Wednesday, October 12, 2016

REVIEW: Etude House Baby Choux Base #01 Mint Choux

Etude House Baby Choux Base were a hit product when they came out few years ago, first they were sold in glass tubs but now they are only available in the squeezable tube you see. The Baby Choux base is a color correcting base and it comes in 3 shades - green (Mint Choux), pink (Berry Choux) and peach (Peach Choux). Etude House Baby Choux Base бяха хитов продукт когато излязоха преди няколко години, първо се продаваха в стъклени буркани, а сега ги има само в тубичката, която виждате. Baby Choux базата е коригираща цвета и се предлага в 3 цвята - зелен (Mint Choux), розов (Berry Choux) и прасковен (Peach Choux). 
Etude House have the cutest packaging as always! The base contains 35 g of product and I got mine for around $7 with delivery on eBay. The base is super economical, I have mine for a year and a half and I still have at least half of it left.  Etude House имат най-сладурската опаковка както винаги! Базата съдържа 35 гр продукт и аз си взех моята за около $7 в eBay. Базата е много икономична, имам моята от около година и половина и все още ми е останала поне половината. 
The green base is used to conceal redness however I am using it in another way. I had just gotten KIKO Liquid Skin Foundation #20 Cool Rose and I absolutely loved the formula so I had to figure out how to make it wearable for me because it has very prominent pink undertone not suitable for neutral skin at all. And I had the idea I could neutralize it if I mixed it with green base.  Зелената база се използва, за да прикрие зачервявания, но аз я използвам по различен начин. Тъкмо си бях взела KIKO Liquid Skin Foundation #20 Cool Rose и страшно много харесвах формулата, така че трябваше да измисля как да мога да го нося, защото има много силен розов подтон, който не е подходящ за неутрална кожа. И ми дойде идеята да го неутрализирам като го смеся със зелена база. 
Cyclopentasiloxane is a solvent and emollient and it's often found in face products because it gives them a nice texture. Methyl Trimethicone is a silicone and an emollient. Titanium Dioxide is a pigment and UVA/UVB filter. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Ethylhexyl Methoxycinnamate is an UVA/UVB filter. Dicaprylyl Carbonate is an emollient. Dimethicone Crosspolymer is a viscosity control agent. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Cetyl PEG/PPG-10/ 1 Dimethicone is an emulsifier. Butylene Glycol Dicaprylate/ Dicaprate is an emollient. Silica is a viscosity control agent. Zinc Oxide is an UVA/UVB filter. Disteardimonium Hectorite and Sodium Chloride are viscosity control agents. PEG-10 Dimethicone and Cetyl Ethylhexanoate are surfactants and n emollients. Dimethicone is an emollient. Dimethicone/ Vinyl Dimethicone Crosspolymer is a viscosity control agent. Cyclohexasiloxane is a solvent and an emollient. Aluminum Hydroxide is a viscosity control agent. Polysilicone-11 is a silicone and a film-forming agent. Stearic Acid is a surfactant, an emulsifier and a viscosity control agent. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Triethoxycaprylylsilane is a silicone and an emulsifier. Polymethyl Methacrylate is a film-forming agent. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. Disodium EDTA is a chelating agent and a viscosity control agent. Aloe barbadensis Leaf Extract (aloe) is a moisturizer and an emollient. Nelumbo nucifera Flower Extract (Indian lotus) is a whitening and anti-aging ingredient. Prunus mume Fruit Extract (Chinese plum) is a moisturizer. Chromium Oxide Greens and Iron Oxides are pigments.
You can find the ingredients in CosDNA here. None of the ingredients score red. 
Cyclopentasiloxane е разтворител и емолинт, често срещан в продукти за лице, защото им придава приятна текстура. Methyl Trimethicone е силикон и емолиент. Titanium Dioxide е пигмент и  UVA/UVB филтър. Glycerin е разтворител и хидратант. Ethylhexyl Methoxycinnamate е UVA/UVB филтър. Dicaprylyl Carbonate е емолиент. Dimethicone Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Cetyl PEG/PPG-10/ 1 Dimethicone е емулсифиант. Butylene Glycol Dicaprylate/ Dicaprate е емолиент. Silica е агент, контролиращ вискозността. Zinc Oxide е UVA/UVB филтър. Disteardimonium Hectorite и Sodium Chloride са агенти, контролиращи вискозността. PEG-10 Dimethicone и Cetyl Ethylhexanoate са сърфъктанти и емолиенти.   Dimethicone е емолиент. Dimethicone/ Vinyl Dimethicone Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. Cyclohexasiloxane е разтворител и емолиент. Aluminum Hydroxide е агент, контролиращ вискозността. Polysilicone-11  е силикон и агент, формиращ филм. Stearic Acid е сърфъктант, емулсифиант и агент, контролиращ вискозността. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Triethoxycaprylylsilane iе силикон и емулсифиант. Polymethyl Methacrylate е агент, формиращ филм. Ethylhexylglycerin е хидратант. Disodium EDTAе хелатиращ и агент, контролиращ вискозността. Aloe barbadensis Leaf Extract (алое) е хидратант и емолиент. Nelumbo nucifera Flower Extract (индийски лотус) е избелваща и антиейдж съставка. Prunus mume Fruit Extract (китайска слива) е хидратант. Chromium Oxide Greens и Iron Oxides са пигменти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук. Нито една то съставките не е в червено.

The base is super pigmented and it has a really thick consistency which is why it's great for mixing it with foundations and BB creams because it doesn't mess up the coverage. I mix it with foundations and BB creams that aren't the right shade until I have one that is neutral enough for me. It also lightens the product a tiny little bit which doesn't bother me because in the case of KIKO's foundation it's also a tad darker. I also use it with Hema Foundation #02 which is on the yellow side and I didn't think it will work out but surprisingly when mixed with the right amount of this base, it becomes perfect too.  Базата е страшно пигментирана и има много гъста консистенция, което я прави страхотна за смесване с фон дьо тени и BB кремове, защото не им разваля покритието. Аз я смесвам с фон дьо тени и BB кремове, които не са в правилният нюанс, докато не получа такъв, който е достатъчно неутрален за мен. Също леко изстветлява продукта, което не притеснява, защото в случая с фон дьо тена на KIKO, той е и леко по-тъмен. Използвам я и за Hema FOundation #02, който е жълтеещ и не мислех, че ще се сработят, но изненадващо, когато се смеси правилното количество с базата, и той става идеален. 
The base doesn't interfere with the foundations' longevity, in fact it probably makes them last longer. My face doesn't get oily so I can't say anything about the oil control but the base doesn't accentuate dry patches and fine lines.  Базата не променя трайността на фон дьо тените, всъщност сигурно ги прави малко по-издръжливи. Лицето ми не се омазнява и не мога да кажа нищо за контрола върху омазняването, но базата не подчертава сухи участъци и фини линии. 
On the photos below I have applied KIKO Liquid Skin Foundation #20 Cool Rose on its own and the same foundation mixed with the base. I have used more than the quantity I normally use, that's why my hand has a slightly green cast. I just wanted to make sure the difference is visible on the photos because that KIKO foundation looks much better on photos than it does in real life. In real life it makes me quite sunburned looking. The base gets rid of the pink undertone and makes it a perfect shade for me. Also it's great I can mix it depending on how my skin looks at the moment, which means minor skin color variations during the summer are not a problem.  На снимките по-долу съм нанесла KIKO Liquid Skin Foundation #20 Cool Rose самостоятелно, както и същият фон дьо тен смесен с базата. Използвала съм повече от обикновено, затова и на ръката ми има лек зелен отенък. Исках да съм сигурна, че разликата се вижда на снимки, защото фон дьо тена на KIKO изглежда много по-добре на снимки, от колкото на живо. На живо ме кара да изглеждам леко поизгоряла. Базата премахва розовият подтон и го прави идеален цвят за мен. Страхотно е също, че си я смесвам различно всеки път, което значи, че дори и да ми се промени цвета на кожата през лятото, това не е проблем. 
Neutral people will understand me when I say it's incredibly hard to find shades that are suitable but I think with this base and eventually the pink one you can make a lot of foundations work for you. The base doesn't make the application any harder than it is and the coverage is only slightly lowered but I wear light to medium coverage products most of the time so that's definitely not an issue for me. Somehow I have managed to make wearable even warm products with this base although I still want to get the pink one and experiment with both.  Неутралните хора като мен ще ме разберат когато кажа, че е много трудно да се намери подходящия нюанс, но мисля, че с тази база и евентуално розовата, можете да накарате доста фон дьо тени да ви паснат. Базата не прави нанасянето по-трудно, а покритието е само малко по-слабо, но тъй като нося продукти с леко до средно покритие, за мен не е проблем. Някак си успявам да нося дори топли продукти с тази база, въпреки че все още искам да си взема и розовата и да експериментирам и с двете. 
I now consider the color bases as a necessity for every makeup addict and in this case Etude House managed to make a very affordable product with fantastic quality so I absolutely recommend it!

What I like:
 • Adorable packaging
 • Very affordable (around $7)
 • Reasonable amount of product (35 g)
 • Easy to apply and blend
 • Super economical
 • Very pigmented 
 • Doesn't accentuate dry patches/fine lines
 • Comes with SPF 35
 • Works great with different formulas  
What I don't like: 
All in all: 5/5


Do you have any favorite bases/primers? I'm the person who regularly skips the primer step except when it comes to products like this one that actually improve the base makeup drastically. 
В момента считат цветните бази за необходими за всеки фен на грима, а в този случай Etude House са успяли да направят много достъпен продукт с фантастично качество, така че силно препоръчвам!

Какво ми харесва:
 • Сладурска опаковка
 • Много достъпна (около $7)
 • Разумно количестно продукт (35 гр)
 • Лесна за нанасяне и преливане
 • Супер икономична
 • Много пигментирана 
 • Не подчертава сухи участъци/фини линии
 • Има SPF 35
 • Сработва се чудесно с различни формули
Какво не ми харесва: 
Обща оценка: 5/5


Имате ли люби бази/праймъри? Аз много често пропускам стъпката с праймъра, освен когато става въпрос за продукти като този, които наистина подобряват драстично базовия грим. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^