Monday, June 19, 2017

EMPTIES: Sheet Masks January 2017


I've been writing this post for 3 months, I am not even kidding. I am going to hide in the corner and be ashamed now! Пиша тази публикация от 3 месеца, не се и шегувам. Ще отида да се скрия в ъгъла и да се срамувам сега!
This type of posts are now standard for the blog, so I present you my mask empties for the last 6 months of 2016. Yes, it is very late because I now have a whole bag of new sheet mask empties but I am working on them! Тези публикации са вече стандартни за блога, така че ви представям изразходваните ми маски за последните 6 месеца от 2016. Да, доста са позакъснели и сега си имам цяла нова торба с празни маски, но работя и върху тях!
Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
This was the first mask I tried from the Tony Moly pack and so far the most impressive! I absolutely fell in love with this mask! It has such a sweet lemon scent and it's a pleasure putting it on. On top of that, this is the only mask from the whole pack to have Niacinamide as 5th ingredient and I already mentioned how much I love the ingredient. This mask left my face not only hydrated but visibly boosted and brightened and I was almost sad I used it at night and not in the morning so I can take advantage of that beautiful healthy glow! Well... I actually have 7 more of those masks now. I highly recommend you this one!

Tony Moly I'm Real Broccoli Mask Sheet Vitality
This mask had a fresh green scent and a clear watery essence. It provided great hydration and the essence absorbed quickly without leaving a sticky finish. It brightened my skin nicely as well. The sheet was enormous for my face as is the whole line. I am not sure if I would repurchase but I wouldn't mind using it again.

Tony Moly I'm Real Tomato Mask Sheet Radiance
I loved the fresh tomato scent of this mask, it also had a clear liquid essence. It provided good hydration and good brightening, it is really similar to my favorite Nature Republic Tomato mask that you will see below. It came with huge amount of serum that I used on my body. It didn't leave a sticky residue and it absorbed quickly. Good value for the money. 
Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
Тази маска беше първата, която пробвах от Tony Moly комплектът и засега най-впечатляващата! Направо се влюбих в тази маска! Има такъв прекрасен лимонов аромат и е удоволствие да я ползвам. Освен това, това е единствената маска, която има Niacinamide като 5-та съставка и както вече споменах, я обичам. Тази маска остави лицето ми не само хидратирано, но и видимо избистрено и почти ми беше тъжно, че я ползвах вечер, а не сутрин и не можах да се възползвал от този здравословен блясък! И... всъщност вече имам още 7 от тези маски. Горещо я препоръчвам!

Tony Moly I'm Real Broccoli Mask Sheet Vitality
Тази маска имаше свеж зелен аромат и прозрачна водниста есенция. Придаде чудесна хидратация и есенцията се абсорбира бързо без да оставя лепкав филм. Също така добре освежи кожата ми. Маската е огромна за лицето ми, типично за цялата линия. Не съм сигурна дали ще купя отново, но бих я ползвала пак.

Tony Moly I'm Real Tomato Mask Sheet Radiance
Много ми хареса свежият доматен аромат на тази маска, също имаше прозрачна течна есенция. Придаде добра хидратация и добро избистряне, много е подобна на любимата ми Nature Republic Tomato маска, която ще видите по-долу. Съдържаше огромно количество серум, което използвах върху тялото си. Не остави лепкав филм и се абсорбира бързо. Струва си парите. 
Tony Moly Floria Whitening Mask Sheet
A ordered a pack of these masks on a whim because previously I had great experience with the line. The mask had a clear liquid essence and it's typically too big. It had the strong scent typical for the line, I like it. It provided good hydration and excellent instant brightening. The mask was thick and it was a bit too dry compared to most drippy sheet masks. I will use the rest I have but I am not convinced if I will repurchase.


Tony Moly I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Tea tree is usually used to dry and calm pimples and I've always been scared of tea tree masks being too aggressive but that was not the case at all. This mask was as big as all the other Tony Moly ones and it had a very distinctive herbal tea tree scent which some people might find too strong for their taste but I am fine with it and I even find it calming. I was really scared about using this on my post-AHA face but I decided to go for it anyway. Wise choice, the mask actually calmed my red skin and it left it supple and hydrated. The mask has a clear liquid serum. That one's definitely a hit, I would keep some of those for when my skin hates me. Mamonde Peach Blossom Shiny Hydrating Flower Essential Mask
This mask was little bit too big, but way better compared to most. The sheet was quite thin. Surprisingly, it had a creamy white essence, it has a subtle flower-y scent. It provided great hydration but no brightening, unfortunately. It calmed my very tired skin, the essence absorbed quickly without leaving a sticky film. I would use it again but I am not sure if I would repurchase it. 
Tony Moly Floria Whitening Mask Sheet
Поръчах комплект от тези маски ей така, защото преди имах добър опит с тази серия. Маската имаше прозрачна течна есенция и беше типично твърде голяма. Имаше силния аромат на серията. Харесва ми. Хидратира отлично и придаде моментално избистряне. Маската беше по-твърда и малко по-суха сравнена с повечето маски. Ще използвам останалите, които имам, но не съм сигурна, че ще повторя.

Tony Moly I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Чаеното дърво обикновено се използва, за да изсуши и успокои пъпки и винаги съм се плашела от маски с него, че са много агресивни, но изобщо не се оказа така. Маската беше също толкова голяма колкото и останалите на Tony Moly и има много разпознаваем билков аромат на чаено дърво, който някои хора могат да намерят за много силен, но на мен дори ми харесва. Притеснявах се да я ползвам на лицето ми след AHA, но го направих. Добър избор, маската всъщност успокои червената ми кожа и я остави мека и хидратирана. Маската има прозрачен течен серум. Тази определено е попадение, бих си я взела пак за дните когато кожата ми ме мрази.


Mamonde Peach Blossom Shiny Hydrating Flower Essential Mask
Тази маска беше леко голяма, но доста по-прилична от повечето. Материалът беше доста тънък. Изненадващо, имаше кремообразна бяла есенция и лек флорален аромат. Придаде страхотна хидратация, но нямаше избистряне, за съжаление. Успокои много уморената ми кожа, есенцията се абсорбира бързо без да остави лепкав филм. Бих я използвала отново, но не съм сигурна, че ще я купя.
Etude House I Need You Lemon Sheet Mask
The I Need You masks fit is a little bit awkward, it's too wide for my face but a great reminder my nose is kinda too big, because the cut was too tiny for it. The lemon mask had a subtle scent, clear watery essence and it provided a great hydration combined with great brightening. I would definitely love using this again but it's discontinued unfortunately. It didn't leave a sticky residue and it absorbed fairly quickly.


Etude House I Need You Tea Tree Sheet Mask
This mask had the same fit as the previous one. Essence was a clear liquid, it had a tea tree scent but it was very gentle. It provided good hydration and it helped calm my irritated skin. Nothing too special but I would use it again.

Etude House I Need You Collagen Sheet Mask
The mask had the usual fit for the I Need You line. It had a creamy white essence and I am absolutely in love with Etude House's creamy masks. It's super hydrating, it's not drippy and it absorbs very quickly without leaving a sticky residue. It didn't brighten at all. It had a floral scent. 
Etude House I Need You Lemon Sheet Mask
Формата на I Need You маските е леко странна, малко по-широки са за лицето ми, но и чудесно напомняне, че носът ми е големичък, защото тази част беше твърде малка за него. Лимоновата маска имаше лек аромат, течна водниста есенция и придаде страхотна хидратация, комбинирана с чудесно избистряне. Определено бих я ползвала отново, но вече не се произвежда. Не остави лепкав филм и се абсорбира сравнително бързо.

Etude House I Need You Tea Tree Sheet Mask
Тази маска имаше същата форма като предишната. Есенцията беше прозрачна течност и имаше нежен аромат на чаено дърво. Хидратира кожата ми и ѝ помогна да се успокои. Нищо специално, но бих я ползвала пак.

Etude House I Need You Collagen Sheet Mask
Тази маска имаше обичайната форма за I Need You серията. Имаше кремообразна бяла есенция и съм изцяло влюбена в кремообразните маски на Etude House. Много са хидратиращи, не капят навсякъде и се абсорбират бързо без да оставят лепкав филм. Въобще не избистря. Имаше флорален аромат.
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Damask Rose Fresh Moisture
The Air Therapy masks have a super thin sheet which gives them their decent fit, even for small faces. I am a huge fan of the sheets. The damask rose mask wasn't too impressive though. It smelled like roses and I am not very fond of that fragrance. It provided good hydration but no brightening. It had a clear liquid essence. I would use it again.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Lemon Moisturizing & Brightening
This mask had a clear liquid essence and a super pleasant sugary lemon scent. It provided good hydration and great brightening. It didn't leave a sticky film. I would use it again but I am not sure if I will repurchase.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Manuka Honey Rich Moisturization
This mask had a creamy white essence which made it super hydrating. It didn't leave a sticky film and absorbed quickly but it didn't brighten either. I am not sure if I would buy it again. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Damask Rose Fresh Moisture
Air Therapy маските са много тънки, което ги прави много удобни, дори и за малки лица. Огромен фен съм на материала. Маската с роза дамасцена не ме впечатли много обаче. Ухаеше на рози, а аз не съм фен на аромата. Хидратира добре, но не избистри. Имаше прозрачна течна есенция. Бих я ползвала отново.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Lemon Moisturizing & Brightening
Тази маска имаше прозрачна течна есенция и много приятен аромат на захаросан лимон. Хидратира и избистри добре. Не остави лепкав филм. Бих ползвала пак, но не съм сигурна, че ще купя.


Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Manuka Honey Rich Moisturization
Тази маска имаше кремообразна бяла есенция, която я прави много хидратираща. Не остави лепкав филм и се абсорбира бързо, но не избистри. Не съм сигурна, че ще купя отново. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Aloe Soothing Moisture 
As all the masks from this collection, the sheet is super thin. Fit is okay, the mask is a little but too big and too wide. This mask had plenty of super liquid clear essence. It smelled like something green / aloe and the fragrance is quite pleasant. I used it for around 30-35 minutes and there was plenty of essence left. My face felt super smooth and hydrated afterwards and it was quite brightened too. It didn't leave a sticky residue. The ingredients were good. I would buy it again.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Blueberry Firming & Radiance
This mask had the same thin sheet and okayish fit as the previous one. It was very well soaked in clear watery essence. The fragrance was of something fruity. It provided good hydration and okay brightening. It contained alcohol. It didn't leave a sticky residue. I am not sure if I would repurchase it.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Hyaluronic Acid Skin Moisturizing
Again same thin sheet and okayish fit as the rest of the masks. The hyaluronic acid mask had a typical watery male perfume scent which wasn't too bad but it's not my favorite. It wasn't that well soaked. It provided good hydration but no brightening, it didn't leave a sticky residue behind. The ingredients were good but overall this was quite disappointing and I expected so much more in terms of hydration. I wouldn't repurchase for sure. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Aloe Soothing Moisture 
Както всички маски от тази колекция, тази също е много тънка. Пасва горе-долу, маската е малко по-голяма и по-широка от необходимото. Имаше много течна прозрачна есенция. Ухаеше на нещо зелено / алое и ароматът беше доста приятен. Използвах я за около 30-35 минути и имаше доста останала есенция. Лицето ми беше много меко и хидратирано след това, а и доста по-сияйно. Не остави лепкав филм. Съставките са добри. Бих купила отново.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Blueberry Firming & Radiance
Тази маска е същата като предишната. Беше много добре напоена със прозрачна водниста есенция. Ароматът е на нещо плодово. Придаде добра хидратация и задоволително избистряне. Съдържаше алкохол. Не остави лепкав филм. Не съм сигурна дали ще я купя пак.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Hyaluronic Acid Skin Moisturizing
Отново маската е същата като предишната. Маската хиалуронова киселина има типичен аромат на мъжки парфюм, който не ми е любим, но не е натрапчив. Беше добре напоена. Придаде добра хидратация, но никакво избистряне, не остави лепкав филм. Съставките бяха добри, но като цяло е доста разочароваща и очаквах по-добра хидратация. Не бих я купила отново със сигурност. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Green Tea Moisturizing & Soothing
Once again the same thin sheet and okayish fit as the rest of the masks. This mask had a really pleasant fresh green tea scent, definitely my favorite so far. I fell asleep with it and removed it probably and hour and half later but the mask still wasn't dry. It left my face super smooth and hydrated. Brightening was good too. It had really interesting ingredients. It didn't leave a sticky residue behind.


Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Ceramide Deep Moisturizing 
Another creamy mask, this was great for my irritated skin as it helped it calm down. It provided excellent hydration. It had a subtle scent that was hard to identify, it came with a lot of serum and it absorbed quickly without leaving a sticky film. I would absolutely repurchase.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Pearl Bright Complexion
This mask had a clear liquid essence and a subtle floral scent. It provided good hydration and good brightening. It calmed my irritated skin. It has a rather heavy serum that left my face sticky. It was very well soaked. I already repurchased it.  
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Green Tea Moisturizing & Soothing
Отново същата тънка маска и задоволяваща форма като останалите. Тази маска имаше много приятен аромат на зелен чай, определено един от любимите ми засега! Заспах с нея и я премахнах може би час и половина половина по-късно, но маската не беше изсъхнала. Определено остави лицето ми много меко и хидратирано. Избистрянето беше добро също. Имаше много интересни съставки. Не остави лепкав филм.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Ceramide Deep Moisturizing 
Още една кремообразна маска, тази е чудесна за раздразнена кожа, защото я успокоява. Хидратира отлично. Имаше лека трудна за идентифициране миризма, много серум и се абсорбира бързо без да остави лепкав филм. Бих купила отново със сигурност!

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Pearl Bright Complexion
Тази маска има прозрачна течна есенция и лек флорален аромат. Придаде много добра хидратация и добро избистряне. Успокои раздразнената кожа. Има по-скоро тежък серум и остави лицето ми леко лепкаво. Много добре напоена. Вече си я купих отново. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Strawberry Brightening & Revitalizing
This mask had that typical chemical strawberry scent, I didn't like it. It had a clear liquid essence. It provided good hydration and good brightening. It didn't leave a sticky residue. I am not sure if I would repurchase because I really didn't like the fragrance.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Snail Smoothening & Firming 
This is easily my most favorite mask from the whole line. The Snail mask has a creamy essence, it's super hydrating and smoothing, it calms my skin and it brightens it. After use, my whole face looks glowy and the glow lasts quite a while. It doesn't leave a sticky residue and it absorbs quickly. The fragrance is subtle and pleasant. I already repurchased it in large amounts and I highly recommend it!


Etude House I Need You Pomegranate Sheet Mask
This mask is slightly too big for me, it's too wide and it's too small on my nose. It has a flowery fragrance and it was thoroughly soaked in clear liquid serum. It provided good hydration, no brightening and it left no sticky residue but it was very unimpressive. I wouldn't repurchase. 
Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Strawberry Brightening & Revitalizing
Тази маска има онзи типичен изкуствен аромат на ягода, който не харесвам. Имаше течна прозрачна есенция. Хидратира и избистри добре. Не остави лепкав завършек. Не съм сигурна дали ще си я купя пак, защото не ми допада аромата.

Etude House 0,2mm Therapy Air Mask Snail Smoothening & Firming 
Това без съмнение ми е най-любимата маска от линията. Охлювената маска има кремообразна есенция, много е хидратираща и омекотяваща, успокоява кожата и я избистря. След употреба цялото ми лице е сияйно и сиянието се задържа доста време. Не оставя лепкав филм и се абсорбира бързо. Ароматът е лек и приятен. Вече си я купих в големи количества и силно препоръчвам!

Etude House I Need You Pomegranate Sheet Mask
Тази маска ми е малко голяма, твърде широка е, но твърде тясна на носа. Има флорален аромат и беше добре напоена с прозрачен течен серум. Хидратира добре, не избистри и не остави лепкав завършек, но беше много невпечатляваща. Не бих си я купила пак.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato 
These masks all have a gorgeous packaging but this one in particular makes me feel really happy. I am a huge fan of tomatoes and the idea of tomatoes in skincare really excites me. Tomatoes have brightening properties and this mask really brightens visibly after use, probably because Niacinamide, a great brightening ingredient, is 5th on the ingredient list. Alcohol comes after the Niacinamide and despite being quite sensitive to it usually, it didn't bother me at all in the mask. The mask itself is quite hydrating, it's soaked in looots of serum and there is a lot left for your whole body after 30-40 minutes of sheet masking. The serum is a clear liquid and it has a subtle but really pleasant tomato scent. The mask doesn't leave a sticky feeling. Fit is so-so with this mask being way too big for my face but I have really smol face so it happens every time. I had ordered 7 of those originally, I ended up buying 7 more. This will probably become a holy grail mask for me because it's both effective and affordable.


Nature Republic Real Nature Mask Sheet Rose
I think NR updated these masks and the newer batches are absolutely enormous. This mask has a very overwhelming Bulgarian rose scent, it makes me a bit sick. It provided great hydration and good brightening, serum gets absorbed quickly without any residue. It also contains a lot of extra serum. The sheet is thicker but it feels nice on my face. If you don't mind the fragrance, I would recommend it but I am not sure if I will order it again.Nature Republic Real Nature Mask Shea Butter
This was an old batch and it was slightly too big. The fragrance is kind of annoying, like strong a perfume I definitely don't want near me. The mask had a milky white essence and it provides great hydration but no brightening. It also had a lot of extra serum. The mask contains mineral oil. I wouldn't repurchase this because I hate the fragrance. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato 
Тези маски имат невероятна опаковка, но тази специално много ме радва. Много обичам домати и идеята за домати в козметиката ми допада. Доматите имат избистрящи свойства и тази маска наистина видимо избистря след употреба, сигурно благодарение на Niacinamide, страхотна избистряща съставка, която е 5-та в състава. Alcohol е следваща съставка след Niacinamide и въпреки че по принцип съм чувствителна към него, не ми пречеше в маската. Самата маска е доста хидратираща и е попила доооста серуми и остава много за цялото тяло дори след 30-40 минути носене. Серумът е прозрачна течност и има лек, но приятен аромат на домати. Маската не оставя лепнещо усещане. Размерът не е идеален, маската е много голяма за лицето ми, но и то си е малко по-принцип и всеки път ми се случва. Бях си поръчала 7 от тях първоначално и после си поръчах още 7. Това сигурно ще ми стане една от най-любимите маски тъй като ефективна и евтина.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Rose
Мисля, че NR са променили тези маски и новите партиди са огромни. Тази маска има много натрапчив аромат на българска роза, чак ми става лошо от него. Хидратира страхотно и избистря добре, серумът се абсорбира бързо и не оставя лепкав филм. Съдържа доста допълнителен серум. Маската е по-дебела, но се усеща приятна на лицето. Ако не ви пречи аромата бих ви я препоръчала, но аз не съм сигурна, че ще я купя пак.


Nature Republic Real Nature Mask Shea Butter
Тази беше от старите партиди и е малко по-голяма. Ароматът е дразнещ, на много силен парфюм, който не искам около мен. Маската има кремообразна бяла есенция и хидратира чудесно, но не избистря. Има много допълнителен серум. Маската съдържа минерално масло. Не бих я поръчала отново, защото не ми допада аромата. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green Tea
I would buy this only for the fragrance. This smells like my morning green tea and there's something so very fresh about it. I don't know, I just love it! Same enormous sheet as all the new batches, it works best if you actually cut it in two parts. It's hydrating and brightening. The serum is very light and it's perfect for morning masking, it absorbs quickly and it doesn't leave a sticky residue. I would repurchase this for sure.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Royal Jelly
This smells amazing too! It has a very rich and soothing honey scent, I'm a huge fan! This mask is certainly super hydrating and it's great for calming redness too. It provides good brightening and it's kind of an all in one combo. It has a slightly sticky clear liquid serum. Definitely going to repurchase it.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Bamboo
The Bamboo mask has a subtle green scent. It's really hydrating, the serum is light and absorbs quickly without leaving a residue. It has a clear liquid essence. I would repurchase this too. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green Tea
Бих си я купила само заради аромата. Ухае на сутрешен зелен чай и има нещо много свежо в нея. Не знам точно какво, но я обожавам! Същата огромна маска като другите новите партиди, но ако я срежете на две части става прилична. Хидратира и избистря. Серумът е много лек, идеален е за сутрешна маска, абсорбира се бързо и не лепкав оставя филм. Бих я купила отново със сигурност.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Royal Jelly
Тази също ухае чудесно! Има много силен и успокояващ аромат на мед, огромен фен съм му! Тази маска със сигурност е много хидратираща и успокоява зачервявания чудесно. Избистря добре, така че е комбинация всичко в едно. Има леко лепкав безцветен серум. Определено ще я купя пак.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Bamboo
Маската с бамбук има лек зелен аромат. Много е хидратираща, серумът е лек и се абсорбира бързо без да лепне. Има прозрачна течна есенция. Бих си купила и нея пак.  
My Scheming Hyaluronan Hydrating Black Mask
These masks have a very soft thick sheet which makes them really easy to position properly on my face. One of the best fits for someone with small face like me, usually I get essence on my hair but not with this one. The mask is black and that makes it extra awesome! xD It had a subtle powdery scent. It provided good hydration and good brightening. It left my face slightly sticky after use. It had a lot of slightly thicker clear serum. The ingredients were good.


My Beauty Diary Sheet Hyaluronic Acid Moisturizing Mask
This mask was slightly too big for me but fit was rather decent. It provided great hydration, good brightening and it even calmed redness. It contains huge amount of serum that absorbs quickly without leaving a residue. Sheet is thick. It had a fresh floral scent. I think this is now discontinued but I already have a bunch of the new deluxe version.

Ziaja Moisturizing Mask With Green Clay
It's so hard to find a good clay mask for dry skin. I am in love with the whole line from Ziaja but this moisturizing mask was my favorite! The clay is green and it looks super funny. It has a weird powdery scent that I can live with. This mask cleanses pores perfectly while leaving my skin soft and moisturized. It never really dries on your face so it prevents the tight feeling after clay mask. It was super easy to wash off. I got this from Poland and I would repurchase if I have the chance.

Balea Coenzyme Q10 Mask
Typical wash-off Balea mask. It's inexpensive and it does the job plus one mask can be used plenty of time. This doesn't do anything specific, it hydrates a bit and leaves my face soft but the effect quickly goes away. I wouldn't repurchase. 
My Scheming Hyaluronan Hydrating Black Mask
Тези маски са от много мек дебел материал, който ги прави много лесни за правилно поставяне на лицето. Едни от най-добре пасващите при мен, защото съм с малко лице и обикновено имам есенция по косата, но не и с тази маска. Маската е черва и това я прави още по-готина! xD Има лек пудрен аромат. Хидратира и избистря добре. Остави лицето ми леко лепкаво след употреба. Има много леко гъст безцветен серум. Съставките са добри.

My Beauty Diary Sheet Hyaluronic Acid Moisturizing Mask
Тази маска беше малко по-голяма, но по-скоро приемлива. Хидратираше добре, избистри добре и дори успокои зачервявания. Съдържаше огромно количество от серум, който се абсорбираше бързо без да остави филм. Маската е дебела. Има свеж флорален аромат. Мисля, че вече не се продава, но има нова Deluxe версия.

Ziaja Moisturizing Mask With Green Clay
Толкова е трудно са се намери добра глинена маска за суха кожа. Влюбена съм в цялата линия на Ziaja, но хидратиращата маска ми е любима. Глината беше зелена и изглеждаше доста забавно. Има странен пудрен аромат, но се преживява. Тази маска почиства порите идеално и оставя кожата ми мека и хидратирана. Никога не изсъхва върху лицето и това предотвратява опъването на кожата след глинена маска. Много лесно се отми. Купих си я от Полша и бих я взела пак, ако имам възможност.

Balea Coenzyme Q10 Mask
Типична отмиваща се маска на Balea. Евтина и върши работа, а и една маска може да се ползва много пъти. Не прави нищо специфично, хидратира леко, оставя кожата ми мека, но ефектът бързо отминава. Не бих я купила отново. 

3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet
Unfortunately I ordered 10 of those. This wins the most horrible sheet mask easily. It's just ugh, annoying. The fragrance is too strong, too artificial and I don't like it. The fit is okayish, a little bit too big. This mask has a clear gel-like essence. And it doesn't do anything in terms of hydration, it barely hydrates my normal skin. It also has alcohol and sometimes it burns, so yeah, don't get this! It's not worth it.


3W Clinic Fresh Royal Jelly Mask Sheet
Compared to the other mask, this is much better. It's creamy and way more hydrating, even if it doesn't do anything in terms of brightening. It had similar fit. It had a subtle powdery scent. I wouldn't repurchase.

Purederm Age Defying Collagen Mask
This is pretty okay. Fit is almost decent, it's too small on my nose. It has an earthy scent and a clear liquid essence. It provides good hydration and minimal brightening. I wouldn't repurchase it either. 
3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet
За съжаление поръчах 10 от тях. Тази маска лесно печели награда за най-отвратителна. Просто е толкова дразнеща. Ароматът е много силен, много изкуствен и не ми харесва. Пасва горе-долу, малко големичка е. Маската има прозрачна гелообразна есенция. Не прави нищо за хидратацията, едвам хидратира нормалната ми кожа. Съдържа алкохол и понякога щипе, така че не си я взимайте. Не си струва.

3W Clinic Fresh Royal Jelly Mask Sheet
Сравнена с другата маска, тази е много по-добра. Кремообразна е и много по-хидратираща, дори и да не избистря. Има подобна форма. Имаше лек пудрен аромат. Не бих купила отново.

Purederm Age Defying Collagen Mask
Тази маска става. Пасва почти прилично, малка ми е на носа. Има земен аромат и прозрачна течна есенция. Хидратира добре и избистря минимално. Също не бих си я купила отново.

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^