Tuesday, March 21, 2017

REVIEW: CosRx Natural BHA Skin Returning A-Sol

I pretty much have scheduled a bunch of holy grails for this month and most likely the next one so stay tuned. Today I will talk to you about the CosRx Natural BHA Skin Returning A-sol.  Общо взето съм ви програмирала разни любимци за този и следващия месец, така че бъдете готови. Днес ще ви говоря за CosRx Natural BHA Skin Returning A-sol. 
First of all, this product isn't a BHA. The pH is not low enough for it to be one. It's actually a super super mild active so I use it as a pH adjusting toner and a spot treatment. I needed a new pH adjusting toner so I absolutely bought this on a whim, especially since it is definitely not one of CosRx's best sellers and I ended up falling in love.  Първо, този продукт не е BHA. pH-то му не е достатъчно ниско, за да е такъв. Всъщност е много нежна активна стъпка, която използвам като регулиращ pH-то тоник и като лечение за пъпки. Трябваше ми нов регулиращ тоник и си купих продукта просто ей така, особено след като не е сред бест-селърите на CosRx, и просто се влюбих. 
The product comes in 100 ml bottle which isn't that much considering most toners come in a 200 ml bottle. The bottle has a pump which is quite annoying and very inconvenient for such a thin product because it spills it everywhere. A transfered a part of it in a bottle with a spray pump and it works much better. I bought this for $13 but it might have been slightly discounted.  Продуктът пристига в 100 мл шише, което не е чак толкова много, предвид, че повечето тоници в шишета от 200 мл. Шишето има помпа, която е доста дразнеща,и  неудобна за толкова течен продукт, тъй като се разлива навсякъде. Прехвърлих част от него в шишенце със спрей помпа и е много по-удобно. Купих го за $13, но може и да било леко намален. 
Propolis Extract is supposed to have soothing properties and although it is not proved I am in the hype train for it. Keep in mind it's the first ingredient because it is diluted in water. Alcohol is often a buzz killer but the concentration is not too high here and my face tolerates it very well. It's a solvent also used to improve absorption of other ingredients. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Sodium Lactate is a moisturizer. Lactic Acid is an AHA, it's an exfoliating and whitening ingredient. Water is a solvent. Glycolic Acid is also an AHA. Betaine Salicylate is a Salicylic Acid fatty acid derivative and it's a BHA, an exfoliant. Sodium Hyaluronate is a Hyaluronic Acid derivative and it's a moisturizer. Panthenol is an antistatic and a moisturizer. Allantoin is an anti-inflammatory and anti-allergic ingredient. Cassia obtusifolia Seed Extract (sicklepod) is a moisturizer. 1,2-Hexanediol and Ethyl Hexanediol are solvents. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil is a surfactant. Melaleuca alternifolia Leaf Oil (narrow leaved tea tree) is a fragrance and antioxidant.


You can find the ingredients on CosDNA here
Propolis Extract би трябвало да има успокояващи свойства, въпреки че не е доказано, аз съм въодушевена. Имайте предвид, че е първата съставка, защото е разреден във вода. Alcohol често притеснява хората, но концентрацията му не е толкова висока тук и лицето ми го толерира много добре. Разтворител е, а също така и подобрява абсорбцията на други съставки. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Sodium Lactate е хидратант. Lactic Acid е AHA, екфолираща  и избелваща съставка. Water е разтворител. Glycolic Acid също е AHA. Betaine Salicylate мастен дериват на салицилова киселина, BHA и ексфолиант. Sodium Hyaluronate е дериват на хиалуронова киселина и е хидратант. Panthenol е антистатик и хидратант. Allantoin е противовъзпалителна и противоалергична съставка. Cassia obtusifolia Seed Extract (сенна) е хидратант. 1,2-Hexanediol и Ethyl Hexanediol са разтворители. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil е сърфъктант. Melaleuca alternifolia Leaf Oil (чаено дърво) е ароматизатор и антиоксидант

Можете да намерите състава в CosDNA тук
This product has a really simple ingredients list, it has the acids which lower the pH, plenty of soothing and calming ingredients and no artificial fragrance. It has a strong herbal tea tree scent and a lot of people end up hating it but I don't mind it. Продуктът има много простичък списък със съставки, съдържа киселини, които свалят pH-то, много успокояващи съставки и няма изкуствени ароматизатори. Има силен билков аромат на чаено дърво и доста хора го мразят, но на мен лично не ми пречи. 
This A-Sol is the perfect 2-in-1 for me because it's amazing as a pH adjusting toner and as a spot treatment. I often use higher pH cleansers so I try not to skip the adjusting toner. This product is great because it's very mild, it doesn't dry out my skin and it leaves it ready for the next step which is usually an essence or a serum. When I use it as a spot treatment I will generously apply it on zits and leave it for 5 to 10 minutes. It usually calms the zit significantly overnight.  A-sol е идеалното 2в1 за мен, защото е прекрасен като регулиращ pH-то тоник и като лечение за пъпки. Често използвам клийнзъри с високо pH и се опитвам да не пропускам регулиращия тоник. Този продукт е чудесен, защото е много нежен, не изсушава кожата ми и я оставя готова за следващата стъпка, която обикновен е есенция или серум. Когато го използвам като лечение за пъпки, щедро го нанасям върху тях и го оставям за 5-10 минути. Обикновено за една вечер видимо успокоява пъпките. 
I absolutely love this product and I plan to keep it in stock for my routine from now on. It's inexpensive and it does a wonderful job at keeping my skin clear. And the fact I can also use it as a pH adjusting toner as well is a huge bonus for when I am too lazy and I want a simple and quick routine.

What I like: 
 • Inexpensive ($13)
 • Decent amount of product (100 ml)
 • Beautiful packaging
 • Herbal scent
 • Quick absorption
 • Calms zits within 12h
 • Gentle pH adjusting toner
What I don't like: 
 • Pump spills the liquid everywhere
All in all: 5/5Do you have any HG spot treatments or pH adjusting toners? Before this product, these two steps were very meh for me and I was never tempted to do them. 
Обожавам този продукт и смятам да си го държа в рутината от сега нататък. Не е скъп и чудесно поддържа кожата ми чиста. Фактът, че мога да го ползвам и като регулиращ тоник е огромен бонус за дните когато ме домързява и искам по-простичка рутина.

Какво ми харесва: 
 • Не е скъп ($13)
 • Разумно количество продукт (100 мл)
 • Красива опаковка
 • Билков аромат
 • Бързо се абсорбира
 • Успокоява пъпките до 12 часа
 • Нежен pH регулиращ тоник
Какво не ми харесва: 
 • Pump spills the liquid everywhere
Обща оценка: 5/5Имате ли много любими лечения за пъпки или pH регулиращи тоници? Преди този продукт, тези две стъпки бяха много скучни за мен и никога не се изкушавах да ги направя. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^