Monday, September 11, 2017

REVIEW: Lush Oatifix Fresh Mask

As you can tell my blogging hasn't been very regular this year and it will probably stay this way for a while. It's been a long time since I've last talked about a face mask so today's post is about my first product by Lush, the Oatifix Fresh Mask. Както можете да се сетите и сами, блогването ми не е много редовно тази година и така ще си остане. Отдавна не съм ви говорила за маска за лице, така че днешната публикация е за първия ми продукт на Lush, Oatifix Fresh Mask. 
Lush is one of the few cosmetic shops where I enter and I never like anything, I find their fragrances way too overpowering and I usually leave quite quickly. I am generally not a fan of their politics, their staff can be on the verge of harassing sometimes (no offense to the lovely Lush employees I've met) and they often include a bunch of "all natural" ingredients that I find sensitizing so I've avoided them. I bought a couple of masks from them for my mother and sister, we've tried a decent amount from the fresh ones. I feel most of them are targeting people with oily and acne-prone skin and are definitely not suitable for me. While in Lyon with my sister, an employee finally had me test something suitable for my skin type, so I bought this mask right away. The mask comes in 75g pot and it costs 11,90€.  Lush е един от онези козметични магазини където влизам и никога не си харесвам нищо. Намирам ароматите им за твърде силни и обикновено бързо излизам. Не съм и фен на политиката им, персоналът им е на ръба на тормозещ понякога (добрите консултанти да не се обиждат) и често включват един куп "изцяло натурални" съставки, които намирам за агресивни, така че ги избягвах. Купих няколко техни маски за майка ми и сестра ми, пробвали сме немалко количество от пресните. Намирам повечето от тях за насочени към хора с мазна и акнеична кожа и определено не са подходящи за мен. Докато бяхме в Лион със сестра ми, консултантка най-накрая успя да ме накара да тествам нещо за моят тип кожа, така че веднага си купих маската. Тя е в 75г бурканче и струва 11,90€. 
The first ingredient is Glycerin, a solvent and a moisturizer. Avena sativa Fine Flakes (oatmeal) is a viscosity control agent and an anti-allergic ingredient, it's also a mild physical exfoliant in this case. Musa Paradisica (banana or plantain) is a a moisturizer. Prunus dulcis (sweet almond) acts both as a mild exfoliant and as a moisturizer. Shorea stenoptera Seed Butter (illipe) is an emollient. Kaolin is a mild exfoliant and an oil absorbent. Talc is an oil absorbent. Vanilla planifolia Pod and Vanilla planifolia Absolute are fragrances. Santalum austrocaledonicum Wood Oil (sandalwood) is an essential oil used as a fragrance. Benzoin (resin) is used as a fixative for the fragrances of essential oils. Coumarin is a fragrance that scores red in CosDNA. Benzyl Cinnamate and Linalool are fragrances. Gardenia jasminoides Extract is an antioxidant but probably a bunch of other stuff because NCBI shows it as an antidepressant and that it reduces the risk of gastrite in mice.You can find the ingredients on CosDNA тук.
Първата съставка е Glycerin, разтворител и хидратант. Avena sativa Fine Flakes (овесени ядки) е агент, контролиращ вискозността и противоалергична съставка. Също така е и нежен ексфолиант в случая.. Musa Paradisica (банан) е хидратант. Prunus dulcis (сладък бадем) е нежен ексфолиант и хидратант. Shorea stenoptera Seed Butter (илипе) е емолиент. Kaolin е нежен ексфолиант и мастен абсорбатор. Talc е мастен абсорбатор. Vanilla planifolia Pod и Vanilla planifolia Absolute са ароматизатори. Santalum austrocaledonicum Wood Oil (сандалово дърво) е есенциално масло, което се използва като ароматизатор. Benzoin (смола) се използва като фиксатив за ароматите на есенциалните масла. Coumarin е ароматизатор, който се появява в червено в CosDNA. Benzyl Cinnamate и Linalool са ароматизатори. Gardenia jasminoides Extract е антиоксидант, но може би има и други функции, защото в NCBI се появява като антидепресант и показва, че намаля риска от гастрит при мишки.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
To be honest, looking at the ingredients of this mask, it didn't strike me as  "clean", especially with all these fragrances Lush adds that are completely unnecessary. Oatmeal flakes and crushed almonds really didn't seem gentle at all either. If you're sensitive to fragrances, I would avoid this, coumarin, sandalwood and vanilla can cause allergic reactions. As for Lush's claims that their products are all natural, an all natural product like this can still cause you problems, especially with all the essential oils they love putting. However, I tested the mask on my hand and I really liked it.  Често казано, гледайки състава, наистина не ме остави с впечатлението да е "изчистен", особено със всичките ароматизатори, които Lush добавят и са напълно излишни. Овесените ядки и смачканите бадеми също не ми изглеждаха нежни. Ако сте чувствителни към аромати, аз бих я избягвала, кумарин, сандалово дърво и ванилия могат да предизвикат алергии. Колкото до твърденията на Lush, че продуктът е изцяло натурален, такъв тип продукти също могат да ви докарат проблеми, особено с есенциалните масла, които Lush обожават. Обаче, аз го тествах на ръка и много ми хареса. 
Despite looking very agressive, this mask isn't abrasive at all and it only mildly exfoliates. The banana, the sweet almonds and the illipe butter do a great job at moisturizing and soothing my skin. The mask itself has a very thick sticky consistency, I usually add a little bit of water to soften it up, so it doesn't feel too exfoliating. The fragrance is quite overpowering at first but I grew to like it.   Въпреки, че изглежда много агресивна, тази маска въобще не е абразивна и само леко ексфолира. Бананите, сладките бадеми и маслото от илипе хидратират и успокояват чудесно кожата. Самата маска има много гъста лепкава консистенция, обикновено я смесвам с малко вода, за да я размекна и да не е твърде ексфолираща. Ароматът е много силен първоначално, но постепенно взе да ми харесва. 
It does a wonderful job at soothing my face and hydrating when my skin is very dry. The mask is really hard to wash off and I usually end up with some flakes on my hair but it's not the end of the world. My most favorite part is that it leaves a very noticeable film on my skin after I wash it off that continues to hydrate. Obviously, a huge downside of this mask is the shelf life of only a month but if you keep it in the fridge, you might get away with it for a little longer. Honestly, I would really love it if Lush stops with the "no preservatives" idiocy because it's ridiculous having to keep products in the fridge.  Върши страхотна работа за успокояване на лицето и хидратация когато кожата ми е много суха. Маската се отмива много трудно и обикновено се оказвам с ядки по косата, но не е болка за умиране. Любимата ми част е че оставя много забележим филм върху кожата след като я отмия, който продължава да хидратира. Очевиден минус на тази маска е срокът на годност от само месец, но ако я държите в хладилника може и малко повече да издържи. Честно, ще ми се Lush да спрат с "без консерванти" глупостите, защото е безумно да трябва да се държат продукти в хладилника. 
Would I repurchase this? Maybe but not very often because I don't like that I have to store it in the fridge and use this mask exclusively for the period I have it so it doesn't expire. Perhaps if they start offering this in 30g containers for half the price, I would buy this more regularly.

What I like: 
 • Adorable container
 • Interesting hydrating ingredients
 • Reasonable price (11,90€)
 • Huge amount of product (75g)
 • Hydrates and soothes perfectly
 • Gently exfoliates
 • Suitable for dry skin

What I don't like: 
 • No preservatives
 • Has to be stored in the fridge
 • Too much fragrance ingredients
 • It's hard to wash off
All in all: 4/5


Do you have favorite products by Lush? I'd love to hear about them. 


Бих ли си я купила отново? Може би, но не често, защото не ми харесва, че трябва да я съхранявам в хладилника и да използвам само нея за периода когато я имам, за да не изтече. Може би, ако започнат да предлагат 30г контейнерчета за половин цена, бих си у купувала по-редовно.

Какво ми харесва: 
 • Сладурска опаковка
 • Интересни хидратиращи съставки
 • Разумна цена (11,90€)
 • Огромно количество продукт (75г)
 • Хидратира и успокоява чудесно
 • Нежно ексфолира
 • Подходяща за суха кожа

Какво не ми харесва:
 • Няма консерванти
 • Трябва да се съхранява в хладилника
 • Твърде много ароматизатори
 • Трудно се отмива
Обща оценка: 4/5


Имате ли любими продукти на Lush? С удоволствие ще чуя за тях!


No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^