Sunday, November 13, 2016

Birchbox France October 2016

I am a little bit late with showing you the French Birchbox October 2016 but better late than never, right? Малко закъснявам с френската Birchbox за октомври 2016, но по-добре късно отколкото никога, нали?
October was the breast cancer awareness month so the box came in pink.  Октомври беше световният месец на борбата срещу рака на гърдата, затова и кутията е розова. 
The products inside weren't as interesting as usually, except for the blush brush that I got to pick before I received the box.  Продуктите вътре не бяха толкова интересни колкото обикновено, освен четката за руж, която си избрах преди да получа кутията. 
  • Kneipp Morning Kiss Douche Foam 
I was really excited about getting this! The foam shower gels seem the be the new craze and I am falling for it! I picked this one for my trip in Bulgaria and pretty much barely used it because I came back with literally a suitcase full of new body products but the thing is this shower foam is really convenient for traveling because you don't need sponge or a foaming net. It makes the perfect soft foam and it's super pleasant to use. It also smells incredible so I'd definitely get one of these again, even if it's not the same fragrance!

Size: 50 ml; Price: 9,90€ for 200 ml
  • Avène Soothing Moisture Mask 
Okay, I am really not that thrilled to received an Avène product. I might have been years ago but right now the French pharmacy brands are so boring and uninteresting (because they're easily available of course!) that this product made me go meh the moment I saw it. So this is your regular wash off cream hydrating mask, it's Avène so it's fragrance-free which might make you really happy if you are sensitive to fragrances or allergic but for me it just made the product even more uninteresting. I've used it 2 or 3 times already and it's a decent hydrating mask (but so are the Balea ones for less than 0,50€ each) I would never pay this crazy price for it.

Size: 50 ml; Price: 16,70€
  • Thermaliv Hydractiv Night Cream 
I've received plenty of stuff by this brand if you check the Thermaliv tag. It's yet another French brand I am not particularly excited for. This cream barely has any fragrance, it has a light texture and it gets absorbed super quickly. The brand says it's for dry and dehydrated skin but this product is so light it's on the verge of being a whipped essence so I definitely need to layer with something on top as a sleeping pack. Might be a good option for those who are oily/dehydrated though.

Size: 15 ml ; Price: 17,90€ for 50 ml
  • Arrow Sculpt Tinted Brow Gel  
I received a brow gel by Benefit last month so I wasn't all that excited to receive on more. I've never heard of the brand Arrow before. This brow gel is one a little bit too light for me as a shade (and it's only offered in one shade) and two a little bit too glossy for my taste. The instructions say to apply it on the brows and leave it to dry for 10 minutes but even when it's dry it's still looking glossy... It might be good for someone who is blond/light brunette and has really great eyebrows to begin with that they just want to fix but for me and my eyebrow absence it doesn't make the cut. I still need an eyebrow pencil or a powder to fill my brows and I only use this because I am one stubborn blogger who doesn't wanna throw away a product. (And I can't think of anyone who would use this so I could give it to them.)

Size: 3,4 g ; Price: 15€
  • IBY Beauty Angled Blush Brush 
Birchbox gave us the choice to pick between this brush and a flat foundation brush and since I already had a flat foundation brush plus I wear foundation like 5 times per month, I decided to go for this one. I was thinking how I need to pick the proper small and angled highlighter brush and this one turn out to be perfect. I am pretty much using this every time I am using a powder highlighter now and I am super happy with the functionality and quality. It doesn't shed and it's easy to wash.

Price: 22€ 
  • Kneipp Morning Kiss Douche Foam 
Много се радвах да получа този продукт! Душ геловете на пяна са много популярни в момента и аз също се запалих по тях. Взех го за пътуването ми в България и почти не го използвах, защото се върнах с буквално цял куфар продукти за тяло, но този тип пяна за душ са много практички за пътувания, защото нямате нужда от гъба. Прави перфектна мека пяна и е много приятен за употреба. Ухае невероятно, така че определено бих си взела един от тези отново, дори и да не е точно същият аромат!


Размер: 50 мл; Цена: 9,90€ за 200 мл
  • Avène Soothing Moisture Mask 
Въобще не съм чак толкова въодушевена да получа продукт на Avène.  Може би бих била преди години, но сега френската аптечна козметика е толкова скучна и безинтересна (защото ги има навсякъде, разбира се!), че този продукт ме отегчи още щом го видях. Това е типичната хидратираща маска с отмиване, говорим за Avène, така че е без аромати, което може би ще ви зарадва, ако сте чувствителни или алергични, но за мен направи продукта още по-скучен. Използвала съм я 2 или 3 пъти и прилична хидратираща маска (но такива са и тези по левче на Balea), обаче не бих платила тази висока цена за нея.

Размер: 50 мл; Цена: 16,70€
  • Thermaliv Hydractiv Night Cream 
Получавала съм много неща на тази марка, ако проверите тага Thermaliv. Това е още едно френска марка, която не ме вдъхновява особено. Този крем почти няма аромат, има лека текстура и се абсорбира много бързо. Марката твърди, че е за суха и дехидратирана кожа, но продукта е толкова лек, че почти е кремообразна есенция, така че определено ми трябва да го наслоя с маска за спане. Може би ще е добра опция за тези които са по-скоро мазни/дехидратирани.

Размер: 15 мл ; Цена: 17,90€ за 50 мл
  • Arrow Sculpt Tinted Brow Gel  
Получих гел за вежди на Benefit миналия месец, така че не се зарадвах на още един. Никога не съм чувала за марката Arrow преди. Този гел за вежди е едно малко по-светъл за мен (а се предлага само в един цвят) и две твърде лъскав за моя вкус. Инструкциите казват да го нанесем на веждите и да го оставим да изсъхне за 10 минути, но дори и тогава пак си е лъскав... Може би ще е добър за някой рус/светлокестеняв, който има страхотни вежди и иска само да ги фиксира, но с моята липса на вежди въобще не става. Все още ми трябва молив или пудра да си запълня веждите и го използвам само, защото съм доста инат блогър, който не иска да изхвърля продукта. (И не се сещам за никого на когото да го подаря.)


Размер: 3,4 гр ; Цена: 15€
  • IBY Beauty Angled Blush Brush 
Birchbox ни даде избор между тази четка и плоска четка за фон дьо тен, и тъй като вече си имам плоска четка за фон дьо тен, а и нося фон дьо тен около 5 пъти в месеца, реших да си взема тази. Мислех си как ми трябва правилната малка и извита четка за хайлайтър и тази се оказа идеална. Използвам я всеки път когато нанасям прахообразен хайлайтър и съм много доволна от функционалността и качеството. Не се скубе и се мие лесно.

Цена: 22€ 
I am quite late with this post, the November box is coming out next and it's already in drafts getting done. As you might figured if you follow me on Instagram (I post some really cool stuff on Instagram btw xD) I was in Bulgaria for 10 days so that's why I haven't posted anything lately. I am trying to catch up so expect to see the awesome things I picked up from Bulgaria soon too!  Доста закъснявам с тази публикация, кутията за ноември ще се появи скоро и вече се пише в чернови. Както сигурно сте предположили, ако ме следвате в Instagram (пускам готини неща в Instagram между другото xD) бях в България за 10 дни и затова не съм пускала нищо напоследък. Опитвам се да наваксам и очаквайте да видите прекрасните нещица, които си взех от България скоро!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^