Sunday, October 14, 2018

PAN: Makeup Pan Porn #1

I took the photos for this pan porn in August and some of these products were fully panned by now, others have expanded their pans. I plan to update you by the end of the year, if you're interested. This post was very inspired by /r/panporn Снимах снимките за това pan porn през август и някои от тези продукти бяха изразходвани на цяло, а други са доста по-ползвани. Планирам да ви ъпдейтна към края на годината, ако ви допада идеята. Тази публикация е много вдъхновена от /r/panporn
Starting off with some base products. Missha M Perfect Cover BB Cream has been a faithful companion since 2016. I somehow accumulated a lot of BB creams and foundations during the last year and it's surprising how much progress I've managed to make in all of them. I'm about to fully pan this and I'm considering repurchasing it.  Започвайки с няколко базови продукта, Missha M Perfect Cover BB Cream ми е лоялен компаньон от 2016-та. Някак си събрах доста BB кремове и фон дьо тени през изминалата година и е учудващо колко много съм успяла да ги ползвам всичките. Скоро ще свърша този продукт и обмислям дали да го купя отново.

I'd really like to pan some of these base products by the end of the year because they're getting very old.  Много бих искала да изразходвам някои от тези базови продукти до края на годината, защото стават много стари. 


The Ordinary Serum Foundation 1.0N was fully panned this week and this is how it looked once I was done with it. I have two back ups of that exact same shade and 1 half panned in 1.0NS that I'm planning to focus on next.  The Ordinary Serum Foundation 1.0N беше доизразходен тази седмица и изглеждаше така. Имам две резерви от този същия цвят и един полу-изразходван в 1.0NS, който смятам да започна да ползвам сега.
E.l.f. All Over Color Stick #Persimmon was purchased in 2015 and I would really like to pan it soon because there's only a little bit left of it.  E.l.f. All Over Color Stick #Persimmon беше купен през 2015 и много бих искала да го привърша, защото ми остава съвсем малко.
MUA Concealer #Fair is an antic and if I'm not mistaken I bought in 2012. It's about time to go and I'm trying to use it as much as possible lately.  MUA Concealer #Fair е антика и ако не се лъжа го купих през 2012. Време е да си ходи и започнах да го ползвам възможно най-много напоследък. 
This Tony Moly Baby Doll Pot Concealer #1 is also from 2012. I stopped using it some time ago because it's not my shade and it looks very orange but I started setting my eyes with it as primer and it's part of my everyday makeup again. Since then, the pan has expanded and I truly hope I'll be able to say goodbye soon.  Този Tony Moly Baby Doll Pot Concealer #1 също е от 2012. Спрях да го ползвам преди известно време, защото не е моят цвят и изглежда много оранжев, но започнах да си фиксирам очите с него като база и отново е част от ежедневния ми грим. От тогава, продуктът е намалял и се надявам скоро да му кажа довиждане. 
Sephora High Coverage Concealer #06 Light Beige was a very recent addition to my collection and was fully panned within a year. It only has 4 ml of product and as much as I liked it I found a better price per ml elsewhere. Here it is after it was fully panned.  Sephora High Coverage Concealer #06 Light Beige беше нова  придобивка в колекцията ми и беше изразходван за година. Съдържа само 4 мл продукт и въпреки че ми хареса, намерих по-добра цена за мл другаде. Ето как изглеждаше след като беше доизползван.
Moving on to lipsticks, I only picked a couple of bullets that have been well loved during the years because it's easier to track progress on them.

Eveline Ultra Moisturizing Lipstick Aqua Platinum #429 has been in my collection since 2013, if I recall correctly. It was in a failed project pan but right now it is almost done and I have about 10% left and seeing how much I used it up within the last months really motivates me to finish it.


Yves Rocher Sheer And Shine Lipstick #04 Gelée Tangerine was part of a discontinued in 2013 collection and other than this one which is orange I had a red one I finished and almost full pink one. I'm a huge fan of this formula and I haven't found any lipsticks that compare to it so I'll be sad to see it go but I definitely want it out of my collection by next spring.

Lavshuca Jewelry Lips #BR-1 I bought in 2014, this is a mini and I've used about half of it. I rarely wear brown but I've been meaning to pan this since forever. 
Преминавайки към червилата, избрах само няколко в гилзи, които са били много обичани през годините, защото е по-лесно да се види прогреса по тях.

Eveline Ultra Moisturizing Lipstick Aqua Platinum #429 е в колекцията ми от 2013-та, ако си спомням добре. Беше в провален project pan, но сега е почти довършено, имам около 10% останали и като забелязвам колко много съм го използвала през последните месеци, много се мотивирам да го доизползвам.

Yves Rocher Sheer And Shine Lipstick #04 Gelée Tangerine беше част от спряна колекция от 2013-та. Имах едно червено, което привърших и почти пълно розово. Голям фен съм на формулата и не съм намерила червила, които да се доближават до нея и ще е тъжно да се разделя с него, но определено го искам довършено до следващата пролет.

Lavshuca Jewelry Lips #BR-1 купих през 2014-та, това е мини и съм използвала около половината от него. Рядко нося кафяво, но планирам да го довърша от много дълго време.
Rimmel Kate Moss Lipstick #10 I bought when I got my driving license which was in 2013. It's one of my oldest reds in my collection and I've used about half of it. I'd really like to start reaching regularly for it again because the formula is still very nice.


Essence Lipstick #57 More To Love was from a sale in Poland in 2013. It's been years since these have been discontinued. I had another one which I finish some time ago. This lipstick has a very interesting shade with shimmers in it.

Maybelline Color Whisper Lipstick #720 Mocha Muse I bought on a whim because I really wanted to try this collection. I also have Coral Ambition but it has barely been touched because I don't like the shade on me at all. Mocha Muse has been very well loved and I'm about to pan it soon.
Rimmel Kate Moss Lipstick #10 купих когато си взех книжката през 2013-та. Едно от най-старите ми червени в колекцията е и е използвано до половина. Много искам да започна да посягам отново редовно към него, защото формулата все още е много хубава.

Essence Lipstick #57 More To Love беше от намаление в Полша през 2013-та. Тези червила са спрени от производство от години. Имах още едно, което привърших преди известно време. Червилото е в много интересен цвят с брокат в него.

Maybelline Color Whisper Lipstick #720 Mocha Muse купих просто ей така, защото много исках да пробвам тази колекция. Имам също и Coral Ambition, но то е едвам докоснато, защото не ми харесва цвета върху мен. Mocha Muse е много обичано и скоро трябва да го свърша. 
Avon Glimmerstick Diamonds #Twilight Sparkle is super old, I suppose it's from 2011 or 2012. I put it in a pan project and I finished it this summer.

Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-tu-touquoise is relatively new compared to the rest but it dried up and I quickly finished what was left of it. I'm not sure I like the Essence formula of these and I don't think I'll pick another one.

KIKO Smart Eye Pencil #812 Golden Spring Green was something I bought in 2013 when I first came to France if I'm not mistaken. I'm not sure why I picked this shade, it's not really very flattering and I'm struggling to incorporate in looks right now. 
Avon Glimmerstick Diamonds #Twilight Sparkle е много стар, предполагам от 2011-та и 2012-та. Включих го в pan project и го привърших това лято.

Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-tu-touquoise е сравнително нов сравнен с другите, но изсъхна много бързо и набързо го доизползвах. Не съм сигурна, че ми харесва формулата на Essence и не мисля, че ще си купя друг.

KIKO Smart Eye Pencil #812 Golden Spring Green беше нещо, което купих през 2013-та когато за първи път дойдох във Франция, ако не се лъжа. Не съм сигурна защо съм взела този цвят, не ми отива много и ми е трудно да го включвам във визии в момента.
Sephora Flashy Liner Waterproof #03 Flashy Copper was from Poland in 2012 and it's one of my favorite eye pencils. The formula of these is fantastic, they last all day and they're very creamy and pigmented. I think these have been discontinued and I'll be sad to pan it but I'll give it a go this winter season.


KIKO Smart Lip Pencil #706 Classic Red is one of the nicest red lipliners I have. This goes on smoothly and it lasts all day.

Golden Rose Lipliner #205 is not as nice as KIKO and the pencil isn't as creamy and easy to apply. This is very old and I'm pretty sure I got it for my prom in 2013 so it's about time to pan it. 
Sephora Flashy Liner Waterproof #03 Flashy Copper беше от Полша от 2012-та и един от най-любимите ми моливи за очи. Формулата на тези моливи е фантастична, издържат цял ден и да много кремообразни и пигментирани. Мисля, че са спрени от производство и ще ми е тъжно да се разделя с него, но ще му дам шанс тази зима.

KIKO Smart Lip Pencil #706 Classic Red е един от най-хубавите червени моливи за устни, които имам. Нанася се много меко и издържа цял ден.

Golden Rose Lipliner #205 не е толкова хубав като KIKO и моливът не е така кремообразен и лесен за нанасяне. Много е стар и съм сигурна, че е от бала ми от 2013-та и е време да го довърша.
Moving on to powder products, these are some of my go tos that have been very well loved. Next time I think I'll show you more eyeshadow palettes with pans in them.  Продължавайки с пудрите, тези продукти са ми част от ежедневния грим и са много използвани. Следващия път, мисля че ще ви покажа повече палитри със сенки. 
I'm really proud of having a blush and a highlighter with pans because these take forever.  Много съм горда, че имам руж и хайлайтър, защото тези продукти отнемат цяла вечност да се доизползват.
MUA Eyeshadow Palette #Undressed is a dupe of Naked 1 and it turned out surprisingly useful. I used it everyday for quite some time since I got it mid 2015. I'm trying to pan it completely and I've started to slowly use up all of these shades with big pans in them. Ever since I took this photo the first row of eyeshadows was repressed and then I managed to finish 2 shades completely.  MUA Eyeshadow Palette #Undressed е копие на Naked 1 и се оказа учудващо полезна. Използвах я всеки ден доста дълго време от както я имам от средата на 2015-та. Опитвам се да я изразходвам напълно и съм започнала лека полека да довършвам най-използваните сенки от първия ред. Откакто снимах тази снимка, първият ред сенки бяха пресовани наново и успях да довърша два цвята напълно. 
This is a very surprising pan, because I bought H&M True Matte Finishing Powder #Porcelain last spring and I've since then not only panned it but I'll probably finish it by the end of the year. I have a ton of face powders and these take so long to finish because I don't use much for my dry skin. This one, seems to be very lightly pressed and it was really easy to hit pan on. Integrate Pure Big Eyes Eyeshadow Palette #2 was a gift from Japan and I've hit pan on this gorgeous shimmery pink. This is a very small palette and I should focus on panning it completely.  Това е много учудващо, защото H&M True Matte Finishing Powder #Porcelain миналата пролет и от тогава не само ѝ се видя дъното, ами най-вероятно ще я довърша до края на годината. Имам страшно много пудри за лице, а те ми отнемат страшно дълго време, за да ги доизползвам, защото използвам много малко за сухата си кожа. Тази обаче май е много леко пресована и лесно ѝ се видя дъното. Integrate Pure Big Eyes Eyeshadow Palette #2 беше подарък от Япония и успях да видя дъното на това прекрасно блестящо розово. Това е много малка палитра и трябва да се фокусирам повече върху нея, за да я довърша.
KIKO Eyeshadow #139 Pearly Salmon is one of the few single eyeshadows  I own and I absolutely love it. It has a massive pan and it will be a very bittersweet moment to finish it because it's discontinued. I wouldn't say the same for Essence Sun Club Glamour To Go Eyeshadow #02 Long Beach. I've been trying to pan it since this summer and after I took these photos I panned 6 out of the 8 shades. Then I repressed 4 of them and I'm down to 4 pans. I'd like to use it up but my goal for now is to hit pan on all 8 shades.  KIKO Eyeshadow #139 Pearly Salmon е една от малкото ми единични сенки и я обожавам. Почти е изразходвана и ще ми е тъжно да се разделя с нея, защото вече не се предлага. Не бих казала същото за Essence Sun Club Glamour To Go Eyeshadow #02 Long Beach. Опитвам се да стигна дъното на всички цветове от това лято и след като направих тази снимка, бях успяла да го направя за 6 от 8 цвята. Тогава пресовах наново 4 от тях и сега ми остават още 4. Бих искала да я изразходвам напълно, но целта ми засега е да стигна дъното на всички 8 сенки.
Réserve Naturelle Eyeshadow  #94 Soft Beige is actually an eyeshadow but I've always used it as a highlighter. It looks very natural and the reason I've managed to pan it is that it only has 2.5g of product. I don't understand why brands make these massive highlighters when they take ages to pan.


Etude House Lovely Cookie Blusher #4 Carrot Cheesecake is the only current blush I have pan on. I have it since 2012 and I used it very often and you can imagine what sort of dedication these take to hit pan. I have two more of these but I don't see them showing pan before 2020.


I hope you enjoyed my short pan porn and if this post has inspired you to post your own, don't forget to share them with me because I can easily say I'm very pan porn addicted. 
Réserve Naturelle Eyeshadow  #94 Soft Beige всъщност е сянка, но винаги съм я ползвала за хайлайтър. Изглежда много естествено и причината да успея да ѝ видя дъното е, че има само 2.5г продукт. Не разбирам защо марките правят тези огромни хайлайтъри когато отнемат векове да се изразходят.

Etude House Lovely Cookie Blusher #4 Carrot Cheesecake е единственият руж, на който съм стигнала дъното в момента. Имам го от 2012-та,използвам го много често и можете да си представите колко усилия отнема, за да стигна до тук. Имам още два от тези и не мисля, че ще им се види дъното преди 2020.

Надявам се да ви хареса моето кратко pan porn и ако тази публикация ви е вдъхновила да покажете и вашите, не забравяйте да ги споделите с мен, защото е очевидно, че съм много запалено по "порното с тигани", както го нарича приятелят ми. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^