Saturday, May 27, 2017

REVIEW: Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin

Micellar waters are nothing new, they've been a lot of people's go-to product for makeup removal and today I will show you a not so recent favorite, Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin.  Мицеларните води не са нищо ново, любим продукт за премахване на грим на много хора и днес ще ви говоря за един не чак толкова скорошен любимец, Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin. 
I've had two sizes of this micellar water, the regular 400 ml one and the enormous 700 ml size that I decant in smaller 100 ml containers but in general it comes way cheaper than the 400 ml size.  Имала съм 2 размера от тази мицеларна вода, обикновения от 400 мл и огромният от 700 мл, който си пресипвам в 100 мл контейнерчета и по принцип излиза доста по-евтино от 400 мл размера. 
This water is for sensitive skin, which mine isn't so I can't tell you if it causes any irritation or not but what I can say, it is definitely not a good idea to use this as your primary method of makeup removal because if your skin is dry or dehydrated, this will dry you out even more. I use this to remove what's left after cleansing oil and foam cleanser.  Тази вода е за чувствителна кожа, каквато моята не е така, че не мога да ви кажа дали предизвиква дразнение или не, но мога да кажа, че определено не е добра идея да ползват само нея за сваляне на грим, ако кожата ми е суха или дехидратирана, ще ми изсуши още повече. Използвам я, за да премахвам каквото е останало слез почистващото олио и пяната за лице. 
I currently own the version with the dark pink cap for dry and sensitive skin but I've only used it a couple of times and for now I don't find any differences.  В момента имам и версията в тъмнорозовата капачка за суха и чувствителна кожа, но съм я пробвала само няколко пъти и за сега не виждам разлики. 
First ingredient after water is Hexylene Glycol which is a surfactant, a solvent and an emulsifier. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Disodium Cocoamphodiacetate is a surfactant. Disodium EDTA is a chelating agent. Poloxamer 184 is a surfactant and an emulsifier. Polyaminopropyl Biguanide is a preservative.


You can find the ingredients on CosDNA here.
Първата съставка след вода е Hexylene Glycol, който е сърфъктант, разтворител и емулсифиант. Glycerin е разтворител и хидратант. Disodium Cocoamphodiacetate е сърфъктант. Disodium EDTA е хелатиращ агент. Poloxamer 184 е сърфъктант и емулсифиант. Polyaminopropyl Biguanide е консервант.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
Micellar waters usually have a very simple ingredients lists, they contain surfactants, solvents and emulsifiers that allow the micelles to dissolve the makeup. Usually micellar waters are micelles in aqueous solution which means the hydrophilic regions are in contant with the water and the hydrophobic regions stay in the center and avoid it. Micellar waters are great for removing non-waterproof makeup but I personally find they struggle with waterproof sunscreen and mascara and I prefer to use an oil-based product for those.  Мицеларните води обикновено имат много прост състав, съдържат сърфъктанти, разтворители и емулсифианти, които позволяват на мицелите да разтворят грима. Обикновено мицеларните води са мицели във воден разтвор, което означава, че хидрофилните региони са в контакт с водата, а хидрофобните си остават в центъра и я избягват. Мицеларните води са чудесни за премахване на неводоустойчив грим, но аз лично мисля, че се затрудняват с водоустойчива слънцезащита и спирала и предпочитам продукт на базата на олио за тях.
This is a rather gentle makeup remover and I will continue repurchasing it because it's both affordable and it does what I want it to do. Once my makeup has already been dissolved with oil cleanser, it comes off very easily if I swipe it off with a cotton pad infused with the micellar water. The product is fragrance-free and it hasn't caused me any irritation.  Този продукт е по-скоро нежен дегримьор и ще продължа да си го купувам защото е хем достъпен, хем прави каквото ми трябва. След като гримът ми е бил разтворен веднъж от олиото, се маха много лесно с едно минаване с тампон мицеларна вода. Продуктът няма аромат и не ми е предизвиквал дразнения. 
Although I never quite understood the hype around micellar waters because they really aren't the perfect makeup remover people swore at, my routine will always have a place for one as a third and final cleansing step. I highly recommend Garnier Solution Micellaire as an inexpensive and effective drugstore product!

What I like: 
 • Budget-friendly (5-7€) 
 • Huge amount of product (400 - 700 ml) 
 • Fragrance-free
 • Removes non-waterproof makeup with ease
 • Doesn't cause irritation
 • Economical
What I don't like: 
 • Can be a bit drying
All in all: 4/5

I think this product has already been hyped enough, but if you haven't tried it yet I suggest giving it a go, it is definitely the best option I have found for normal to dry skin so far and it's not too heavy on my budget. 
Въпреки, че така и не разбрах хвалбите за мицеларните води, защото наистина не са идеалният дегримьор както хората твърдяха, в рутината ми винаги ще има място за една трета финална почистваща стъпка. Силно препоръчвам Garnier Solution Micellaire като евтин и ефективен дрогериен продукт!

Какво ми харесва:
 • Добра за бюджета (5-7€)
 • Огромно количество продукт (400 - 700 мл)
 • Без аромат 
 • Премахва неводоустойчив грим с лекота
 • Не предизвиква дразнения
 • Икономична
Какво не ми харесва:
 • Леко изсушаваща е понякога
Обща оценка: 4/5

Мисля, че този продукт вече е бил споменаван достатъчно пъти и ако не сте го пробвали още, ви препоръчвам да му дадете шанс, определено е най-добрата опция, която съм намерила за нормална към суха кожа и не ми тежи на бюджета. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^