got the same, this is the 2015 version and you can find its ingredients below. Japanese sunscreens are super confusing because they get repackaged and reformulated constantly and it means that unless the product looks 100% the same as the person who reviewed it / translated the ingredients, you can never fully be sure you have the exact same formulation.  Отне ми цял час да се оправя със съставките и кой вариант точно имам аз, но от това, което видях в страницата на eBay продавача и съставките, които трябваше ръчно да преведа с Google преводач (дано да са точни), това е версията от 2015. Не знам защо всички снимки онлайн показват различна опаковка, но ако и вие имате същата, от 2015. е и можете да намерите съставките по-долу. Японските слънцезащити са много объркващи, защото постоянно им сменят опаковките и формулите, което значи, че ако продуктът не изглежда на 100% като този на човека, който е писал за него и превеждал състава, никога не сте сигурни, че и вие имате точно същата формула. 
The first ingredient after water is Ethylhexyl Methoxycinnamate (also known as Octinoxate), a chemical UVB filter. Butylene Glycol is used as a solvent and a moisturizer. Ethanol is a solvent, in the case of sunscreen it helps for its quicker absorption by the skin. Dimethicone and Isononyl Isononanoate  are emollients. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Triethylhexyl Trimellitate is an emollient. Methyl Methacrylate / Glycol Dimethacrylate Crosspolymer is a thickening agent. Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (also known as Tinosorb S) is a full spectrum chemical UVA and UVB filter, it's my favorite. Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (also known as Uvinul A Plus) is a chemical UVA filter. Sodium Acetylhyaluronate (it was marked as super Hyaluronic Acid on the packaging) is a moisturizer that apparently does an even better job than the regular salt of Hyaluronic Acid. Sodium Hyaluronate is a moisturizer. Hydrolyzed Collagen is listed as an emollient, a moisturizer and an antistatic although I remain skeptical about its benefits when applied topically. Arginine (an amino acid) is an antistatic and a moisturizer. PEG-12 Dimethicone is an emollient and an emulsifier. Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer is a viscosity control agent. Polyglyceryl-10 Pentastearate is an emulsifier. Polystyrene is a viscosity control agent. Polyvinyl Alcohol is a viscosity control agent and an emulsifier. Triethanolamine is a pH adjuster. Disodium EDTA is a chelating agent. Xanthan Gum  is a viscosity control agent. Methylparaben is a preservative.

You can find the ingredients on CosDNA here
Първата съставка след вода е Ethylhexyl Methoxycinnamate (известен и като Octinoxate), химичен UVB филтър. Butylene Glycol се използва като разтворител и хидратант. Ethanol е разтворител, в случай на слънцезащитата спомага за по-бързото абсорбиране. Dimethicone и Isononyl Isononanoate  са емолиенти. Glycerin е разтворител и хидратант. Triethylhexyl Trimellitate е емолиент. Methyl Methacrylate / Glycol Dimethacrylate Crosspolymer е сгъстител. Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (известен и като Tinosorb S) е широкоспектърен UVA и UVB филтър, и на мен ми е любим. Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (известен и като Uvinul A Plus) е химичен UVA филтър. Sodium Acetylhyaluronate (беше написан като супер хиалуронова киселина на опаковката) е хидратант и очевидно се справя още по-добре от обикновената хиалуронова киселина. Sodium Hyaluronate е хидратант. Hydrolyzed Collagen е написан като емолиент, хидратант и антистатик, въпреки че аз си оставам скептична за свойствата му нанесен върху кожата. Arginine (аминокиселина) е антистатик и хидратант. PEG-12 Dimethicone е емолиенти и емулсифиант. Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. Polyglyceryl-10 Pentastearate е емулсифиант. Polystyrene е агент, контролиращ вискозността. Polyvinyl Alcohol е агент, контролиращ вискозността и емолиент. Triethanolamine е регулатор на pH. Disodium EDTA е хелатиращ агент. Xanthan Gum  е агент, контролиращ вискозността. Methylparaben е консервант.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
The product has relatively short ingredients list for a sunscreen. It provides very high broad spectrum protection and from what I found it is not water-resistant so not a good idea for pool parties and the beach. In my case, 99% of the time I am using sunscreen is in urban condition so it doesn't bother me at all. This sunscreen is advertised as good for dry skin after all it's called "super moisture essence" but it contains alcohol. I don't find it too strong however and it's definitely not drying. In fact, I believe it has really low amount of alcohol because it takes it a whole lot of time to absorb compared to other sunscreens such as Bioré UV Aqua Rich Watery Essence and Bioré UV Aqua Rich Watery Gel Продуктът има сравнително къс състав за слънцезащита. Дава много висока широкоспектърна слънцезащита и от това, което намерих, не е водоустойчив, така че не е добра идея за басейн и плаж. В моя случай, 99% от дните, когато ползвам слънцезащита е в градски условия, така че не ме притеснява много. Тази слънцезащита е рекламирана като добра за суха кожа, все пак се казва "супер хидратираща есенция", но съдържа алкохол. Не го намирам за много силен обаче и определено не е изсушаващ. Всъщност, мисля, че е в съвсем малко количество, защото отнема доста време до пълно абсорбиране сравнена с други слънцезащити като Bioré UV Aqua Rich Watery Essence и Bioré UV Aqua Rich Watery Gel
The cream has a watery consistency and it's very easy to spread, it's not one of these thick sunscreens. It takes a while to fully dry and it leaves a very dewy finish. If I use heavier cream before this, I find that my skin feels a bit too greasy so very often when I've been lazy, I've completely skipped my AM cream and I've applied this because it can easily replace your moisturizer if your skin is not particularly dry.  Кремът има много водниста консистенция и се нанася много лесно, не е от онези гъсти слънцезащити. Отнема му известно време да изсъхне напълно и оставя много лъскав завършек. Ако използвам по-тежък крем преди него, обикновено кожата ми се чувства твърде мазна, затова често когато ме мързи направо пропускам сутрешния крем и нанасям продукта директно, защото може да замести хидратанта, ако кожата ви не е много суха. 
I usually set this with a bit of powder because the dewiness was way too much for me. It looked really beautiful when it was colder but considering temperatures are over 35C now, this sunscreen is not exactly my first choice for the day as it tends to melt. Обикновено запечатвам с малко пудра, защото лъскавия ефект ми е прекален. Изглежда много красиво когато е по-студено, но сега когато температурите са над 35C, този продукт ми е първия избор за деня, защото направо се разтапя. 
I am very pale. so under natural lighting I don't see any white cast on me. You can see, however, it does have some cast when photographed with flash. But we all know, we shouldn't be wearing sunscreen if we're about to take photos with flash. The product has a very mild pleasant fragrance that doesn't bother.  Аз съм много бяла, така че на естествена светлина няма никакъв отенък върху мен. Както виждате обаче, има лек отенък когато е сниман със светкавица. Но всички знаем, че не трябва да носим слънцезащита, ако ще снимаме снимки със светкавица. Продуктът има много нежен приятен аромат, който не ме притеснява. 
I found this sunscreen to be very cosmetically elegant, it is multifunctional because it's the only one I have found to replace my moisturizer with. It is excellent for my dry and irritated skin days but I don't find it very suitable for summer because its dewy finish makes too shiny and oily looking and that itself makes it melt when it's hot, so you would have to set it with powder every couple of hours. I certainly see myself repurchasing it for the colder months however.  Намирам тази слънцезащита за много козметично елегантна както и мултифункционална, защото може да замени крема. Отлична е за дни когато кожата ми е суха и раздразнена, но не я намирам много подходяща за лятото, защото има твърде лъскав завършек и ме прави много мазно изглеждаща, а от там започва и да се разтапя когато е горещо, така че трябва да я фиксирате с пудра на всеки няколко часа. Определено бих си я купила отново за студените месеци обаче. 
Overall, this is worth checking if you have dry or very dry skin and you want something that will moisturize and won't accentuate dry patches. You can easily skip it if your skin is combo / oily because it will be too strong for you.

What I like: 
 • Huge amount of product (80 g)
 • Convenient packaging 
 • Very affordable (around $11) 
 • Light watery consistency 
 • Easy application 
 • Pleasant fragrance 
 • Looks beautiful on dry skin
 • It can replace moisturizer for normal skin

What I don't like: 
 • Finish is too dewy 
 • Melts when it's very hot
All in all: 4,3/5Talk to me about your favorite sun protection this summer!
Като цяло, струва си да се опита, ако имате суха или много суха кожа и искате нещо хидратиращо, което няма да подчертае сухите участъци. Пропуснете го, ако сте с комбинирана / мазна кожа, защото ще ви е силен.

Какво ми харесва:
 • Огромно количество продукт (80 гр)
 • Удобна опаковка 
 • Много евтин (около $11)
 • Лека водниста консистенция
 • Лесно нанасяне
 • Приятен аромат
 • Изглежда добре на суха кожа
 • Може да замести хидратанта за нормална кожа
Какво не ми харесва:
 • Завършекът е твърде лъскав
 • Разтапя се когато е твърде горещо
Обща оценка: 4,3/5Споделете ми за любимата ви слънцезащита това лято!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^